2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové nástroje - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2015 43 476.00
Min 30.04.2014 -60 562.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -10 656.00 -9 797.00 - 859.00 8.77% - 268.00 -10 388.00 3 876.12%
31.05.2019 -9 797.00 11 115.00 -20 912.00 - 188.14% -3 099.00 -6 698.00 216.13%
30.04.2019 11 115.00 26 759.00 -15 644.00 -58.46% -3 489.00 14 604.00 - 418.57%
31.03.2019 26 759.00 3 354.00 23 405.00 697.82% 7 028.00 19 731.00 280.75%
28.02.2019 3 354.00 8 964.00 -5 610.00 -62.58% 18 959.00 -15 605.00 -82.31%
31.01.2019 8 964.00 -5 460.00 14 424.00 - 264.18% -18 313.00 27 277.00 - 148.95%
31.12.2018 -5 460.00 -12 923.00 7 463.00 -57.75% 19 002.00 -24 462.00 - 128.73%
30.11.2018 -12 923.00 5 347.00 -18 270.00 - 341.69% 4 436.00 -17 359.00 - 391.32%
31.10.2018 5 347.00 -5 230.00 10 577.00 - 202.24% -13 859.00 19 206.00 - 138.58%
30.09.2018 -5 230.00 -3 018.00 -2 212.00 73.29% 4 130.00 -9 360.00 - 226.63%
31.08.2018 -3 018.00 - 596.00 -2 422.00 406.38% 27 437.00 -30 455.00 - 111.00%
31.07.2018 - 596.00 - 268.00 - 328.00 122.39% -7 309.00 6 713.00 -91.85%
30.06.2018 - 268.00 -3 099.00 2 831.00 -91.35% 1 892.00 -2 160.00 - 114.16%
31.05.2018 -3 099.00 -3 489.00 390.00 -11.18% 1 432.00 -4 531.00 - 316.41%
30.04.2018 -3 489.00 7 028.00 -10 517.00 - 149.64% - 608.00 -2 881.00 473.85%
31.03.2018 7 028.00 18 959.00 -11 931.00 -62.93% -11 648.00 18 676.00 - 160.34%
28.02.2018 18 959.00 -18 313.00 37 272.00 - 203.53% 19 500.00 - 541.00 -2.77%
31.01.2018 -18 313.00 19 002.00 -37 315.00 - 196.37% -12 677.00 -5 636.00 44.46%
31.12.2017 19 002.00 4 436.00 14 566.00 328.36% -15 224.00 34 226.00 - 224.82%
30.11.2017 4 436.00 -13 859.00 18 295.00 - 132.01% 354.00 4 082.00 1 153.11%
31.10.2017 -13 859.00 4 130.00 -17 989.00 - 435.57% 6 058.00 -19 917.00 - 328.77%
30.09.2017 4 130.00 27 437.00 -23 307.00 -84.95% -30 753.00 34 883.00 - 113.43%
31.08.2017 27 437.00 -7 309.00 34 746.00 - 475.39% 7 674.00 19 763.00 257.53%
31.07.2017 -7 309.00 1 892.00 -9 201.00 - 486.31% -18 373.00 11 064.00 -60.22%
30.06.2017 1 892.00 1 432.00 460.00 32.12% -44 880.00 46 772.00 - 104.22%
31.05.2017 1 432.00 - 608.00 2 040.00 - 335.53% -4 911.00 6 343.00 - 129.16%
30.04.2017 - 608.00 -11 648.00 11 040.00 -94.78% -21 988.00 21 380.00 -97.23%
31.03.2017 -11 648.00 19 500.00 -31 148.00 - 159.73% 12 310.00 -23 958.00 - 194.62%
28.02.2017 19 500.00 -12 677.00 32 177.00 - 253.82% 8 911.00 10 589.00 118.83%
31.01.2017 -12 677.00 -15 224.00 2 547.00 -16.73% -5 769.00 -6 908.00 119.74%
31.12.2016 -15 224.00 354.00 -15 578.00 -4 400.56% 20 022.00 -35 246.00 - 176.04%
30.11.2016 354.00 6 058.00 -5 704.00 -94.16% 20 176.00 -19 822.00 -98.25%
31.10.2016 6 058.00 -30 753.00 36 811.00 - 119.70% 9 572.00 -3 514.00 -36.71%
30.09.2016 -30 753.00 7 674.00 -38 427.00 - 500.74% -6.00 -30 747.00 512 450.00%
31.08.2016 7 674.00 -18 373.00 26 047.00 - 141.77% 43 476.00 -35 802.00 -82.35%
31.07.2016 -18 373.00 -44 880.00 26 507.00 -59.06% -1 886.00 -16 487.00 874.18%
30.06.2016 -44 880.00 -4 911.00 -39 969.00 813.87% -4 806.00 -40 074.00 833.83%
31.05.2016 -4 911.00 -21 988.00 17 077.00 -77.67% -22 521.00 17 610.00 -78.19%
30.04.2016 -21 988.00 12 310.00 -34 298.00 - 278.62% 20 553.00 -42 541.00 - 206.98%
31.03.2016 12 310.00 8 911.00 3 399.00 38.14% -6 428.00 18 738.00 - 291.51%
29.02.2016 8 911.00 -5 769.00 14 680.00 - 254.46% 11 216.00 -2 305.00 -20.55%
31.01.2016 -5 769.00 20 022.00 -25 791.00 - 128.81% 4 435.00 -10 204.00 - 230.08%
31.12.2015 20 022.00 20 176.00 - 154.00 -0.76% -1 248.00 21 270.00 -1 704.33%
30.11.2015 20 176.00 9 572.00 10 604.00 110.78% 3 489.00 16 687.00 478.27%
31.10.2015 9 572.00 -6.00 9 578.00 - 159 633.33% 15 049.00 -5 477.00 -36.39%
30.09.2015 -6.00 43 476.00 -43 482.00 - 100.01% 4 101.00 -4 107.00 - 100.15%
31.08.2015 43 476.00 -1 886.00 45 362.00 -2 405.20% -2 208.00 45 684.00 -2 069.02%
31.07.2015 -1 886.00 -4 806.00 2 920.00 -60.76% -4 887.00 3 001.00 -61.41%
30.06.2015 -4 806.00 -22 521.00 17 715.00 -78.66% 545.00 -5 351.00 - 981.83%
31.05.2015 -22 521.00 20 553.00 -43 074.00 - 209.58% -13 137.00 -9 384.00 71.43%
30.04.2015 20 553.00 -6 428.00 26 981.00 - 419.74% -60 562.00 81 115.00 - 133.94%
31.03.2015 -6 428.00 11 216.00 -17 644.00 - 157.31% -4 186.00 -2 242.00 53.56%
28.02.2015 11 216.00 4 435.00 6 781.00 152.90% -2 992.00 14 208.00 - 474.87%
31.01.2015 4 435.00 -1 248.00 5 683.00 - 455.37% 746.00 3 689.00 494.50%
31.12.2014 -1 248.00 3 489.00 -4 737.00 - 135.77% 5 299.00 -6 547.00 - 123.55%
30.11.2014 3 489.00 15 049.00 -11 560.00 -76.82% 5 299.00 -1 810.00 -34.16%
31.10.2014 15 049.00 4 101.00 10 948.00 266.96% 5 299.00 9 750.00 184.00%
30.09.2014 4 101.00 -2 208.00 6 309.00 - 285.73% 5 299.00 -1 198.00 -22.61%
31.08.2014 -2 208.00 -4 887.00 2 679.00 -54.82% 5 299.00 -7 507.00 - 141.67%
31.07.2014 -4 887.00 545.00 -5 432.00 - 996.70% 5 299.00 -10 186.00 - 192.22%
30.06.2014 545.00 -13 137.00 13 682.00 - 104.15% 5 299.00 -4 754.00 -89.72%
31.05.2014 -13 137.00 -60 562.00 47 425.00 -78.31% 5 299.00 -18 436.00 - 347.91%
30.04.2014 -60 562.00 -4 186.00 -56 376.00 1 346.77% 5 299.00 -65 861.00 -1 242.89%
31.03.2014 -4 186.00 -2 992.00 -1 194.00 39.91% 5 299.00 -9 485.00 - 179.00%
28.02.2014 -2 992.00 746.00 -3 738.00 - 501.07% 5 299.00 -8 291.00 - 156.46%
31.01.2014 746.00 5 299.00 -4 553.00 -85.92% 5 299.00 -4 553.00 -85.92%
31.12.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -21 212.00 26 511.00 - 124.98%
30.11.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 13 792.00 -8 493.00 -61.58%
31.10.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -6 741.00 12 040.00 - 178.61%
30.09.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -10 040.00 15 339.00 - 152.78%
31.08.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 731.00 4 568.00 624.90%
31.07.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -5 462.00 10 761.00 - 197.02%
30.06.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -8 634.00 13 933.00 - 161.37%
31.05.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 28 840.00 -23 541.00 -81.63%
30.04.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -6 046.00 11 345.00 - 187.64%
31.03.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 -5 645.00 10 944.00 - 193.87%
28.02.2013 5 299.00 5 299.00 0.00 0.00 5 280.00 19.00 0.36%
31.01.2013 5 299.00 -21 212.00 26 511.00 - 124.98% -1 887.00 7 186.00 - 380.82%
31.12.2012 -21 212.00 13 792.00 -35 004.00 - 253.80% -32 469.00 11 257.00 -34.67%
30.11.2012 13 792.00 -6 741.00 20 533.00 - 304.60% -1 059.00 14 851.00 -1 402.36%
31.10.2012 -6 741.00 -10 040.00 3 299.00 -32.86% -2 961.00 -3 780.00 127.66%
30.09.2012 -10 040.00 731.00 -10 771.00 -1 473.46% 36 058.00 -46 098.00 - 127.84%
31.08.2012 731.00 -5 462.00 6 193.00 - 113.38% 1 195.00 - 464.00 -38.83%
31.07.2012 -5 462.00 -8 634.00 3 172.00 -36.74% - 121.00 -5 341.00 4 414.05%
30.06.2012 -8 634.00 28 840.00 -37 474.00 - 129.94% -42 506.00 33 872.00 -79.69%
31.05.2012 28 840.00 -6 046.00 34 886.00 - 577.01% -1 378.00 30 218.00 -2 192.89%
30.04.2012 -6 046.00 -5 645.00 - 401.00 7.10% - 480.00 -5 566.00 1 159.58%
31.03.2012 -5 645.00 5 280.00 -10 925.00 - 206.91% 16 697.00 -22 342.00 - 133.81%
29.02.2012 5 280.00 -1 887.00 7 167.00 - 379.81% - 999.00 6 279.00 - 628.53%
31.01.2012 -1 887.00 -32 469.00 30 582.00 -94.19% 1 557.00 -3 444.00 - 221.19%
31.12.2011 -32 469.00 -1 059.00 -31 410.00 2 966.01% 5 170.00 -37 639.00 - 728.03%
30.11.2011 -1 059.00 -2 961.00 1 902.00 -64.23% - 477.00 - 582.00 122.01%
31.10.2011 -2 961.00 36 058.00 -39 019.00 - 108.21% - 197.00 -2 764.00 1 403.05%
30.09.2011 36 058.00 1 195.00 34 863.00 2 917.41% 693.00 35 365.00 5 103.17%
31.08.2011 1 195.00 - 121.00 1 316.00 -1 087.60% - 318.00 1 513.00 - 475.79%
31.07.2011 - 121.00 -42 506.00 42 385.00 -99.72% 294.00 - 415.00 - 141.16%
30.06.2011 -42 506.00 -1 378.00 -41 128.00 2 984.62% -4 098.00 -38 408.00 937.24%
31.05.2011 -1 378.00 - 480.00 - 898.00 187.08% - 317.00 -1 061.00 334.70%
30.04.2011 - 480.00 16 697.00 -17 177.00 - 102.87% 3.00 - 483.00 -16 100.00%
31.03.2011 16 697.00 - 999.00 17 696.00 -1 771.37% 9 241.00 7 456.00 80.68%
28.02.2011 - 999.00 1 557.00 -2 556.00 - 164.16% 299.00 -1 298.00 - 434.11%
31.01.2011 1 557.00 5 170.00 -3 613.00 -69.88% -21.00 1 578.00 -7 514.29%
31.12.2010 5 170.00 - 477.00 5 647.00 -1 183.86% 4 624.00 546.00 11.81%
30.11.2010 - 477.00 - 197.00 - 280.00 142.13% - 830.00 353.00 -42.53%
31.10.2010 - 197.00 693.00 - 890.00 - 128.43% 513.00 - 710.00 - 138.40%
30.09.2010 693.00 - 318.00 1 011.00 - 317.92% 25 813.00 -25 120.00 -97.32%
31.08.2010 - 318.00 294.00 - 612.00 - 208.16% 564.00 - 882.00 - 156.38%
31.07.2010 294.00 -4 098.00 4 392.00 - 107.17% -1 420.00 1 714.00 - 120.70%
30.06.2010 -4 098.00 - 317.00 -3 781.00 1 192.74% 85.00 -4 183.00 -4 921.18%
31.05.2010 - 317.00 3.00 - 320.00 -10 666.67% -12.00 - 305.00 2 541.67%
30.04.2010 3.00 9 241.00 -9 238.00 -99.97% 2 123.00 -2 120.00 -99.86%
31.03.2010 9 241.00 299.00 8 942.00 2 990.64% 1 545.00 7 696.00 498.12%
28.02.2010 299.00 -21.00 320.00 -1 523.81% -45.00 344.00 - 764.44%
31.01.2010 -21.00 4 624.00 -4 645.00 - 100.45% 109.00 - 130.00 - 119.27%
31.12.2009 4 624.00 - 830.00 5 454.00 - 657.11% -4 591.00 9 215.00 - 200.72%
30.11.2009 - 830.00 513.00 -1 343.00 - 261.79% 537.00 -1 367.00 - 254.56%
31.10.2009 513.00 25 813.00 -25 300.00 -98.01% 790.00 - 277.00 -35.06%
30.09.2009 25 813.00 564.00 25 249.00 4 476.77% -19 816.00 45 629.00 - 230.26%
31.08.2009 564.00 -1 420.00 1 984.00 - 139.72% -1 636.00 2 200.00 - 134.47%
31.07.2009 -1 420.00 85.00 -1 505.00 -1 770.59% -3 363.00 1 943.00 -57.78%
30.06.2009 85.00 -12.00 97.00 - 808.33% -26 622.00 26 707.00 - 100.32%
31.05.2009 -12.00 2 123.00 -2 135.00 - 100.57% -6 398.00 6 386.00 -99.81%
30.04.2009 2 123.00 1 545.00 578.00 37.41% -1 903.00 4 026.00 - 211.56%
31.03.2009 1 545.00 -45.00 1 590.00 -3 533.33% 12 615.00 -11 070.00 -87.75%
28.02.2009 -45.00 109.00 - 154.00 - 141.28% - 483.00 438.00 -90.68%
31.01.2009 109.00 -4 591.00 4 700.00 - 102.37% 306.00 - 197.00 -64.38%
31.12.2008 -4 591.00 537.00 -5 128.00 - 954.93% -7 912.00 3 321.00 -41.97%
30.11.2008 537.00 790.00 - 253.00 -32.03% -6 262.00 6 799.00 - 108.58%
31.10.2008 790.00 -19 816.00 20 606.00 - 103.99% -6 570.00 7 360.00 - 112.02%
30.09.2008 -19 816.00 -1 636.00 -18 180.00 1 111.25% 7 367.00 -27 183.00 - 368.98%
31.08.2008 -1 636.00 -3 363.00 1 727.00 -51.35% -1 818.00 182.00 -10.01%
31.07.2008 -3 363.00 -26 622.00 23 259.00 -87.37% - 481.00 -2 882.00 599.17%
30.06.2008 -26 622.00 -6 398.00 -20 224.00 316.10% 5 479.00 -32 101.00 - 585.89%
31.05.2008 -6 398.00 -1 903.00 -4 495.00 236.21% -2 553.00 -3 845.00 150.61%
30.04.2008 -1 903.00 12 615.00 -14 518.00 - 115.09% -3 196.00 1 293.00 -40.46%
31.03.2008 12 615.00 - 483.00 13 098.00 -2 711.80% 708.00 11 907.00 1 681.78%
29.02.2008 - 483.00 306.00 - 789.00 - 257.84% 5 081.00 -5 564.00 - 109.51%
31.01.2008 306.00 -7 912.00 8 218.00 - 103.87% -3 786.00 4 092.00 - 108.08%
31.12.2007 -7 912.00 -6 262.00 -1 650.00 26.35% 4 242.00 -12 154.00 - 286.52%
30.11.2007 -6 262.00 -6 570.00 308.00 -4.69% 5 303.00 -11 565.00 - 218.08%
31.10.2007 -6 570.00 7 367.00 -13 937.00 - 189.18% -1 756.00 -4 814.00 274.15%
30.09.2007 7 367.00 -1 818.00 9 185.00 - 505.23% 800.00 6 567.00 820.88%
31.08.2007 -1 818.00 - 481.00 -1 337.00 277.96% -3 173.00 1 355.00 -42.70%
31.07.2007 - 481.00 5 479.00 -5 960.00 - 108.78% 243.00 - 724.00 - 297.94%
30.06.2007 5 479.00 -2 553.00 8 032.00 - 314.61% 481.00 4 998.00 1 039.09%
31.05.2007 -2 553.00 -3 196.00 643.00 -20.12% -1 500.00 -1 053.00 70.20%
30.04.2007 -3 196.00 708.00 -3 904.00 - 551.41% -1 888.00 -1 308.00 69.28%
31.03.2007 708.00 5 081.00 -4 373.00 -86.07% 3 566.00 -2 858.00 -80.15%
28.02.2007 5 081.00 -3 786.00 8 867.00 - 234.20% 353.00 4 728.00 1 339.38%
31.01.2007 -3 786.00 4 242.00 -8 028.00 - 189.25% -1 222.00 -2 564.00 209.82%
31.12.2006 4 242.00 5 303.00 -1 061.00 -20.01% 3 947.00 295.00 7.47%
30.11.2006 5 303.00 -1 756.00 7 059.00 - 401.99% 8 735.00 -3 432.00 -39.29%
31.10.2006 -1 756.00 800.00 -2 556.00 - 319.50% -9 073.00 7 317.00 -80.65%
30.09.2006 800.00 -3 173.00 3 973.00 - 125.21% -4 776.00 5 576.00 - 116.75%
31.08.2006 -3 173.00 243.00 -3 416.00 -1 405.76% -1 541.00 -1 632.00 105.91%
31.07.2006 243.00 481.00 - 238.00 -49.48% - 388.00 631.00 - 162.63%
30.06.2006 481.00 -1 500.00 1 981.00 - 132.07% 4 086.00 -3 605.00 -88.23%
31.05.2006 -1 500.00 -1 888.00 388.00 -20.55% -14 696.00 13 196.00 -89.79%
30.04.2006 -1 888.00 3 566.00 -5 454.00 - 152.94% -4 299.00 2 411.00 -56.08%
31.03.2006 3 566.00 353.00 3 213.00 910.20% -1 707.00 5 273.00 - 308.90%
28.02.2006 353.00 -1 222.00 1 575.00 - 128.89% - 426.00 779.00 - 182.86%
31.01.2006 -1 222.00 3 947.00 -5 169.00 - 130.96% -1 286.00 64.00 -4.98%
31.12.2005 3 947.00 8 735.00 -4 788.00 -54.81% - 188.00 4 135.00 -2 199.47%
30.11.2005 8 735.00 -9 073.00 17 808.00 - 196.27% - 188.00 8 923.00 -4 746.28%
31.10.2005 -9 073.00 -4 776.00 -4 297.00 89.97% - 188.00 -8 885.00 4 726.06%
30.09.2005 -4 776.00 -1 541.00 -3 235.00 209.93% - 456.00 -4 320.00 947.37%
31.08.2005 -1 541.00 - 388.00 -1 153.00 297.16% - 456.00 -1 085.00 237.94%
31.07.2005 - 388.00 4 086.00 -4 474.00 - 109.50% - 456.00 68.00 -14.91%
30.06.2005 4 086.00 -14 696.00 18 782.00 - 127.80% 165.00 3 921.00 2 376.36%
31.05.2005 -14 696.00 -4 299.00 -10 397.00 241.85% 165.00 -14 861.00 -9 006.67%
30.04.2005 -4 299.00 -1 707.00 -2 592.00 151.85% 165.00 -4 464.00 -2 705.45%
31.03.2005 -1 707.00 - 426.00 -1 281.00 300.70% 294.00 -2 001.00 - 680.61%
28.02.2005 - 426.00 -1 286.00 860.00 -66.87% 294.00 - 720.00 - 244.90%
31.01.2005 -1 286.00 - 188.00 -1 098.00 584.04% 294.00 -1 580.00 - 537.41%
31.12.2004 - 188.00 - 188.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2004 - 188.00 - 188.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 - 188.00 - 456.00 268.00 -58.77% - - -
30.09.2004 - 456.00 - 456.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2004 - 456.00 - 456.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 - 456.00 165.00 - 621.00 - 376.36% - - -
30.06.2004 165.00 165.00 0.00 0.00 - - -
31.05.2004 165.00 165.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 165.00 294.00 - 129.00 -43.88% - - -
31.03.2004 294.00 294.00 0.00 0.00 - - -
29.02.2004 294.00 294.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 294.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové nástroje - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Přímých investic v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Přímých investic v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Přímých investic v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - saldo (Položky Přímých investic v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies