Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Finanční účet - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 472 828.00
Min 31.05.2012 - 120 969.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 18 638.50 27 194.80 -8 556.30 -31.46% 38 476.60 -19 838.10 -51.56%
31.05.2019 27 194.80 22 729.30 4 465.50 19.65% -14 436.60 41 631.40 - 288.37%
30.04.2019 22 729.30 37 247.60 -14 518.30 -38.98% 11 708.10 11 021.20 94.13%
31.03.2019 37 247.60 19 974.90 17 272.70 86.47% -5 324.20 42 571.80 - 799.59%
28.02.2019 19 974.90 14 726.10 5 248.80 35.64% 58 204.50 -38 229.60 -65.68%
31.01.2019 14 726.10 -7 236.20 21 962.30 - 303.51% -16 924.60 31 650.70 - 187.01%
31.12.2018 -7 236.20 23 042.00 -30 278.20 - 131.40% 31 990.60 -39 226.80 - 122.62%
30.11.2018 23 042.00 30 840.20 -7 798.20 -25.29% 21 394.70 1 647.30 7.70%
31.10.2018 30 840.20 10 437.90 20 402.30 195.46% -22 168.40 53 008.60 - 239.12%
30.09.2018 10 437.90 12 472.80 -2 034.90 -16.31% 30 119.70 -19 681.80 -65.35%
31.08.2018 12 472.80 16 966.30 -4 493.50 -26.48% 48 669.30 -36 196.50 -74.37%
31.07.2018 16 966.30 38 476.60 -21 510.30 -55.90% 23 509.60 -6 543.30 -27.83%
30.06.2018 38 476.60 -14 436.60 52 913.20 - 366.52% 45 530.10 -7 053.50 -15.49%
31.05.2018 -14 436.60 11 708.10 -26 144.70 - 223.30% 43 686.70 -58 123.30 - 133.05%
30.04.2018 11 708.10 -5 324.20 17 032.30 - 319.90% 77 256.90 -65 548.80 -84.85%
31.03.2018 -5 324.20 58 204.50 -63 528.70 - 109.15% 472 828.00 - 478 152.20 - 101.13%
28.02.2018 58 204.50 -16 924.60 75 129.10 - 443.90% 272 646.50 - 214 442.00 -78.65%
31.01.2018 -16 924.60 31 990.60 -48 915.20 - 152.90% 424 030.50 - 440 955.10 - 103.99%
31.12.2017 31 990.60 21 394.70 10 595.90 49.53% 23 487.60 8 503.00 36.20%
30.11.2017 21 394.70 -22 168.40 43 563.10 - 196.51% 55 988.30 -34 593.60 -61.79%
31.10.2017 -22 168.40 30 119.70 -52 288.10 - 173.60% 133 763.20 - 155 931.60 - 116.57%
30.09.2017 30 119.70 48 669.30 -18 549.60 -38.11% 92 279.60 -62 159.90 -67.36%
31.08.2017 48 669.30 23 509.60 25 159.70 107.02% 41 055.40 7 613.90 18.55%
31.07.2017 23 509.60 45 530.10 -22 020.50 -48.36% 12 240.80 11 268.80 92.06%
30.06.2017 45 530.10 43 686.70 1 843.40 4.22% -2 986.90 48 517.00 -1 624.33%
31.05.2017 43 686.70 77 256.90 -33 570.20 -43.45% 55 388.30 -11 701.60 -21.13%
30.04.2017 77 256.90 472 828.00 - 395 571.10 -83.66% 46 156.80 31 100.10 67.38%
31.03.2017 472 828.00 272 646.50 200 181.50 73.42% -5.00 472 833.00 -9 456 660.00%
28.02.2017 272 646.50 424 030.50 - 151 384.00 -35.70% 116 096.10 156 550.40 134.85%
31.01.2017 424 030.50 23 487.60 400 542.90 1 705.34% 121 394.30 302 636.20 249.30%
31.12.2016 23 487.60 55 988.30 -32 500.70 -58.05% -4 111.60 27 599.20 - 671.25%
30.11.2016 55 988.30 133 763.20 -77 774.90 -58.14% 40 948.20 15 040.10 36.73%
31.10.2016 133 763.20 92 279.60 41 483.60 44.95% -15 682.40 149 445.60 - 952.95%
30.09.2016 92 279.60 41 055.40 51 224.20 124.77% 69 131.80 23 147.80 33.48%
31.08.2016 41 055.40 12 240.80 28 814.60 235.40% 103 631.80 -62 576.40 -60.38%
31.07.2016 12 240.80 -2 986.90 15 227.70 - 509.82% 23 224.00 -10 983.20 -47.29%
30.06.2016 -2 986.90 55 388.30 -58 375.20 - 105.39% 44 799.30 -47 786.20 - 106.67%
31.05.2016 55 388.30 46 156.80 9 231.50 20.00% 8 275.30 47 113.00 569.32%
30.04.2016 46 156.80 -5.00 46 161.80 - 923 236.00% 11 459.20 34 697.60 302.79%
31.03.2016 -5.00 116 096.10 - 116 101.10 - 100.00% 32 486.80 -32 491.80 - 100.02%
29.02.2016 116 096.10 121 394.30 -5 298.20 -4.36% 54 844.30 61 251.80 111.68%
31.01.2016 121 394.30 -4 111.60 125 505.90 -3 052.48% 41 013.40 80 380.90 195.99%
31.12.2015 -4 111.60 40 948.20 -45 059.80 - 110.04% 42 002.40 -46 114.00 - 109.79%
30.11.2015 40 948.20 -15 682.40 56 630.60 - 361.11% 12 455.50 28 492.70 228.76%
31.10.2015 -15 682.40 69 131.80 -84 814.20 - 122.68% 28 738.20 -44 420.60 - 154.57%
30.09.2015 69 131.80 103 631.80 -34 500.00 -33.29% 38 820.80 30 311.00 78.08%
31.08.2015 103 631.80 23 224.00 80 407.80 346.23% -7 126.40 110 758.20 -1 554.20%
31.07.2015 23 224.00 44 799.30 -21 575.30 -48.16% -22 368.10 45 592.10 - 203.83%
30.06.2015 44 799.30 8 275.30 36 524.00 441.36% 42 871.40 1 927.90 4.50%
31.05.2015 8 275.30 11 459.20 -3 183.90 -27.78% - 262.70 8 538.00 -3 250.10%
30.04.2015 11 459.20 32 486.80 -21 027.60 -64.73% -16 429.80 27 889.00 - 169.75%
31.03.2015 32 486.80 54 844.30 -22 357.50 -40.77% 26 388.30 6 098.50 23.11%
28.02.2015 54 844.30 41 013.40 13 830.90 33.72% 30 405.70 24 438.60 80.38%
31.01.2015 41 013.40 42 002.40 - 989.00 -2.35% 72 169.20 -31 155.80 -43.17%
31.12.2014 42 002.40 12 455.50 29 546.90 237.22% 26 668.80 15 333.60 57.50%
30.11.2014 12 455.50 28 738.20 -16 282.70 -56.66% 155 438.70 - 142 983.20 -91.99%
31.10.2014 28 738.20 38 820.80 -10 082.60 -25.97% 22 821.30 5 916.90 25.93%
30.09.2014 38 820.80 -7 126.40 45 947.20 - 644.75% 35 430.70 3 390.10 9.57%
31.08.2014 -7 126.40 -22 368.10 15 241.70 -68.14% - 680.90 -6 445.50 946.61%
31.07.2014 -22 368.10 42 871.40 -65 239.50 - 152.17% 16 789.40 -39 157.50 - 233.23%
30.06.2014 42 871.40 - 262.70 43 134.10 -16 419.53% 35 413.00 7 458.40 21.06%
31.05.2014 - 262.70 -16 429.80 16 167.10 -98.40% 10 747.70 -11 010.40 - 102.44%
30.04.2014 -16 429.80 26 388.30 -42 818.10 - 162.26% 17 112.60 -33 542.40 - 196.01%
31.03.2014 26 388.30 30 405.70 -4 017.40 -13.21% 41 292.10 -14 903.80 -36.09%
28.02.2014 30 405.70 72 169.20 -41 763.50 -57.87% 17 264.00 13 141.70 76.12%
31.01.2014 72 169.20 26 668.80 45 500.40 170.61% 23 659.10 48 510.10 205.04%
31.12.2013 26 668.80 155 438.70 - 128 769.90 -82.84% 94 492.10 -67 823.30 -71.78%
30.11.2013 155 438.70 22 821.30 132 617.40 581.11% -48 540.20 203 978.90 - 420.23%
31.10.2013 22 821.30 35 430.70 -12 609.40 -35.59% 69 619.40 -46 798.10 -67.22%
30.09.2013 35 430.70 - 680.90 36 111.60 -5 303.51% 29 786.70 5 644.00 18.95%
31.08.2013 - 680.90 16 789.40 -17 470.30 - 104.06% -8 099.70 7 418.80 -91.59%
31.07.2013 16 789.40 35 413.00 -18 623.60 -52.59% -14 484.10 31 273.50 - 215.92%
30.06.2013 35 413.00 10 747.70 24 665.30 229.49% 51 248.90 -15 835.90 -30.90%
31.05.2013 10 747.70 17 112.60 -6 364.90 -37.19% - 120 969.60 131 717.30 - 108.88%
30.04.2013 17 112.60 41 292.10 -24 179.50 -58.56% 36 865.50 -19 752.90 -53.58%
31.03.2013 41 292.10 17 264.00 24 028.10 139.18% 61 295.80 -20 003.70 -32.63%
28.02.2013 17 264.00 23 659.10 -6 395.10 -27.03% 55 014.00 -37 750.00 -68.62%
31.01.2013 23 659.10 94 492.10 -70 833.00 -74.96% 2 956.30 20 702.80 700.29%
31.12.2012 94 492.10 -48 540.20 143 032.30 - 294.67% 39 727.30 54 764.80 137.85%
30.11.2012 -48 540.20 69 619.40 - 118 159.60 - 169.72% -19 234.70 -29 305.50 152.36%
31.10.2012 69 619.40 29 786.70 39 832.70 133.73% 18 329.70 51 289.70 279.82%
30.09.2012 29 786.70 -8 099.70 37 886.40 - 467.75% 27 217.40 2 569.30 9.44%
31.08.2012 -8 099.70 -14 484.10 6 384.40 -44.08% 9 351.30 -17 451.00 - 186.62%
31.07.2012 -14 484.10 51 248.90 -65 733.00 - 128.26% -10 886.50 -3 597.60 33.05%
30.06.2012 51 248.90 - 120 969.60 172 218.50 - 142.37% -22 413.70 73 662.60 - 328.65%
31.05.2012 - 120 969.60 36 865.50 - 157 835.10 - 428.14% 38 495.60 - 159 465.20 - 414.24%
30.04.2012 36 865.50 61 295.80 -24 430.30 -39.86% -13 682.00 50 547.50 - 369.45%
31.03.2012 61 295.80 55 014.00 6 281.80 11.42% -6 414.00 67 709.80 -1 055.66%
29.02.2012 55 014.00 2 956.30 52 057.70 1 760.91% 24 895.30 30 118.70 120.98%
31.01.2012 2 956.30 39 727.30 -36 771.00 -92.56% -35 656.90 38 613.20 - 108.29%
31.12.2011 39 727.30 -19 234.70 58 962.00 - 306.54% 12 901.10 26 826.20 207.94%
30.11.2011 -19 234.70 18 329.70 -37 564.40 - 204.94% -24 033.40 4 798.70 -19.97%
31.10.2011 18 329.70 27 217.40 -8 887.70 -32.65% 8 267.00 10 062.70 121.72%
30.09.2011 27 217.40 9 351.30 17 866.10 191.05% 58 847.60 -31 630.20 -53.75%
31.08.2011 9 351.30 -10 886.50 20 237.80 - 185.90% -2 125.40 11 476.70 - 539.98%
31.07.2011 -10 886.50 -22 413.70 11 527.20 -51.43% -9 693.90 -1 192.60 12.30%
30.06.2011 -22 413.70 38 495.60 -60 909.30 - 158.22% 32 238.80 -54 652.50 - 169.52%
31.05.2011 38 495.60 -13 682.00 52 177.60 - 381.36% -4 802.30 43 297.90 - 901.61%
30.04.2011 -13 682.00 -6 414.00 -7 268.00 113.31% 68 049.20 -81 731.20 - 120.11%
31.03.2011 -6 414.00 24 895.30 -31 309.30 - 125.76% 30 740.40 -37 154.40 - 120.86%
28.02.2011 24 895.30 -35 656.90 60 552.20 - 169.82% -6 063.50 30 958.80 - 510.58%
31.01.2011 -35 656.90 12 901.10 -48 558.00 - 376.39% -3 302.90 -32 354.00 979.56%
31.12.2010 12 901.10 -24 033.40 36 934.50 - 153.68% 22 425.70 -9 524.60 -42.47%
30.11.2010 -24 033.40 8 267.00 -32 300.40 - 390.71% -14 168.80 -9 864.60 69.62%
31.10.2010 8 267.00 58 847.60 -50 580.60 -85.95% 26 809.30 -18 542.30 -69.16%
30.09.2010 58 847.60 -2 125.40 60 973.00 -2 868.78% 15 230.90 43 616.70 286.37%
31.08.2010 -2 125.40 -9 693.90 7 568.50 -78.07% 1 930.40 -4 055.80 - 210.10%
31.07.2010 -9 693.90 32 238.80 -41 932.70 - 130.07% -45 086.00 35 392.10 -78.50%
30.06.2010 32 238.80 -4 802.30 37 041.10 - 771.32% -2 685.40 34 924.20 -1 300.52%
31.05.2010 -4 802.30 68 049.20 -72 851.50 - 107.06% 19 258.30 -24 060.60 - 124.94%
30.04.2010 68 049.20 30 740.40 37 308.80 121.37% -2 920.70 70 969.90 -2 429.89%
31.03.2010 30 740.40 -6 063.50 36 803.90 - 606.97% -10 373.50 41 113.90 - 396.34%
28.02.2010 -6 063.50 -3 302.90 -2 760.60 83.58% 24 963.90 -31 027.40 - 124.29%
31.01.2010 -3 302.90 22 425.70 -25 728.60 - 114.73% -37 443.70 34 140.80 -91.18%
31.12.2009 22 425.70 -14 168.80 36 594.50 - 258.28% -12 810.10 35 235.80 - 275.06%
30.11.2009 -14 168.80 26 809.30 -40 978.10 - 152.85% -54 589.00 40 420.20 -74.04%
31.10.2009 26 809.30 15 230.90 11 578.40 76.02% -30 385.80 57 195.10 - 188.23%
30.09.2009 15 230.90 1 930.40 13 300.50 689.00% 23 856.30 -8 625.40 -36.16%
31.08.2009 1 930.40 -45 086.00 47 016.40 - 104.28% -39 867.60 41 798.00 - 104.84%
31.07.2009 -45 086.00 -2 685.40 -42 400.60 1 578.93% 23 270.00 -68 356.00 - 293.75%
30.06.2009 -2 685.40 19 258.30 -21 943.70 - 113.94% 51 456.90 -54 142.30 - 105.22%
31.05.2009 19 258.30 -2 920.70 22 179.00 - 759.37% 40 340.30 -21 082.00 -52.26%
30.04.2009 -2 920.70 -10 373.50 7 452.80 -71.84% 57 404.50 -60 325.20 - 105.09%
31.03.2009 -10 373.50 24 963.90 -35 337.40 - 141.55% 50 228.80 -60 602.30 - 120.65%
28.02.2009 24 963.90 -37 443.70 62 407.60 - 166.67% 10 362.00 14 601.90 140.92%
31.01.2009 -37 443.70 -12 810.10 -24 633.60 192.30% 56 245.90 -93 689.60 - 166.57%
31.12.2008 -12 810.10 -54 589.00 41 778.90 -76.53% 70 185.60 -82 995.70 - 118.25%
30.11.2008 -54 589.00 -30 385.80 -24 203.20 79.65% 38 608.00 -93 197.00 - 241.39%
31.10.2008 -30 385.80 23 856.30 -54 242.10 - 227.37% 61 226.20 -91 612.00 - 149.63%
30.09.2008 23 856.30 -39 867.60 63 723.90 - 159.84% 18 781.40 5 074.90 27.02%
31.08.2008 -39 867.60 23 270.00 -63 137.60 - 271.33% -6 618.70 -33 248.90 502.35%
31.07.2008 23 270.00 51 456.90 -28 186.90 -54.78% - 774.90 24 044.90 -3 102.97%
30.06.2008 51 456.90 40 340.30 11 116.60 27.56% 31 044.50 20 412.40 65.75%
31.05.2008 40 340.30 57 404.50 -17 064.20 -29.73% 7 245.90 33 094.40 456.73%
30.04.2008 57 404.50 50 228.80 7 175.70 14.29% 60 477.40 -3 072.90 -5.08%
31.03.2008 50 228.80 10 362.00 39 866.80 384.74% 9 770.40 40 458.40 414.09%
29.02.2008 10 362.00 56 245.90 -45 883.90 -81.58% 26 678.10 -16 316.10 -61.16%
31.01.2008 56 245.90 70 185.60 -13 939.70 -19.86% 10 131.20 46 114.70 455.18%
31.12.2007 70 185.60 38 608.00 31 577.60 81.79% 80 689.10 -10 503.50 -13.02%
30.11.2007 38 608.00 61 226.20 -22 618.20 -36.94% 25 518.10 13 089.90 51.30%
31.10.2007 61 226.20 18 781.40 42 444.80 225.99% -7 122.90 68 349.10 - 959.57%
30.09.2007 18 781.40 -6 618.70 25 400.10 - 383.76% 11 588.20 7 193.20 62.07%
31.08.2007 -6 618.70 - 774.90 -5 843.80 754.14% -14 862.80 8 244.10 -55.47%
31.07.2007 - 774.90 31 044.50 -31 819.40 - 102.50% 7 294.30 -8 069.20 - 110.62%
30.06.2007 31 044.50 7 245.90 23 798.60 328.44% 17 482.50 13 562.00 77.57%
31.05.2007 7 245.90 60 477.40 -53 231.50 -88.02% 10 261.70 -3 015.80 -29.39%
30.04.2007 60 477.40 9 770.40 50 707.00 518.99% 18 574.00 41 903.40 225.60%
31.03.2007 9 770.40 26 678.10 -16 907.70 -63.38% 49 393.90 -39 623.50 -80.22%
28.02.2007 26 678.10 10 131.20 16 546.90 163.33% 9 269.20 17 408.90 187.81%
31.01.2007 10 131.20 80 689.10 -70 557.90 -87.44% -37 950.70 48 081.90 - 126.70%
31.12.2006 80 689.10 25 518.10 55 171.00 216.20% 21 542.80 59 146.30 274.55%
30.11.2006 25 518.10 -7 122.90 32 641.00 - 458.25% -21 622.90 47 141.00 - 218.01%
31.10.2006 -7 122.90 11 588.20 -18 711.10 - 161.47% 53 556.60 -60 679.50 - 113.30%
30.09.2006 11 588.20 -14 862.80 26 451.00 - 177.97% 32 317.70 -20 729.50 -64.14%
31.08.2006 -14 862.80 7 294.30 -22 157.10 - 303.76% 6 215.80 -21 078.60 - 339.11%
31.07.2006 7 294.30 17 482.50 -10 188.20 -58.28% 7 837.70 - 543.40 -6.93%
30.06.2006 17 482.50 10 261.70 7 220.80 70.37% 83 706.70 -66 224.20 -79.11%
31.05.2006 10 261.70 18 574.00 -8 312.30 -44.75% 68 972.50 -58 710.80 -85.12%
30.04.2006 18 574.00 49 393.90 -30 819.90 -62.40% 22 837.10 -4 263.10 -18.67%
31.03.2006 49 393.90 9 269.20 40 124.70 432.88% 60 807.20 -11 413.30 -18.77%
28.02.2006 9 269.20 -37 950.70 47 219.90 - 124.42% 19 734.60 -10 465.40 -53.03%
31.01.2006 -37 950.70 21 542.80 -59 493.50 - 276.16% -16 333.10 -21 617.60 132.35%
31.12.2005 21 542.80 -21 622.90 43 165.70 - 199.63% 41 775.70 -20 232.90 -48.43%
30.11.2005 -21 622.90 53 556.60 -75 179.50 - 140.37% 4 660.30 -26 283.20 - 563.98%
31.10.2005 53 556.60 32 317.70 21 238.90 65.72% 17 493.90 36 062.70 206.14%
30.09.2005 32 317.70 6 215.80 26 101.90 419.93% 28 779.30 3 538.40 12.29%
31.08.2005 6 215.80 7 837.70 -1 621.90 -20.69% 5 693.70 522.10 9.17%
31.07.2005 7 837.70 83 706.70 -75 869.00 -90.64% -12 594.00 20 431.70 - 162.23%
30.06.2005 83 706.70 68 972.50 14 734.20 21.36% 54 261.20 29 445.50 54.27%
31.05.2005 68 972.50 22 837.10 46 135.40 202.02% 17 420.40 51 552.10 295.93%
30.04.2005 22 837.10 60 807.20 -37 970.10 -62.44% 11 168.40 11 668.70 104.48%
31.03.2005 60 807.20 19 734.60 41 072.60 208.12% 40 697.60 20 109.60 49.41%
28.02.2005 19 734.60 -16 333.10 36 067.70 - 220.83% 9 934.70 9 799.90 98.64%
31.01.2005 -16 333.10 41 775.70 -58 108.80 - 139.10% -14 168.90 -2 164.20 15.27%
31.12.2004 41 775.70 4 660.30 37 115.40 796.42% - - -
30.11.2004 4 660.30 17 493.90 -12 833.60 -73.36% - - -
31.10.2004 17 493.90 28 779.30 -11 285.40 -39.21% - - -
30.09.2004 28 779.30 5 693.70 23 085.60 405.46% - - -
31.08.2004 5 693.70 -12 594.00 18 287.70 - 145.21% - - -
31.07.2004 -12 594.00 54 261.20 -66 855.20 - 123.21% - - -
30.06.2004 54 261.20 17 420.40 36 840.80 211.48% - - -
31.05.2004 17 420.40 11 168.40 6 252.00 55.98% - - -
30.04.2004 11 168.40 40 697.60 -29 529.20 -72.56% - - -
31.03.2004 40 697.60 9 934.70 30 762.90 309.65% - - -
29.02.2004 9 934.70 -14 168.90 24 103.60 - 170.12% - - -
31.01.2004 -14 168.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Finanční účet - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Finanční účet - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
Finanční účet - aktiva (Platební bilance v mil. EUR)
Finanční účet - aktiva (Platební bilance v mil. USD)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
Finanční účet - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies