- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 44 864.60
Min 30.06.2005 -91 603.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 942.60 - 105.60 1 048.20 - 992.61% 3 737.50 -2 794.90 -74.78%
31.05.2019 - 105.60 -1 631.30 1 525.70 -93.53% 7 595.40 -7 701.00 - 101.39%
30.04.2019 -1 631.30 -7 351.90 5 720.60 -77.81% -4 470.70 2 839.40 -63.51%
31.03.2019 -7 351.90 - 601.00 -6 750.90 1 123.28% -12 626.80 5 274.90 -41.78%
28.02.2019 - 601.00 -1 812.00 1 211.00 -66.83% 898.80 -1 499.80 - 166.87%
31.01.2019 -1 812.00 -1 373.00 - 439.00 31.97% 38 665.70 -40 477.70 - 104.69%
31.12.2018 -1 373.00 -3 441.30 2 068.30 -60.10% -5 573.00 4 200.00 -75.36%
30.11.2018 -3 441.30 2 726.20 -6 167.50 - 226.23% 348.10 -3 789.40 -1 088.60%
31.10.2018 2 726.20 1 594.80 1 131.40 70.94% 1 792.50 933.70 52.09%
30.09.2018 1 594.80 1 211.50 383.30 31.64% -1 850.80 3 445.60 - 186.17%
31.08.2018 1 211.50 -4 629.90 5 841.40 - 126.17% 6 520.80 -5 309.30 -81.42%
31.07.2018 -4 629.90 3 737.50 -8 367.40 - 223.88% - 440.90 -4 189.00 950.10%
30.06.2018 3 737.50 7 595.40 -3 857.90 -50.79% 3 055.40 682.10 22.32%
31.05.2018 7 595.40 -4 470.70 12 066.10 - 269.89% 4 834.40 2 761.00 57.11%
30.04.2018 -4 470.70 -12 626.80 8 156.10 -64.59% 5 533.70 -10 004.40 - 180.79%
31.03.2018 -12 626.80 898.80 -13 525.60 -1 504.85% -2 960.80 -9 666.00 326.47%
28.02.2018 898.80 38 665.70 -37 766.90 -97.68% -5 079.50 5 978.30 - 117.69%
31.01.2018 38 665.70 -5 573.00 44 238.70 - 793.80% -3 593.20 42 258.90 -1 176.08%
31.12.2017 -5 573.00 348.10 -5 921.10 -1 700.98% 11 060.60 -16 633.60 - 150.39%
30.11.2017 348.10 1 792.50 -1 444.40 -80.58% -8 944.40 9 292.50 - 103.89%
31.10.2017 1 792.50 -1 850.80 3 643.30 - 196.85% -4 827.30 6 619.80 - 137.13%
30.09.2017 -1 850.80 6 520.80 -8 371.60 - 128.38% -5 562.10 3 711.30 -66.72%
31.08.2017 6 520.80 - 440.90 6 961.70 -1 578.97% 3 743.70 2 777.10 74.18%
31.07.2017 - 440.90 3 055.40 -3 496.30 - 114.43% -12 269.90 11 829.00 -96.41%
30.06.2017 3 055.40 4 834.40 -1 779.00 -36.80% 3 036.20 19.20 0.63%
31.05.2017 4 834.40 5 533.70 - 699.30 -12.64% -6 681.50 11 515.90 - 172.35%
30.04.2017 5 533.70 -2 960.80 8 494.50 - 286.90% -6 625.20 12 158.90 - 183.53%
31.03.2017 -2 960.80 -5 079.50 2 118.70 -41.71% 1 240.80 -4 201.60 - 338.62%
28.02.2017 -5 079.50 -3 593.20 -1 486.30 41.36% -3 373.80 -1 705.70 50.56%
31.01.2017 -3 593.20 11 060.60 -14 653.80 - 132.49% -4 712.70 1 119.50 -23.75%
31.12.2016 11 060.60 -8 944.40 20 005.00 - 223.66% -3 075.00 14 135.60 - 459.69%
30.11.2016 -8 944.40 -4 827.30 -4 117.10 85.29% -2 258.80 -6 685.60 295.98%
31.10.2016 -4 827.30 -5 562.10 734.80 -13.21% -5 094.00 266.70 -5.24%
30.09.2016 -5 562.10 3 743.70 -9 305.80 - 248.57% 4 369.60 -9 931.70 - 227.29%
31.08.2016 3 743.70 -12 269.90 16 013.60 - 130.51% -17 933.20 21 676.90 - 120.88%
31.07.2016 -12 269.90 3 036.20 -15 306.10 - 504.12% 4 021.30 -16 291.20 - 405.12%
30.06.2016 3 036.20 -6 681.50 9 717.70 - 145.44% 21 903.30 -18 867.10 -86.14%
31.05.2016 -6 681.50 -6 625.20 -56.30 0.85% -3 991.10 -2 690.40 67.41%
30.04.2016 -6 625.20 1 240.80 -7 866.00 - 633.95% -33.60 -6 591.60 19 617.86%
31.03.2016 1 240.80 -3 373.80 4 614.60 - 136.78% 9 898.40 -8 657.60 -87.46%
29.02.2016 -3 373.80 -4 712.70 1 338.90 -28.41% -2 246.20 -1 127.60 50.20%
31.01.2016 -4 712.70 -3 075.00 -1 637.70 53.26% 2 384.50 -7 097.20 - 297.64%
31.12.2015 -3 075.00 -2 258.80 - 816.20 36.13% -4 690.20 1 615.20 -34.44%
30.11.2015 -2 258.80 -5 094.00 2 835.20 -55.66% 1 253.80 -3 512.60 - 280.16%
31.10.2015 -5 094.00 4 369.60 -9 463.60 - 216.58% -2 045.50 -3 048.50 149.03%
30.09.2015 4 369.60 -17 933.20 22 302.80 - 124.37% 3 600.30 769.30 21.37%
31.08.2015 -17 933.20 4 021.30 -21 954.50 - 545.96% 840.90 -18 774.10 -2 232.62%
31.07.2015 4 021.30 21 903.30 -17 882.00 -81.64% -7 061.20 11 082.50 - 156.95%
30.06.2015 21 903.30 -3 991.10 25 894.40 - 648.80% 44 864.60 -22 961.30 -51.18%
31.05.2015 -3 991.10 -33.60 -3 957.50 11 778.27% 2 246.30 -6 237.40 - 277.67%
30.04.2015 -33.60 9 898.40 -9 932.00 - 100.34% -2 485.70 2 452.10 -98.65%
31.03.2015 9 898.40 -2 246.20 12 144.60 - 540.67% -3 099.50 12 997.90 - 419.35%
28.02.2015 -2 246.20 2 384.50 -4 630.70 - 194.20% 950.50 -3 196.70 - 336.32%
31.01.2015 2 384.50 -4 690.20 7 074.70 - 150.84% 951.10 1 433.40 150.71%
31.12.2014 -4 690.20 1 253.80 -5 944.00 - 474.08% 1 171.60 -5 861.80 - 500.32%
30.11.2014 1 253.80 -2 045.50 3 299.30 - 161.30% 1 171.60 82.20 7.02%
31.10.2014 -2 045.50 3 600.30 -5 645.80 - 156.81% 1 171.60 -3 217.10 - 274.59%
30.09.2014 3 600.30 840.90 2 759.40 328.15% 1 171.60 2 428.70 207.30%
31.08.2014 840.90 -7 061.20 7 902.10 - 111.91% 1 171.60 - 330.70 -28.23%
31.07.2014 -7 061.20 44 864.60 -51 925.80 - 115.74% 1 171.60 -8 232.80 - 702.70%
30.06.2014 44 864.60 2 246.30 42 618.30 1 897.27% 1 171.60 43 693.00 3 729.34%
31.05.2014 2 246.30 -2 485.70 4 732.00 - 190.37% 1 171.60 1 074.70 91.73%
30.04.2014 -2 485.70 -3 099.50 613.80 -19.80% 1 171.60 -3 657.30 - 312.16%
31.03.2014 -3 099.50 950.50 -4 050.00 - 426.09% 1 171.60 -4 271.10 - 364.55%
28.02.2014 950.50 951.10 -0.60 -0.06% 1 171.60 - 221.10 -18.87%
31.01.2014 951.10 1 171.60 - 220.50 -18.82% 1 171.60 - 220.50 -18.82%
31.12.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -6 990.80 8 162.40 - 116.76%
30.11.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 103.20 1 068.40 1 035.27%
31.10.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -2 163.60 3 335.20 - 154.15%
30.09.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -1 577.30 2 748.90 - 174.28%
31.08.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 1 101.40 70.20 6.37%
31.07.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 - 301.20 1 472.80 - 488.98%
30.06.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -3 429.70 4 601.30 - 134.16%
31.05.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -43 781.60 44 953.20 - 102.68%
30.04.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 - 804.10 1 975.70 - 245.70%
31.03.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 843.60 328.00 38.88%
28.02.2013 1 171.60 1 171.60 0.00 0.00 -6 154.90 7 326.50 - 119.04%
31.01.2013 1 171.60 -6 990.80 8 162.40 - 116.76% 2 058.00 - 886.40 -43.07%
31.12.2012 -6 990.80 103.20 -7 094.00 -6 874.03% 885.40 -7 876.20 - 889.56%
30.11.2012 103.20 -2 163.60 2 266.80 - 104.77% 99.60 3.60 3.61%
31.10.2012 -2 163.60 -1 577.30 - 586.30 37.17% - 478.20 -1 685.40 352.45%
30.09.2012 -1 577.30 1 101.40 -2 678.70 - 243.21% -1 204.30 - 373.00 30.97%
31.08.2012 1 101.40 - 301.20 1 402.60 - 465.67% 5 894.30 -4 792.90 -81.31%
31.07.2012 - 301.20 -3 429.70 3 128.50 -91.22% - 328.20 27.00 -8.23%
30.06.2012 -3 429.70 -43 781.60 40 351.90 -92.17% - 327.20 -3 102.50 948.20%
31.05.2012 -43 781.60 - 804.10 -42 977.50 5 344.80% -1 222.80 -42 558.80 3 480.44%
30.04.2012 - 804.10 843.60 -1 647.70 - 195.32% 4 076.70 -4 880.80 - 119.72%
31.03.2012 843.60 -6 154.90 6 998.50 - 113.71% -2 098.50 2 942.10 - 140.20%
29.02.2012 -6 154.90 2 058.00 -8 212.90 - 399.07% - 205.90 -5 949.00 2 889.27%
31.01.2012 2 058.00 885.40 1 172.60 132.44% - 264.80 2 322.80 - 877.19%
31.12.2011 885.40 99.60 785.80 788.96% 1 630.30 - 744.90 -45.69%
30.11.2011 99.60 - 478.20 577.80 - 120.83% 1 848.50 -1 748.90 -94.61%
31.10.2011 - 478.20 -1 204.30 726.10 -60.29% -5 046.70 4 568.50 -90.52%
30.09.2011 -1 204.30 5 894.30 -7 098.60 - 120.43% -6 568.70 5 364.40 -81.67%
31.08.2011 5 894.30 - 328.20 6 222.50 -1 895.95% -9 232.10 15 126.40 - 163.85%
31.07.2011 - 328.20 - 327.20 -1.00 0.31% -6 331.90 6 003.70 -94.82%
30.06.2011 - 327.20 -1 222.80 895.60 -73.24% -1 329.50 1 002.30 -75.39%
31.05.2011 -1 222.80 4 076.70 -5 299.50 - 129.99% -4 372.80 3 150.00 -72.04%
30.04.2011 4 076.70 -2 098.50 6 175.20 - 294.27% -3 874.30 7 951.00 - 205.22%
31.03.2011 -2 098.50 - 205.90 -1 892.60 919.18% 980.10 -3 078.60 - 314.11%
28.02.2011 - 205.90 - 264.80 58.90 -22.24% -3 574.50 3 368.60 -94.24%
31.01.2011 - 264.80 1 630.30 -1 895.10 - 116.24% -4 680.70 4 415.90 -94.34%
31.12.2010 1 630.30 1 848.50 - 218.20 -11.80% -20 853.40 22 483.70 - 107.82%
30.11.2010 1 848.50 -5 046.70 6 895.20 - 136.63% - 407.90 2 256.40 - 553.17%
31.10.2010 -5 046.70 -6 568.70 1 522.00 -23.17% 2 380.60 -7 427.30 - 311.99%
30.09.2010 -6 568.70 -9 232.10 2 663.40 -28.85% 11 048.20 -17 616.90 - 159.45%
31.08.2010 -9 232.10 -6 331.90 -2 900.20 45.80% 939.60 -10 171.70 -1 082.56%
31.07.2010 -6 331.90 -1 329.50 -5 002.40 376.26% -5 123.30 -1 208.60 23.59%
30.06.2010 -1 329.50 -4 372.80 3 043.30 -69.60% -4 463.60 3 134.10 -70.21%
31.05.2010 -4 372.80 -3 874.30 - 498.50 12.87% 9 225.10 -13 597.90 - 147.40%
30.04.2010 -3 874.30 980.10 -4 854.40 - 495.30% -1 319.70 -2 554.60 193.57%
31.03.2010 980.10 -3 574.50 4 554.60 - 127.42% -8 153.20 9 133.30 - 112.02%
28.02.2010 -3 574.50 -4 680.70 1 106.20 -23.63% 3 616.40 -7 190.90 - 198.84%
31.01.2010 -4 680.70 -20 853.40 16 172.70 -77.55% 1 094.80 -5 775.50 - 527.54%
31.12.2009 -20 853.40 - 407.90 -20 445.50 5 012.38% -5 526.50 -15 326.90 277.33%
30.11.2009 - 407.90 2 380.60 -2 788.50 - 117.13% 1 200.90 -1 608.80 - 133.97%
31.10.2009 2 380.60 11 048.20 -8 667.60 -78.45% -7 342.10 9 722.70 - 132.42%
30.09.2009 11 048.20 939.60 10 108.60 1 075.84% 9 113.80 1 934.40 21.22%
31.08.2009 939.60 -5 123.30 6 062.90 - 118.34% 673.60 266.00 39.49%
31.07.2009 -5 123.30 -4 463.60 - 659.70 14.78% -5 591.60 468.30 -8.38%
30.06.2009 -4 463.60 9 225.10 -13 688.70 - 148.39% -2 857.20 -1 606.40 56.22%
31.05.2009 9 225.10 -1 319.70 10 544.80 - 799.03% 2 834.90 6 390.20 225.41%
30.04.2009 -1 319.70 -8 153.20 6 833.50 -83.81% -2 073.00 753.30 -36.34%
31.03.2009 -8 153.20 3 616.40 -11 769.60 - 325.45% 17 502.00 -25 655.20 - 146.58%
28.02.2009 3 616.40 1 094.80 2 521.60 230.33% -3 745.50 7 361.90 - 196.55%
31.01.2009 1 094.80 -5 526.50 6 621.30 - 119.81% -6 743.50 7 838.30 - 116.23%
31.12.2008 -5 526.50 1 200.90 -6 727.40 - 560.20% -7 701.30 2 174.80 -28.24%
30.11.2008 1 200.90 -7 342.10 8 543.00 - 116.36% -1 801.00 3 001.90 - 166.68%
31.10.2008 -7 342.10 9 113.80 -16 455.90 - 180.56% -1 489.50 -5 852.60 392.92%
30.09.2008 9 113.80 673.60 8 440.20 1 253.00% -5 158.30 14 272.10 - 276.68%
31.08.2008 673.60 -5 591.60 6 265.20 - 112.05% -6 532.30 7 205.90 - 110.31%
31.07.2008 -5 591.60 -2 857.20 -2 734.40 95.70% -5 534.20 -57.40 1.04%
30.06.2008 -2 857.20 2 834.90 -5 692.10 - 200.79% -2 223.00 - 634.20 28.53%
31.05.2008 2 834.90 -2 073.00 4 907.90 - 236.75% -2 401.20 5 236.10 - 218.06%
30.04.2008 -2 073.00 17 502.00 -19 575.00 - 111.84% -3 555.10 1 482.10 -41.69%
31.03.2008 17 502.00 -3 745.50 21 247.50 - 567.28% -3 252.50 20 754.50 - 638.11%
29.02.2008 -3 745.50 -6 743.50 2 998.00 -44.46% 1 881.70 -5 627.20 - 299.05%
31.01.2008 -6 743.50 -7 701.30 957.80 -12.44% -7 346.20 602.70 -8.20%
31.12.2007 -7 701.30 -1 801.00 -5 900.30 327.61% -14 046.40 6 345.10 -45.17%
30.11.2007 -1 801.00 -1 489.50 - 311.50 20.91% 4 194.70 -5 995.70 - 142.94%
31.10.2007 -1 489.50 -5 158.30 3 668.80 -71.12% -4 252.30 2 762.80 -64.97%
30.09.2007 -5 158.30 -6 532.30 1 374.00 -21.03% -6 229.40 1 071.10 -17.19%
31.08.2007 -6 532.30 -5 534.20 - 998.10 18.04% -2 278.80 -4 253.50 186.66%
31.07.2007 -5 534.20 -2 223.00 -3 311.20 148.95% -2 122.10 -3 412.10 160.79%
30.06.2007 -2 223.00 -2 401.20 178.20 -7.42% -9 123.00 6 900.00 -75.63%
31.05.2007 -2 401.20 -3 555.10 1 153.90 -32.46% 7 620.70 -10 021.90 - 131.51%
30.04.2007 -3 555.10 -3 252.50 - 302.60 9.30% -2 263.50 -1 291.60 57.06%
31.03.2007 -3 252.50 1 881.70 -5 134.20 - 272.85% -1 492.00 -1 760.50 118.00%
28.02.2007 1 881.70 -7 346.20 9 227.90 - 125.61% 12 544.40 -10 662.70 -85.00%
31.01.2007 -7 346.20 -14 046.40 6 700.20 -47.70% -2 615.60 -4 730.60 180.86%
31.12.2006 -14 046.40 4 194.70 -18 241.10 - 434.86% -5 271.20 -8 775.20 166.47%
30.11.2006 4 194.70 -4 252.30 8 447.00 - 198.65% -13 832.10 18 026.80 - 130.33%
31.10.2006 -4 252.30 -6 229.40 1 977.10 -31.74% -18 066.20 13 813.90 -76.46%
30.09.2006 -6 229.40 -2 278.80 -3 950.60 173.36% -29 521.90 23 292.50 -78.90%
31.08.2006 -2 278.80 -2 122.10 - 156.70 7.38% - 357.40 -1 921.40 537.60%
31.07.2006 -2 122.10 -9 123.00 7 000.90 -76.74% -2 413.70 291.60 -12.08%
30.06.2006 -9 123.00 7 620.70 -16 743.70 - 219.71% -91 603.40 82 480.40 -90.04%
31.05.2006 7 620.70 -2 263.50 9 884.20 - 436.68% -14 314.60 21 935.30 - 153.24%
30.04.2006 -2 263.50 -1 492.00 - 771.50 51.71% 2 650.50 -4 914.00 - 185.40%
31.03.2006 -1 492.00 12 544.40 -14 036.40 - 111.89% 2 777.30 -4 269.30 - 153.72%
28.02.2006 12 544.40 -2 615.60 15 160.00 - 579.60% -11 344.90 23 889.30 - 210.57%
31.01.2006 -2 615.60 -5 271.20 2 655.60 -50.38% 4 948.00 -7 563.60 - 152.86%
31.12.2005 -5 271.20 -13 832.10 8 560.90 -61.89% 7 285.90 -12 557.10 - 172.35%
30.11.2005 -13 832.10 -18 066.20 4 234.10 -23.44% -1 171.30 -12 660.80 1 080.92%
31.10.2005 -18 066.20 -29 521.90 11 455.70 -38.80% -6 117.10 -11 949.10 195.34%
30.09.2005 -29 521.90 - 357.40 -29 164.50 8 160.18% -4 893.70 -24 628.20 503.26%
31.08.2005 - 357.40 -2 413.70 2 056.30 -85.19% -11 393.00 11 035.60 -96.86%
31.07.2005 -2 413.70 -91 603.40 89 189.70 -97.36% 3 991.40 -6 405.10 - 160.47%
30.06.2005 -91 603.40 -14 314.60 -77 288.80 539.93% -3 053.50 -88 549.90 2 899.95%
31.05.2005 -14 314.60 2 650.50 -16 965.10 - 640.07% -4 814.30 -9 500.30 197.34%
30.04.2005 2 650.50 2 777.30 - 126.80 -4.57% -2 678.50 5 329.00 - 198.95%
31.03.2005 2 777.30 -11 344.90 14 122.20 - 124.48% -4 787.30 7 564.60 - 158.01%
28.02.2005 -11 344.90 4 948.00 -16 292.90 - 329.28% -2 812.30 -8 532.60 303.40%
31.01.2005 4 948.00 7 285.90 -2 337.90 -32.09% -3 669.00 8 617.00 - 234.86%
31.12.2004 7 285.90 -1 171.30 8 457.20 - 722.04% - - -
30.11.2004 -1 171.30 -6 117.10 4 945.80 -80.85% - - -
31.10.2004 -6 117.10 -4 893.70 -1 223.40 25.00% - - -
30.09.2004 -4 893.70 -11 393.00 6 499.30 -57.05% - - -
31.08.2004 -11 393.00 3 991.40 -15 384.40 - 385.44% - - -
31.07.2004 3 991.40 -3 053.50 7 044.90 - 230.72% - - -
30.06.2004 -3 053.50 -4 814.30 1 760.80 -36.57% - - -
31.05.2004 -4 814.30 -2 678.50 -2 135.80 79.74% - - -
30.04.2004 -2 678.50 -4 787.30 2 108.80 -44.05% - - -
31.03.2004 -4 787.30 -2 812.30 -1 975.00 70.23% - - -
29.02.2004 -2 812.30 -3 669.00 856.70 -23.35% - - -
31.01.2004 -3 669.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - saldo (Položky Přímých investic v mil. USD)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies