5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 5 - Rezervní aktiva - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2017 475 976.00
Min 31.05.2012 -43 132.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 14 363.00 7 165.00 7 198.00 100.46% 4 711.00 9 652.00 204.88%
31.05.2019 7 165.00 6 810.00 355.00 5.21% 8 011.00 - 846.00 -10.56%
30.04.2019 6 810.00 5 265.00 1 545.00 29.34% 5 016.00 1 794.00 35.77%
31.03.2019 5 265.00 -2 863.00 8 128.00 - 283.90% -26 494.00 31 759.00 - 119.87%
28.02.2019 -2 863.00 -2 920.00 57.00 -1.95% 32 679.00 -35 542.00 - 108.76%
31.01.2019 -2 920.00 19 244.00 -22 164.00 - 115.17% -10 350.00 7 430.00 -71.79%
31.12.2018 19 244.00 1 310.00 17 934.00 1 369.01% 17 272.00 1 972.00 11.42%
30.11.2018 1 310.00 22 247.00 -20 937.00 -94.11% -12 420.00 13 730.00 - 110.55%
31.10.2018 22 247.00 -8 491.00 30 738.00 - 362.01% -14 909.00 37 156.00 - 249.22%
30.09.2018 -8 491.00 9 528.00 -18 019.00 - 189.12% -4 424.00 -4 067.00 91.93%
31.08.2018 9 528.00 -7 446.00 16 974.00 - 227.96% 10 239.00 - 711.00 -6.94%
31.07.2018 -7 446.00 4 711.00 -12 157.00 - 258.06% 7 590.00 -15 036.00 - 198.10%
30.06.2018 4 711.00 8 011.00 -3 300.00 -41.19% 36 786.00 -32 075.00 -87.19%
31.05.2018 8 011.00 5 016.00 2 995.00 59.71% 10 780.00 -2 769.00 -25.69%
30.04.2018 5 016.00 -26 494.00 31 510.00 - 118.93% 76 293.00 -71 277.00 -93.43%
31.03.2018 -26 494.00 32 679.00 -59 173.00 - 181.07% 475 976.00 - 502 470.00 - 105.57%
28.02.2018 32 679.00 -10 350.00 43 029.00 - 415.74% 223 646.00 - 190 967.00 -85.39%
31.01.2018 -10 350.00 17 272.00 -27 622.00 - 159.92% 419 578.00 - 429 928.00 - 102.47%
31.12.2017 17 272.00 -12 420.00 29 692.00 - 239.07% 12 406.00 4 866.00 39.22%
30.11.2017 -12 420.00 -14 909.00 2 489.00 -16.69% 29 139.00 -41 559.00 - 142.62%
31.10.2017 -14 909.00 -4 424.00 -10 485.00 237.00% 132 303.00 - 147 212.00 - 111.27%
30.09.2017 -4 424.00 10 239.00 -14 663.00 - 143.21% 81 851.00 -86 275.00 - 105.40%
31.08.2017 10 239.00 7 590.00 2 649.00 34.90% 60 284.00 -50 045.00 -83.02%
31.07.2017 7 590.00 36 786.00 -29 196.00 -79.37% 26 655.00 -19 065.00 -71.53%
30.06.2017 36 786.00 10 780.00 26 006.00 241.24% -6 034.00 42 820.00 - 709.65%
31.05.2017 10 780.00 76 293.00 -65 513.00 -85.87% 44 189.00 -33 409.00 -75.60%
30.04.2017 76 293.00 475 976.00 - 399 683.00 -83.97% 31 845.00 44 448.00 139.58%
31.03.2017 475 976.00 223 646.00 252 330.00 112.83% 2 026.00 473 950.00 23 393.39%
28.02.2017 223 646.00 419 578.00 - 195 932.00 -46.70% 54 252.00 169 394.00 312.24%
31.01.2017 419 578.00 12 406.00 407 172.00 3 282.06% 94 606.00 324 972.00 343.50%
31.12.2016 12 406.00 29 139.00 -16 733.00 -57.42% 39 255.00 -26 849.00 -68.40%
30.11.2016 29 139.00 132 303.00 - 103 164.00 -77.98% 25 213.00 3 926.00 15.57%
31.10.2016 132 303.00 81 851.00 50 452.00 61.64% -5 855.00 138 158.00 -2 359.66%
30.09.2016 81 851.00 60 284.00 21 567.00 35.78% 48 558.00 33 293.00 68.56%
31.08.2016 60 284.00 26 655.00 33 629.00 126.16% 113 004.00 -52 720.00 -46.65%
31.07.2016 26 655.00 -6 034.00 32 689.00 - 541.75% 11 878.00 14 777.00 124.41%
30.06.2016 -6 034.00 44 189.00 -50 223.00 - 113.65% 52 514.00 -58 548.00 - 111.49%
31.05.2016 44 189.00 31 845.00 12 344.00 38.76% 17 381.00 26 808.00 154.24%
30.04.2016 31 845.00 2 026.00 29 819.00 1 471.82% 11 347.00 20 498.00 180.65%
31.03.2016 2 026.00 54 252.00 -52 226.00 -96.27% 3 238.00 -1 212.00 -37.43%
29.02.2016 54 252.00 94 606.00 -40 354.00 -42.65% 23 993.00 30 259.00 126.12%
31.01.2016 94 606.00 39 255.00 55 351.00 141.00% 10 779.00 83 827.00 777.69%
31.12.2015 39 255.00 25 213.00 14 042.00 55.69% 23 903.00 15 352.00 64.23%
30.11.2015 25 213.00 -5 855.00 31 068.00 - 530.62% 3 119.00 22 094.00 708.37%
31.10.2015 -5 855.00 48 558.00 -54 413.00 - 112.06% 2 692.00 -8 547.00 - 317.50%
30.09.2015 48 558.00 113 004.00 -64 446.00 -57.03% -1 602.00 50 160.00 -3 131.09%
31.08.2015 113 004.00 11 878.00 101 126.00 851.37% -2 894.00 115 898.00 -4 004.77%
31.07.2015 11 878.00 52 514.00 -40 636.00 -77.38% -9 953.00 21 831.00 - 219.34%
30.06.2015 52 514.00 17 381.00 35 133.00 202.13% 15 705.00 36 809.00 234.38%
31.05.2015 17 381.00 11 347.00 6 034.00 53.18% 4 223.00 13 158.00 311.58%
30.04.2015 11 347.00 3 238.00 8 109.00 250.43% 12 848.00 -1 501.00 -11.68%
31.03.2015 3 238.00 23 993.00 -20 755.00 -86.50% 7 300.00 -4 062.00 -55.64%
28.02.2015 23 993.00 10 779.00 13 214.00 122.59% -3 060.00 27 053.00 - 884.08%
31.01.2015 10 779.00 23 903.00 -13 124.00 -54.91% 20 840.00 -10 061.00 -48.28%
31.12.2014 23 903.00 3 119.00 20 784.00 666.37% - 855.00 24 758.00 -2 895.67%
30.11.2014 3 119.00 2 692.00 427.00 15.86% 165 909.00 - 162 790.00 -98.12%
31.10.2014 2 692.00 -1 602.00 4 294.00 - 268.04% 17 549.00 -14 857.00 -84.66%
30.09.2014 -1 602.00 -2 894.00 1 292.00 -44.64% -1 004.00 - 598.00 59.56%
31.08.2014 -2 894.00 -9 953.00 7 059.00 -70.92% - 613.00 -2 281.00 372.10%
31.07.2014 -9 953.00 15 705.00 -25 658.00 - 163.37% 8 506.00 -18 459.00 - 217.01%
30.06.2014 15 705.00 4 223.00 11 482.00 271.89% 9 580.00 6 125.00 63.94%
31.05.2014 4 223.00 12 848.00 -8 625.00 -67.13% -15 402.00 19 625.00 - 127.42%
30.04.2014 12 848.00 7 300.00 5 548.00 76.00% -1 090.00 13 938.00 -1 278.72%
31.03.2014 7 300.00 -3 060.00 10 360.00 - 338.56% -6 610.00 13 910.00 - 210.44%
28.02.2014 -3 060.00 20 840.00 -23 900.00 - 114.68% 4 341.00 -7 401.00 - 170.49%
31.01.2014 20 840.00 - 855.00 21 695.00 -2 537.43% 7 879.00 12 961.00 164.50%
31.12.2013 - 855.00 165 909.00 - 166 764.00 - 100.52% 5 383.00 -6 238.00 - 115.88%
30.11.2013 165 909.00 17 549.00 148 360.00 845.40% 1 684.00 164 225.00 9 752.08%
31.10.2013 17 549.00 -1 004.00 18 553.00 -1 847.91% 68 435.00 -50 886.00 -74.36%
30.09.2013 -1 004.00 - 613.00 - 391.00 63.78% 12 831.00 -13 835.00 - 107.82%
31.08.2013 - 613.00 8 506.00 -9 119.00 - 107.21% - 557.00 -56.00 10.05%
31.07.2013 8 506.00 9 580.00 -1 074.00 -11.21% -3 952.00 12 458.00 - 315.23%
30.06.2013 9 580.00 -15 402.00 24 982.00 - 162.20% -6 185.00 15 765.00 - 254.89%
31.05.2013 -15 402.00 -1 090.00 -14 312.00 1 313.03% -43 132.00 27 730.00 -64.29%
30.04.2013 -1 090.00 -6 610.00 5 520.00 -83.51% 13 335.00 -14 425.00 - 108.17%
31.03.2013 -6 610.00 4 341.00 -10 951.00 - 252.27% 8 963.00 -15 573.00 - 173.75%
28.02.2013 4 341.00 7 879.00 -3 538.00 -44.90% 33 340.00 -28 999.00 -86.98%
31.01.2013 7 879.00 5 383.00 2 496.00 46.37% -9 670.00 17 549.00 - 181.48%
31.12.2012 5 383.00 1 684.00 3 699.00 219.66% 212.00 5 171.00 2 439.15%
30.11.2012 1 684.00 68 435.00 -66 751.00 -97.54% 8 557.00 -6 873.00 -80.32%
31.10.2012 68 435.00 12 831.00 55 604.00 433.36% 2 365.00 66 070.00 2 793.66%
30.09.2012 12 831.00 - 557.00 13 388.00 -2 403.59% 3 134.00 9 697.00 309.41%
31.08.2012 - 557.00 -3 952.00 3 395.00 -85.91% -7 303.00 6 746.00 -92.37%
31.07.2012 -3 952.00 -6 185.00 2 233.00 -36.10% 471.00 -4 423.00 - 939.07%
30.06.2012 -6 185.00 -43 132.00 36 947.00 -85.66% 1 358.00 -7 543.00 - 555.45%
31.05.2012 -43 132.00 13 335.00 -56 467.00 - 423.45% 617.00 -43 749.00 -7 090.60%
30.04.2012 13 335.00 8 963.00 4 372.00 48.78% 149.00 13 186.00 8 849.66%
31.03.2012 8 963.00 33 340.00 -24 377.00 -73.12% -3 028.00 11 991.00 - 396.00%
29.02.2012 33 340.00 -9 670.00 43 010.00 - 444.78% 5 738.00 27 602.00 481.04%
31.01.2012 -9 670.00 212.00 -9 882.00 -4 661.32% -29 499.00 19 829.00 -67.22%
31.12.2011 212.00 8 557.00 -8 345.00 -97.52% 4 566.00 -4 354.00 -95.36%
30.11.2011 8 557.00 2 365.00 6 192.00 261.82% -15 505.00 24 062.00 - 155.19%
31.10.2011 2 365.00 3 134.00 - 769.00 -24.54% -6 061.00 8 426.00 - 139.02%
30.09.2011 3 134.00 -7 303.00 10 437.00 - 142.91% 48 470.00 -45 336.00 -93.53%
31.08.2011 -7 303.00 471.00 -7 774.00 -1 650.53% 8 881.00 -16 184.00 - 182.23%
31.07.2011 471.00 1 358.00 - 887.00 -65.32% 4 739.00 -4 268.00 -90.06%
30.06.2011 1 358.00 617.00 741.00 120.10% - 889.00 2 247.00 - 252.76%
31.05.2011 617.00 149.00 468.00 314.09% 5 734.00 -5 117.00 -89.24%
30.04.2011 149.00 -3 028.00 3 177.00 - 104.92% -1 696.00 1 845.00 - 108.79%
31.03.2011 -3 028.00 5 738.00 -8 766.00 - 152.77% -5 910.00 2 882.00 -48.76%
28.02.2011 5 738.00 -29 499.00 35 237.00 - 119.45% -5 454.00 11 192.00 - 205.21%
31.01.2011 -29 499.00 4 566.00 -34 065.00 - 746.06% 4 552.00 -34 051.00 - 748.04%
31.12.2010 4 566.00 -15 505.00 20 071.00 - 129.45% 10 279.00 -5 713.00 -55.58%
30.11.2010 -15 505.00 -6 061.00 -9 444.00 155.82% 6 240.00 -21 745.00 - 348.48%
31.10.2010 -6 061.00 48 470.00 -54 531.00 - 112.50% 2 602.00 -8 663.00 - 332.94%
30.09.2010 48 470.00 8 881.00 39 589.00 445.77% -1 088.00 49 558.00 -4 554.96%
31.08.2010 8 881.00 4 739.00 4 142.00 87.40% -4 473.00 13 354.00 - 298.55%
31.07.2010 4 739.00 - 889.00 5 628.00 - 633.07% 4 894.00 - 155.00 -3.17%
30.06.2010 - 889.00 5 734.00 -6 623.00 - 115.50% -4 164.00 3 275.00 -78.65%
31.05.2010 5 734.00 -1 696.00 7 430.00 - 438.09% 3 032.00 2 702.00 89.12%
30.04.2010 -1 696.00 -5 910.00 4 214.00 -71.30% 7 150.00 -8 846.00 - 123.72%
31.03.2010 -5 910.00 -5 454.00 - 456.00 8.36% 595.00 -6 505.00 -1 093.28%
28.02.2010 -5 454.00 4 552.00 -10 006.00 - 219.82% 27 731.00 -33 185.00 - 119.67%
31.01.2010 4 552.00 10 279.00 -5 727.00 -55.72% 7 849.00 -3 297.00 -42.01%
31.12.2009 10 279.00 6 240.00 4 039.00 64.73% 2 532.00 7 747.00 305.96%
30.11.2009 6 240.00 2 602.00 3 638.00 139.82% -2 643.00 8 883.00 - 336.10%
31.10.2009 2 602.00 -1 088.00 3 690.00 - 339.15% 1 881.00 721.00 38.33%
30.09.2009 -1 088.00 -4 473.00 3 385.00 -75.68% -1 875.00 787.00 -41.97%
31.08.2009 -4 473.00 4 894.00 -9 367.00 - 191.40% 3 900.00 -8 373.00 - 214.69%
31.07.2009 4 894.00 -4 164.00 9 058.00 - 217.53% - 591.00 5 485.00 - 928.09%
30.06.2009 -4 164.00 3 032.00 -7 196.00 - 237.34% 527.00 -4 691.00 - 890.13%
31.05.2009 3 032.00 7 150.00 -4 118.00 -57.59% -1 349.00 4 381.00 - 324.76%
30.04.2009 7 150.00 595.00 6 555.00 1 101.68% 18 340.00 -11 190.00 -61.01%
31.03.2009 595.00 27 731.00 -27 136.00 -97.85% 3 089.00 -2 494.00 -80.74%
28.02.2009 27 731.00 7 849.00 19 882.00 253.31% 7 788.00 19 943.00 256.07%
31.01.2009 7 849.00 2 532.00 5 317.00 209.99% 8 512.00 - 663.00 -7.79%
31.12.2008 2 532.00 -2 643.00 5 175.00 - 195.80% 9 473.00 -6 941.00 -73.27%
30.11.2008 -2 643.00 1 881.00 -4 524.00 - 240.51% 8 073.00 -10 716.00 - 132.74%
31.10.2008 1 881.00 -1 875.00 3 756.00 - 200.32% 591.00 1 290.00 218.27%
30.09.2008 -1 875.00 3 900.00 -5 775.00 - 148.08% 995.00 -2 870.00 - 288.44%
31.08.2008 3 900.00 - 591.00 4 491.00 - 759.90% 3 664.00 236.00 6.44%
31.07.2008 - 591.00 527.00 -1 118.00 - 212.14% 584.00 -1 175.00 - 201.20%
30.06.2008 527.00 -1 349.00 1 876.00 - 139.07% -2 986.00 3 513.00 - 117.65%
31.05.2008 -1 349.00 18 340.00 -19 689.00 - 107.36% -4 814.00 3 465.00 -71.98%
30.04.2008 18 340.00 3 089.00 15 251.00 493.72% - 726.00 19 066.00 -2 626.17%
31.03.2008 3 089.00 7 788.00 -4 699.00 -60.34% 1 320.00 1 769.00 134.02%
29.02.2008 7 788.00 8 512.00 - 724.00 -8.51% -1 035.00 8 823.00 - 852.46%
31.01.2008 8 512.00 9 473.00 - 961.00 -10.14% 527.00 7 985.00 1 515.18%
31.12.2007 9 473.00 8 073.00 1 400.00 17.34% -1 204.00 10 677.00 - 886.79%
30.11.2007 8 073.00 591.00 7 482.00 1 265.99% 1 630.00 6 443.00 395.28%
31.10.2007 591.00 995.00 - 404.00 -40.60% - 479.00 1 070.00 - 223.38%
30.09.2007 995.00 3 664.00 -2 669.00 -72.84% 447.00 548.00 122.59%
31.08.2007 3 664.00 584.00 3 080.00 527.40% 762.00 2 902.00 380.84%
31.07.2007 584.00 -2 986.00 3 570.00 - 119.56% 1 303.00 - 719.00 -55.18%
30.06.2007 -2 986.00 -4 814.00 1 828.00 -37.97% - 875.00 -2 111.00 241.26%
31.05.2007 -4 814.00 - 726.00 -4 088.00 563.09% 275.00 -5 089.00 -1 850.55%
30.04.2007 - 726.00 1 320.00 -2 046.00 - 155.00% - 448.00 - 278.00 62.05%
31.03.2007 1 320.00 -1 035.00 2 355.00 - 227.54% 26.00 1 294.00 4 976.92%
28.02.2007 -1 035.00 527.00 -1 562.00 - 296.39% 4 595.00 -5 630.00 - 122.52%
31.01.2007 527.00 -1 204.00 1 731.00 - 143.77% -3 957.00 4 484.00 - 113.32%
31.12.2006 -1 204.00 1 630.00 -2 834.00 - 173.87% 1 405.00 -2 609.00 - 185.69%
30.11.2006 1 630.00 - 479.00 2 109.00 - 440.29% 4 023.00 -2 393.00 -59.48%
31.10.2006 - 479.00 447.00 - 926.00 - 207.16% -2 178.00 1 699.00 -78.01%
30.09.2006 447.00 762.00 - 315.00 -41.34% 1 218.00 - 771.00 -63.30%
31.08.2006 762.00 1 303.00 - 541.00 -41.52% 1 205.00 - 443.00 -36.76%
31.07.2006 1 303.00 - 875.00 2 178.00 - 248.91% 258.00 1 045.00 405.04%
30.06.2006 - 875.00 275.00 -1 150.00 - 418.18% 80 684.00 -81 559.00 - 101.08%
31.05.2006 275.00 - 448.00 723.00 - 161.38% - 452.00 727.00 - 160.84%
30.04.2006 - 448.00 26.00 - 474.00 -1 823.08% 3 444.00 -3 892.00 - 113.01%
31.03.2006 26.00 4 595.00 -4 569.00 -99.43% 2 104.00 -2 078.00 -98.76%
28.02.2006 4 595.00 -3 957.00 8 552.00 - 216.12% 616.00 3 979.00 645.94%
31.01.2006 -3 957.00 1 405.00 -5 362.00 - 381.64% 524.00 -4 481.00 - 855.15%
31.12.2005 1 405.00 4 023.00 -2 618.00 -65.08% 1 043.00 362.00 34.71%
30.11.2005 4 023.00 -2 178.00 6 201.00 - 284.71% 1 640.00 2 383.00 145.30%
31.10.2005 -2 178.00 1 218.00 -3 396.00 - 278.82% -2 166.00 -12.00 0.55%
30.09.2005 1 218.00 1 205.00 13.00 1.08% 1 045.00 173.00 16.55%
31.08.2005 1 205.00 258.00 947.00 367.05% -2 177.00 3 382.00 - 155.35%
31.07.2005 258.00 80 684.00 -80 426.00 -99.68% 1 740.00 -1 482.00 -85.17%
30.06.2005 80 684.00 - 452.00 81 136.00 -17 950.44% -1 640.00 82 324.00 -5 019.76%
31.05.2005 - 452.00 3 444.00 -3 896.00 - 113.12% 599.00 -1 051.00 - 175.46%
30.04.2005 3 444.00 2 104.00 1 340.00 63.69% - 161.00 3 605.00 -2 239.13%
31.03.2005 2 104.00 616.00 1 488.00 241.56% 2 855.00 - 751.00 -26.30%
28.02.2005 616.00 524.00 92.00 17.56% 1 957.00 -1 341.00 -68.52%
31.01.2005 524.00 1 043.00 - 519.00 -49.76% 2 046.00 -1 522.00 -74.39%
31.12.2004 1 043.00 1 640.00 - 597.00 -36.40% - - -
30.11.2004 1 640.00 -2 166.00 3 806.00 - 175.72% - - -
31.10.2004 -2 166.00 1 045.00 -3 211.00 - 307.27% - - -
30.09.2004 1 045.00 -2 177.00 3 222.00 - 148.00% - - -
31.08.2004 -2 177.00 1 740.00 -3 917.00 - 225.11% - - -
31.07.2004 1 740.00 -1 640.00 3 380.00 - 206.10% - - -
30.06.2004 -1 640.00 599.00 -2 239.00 - 373.79% - - -
31.05.2004 599.00 - 161.00 760.00 - 472.05% - - -
30.04.2004 - 161.00 2 855.00 -3 016.00 - 105.64% - - -
31.03.2004 2 855.00 1 957.00 898.00 45.89% - - -
29.02.2004 1 957.00 2 046.00 -89.00 -4.35% - - -
31.01.2004 2 046.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

5 - Rezervní aktiva - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Platební bilance v mil. EUR)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Platební bilance v mil. USD)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Rezervních aktiv v mil. EUR)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Rezervních aktiv v mil. USD)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Rezervních aktiv v mil. CZK)
5 - Rezervní aktiva - aktiva (Položky Rezervních aktiv v mil. CZK)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 5 let - sazba (% p. a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Nad 5 let - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Over 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
Over 1 and up to 5 years - volume (MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes))
z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0) (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies