- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Ostatní sektory - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2010 30 202.00
Min 31.07.2005 -48 926.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 267.00 6 387.00 -6 654.00 - 104.18% - 143.00 - 124.00 86.71%
31.05.2019 6 387.00 1 356.00 5 031.00 371.02% -9 268.00 15 655.00 - 168.91%
30.04.2019 1 356.00 3 387.00 -2 031.00 -59.96% 18 384.00 -17 028.00 -92.62%
31.03.2019 3 387.00 - 478.00 3 865.00 - 808.58% 2 876.00 511.00 17.77%
28.02.2019 - 478.00 - 482.00 4.00 -0.83% -7 194.00 6 716.00 -93.36%
31.01.2019 - 482.00 1 728.00 -2 210.00 - 127.89% 0.00 - 482.00 -
31.12.2018 1 728.00 13 395.00 -11 667.00 -87.10% 28 540.00 -26 812.00 -93.95%
30.11.2018 13 395.00 5 353.00 8 042.00 150.23% -7 222.00 20 617.00 - 285.47%
31.10.2018 5 353.00 1 608.00 3 745.00 232.90% -85.00 5 438.00 -6 397.65%
30.09.2018 1 608.00 355.00 1 253.00 352.96% -1 253.00 2 861.00 - 228.33%
31.08.2018 355.00 4 088.00 -3 733.00 -91.32% 1 269.00 - 914.00 -72.03%
31.07.2018 4 088.00 - 143.00 4 231.00 -2 958.74% 1 454.00 2 634.00 181.16%
30.06.2018 - 143.00 -9 268.00 9 125.00 -98.46% -1 238.00 1 095.00 -88.45%
31.05.2018 -9 268.00 18 384.00 -27 652.00 - 150.41% 706.00 -9 974.00 -1 412.75%
30.04.2018 18 384.00 2 876.00 15 508.00 539.22% 250.00 18 134.00 7 253.60%
31.03.2018 2 876.00 -7 194.00 10 070.00 - 139.98% 884.00 1 992.00 225.34%
28.02.2018 -7 194.00 0.00 -7 194.00 - 1 304.00 -8 498.00 - 651.69%
31.01.2018 0.00 28 540.00 -28 540.00 - - 496.00 496.00 -
31.12.2017 28 540.00 -7 222.00 35 762.00 - 495.18% 326.00 28 214.00 8 654.60%
30.11.2017 -7 222.00 -85.00 -7 137.00 8 396.47% 1 036.00 -8 258.00 - 797.10%
31.10.2017 -85.00 -1 253.00 1 168.00 -93.22% -3 483.00 3 398.00 -97.56%
30.09.2017 -1 253.00 1 269.00 -2 522.00 - 198.74% 222.00 -1 475.00 - 664.41%
31.08.2017 1 269.00 1 454.00 - 185.00 -12.72% 188.00 1 081.00 575.00%
31.07.2017 1 454.00 -1 238.00 2 692.00 - 217.45% 3 239.00 -1 785.00 -55.11%
30.06.2017 -1 238.00 706.00 -1 944.00 - 275.35% -5 887.00 4 649.00 -78.97%
31.05.2017 706.00 250.00 456.00 182.40% 788.00 -82.00 -10.41%
30.04.2017 250.00 884.00 - 634.00 -71.72% 235.00 15.00 6.38%
31.03.2017 884.00 1 304.00 - 420.00 -32.21% 2 592.00 -1 708.00 -65.89%
28.02.2017 1 304.00 - 496.00 1 800.00 - 362.90% 3 270.00 -1 966.00 -60.12%
31.01.2017 - 496.00 326.00 - 822.00 - 252.15% 63.00 - 559.00 - 887.30%
31.12.2016 326.00 1 036.00 - 710.00 -68.53% - 250.00 576.00 - 230.40%
30.11.2016 1 036.00 -3 483.00 4 519.00 - 129.74% -2 524.00 3 560.00 - 141.05%
31.10.2016 -3 483.00 222.00 -3 705.00 -1 668.92% 647.00 -4 130.00 - 638.33%
30.09.2016 222.00 188.00 34.00 18.09% 241.00 -19.00 -7.88%
31.08.2016 188.00 3 239.00 -3 051.00 -94.20% 15.00 173.00 1 153.33%
31.07.2016 3 239.00 -5 887.00 9 126.00 - 155.02% 2 219.00 1 020.00 45.97%
30.06.2016 -5 887.00 788.00 -6 675.00 - 847.08% 3 827.00 -9 714.00 - 253.83%
31.05.2016 788.00 235.00 553.00 235.32% -12 827.00 13 615.00 - 106.14%
30.04.2016 235.00 2 592.00 -2 357.00 -90.93% -25 610.00 25 845.00 - 100.92%
31.03.2016 2 592.00 3 270.00 - 678.00 -20.73% - 461.00 3 053.00 - 662.26%
29.02.2016 3 270.00 63.00 3 207.00 5 090.48% - 344.00 3 614.00 -1 050.58%
31.01.2016 63.00 - 250.00 313.00 - 125.20% 465.00 - 402.00 -86.45%
31.12.2015 - 250.00 -2 524.00 2 274.00 -90.09% - 154.00 -96.00 62.34%
30.11.2015 -2 524.00 647.00 -3 171.00 - 490.11% 7 056.00 -9 580.00 - 135.77%
31.10.2015 647.00 241.00 406.00 168.46% 38.00 609.00 1 602.63%
30.09.2015 241.00 15.00 226.00 1 506.67% -1 014.00 1 255.00 - 123.77%
31.08.2015 15.00 2 219.00 -2 204.00 -99.32% 236.00 - 221.00 -93.64%
31.07.2015 2 219.00 3 827.00 -1 608.00 -42.02% -3 053.00 5 272.00 - 172.68%
30.06.2015 3 827.00 -12 827.00 16 654.00 - 129.84% -3 331.00 7 158.00 - 214.89%
31.05.2015 -12 827.00 -25 610.00 12 783.00 -49.91% 752.00 -13 579.00 -1 805.72%
30.04.2015 -25 610.00 - 461.00 -25 149.00 5 455.31% -9 585.00 -16 025.00 167.19%
31.03.2015 - 461.00 - 344.00 - 117.00 34.01% 259.00 - 720.00 - 277.99%
28.02.2015 - 344.00 465.00 - 809.00 - 173.98% 12 287.00 -12 631.00 - 102.80%
31.01.2015 465.00 - 154.00 619.00 - 401.95% 100.00 365.00 365.00%
31.12.2014 - 154.00 7 056.00 -7 210.00 - 102.18% 702.00 - 856.00 - 121.94%
30.11.2014 7 056.00 38.00 7 018.00 18 468.42% 588.00 6 468.00 1 100.00%
31.10.2014 38.00 -1 014.00 1 052.00 - 103.75% -10 891.00 10 929.00 - 100.35%
30.09.2014 -1 014.00 236.00 -1 250.00 - 529.66% - 134.00 - 880.00 656.72%
31.08.2014 236.00 -3 053.00 3 289.00 - 107.73% - 665.00 901.00 - 135.49%
31.07.2014 -3 053.00 -3 331.00 278.00 -8.35% 317.00 -3 370.00 -1 063.09%
30.06.2014 -3 331.00 752.00 -4 083.00 - 542.95% 13 318.00 -16 649.00 - 125.01%
31.05.2014 752.00 -9 585.00 10 337.00 - 107.85% 10 036.00 -9 284.00 -92.51%
30.04.2014 -9 585.00 259.00 -9 844.00 -3 800.77% 15 692.00 -25 277.00 - 161.08%
31.03.2014 259.00 12 287.00 -12 028.00 -97.89% 736.00 - 477.00 -64.81%
28.02.2014 12 287.00 100.00 12 187.00 12 187.00% - 247.00 12 534.00 -5 074.49%
31.01.2014 100.00 702.00 - 602.00 -85.75% -56.00 156.00 - 278.57%
31.12.2013 702.00 588.00 114.00 19.39% - 452.00 1 154.00 - 255.31%
30.11.2013 588.00 -10 891.00 11 479.00 - 105.40% 482.00 106.00 21.99%
31.10.2013 -10 891.00 - 134.00 -10 757.00 8 027.61% 9 478.00 -20 369.00 - 214.91%
30.09.2013 - 134.00 - 665.00 531.00 -79.85% 1 472.00 -1 606.00 - 109.10%
31.08.2013 - 665.00 317.00 - 982.00 - 309.78% 6 722.00 -7 387.00 - 109.89%
31.07.2013 317.00 13 318.00 -13 001.00 -97.62% 3 676.00 -3 359.00 -91.38%
30.06.2013 13 318.00 10 036.00 3 282.00 32.70% - 102.00 13 420.00 -13 156.86%
31.05.2013 10 036.00 15 692.00 -5 656.00 -36.04% 34.00 10 002.00 29 417.65%
30.04.2013 15 692.00 736.00 14 956.00 2 032.07% 20 373.00 -4 681.00 -22.98%
31.03.2013 736.00 - 247.00 983.00 - 397.98% 252.00 484.00 192.06%
28.02.2013 - 247.00 -56.00 - 191.00 341.07% -1 665.00 1 418.00 -85.17%
31.01.2013 -56.00 - 452.00 396.00 -87.61% -9 440.00 9 384.00 -99.41%
31.12.2012 - 452.00 482.00 - 934.00 - 193.78% - 855.00 403.00 -47.13%
30.11.2012 482.00 9 478.00 -8 996.00 -94.91% 1 104.00 - 622.00 -56.34%
31.10.2012 9 478.00 1 472.00 8 006.00 543.89% 96.00 9 382.00 9 772.92%
30.09.2012 1 472.00 6 722.00 -5 250.00 -78.10% - 463.00 1 935.00 - 417.93%
31.08.2012 6 722.00 3 676.00 3 046.00 82.86% 193.00 6 529.00 3 382.90%
31.07.2012 3 676.00 - 102.00 3 778.00 -3 703.92% - 245.00 3 921.00 -1 600.41%
30.06.2012 - 102.00 34.00 - 136.00 - 400.00% 4 190.00 -4 292.00 - 102.43%
31.05.2012 34.00 20 373.00 -20 339.00 -99.83% 10 441.00 -10 407.00 -99.67%
30.04.2012 20 373.00 252.00 20 121.00 7 984.52% 138.00 20 235.00 14 663.04%
31.03.2012 252.00 -1 665.00 1 917.00 - 115.14% -1 795.00 2 047.00 - 114.04%
29.02.2012 -1 665.00 -9 440.00 7 775.00 -82.36% 3 715.00 -5 380.00 - 144.82%
31.01.2012 -9 440.00 - 855.00 -8 585.00 1 004.09% 857.00 -10 297.00 -1 201.52%
31.12.2011 - 855.00 1 104.00 -1 959.00 - 177.45% 5 295.00 -6 150.00 - 116.15%
30.11.2011 1 104.00 96.00 1 008.00 1 050.00% 1 191.00 -87.00 -7.30%
31.10.2011 96.00 - 463.00 559.00 - 120.73% 3 441.00 -3 345.00 -97.21%
30.09.2011 - 463.00 193.00 - 656.00 - 339.90% - 202.00 - 261.00 129.21%
31.08.2011 193.00 - 245.00 438.00 - 178.78% -1 644.00 1 837.00 - 111.74%
31.07.2011 - 245.00 4 190.00 -4 435.00 - 105.85% 1 018.00 -1 263.00 - 124.07%
30.06.2011 4 190.00 10 441.00 -6 251.00 -59.87% 13 991.00 -9 801.00 -70.05%
31.05.2011 10 441.00 138.00 10 303.00 7 465.94% 698.00 9 743.00 1 395.85%
30.04.2011 138.00 -1 795.00 1 933.00 - 107.69% 30 202.00 -30 064.00 -99.54%
31.03.2011 -1 795.00 3 715.00 -5 510.00 - 148.32% -32.00 -1 763.00 5 509.38%
28.02.2011 3 715.00 857.00 2 858.00 333.49% 5 212.00 -1 497.00 -28.72%
31.01.2011 857.00 5 295.00 -4 438.00 -83.81% - 632.00 1 489.00 - 235.60%
31.12.2010 5 295.00 1 191.00 4 104.00 344.58% 9 755.00 -4 460.00 -45.72%
30.11.2010 1 191.00 3 441.00 -2 250.00 -65.39% 1 538.00 - 347.00 -22.56%
31.10.2010 3 441.00 - 202.00 3 643.00 -1 803.47% 16 731.00 -13 290.00 -79.43%
30.09.2010 - 202.00 -1 644.00 1 442.00 -87.71% 1 576.00 -1 778.00 - 112.82%
31.08.2010 -1 644.00 1 018.00 -2 662.00 - 261.49% 275.00 -1 919.00 - 697.82%
31.07.2010 1 018.00 13 991.00 -12 973.00 -92.72% - 391.00 1 409.00 - 360.36%
30.06.2010 13 991.00 698.00 13 293.00 1 904.44% 250.00 13 741.00 5 496.40%
31.05.2010 698.00 30 202.00 -29 504.00 -97.69% 15 240.00 -14 542.00 -95.42%
30.04.2010 30 202.00 -32.00 30 234.00 -94 481.25% 843.00 29 359.00 3 482.68%
31.03.2010 -32.00 5 212.00 -5 244.00 - 100.61% 653.00 - 685.00 - 104.90%
28.02.2010 5 212.00 - 632.00 5 844.00 - 924.68% 243.00 4 969.00 2 044.86%
31.01.2010 - 632.00 9 755.00 -10 387.00 - 106.48% - 794.00 162.00 -20.40%
31.12.2009 9 755.00 1 538.00 8 217.00 534.27% 2 227.00 7 528.00 338.03%
30.11.2009 1 538.00 16 731.00 -15 193.00 -90.81% 849.00 689.00 81.15%
31.10.2009 16 731.00 1 576.00 15 155.00 961.61% 513.00 16 218.00 3 161.40%
30.09.2009 1 576.00 275.00 1 301.00 473.09% 2 725.00 -1 149.00 -42.17%
31.08.2009 275.00 - 391.00 666.00 - 170.33% - 257.00 532.00 - 207.00%
31.07.2009 - 391.00 250.00 - 641.00 - 256.40% 13 315.00 -13 706.00 - 102.94%
30.06.2009 250.00 15 240.00 -14 990.00 -98.36% 569.00 - 319.00 -56.06%
31.05.2009 15 240.00 843.00 14 397.00 1 707.83% -84.00 15 324.00 -18 242.86%
30.04.2009 843.00 653.00 190.00 29.10% -25.00 868.00 -3 472.00%
31.03.2009 653.00 243.00 410.00 168.72% 34.00 619.00 1 820.59%
28.02.2009 243.00 - 794.00 1 037.00 - 130.60% - 610.00 853.00 - 139.84%
31.01.2009 - 794.00 2 227.00 -3 021.00 - 135.65% 0.00 - 794.00 -
31.12.2008 2 227.00 849.00 1 378.00 162.31% 391.00 1 836.00 469.57%
30.11.2008 849.00 513.00 336.00 65.50% 1 426.00 - 577.00 -40.46%
31.10.2008 513.00 2 725.00 -2 212.00 -81.17% 23 652.00 -23 139.00 -97.83%
30.09.2008 2 725.00 - 257.00 2 982.00 -1 160.31% 3 799.00 -1 074.00 -28.27%
31.08.2008 - 257.00 13 315.00 -13 572.00 - 101.93% -1 600.00 1 343.00 -83.94%
31.07.2008 13 315.00 569.00 12 746.00 2 240.07% -1 213.00 14 528.00 -1 197.69%
30.06.2008 569.00 -84.00 653.00 - 777.38% 6 988.00 -6 419.00 -91.86%
31.05.2008 -84.00 -25.00 -59.00 236.00% 4 485.00 -4 569.00 - 101.87%
30.04.2008 -25.00 34.00 -59.00 - 173.53% 2 650.00 -2 675.00 - 100.94%
31.03.2008 34.00 - 610.00 644.00 - 105.57% 4 884.00 -4 850.00 -99.30%
29.02.2008 - 610.00 0.00 - 610.00 - 399.00 -1 009.00 - 252.88%
31.01.2008 0.00 391.00 - 391.00 - -5 234.00 5 234.00 -
31.12.2007 391.00 1 426.00 -1 035.00 -72.58% 7 188.00 -6 797.00 -94.56%
30.11.2007 1 426.00 23 652.00 -22 226.00 -93.97% 7 555.00 -6 129.00 -81.12%
31.10.2007 23 652.00 3 799.00 19 853.00 522.58% 10 018.00 13 634.00 136.09%
30.09.2007 3 799.00 -1 600.00 5 399.00 - 337.44% 675.00 3 124.00 462.81%
31.08.2007 -1 600.00 -1 213.00 - 387.00 31.90% - 746.00 - 854.00 114.48%
31.07.2007 -1 213.00 6 988.00 -8 201.00 - 117.36% - 778.00 - 435.00 55.91%
30.06.2007 6 988.00 4 485.00 2 503.00 55.81% 297.00 6 691.00 2 252.86%
31.05.2007 4 485.00 2 650.00 1 835.00 69.25% 1 385.00 3 100.00 223.83%
30.04.2007 2 650.00 4 884.00 -2 234.00 -45.74% - 150.00 2 800.00 -1 866.67%
31.03.2007 4 884.00 399.00 4 485.00 1 124.06% 773.00 4 111.00 531.82%
28.02.2007 399.00 -5 234.00 5 633.00 - 107.62% -1 062.00 1 461.00 - 137.57%
31.01.2007 -5 234.00 7 188.00 -12 422.00 - 172.82% 3 613.00 -8 847.00 - 244.87%
31.12.2006 7 188.00 7 555.00 - 367.00 -4.86% -1 325.00 8 513.00 - 642.49%
30.11.2006 7 555.00 10 018.00 -2 463.00 -24.59% -10 359.00 17 914.00 - 172.93%
31.10.2006 10 018.00 675.00 9 343.00 1 384.15% 4 922.00 5 096.00 103.54%
30.09.2006 675.00 - 746.00 1 421.00 - 190.48% 27 328.00 -26 653.00 -97.53%
31.08.2006 - 746.00 - 778.00 32.00 -4.11% 10 751.00 -11 497.00 - 106.94%
31.07.2006 - 778.00 297.00 -1 075.00 - 361.95% -48 926.00 48 148.00 -98.41%
30.06.2006 297.00 1 385.00 -1 088.00 -78.56% 17 050.00 -16 753.00 -98.26%
31.05.2006 1 385.00 - 150.00 1 535.00 -1 023.33% -5 666.00 7 051.00 - 124.44%
30.04.2006 - 150.00 773.00 - 923.00 - 119.40% - 885.00 735.00 -83.05%
31.03.2006 773.00 -1 062.00 1 835.00 - 172.79% -1 393.00 2 166.00 - 155.49%
28.02.2006 -1 062.00 3 613.00 -4 675.00 - 129.39% - 237.00 - 825.00 348.10%
31.01.2006 3 613.00 -1 325.00 4 938.00 - 372.68% - 784.00 4 397.00 - 560.84%
31.12.2005 -1 325.00 -10 359.00 9 034.00 -87.21% 9 990.00 -11 315.00 - 113.26%
30.11.2005 -10 359.00 4 922.00 -15 281.00 - 310.46% - 344.00 -10 015.00 2 911.34%
31.10.2005 4 922.00 27 328.00 -22 406.00 -81.99% 8 258.00 -3 336.00 -40.40%
30.09.2005 27 328.00 10 751.00 16 577.00 154.19% 465.00 26 863.00 5 776.99%
31.08.2005 10 751.00 -48 926.00 59 677.00 - 121.97% -3 935.00 14 686.00 - 373.21%
31.07.2005 -48 926.00 17 050.00 -65 976.00 - 386.96% 4 495.00 -53 421.00 -1 188.45%
30.06.2005 17 050.00 -5 666.00 22 716.00 - 400.92% -5 152.00 22 202.00 - 430.94%
31.05.2005 -5 666.00 - 885.00 -4 781.00 540.23% 5 101.00 -10 767.00 - 211.08%
30.04.2005 - 885.00 -1 393.00 508.00 -36.47% 2 181.00 -3 066.00 - 140.58%
31.03.2005 -1 393.00 - 237.00 -1 156.00 487.76% 5 886.00 -7 279.00 - 123.67%
28.02.2005 - 237.00 - 784.00 547.00 -69.77% - 566.00 329.00 -58.13%
31.01.2005 - 784.00 9 990.00 -10 774.00 - 107.85% -2 771.00 1 987.00 -71.71%
31.12.2004 9 990.00 - 344.00 10 334.00 -3 004.07% - - -
30.11.2004 - 344.00 8 258.00 -8 602.00 - 104.17% - - -
31.10.2004 8 258.00 465.00 7 793.00 1 675.91% - - -
30.09.2004 465.00 -3 935.00 4 400.00 - 111.82% - - -
31.08.2004 -3 935.00 4 495.00 -8 430.00 - 187.54% - - -
31.07.2004 4 495.00 -5 152.00 9 647.00 - 187.25% - - -
30.06.2004 -5 152.00 5 101.00 -10 253.00 - 201.00% - - -
31.05.2004 5 101.00 2 181.00 2 920.00 133.88% - - -
30.04.2004 2 181.00 5 886.00 -3 705.00 -62.95% - - -
31.03.2004 5 886.00 - 566.00 6 452.00 -1 139.93% - - -
29.02.2004 - 566.00 -2 771.00 2 205.00 -79.57% - - -
31.01.2004 -2 771.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Ostatní sektory - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Ostatní sektory - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Ostatní sektory - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Ostatní sektory - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Ostatní sektory - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Ostatní sektory - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13) (Příjmy a výdaje vládního sektoru, transakce s EU, vládní spotřeba a ostatní nefinančí kategorie (ESA 2010_S.13))
Ostatní daně z výroby (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)
v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies