Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční účet - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 448 386.10
Min 31.05.2012 -84 658.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 13 582.60 31 929.90 -18 347.30 -57.46% 73 823.80 -60 241.20 -81.60%
31.05.2019 31 929.90 -2 478.60 34 408.50 -1 388.22% -36 541.00 68 470.90 - 187.38%
30.04.2019 -2 478.60 39 462.60 -41 941.20 - 106.28% -9 969.90 7 491.30 -75.14%
31.03.2019 39 462.60 -17 173.20 56 635.80 - 329.79% 14 706.10 24 756.50 168.34%
28.02.2019 -17 173.20 2 570.60 -19 743.80 - 768.06% 20 656.60 -37 829.80 - 183.14%
31.01.2019 2 570.60 -29 021.20 31 591.80 - 108.86% -64 382.70 66 953.30 - 103.99%
31.12.2018 -29 021.20 54 994.20 -84 015.40 - 152.77% 18 091.10 -47 112.30 - 260.42%
30.11.2018 54 994.20 18 803.70 36 190.50 192.46% 45 656.40 9 337.80 20.45%
31.10.2018 18 803.70 33 619.30 -14 815.60 -44.07% -36 479.20 55 282.90 - 151.55%
30.09.2018 33 619.30 26 411.80 7 207.50 27.29% 23 835.90 9 783.40 41.04%
31.08.2018 26 411.80 42 887.60 -16 475.80 -38.42% 45 244.90 -18 833.10 -41.62%
31.07.2018 42 887.60 73 823.80 -30 936.20 -41.91% 39 668.50 3 219.10 8.12%
30.06.2018 73 823.80 -36 541.00 110 364.80 - 302.03% 41 332.60 32 491.20 78.61%
31.05.2018 -36 541.00 -9 969.90 -26 571.10 266.51% 41 391.60 -77 932.60 - 188.28%
30.04.2018 -9 969.90 14 706.10 -24 676.00 - 167.79% 55 442.10 -65 412.00 - 117.98%
31.03.2018 14 706.10 20 656.60 -5 950.50 -28.81% 448 386.10 - 433 680.00 -96.72%
28.02.2018 20 656.60 -64 382.70 85 039.30 - 132.08% 247 751.90 - 227 095.30 -91.66%
31.01.2018 -64 382.70 18 091.10 -82 473.80 - 455.88% 378 640.50 - 443 023.20 - 117.00%
31.12.2017 18 091.10 45 656.40 -27 565.30 -60.38% 18 832.00 - 740.90 -3.93%
30.11.2017 45 656.40 -36 479.20 82 135.60 - 225.16% 80 101.60 -34 445.20 -43.00%
31.10.2017 -36 479.20 23 835.90 -60 315.10 - 253.04% 104 478.80 - 140 958.00 - 134.92%
30.09.2017 23 835.90 45 244.90 -21 409.00 -47.32% 99 167.70 -75 331.80 -75.96%
31.08.2017 45 244.90 39 668.50 5 576.40 14.06% 36 430.50 8 814.40 24.20%
31.07.2017 39 668.50 41 332.60 -1 664.10 -4.03% 13 262.60 26 405.90 199.10%
30.06.2017 41 332.60 41 391.60 -59.00 -0.14% 17 928.40 23 404.20 130.54%
31.05.2017 41 391.60 55 442.10 -14 050.50 -25.34% 44 398.30 -3 006.70 -6.77%
30.04.2017 55 442.10 448 386.10 - 392 944.00 -87.64% 50 690.70 4 751.40 9.37%
31.03.2017 448 386.10 247 751.90 200 634.20 80.98% -29 138.10 477 524.20 -1 638.83%
28.02.2017 247 751.90 378 640.50 - 130 888.60 -34.57% 59 586.90 188 165.00 315.78%
31.01.2017 378 640.50 18 832.00 359 808.50 1 910.62% 82 262.60 296 377.90 360.28%
31.12.2016 18 832.00 80 101.60 -61 269.60 -76.49% -39 752.20 58 584.20 - 147.37%
30.11.2016 80 101.60 104 478.80 -24 377.20 -23.33% 24 369.50 55 732.10 228.70%
31.10.2016 104 478.80 99 167.70 5 311.10 5.36% -4 225.80 108 704.60 -2 572.40%
30.09.2016 99 167.70 36 430.50 62 737.20 172.21% 67 794.30 31 373.40 46.28%
31.08.2016 36 430.50 13 262.60 23 167.90 174.69% 101 862.60 -65 432.10 -64.24%
31.07.2016 13 262.60 17 928.40 -4 665.80 -26.02% 41 467.90 -28 205.30 -68.02%
30.06.2016 17 928.40 44 398.30 -26 469.90 -59.62% -8 531.10 26 459.50 - 310.15%
31.05.2016 44 398.30 50 690.70 -6 292.40 -12.41% 59 527.80 -15 129.50 -25.42%
30.04.2016 50 690.70 -29 138.10 79 828.80 - 273.97% -18 647.00 69 337.70 - 371.84%
31.03.2016 -29 138.10 59 586.90 -88 725.00 - 148.90% -10 204.70 -18 933.40 185.54%
29.02.2016 59 586.90 82 262.60 -22 675.70 -27.57% -14 665.10 74 252.00 - 506.32%
31.01.2016 82 262.60 -39 752.20 122 014.80 - 306.94% 35 763.90 46 498.70 130.02%
31.12.2015 -39 752.20 24 369.50 -64 121.70 - 263.12% 34 652.10 -74 404.30 - 214.72%
30.11.2015 24 369.50 -4 225.80 28 595.30 - 676.68% 24 131.60 237.90 0.99%
31.10.2015 -4 225.80 67 794.30 -72 020.10 - 106.23% 13 471.70 -17 697.50 - 131.37%
30.09.2015 67 794.30 101 862.60 -34 068.30 -33.45% 54 541.20 13 253.10 24.30%
31.08.2015 101 862.60 41 467.90 60 394.70 145.64% -26.80 101 889.40 - 380 184.33%
31.07.2015 41 467.90 -8 531.10 49 999.00 - 586.08% -33 212.60 74 680.50 - 224.86%
30.06.2015 -8 531.10 59 527.80 -68 058.90 - 114.33% 22 264.90 -30 796.00 - 138.32%
31.05.2015 59 527.80 -18 647.00 78 174.80 - 419.24% 6 169.00 53 358.80 864.95%
30.04.2015 -18 647.00 -10 204.70 -8 442.30 82.73% 23 484.40 -42 131.40 - 179.40%
31.03.2015 -10 204.70 -14 665.10 4 460.40 -30.41% -3 051.30 -7 153.40 234.44%
28.02.2015 -14 665.10 35 763.90 -50 429.00 - 141.01% 214.70 -14 879.80 -6 930.51%
31.01.2015 35 763.90 34 652.10 1 111.80 3.21% 41 431.10 -5 667.20 -13.68%
31.12.2014 34 652.10 24 131.60 10 520.50 43.60% 21 103.20 13 548.90 64.20%
30.11.2014 24 131.60 13 471.70 10 659.90 79.13% 188 254.50 - 164 122.90 -87.18%
31.10.2014 13 471.70 54 541.20 -41 069.50 -75.30% - 711.90 14 183.60 -1 992.36%
30.09.2014 54 541.20 -26.80 54 568.00 - 203 611.94% 22 381.40 32 159.80 143.69%
31.08.2014 -26.80 -33 212.60 33 185.80 -99.92% 8 071.80 -8 098.60 - 100.33%
31.07.2014 -33 212.60 22 264.90 -55 477.50 - 249.17% -22 012.10 -11 200.50 50.88%
30.06.2014 22 264.90 6 169.00 16 095.90 260.92% 43 408.90 -21 144.00 -48.71%
31.05.2014 6 169.00 23 484.40 -17 315.40 -73.73% 21 534.10 -15 365.10 -71.35%
30.04.2014 23 484.40 -3 051.30 26 535.70 - 869.65% 10 412.00 13 072.40 125.55%
31.03.2014 -3 051.30 214.70 -3 266.00 -1 521.19% 29 667.20 -32 718.50 - 110.28%
28.02.2014 214.70 41 431.10 -41 216.40 -99.48% -9 023.20 9 237.90 - 102.38%
31.01.2014 41 431.10 21 103.20 20 327.90 96.33% 20 563.00 20 868.10 101.48%
31.12.2013 21 103.20 188 254.50 - 167 151.30 -88.79% 95 918.50 -74 815.30 -78.00%
30.11.2013 188 254.50 - 711.90 188 966.40 -26 543.95% -46 325.60 234 580.10 - 506.37%
31.10.2013 - 711.90 22 381.40 -23 093.30 - 103.18% 42 358.70 -43 070.60 - 101.68%
30.09.2013 22 381.40 8 071.80 14 309.60 177.28% 22 639.60 - 258.20 -1.14%
31.08.2013 8 071.80 -22 012.10 30 083.90 - 136.67% 16 263.10 -8 191.30 -50.37%
31.07.2013 -22 012.10 43 408.90 -65 421.00 - 150.71% -21 188.00 - 824.10 3.89%
30.06.2013 43 408.90 21 534.10 21 874.80 101.58% 50 425.40 -7 016.50 -13.91%
31.05.2013 21 534.10 10 412.00 11 122.10 106.82% -84 658.70 106 192.80 - 125.44%
30.04.2013 10 412.00 29 667.20 -19 255.20 -64.90% 34 336.80 -23 924.80 -69.68%
31.03.2013 29 667.20 -9 023.20 38 690.40 - 428.79% 54 204.00 -24 536.80 -45.27%
28.02.2013 -9 023.20 20 563.00 -29 586.20 - 143.88% 55 048.00 -64 071.20 - 116.39%
31.01.2013 20 563.00 95 918.50 -75 355.50 -78.56% -21 525.40 42 088.40 - 195.53%
31.12.2012 95 918.50 -46 325.60 142 244.10 - 307.05% 61 001.00 34 917.50 57.24%
30.11.2012 -46 325.60 42 358.70 -88 684.30 - 209.37% -9 256.90 -37 068.70 400.44%
31.10.2012 42 358.70 22 639.60 19 719.10 87.10% -3 681.90 46 040.60 -1 250.46%
30.09.2012 22 639.60 16 263.10 6 376.50 39.21% -14 539.40 37 179.00 - 255.71%
31.08.2012 16 263.10 -21 188.00 37 451.10 - 176.76% 41 648.00 -25 384.90 -60.95%
31.07.2012 -21 188.00 50 425.40 -71 613.40 - 142.02% -8 624.70 -12 563.30 145.67%
30.06.2012 50 425.40 -84 658.70 135 084.10 - 159.56% 34 980.80 15 444.60 44.15%
31.05.2012 -84 658.70 34 336.80 - 118 995.50 - 346.55% 61 198.00 - 145 856.70 - 238.34%
30.04.2012 34 336.80 54 204.00 -19 867.20 -36.65% 854.10 33 482.70 3 920.23%
31.03.2012 54 204.00 55 048.00 - 844.00 -1.53% -11 731.80 65 935.80 - 562.03%
29.02.2012 55 048.00 -21 525.40 76 573.40 - 355.74% 17 602.00 37 446.00 212.74%
31.01.2012 -21 525.40 61 001.00 -82 526.40 - 135.29% -44 956.60 23 431.20 -52.12%
31.12.2011 61 001.00 -9 256.90 70 257.90 - 758.98% 21 647.30 39 353.70 181.79%
30.11.2011 -9 256.90 -3 681.90 -5 575.00 151.42% 17 218.20 -26 475.10 - 153.76%
31.10.2011 -3 681.90 -14 539.40 10 857.50 -74.68% 28 475.70 -32 157.60 - 112.93%
30.09.2011 -14 539.40 41 648.00 -56 187.40 - 134.91% 80 925.50 -95 464.90 - 117.97%
31.08.2011 41 648.00 -8 624.70 50 272.70 - 582.89% 21 147.80 20 500.20 96.94%
31.07.2011 -8 624.70 34 980.80 -43 605.50 - 124.66% 11 407.50 -20 032.20 - 175.61%
30.06.2011 34 980.80 61 198.00 -26 217.20 -42.84% 32 150.90 2 829.90 8.80%
31.05.2011 61 198.00 854.10 60 343.90 7 065.20% 30 648.70 30 549.30 99.68%
30.04.2011 854.10 -11 731.80 12 585.90 - 107.28% 53 621.60 -52 767.50 -98.41%
31.03.2011 -11 731.80 17 602.00 -29 333.80 - 166.65% -8 930.40 -2 801.40 31.37%
28.02.2011 17 602.00 -44 956.60 62 558.60 - 139.15% -3 459.70 21 061.70 - 608.77%
31.01.2011 -44 956.60 21 647.30 -66 603.90 - 307.68% -1 491.60 -43 465.00 2 913.98%
31.12.2010 21 647.30 17 218.20 4 429.10 25.72% 52 752.60 -31 105.30 -58.96%
30.11.2010 17 218.20 28 475.70 -11 257.50 -39.53% 8 259.50 8 958.70 108.47%
31.10.2010 28 475.70 80 925.50 -52 449.80 -64.81% 17 058.00 11 417.70 66.93%
30.09.2010 80 925.50 21 147.80 59 777.70 282.67% 994.20 79 931.30 8 039.76%
31.08.2010 21 147.80 11 407.50 9 740.30 85.39% 29 499.70 -8 351.90 -28.31%
31.07.2010 11 407.50 32 150.90 -20 743.40 -64.52% -30 793.40 42 200.90 - 137.05%
30.06.2010 32 150.90 30 648.70 1 502.20 4.90% 44 196.40 -12 045.50 -27.25%
31.05.2010 30 648.70 53 621.60 -22 972.90 -42.84% 21 545.10 9 103.60 42.25%
30.04.2010 53 621.60 -8 930.40 62 552.00 - 700.44% -11 421.10 65 042.70 - 569.50%
31.03.2010 -8 930.40 -3 459.70 -5 470.70 158.13% -23 370.00 14 439.60 -61.79%
28.02.2010 -3 459.70 -1 491.60 -1 968.10 131.95% 5 015.30 -8 475.00 - 168.98%
31.01.2010 -1 491.60 52 752.60 -54 244.20 - 102.83% -43 449.00 41 957.40 -96.57%
31.12.2009 52 752.60 8 259.50 44 493.10 538.69% 14 268.50 38 484.10 269.71%
30.11.2009 8 259.50 17 058.00 -8 798.50 -51.58% -23 609.80 31 869.30 - 134.98%
31.10.2009 17 058.00 994.20 16 063.80 1 615.75% -37 532.00 54 590.00 - 145.45%
30.09.2009 994.20 29 499.70 -28 505.50 -96.63% 55 093.30 -54 099.10 -98.20%
31.08.2009 29 499.70 -30 793.40 60 293.10 - 195.80% -32 903.10 62 402.80 - 189.66%
31.07.2009 -30 793.40 44 196.40 -74 989.80 - 169.67% 26 943.90 -57 737.30 - 214.29%
30.06.2009 44 196.40 21 545.10 22 651.30 105.13% 99 574.40 -55 378.00 -55.61%
31.05.2009 21 545.10 -11 421.10 32 966.20 - 288.64% 24 846.90 -3 301.80 -13.29%
30.04.2009 -11 421.10 -23 370.00 11 948.90 -51.13% 48 098.20 -59 519.30 - 123.75%
31.03.2009 -23 370.00 5 015.30 -28 385.30 - 565.97% 5 616.50 -28 986.50 - 516.10%
28.02.2009 5 015.30 -43 449.00 48 464.30 - 111.54% -1 198.00 6 213.30 - 518.64%
31.01.2009 -43 449.00 14 268.50 -57 717.50 - 404.51% 39 542.80 -82 991.80 - 209.88%
31.12.2008 14 268.50 -23 609.80 37 878.30 - 160.43% 76 489.00 -62 220.50 -81.35%
30.11.2008 -23 609.80 -37 532.00 13 922.20 -37.09% 59 171.50 -82 781.30 - 139.90%
31.10.2008 -37 532.00 55 093.30 -92 625.30 - 168.12% 74 420.60 - 111 952.60 - 150.43%
30.09.2008 55 093.30 -32 903.10 87 996.40 - 267.44% 29 991.60 25 101.70 83.70%
31.08.2008 -32 903.10 26 943.90 -59 847.00 - 222.12% 44 016.10 -76 919.20 - 174.75%
31.07.2008 26 943.90 99 574.40 -72 630.50 -72.94% 1 831.00 25 112.90 1 371.54%
30.06.2008 99 574.40 24 846.90 74 727.50 300.75% 33 828.00 65 746.40 194.35%
31.05.2008 24 846.90 48 098.20 -23 251.30 -48.34% 26 472.00 -1 625.10 -6.14%
30.04.2008 48 098.20 5 616.50 42 481.70 756.37% 65 053.10 -16 954.90 -26.06%
31.03.2008 5 616.50 -1 198.00 6 814.50 - 568.82% 5 453.30 163.20 2.99%
29.02.2008 -1 198.00 39 542.80 -40 740.80 - 103.03% 20 896.60 -22 094.60 - 105.73%
31.01.2008 39 542.80 76 489.00 -36 946.20 -48.30% 194.00 39 348.80 20 282.89%
31.12.2007 76 489.00 59 171.50 17 317.50 29.27% 83 186.70 -6 697.70 -8.05%
30.11.2007 59 171.50 74 420.60 -15 249.10 -20.49% 43 117.60 16 053.90 37.23%
31.10.2007 74 420.60 29 991.60 44 429.00 148.14% 17 682.80 56 737.80 320.86%
30.09.2007 29 991.60 44 016.10 -14 024.50 -31.86% 15 946.70 14 044.90 88.07%
31.08.2007 44 016.10 1 831.00 42 185.10 2 303.94% -6 956.30 50 972.40 - 732.75%
31.07.2007 1 831.00 33 828.00 -31 997.00 -94.59% 29 116.40 -27 285.40 -93.71%
30.06.2007 33 828.00 26 472.00 7 356.00 27.79% 10 396.30 23 431.70 225.38%
31.05.2007 26 472.00 65 053.10 -38 581.10 -59.31% 33 397.30 -6 925.30 -20.74%
30.04.2007 65 053.10 5 453.30 59 599.80 1 092.91% 21 655.30 43 397.80 200.40%
31.03.2007 5 453.30 20 896.60 -15 443.30 -73.90% 45 249.10 -39 795.80 -87.95%
28.02.2007 20 896.60 194.00 20 702.60 10 671.44% 9 988.50 10 908.10 109.21%
31.01.2007 194.00 83 186.70 -82 992.70 -99.77% -49 736.60 49 930.60 - 100.39%
31.12.2006 83 186.70 43 117.60 40 069.10 92.93% 33 911.00 49 275.70 145.31%
30.11.2006 43 117.60 17 682.80 25 434.80 143.84% -1 134.80 44 252.40 -3 899.58%
31.10.2006 17 682.80 15 946.70 1 736.10 10.89% 49 314.40 -31 631.60 -64.14%
30.09.2006 15 946.70 -6 956.30 22 903.00 - 329.24% 51 770.90 -35 824.20 -69.20%
31.08.2006 -6 956.30 29 116.40 -36 072.70 - 123.89% 22 146.80 -29 103.10 - 131.41%
31.07.2006 29 116.40 10 396.30 18 720.10 180.06% 12 989.00 16 127.40 124.16%
30.06.2006 10 396.30 33 397.30 -23 001.00 -68.87% 86 731.30 -76 335.00 -88.01%
31.05.2006 33 397.30 21 655.30 11 742.00 54.22% 83 336.80 -49 939.50 -59.92%
30.04.2006 21 655.30 45 249.10 -23 593.80 -52.14% 23 310.70 -1 655.40 -7.10%
31.03.2006 45 249.10 9 988.50 35 260.60 353.01% 36 174.60 9 074.50 25.09%
28.02.2006 9 988.50 -49 736.60 59 725.10 - 120.08% 8 287.10 1 701.40 20.53%
31.01.2006 -49 736.60 33 911.00 -83 647.60 - 246.67% -13 708.50 -36 028.10 262.82%
31.12.2005 33 911.00 -1 134.80 35 045.80 -3 088.28% 76 689.30 -42 778.30 -55.78%
30.11.2005 -1 134.80 49 314.40 -50 449.20 - 102.30% 34 897.60 -36 032.40 - 103.25%
31.10.2005 49 314.40 51 770.90 -2 456.50 -4.74% 30 943.30 18 371.10 59.37%
30.09.2005 51 770.90 22 146.80 29 624.10 133.76% 24 212.10 27 558.80 113.82%
31.08.2005 22 146.80 12 989.00 9 157.80 70.50% 29 207.20 -7 060.40 -24.17%
31.07.2005 12 989.00 86 731.30 -73 742.30 -85.02% 7 326.00 5 663.00 77.30%
30.06.2005 86 731.30 83 336.80 3 394.50 4.07% 66 255.40 20 475.90 30.90%
31.05.2005 83 336.80 23 310.70 60 026.10 257.50% 44 272.30 39 064.50 88.24%
30.04.2005 23 310.70 36 174.60 -12 863.90 -35.56% 27 390.20 -4 079.50 -14.89%
31.03.2005 36 174.60 8 287.10 27 887.50 336.52% 27 731.30 8 443.30 30.45%
28.02.2005 8 287.10 -13 708.50 21 995.60 - 160.45% 1 279.00 7 008.10 547.94%
31.01.2005 -13 708.50 76 689.30 -90 397.80 - 117.88% -13 814.70 106.20 -0.77%
31.12.2004 76 689.30 34 897.60 41 791.70 119.76% - - -
30.11.2004 34 897.60 30 943.30 3 954.30 12.78% - - -
31.10.2004 30 943.30 24 212.10 6 731.20 27.80% - - -
30.09.2004 24 212.10 29 207.20 -4 995.10 -17.10% - - -
31.08.2004 29 207.20 7 326.00 21 881.20 298.68% - - -
31.07.2004 7 326.00 66 255.40 -58 929.40 -88.94% - - -
30.06.2004 66 255.40 44 272.30 21 983.10 49.65% - - -
31.05.2004 44 272.30 27 390.20 16 882.10 61.64% - - -
30.04.2004 27 390.20 27 731.30 - 341.10 -1.23% - - -
31.03.2004 27 731.30 1 279.00 26 452.30 2 068.20% - - -
29.02.2004 1 279.00 -13 814.70 15 093.70 - 109.26% - - -
31.01.2004 -13 814.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční účet - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční účet - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - pasiva (Platební bilance v mil. CZK)
Finanční účet - pasiva (Platební bilance v mil. EUR)
Finanční účet - pasiva (Platební bilance v mil. USD)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
Finanční účet - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Domácnosti: běžné účty - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies