- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 13 745.80
Min 31.07.2011 -9 808.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 8 018.70 151.90 7 866.80 5 178.93% 7 077.30 941.40 13.30%
31.05.2019 151.90 19.60 132.30 675.00% 323.80 - 171.90 -53.09%
30.04.2019 19.60 6 043.80 -6 024.20 -99.68% 738.50 - 718.90 -97.35%
31.03.2019 6 043.80 124.20 5 919.60 4 766.18% 8 821.40 -2 777.60 -31.49%
28.02.2019 124.20 717.90 - 593.70 -82.70% 1 330.80 -1 206.60 -90.67%
31.01.2019 717.90 4 811.70 -4 093.80 -85.08% 748.50 -30.60 -4.09%
31.12.2018 4 811.70 802.70 4 009.00 499.44% 4 053.80 757.90 18.70%
30.11.2018 802.70 37.80 764.90 2 023.54% 5 165.60 -4 362.90 -84.46%
31.10.2018 37.80 11 072.40 -11 034.60 -99.66% 5 611.40 -5 573.60 -99.33%
30.09.2018 11 072.40 356.40 10 716.00 3 006.73% 1 343.80 9 728.60 723.96%
31.08.2018 356.40 602.40 - 246.00 -40.84% 8 235.20 -7 878.80 -95.67%
31.07.2018 602.40 7 077.30 -6 474.90 -91.49% 5 339.30 -4 736.90 -88.72%
30.06.2018 7 077.30 323.80 6 753.50 2 085.70% 3 460.70 3 616.60 104.50%
31.05.2018 323.80 738.50 - 414.70 -56.15% 6 917.70 -6 593.90 -95.32%
30.04.2018 738.50 8 821.40 -8 082.90 -91.63% 5 199.50 -4 461.00 -85.80%
31.03.2018 8 821.40 1 330.80 7 490.60 562.86% -4 564.30 13 385.70 - 293.27%
28.02.2018 1 330.80 748.50 582.30 77.80% 5 079.40 -3 748.60 -73.80%
31.01.2018 748.50 4 053.80 -3 305.30 -81.54% 5 204.30 -4 455.80 -85.62%
31.12.2017 4 053.80 5 165.60 -1 111.80 -21.52% 13 745.80 -9 692.00 -70.51%
30.11.2017 5 165.60 5 611.40 - 445.80 -7.94% 5 605.10 - 439.50 -7.84%
31.10.2017 5 611.40 1 343.80 4 267.60 317.58% 2 676.50 2 934.90 109.65%
30.09.2017 1 343.80 8 235.20 -6 891.40 -83.68% 9 975.20 -8 631.40 -86.53%
31.08.2017 8 235.20 5 339.30 2 895.90 54.24% 2 450.70 5 784.50 236.03%
31.07.2017 5 339.30 3 460.70 1 878.60 54.28% 2 429.70 2 909.60 119.75%
30.06.2017 3 460.70 6 917.70 -3 457.00 -49.97% 3 082.30 378.40 12.28%
31.05.2017 6 917.70 5 199.50 1 718.20 33.05% 3 981.30 2 936.40 73.75%
30.04.2017 5 199.50 -4 564.30 9 763.80 - 213.92% 3 347.80 1 851.70 55.31%
31.03.2017 -4 564.30 5 079.40 -9 643.70 - 189.86% 894.70 -5 459.00 - 610.15%
28.02.2017 5 079.40 5 204.30 - 124.90 -2.40% 2 467.80 2 611.60 105.83%
31.01.2017 5 204.30 13 745.80 -8 541.50 -62.14% 2 451.40 2 752.90 112.30%
31.12.2016 13 745.80 5 605.10 8 140.70 145.24% - 547.40 14 293.20 -2 611.11%
30.11.2016 5 605.10 2 676.50 2 928.60 109.42% 726.80 4 878.30 671.20%
31.10.2016 2 676.50 9 975.20 -7 298.70 -73.17% 1 325.50 1 351.00 101.92%
30.09.2016 9 975.20 2 450.70 7 524.50 307.03% 505.00 9 470.20 1 875.29%
31.08.2016 2 450.70 2 429.70 21.00 0.86% 697.60 1 753.10 251.30%
31.07.2016 2 429.70 3 082.30 - 652.60 -21.17% 3 778.60 -1 348.90 -35.70%
30.06.2016 3 082.30 3 981.30 - 899.00 -22.58% 5 595.00 -2 512.70 -44.91%
31.05.2016 3 981.30 3 347.80 633.50 18.92% 946.60 3 034.70 320.59%
30.04.2016 3 347.80 894.70 2 453.10 274.18% 748.50 2 599.30 347.27%
31.03.2016 894.70 2 467.80 -1 573.10 -63.74% 3 764.30 -2 869.60 -76.23%
29.02.2016 2 467.80 2 451.40 16.40 0.67% 916.60 1 551.20 169.23%
31.01.2016 2 451.40 - 547.40 2 998.80 - 547.83% 2 694.60 - 243.20 -9.03%
31.12.2015 - 547.40 726.80 -1 274.20 - 175.32% 3 990.40 -4 537.80 - 113.72%
30.11.2015 726.80 1 325.50 - 598.70 -45.17% 1 995.30 -1 268.50 -63.57%
31.10.2015 1 325.50 505.00 820.50 162.48% 1 894.10 - 568.60 -30.02%
30.09.2015 505.00 697.60 - 192.60 -27.61% 8 938.80 -8 433.80 -94.35%
31.08.2015 697.60 3 778.60 -3 081.00 -81.54% 2 057.70 -1 360.10 -66.10%
31.07.2015 3 778.60 5 595.00 -1 816.40 -32.46% 2 031.50 1 747.10 86.00%
30.06.2015 5 595.00 946.60 4 648.40 491.06% 1 402.60 4 192.40 298.90%
31.05.2015 946.60 748.50 198.10 26.47% 3 005.90 -2 059.30 -68.51%
30.04.2015 748.50 3 764.30 -3 015.80 -80.12% 2 033.80 -1 285.30 -63.20%
31.03.2015 3 764.30 916.60 2 847.70 310.68% -1 341.10 5 105.40 - 380.69%
28.02.2015 916.60 2 694.60 -1 778.00 -65.98% 1 956.20 -1 039.60 -53.14%
31.01.2015 2 694.60 3 990.40 -1 295.80 -32.47% 1 896.30 798.30 42.10%
31.12.2014 3 990.40 1 995.30 1 995.10 99.99% 4 016.10 -25.70 -0.64%
30.11.2014 1 995.30 1 894.10 101.20 5.34% 4 016.10 -2 020.80 -50.32%
31.10.2014 1 894.10 8 938.80 -7 044.70 -78.81% 4 016.10 -2 122.00 -52.84%
30.09.2014 8 938.80 2 057.70 6 881.10 334.41% 4 016.10 4 922.70 122.57%
31.08.2014 2 057.70 2 031.50 26.20 1.29% 4 016.10 -1 958.40 -48.76%
31.07.2014 2 031.50 1 402.60 628.90 44.84% 4 016.10 -1 984.60 -49.42%
30.06.2014 1 402.60 3 005.90 -1 603.30 -53.34% 4 016.10 -2 613.50 -65.08%
31.05.2014 3 005.90 2 033.80 972.10 47.80% 4 016.10 -1 010.20 -25.15%
30.04.2014 2 033.80 -1 341.10 3 374.90 - 251.65% 4 016.10 -1 982.30 -49.36%
31.03.2014 -1 341.10 1 956.20 -3 297.30 - 168.56% 4 016.10 -5 357.20 - 133.39%
28.02.2014 1 956.20 1 896.30 59.90 3.16% 4 016.10 -2 059.90 -51.29%
31.01.2014 1 896.30 4 016.10 -2 119.80 -52.78% 4 016.10 -2 119.80 -52.78%
31.12.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 1 308.00 2 708.10 207.04%
30.11.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 7.50 4 008.60 53 448.00%
31.10.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 18.00 3 998.10 22 211.67%
30.09.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 995.40 3 020.70 303.47%
31.08.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 53.40 3 962.70 7 420.79%
31.07.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 18.00 3 998.10 22 211.67%
30.06.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 698.30 3 317.80 475.13%
31.05.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 - 128.30 4 144.40 -3 230.24%
30.04.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 - 192.90 4 209.00 -2 181.96%
31.03.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 494.70 3 521.40 711.83%
28.02.2013 4 016.10 4 016.10 0.00 0.00 43.50 3 972.60 9 132.41%
31.01.2013 4 016.10 1 308.00 2 708.10 207.04% 90.30 3 925.80 4 347.51%
31.12.2012 1 308.00 7.50 1 300.50 17 340.00% 668.50 639.50 95.66%
30.11.2012 7.50 18.00 -10.50 -58.33% - 328.20 335.70 - 102.29%
31.10.2012 18.00 995.40 - 977.40 -98.19% 36.80 -18.80 -51.09%
30.09.2012 995.40 53.40 942.00 1 764.04% 159.50 835.90 524.08%
31.08.2012 53.40 18.00 35.40 196.67% -4 849.80 4 903.20 - 101.10%
31.07.2012 18.00 698.30 - 680.30 -97.42% -9 808.50 9 826.50 - 100.18%
30.06.2012 698.30 - 128.30 826.60 - 644.27% - 188.00 886.30 - 471.44%
31.05.2012 - 128.30 - 192.90 64.60 -33.49% - 347.80 219.50 -63.11%
30.04.2012 - 192.90 494.70 - 687.60 - 138.99% 107.40 - 300.30 - 279.61%
31.03.2012 494.70 43.50 451.20 1 037.24% - 451.60 946.30 - 209.54%
29.02.2012 43.50 90.30 -46.80 -51.83% -68.70 112.20 - 163.32%
31.01.2012 90.30 668.50 - 578.20 -86.49% 715.10 - 624.80 -87.37%
31.12.2011 668.50 - 328.20 996.70 - 303.69% - 173.40 841.90 - 485.52%
30.11.2011 - 328.20 36.80 - 365.00 - 991.85% 2 607.40 -2 935.60 - 112.59%
31.10.2011 36.80 159.50 - 122.70 -76.93% 121.10 -84.30 -69.61%
30.09.2011 159.50 -4 849.80 5 009.30 - 103.29% 896.50 - 737.00 -82.21%
31.08.2011 -4 849.80 -9 808.50 4 958.70 -50.56% -3.70 -4 846.10 130 975.68%
31.07.2011 -9 808.50 - 188.00 -9 620.50 5 117.29% 96.20 -9 904.70 -10 295.95%
30.06.2011 - 188.00 - 347.80 159.80 -45.95% 791.10 - 979.10 - 123.76%
31.05.2011 - 347.80 107.40 - 455.20 - 423.84% 223.50 - 571.30 - 255.62%
30.04.2011 107.40 - 451.60 559.00 - 123.78% - 777.40 884.80 - 113.82%
31.03.2011 - 451.60 -68.70 - 382.90 557.35% 569.50 -1 021.10 - 179.30%
28.02.2011 -68.70 715.10 - 783.80 - 109.61% 127.10 - 195.80 - 154.05%
31.01.2011 715.10 - 173.40 888.50 - 512.40% 111.70 603.40 540.20%
31.12.2010 - 173.40 2 607.40 -2 780.80 - 106.65% -8 604.70 8 431.30 -97.98%
30.11.2010 2 607.40 121.10 2 486.30 2 053.10% -0.90 2 608.30 - 289 811.11%
31.10.2010 121.10 896.50 - 775.40 -86.49% - 102.20 223.30 - 218.49%
30.09.2010 896.50 -3.70 900.20 -24 329.73% 5 913.20 -5 016.70 -84.84%
31.08.2010 -3.70 96.20 -99.90 - 103.85% 13.30 -17.00 - 127.82%
31.07.2010 96.20 791.10 - 694.90 -87.84% 110.50 -14.30 -12.94%
30.06.2010 791.10 223.50 567.60 253.96% 52.80 738.30 1 398.30%
31.05.2010 223.50 - 777.40 1 000.90 - 128.75% 7 966.80 -7 743.30 -97.19%
30.04.2010 - 777.40 569.50 -1 346.90 - 236.51% 738.30 -1 515.70 - 205.30%
31.03.2010 569.50 127.10 442.40 348.07% - 521.30 1 090.80 - 209.25%
28.02.2010 127.10 111.70 15.40 13.79% 59.20 67.90 114.70%
31.01.2010 111.70 -8 604.70 8 716.40 - 101.30% 1 453.10 -1 341.40 -92.31%
31.12.2009 -8 604.70 -0.90 -8 603.80 955 977.78% 4 284.10 -12 888.80 - 300.85%
30.11.2009 -0.90 - 102.20 101.30 -99.12% 104.20 - 105.10 - 100.86%
31.10.2009 - 102.20 5 913.20 -6 015.40 - 101.73% 53.00 - 155.20 - 292.83%
30.09.2009 5 913.20 13.30 5 899.90 44 360.15% 9 390.00 -3 476.80 -37.03%
31.08.2009 13.30 110.50 -97.20 -87.96% 56.80 -43.50 -76.58%
31.07.2009 110.50 52.80 57.70 109.28% 119.30 -8.80 -7.38%
30.06.2009 52.80 7 966.80 -7 914.00 -99.34% - 212.40 265.20 - 124.86%
31.05.2009 7 966.80 738.30 7 228.50 979.07% 367.70 7 599.10 2 066.66%
30.04.2009 738.30 - 521.30 1 259.60 - 241.63% 976.60 - 238.30 -24.40%
31.03.2009 - 521.30 59.20 - 580.50 - 980.57% 760.50 -1 281.80 - 168.55%
28.02.2009 59.20 1 453.10 -1 393.90 -95.93% 306.90 - 247.70 -80.71%
31.01.2009 1 453.10 4 284.10 -2 831.00 -66.08% 893.30 559.80 62.67%
31.12.2008 4 284.10 104.20 4 179.90 4 011.42% - 630.40 4 914.50 - 779.58%
30.11.2008 104.20 53.00 51.20 96.60% 9.90 94.30 952.53%
31.10.2008 53.00 9 390.00 -9 337.00 -99.44% 41.70 11.30 27.10%
30.09.2008 9 390.00 56.80 9 333.20 16 431.69% 658.40 8 731.60 1 326.18%
31.08.2008 56.80 119.30 -62.50 -52.39% 4 597.10 -4 540.30 -98.76%
31.07.2008 119.30 - 212.40 331.70 - 156.17% - 107.40 226.70 - 211.08%
30.06.2008 - 212.40 367.70 - 580.10 - 157.76% 257.00 - 469.40 - 182.65%
31.05.2008 367.70 976.60 - 608.90 -62.35% 12.40 355.30 2 865.32%
30.04.2008 976.60 760.50 216.10 28.42% 115.50 861.10 745.54%
31.03.2008 760.50 306.90 453.60 147.80% 290.90 469.60 161.43%
29.02.2008 306.90 893.30 - 586.40 -65.64% 600.60 - 293.70 -48.90%
31.01.2008 893.30 - 630.40 1 523.70 - 241.70% 36.90 856.40 2 320.87%
31.12.2007 - 630.40 9.90 - 640.30 -6 467.68% 449.70 -1 080.10 - 240.18%
30.11.2007 9.90 41.70 -31.80 -76.26% 6 367.20 -6 357.30 -99.84%
31.10.2007 41.70 658.40 - 616.70 -93.67% 396.50 - 354.80 -89.48%
30.09.2007 658.40 4 597.10 -3 938.70 -85.68% 202.80 455.60 224.65%
31.08.2007 4 597.10 - 107.40 4 704.50 -4 380.35% 242.50 4 354.60 1 795.71%
31.07.2007 - 107.40 257.00 - 364.40 - 141.79% 1 670.70 -1 778.10 - 106.43%
30.06.2007 257.00 12.40 244.60 1 972.58% 1 069.00 - 812.00 -75.96%
31.05.2007 12.40 115.50 - 103.10 -89.26% 12 040.20 -12 027.80 -99.90%
30.04.2007 115.50 290.90 - 175.40 -60.30% - 172.70 288.20 - 166.88%
31.03.2007 290.90 600.60 - 309.70 -51.57% - 244.60 535.50 - 218.93%
28.02.2007 600.60 36.90 563.70 1 527.64% 249.60 351.00 140.62%
31.01.2007 36.90 449.70 - 412.80 -91.79% 75.70 -38.80 -51.25%
31.12.2006 449.70 6 367.20 -5 917.50 -92.94% 92.50 357.20 386.16%
30.11.2006 6 367.20 396.50 5 970.70 1 505.85% 2 822.00 3 545.20 125.63%
31.10.2006 396.50 202.80 193.70 95.51% 4 608.10 -4 211.60 -91.40%
30.09.2006 202.80 242.50 -39.70 -16.37% 441.50 - 238.70 -54.07%
31.08.2006 242.50 1 670.70 -1 428.20 -85.49% - 380.50 623.00 - 163.73%
31.07.2006 1 670.70 1 069.00 601.70 56.29% 59.10 1 611.60 2 726.90%
30.06.2006 1 069.00 12 040.20 -10 971.20 -91.12% 416.80 652.20 156.48%
31.05.2006 12 040.20 - 172.70 12 212.90 -7 071.74% 50.70 11 989.50 23 647.93%
30.04.2006 - 172.70 - 244.60 71.90 -29.39% 1 040.10 -1 212.80 - 116.60%
31.03.2006 - 244.60 249.60 - 494.20 - 198.00% 304.70 - 549.30 - 180.28%
28.02.2006 249.60 75.70 173.90 229.72% -2 146.90 2 396.50 - 111.63%
31.01.2006 75.70 92.50 -16.80 -18.16% 660.00 - 584.30 -88.53%
31.12.2005 92.50 2 822.00 -2 729.50 -96.72% 7 822.60 -7 730.10 -98.82%
30.11.2005 2 822.00 4 608.10 -1 786.10 -38.76% 1 874.30 947.70 50.56%
31.10.2005 4 608.10 441.50 4 166.60 943.74% 32.40 4 575.70 14 122.53%
30.09.2005 441.50 - 380.50 822.00 - 216.03% 208.10 233.40 112.16%
31.08.2005 - 380.50 59.10 - 439.60 - 743.82% 38.90 - 419.40 -1 078.15%
31.07.2005 59.10 416.80 - 357.70 -85.82% 248.10 - 189.00 -76.18%
30.06.2005 416.80 50.70 366.10 722.09% -84.70 501.50 - 592.09%
31.05.2005 50.70 1 040.10 - 989.40 -95.13% 313.40 - 262.70 -83.82%
30.04.2005 1 040.10 304.70 735.40 241.35% 384.70 655.40 170.37%
31.03.2005 304.70 -2 146.90 2 451.60 - 114.19% 478.60 - 173.90 -36.34%
28.02.2005 -2 146.90 660.00 -2 806.90 - 425.29% 67.00 -2 213.90 -3 304.33%
31.01.2005 660.00 7 822.60 -7 162.60 -91.56% 227.80 432.20 189.73%
31.12.2004 7 822.60 1 874.30 5 948.30 317.36% - - -
30.11.2004 1 874.30 32.40 1 841.90 5 684.88% - - -
31.10.2004 32.40 208.10 - 175.70 -84.43% - - -
30.09.2004 208.10 38.90 169.20 434.96% - - -
31.08.2004 38.90 248.10 - 209.20 -84.32% - - -
31.07.2004 248.10 -84.70 332.80 - 392.92% - - -
30.06.2004 -84.70 313.40 - 398.10 - 127.03% - - -
31.05.2004 313.40 384.70 -71.30 -18.53% - - -
30.04.2004 384.70 478.60 -93.90 -19.62% - - -
31.03.2004 478.60 67.00 411.60 614.33% - - -
29.02.2004 67.00 227.80 - 160.80 -70.59% - - -
31.01.2004 227.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
- Účasti jiné než reinvestice zisků - aktiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Běžné daně z důchodu, jmění a jiné (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies