1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2008 10 562.00
Min 30.09.2005 -21 137.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 1 770.00 182.00 1 588.00 872.53% -2 317.00 4 087.00 - 176.39%
31.05.2019 182.00 -4 651.00 4 833.00 - 103.91% - 181.00 363.00 - 200.55%
30.04.2019 -4 651.00 - 520.00 -4 131.00 794.42% 431.00 -5 082.00 -1 179.12%
31.03.2019 - 520.00 1 207.00 -1 727.00 - 143.08% 1 875.00 -2 395.00 - 127.73%
28.02.2019 1 207.00 162.00 1 045.00 645.06% -1 950.00 3 157.00 - 161.90%
31.01.2019 162.00 -8 358.00 8 520.00 - 101.94% 0.00 162.00 -
31.12.2018 -8 358.00 2 600.00 -10 958.00 - 421.46% 5 836.00 -14 194.00 - 243.21%
30.11.2018 2 600.00 -8 957.00 11 557.00 - 129.03% 197.00 2 403.00 1 219.80%
31.10.2018 -8 957.00 806.00 -9 763.00 -1 211.29% 2 500.00 -11 457.00 - 458.28%
30.09.2018 806.00 6 675.00 -5 869.00 -87.92% 439.00 367.00 83.60%
31.08.2018 6 675.00 3 897.00 2 778.00 71.29% 27.00 6 648.00 24 622.22%
31.07.2018 3 897.00 -2 317.00 6 214.00 - 268.19% - 941.00 4 838.00 - 514.13%
30.06.2018 -2 317.00 - 181.00 -2 136.00 1 180.11% - 693.00 -1 624.00 234.34%
31.05.2018 - 181.00 431.00 - 612.00 - 142.00% 371.00 - 552.00 - 148.79%
30.04.2018 431.00 1 875.00 -1 444.00 -77.01% 1 152.00 - 721.00 -62.59%
31.03.2018 1 875.00 -1 950.00 3 825.00 - 196.15% 1 473.00 402.00 27.29%
28.02.2018 -1 950.00 0.00 -1 950.00 - 9 963.00 -11 913.00 - 119.57%
31.01.2018 0.00 5 836.00 -5 836.00 - 13.00 -13.00 -
31.12.2017 5 836.00 197.00 5 639.00 2 862.44% 4 240.00 1 596.00 37.64%
30.11.2017 197.00 2 500.00 -2 303.00 -92.12% 3 755.00 -3 558.00 -94.75%
31.10.2017 2 500.00 439.00 2 061.00 469.48% 2 144.00 356.00 16.60%
30.09.2017 439.00 27.00 412.00 1 525.93% 18.00 421.00 2 338.89%
31.08.2017 27.00 - 941.00 968.00 - 102.87% - 187.00 214.00 - 114.44%
31.07.2017 - 941.00 - 693.00 - 248.00 35.79% 161.00 -1 102.00 - 684.47%
30.06.2017 - 693.00 371.00 -1 064.00 - 286.79% 1 290.00 -1 983.00 - 153.72%
31.05.2017 371.00 1 152.00 - 781.00 -67.80% -1 312.00 1 683.00 - 128.28%
30.04.2017 1 152.00 1 473.00 - 321.00 -21.79% 3 354.00 -2 202.00 -65.65%
31.03.2017 1 473.00 9 963.00 -8 490.00 -85.22% - 598.00 2 071.00 - 346.32%
28.02.2017 9 963.00 13.00 9 950.00 76 538.46% - 601.00 10 564.00 -1 757.74%
31.01.2017 13.00 4 240.00 -4 227.00 -99.69% -2 514.00 2 527.00 - 100.52%
31.12.2016 4 240.00 3 755.00 485.00 12.92% 448.00 3 792.00 846.43%
30.11.2016 3 755.00 2 144.00 1 611.00 75.14% 917.00 2 838.00 309.49%
31.10.2016 2 144.00 18.00 2 126.00 11 811.11% 5 584.00 -3 440.00 -61.60%
30.09.2016 18.00 - 187.00 205.00 - 109.63% 950.00 - 932.00 -98.11%
31.08.2016 - 187.00 161.00 - 348.00 - 216.15% -4 830.00 4 643.00 -96.13%
31.07.2016 161.00 1 290.00 -1 129.00 -87.52% 704.00 - 543.00 -77.13%
30.06.2016 1 290.00 -1 312.00 2 602.00 - 198.32% 652.00 638.00 97.85%
31.05.2016 -1 312.00 3 354.00 -4 666.00 - 139.12% - 984.00 - 328.00 33.33%
30.04.2016 3 354.00 - 598.00 3 952.00 - 660.87% 886.00 2 468.00 278.56%
31.03.2016 - 598.00 - 601.00 3.00 -0.50% 672.00 -1 270.00 - 188.99%
29.02.2016 - 601.00 -2 514.00 1 913.00 -76.09% 232.00 - 833.00 - 359.05%
31.01.2016 -2 514.00 448.00 -2 962.00 - 661.16% - 703.00 -1 811.00 257.61%
31.12.2015 448.00 917.00 - 469.00 -51.15% 76.00 372.00 489.47%
30.11.2015 917.00 5 584.00 -4 667.00 -83.58% - 172.00 1 089.00 - 633.14%
31.10.2015 5 584.00 950.00 4 634.00 487.79% - 388.00 5 972.00 -1 539.18%
30.09.2015 950.00 -4 830.00 5 780.00 - 119.67% 3 091.00 -2 141.00 -69.27%
31.08.2015 -4 830.00 704.00 -5 534.00 - 786.08% -7 850.00 3 020.00 -38.47%
31.07.2015 704.00 652.00 52.00 7.98% 888.00 - 184.00 -20.72%
30.06.2015 652.00 - 984.00 1 636.00 - 166.26% 5 527.00 -4 875.00 -88.20%
31.05.2015 - 984.00 886.00 -1 870.00 - 211.06% 172.00 -1 156.00 - 672.09%
30.04.2015 886.00 672.00 214.00 31.85% -1 152.00 2 038.00 - 176.91%
31.03.2015 672.00 232.00 440.00 189.66% 5 602.00 -4 930.00 -88.00%
28.02.2015 232.00 - 703.00 935.00 - 133.00% 917.00 - 685.00 -74.70%
31.01.2015 - 703.00 76.00 - 779.00 -1 025.00% -1 495.00 792.00 -52.98%
31.12.2014 76.00 - 172.00 248.00 - 144.19% - 720.00 796.00 - 110.56%
30.11.2014 - 172.00 - 388.00 216.00 -55.67% 3 645.00 -3 817.00 - 104.72%
31.10.2014 - 388.00 3 091.00 -3 479.00 - 112.55% -1 523.00 1 135.00 -74.52%
30.09.2014 3 091.00 -7 850.00 10 941.00 - 139.38% 1 017.00 2 074.00 203.93%
31.08.2014 -7 850.00 888.00 -8 738.00 - 984.01% 1 170.00 -9 020.00 - 770.94%
31.07.2014 888.00 5 527.00 -4 639.00 -83.93% - 963.00 1 851.00 - 192.21%
30.06.2014 5 527.00 172.00 5 355.00 3 113.37% -1 563.00 7 090.00 - 453.61%
31.05.2014 172.00 -1 152.00 1 324.00 - 114.93% 1 421.00 -1 249.00 -87.90%
30.04.2014 -1 152.00 5 602.00 -6 754.00 - 120.56% -1 138.00 -14.00 1.23%
31.03.2014 5 602.00 917.00 4 685.00 510.91% 1 217.00 4 385.00 360.31%
28.02.2014 917.00 -1 495.00 2 412.00 - 161.34% 1 696.00 - 779.00 -45.93%
31.01.2014 -1 495.00 - 720.00 - 775.00 107.64% -2 199.00 704.00 -32.01%
31.12.2013 - 720.00 3 645.00 -4 365.00 - 119.75% - 800.00 80.00 -10.00%
30.11.2013 3 645.00 -1 523.00 5 168.00 - 339.33% -3 034.00 6 679.00 - 220.14%
31.10.2013 -1 523.00 1 017.00 -2 540.00 - 249.75% 432.00 -1 955.00 - 452.55%
30.09.2013 1 017.00 1 170.00 - 153.00 -13.08% 173.00 844.00 487.86%
31.08.2013 1 170.00 - 963.00 2 133.00 - 221.50% 5 639.00 -4 469.00 -79.25%
31.07.2013 - 963.00 -1 563.00 600.00 -38.39% -4 897.00 3 934.00 -80.33%
30.06.2013 -1 563.00 1 421.00 -2 984.00 - 209.99% 1 041.00 -2 604.00 - 250.14%
31.05.2013 1 421.00 -1 138.00 2 559.00 - 224.87% - 604.00 2 025.00 - 335.26%
30.04.2013 -1 138.00 1 217.00 -2 355.00 - 193.51% -3 687.00 2 549.00 -69.13%
31.03.2013 1 217.00 1 696.00 - 479.00 -28.24% 1 060.00 157.00 14.81%
28.02.2013 1 696.00 -2 199.00 3 895.00 - 177.13% 1 646.00 50.00 3.04%
31.01.2013 -2 199.00 - 800.00 -1 399.00 174.88% 93.00 -2 292.00 -2 464.52%
31.12.2012 - 800.00 -3 034.00 2 234.00 -73.63% 3 423.00 -4 223.00 - 123.37%
30.11.2012 -3 034.00 432.00 -3 466.00 - 802.31% - 272.00 -2 762.00 1 015.44%
31.10.2012 432.00 173.00 259.00 149.71% 2 174.00 -1 742.00 -80.13%
30.09.2012 173.00 5 639.00 -5 466.00 -96.93% - 486.00 659.00 - 135.60%
31.08.2012 5 639.00 -4 897.00 10 536.00 - 215.15% -5 581.00 11 220.00 - 201.04%
31.07.2012 -4 897.00 1 041.00 -5 938.00 - 570.41% -1 058.00 -3 839.00 362.85%
30.06.2012 1 041.00 - 604.00 1 645.00 - 272.35% 745.00 296.00 39.73%
31.05.2012 - 604.00 -3 687.00 3 083.00 -83.62% 426.00 -1 030.00 - 241.78%
30.04.2012 -3 687.00 1 060.00 -4 747.00 - 447.83% 1 743.00 -5 430.00 - 311.53%
31.03.2012 1 060.00 1 646.00 - 586.00 -35.60% 986.00 74.00 7.50%
29.02.2012 1 646.00 93.00 1 553.00 1 669.89% -3 182.00 4 828.00 - 151.73%
31.01.2012 93.00 3 423.00 -3 330.00 -97.28% 1 384.00 -1 291.00 -93.28%
31.12.2011 3 423.00 - 272.00 3 695.00 -1 358.46% 1 428.00 1 995.00 139.71%
30.11.2011 - 272.00 2 174.00 -2 446.00 - 112.51% -3 381.00 3 109.00 -91.95%
31.10.2011 2 174.00 - 486.00 2 660.00 - 547.33% -1 786.00 3 960.00 - 221.72%
30.09.2011 - 486.00 -5 581.00 5 095.00 -91.29% 783.00 -1 269.00 - 162.07%
31.08.2011 -5 581.00 -1 058.00 -4 523.00 427.50% 3 386.00 -8 967.00 - 264.83%
31.07.2011 -1 058.00 745.00 -1 803.00 - 242.01% 430.00 -1 488.00 - 346.05%
30.06.2011 745.00 426.00 319.00 74.88% -1 536.00 2 281.00 - 148.50%
31.05.2011 426.00 1 743.00 -1 317.00 -75.56% -2 247.00 2 673.00 - 118.96%
30.04.2011 1 743.00 986.00 757.00 76.77% - 669.00 2 412.00 - 360.54%
31.03.2011 986.00 -3 182.00 4 168.00 - 130.99% 1 182.00 - 196.00 -16.58%
28.02.2011 -3 182.00 1 384.00 -4 566.00 - 329.91% -3 454.00 272.00 -7.87%
31.01.2011 1 384.00 1 428.00 -44.00 -3.08% 1 455.00 -71.00 -4.88%
31.12.2010 1 428.00 -3 381.00 4 809.00 - 142.24% 325.00 1 103.00 339.38%
30.11.2010 -3 381.00 -1 786.00 -1 595.00 89.31% -1 445.00 -1 936.00 133.98%
31.10.2010 -1 786.00 783.00 -2 569.00 - 328.10% - 427.00 -1 359.00 318.27%
30.09.2010 783.00 3 386.00 -2 603.00 -76.88% -6 093.00 6 876.00 - 112.85%
31.08.2010 3 386.00 430.00 2 956.00 687.44% - 903.00 4 289.00 - 474.97%
31.07.2010 430.00 -1 536.00 1 966.00 - 127.99% -60.00 490.00 - 816.67%
30.06.2010 -1 536.00 -2 247.00 711.00 -31.64% -1 002.00 - 534.00 53.29%
31.05.2010 -2 247.00 - 669.00 -1 578.00 235.87% -1 532.00 - 715.00 46.67%
30.04.2010 - 669.00 1 182.00 -1 851.00 - 156.60% 1 147.00 -1 816.00 - 158.33%
31.03.2010 1 182.00 -3 454.00 4 636.00 - 134.22% 2 449.00 -1 267.00 -51.74%
28.02.2010 -3 454.00 1 455.00 -4 909.00 - 337.39% -1 310.00 -2 144.00 163.66%
31.01.2010 1 455.00 325.00 1 130.00 347.69% 4 008.00 -2 553.00 -63.70%
31.12.2009 325.00 -1 445.00 1 770.00 - 122.49% 1 111.00 - 786.00 -70.75%
30.11.2009 -1 445.00 - 427.00 -1 018.00 238.41% -12 165.00 10 720.00 -88.12%
31.10.2009 - 427.00 -6 093.00 5 666.00 -92.99% -4 118.00 3 691.00 -89.63%
30.09.2009 -6 093.00 - 903.00 -5 190.00 574.75% -4 314.00 -1 779.00 41.24%
31.08.2009 - 903.00 -60.00 - 843.00 1 405.00% -74.00 - 829.00 1 120.27%
31.07.2009 -60.00 -1 002.00 942.00 -94.01% 2 373.00 -2 433.00 - 102.53%
30.06.2009 -1 002.00 -1 532.00 530.00 -34.60% -2 431.00 1 429.00 -58.78%
31.05.2009 -1 532.00 1 147.00 -2 679.00 - 233.57% 10 562.00 -12 094.00 - 114.50%
30.04.2009 1 147.00 2 449.00 -1 302.00 -53.16% -1 299.00 2 446.00 - 188.30%
31.03.2009 2 449.00 -1 310.00 3 759.00 - 286.95% -3 223.00 5 672.00 - 175.99%
28.02.2009 -1 310.00 4 008.00 -5 318.00 - 132.68% -2 124.00 814.00 -38.32%
31.01.2009 4 008.00 1 111.00 2 897.00 260.76% -5 602.00 9 610.00 - 171.55%
31.12.2008 1 111.00 -12 165.00 13 276.00 - 109.13% 1 451.00 - 340.00 -23.43%
30.11.2008 -12 165.00 -4 118.00 -8 047.00 195.41% - 289.00 -11 876.00 4 109.34%
31.10.2008 -4 118.00 -4 314.00 196.00 -4.54% 3 566.00 -7 684.00 - 215.48%
30.09.2008 -4 314.00 -74.00 -4 240.00 5 729.73% -3 562.00 - 752.00 21.11%
31.08.2008 -74.00 2 373.00 -2 447.00 - 103.12% -6 345.00 6 271.00 -98.83%
31.07.2008 2 373.00 -2 431.00 4 804.00 - 197.61% -3 753.00 6 126.00 - 163.23%
30.06.2008 -2 431.00 10 562.00 -12 993.00 - 123.02% -3 822.00 1 391.00 -36.39%
31.05.2008 10 562.00 -1 299.00 11 861.00 - 913.09% 2 950.00 7 612.00 258.03%
30.04.2008 -1 299.00 -3 223.00 1 924.00 -59.70% 5 385.00 -6 684.00 - 124.12%
31.03.2008 -3 223.00 -2 124.00 -1 099.00 51.74% -5 609.00 2 386.00 -42.54%
29.02.2008 -2 124.00 -5 602.00 3 478.00 -62.08% 7 558.00 -9 682.00 - 128.10%
31.01.2008 -5 602.00 1 451.00 -7 053.00 - 486.08% -3 386.00 -2 216.00 65.45%
31.12.2007 1 451.00 - 289.00 1 740.00 - 602.08% 4 953.00 -3 502.00 -70.70%
30.11.2007 - 289.00 3 566.00 -3 855.00 - 108.10% - 325.00 36.00 -11.08%
31.10.2007 3 566.00 -3 562.00 7 128.00 - 200.11% 3 907.00 - 341.00 -8.73%
30.09.2007 -3 562.00 -6 345.00 2 783.00 -43.86% 1 094.00 -4 656.00 - 425.59%
31.08.2007 -6 345.00 -3 753.00 -2 592.00 69.06% -1 082.00 -5 263.00 486.41%
31.07.2007 -3 753.00 -3 822.00 69.00 -1.81% 722.00 -4 475.00 - 619.81%
30.06.2007 -3 822.00 2 950.00 -6 772.00 - 229.56% 3 505.00 -7 327.00 - 209.04%
31.05.2007 2 950.00 5 385.00 -2 435.00 -45.22% -5 605.00 8 555.00 - 152.63%
30.04.2007 5 385.00 -5 609.00 10 994.00 - 196.01% -2 272.00 7 657.00 - 337.02%
31.03.2007 -5 609.00 7 558.00 -13 167.00 - 174.21% - 811.00 -4 798.00 591.62%
28.02.2007 7 558.00 -3 386.00 10 944.00 - 323.21% - 833.00 8 391.00 -1 007.32%
31.01.2007 -3 386.00 4 953.00 -8 339.00 - 168.36% 2 505.00 -5 891.00 - 235.17%
31.12.2006 4 953.00 - 325.00 5 278.00 -1 624.00% -1 163.00 6 116.00 - 525.88%
30.11.2006 - 325.00 3 907.00 -4 232.00 - 108.32% 2 386.00 -2 711.00 - 113.62%
31.10.2006 3 907.00 1 094.00 2 813.00 257.13% -2 724.00 6 631.00 - 243.43%
30.09.2006 1 094.00 -1 082.00 2 176.00 - 201.11% -21 137.00 22 231.00 - 105.18%
31.08.2006 -1 082.00 722.00 -1 804.00 - 249.86% 747.00 -1 829.00 - 244.85%
31.07.2006 722.00 3 505.00 -2 783.00 -79.40% 4 320.00 -3 598.00 -83.29%
30.06.2006 3 505.00 -5 605.00 9 110.00 - 162.53% -1 959.00 5 464.00 - 278.92%
31.05.2006 -5 605.00 -2 272.00 -3 333.00 146.70% 1 932.00 -7 537.00 - 390.11%
30.04.2006 -2 272.00 - 811.00 -1 461.00 180.15% -1 685.00 - 587.00 34.84%
31.03.2006 - 811.00 - 833.00 22.00 -2.64% -8 919.00 8 108.00 -90.91%
28.02.2006 - 833.00 2 505.00 -3 338.00 - 133.25% -9 537.00 8 704.00 -91.27%
31.01.2006 2 505.00 -1 163.00 3 668.00 - 315.39% 1 328.00 1 177.00 88.63%
31.12.2005 -1 163.00 2 386.00 -3 549.00 - 148.74% - 384.00 - 779.00 202.86%
30.11.2005 2 386.00 -2 724.00 5 110.00 - 187.59% 616.00 1 770.00 287.34%
31.10.2005 -2 724.00 -21 137.00 18 413.00 -87.11% - 971.00 -1 753.00 180.54%
30.09.2005 -21 137.00 747.00 -21 884.00 -2 929.59% -1 475.00 -19 662.00 1 333.02%
31.08.2005 747.00 4 320.00 -3 573.00 -82.71% 2 408.00 -1 661.00 -68.98%
31.07.2005 4 320.00 -1 959.00 6 279.00 - 320.52% -1 349.00 5 669.00 - 420.24%
30.06.2005 -1 959.00 1 932.00 -3 891.00 - 201.40% 2 667.00 -4 626.00 - 173.45%
31.05.2005 1 932.00 -1 685.00 3 617.00 - 214.66% -1 290.00 3 222.00 - 249.77%
30.04.2005 -1 685.00 -8 919.00 7 234.00 -81.11% 7 190.00 -8 875.00 - 123.44%
31.03.2005 -8 919.00 -9 537.00 618.00 -6.48% 5 265.00 -14 184.00 - 269.40%
28.02.2005 -9 537.00 1 328.00 -10 865.00 - 818.15% 3 934.00 -13 471.00 - 342.43%
31.01.2005 1 328.00 - 384.00 1 712.00 - 445.83% 2 947.00 -1 619.00 -54.94%
31.12.2004 - 384.00 616.00 -1 000.00 - 162.34% - - -
30.11.2004 616.00 - 971.00 1 587.00 - 163.44% - - -
31.10.2004 - 971.00 -1 475.00 504.00 -34.17% - - -
30.09.2004 -1 475.00 2 408.00 -3 883.00 - 161.25% - - -
31.08.2004 2 408.00 -1 349.00 3 757.00 - 278.50% - - -
31.07.2004 -1 349.00 2 667.00 -4 016.00 - 150.58% - - -
30.06.2004 2 667.00 -1 290.00 3 957.00 - 306.74% - - -
31.05.2004 -1 290.00 7 190.00 -8 480.00 - 117.94% - - -
30.04.2004 7 190.00 5 265.00 1 925.00 36.56% - - -
31.03.2004 5 265.00 3 934.00 1 331.00 33.83% - - -
29.02.2004 3 934.00 2 947.00 987.00 33.49% - - -
31.01.2004 2 947.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1 - Účasti a podíly v investičních fondech - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies