4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2016 5 252.00
Min 30.06.2011 -5 618.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2019 -81.00 -2 183.00 2 102.00 -96.29% 758.00 - 839.00 - 110.69%
30.09.2019 -2 183.00 2 097.00 -4 280.00 - 204.10% -2 331.00 148.00 -6.35%
30.06.2019 2 097.00 1 718.00 379.00 22.06% 823.00 1 274.00 154.80%
31.03.2019 1 718.00 758.00 960.00 126.65% 3 624.00 -1 906.00 -52.59%
31.12.2018 758.00 -2 331.00 3 089.00 - 132.52% 185.00 573.00 309.73%
30.09.2018 -2 331.00 823.00 -3 154.00 - 383.23% - 293.00 -2 038.00 695.56%
30.06.2018 823.00 3 624.00 -2 801.00 -77.29% 1 233.00 - 410.00 -33.25%
31.03.2018 3 624.00 185.00 3 439.00 1 858.92% 3 747.00 - 123.00 -3.28%
31.12.2017 185.00 - 293.00 478.00 - 163.14% 383.00 - 198.00 -51.70%
30.09.2017 - 293.00 1 233.00 -1 526.00 - 123.76% - 136.00 - 157.00 115.44%
30.06.2017 1 233.00 3 747.00 -2 514.00 -67.09% - 592.00 1 825.00 - 308.28%
31.03.2017 3 747.00 383.00 3 364.00 878.33% 5 252.00 -1 505.00 -28.66%
31.12.2016 383.00 - 136.00 519.00 - 381.62% 1 642.00 -1 259.00 -76.67%
30.09.2016 - 136.00 - 592.00 456.00 -77.03% - 624.00 488.00 -78.21%
30.06.2016 - 592.00 5 252.00 -5 844.00 - 111.27% 1 322.00 -1 914.00 - 144.78%
31.03.2016 5 252.00 1 642.00 3 610.00 219.85% 4 590.00 662.00 14.42%
31.12.2015 1 642.00 - 624.00 2 266.00 - 363.14% 479.00 1 163.00 242.80%
30.09.2015 - 624.00 1 322.00 -1 946.00 - 147.20% - 548.00 -76.00 13.87%
30.06.2015 1 322.00 4 590.00 -3 268.00 -71.20% -1 281.00 2 603.00 - 203.20%
31.03.2015 4 590.00 479.00 4 111.00 858.25% 4 541.00 49.00 1.08%
31.12.2014 479.00 - 548.00 1 027.00 - 187.41% - 187.00 666.00 - 356.15%
30.09.2014 - 548.00 -1 281.00 733.00 -57.22% 2 262.00 -2 810.00 - 124.23%
30.06.2014 -1 281.00 4 541.00 -5 822.00 - 128.21% - 609.00 - 672.00 110.34%
31.03.2014 4 541.00 - 187.00 4 728.00 -2 528.34% 2 043.00 2 498.00 122.27%
31.12.2013 - 187.00 2 262.00 -2 449.00 - 108.27% 1 240.00 -1 427.00 - 115.08%
30.09.2013 2 262.00 - 609.00 2 871.00 - 471.43% - 544.00 2 806.00 - 515.81%
30.06.2013 - 609.00 2 043.00 -2 652.00 - 129.81% -1 619.00 1 010.00 -62.38%
31.03.2013 2 043.00 1 240.00 803.00 64.76% 1 703.00 340.00 19.96%
31.12.2012 1 240.00 - 544.00 1 784.00 - 327.94% - 463.00 1 703.00 - 367.82%
30.09.2012 - 544.00 -1 619.00 1 075.00 -66.40% 393.00 - 937.00 - 238.42%
30.06.2012 -1 619.00 1 703.00 -3 322.00 - 195.07% -5 618.00 3 999.00 -71.18%
31.03.2012 1 703.00 - 463.00 2 166.00 - 467.82% 1 268.00 435.00 34.31%
31.12.2011 - 463.00 393.00 - 856.00 - 217.81% -3 744.00 3 281.00 -87.63%
30.09.2011 393.00 -5 618.00 6 011.00 - 107.00% -3 687.00 4 080.00 - 110.66%
30.06.2011 -5 618.00 1 268.00 -6 886.00 - 543.06% - 999.00 -4 619.00 462.36%
31.03.2011 1 268.00 -3 744.00 5 012.00 - 133.87% 1 869.00 - 601.00 -32.16%
31.12.2010 -3 744.00 -3 687.00 -57.00 1.55% -2 341.00 -1 403.00 59.93%
30.09.2010 -3 687.00 - 999.00 -2 688.00 269.07% -1 608.00 -2 079.00 129.29%
30.06.2010 - 999.00 1 869.00 -2 868.00 - 153.45% -2 220.00 1 221.00 -55.00%
31.03.2010 1 869.00 -2 341.00 4 210.00 - 179.84% 1 894.00 -25.00 -1.32%
31.12.2009 -2 341.00 -1 608.00 - 733.00 45.58% -2 632.00 291.00 -11.06%
30.09.2009 -1 608.00 -2 220.00 612.00 -27.57% -2 428.00 820.00 -33.77%
30.06.2009 -2 220.00 1 894.00 -4 114.00 - 217.21% -1 538.00 - 682.00 44.34%
31.03.2009 1 894.00 -2 632.00 4 526.00 - 171.96% 4 548.00 -2 654.00 -58.36%
31.12.2008 -2 632.00 -2 428.00 - 204.00 8.40% -2 216.00 - 416.00 18.77%
30.09.2008 -2 428.00 -1 538.00 - 890.00 57.87% -3 310.00 882.00 -26.65%
30.06.2008 -1 538.00 4 548.00 -6 086.00 - 133.82% -1 251.00 - 287.00 22.94%
31.03.2008 4 548.00 -2 216.00 6 764.00 - 305.23% 953.00 3 595.00 377.23%
31.12.2007 -2 216.00 -3 310.00 1 094.00 -33.05% -2 151.00 -65.00 3.02%
30.09.2007 -3 310.00 -1 251.00 -2 059.00 164.59% -1 523.00 -1 787.00 117.33%
30.06.2007 -1 251.00 953.00 -2 204.00 - 231.27% - 854.00 - 397.00 46.49%
31.03.2007 953.00 -2 151.00 3 104.00 - 144.30% 644.00 309.00 47.98%
31.12.2006 -2 151.00 -1 523.00 - 628.00 41.23% -1 164.00 - 987.00 84.79%
30.09.2006 -1 523.00 - 854.00 - 669.00 78.34% -1 652.00 129.00 -7.81%
30.06.2006 - 854.00 644.00 -1 498.00 - 232.61% - 719.00 - 135.00 18.78%
31.03.2006 644.00 -1 164.00 1 808.00 - 155.33% 1 448.00 - 804.00 -55.52%
31.12.2005 -1 164.00 -1 652.00 488.00 -29.54% -3 514.00 2 350.00 -66.88%
30.09.2005 -1 652.00 - 719.00 - 933.00 129.76% -1 523.00 - 129.00 8.47%
30.06.2005 - 719.00 1 448.00 -2 167.00 - 149.65% -2 107.00 1 388.00 -65.88%
31.03.2005 1 448.00 -3 514.00 4 962.00 - 141.21% 792.00 656.00 82.83%
31.12.2004 -3 514.00 -1 523.00 -1 991.00 130.73% -2 523.00 - 991.00 39.28%
30.09.2004 -1 523.00 -2 107.00 584.00 -27.72% -1 185.00 - 338.00 28.52%
30.06.2004 -2 107.00 792.00 -2 899.00 - 366.04% - 915.00 -1 192.00 130.27%
31.03.2004 792.00 -2 523.00 3 315.00 - 131.39% - 744.00 1 536.00 - 206.45%
31.12.2003 -2 523.00 -1 185.00 -1 338.00 112.91% - 878.00 -1 645.00 187.36%
30.09.2003 -1 185.00 - 915.00 - 270.00 29.51% -1 406.00 221.00 -15.72%
30.06.2003 - 915.00 - 744.00 - 171.00 22.98% - 710.00 - 205.00 28.87%
31.03.2003 - 744.00 - 878.00 134.00 -15.26% -1 141.00 397.00 -34.79%
31.12.2002 - 878.00 -1 406.00 528.00 -37.55% - 848.00 -30.00 3.54%
30.09.2002 -1 406.00 - 710.00 - 696.00 98.03% - 300.00 -1 106.00 368.67%
30.06.2002 - 710.00 -1 141.00 431.00 -37.77% - 857.00 147.00 -17.15%
31.03.2002 -1 141.00 - 848.00 - 293.00 34.55% - 776.00 - 365.00 47.04%
31.12.2001 - 848.00 - 300.00 - 548.00 182.67% -1 484.00 636.00 -42.86%
30.09.2001 - 300.00 - 857.00 557.00 -64.99% - 504.00 204.00 -40.48%
30.06.2001 - 857.00 - 776.00 -81.00 10.44% - 377.00 - 480.00 127.32%
31.03.2001 - 776.00 -1 484.00 708.00 -47.71% - 696.00 -80.00 11.49%
31.12.2000 -1 484.00 - 504.00 - 980.00 194.44% - 417.00 -1 067.00 255.88%
30.09.2000 - 504.00 - 377.00 - 127.00 33.69% - 551.00 47.00 -8.53%
30.06.2000 - 377.00 - 696.00 319.00 -45.83% -42.00 - 335.00 797.62%
31.03.2000 - 696.00 - 417.00 - 279.00 66.91% - 399.00 - 297.00 74.44%
31.12.1999 - 417.00 - 551.00 134.00 -24.32% - 666.00 249.00 -37.39%
30.09.1999 - 551.00 -42.00 - 509.00 1 211.90% 8.00 - 559.00 -6 987.50%
30.06.1999 -42.00 - 399.00 357.00 -89.47% - 174.00 132.00 -75.86%
31.03.1999 - 399.00 - 666.00 267.00 -40.09% - 186.00 - 213.00 114.52%
31.12.1998 - 666.00 8.00 - 674.00 -8 425.00% - 557.00 - 109.00 19.57%
30.09.1998 8.00 - 174.00 182.00 - 104.60% - 595.00 603.00 - 101.34%
30.06.1998 - 174.00 - 186.00 12.00 -6.45% - 912.00 738.00 -80.92%
31.03.1998 - 186.00 - 557.00 371.00 -66.61% - 765.00 579.00 -75.69%
31.12.1997 - 557.00 - 595.00 38.00 -6.39% -1 381.00 824.00 -59.67%
30.09.1997 - 595.00 - 912.00 317.00 -34.76% -2 003.00 1 408.00 -70.29%
30.06.1997 - 912.00 - 765.00 - 147.00 19.22% -1 045.00 133.00 -12.73%
31.03.1997 - 765.00 -1 381.00 616.00 -44.61% - 566.00 - 199.00 35.16%
31.12.1996 -1 381.00 -2 003.00 622.00 -31.05% - 199.00 -1 182.00 593.97%
30.09.1996 -2 003.00 -1 045.00 - 958.00 91.67% - 125.00 -1 878.00 1 502.40%
30.06.1996 -1 045.00 - 566.00 - 479.00 84.63% - 323.00 - 722.00 223.53%
31.03.1996 - 566.00 - 199.00 - 367.00 184.42% - 129.00 - 437.00 338.76%
31.12.1995 - 199.00 - 125.00 -74.00 59.20% - 489.00 290.00 -59.30%
30.09.1995 - 125.00 - 323.00 198.00 -61.30% - 605.00 480.00 -79.34%
30.06.1995 - 323.00 - 129.00 - 194.00 150.39% 11.00 - 334.00 -3 036.36%
31.03.1995 - 129.00 - 489.00 360.00 -73.62% 53.00 - 182.00 - 343.40%
31.12.1994 - 489.00 - 605.00 116.00 -19.17% - 131.00 - 358.00 273.28%
30.09.1994 - 605.00 11.00 - 616.00 -5 600.00% 734.00 -1 339.00 - 182.43%
30.06.1994 11.00 53.00 -42.00 -79.25% - 529.00 540.00 - 102.08%
31.03.1994 53.00 - 131.00 184.00 - 140.46% -45.00 98.00 - 217.78%
31.12.1993 - 131.00 734.00 - 865.00 - 117.85% - - -
30.09.1993 734.00 - 529.00 1 263.00 - 238.75% - - -
30.06.1993 - 529.00 -45.00 - 484.00 1 075.56% - - -
31.03.1993 -45.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. USD)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
4 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Table B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Interest rates (harmonized))
Volumes for B1.4: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations: Selected indicators - new business (Business volumes (harmonized))
4. OTHER ASSETS, NET (MONETARY BASE (end of month, CZK in bn))
4. OTHER ASSETS, NET (MONETARY BASE (monthly average, CZK in bn))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies