2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové cenné papíry - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2017 247 710.00
Min 31.03.2017 - 342 368.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 177 343.00 -2 398.00 - 174 945.00 7 295.45% - 142 368.00 -34 975.00 24.57%
31.05.2019 -2 398.00 146 411.00 - 148 809.00 - 101.64% 74 213.00 -76 611.00 - 103.23%
30.04.2019 146 411.00 - 187 968.00 334 379.00 - 177.89% 148 948.00 -2 537.00 -1.70%
31.03.2019 - 187 968.00 -18 923.00 - 169 045.00 893.33% - 163 045.00 -24 923.00 15.29%
28.02.2019 -18 923.00 62 910.00 -81 833.00 - 130.08% - 126 606.00 107 683.00 -85.05%
31.01.2019 62 910.00 - 136 499.00 199 409.00 - 146.09% 232 722.00 - 169 812.00 -72.97%
31.12.2018 - 136 499.00 -31 358.00 - 105 141.00 335.29% - 233 654.00 97 155.00 -41.58%
30.11.2018 -31 358.00 143 108.00 - 174 466.00 - 121.91% -49 037.00 17 679.00 -36.05%
31.10.2018 143 108.00 - 143 255.00 286 363.00 - 199.90% 247 710.00 - 104 602.00 -42.23%
30.09.2018 - 143 255.00 20 214.00 - 163 469.00 - 808.69% -29 649.00 - 113 606.00 383.17%
31.08.2018 20 214.00 121 220.00 - 101 006.00 -83.32% -32 256.00 52 470.00 - 162.67%
31.07.2018 121 220.00 - 142 368.00 263 588.00 - 185.15% 194 543.00 -73 323.00 -37.69%
30.06.2018 - 142 368.00 74 213.00 - 216 581.00 - 291.84% - 221 257.00 78 889.00 -35.65%
31.05.2018 74 213.00 148 948.00 -74 735.00 -50.18% 14 907.00 59 306.00 397.84%
30.04.2018 148 948.00 - 163 045.00 311 993.00 - 191.35% 145 790.00 3 158.00 2.17%
31.03.2018 - 163 045.00 - 126 606.00 -36 439.00 28.78% - 342 368.00 179 323.00 -52.38%
28.02.2018 - 126 606.00 232 722.00 - 359 328.00 - 154.40% -51 509.00 -75 097.00 145.79%
31.01.2018 232 722.00 - 233 654.00 466 376.00 - 199.60% 45 024.00 187 698.00 416.88%
31.12.2017 - 233 654.00 -49 037.00 - 184 617.00 376.49% - 164 096.00 -69 558.00 42.39%
30.11.2017 -49 037.00 247 710.00 - 296 747.00 - 119.80% -5 648.00 -43 389.00 768.22%
31.10.2017 247 710.00 -29 649.00 277 359.00 - 935.48% 58 092.00 189 618.00 326.41%
30.09.2017 -29 649.00 -32 256.00 2 607.00 -8.08% -78 093.00 48 444.00 -62.03%
31.08.2017 -32 256.00 194 543.00 - 226 799.00 - 116.58% 6 081.00 -38 337.00 - 630.44%
31.07.2017 194 543.00 - 221 257.00 415 800.00 - 187.93% 123 434.00 71 109.00 57.61%
30.06.2017 - 221 257.00 14 907.00 - 236 164.00 -1 584.25% - 109 751.00 - 111 506.00 101.60%
31.05.2017 14 907.00 145 790.00 - 130 883.00 -89.78% 24 715.00 -9 808.00 -39.68%
30.04.2017 145 790.00 - 342 368.00 488 158.00 - 142.58% 32 069.00 113 721.00 354.61%
31.03.2017 - 342 368.00 -51 509.00 - 290 859.00 564.68% -66 759.00 - 275 609.00 412.84%
28.02.2017 -51 509.00 45 024.00 -96 533.00 - 214.40% -16 391.00 -35 118.00 214.25%
31.01.2017 45 024.00 - 164 096.00 209 120.00 - 127.44% 25 409.00 19 615.00 77.20%
31.12.2016 - 164 096.00 -5 648.00 - 158 448.00 2 805.38% - 104 489.00 -59 607.00 57.05%
30.11.2016 -5 648.00 58 092.00 -63 740.00 - 109.72% -16 358.00 10 710.00 -65.47%
31.10.2016 58 092.00 -78 093.00 136 185.00 - 174.39% -12 958.00 71 050.00 - 548.31%
30.09.2016 -78 093.00 6 081.00 -84 174.00 -1 384.21% -57 816.00 -20 277.00 35.07%
31.08.2016 6 081.00 123 434.00 - 117 353.00 -95.07% -23 473.00 29 554.00 - 125.91%
31.07.2016 123 434.00 - 109 751.00 233 185.00 - 212.47% -3 596.00 127 030.00 -3 532.54%
30.06.2016 - 109 751.00 24 715.00 - 134 466.00 - 544.07% -6 422.00 - 103 329.00 1 608.98%
31.05.2016 24 715.00 32 069.00 -7 354.00 -22.93% -8 722.00 33 437.00 - 383.36%
30.04.2016 32 069.00 -66 759.00 98 828.00 - 148.04% 40 206.00 -8 137.00 -20.24%
31.03.2016 -66 759.00 -16 391.00 -50 368.00 307.29% -7 057.00 -59 702.00 846.00%
29.02.2016 -16 391.00 25 409.00 -41 800.00 - 164.51% 22 928.00 -39 319.00 - 171.49%
31.01.2016 25 409.00 - 104 489.00 129 898.00 - 124.32% -24 538.00 49 947.00 - 203.55%
31.12.2015 - 104 489.00 -16 358.00 -88 131.00 538.76% 14 290.00 - 118 779.00 - 831.20%
30.11.2015 -16 358.00 -12 958.00 -3 400.00 26.24% 3 140.00 -19 498.00 - 620.96%
31.10.2015 -12 958.00 -57 816.00 44 858.00 -77.59% -1 284.00 -11 674.00 909.19%
30.09.2015 -57 816.00 -23 473.00 -34 343.00 146.31% -11 940.00 -45 876.00 384.22%
31.08.2015 -23 473.00 -3 596.00 -19 877.00 552.75% 897.00 -24 370.00 -2 716.83%
31.07.2015 -3 596.00 -6 422.00 2 826.00 -44.00% 10 404.00 -14 000.00 - 134.56%
30.06.2015 -6 422.00 -8 722.00 2 300.00 -26.37% 36 776.00 -43 198.00 - 117.46%
31.05.2015 -8 722.00 40 206.00 -48 928.00 - 121.69% 9 501.00 -18 223.00 - 191.80%
30.04.2015 40 206.00 -7 057.00 47 263.00 - 669.73% 21 634.00 18 572.00 85.85%
31.03.2015 -7 057.00 22 928.00 -29 985.00 - 130.78% -6 899.00 - 158.00 2.29%
28.02.2015 22 928.00 -24 538.00 47 466.00 - 193.44% -16 946.00 39 874.00 - 235.30%
31.01.2015 -24 538.00 14 290.00 -38 828.00 - 271.71% 3 580.00 -28 118.00 - 785.42%
31.12.2014 14 290.00 3 140.00 11 150.00 355.10% -6 171.00 20 461.00 - 331.57%
30.11.2014 3 140.00 -1 284.00 4 424.00 - 344.55% -28 538.00 31 678.00 - 111.00%
31.10.2014 -1 284.00 -11 940.00 10 656.00 -89.25% 6 167.00 -7 451.00 - 120.82%
30.09.2014 -11 940.00 897.00 -12 837.00 -1 431.10% 913.00 -12 853.00 -1 407.78%
31.08.2014 897.00 10 404.00 -9 507.00 -91.38% 7 600.00 -6 703.00 -88.20%
31.07.2014 10 404.00 36 776.00 -26 372.00 -71.71% -2 558.00 12 962.00 - 506.72%
30.06.2014 36 776.00 9 501.00 27 275.00 287.07% -16 675.00 53 451.00 - 320.55%
31.05.2014 9 501.00 21 634.00 -12 133.00 -56.08% -7 664.00 17 165.00 - 223.97%
30.04.2014 21 634.00 -6 899.00 28 533.00 - 413.58% -31 815.00 53 449.00 - 168.00%
31.03.2014 -6 899.00 -16 946.00 10 047.00 -59.29% -3 559.00 -3 340.00 93.85%
28.02.2014 -16 946.00 3 580.00 -20 526.00 - 573.35% -5 565.00 -11 381.00 204.51%
31.01.2014 3 580.00 -6 171.00 9 751.00 - 158.01% -13 190.00 16 770.00 - 127.14%
31.12.2013 -6 171.00 -28 538.00 22 367.00 -78.38% 14 679.00 -20 850.00 - 142.04%
30.11.2013 -28 538.00 6 167.00 -34 705.00 - 562.75% 7 105.00 -35 643.00 - 501.66%
31.10.2013 6 167.00 913.00 5 254.00 575.47% -18 174.00 24 341.00 - 133.93%
30.09.2013 913.00 7 600.00 -6 687.00 -87.99% -12 635.00 13 548.00 - 107.23%
31.08.2013 7 600.00 -2 558.00 10 158.00 - 397.11% - 228.00 7 828.00 -3 433.33%
31.07.2013 -2 558.00 -16 675.00 14 117.00 -84.66% -9 855.00 7 297.00 -74.04%
30.06.2013 -16 675.00 -7 664.00 -9 011.00 117.58% -11 277.00 -5 398.00 47.87%
31.05.2013 -7 664.00 -31 815.00 24 151.00 -75.91% 2 520.00 -10 184.00 - 404.13%
30.04.2013 -31 815.00 -3 559.00 -28 256.00 793.93% -8 350.00 -23 465.00 281.02%
31.03.2013 -3 559.00 -5 565.00 2 006.00 -36.05% 9 216.00 -12 775.00 - 138.62%
28.02.2013 -5 565.00 -13 190.00 7 625.00 -57.81% -40 079.00 34 514.00 -86.11%
31.01.2013 -13 190.00 14 679.00 -27 869.00 - 189.86% 5 062.00 -18 252.00 - 360.57%
31.12.2012 14 679.00 7 105.00 7 574.00 106.60% - 365.00 15 044.00 -4 121.64%
30.11.2012 7 105.00 -18 174.00 25 279.00 - 139.09% 225.00 6 880.00 3 057.78%
31.10.2012 -18 174.00 -12 635.00 -5 539.00 43.84% -4 359.00 -13 815.00 316.93%
30.09.2012 -12 635.00 - 228.00 -12 407.00 5 441.67% -4 162.00 -8 473.00 203.58%
31.08.2012 - 228.00 -9 855.00 9 627.00 -97.69% 2 852.00 -3 080.00 - 107.99%
31.07.2012 -9 855.00 -11 277.00 1 422.00 -12.61% - 249.00 -9 606.00 3 857.83%
30.06.2012 -11 277.00 2 520.00 -13 797.00 - 547.50% -1 836.00 -9 441.00 514.22%
31.05.2012 2 520.00 -8 350.00 10 870.00 - 130.18% -12 713.00 15 233.00 - 119.82%
30.04.2012 -8 350.00 9 216.00 -17 566.00 - 190.60% -7 030.00 -1 320.00 18.78%
31.03.2012 9 216.00 -40 079.00 49 295.00 - 122.99% 19 663.00 -10 447.00 -53.13%
29.02.2012 -40 079.00 5 062.00 -45 141.00 - 891.76% - 132.00 -39 947.00 30 262.88%
31.01.2012 5 062.00 - 365.00 5 427.00 -1 486.85% 4 999.00 63.00 1.26%
31.12.2011 - 365.00 225.00 - 590.00 - 262.22% -1 496.00 1 131.00 -75.60%
30.11.2011 225.00 -4 359.00 4 584.00 - 105.16% -2 792.00 3 017.00 - 108.06%
31.10.2011 -4 359.00 -4 162.00 - 197.00 4.73% -3 381.00 - 978.00 28.93%
30.09.2011 -4 162.00 2 852.00 -7 014.00 - 245.93% -46 276.00 42 114.00 -91.01%
31.08.2011 2 852.00 - 249.00 3 101.00 -1 245.38% -10 081.00 12 933.00 - 128.29%
31.07.2011 - 249.00 -1 836.00 1 587.00 -86.44% -9 131.00 8 882.00 -97.27%
30.06.2011 -1 836.00 -12 713.00 10 877.00 -85.56% -37 637.00 35 801.00 -95.12%
31.05.2011 -12 713.00 -7 030.00 -5 683.00 80.84% -3 252.00 -9 461.00 290.93%
30.04.2011 -7 030.00 19 663.00 -26 693.00 - 135.75% -29 600.00 22 570.00 -76.25%
31.03.2011 19 663.00 - 132.00 19 795.00 -14 996.21% -1 402.00 21 065.00 -1 502.50%
28.02.2011 - 132.00 4 999.00 -5 131.00 - 102.64% -8 186.00 8 054.00 -98.39%
31.01.2011 4 999.00 -1 496.00 6 495.00 - 434.16% -4 695.00 9 694.00 - 206.47%
31.12.2010 -1 496.00 -2 792.00 1 296.00 -46.42% -23 806.00 22 310.00 -93.72%
30.11.2010 -2 792.00 -3 381.00 589.00 -17.42% -5 178.00 2 386.00 -46.08%
31.10.2010 -3 381.00 -46 276.00 42 895.00 -92.69% -28 651.00 25 270.00 -88.20%
30.09.2010 -46 276.00 -10 081.00 -36 195.00 359.04% -12 715.00 -33 561.00 263.95%
31.08.2010 -10 081.00 -9 131.00 - 950.00 10.40% -8 568.00 -1 513.00 17.66%
31.07.2010 -9 131.00 -37 637.00 28 506.00 -75.74% 2 324.00 -11 455.00 - 492.90%
30.06.2010 -37 637.00 -3 252.00 -34 385.00 1 057.35% -10 652.00 -26 985.00 253.33%
31.05.2010 -3 252.00 -29 600.00 26 348.00 -89.01% -45 979.00 42 727.00 -92.93%
30.04.2010 -29 600.00 -1 402.00 -28 198.00 2 011.27% -15 022.00 -14 578.00 97.04%
31.03.2010 -1 402.00 -8 186.00 6 784.00 -82.87% 1 499.00 -2 901.00 - 193.53%
28.02.2010 -8 186.00 -4 695.00 -3 491.00 74.36% 597.00 -8 783.00 -1 471.19%
31.01.2010 -4 695.00 -23 806.00 19 111.00 -80.28% 2 053.00 -6 748.00 - 328.69%
31.12.2009 -23 806.00 -5 178.00 -18 628.00 359.75% 7 813.00 -31 619.00 - 404.70%
30.11.2009 -5 178.00 -28 651.00 23 473.00 -81.93% 25 253.00 -30 431.00 - 120.50%
31.10.2009 -28 651.00 -12 715.00 -15 936.00 125.33% 8 278.00 -36 929.00 - 446.11%
30.09.2009 -12 715.00 -8 568.00 -4 147.00 48.40% 1 723.00 -14 438.00 - 837.96%
31.08.2009 -8 568.00 2 324.00 -10 892.00 - 468.67% -2 258.00 -6 310.00 279.45%
31.07.2009 2 324.00 -10 652.00 12 976.00 - 121.82% -15 138.00 17 462.00 - 115.35%
30.06.2009 -10 652.00 -45 979.00 35 327.00 -76.83% -47 513.00 36 861.00 -77.58%
31.05.2009 -45 979.00 -15 022.00 -30 957.00 206.08% 15 820.00 -61 799.00 - 390.64%
30.04.2009 -15 022.00 1 499.00 -16 521.00 -1 102.13% -9 882.00 -5 140.00 52.01%
31.03.2009 1 499.00 597.00 902.00 151.09% 131.00 1 368.00 1 044.27%
28.02.2009 597.00 2 053.00 -1 456.00 -70.92% -1 541.00 2 138.00 - 138.74%
31.01.2009 2 053.00 7 813.00 -5 760.00 -73.72% -5 946.00 7 999.00 - 134.53%
31.12.2008 7 813.00 25 253.00 -17 440.00 -69.06% -1 200.00 9 013.00 - 751.08%
30.11.2008 25 253.00 8 278.00 16 975.00 205.06% -8 995.00 34 248.00 - 380.74%
31.10.2008 8 278.00 1 723.00 6 555.00 380.44% -8 102.00 16 380.00 - 202.17%
30.09.2008 1 723.00 -2 258.00 3 981.00 - 176.31% -1 771.00 3 494.00 - 197.29%
31.08.2008 -2 258.00 -15 138.00 12 880.00 -85.08% 4 476.00 -6 734.00 - 150.45%
31.07.2008 -15 138.00 -47 513.00 32 375.00 -68.14% 75.00 -15 213.00 -20 284.00%
30.06.2008 -47 513.00 15 820.00 -63 333.00 - 400.33% 1 137.00 -48 650.00 -4 278.80%
31.05.2008 15 820.00 -9 882.00 25 702.00 - 260.09% -3 678.00 19 498.00 - 530.12%
30.04.2008 -9 882.00 131.00 -10 013.00 -7 643.51% 3 302.00 -13 184.00 - 399.27%
31.03.2008 131.00 -1 541.00 1 672.00 - 108.50% -6 612.00 6 743.00 - 101.98%
29.02.2008 -1 541.00 -5 946.00 4 405.00 -74.08% 1 030.00 -2 571.00 - 249.61%
31.01.2008 -5 946.00 -1 200.00 -4 746.00 395.50% 7 097.00 -13 043.00 - 183.78%
31.12.2007 -1 200.00 -8 995.00 7 795.00 -86.66% -8 593.00 7 393.00 -86.04%
30.11.2007 -8 995.00 -8 102.00 - 893.00 11.02% -5 974.00 -3 021.00 50.57%
31.10.2007 -8 102.00 -1 771.00 -6 331.00 357.48% -14 874.00 6 772.00 -45.53%
30.09.2007 -1 771.00 4 476.00 -6 247.00 - 139.57% -2 963.00 1 192.00 -40.23%
31.08.2007 4 476.00 75.00 4 401.00 5 868.00% -28.00 4 504.00 -16 085.71%
31.07.2007 75.00 1 137.00 -1 062.00 -93.40% 6.00 69.00 1 150.00%
30.06.2007 1 137.00 -3 678.00 4 815.00 - 130.91% 525.00 612.00 116.57%
31.05.2007 -3 678.00 3 302.00 -6 980.00 - 211.39% 4 755.00 -8 433.00 - 177.35%
30.04.2007 3 302.00 -6 612.00 9 914.00 - 149.94% 14 055.00 -10 753.00 -76.51%
31.03.2007 -6 612.00 1 030.00 -7 642.00 - 741.94% 224.00 -6 836.00 -3 051.79%
28.02.2007 1 030.00 7 097.00 -6 067.00 -85.49% 558.00 472.00 84.59%
31.01.2007 7 097.00 -8 593.00 15 690.00 - 182.59% 1 391.00 5 706.00 410.21%
31.12.2006 -8 593.00 -5 974.00 -2 619.00 43.84% 6 933.00 -15 526.00 - 223.94%
30.11.2006 -5 974.00 -14 874.00 8 900.00 -59.84% 4 229.00 -10 203.00 - 241.26%
31.10.2006 -14 874.00 -2 963.00 -11 911.00 401.99% -2 834.00 -12 040.00 424.84%
30.09.2006 -2 963.00 -28.00 -2 935.00 10 482.14% 1 986.00 -4 949.00 - 249.19%
31.08.2006 -28.00 6.00 -34.00 - 566.67% -3 593.00 3 565.00 -99.22%
31.07.2006 6.00 525.00 - 519.00 -98.86% 9 106.00 -9 100.00 -99.93%
30.06.2006 525.00 4 755.00 -4 230.00 -88.96% -10 562.00 11 087.00 - 104.97%
31.05.2006 4 755.00 14 055.00 -9 300.00 -66.17% 6 202.00 -1 447.00 -23.33%
30.04.2006 14 055.00 224.00 13 831.00 6 174.55% 1 152.00 12 903.00 1 120.05%
31.03.2006 224.00 558.00 - 334.00 -59.86% -15 069.00 15 293.00 - 101.49%
28.02.2006 558.00 1 391.00 - 833.00 -59.88% 8 274.00 -7 716.00 -93.26%
31.01.2006 1 391.00 6 933.00 -5 542.00 -79.94% 3 667.00 -2 276.00 -62.07%
31.12.2005 6 933.00 4 229.00 2 704.00 63.94% -5 858.00 12 791.00 - 218.35%
30.11.2005 4 229.00 -2 834.00 7 063.00 - 249.22% 5 612.00 -1 383.00 -24.64%
31.10.2005 -2 834.00 1 986.00 -4 820.00 - 242.70% -13 701.00 10 867.00 -79.32%
30.09.2005 1 986.00 -3 593.00 5 579.00 - 155.27% 2 701.00 - 715.00 -26.47%
31.08.2005 -3 593.00 9 106.00 -12 699.00 - 139.46% - 462.00 -3 131.00 677.71%
31.07.2005 9 106.00 -10 562.00 19 668.00 - 186.21% -6 110.00 15 216.00 - 249.03%
30.06.2005 -10 562.00 6 202.00 -16 764.00 - 270.30% -34 206.00 23 644.00 -69.12%
31.05.2005 6 202.00 1 152.00 5 050.00 438.37% -3 342.00 9 544.00 - 285.58%
30.04.2005 1 152.00 -15 069.00 16 221.00 - 107.64% 7 439.00 -6 287.00 -84.51%
31.03.2005 -15 069.00 8 274.00 -23 343.00 - 282.12% -10 195.00 -4 874.00 47.81%
28.02.2005 8 274.00 3 667.00 4 607.00 125.63% -2 559.00 10 833.00 - 423.33%
31.01.2005 3 667.00 -5 858.00 9 525.00 - 162.60% -8 808.00 12 475.00 - 141.63%
31.12.2004 -5 858.00 5 612.00 -11 470.00 - 204.38% - - -
30.11.2004 5 612.00 -13 701.00 19 313.00 - 140.96% - - -
31.10.2004 -13 701.00 2 701.00 -16 402.00 - 607.26% - - -
30.09.2004 2 701.00 - 462.00 3 163.00 - 684.63% - - -
31.08.2004 - 462.00 -6 110.00 5 648.00 -92.44% - - -
31.07.2004 -6 110.00 -34 206.00 28 096.00 -82.14% - - -
30.06.2004 -34 206.00 -3 342.00 -30 864.00 923.52% - - -
31.05.2004 -3 342.00 7 439.00 -10 781.00 - 144.93% - - -
30.04.2004 7 439.00 -10 195.00 17 634.00 - 172.97% - - -
31.03.2004 -10 195.00 -2 559.00 -7 636.00 298.40% - - -
29.02.2004 -2 559.00 -8 808.00 6 249.00 -70.95% - - -
31.01.2004 -8 808.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové cenné papíry - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - saldo (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies