4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2015 69 509.00
Min 30.06.2011 -57 395.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 5 056.00 -4 735.00 9 791.00 - 206.78% -35 347.00 40 403.00 - 114.30%
31.05.2019 -4 735.00 25 208.00 -29 943.00 - 118.78% 22 104.00 -26 839.00 - 121.42%
30.04.2019 25 208.00 -2 215.00 27 423.00 -1 238.06% 21 678.00 3 530.00 16.28%
31.03.2019 -2 215.00 37 148.00 -39 363.00 - 105.96% -20 030.00 17 815.00 -88.94%
28.02.2019 37 148.00 12 155.00 24 993.00 205.62% 37 548.00 - 400.00 -1.07%
31.01.2019 12 155.00 21 785.00 -9 630.00 -44.20% 47 458.00 -35 303.00 -74.39%
31.12.2018 21 785.00 -31 952.00 53 737.00 - 168.18% 13 899.00 7 886.00 56.74%
30.11.2018 -31 952.00 12 036.00 -43 988.00 - 365.47% -24 262.00 -7 690.00 31.70%
31.10.2018 12 036.00 -23 181.00 35 217.00 - 151.92% 14 311.00 -2 275.00 -15.90%
30.09.2018 -23 181.00 -13 939.00 -9 242.00 66.30% 6 284.00 -29 465.00 - 468.89%
31.08.2018 -13 939.00 -25 921.00 11 982.00 -46.23% 3 424.00 -17 363.00 - 507.10%
31.07.2018 -25 921.00 -35 347.00 9 426.00 -26.67% -16 159.00 -9 762.00 60.41%
30.06.2018 -35 347.00 22 104.00 -57 451.00 - 259.91% 4 197.00 -39 544.00 - 942.20%
31.05.2018 22 104.00 21 678.00 426.00 1.97% 2 295.00 19 809.00 863.14%
30.04.2018 21 678.00 -20 030.00 41 708.00 - 208.23% 21 815.00 - 137.00 -0.63%
31.03.2018 -20 030.00 37 548.00 -57 578.00 - 153.34% 24 442.00 -44 472.00 - 181.95%
28.02.2018 37 548.00 47 458.00 -9 910.00 -20.88% 24 895.00 12 653.00 50.83%
31.01.2018 47 458.00 13 899.00 33 559.00 241.45% 45 390.00 2 068.00 4.56%
31.12.2017 13 899.00 -24 262.00 38 161.00 - 157.29% 4 656.00 9 243.00 198.52%
30.11.2017 -24 262.00 14 311.00 -38 573.00 - 269.53% -24 113.00 - 149.00 0.62%
31.10.2017 14 311.00 6 284.00 8 027.00 127.74% 29 284.00 -14 973.00 -51.13%
30.09.2017 6 284.00 3 424.00 2 860.00 83.53% -6 888.00 13 172.00 - 191.23%
31.08.2017 3 424.00 -16 159.00 19 583.00 - 121.19% 4 625.00 -1 201.00 -25.97%
31.07.2017 -16 159.00 4 197.00 -20 356.00 - 485.01% -1 022.00 -15 137.00 1 481.12%
30.06.2017 4 197.00 2 295.00 1 902.00 82.88% -20 915.00 25 112.00 - 120.07%
31.05.2017 2 295.00 21 815.00 -19 520.00 -89.48% 10 990.00 -8 695.00 -79.12%
30.04.2017 21 815.00 24 442.00 -2 627.00 -10.75% -4 534.00 26 349.00 - 581.14%
31.03.2017 24 442.00 24 895.00 - 453.00 -1.82% 29 133.00 -4 691.00 -16.10%
28.02.2017 24 895.00 45 390.00 -20 495.00 -45.15% 56 509.00 -31 614.00 -55.95%
31.01.2017 45 390.00 4 656.00 40 734.00 874.87% 39 132.00 6 258.00 15.99%
31.12.2016 4 656.00 -24 113.00 28 769.00 - 119.31% 35 641.00 -30 985.00 -86.94%
30.11.2016 -24 113.00 29 284.00 -53 397.00 - 182.34% 16 579.00 -40 692.00 - 245.44%
31.10.2016 29 284.00 -6 888.00 36 172.00 - 525.15% -11 457.00 40 741.00 - 355.60%
30.09.2016 -6 888.00 4 625.00 -11 513.00 - 248.93% 1 337.00 -8 225.00 - 615.18%
31.08.2016 4 625.00 -1 022.00 5 647.00 - 552.54% 1 769.00 2 856.00 161.45%
31.07.2016 -1 022.00 -20 915.00 19 893.00 -95.11% -18 244.00 17 222.00 -94.40%
30.06.2016 -20 915.00 10 990.00 -31 905.00 - 290.31% 53 330.00 -74 245.00 - 139.22%
31.05.2016 10 990.00 -4 534.00 15 524.00 - 342.39% -51 252.00 62 242.00 - 121.44%
30.04.2016 -4 534.00 29 133.00 -33 667.00 - 115.56% 30 106.00 -34 640.00 - 115.06%
31.03.2016 29 133.00 56 509.00 -27 376.00 -48.45% 42 692.00 -13 559.00 -31.76%
29.02.2016 56 509.00 39 132.00 17 377.00 44.41% 69 509.00 -13 000.00 -18.70%
31.01.2016 39 132.00 35 641.00 3 491.00 9.79% 5 249.00 33 883.00 645.51%
31.12.2015 35 641.00 16 579.00 19 062.00 114.98% 7 350.00 28 291.00 384.91%
30.11.2015 16 579.00 -11 457.00 28 036.00 - 244.71% -11 676.00 28 255.00 - 241.99%
31.10.2015 -11 457.00 1 337.00 -12 794.00 - 956.92% 15 266.00 -26 723.00 - 175.05%
30.09.2015 1 337.00 1 769.00 - 432.00 -24.42% -15 720.00 17 057.00 - 108.50%
31.08.2015 1 769.00 -18 244.00 20 013.00 - 109.70% -7 100.00 8 869.00 - 124.92%
31.07.2015 -18 244.00 53 330.00 -71 574.00 - 134.21% 10 844.00 -29 088.00 - 268.24%
30.06.2015 53 330.00 -51 252.00 104 582.00 - 204.05% 20 606.00 32 724.00 158.81%
31.05.2015 -51 252.00 30 106.00 -81 358.00 - 270.24% -6 432.00 -44 820.00 696.83%
30.04.2015 30 106.00 42 692.00 -12 586.00 -29.48% -39 914.00 70 020.00 - 175.43%
31.03.2015 42 692.00 69 509.00 -26 817.00 -38.58% 29 440.00 13 252.00 45.01%
28.02.2015 69 509.00 5 249.00 64 260.00 1 224.23% 30 191.00 39 318.00 130.23%
31.01.2015 5 249.00 7 350.00 -2 101.00 -28.59% 30 738.00 -25 489.00 -82.92%
31.12.2014 7 350.00 -11 676.00 19 026.00 - 162.95% 5 566.00 1 784.00 32.05%
30.11.2014 -11 676.00 15 266.00 -26 942.00 - 176.48% -32 816.00 21 140.00 -64.42%
31.10.2014 15 266.00 -15 720.00 30 986.00 - 197.11% 23 533.00 -8 267.00 -35.13%
30.09.2014 -15 720.00 -7 100.00 -8 620.00 121.41% 13 049.00 -28 769.00 - 220.47%
31.08.2014 -7 100.00 10 844.00 -17 944.00 - 165.47% -8 753.00 1 653.00 -18.88%
31.07.2014 10 844.00 20 606.00 -9 762.00 -47.37% 38 801.00 -27 957.00 -72.05%
30.06.2014 20 606.00 -6 432.00 27 038.00 - 420.37% -7 996.00 28 602.00 - 357.70%
31.05.2014 -6 432.00 -39 914.00 33 482.00 -83.89% -10 786.00 4 354.00 -40.37%
30.04.2014 -39 914.00 29 440.00 -69 354.00 - 235.58% 6 701.00 -46 615.00 - 695.64%
31.03.2014 29 440.00 30 191.00 - 751.00 -2.49% 11 625.00 17 815.00 153.25%
28.02.2014 30 191.00 30 738.00 - 547.00 -1.78% 26 287.00 3 904.00 14.85%
31.01.2014 30 738.00 5 566.00 25 172.00 452.25% 3 096.00 27 642.00 892.83%
31.12.2013 5 566.00 -32 816.00 38 382.00 - 116.96% -1 426.00 6 992.00 - 490.32%
30.11.2013 -32 816.00 23 533.00 -56 349.00 - 239.45% -2 215.00 -30 601.00 1 381.53%
31.10.2013 23 533.00 13 049.00 10 484.00 80.34% 27 261.00 -3 728.00 -13.68%
30.09.2013 13 049.00 -8 753.00 21 802.00 - 249.08% 7 147.00 5 902.00 82.58%
31.08.2013 -8 753.00 38 801.00 -47 554.00 - 122.56% -24 363.00 15 610.00 -64.07%
31.07.2013 38 801.00 -7 996.00 46 797.00 - 585.26% 6 704.00 32 097.00 478.77%
30.06.2013 -7 996.00 -10 786.00 2 790.00 -25.87% 823.00 -8 819.00 -1 071.57%
31.05.2013 -10 786.00 6 701.00 -17 487.00 - 260.96% -36 311.00 25 525.00 -70.30%
30.04.2013 6 701.00 11 625.00 -4 924.00 -42.36% 2 529.00 4 172.00 164.97%
31.03.2013 11 625.00 26 287.00 -14 662.00 -55.78% 7 092.00 4 533.00 63.92%
28.02.2013 26 287.00 3 096.00 23 191.00 749.06% -34.00 26 321.00 -77 414.71%
31.01.2013 3 096.00 -1 426.00 4 522.00 - 317.11% 24 482.00 -21 386.00 -87.35%
31.12.2012 -1 426.00 -2 215.00 789.00 -35.62% -21 274.00 19 848.00 -93.30%
30.11.2012 -2 215.00 27 261.00 -29 476.00 - 108.13% -9 978.00 7 763.00 -77.80%
31.10.2012 27 261.00 7 147.00 20 114.00 281.43% 22 012.00 5 249.00 23.85%
30.09.2012 7 147.00 -24 363.00 31 510.00 - 129.34% 41 757.00 -34 610.00 -82.88%
31.08.2012 -24 363.00 6 704.00 -31 067.00 - 463.41% -32 297.00 7 934.00 -24.57%
31.07.2012 6 704.00 823.00 5 881.00 714.58% -2 262.00 8 966.00 - 396.37%
30.06.2012 823.00 -36 311.00 37 134.00 - 102.27% -57 395.00 58 218.00 - 101.43%
31.05.2012 -36 311.00 2 529.00 -38 840.00 -1 535.78% -22 702.00 -13 609.00 59.95%
30.04.2012 2 529.00 7 092.00 -4 563.00 -64.34% -14 536.00 17 065.00 - 117.40%
31.03.2012 7 092.00 -34.00 7 126.00 -20 958.82% 5 318.00 1 774.00 33.36%
29.02.2012 -34.00 24 482.00 -24 516.00 - 100.14% 7 293.00 -7 327.00 - 100.47%
31.01.2012 24 482.00 -21 274.00 45 756.00 - 215.08% 9 300.00 15 182.00 163.25%
31.12.2011 -21 274.00 -9 978.00 -11 296.00 113.21% -8 746.00 -12 528.00 143.24%
30.11.2011 -9 978.00 22 012.00 -31 990.00 - 145.33% -41 252.00 31 274.00 -75.81%
31.10.2011 22 012.00 41 757.00 -19 745.00 -47.29% -20 209.00 42 221.00 - 208.92%
30.09.2011 41 757.00 -32 297.00 74 054.00 - 229.29% -22 078.00 63 835.00 - 289.13%
31.08.2011 -32 297.00 -2 262.00 -30 035.00 1 327.81% -23 273.00 -9 024.00 38.77%
31.07.2011 -2 262.00 -57 395.00 55 133.00 -96.06% -21 101.00 18 839.00 -89.28%
30.06.2011 -57 395.00 -22 702.00 -34 693.00 152.82% 88.00 -57 483.00 -65 321.59%
31.05.2011 -22 702.00 -14 536.00 -8 166.00 56.18% -35 451.00 12 749.00 -35.96%
30.04.2011 -14 536.00 5 318.00 -19 854.00 - 373.34% 14 428.00 -28 964.00 - 200.75%
31.03.2011 5 318.00 7 293.00 -1 975.00 -27.08% 39 671.00 -34 353.00 -86.59%
28.02.2011 7 293.00 9 300.00 -2 007.00 -21.58% -2 604.00 9 897.00 - 380.07%
31.01.2011 9 300.00 -8 746.00 18 046.00 - 206.33% -1 811.00 11 111.00 - 613.53%
31.12.2010 -8 746.00 -41 252.00 32 506.00 -78.80% -30 327.00 21 581.00 -71.16%
30.11.2010 -41 252.00 -20 209.00 -21 043.00 104.13% -22 428.00 -18 824.00 83.93%
31.10.2010 -20 209.00 -22 078.00 1 869.00 -8.47% 9 751.00 -29 960.00 - 307.25%
30.09.2010 -22 078.00 -23 273.00 1 195.00 -5.13% 14 237.00 -36 315.00 - 255.07%
31.08.2010 -23 273.00 -21 101.00 -2 172.00 10.29% -27 569.00 4 296.00 -15.58%
31.07.2010 -21 101.00 88.00 -21 189.00 -24 078.41% -14 293.00 -6 808.00 47.63%
30.06.2010 88.00 -35 451.00 35 539.00 - 100.25% -46 882.00 46 970.00 - 100.19%
31.05.2010 -35 451.00 14 428.00 -49 879.00 - 345.71% -2 287.00 -33 164.00 1 450.11%
30.04.2010 14 428.00 39 671.00 -25 243.00 -63.63% 8 500.00 5 928.00 69.74%
31.03.2010 39 671.00 -2 604.00 42 275.00 -1 623.46% 12 997.00 26 674.00 205.23%
28.02.2010 -2 604.00 -1 811.00 - 793.00 43.79% 19 949.00 -22 553.00 - 113.05%
31.01.2010 -1 811.00 -30 327.00 28 516.00 -94.03% 6 005.00 -7 816.00 - 130.16%
31.12.2009 -30 327.00 -22 428.00 -7 899.00 35.22% -27 079.00 -3 248.00 11.99%
30.11.2009 -22 428.00 9 751.00 -32 179.00 - 330.01% -30 979.00 8 551.00 -27.60%
31.10.2009 9 751.00 14 237.00 -4 486.00 -31.51% 7 146.00 2 605.00 36.45%
30.09.2009 14 237.00 -27 569.00 41 806.00 - 151.64% -31 237.00 45 474.00 - 145.58%
31.08.2009 -27 569.00 -14 293.00 -13 276.00 92.88% -6 964.00 -20 605.00 295.88%
31.07.2009 -14 293.00 -46 882.00 32 589.00 -69.51% -3 674.00 -10 619.00 289.03%
30.06.2009 -46 882.00 -2 287.00 -44 595.00 1 949.93% -48 118.00 1 236.00 -2.57%
31.05.2009 -2 287.00 8 500.00 -10 787.00 - 126.91% 15 493.00 -17 780.00 - 114.76%
30.04.2009 8 500.00 12 997.00 -4 497.00 -34.60% 9 306.00 - 806.00 -8.66%
31.03.2009 12 997.00 19 949.00 -6 952.00 -34.85% 44 612.00 -31 615.00 -70.87%
28.02.2009 19 949.00 6 005.00 13 944.00 232.21% 11 560.00 8 389.00 72.57%
31.01.2009 6 005.00 -27 079.00 33 084.00 - 122.18% 16 703.00 -10 698.00 -64.05%
31.12.2008 -27 079.00 -30 979.00 3 900.00 -12.59% -6 303.00 -20 776.00 329.62%
30.11.2008 -30 979.00 7 146.00 -38 125.00 - 533.52% -20 563.00 -10 416.00 50.65%
31.10.2008 7 146.00 -31 237.00 38 383.00 - 122.88% -13 194.00 20 340.00 - 154.16%
30.09.2008 -31 237.00 -6 964.00 -24 273.00 348.55% -11 210.00 -20 027.00 178.65%
31.08.2008 -6 964.00 -3 674.00 -3 290.00 89.55% -50 635.00 43 671.00 -86.25%
31.07.2008 -3 674.00 -48 118.00 44 444.00 -92.36% -2 606.00 -1 068.00 40.98%
30.06.2008 -48 118.00 15 493.00 -63 611.00 - 410.58% -2 784.00 -45 334.00 1 628.38%
31.05.2008 15 493.00 9 306.00 6 187.00 66.48% -19 226.00 34 719.00 - 180.58%
30.04.2008 9 306.00 44 612.00 -35 306.00 -79.14% -4 576.00 13 882.00 - 303.37%
31.03.2008 44 612.00 11 560.00 33 052.00 285.92% 4 317.00 40 295.00 933.40%
29.02.2008 11 560.00 16 703.00 -5 143.00 -30.79% 5 781.00 5 779.00 99.97%
31.01.2008 16 703.00 -6 303.00 23 006.00 - 365.00% 9 937.00 6 766.00 68.09%
31.12.2007 -6 303.00 -20 563.00 14 260.00 -69.35% -2 498.00 -3 805.00 152.32%
30.11.2007 -20 563.00 -13 194.00 -7 369.00 55.85% -17 600.00 -2 963.00 16.84%
31.10.2007 -13 194.00 -11 210.00 -1 984.00 17.70% -24 806.00 11 612.00 -46.81%
30.09.2007 -11 210.00 -50 635.00 39 425.00 -77.86% -4 358.00 -6 852.00 157.23%
31.08.2007 -50 635.00 -2 606.00 -48 029.00 1 843.02% -7 906.00 -42 729.00 540.46%
31.07.2007 -2 606.00 -2 784.00 178.00 -6.39% -21 822.00 19 216.00 -88.06%
30.06.2007 -2 784.00 -19 226.00 16 442.00 -85.52% 7 086.00 -9 870.00 - 139.29%
31.05.2007 -19 226.00 -4 576.00 -14 650.00 320.15% -23 136.00 3 910.00 -16.90%
30.04.2007 -4 576.00 4 317.00 -8 893.00 - 206.00% -3 081.00 -1 495.00 48.52%
31.03.2007 4 317.00 5 781.00 -1 464.00 -25.32% 4 145.00 172.00 4.15%
28.02.2007 5 781.00 9 937.00 -4 156.00 -41.82% - 719.00 6 500.00 - 904.03%
31.01.2007 9 937.00 -2 498.00 12 435.00 - 497.80% 11 786.00 -1 849.00 -15.69%
31.12.2006 -2 498.00 -17 600.00 15 102.00 -85.81% -12 368.00 9 870.00 -79.80%
30.11.2006 -17 600.00 -24 806.00 7 206.00 -29.05% -20 488.00 2 888.00 -14.10%
31.10.2006 -24 806.00 -4 358.00 -20 448.00 469.21% 4 242.00 -29 048.00 - 684.77%
30.09.2006 -4 358.00 -7 906.00 3 548.00 -44.88% -19 453.00 15 095.00 -77.60%
31.08.2006 -7 906.00 -21 822.00 13 916.00 -63.77% -15 931.00 8 025.00 -50.37%
31.07.2006 -21 822.00 7 086.00 -28 908.00 - 407.96% -5 151.00 -16 671.00 323.65%
30.06.2006 7 086.00 -23 136.00 30 222.00 - 130.63% -3 025.00 10 111.00 - 334.25%
31.05.2006 -23 136.00 -3 081.00 -20 055.00 650.92% -14 364.00 -8 772.00 61.07%
30.04.2006 -3 081.00 4 145.00 -7 226.00 - 174.33% - 474.00 -2 607.00 550.00%
31.03.2006 4 145.00 - 719.00 4 864.00 - 676.50% 24 633.00 -20 488.00 -83.17%
28.02.2006 - 719.00 11 786.00 -12 505.00 - 106.10% 11 447.00 -12 166.00 - 106.28%
31.01.2006 11 786.00 -12 368.00 24 154.00 - 195.29% -2 625.00 14 411.00 - 548.99%
31.12.2005 -12 368.00 -20 488.00 8 120.00 -39.63% -34 914.00 22 546.00 -64.58%
30.11.2005 -20 488.00 4 242.00 -24 730.00 - 582.98% -30 237.00 9 749.00 -32.24%
31.10.2005 4 242.00 -19 453.00 23 695.00 - 121.81% -13 449.00 17 691.00 - 131.54%
30.09.2005 -19 453.00 -15 931.00 -3 522.00 22.11% 4 567.00 -24 020.00 - 525.95%
31.08.2005 -15 931.00 -5 151.00 -10 780.00 209.28% -23 514.00 7 583.00 -32.25%
31.07.2005 -5 151.00 -3 025.00 -2 126.00 70.28% -19 920.00 14 769.00 -74.14%
30.06.2005 -3 025.00 -14 364.00 11 339.00 -78.94% -11 994.00 8 969.00 -74.78%
31.05.2005 -14 364.00 - 474.00 -13 890.00 2 930.38% -26 852.00 12 488.00 -46.51%
30.04.2005 - 474.00 24 633.00 -25 107.00 - 101.92% -16 222.00 15 748.00 -97.08%
31.03.2005 24 633.00 11 447.00 13 186.00 115.19% 12 966.00 11 667.00 89.98%
28.02.2005 11 447.00 -2 625.00 14 072.00 - 536.08% 8 656.00 2 791.00 32.24%
31.01.2005 -2 625.00 -34 914.00 32 289.00 -92.48% - 354.00 -2 271.00 641.53%
31.12.2004 -34 914.00 -30 237.00 -4 677.00 15.47% - - -
30.11.2004 -30 237.00 -13 449.00 -16 788.00 124.83% - - -
31.10.2004 -13 449.00 4 567.00 -18 016.00 - 394.48% - - -
30.09.2004 4 567.00 -23 514.00 28 081.00 - 119.42% - - -
31.08.2004 -23 514.00 -19 920.00 -3 594.00 18.04% - - -
31.07.2004 -19 920.00 -11 994.00 -7 926.00 66.08% - - -
30.06.2004 -11 994.00 -26 852.00 14 858.00 -55.33% - - -
31.05.2004 -26 852.00 -16 222.00 -10 630.00 65.53% - - -
30.04.2004 -16 222.00 12 966.00 -29 188.00 - 225.11% - - -
31.03.2004 12 966.00 8 656.00 4 310.00 49.79% - - -
29.02.2004 8 656.00 - 354.00 9 010.00 -2 545.20% - - -
31.01.2004 - 354.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. USD)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. USD)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies