2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2015 -16 503.00
Max 31.03.2012 15 588.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 3 394.00 - 595.00 3 989.00 - 670.42% -3 100.00 6 494.00 - 209.48%
31.05.2019 - 595.00 136.00 - 731.00 - 537.50% -1 752.00 1 157.00 -66.04%
30.04.2019 136.00 308.00 - 172.00 -55.84% -2 603.00 2 739.00 - 105.22%
31.03.2019 308.00 - 155.00 463.00 - 298.71% -4 189.00 4 497.00 - 107.35%
28.02.2019 - 155.00 3.00 - 158.00 -5 266.67% -4 128.00 3 973.00 -96.25%
31.01.2019 3.00 -2 308.00 2 311.00 - 100.13% -4 312.00 4 315.00 - 100.07%
31.12.2018 -2 308.00 1 243.00 -3 551.00 - 285.68% 8 666.00 -10 974.00 - 126.63%
30.11.2018 1 243.00 -2 319.00 3 562.00 - 153.60% -5 030.00 6 273.00 - 124.71%
31.10.2018 -2 319.00 -2 664.00 345.00 -12.95% - 723.00 -1 596.00 220.75%
30.09.2018 -2 664.00 -2 966.00 302.00 -10.18% -6 626.00 3 962.00 -59.79%
31.08.2018 -2 966.00 -1 165.00 -1 801.00 154.59% -1 865.00 -1 101.00 59.03%
31.07.2018 -1 165.00 -3 100.00 1 935.00 -62.42% 4 400.00 -5 565.00 - 126.48%
30.06.2018 -3 100.00 -1 752.00 -1 348.00 76.94% 6 795.00 -9 895.00 - 145.62%
31.05.2018 -1 752.00 -2 603.00 851.00 -32.69% 4 558.00 -6 310.00 - 138.44%
30.04.2018 -2 603.00 -4 189.00 1 586.00 -37.86% 2 589.00 -5 192.00 - 200.54%
31.03.2018 -4 189.00 -4 128.00 -61.00 1.48% -2 681.00 -1 508.00 56.25%
28.02.2018 -4 128.00 -4 312.00 184.00 -4.27% 725.00 -4 853.00 - 669.38%
31.01.2018 -4 312.00 8 666.00 -12 978.00 - 149.76% -7 187.00 2 875.00 -40.00%
31.12.2017 8 666.00 -5 030.00 13 696.00 - 272.29% 1 129.00 7 537.00 667.58%
30.11.2017 -5 030.00 - 723.00 -4 307.00 595.71% 4 235.00 -9 265.00 - 218.77%
31.10.2017 - 723.00 -6 626.00 5 903.00 -89.09% -1 638.00 915.00 -55.86%
30.09.2017 -6 626.00 -1 865.00 -4 761.00 255.28% 1 453.00 -8 079.00 - 556.02%
31.08.2017 -1 865.00 4 400.00 -6 265.00 - 142.39% 2 942.00 -4 807.00 - 163.39%
31.07.2017 4 400.00 6 795.00 -2 395.00 -35.25% -2 529.00 6 929.00 - 273.98%
30.06.2017 6 795.00 4 558.00 2 237.00 49.08% - 106.00 6 901.00 -6 510.38%
31.05.2017 4 558.00 2 589.00 1 969.00 76.05% 25.00 4 533.00 18 132.00%
30.04.2017 2 589.00 -2 681.00 5 270.00 - 196.57% 2 353.00 236.00 10.03%
31.03.2017 -2 681.00 725.00 -3 406.00 - 469.79% 2 549.00 -5 230.00 - 205.18%
28.02.2017 725.00 -7 187.00 7 912.00 - 110.09% -3 687.00 4 412.00 - 119.66%
31.01.2017 -7 187.00 1 129.00 -8 316.00 - 736.58% 4 046.00 -11 233.00 - 277.63%
31.12.2016 1 129.00 4 235.00 -3 106.00 -73.34% 8 158.00 -7 029.00 -86.16%
30.11.2016 4 235.00 -1 638.00 5 873.00 - 358.55% 2 467.00 1 768.00 71.67%
31.10.2016 -1 638.00 1 453.00 -3 091.00 - 212.73% 743.00 -2 381.00 - 320.46%
30.09.2016 1 453.00 2 942.00 -1 489.00 -50.61% -16 503.00 17 956.00 - 108.80%
31.08.2016 2 942.00 -2 529.00 5 471.00 - 216.33% 886.00 2 056.00 232.05%
31.07.2016 -2 529.00 - 106.00 -2 423.00 2 285.85% 353.00 -2 882.00 - 816.43%
30.06.2016 - 106.00 25.00 - 131.00 - 524.00% 6 599.00 -6 705.00 - 101.61%
31.05.2016 25.00 2 353.00 -2 328.00 -98.94% 3 231.00 -3 206.00 -99.23%
30.04.2016 2 353.00 2 549.00 - 196.00 -7.69% 3 262.00 - 909.00 -27.87%
31.03.2016 2 549.00 -3 687.00 6 236.00 - 169.13% 3 824.00 -1 275.00 -33.34%
29.02.2016 -3 687.00 4 046.00 -7 733.00 - 191.13% 7 703.00 -11 390.00 - 147.86%
31.01.2016 4 046.00 8 158.00 -4 112.00 -50.40% 8 820.00 -4 774.00 -54.13%
31.12.2015 8 158.00 2 467.00 5 691.00 230.69% 8 280.00 - 122.00 -1.47%
30.11.2015 2 467.00 743.00 1 724.00 232.03% 10 324.00 -7 857.00 -76.10%
31.10.2015 743.00 -16 503.00 17 246.00 - 104.50% 6 330.00 -5 587.00 -88.26%
30.09.2015 -16 503.00 886.00 -17 389.00 -1 962.64% - 568.00 -15 935.00 2 805.46%
31.08.2015 886.00 353.00 533.00 150.99% 1 544.00 - 658.00 -42.62%
31.07.2015 353.00 6 599.00 -6 246.00 -94.65% 7 657.00 -7 304.00 -95.39%
30.06.2015 6 599.00 3 231.00 3 368.00 104.24% 98.00 6 501.00 6 633.67%
31.05.2015 3 231.00 3 262.00 -31.00 -0.95% 3 749.00 - 518.00 -13.82%
30.04.2015 3 262.00 3 824.00 - 562.00 -14.70% 897.00 2 365.00 263.66%
31.03.2015 3 824.00 7 703.00 -3 879.00 -50.36% -7 160.00 10 984.00 - 153.41%
28.02.2015 7 703.00 8 820.00 -1 117.00 -12.66% 8 369.00 - 666.00 -7.96%
31.01.2015 8 820.00 8 280.00 540.00 6.52% 4 709.00 4 111.00 87.30%
31.12.2014 8 280.00 10 324.00 -2 044.00 -19.80% 2 058.00 6 222.00 302.33%
30.11.2014 10 324.00 6 330.00 3 994.00 63.10% 4 593.00 5 731.00 124.78%
31.10.2014 6 330.00 - 568.00 6 898.00 -1 214.44% -3 373.00 9 703.00 - 287.67%
30.09.2014 - 568.00 1 544.00 -2 112.00 - 136.79% 1 055.00 -1 623.00 - 153.84%
31.08.2014 1 544.00 7 657.00 -6 113.00 -79.84% 3 683.00 -2 139.00 -58.08%
31.07.2014 7 657.00 98.00 7 559.00 7 713.27% - 159.00 7 816.00 -4 915.72%
30.06.2014 98.00 3 749.00 -3 651.00 -97.39% -3 290.00 3 388.00 - 102.98%
31.05.2014 3 749.00 897.00 2 852.00 317.95% 985.00 2 764.00 280.61%
30.04.2014 897.00 -7 160.00 8 057.00 - 112.53% -5 747.00 6 644.00 - 115.61%
31.03.2014 -7 160.00 8 369.00 -15 529.00 - 185.55% -4 465.00 -2 695.00 60.36%
28.02.2014 8 369.00 4 709.00 3 660.00 77.72% -2 066.00 10 435.00 - 505.08%
31.01.2014 4 709.00 2 058.00 2 651.00 128.81% -1 636.00 6 345.00 - 387.84%
31.12.2013 2 058.00 4 593.00 -2 535.00 -55.19% -3 051.00 5 109.00 - 167.45%
30.11.2013 4 593.00 -3 373.00 7 966.00 - 236.17% 2 496.00 2 097.00 84.01%
31.10.2013 -3 373.00 1 055.00 -4 428.00 - 419.72% 4 898.00 -8 271.00 - 168.86%
30.09.2013 1 055.00 3 683.00 -2 628.00 -71.35% - 651.00 1 706.00 - 262.06%
31.08.2013 3 683.00 - 159.00 3 842.00 -2 416.35% 5 351.00 -1 668.00 -31.17%
31.07.2013 - 159.00 -3 290.00 3 131.00 -95.17% -2 531.00 2 372.00 -93.72%
30.06.2013 -3 290.00 985.00 -4 275.00 - 434.01% -7 989.00 4 699.00 -58.82%
31.05.2013 985.00 -5 747.00 6 732.00 - 117.14% -1 052.00 2 037.00 - 193.63%
30.04.2013 -5 747.00 -4 465.00 -1 282.00 28.71% 5 603.00 -11 350.00 - 202.57%
31.03.2013 -4 465.00 -2 066.00 -2 399.00 116.12% 15 588.00 -20 053.00 - 128.64%
28.02.2013 -2 066.00 -1 636.00 - 430.00 26.28% 5 034.00 -7 100.00 - 141.04%
31.01.2013 -1 636.00 -3 051.00 1 415.00 -46.38% -1 556.00 -80.00 5.14%
31.12.2012 -3 051.00 2 496.00 -5 547.00 - 222.24% -2 814.00 - 237.00 8.42%
30.11.2012 2 496.00 4 898.00 -2 402.00 -49.04% -1 949.00 4 445.00 - 228.07%
31.10.2012 4 898.00 - 651.00 5 549.00 - 852.38% 3 062.00 1 836.00 59.96%
30.09.2012 - 651.00 5 351.00 -6 002.00 - 112.17% - 192.00 - 459.00 239.06%
31.08.2012 5 351.00 -2 531.00 7 882.00 - 311.42% 1 119.00 4 232.00 378.19%
31.07.2012 -2 531.00 -7 989.00 5 458.00 -68.32% -4 203.00 1 672.00 -39.78%
30.06.2012 -7 989.00 -1 052.00 -6 937.00 659.41% 3 329.00 -11 318.00 - 339.98%
31.05.2012 -1 052.00 5 603.00 -6 655.00 - 118.78% 1 066.00 -2 118.00 - 198.69%
30.04.2012 5 603.00 15 588.00 -9 985.00 -64.06% 110.00 5 493.00 4 993.64%
31.03.2012 15 588.00 5 034.00 10 554.00 209.65% 9 680.00 5 908.00 61.03%
29.02.2012 5 034.00 -1 556.00 6 590.00 - 423.52% 4 418.00 616.00 13.94%
31.01.2012 -1 556.00 -2 814.00 1 258.00 -44.70% 3 087.00 -4 643.00 - 150.40%
31.12.2011 -2 814.00 -1 949.00 - 865.00 44.38% -1 665.00 -1 149.00 69.01%
30.11.2011 -1 949.00 3 062.00 -5 011.00 - 163.65% -4 556.00 2 607.00 -57.22%
31.10.2011 3 062.00 - 192.00 3 254.00 -1 694.79% 4 589.00 -1 527.00 -33.28%
30.09.2011 - 192.00 1 119.00 -1 311.00 - 117.16% 6 506.00 -6 698.00 - 102.95%
31.08.2011 1 119.00 -4 203.00 5 322.00 - 126.62% -6 550.00 7 669.00 - 117.08%
31.07.2011 -4 203.00 3 329.00 -7 532.00 - 226.25% 2 606.00 -6 809.00 - 261.28%
30.06.2011 3 329.00 1 066.00 2 263.00 212.29% -10 057.00 13 386.00 - 133.10%
31.05.2011 1 066.00 110.00 956.00 869.09% - 539.00 1 605.00 - 297.77%
30.04.2011 110.00 9 680.00 -9 570.00 -98.86% -5 431.00 5 541.00 - 102.03%
31.03.2011 9 680.00 4 418.00 5 262.00 119.10% 1 302.00 8 378.00 643.47%
28.02.2011 4 418.00 3 087.00 1 331.00 43.12% -1 720.00 6 138.00 - 356.86%
31.01.2011 3 087.00 -1 665.00 4 752.00 - 285.41% 561.00 2 526.00 450.27%
31.12.2010 -1 665.00 -4 556.00 2 891.00 -63.45% - 651.00 -1 014.00 155.76%
30.11.2010 -4 556.00 4 589.00 -9 145.00 - 199.28% - 787.00 -3 769.00 478.91%
31.10.2010 4 589.00 6 506.00 -1 917.00 -29.47% -3 562.00 8 151.00 - 228.83%
30.09.2010 6 506.00 -6 550.00 13 056.00 - 199.33% -7 601.00 14 107.00 - 185.59%
31.08.2010 -6 550.00 2 606.00 -9 156.00 - 351.34% - 394.00 -6 156.00 1 562.44%
31.07.2010 2 606.00 -10 057.00 12 663.00 - 125.91% -1 803.00 4 409.00 - 244.54%
30.06.2010 -10 057.00 - 539.00 -9 518.00 1 765.86% -8 970.00 -1 087.00 12.12%
31.05.2010 - 539.00 -5 431.00 4 892.00 -90.08% -2 877.00 2 338.00 -81.27%
30.04.2010 -5 431.00 1 302.00 -6 733.00 - 517.13% -4 984.00 - 447.00 8.97%
31.03.2010 1 302.00 -1 720.00 3 022.00 - 175.70% -9 813.00 11 115.00 - 113.27%
28.02.2010 -1 720.00 561.00 -2 281.00 - 406.60% -3 631.00 1 911.00 -52.63%
31.01.2010 561.00 - 651.00 1 212.00 - 186.18% -64.00 625.00 - 976.56%
31.12.2009 - 651.00 - 787.00 136.00 -17.28% 3 476.00 -4 127.00 - 118.73%
30.11.2009 - 787.00 -3 562.00 2 775.00 -77.91% 637.00 -1 424.00 - 223.55%
31.10.2009 -3 562.00 -7 601.00 4 039.00 -53.14% -11 080.00 7 518.00 -67.85%
30.09.2009 -7 601.00 - 394.00 -7 207.00 1 829.19% 3 769.00 -11 370.00 - 301.67%
31.08.2009 - 394.00 -1 803.00 1 409.00 -78.15% 1 744.00 -2 138.00 - 122.59%
31.07.2009 -1 803.00 -8 970.00 7 167.00 -79.90% -4 012.00 2 209.00 -55.06%
30.06.2009 -8 970.00 -2 877.00 -6 093.00 211.78% 4 431.00 -13 401.00 - 302.44%
31.05.2009 -2 877.00 -4 984.00 2 107.00 -42.28% - 292.00 -2 585.00 885.27%
30.04.2009 -4 984.00 -9 813.00 4 829.00 -49.21% 5 434.00 -10 418.00 - 191.72%
31.03.2009 -9 813.00 -3 631.00 -6 182.00 170.26% -11 247.00 1 434.00 -12.75%
28.02.2009 -3 631.00 -64.00 -3 567.00 5 573.44% 952.00 -4 583.00 - 481.41%
31.01.2009 -64.00 3 476.00 -3 540.00 - 101.84% - 458.00 394.00 -86.03%
31.12.2008 3 476.00 637.00 2 839.00 445.68% -1 148.00 4 624.00 - 402.79%
30.11.2008 637.00 -11 080.00 11 717.00 - 105.75% -4 623.00 5 260.00 - 113.78%
31.10.2008 -11 080.00 3 769.00 -14 849.00 - 393.98% 13 882.00 -24 962.00 - 179.82%
30.09.2008 3 769.00 1 744.00 2 025.00 116.11% 3 261.00 508.00 15.58%
31.08.2008 1 744.00 -4 012.00 5 756.00 - 143.47% 3 769.00 -2 025.00 -53.73%
31.07.2008 -4 012.00 4 431.00 -8 443.00 - 190.54% - 802.00 -3 210.00 400.25%
30.06.2008 4 431.00 - 292.00 4 723.00 -1 617.47% 6 942.00 -2 511.00 -36.17%
31.05.2008 - 292.00 5 434.00 -5 726.00 - 105.37% 4 892.00 -5 184.00 - 105.97%
30.04.2008 5 434.00 -11 247.00 16 681.00 - 148.32% 6 269.00 - 835.00 -13.32%
31.03.2008 -11 247.00 952.00 -12 199.00 -1 281.41% -1 404.00 -9 843.00 701.07%
29.02.2008 952.00 - 458.00 1 410.00 - 307.86% 1 942.00 - 990.00 -50.98%
31.01.2008 - 458.00 -1 148.00 690.00 -60.10% 29.00 - 487.00 -1 679.31%
31.12.2007 -1 148.00 -4 623.00 3 475.00 -75.17% -1 256.00 108.00 -8.60%
30.11.2007 -4 623.00 13 882.00 -18 505.00 - 133.30% 1 482.00 -6 105.00 - 411.94%
31.10.2007 13 882.00 3 261.00 10 621.00 325.70% -4 639.00 18 521.00 - 399.25%
30.09.2007 3 261.00 3 769.00 - 508.00 -13.48% -1 204.00 4 465.00 - 370.85%
31.08.2007 3 769.00 - 802.00 4 571.00 - 569.95% - 765.00 4 534.00 - 592.68%
31.07.2007 - 802.00 6 942.00 -7 744.00 - 111.55% 654.00 -1 456.00 - 222.63%
30.06.2007 6 942.00 4 892.00 2 050.00 41.91% 795.00 6 147.00 773.21%
31.05.2007 4 892.00 6 269.00 -1 377.00 -21.97% 5 810.00 - 918.00 -15.80%
30.04.2007 6 269.00 -1 404.00 7 673.00 - 546.51% 13 512.00 -7 243.00 -53.60%
31.03.2007 -1 404.00 1 942.00 -3 346.00 - 172.30% 3 032.00 -4 436.00 - 146.31%
28.02.2007 1 942.00 29.00 1 913.00 6 596.55% 723.00 1 219.00 168.60%
31.01.2007 29.00 -1 256.00 1 285.00 - 102.31% 6 680.00 -6 651.00 -99.57%
31.12.2006 -1 256.00 1 482.00 -2 738.00 - 184.75% 5 042.00 -6 298.00 - 124.91%
30.11.2006 1 482.00 -4 639.00 6 121.00 - 131.95% -1 194.00 2 676.00 - 224.12%
31.10.2006 -4 639.00 -1 204.00 -3 435.00 285.30% -1 925.00 -2 714.00 140.99%
30.09.2006 -1 204.00 - 765.00 - 439.00 57.39% 5 318.00 -6 522.00 - 122.64%
31.08.2006 - 765.00 654.00 -1 419.00 - 216.97% 1 201.00 -1 966.00 - 163.70%
31.07.2006 654.00 795.00 - 141.00 -17.74% -1 013.00 1 667.00 - 164.56%
30.06.2006 795.00 5 810.00 -5 015.00 -86.32% 14 257.00 -13 462.00 -94.42%
31.05.2006 5 810.00 13 512.00 -7 702.00 -57.00% -1 315.00 7 125.00 - 541.83%
30.04.2006 13 512.00 3 032.00 10 480.00 345.65% 1 476.00 12 036.00 815.45%
31.03.2006 3 032.00 723.00 2 309.00 319.36% 12 114.00 -9 082.00 -74.97%
28.02.2006 723.00 6 680.00 -5 957.00 -89.18% 7 162.00 -6 439.00 -89.91%
31.01.2006 6 680.00 5 042.00 1 638.00 32.49% 5 627.00 1 053.00 18.71%
31.12.2005 5 042.00 -1 194.00 6 236.00 - 522.28% 8 837.00 -3 795.00 -42.94%
30.11.2005 -1 194.00 -1 925.00 731.00 -37.97% 7 377.00 -8 571.00 - 116.19%
31.10.2005 -1 925.00 5 318.00 -7 243.00 - 136.20% 7 238.00 -9 163.00 - 126.60%
30.09.2005 5 318.00 1 201.00 4 117.00 342.80% 2 293.00 3 025.00 131.92%
31.08.2005 1 201.00 -1 013.00 2 214.00 - 218.56% -3 472.00 4 673.00 - 134.59%
31.07.2005 -1 013.00 14 257.00 -15 270.00 - 107.11% 2 191.00 -3 204.00 - 146.23%
30.06.2005 14 257.00 -1 315.00 15 572.00 -1 184.18% 6 968.00 7 289.00 104.61%
31.05.2005 -1 315.00 1 476.00 -2 791.00 - 189.09% 3 565.00 -4 880.00 - 136.89%
30.04.2005 1 476.00 12 114.00 -10 638.00 -87.82% 10 456.00 -8 980.00 -85.88%
31.03.2005 12 114.00 7 162.00 4 952.00 69.14% 1 376.00 10 738.00 780.38%
28.02.2005 7 162.00 5 627.00 1 535.00 27.28% -2 594.00 9 756.00 - 376.10%
31.01.2005 5 627.00 8 837.00 -3 210.00 -36.32% -10 445.00 16 072.00 - 153.87%
31.12.2004 8 837.00 7 377.00 1 460.00 19.79% - - -
30.11.2004 7 377.00 7 238.00 139.00 1.92% - - -
31.10.2004 7 238.00 2 293.00 4 945.00 215.66% - - -
30.09.2004 2 293.00 -3 472.00 5 765.00 - 166.04% - - -
31.08.2004 -3 472.00 2 191.00 -5 663.00 - 258.47% - - -
31.07.2004 2 191.00 6 968.00 -4 777.00 -68.56% - - -
30.06.2004 6 968.00 3 565.00 3 403.00 95.46% - - -
31.05.2004 3 565.00 10 456.00 -6 891.00 -65.90% - - -
30.04.2004 10 456.00 1 376.00 9 080.00 659.88% - - -
31.03.2004 1 376.00 -2 594.00 3 970.00 - 153.05% - - -
29.02.2004 -2 594.00 -10 445.00 7 851.00 -75.17% - - -
31.01.2004 -10 445.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové cenné papíry - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové cenné papíry - aktiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. CZK)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies