- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Reinvestice zisků - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 15 577.00
Max 28.02.2017 15 577.00
Max 31.01.2017 15 577.00
Min 31.12.2011 3 167.00
Min 30.11.2011 3 167.00
Min 31.10.2011 3 167.00
Min 30.09.2011 3 167.00
Min 31.08.2011 3 167.00
Min 31.07.2011 3 167.00
Min 30.06.2011 3 167.00
Min 31.05.2011 3 167.00
Min 30.04.2011 3 167.00
Min 31.03.2011 3 167.00
Min 28.02.2011 3 167.00
Min 31.01.2011 3 167.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 15 012.00 15 012.00 0.00 0.00 12 231.00 2 781.00 22.74%
31.05.2019 15 012.00 15 012.00 0.00 0.00 12 231.00 2 781.00 22.74%
30.04.2019 15 012.00 15 012.00 0.00 0.00 12 231.00 2 781.00 22.74%
31.03.2019 15 012.00 15 012.00 0.00 0.00 12 564.00 2 448.00 19.48%
28.02.2019 15 012.00 15 012.00 0.00 0.00 12 564.00 2 448.00 19.48%
31.01.2019 15 012.00 13 080.00 1 932.00 14.77% 12 564.00 2 448.00 19.48%
31.12.2018 13 080.00 13 080.00 0.00 0.00 14 493.00 -1 413.00 -9.75%
30.11.2018 13 080.00 13 080.00 0.00 0.00 14 493.00 -1 413.00 -9.75%
31.10.2018 13 080.00 12 072.00 1 008.00 8.35% 14 493.00 -1 413.00 -9.75%
30.09.2018 12 072.00 12 072.00 0.00 0.00 14 447.00 -2 375.00 -16.44%
31.08.2018 12 072.00 12 072.00 0.00 0.00 14 447.00 -2 375.00 -16.44%
31.07.2018 12 072.00 12 231.00 - 159.00 -1.30% 14 447.00 -2 375.00 -16.44%
30.06.2018 12 231.00 12 231.00 0.00 0.00 14 353.00 -2 122.00 -14.78%
31.05.2018 12 231.00 12 231.00 0.00 0.00 14 353.00 -2 122.00 -14.78%
30.04.2018 12 231.00 12 564.00 - 333.00 -2.65% 14 353.00 -2 122.00 -14.78%
31.03.2018 12 564.00 12 564.00 0.00 0.00 15 577.00 -3 013.00 -19.34%
28.02.2018 12 564.00 12 564.00 0.00 0.00 15 577.00 -3 013.00 -19.34%
31.01.2018 12 564.00 14 493.00 -1 929.00 -13.31% 15 577.00 -3 013.00 -19.34%
31.12.2017 14 493.00 14 493.00 0.00 0.00 8 713.00 5 780.00 66.34%
30.11.2017 14 493.00 14 493.00 0.00 0.00 8 713.00 5 780.00 66.34%
31.10.2017 14 493.00 14 447.00 46.00 0.32% 8 713.00 5 780.00 66.34%
30.09.2017 14 447.00 14 447.00 0.00 0.00 5 154.00 9 293.00 180.31%
31.08.2017 14 447.00 14 447.00 0.00 0.00 5 154.00 9 293.00 180.31%
31.07.2017 14 447.00 14 353.00 94.00 0.65% 5 154.00 9 293.00 180.31%
30.06.2017 14 353.00 14 353.00 0.00 0.00 7 301.00 7 052.00 96.59%
31.05.2017 14 353.00 14 353.00 0.00 0.00 7 301.00 7 052.00 96.59%
30.04.2017 14 353.00 15 577.00 -1 224.00 -7.86% 7 301.00 7 052.00 96.59%
31.03.2017 15 577.00 15 577.00 0.00 0.00 7 296.00 8 281.00 113.50%
28.02.2017 15 577.00 15 577.00 0.00 0.00 7 296.00 8 281.00 113.50%
31.01.2017 15 577.00 8 713.00 6 864.00 78.78% 7 296.00 8 281.00 113.50%
31.12.2016 8 713.00 8 713.00 0.00 0.00 7 363.00 1 350.00 18.33%
30.11.2016 8 713.00 8 713.00 0.00 0.00 7 363.00 1 350.00 18.33%
31.10.2016 8 713.00 5 154.00 3 559.00 69.05% 7 363.00 1 350.00 18.33%
30.09.2016 5 154.00 5 154.00 0.00 0.00 5 755.00 - 601.00 -10.44%
31.08.2016 5 154.00 5 154.00 0.00 0.00 5 755.00 - 601.00 -10.44%
31.07.2016 5 154.00 7 301.00 -2 147.00 -29.41% 5 755.00 - 601.00 -10.44%
30.06.2016 7 301.00 7 301.00 0.00 0.00 5 578.00 1 723.00 30.89%
31.05.2016 7 301.00 7 301.00 0.00 0.00 5 578.00 1 723.00 30.89%
30.04.2016 7 301.00 7 296.00 5.00 0.07% 5 578.00 1 723.00 30.89%
31.03.2016 7 296.00 7 296.00 0.00 0.00 6 612.00 684.00 10.34%
29.02.2016 7 296.00 7 296.00 0.00 0.00 6 612.00 684.00 10.34%
31.01.2016 7 296.00 7 363.00 -67.00 -0.91% 6 612.00 684.00 10.34%
31.12.2015 7 363.00 7 363.00 0.00 0.00 3 373.00 3 990.00 118.29%
30.11.2015 7 363.00 7 363.00 0.00 0.00 3 373.00 3 990.00 118.29%
31.10.2015 7 363.00 5 755.00 1 608.00 27.94% 3 373.00 3 990.00 118.29%
30.09.2015 5 755.00 5 755.00 0.00 0.00 5 528.00 227.00 4.11%
31.08.2015 5 755.00 5 755.00 0.00 0.00 5 528.00 227.00 4.11%
31.07.2015 5 755.00 5 578.00 177.00 3.17% 5 528.00 227.00 4.11%
30.06.2015 5 578.00 5 578.00 0.00 0.00 8 112.00 -2 534.00 -31.24%
31.05.2015 5 578.00 5 578.00 0.00 0.00 8 112.00 -2 534.00 -31.24%
30.04.2015 5 578.00 6 612.00 -1 034.00 -15.64% 8 112.00 -2 534.00 -31.24%
31.03.2015 6 612.00 6 612.00 0.00 0.00 8 208.00 -1 596.00 -19.44%
28.02.2015 6 612.00 6 612.00 0.00 0.00 8 208.00 -1 596.00 -19.44%
31.01.2015 6 612.00 3 373.00 3 239.00 96.03% 8 208.00 -1 596.00 -19.44%
31.12.2014 3 373.00 3 373.00 0.00 0.00 7 211.00 -3 838.00 -53.22%
30.11.2014 3 373.00 3 373.00 0.00 0.00 7 211.00 -3 838.00 -53.22%
31.10.2014 3 373.00 5 528.00 -2 155.00 -38.98% 7 211.00 -3 838.00 -53.22%
30.09.2014 5 528.00 5 528.00 0.00 0.00 7 211.00 -1 683.00 -23.34%
31.08.2014 5 528.00 5 528.00 0.00 0.00 7 211.00 -1 683.00 -23.34%
31.07.2014 5 528.00 8 112.00 -2 584.00 -31.85% 7 211.00 -1 683.00 -23.34%
30.06.2014 8 112.00 8 112.00 0.00 0.00 7 211.00 901.00 12.49%
31.05.2014 8 112.00 8 112.00 0.00 0.00 7 211.00 901.00 12.49%
30.04.2014 8 112.00 8 208.00 -96.00 -1.17% 7 211.00 901.00 12.49%
31.03.2014 8 208.00 8 208.00 0.00 0.00 7 211.00 997.00 13.83%
28.02.2014 8 208.00 8 208.00 0.00 0.00 7 211.00 997.00 13.83%
31.01.2014 8 208.00 7 211.00 997.00 13.83% 7 211.00 997.00 13.83%
31.12.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
30.11.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.10.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
30.09.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.08.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.07.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
30.06.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.05.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
30.04.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.03.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
28.02.2013 7 211.00 7 211.00 0.00 0.00 6 502.00 709.00 10.90%
31.01.2013 7 211.00 6 502.00 709.00 10.90% 6 502.00 709.00 10.90%
31.12.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
30.11.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.10.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
30.09.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.08.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.07.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
30.06.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.05.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
30.04.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.03.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
29.02.2012 6 502.00 6 502.00 0.00 0.00 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.01.2012 6 502.00 3 167.00 3 335.00 105.30% 3 167.00 3 335.00 105.30%
31.12.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
30.11.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.10.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
30.09.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.08.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.07.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
30.06.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.05.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
30.04.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.03.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
28.02.2011 3 167.00 3 167.00 0.00 0.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.01.2011 3 167.00 6 327.00 -3 160.00 -49.94% 6 327.00 -3 160.00 -49.94%
31.12.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
30.11.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.10.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
30.09.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.08.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.07.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
30.06.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.05.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
30.04.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.03.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
28.02.2010 6 327.00 6 327.00 0.00 0.00 5 641.00 686.00 12.16%
31.01.2010 6 327.00 5 641.00 686.00 12.16% 5 641.00 686.00 12.16%
31.12.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
30.11.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.10.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
30.09.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.08.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.07.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
30.06.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.05.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
30.04.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.03.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
28.02.2009 5 641.00 5 641.00 0.00 0.00 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.01.2009 5 641.00 3 435.00 2 206.00 64.22% 3 435.00 2 206.00 64.22%
31.12.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
30.11.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.10.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
30.09.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.08.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.07.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
30.06.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.05.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
30.04.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.03.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
29.02.2008 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.01.2008 3 435.00 11 711.00 -8 276.00 -70.67% 11 711.00 -8 276.00 -70.67%
31.12.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
30.11.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.10.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
30.09.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.08.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.07.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
30.06.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.05.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
30.04.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.03.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
28.02.2007 11 711.00 11 711.00 0.00 0.00 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.01.2007 11 711.00 7 266.00 4 445.00 61.18% 7 266.00 4 445.00 61.18%
31.12.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
30.11.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.10.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
30.09.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.08.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.07.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
30.06.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.05.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
30.04.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.03.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
28.02.2006 7 266.00 7 266.00 0.00 0.00 6 513.00 753.00 11.56%
31.01.2006 7 266.00 6 513.00 753.00 11.56% 6 513.00 753.00 11.56%
31.12.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
30.11.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.10.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
30.09.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.08.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.07.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
30.06.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.05.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
30.04.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.03.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
28.02.2005 6 513.00 6 513.00 0.00 0.00 6 313.00 200.00 3.17%
31.01.2005 6 513.00 6 313.00 200.00 3.17% 6 313.00 200.00 3.17%
31.12.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
30.09.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
30.06.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.05.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
29.02.2004 6 313.00 6 313.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 6 313.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Reinvestice zisků - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Reinvestice zisků - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
Pasiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Pasiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní pasiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Pasiva (konsolidovaná) (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies