- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2017 266 100.00
Min 30.06.2017 - 246 150.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 - 161 535.00 15 832.00 - 177 367.00 -1 120.31% - 131 189.00 -30 346.00 23.13%
31.05.2019 15 832.00 144 775.00 - 128 943.00 -89.06% 20 645.00 -4 813.00 -23.31%
30.04.2019 144 775.00 - 129 488.00 274 263.00 - 211.81% 88 040.00 56 735.00 64.44%
31.03.2019 - 129 488.00 -5 485.00 - 124 003.00 2 260.77% - 132 956.00 3 468.00 -2.61%
28.02.2019 -5 485.00 75 022.00 -80 507.00 - 107.31% -69 445.00 63 960.00 -92.10%
31.01.2019 75 022.00 - 139 078.00 214 100.00 - 153.94% 230 255.00 - 155 233.00 -67.42%
31.12.2018 - 139 078.00 -38 580.00 - 100 498.00 260.49% - 241 144.00 102 066.00 -42.33%
30.11.2018 -38 580.00 148 698.00 - 187 278.00 - 125.95% -59 990.00 21 410.00 -35.69%
31.10.2018 148 698.00 - 142 291.00 290 989.00 - 204.50% 266 100.00 - 117 402.00 -44.12%
30.09.2018 - 142 291.00 -13 385.00 - 128 906.00 963.06% - 216 584.00 74 293.00 -34.30%
31.08.2018 -13 385.00 132 328.00 - 145 713.00 - 110.11% -26 116.00 12 731.00 -48.75%
31.07.2018 132 328.00 - 131 189.00 263 517.00 - 200.87% 243 131.00 - 110 803.00 -45.57%
30.06.2018 - 131 189.00 20 645.00 - 151 834.00 - 735.45% - 246 150.00 114 961.00 -46.70%
31.05.2018 20 645.00 88 040.00 -67 395.00 -76.55% 28 390.00 -7 745.00 -27.28%
30.04.2018 88 040.00 - 132 956.00 220 996.00 - 166.22% 207 599.00 - 119 559.00 -57.59%
31.03.2018 - 132 956.00 -69 445.00 -63 511.00 91.46% - 229 134.00 96 178.00 -41.97%
28.02.2018 -69 445.00 230 255.00 - 299 700.00 - 130.16% 8 056.00 -77 501.00 - 962.03%
31.01.2018 230 255.00 - 241 144.00 471 399.00 - 195.48% 140 246.00 90 009.00 64.18%
31.12.2017 - 241 144.00 -59 990.00 - 181 154.00 301.97% - 155 487.00 -85 657.00 55.09%
30.11.2017 -59 990.00 266 100.00 - 326 090.00 - 122.54% -3 707.00 -56 283.00 1 518.29%
31.10.2017 266 100.00 - 216 584.00 482 684.00 - 222.86% 66 129.00 199 971.00 302.40%
30.09.2017 - 216 584.00 -26 116.00 - 190 468.00 729.32% -69 832.00 - 146 752.00 210.15%
31.08.2017 -26 116.00 243 131.00 - 269 247.00 - 110.74% 11 075.00 -37 191.00 - 335.81%
31.07.2017 243 131.00 - 246 150.00 489 281.00 - 198.77% 112 739.00 130 392.00 115.66%
30.06.2017 - 246 150.00 28 390.00 - 274 540.00 - 967.03% - 102 739.00 - 143 411.00 139.59%
31.05.2017 28 390.00 207 599.00 - 179 209.00 -86.32% 18 781.00 9 609.00 51.16%
30.04.2017 207 599.00 - 229 134.00 436 733.00 - 190.60% 58 097.00 149 502.00 257.33%
31.03.2017 - 229 134.00 8 056.00 - 237 190.00 -2 944.27% -62 974.00 - 166 160.00 263.85%
28.02.2017 8 056.00 140 246.00 - 132 190.00 -94.26% 3 060.00 4 996.00 163.27%
31.01.2017 140 246.00 - 155 487.00 295 733.00 - 190.20% 66 388.00 73 858.00 111.25%
31.12.2016 - 155 487.00 -3 707.00 - 151 780.00 4 094.42% - 131 266.00 -24 221.00 18.45%
30.11.2016 -3 707.00 66 129.00 -69 836.00 - 105.61% 858.00 -4 565.00 - 532.05%
31.10.2016 66 129.00 -69 832.00 135 961.00 - 194.70% 1 286.00 64 843.00 5 042.22%
30.09.2016 -69 832.00 11 075.00 -80 907.00 - 730.54% -6 218.00 -63 614.00 1 023.06%
31.08.2016 11 075.00 112 739.00 - 101 664.00 -90.18% - 991.00 12 066.00 -1 217.56%
31.07.2016 112 739.00 - 102 739.00 215 478.00 - 209.73% -1 370.00 114 109.00 -8 329.12%
30.06.2016 - 102 739.00 18 781.00 - 121 520.00 - 647.04% 3 074.00 - 105 813.00 -3 442.19%
31.05.2016 18 781.00 58 097.00 -39 316.00 -67.67% 1 121.00 17 660.00 1 575.38%
30.04.2016 58 097.00 -62 974.00 121 071.00 - 192.26% -11 931.00 70 028.00 - 586.94%
31.03.2016 -62 974.00 3 060.00 -66 034.00 -2 157.97% 2 232.00 -65 206.00 -2 921.42%
29.02.2016 3 060.00 66 388.00 -63 328.00 -95.39% 3 724.00 - 664.00 -17.83%
31.01.2016 66 388.00 - 131 266.00 197 654.00 - 150.58% 4 411.00 61 977.00 1 405.06%
31.12.2015 - 131 266.00 858.00 - 132 124.00 -15 399.07% -4 991.00 - 126 275.00 2 530.05%
30.11.2015 858.00 1 286.00 - 428.00 -33.28% -8 630.00 9 488.00 - 109.94%
31.10.2015 1 286.00 -6 218.00 7 504.00 - 120.68% -1 416.00 2 702.00 - 190.82%
30.09.2015 -6 218.00 - 991.00 -5 227.00 527.45% -77.00 -6 141.00 7 975.32%
31.08.2015 - 991.00 -1 370.00 379.00 -27.66% 1 382.00 -2 373.00 - 171.71%
31.07.2015 -1 370.00 3 074.00 -4 444.00 - 144.57% -2 936.00 1 566.00 -53.34%
30.06.2015 3 074.00 1 121.00 1 953.00 174.22% 307.00 2 767.00 901.30%
31.05.2015 1 121.00 -11 931.00 13 052.00 - 109.40% 2 202.00 -1 081.00 -49.09%
30.04.2015 -11 931.00 2 232.00 -14 163.00 - 634.54% 1 723.00 -13 654.00 - 792.46%
31.03.2015 2 232.00 3 724.00 -1 492.00 -40.06% -1 886.00 4 118.00 - 218.35%
28.02.2015 3 724.00 4 411.00 - 687.00 -15.57% 2 626.00 1 098.00 41.81%
31.01.2015 4 411.00 -4 991.00 9 402.00 - 188.38% 1 134.00 3 277.00 288.98%
31.12.2014 -4 991.00 -8 630.00 3 639.00 -42.17% -4 340.00 - 651.00 15.00%
30.11.2014 -8 630.00 -1 416.00 -7 214.00 509.46% - 815.00 -7 815.00 958.90%
31.10.2014 -1 416.00 -77.00 -1 339.00 1 738.96% -2 623.00 1 207.00 -46.02%
30.09.2014 -77.00 1 382.00 -1 459.00 - 105.57% -2 775.00 2 698.00 -97.23%
31.08.2014 1 382.00 -2 936.00 4 318.00 - 147.07% 768.00 614.00 79.95%
31.07.2014 -2 936.00 307.00 -3 243.00 -1 056.35% 531.00 -3 467.00 - 652.92%
30.06.2014 307.00 2 202.00 -1 895.00 -86.06% -4 943.00 5 250.00 - 106.21%
31.05.2014 2 202.00 1 723.00 479.00 27.80% -1 732.00 3 934.00 - 227.14%
30.04.2014 1 723.00 -1 886.00 3 609.00 - 191.36% -7 935.00 9 658.00 - 121.71%
31.03.2014 -1 886.00 2 626.00 -4 512.00 - 171.82% -1 029.00 - 857.00 83.28%
28.02.2014 2 626.00 1 134.00 1 492.00 131.57% -2 386.00 5 012.00 - 210.06%
31.01.2014 1 134.00 -4 340.00 5 474.00 - 126.13% -5 377.00 6 511.00 - 121.09%
31.12.2013 -4 340.00 - 815.00 -3 525.00 432.52% 5 526.00 -9 866.00 - 178.54%
30.11.2013 - 815.00 -2 623.00 1 808.00 -68.93% - 171.00 - 644.00 376.61%
31.10.2013 -2 623.00 -2 775.00 152.00 -5.48% -1 073.00 -1 550.00 144.45%
30.09.2013 -2 775.00 768.00 -3 543.00 - 461.33% - 209.00 -2 566.00 1 227.75%
31.08.2013 768.00 531.00 237.00 44.63% 905.00 - 137.00 -15.14%
31.07.2013 531.00 -4 943.00 5 474.00 - 110.74% -2 272.00 2 803.00 - 123.37%
30.06.2013 -4 943.00 -1 732.00 -3 211.00 185.39% -7 975.00 3 032.00 -38.02%
31.05.2013 -1 732.00 -7 935.00 6 203.00 -78.17% 2 520.00 -4 252.00 - 168.73%
30.04.2013 -7 935.00 -1 029.00 -6 906.00 671.14% 5 801.00 -13 736.00 - 236.79%
31.03.2013 -1 029.00 -2 386.00 1 357.00 -56.87% 3 344.00 -4 373.00 - 130.77%
28.02.2013 -2 386.00 -5 377.00 2 991.00 -55.63% 4 513.00 -6 899.00 - 152.87%
31.01.2013 -5 377.00 5 526.00 -10 903.00 - 197.30% - 901.00 -4 476.00 496.78%
31.12.2012 5 526.00 - 171.00 5 697.00 -3 331.58% -9 040.00 14 566.00 - 161.13%
30.11.2012 - 171.00 -1 073.00 902.00 -84.06% 4 764.00 -4 935.00 - 103.59%
31.10.2012 -1 073.00 - 209.00 - 864.00 413.40% 504.00 -1 577.00 - 312.90%
30.09.2012 - 209.00 905.00 -1 114.00 - 123.09% -2 428.00 2 219.00 -91.39%
31.08.2012 905.00 -2 272.00 3 177.00 - 139.83% -1 872.00 2 777.00 - 148.34%
31.07.2012 -2 272.00 -7 975.00 5 703.00 -71.51% -4 243.00 1 971.00 -46.45%
30.06.2012 -7 975.00 2 520.00 -10 495.00 - 416.47% 3 177.00 -11 152.00 - 351.02%
31.05.2012 2 520.00 5 801.00 -3 281.00 -56.56% 156.00 2 364.00 1 515.38%
30.04.2012 5 801.00 3 344.00 2 457.00 73.47% 488.00 5 313.00 1 088.73%
31.03.2012 3 344.00 4 513.00 -1 169.00 -25.90% -1 626.00 4 970.00 - 305.66%
29.02.2012 4 513.00 - 901.00 5 414.00 - 600.89% 3 006.00 1 507.00 50.13%
31.01.2012 - 901.00 -9 040.00 8 139.00 -90.03% 4 434.00 -5 335.00 - 120.32%
31.12.2011 -9 040.00 4 764.00 -13 804.00 - 289.76% -3 949.00 -5 091.00 128.92%
30.11.2011 4 764.00 504.00 4 260.00 845.24% - 569.00 5 333.00 - 937.26%
31.10.2011 504.00 -2 428.00 2 932.00 - 120.76% 771.00 - 267.00 -34.63%
30.09.2011 -2 428.00 -1 872.00 - 556.00 29.70% 5 613.00 -8 041.00 - 143.26%
31.08.2011 -1 872.00 -4 243.00 2 371.00 -55.88% -6 919.00 5 047.00 -72.94%
31.07.2011 -4 243.00 3 177.00 -7 420.00 - 233.55% -3 857.00 - 386.00 10.01%
30.06.2011 3 177.00 156.00 3 021.00 1 936.54% -10 330.00 13 507.00 - 130.75%
31.05.2011 156.00 488.00 - 332.00 -68.03% - 781.00 937.00 - 119.97%
30.04.2011 488.00 -1 626.00 2 114.00 - 130.01% -9 001.00 9 489.00 - 105.42%
31.03.2011 -1 626.00 3 006.00 -4 632.00 - 154.09% - 794.00 - 832.00 104.79%
28.02.2011 3 006.00 4 434.00 -1 428.00 -32.21% - 648.00 3 654.00 - 563.89%
31.01.2011 4 434.00 -3 949.00 8 383.00 - 212.28% 4 231.00 203.00 4.80%
31.12.2010 -3 949.00 - 569.00 -3 380.00 594.02% -6 270.00 2 321.00 -37.02%
30.11.2010 - 569.00 771.00 -1 340.00 - 173.80% -2 222.00 1 653.00 -74.39%
31.10.2010 771.00 5 613.00 -4 842.00 -86.26% -5 348.00 6 119.00 - 114.42%
30.09.2010 5 613.00 -6 919.00 12 532.00 - 181.12% -4 330.00 9 943.00 - 229.63%
31.08.2010 -6 919.00 -3 857.00 -3 062.00 79.39% -2 085.00 -4 834.00 231.85%
31.07.2010 -3 857.00 -10 330.00 6 473.00 -62.66% -3 840.00 -17.00 0.44%
30.06.2010 -10 330.00 - 781.00 -9 549.00 1 222.66% -5 023.00 -5 307.00 105.65%
31.05.2010 - 781.00 -9 001.00 8 220.00 -91.32% 876.00 -1 657.00 - 189.16%
30.04.2010 -9 001.00 - 794.00 -8 207.00 1 033.63% -15 069.00 6 068.00 -40.27%
31.03.2010 - 794.00 - 648.00 - 146.00 22.53% -12 971.00 12 177.00 -93.88%
28.02.2010 - 648.00 4 231.00 -4 879.00 - 115.32% -2 005.00 1 357.00 -67.68%
31.01.2010 4 231.00 -6 270.00 10 501.00 - 167.48% 1 060.00 3 171.00 299.15%
31.12.2009 -6 270.00 -2 222.00 -4 048.00 182.18% 8 224.00 -14 494.00 - 176.24%
30.11.2009 -2 222.00 -5 348.00 3 126.00 -58.45% 3 126.00 -5 348.00 - 171.08%
31.10.2009 -5 348.00 -4 330.00 -1 018.00 23.51% -4 448.00 - 900.00 20.23%
30.09.2009 -4 330.00 -2 085.00 -2 245.00 107.67% -3 706.00 - 624.00 16.84%
31.08.2009 -2 085.00 -3 840.00 1 755.00 -45.70% -2 705.00 620.00 -22.92%
31.07.2009 -3 840.00 -5 023.00 1 183.00 -23.55% -5 033.00 1 193.00 -23.70%
30.06.2009 -5 023.00 876.00 -5 899.00 - 673.40% -1 103.00 -3 920.00 355.39%
31.05.2009 876.00 -15 069.00 15 945.00 - 105.81% - 154.00 1 030.00 - 668.83%
30.04.2009 -15 069.00 -12 971.00 -2 098.00 16.17% 1 357.00 -16 426.00 -1 210.46%
31.03.2009 -12 971.00 -2 005.00 -10 966.00 546.93% -11 295.00 -1 676.00 14.84%
28.02.2009 -2 005.00 1 060.00 -3 065.00 - 289.15% 4 779.00 -6 784.00 - 141.95%
31.01.2009 1 060.00 8 224.00 -7 164.00 -87.11% -5 259.00 6 319.00 - 120.16%
31.12.2008 8 224.00 3 126.00 5 098.00 163.08% 865.00 7 359.00 850.75%
30.11.2008 3 126.00 -4 448.00 7 574.00 - 170.28% -3 992.00 7 118.00 - 178.31%
31.10.2008 -4 448.00 -3 706.00 - 742.00 20.02% 1 569.00 -6 017.00 - 383.49%
30.09.2008 -3 706.00 -2 705.00 -1 001.00 37.01% - 391.00 -3 315.00 847.83%
31.08.2008 -2 705.00 -5 033.00 2 328.00 -46.25% 156.00 -2 861.00 -1 833.97%
31.07.2008 -5 033.00 -1 103.00 -3 930.00 356.30% 303.00 -5 336.00 -1 761.06%
30.06.2008 -1 103.00 - 154.00 - 949.00 616.23% 2 315.00 -3 418.00 - 147.65%
31.05.2008 - 154.00 1 357.00 -1 511.00 - 111.35% -3 068.00 2 914.00 -94.98%
30.04.2008 1 357.00 -11 295.00 12 652.00 - 112.01% 838.00 519.00 61.93%
31.03.2008 -11 295.00 4 779.00 -16 074.00 - 336.35% - 577.00 -10 718.00 1 857.54%
29.02.2008 4 779.00 -5 259.00 10 038.00 - 190.87% - 611.00 5 390.00 - 882.16%
31.01.2008 -5 259.00 865.00 -6 124.00 - 707.98% 1 265.00 -6 524.00 - 515.73%
31.12.2007 865.00 -3 992.00 4 857.00 - 121.67% - 285.00 1 150.00 - 403.51%
30.11.2007 -3 992.00 1 569.00 -5 561.00 - 354.43% - 547.00 -3 445.00 629.80%
31.10.2007 1 569.00 - 391.00 1 960.00 - 501.28% - 637.00 2 206.00 - 346.31%
30.09.2007 - 391.00 156.00 - 547.00 - 350.64% -1 173.00 782.00 -66.67%
31.08.2007 156.00 303.00 - 147.00 -48.51% 184.00 -28.00 -15.22%
31.07.2007 303.00 2 315.00 -2 012.00 -86.91% -1 398.00 1 701.00 - 121.67%
30.06.2007 2 315.00 -3 068.00 5 383.00 - 175.46% 185.00 2 130.00 1 151.35%
31.05.2007 -3 068.00 838.00 -3 906.00 - 466.11% 1 613.00 -4 681.00 - 290.20%
30.04.2007 838.00 - 577.00 1 415.00 - 245.23% 2 943.00 -2 105.00 -71.53%
31.03.2007 - 577.00 - 611.00 34.00 -5.56% -1 444.00 867.00 -60.04%
28.02.2007 - 611.00 1 265.00 -1 876.00 - 148.30% - 817.00 206.00 -25.21%
31.01.2007 1 265.00 - 285.00 1 550.00 - 543.86% 562.00 703.00 125.09%
31.12.2006 - 285.00 - 547.00 262.00 -47.90% -5 426.00 5 141.00 -94.75%
30.11.2006 - 547.00 - 637.00 90.00 -14.13% 1 940.00 -2 487.00 - 128.20%
31.10.2006 - 637.00 -1 173.00 536.00 -45.69% 2 171.00 -2 808.00 - 129.34%
30.09.2006 -1 173.00 184.00 -1 357.00 - 737.50% 1 021.00 -2 194.00 - 214.89%
31.08.2006 184.00 -1 398.00 1 582.00 - 113.16% -1 121.00 1 305.00 - 116.41%
31.07.2006 -1 398.00 185.00 -1 583.00 - 855.68% 2 606.00 -4 004.00 - 153.65%
30.06.2006 185.00 1 613.00 -1 428.00 -88.53% - 582.00 767.00 - 131.79%
31.05.2006 1 613.00 2 943.00 -1 330.00 -45.19% 1 347.00 266.00 19.75%
30.04.2006 2 943.00 -1 444.00 4 387.00 - 303.81% 1 161.00 1 782.00 153.49%
31.03.2006 -1 444.00 - 817.00 - 627.00 76.74% 2 969.00 -4 413.00 - 148.64%
28.02.2006 - 817.00 562.00 -1 379.00 - 245.37% 1 299.00 -2 116.00 - 162.89%
31.01.2006 562.00 -5 426.00 5 988.00 - 110.36% 1 614.00 -1 052.00 -65.18%
31.12.2005 -5 426.00 1 940.00 -7 366.00 - 379.69% -3 517.00 -1 909.00 54.28%
30.11.2005 1 940.00 2 171.00 - 231.00 -10.64% - 498.00 2 438.00 - 489.56%
31.10.2005 2 171.00 1 021.00 1 150.00 112.63% -2 657.00 4 828.00 - 181.71%
30.09.2005 1 021.00 -1 121.00 2 142.00 - 191.08% 1 497.00 - 476.00 -31.80%
31.08.2005 -1 121.00 2 606.00 -3 727.00 - 143.02% 617.00 -1 738.00 - 281.69%
31.07.2005 2 606.00 - 582.00 3 188.00 - 547.77% 3 860.00 -1 254.00 -32.49%
30.06.2005 - 582.00 1 347.00 -1 929.00 - 143.21% 2 293.00 -2 875.00 - 125.38%
31.05.2005 1 347.00 1 161.00 186.00 16.02% - 676.00 2 023.00 - 299.26%
30.04.2005 1 161.00 2 969.00 -1 808.00 -60.90% 3 352.00 -2 191.00 -65.36%
31.03.2005 2 969.00 1 299.00 1 670.00 128.56% -2 858.00 5 827.00 - 203.88%
28.02.2005 1 299.00 1 614.00 - 315.00 -19.52% 2 099.00 - 800.00 -38.11%
31.01.2005 1 614.00 -3 517.00 5 131.00 - 145.89% -3 679.00 5 293.00 - 143.87%
31.12.2004 -3 517.00 - 498.00 -3 019.00 606.22% - - -
30.11.2004 - 498.00 -2 657.00 2 159.00 -81.26% - - -
31.10.2004 -2 657.00 1 497.00 -4 154.00 - 277.49% - - -
30.09.2004 1 497.00 617.00 880.00 142.63% - - -
31.08.2004 617.00 3 860.00 -3 243.00 -84.02% - - -
31.07.2004 3 860.00 2 293.00 1 567.00 68.34% - - -
30.06.2004 2 293.00 - 676.00 2 969.00 - 439.20% - - -
31.05.2004 - 676.00 3 352.00 -4 028.00 - 120.17% - - -
30.04.2004 3 352.00 -2 858.00 6 210.00 - 217.28% - - -
31.03.2004 -2 858.00 2 099.00 -4 957.00 - 236.16% - - -
29.02.2004 2 099.00 -3 679.00 5 778.00 - 157.05% - - -
31.01.2004 -3 679.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies