- Vládní instituce - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Vládní instituce - saldo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2017 191 098.00
Min 31.03.2017 - 109 059.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -18 790.00 -10 799.00 -7 991.00 74.00% -9 116.00 -9 674.00 106.12%
31.05.2019 -10 799.00 1 950.00 -12 749.00 - 653.79% 45 950.00 -56 749.00 - 123.50%
30.04.2019 1 950.00 -55 376.00 57 326.00 - 103.52% 80 369.00 -78 419.00 -97.57%
31.03.2019 -55 376.00 -13 890.00 -41 486.00 298.68% -24 063.00 -31 313.00 130.13%
28.02.2019 -13 890.00 -12 353.00 -1 537.00 12.44% -60 703.00 46 813.00 -77.12%
31.01.2019 -12 353.00 3 027.00 -15 380.00 - 508.09% 2 000.00 -14 353.00 - 717.65%
31.12.2018 3 027.00 16 392.00 -13 365.00 -81.53% 26 307.00 -23 280.00 -88.49%
30.11.2018 16 392.00 38.00 16 354.00 43 036.84% 7 506.00 8 886.00 118.39%
31.10.2018 38.00 2 596.00 -2 558.00 -98.54% -19 712.00 19 750.00 - 100.19%
30.09.2018 2 596.00 37 489.00 -34 893.00 -93.08% 191 098.00 - 188 502.00 -98.64%
31.08.2018 37 489.00 -6 406.00 43 895.00 - 685.22% -3 172.00 40 661.00 -1 281.87%
31.07.2018 -6 406.00 -9 116.00 2 710.00 -29.73% -49 976.00 43 570.00 -87.18%
30.06.2018 -9 116.00 45 950.00 -55 066.00 - 119.84% 18 595.00 -27 711.00 - 149.02%
31.05.2018 45 950.00 80 369.00 -34 419.00 -42.83% -17 835.00 63 785.00 - 357.64%
30.04.2018 80 369.00 -24 063.00 104 432.00 - 433.99% -66 256.00 146 625.00 - 221.30%
31.03.2018 -24 063.00 -60 703.00 36 640.00 -60.36% - 109 059.00 84 996.00 -77.94%
28.02.2018 -60 703.00 2 000.00 -62 703.00 -3 135.15% -58 072.00 -2 631.00 4.53%
31.01.2018 2 000.00 26 307.00 -24 307.00 -92.40% -91 044.00 93 044.00 - 102.20%
31.12.2017 26 307.00 7 506.00 18 801.00 250.48% -9 801.00 36 108.00 - 368.41%
30.11.2017 7 506.00 -19 712.00 27 218.00 - 138.08% -6 753.00 14 259.00 - 211.15%
31.10.2017 -19 712.00 191 098.00 - 210 810.00 - 110.32% -11 737.00 -7 975.00 67.95%
30.09.2017 191 098.00 -3 172.00 194 270.00 -6 124.53% -9 435.00 200 533.00 -2 125.42%
31.08.2017 -3 172.00 -49 976.00 46 804.00 -93.65% -5 738.00 2 566.00 -44.72%
31.07.2017 -49 976.00 18 595.00 -68 571.00 - 368.76% 14 656.00 -64 632.00 - 440.99%
30.06.2017 18 595.00 -17 835.00 36 430.00 - 204.26% -12 949.00 31 544.00 - 243.60%
31.05.2017 -17 835.00 -66 256.00 48 421.00 -73.08% 7 908.00 -25 743.00 - 325.53%
30.04.2017 -66 256.00 - 109 059.00 42 803.00 -39.25% -25 733.00 -40 523.00 157.47%
31.03.2017 - 109 059.00 -58 072.00 -50 987.00 87.80% -2 472.00 - 106 587.00 4 311.77%
28.02.2017 -58 072.00 -91 044.00 32 972.00 -36.22% -17 584.00 -40 488.00 230.25%
31.01.2017 -91 044.00 -9 801.00 -81 243.00 828.93% -41 664.00 -49 380.00 118.52%
31.12.2016 -9 801.00 -6 753.00 -3 048.00 45.14% 23 259.00 -33 060.00 - 142.14%
30.11.2016 -6 753.00 -11 737.00 4 984.00 -42.46% -21 424.00 14 671.00 -68.48%
31.10.2016 -11 737.00 -9 435.00 -2 302.00 24.40% -14 842.00 3 105.00 -20.92%
30.09.2016 -9 435.00 -5 738.00 -3 697.00 64.43% -38 599.00 29 164.00 -75.56%
31.08.2016 -5 738.00 14 656.00 -20 394.00 - 139.15% -22 952.00 17 214.00 -75.00%
31.07.2016 14 656.00 -12 949.00 27 605.00 - 213.18% -3 683.00 18 339.00 - 497.94%
30.06.2016 -12 949.00 7 908.00 -20 857.00 - 263.75% -8 575.00 -4 374.00 51.01%
31.05.2016 7 908.00 -25 733.00 33 641.00 - 130.73% -23 665.00 31 573.00 - 133.42%
30.04.2016 -25 733.00 -2 472.00 -23 261.00 940.98% 23 696.00 -49 429.00 - 208.60%
31.03.2016 -2 472.00 -17 584.00 15 112.00 -85.94% -13 503.00 11 031.00 -81.69%
29.02.2016 -17 584.00 -41 664.00 24 080.00 -57.80% 14 782.00 -32 366.00 - 218.96%
31.01.2016 -41 664.00 23 259.00 -64 923.00 - 279.13% -32 151.00 -9 513.00 29.59%
31.12.2015 23 259.00 -21 424.00 44 683.00 - 208.57% 11 356.00 11 903.00 104.82%
30.11.2015 -21 424.00 -14 842.00 -6 582.00 44.35% 13 075.00 -34 499.00 - 263.85%
31.10.2015 -14 842.00 -38 599.00 23 757.00 -61.55% -2 852.00 -11 990.00 420.41%
30.09.2015 -38 599.00 -22 952.00 -15 647.00 68.17% -11 641.00 -26 958.00 231.58%
31.08.2015 -22 952.00 -3 683.00 -19 269.00 523.19% -2 994.00 -19 958.00 666.60%
31.07.2015 -3 683.00 -8 575.00 4 892.00 -57.05% 7 184.00 -10 867.00 - 151.27%
30.06.2015 -8 575.00 -23 665.00 15 090.00 -63.77% 31 606.00 -40 181.00 - 127.13%
31.05.2015 -23 665.00 23 696.00 -47 361.00 - 199.87% 4 006.00 -27 671.00 - 690.74%
30.04.2015 23 696.00 -13 503.00 37 199.00 - 275.49% 8 514.00 15 182.00 178.32%
31.03.2015 -13 503.00 14 782.00 -28 285.00 - 191.35% 1 156.00 -14 659.00 -1 268.08%
28.02.2015 14 782.00 -32 151.00 46 933.00 - 145.98% -12 450.00 27 232.00 - 218.73%
31.01.2015 -32 151.00 11 356.00 -43 507.00 - 383.12% -2 731.00 -29 420.00 1 077.26%
31.12.2014 11 356.00 13 075.00 -1 719.00 -13.15% -1 326.00 12 682.00 - 956.41%
30.11.2014 13 075.00 -2 852.00 15 927.00 - 558.45% -32 401.00 45 476.00 - 140.35%
31.10.2014 -2 852.00 -11 641.00 8 789.00 -75.50% - 751.00 -2 101.00 279.76%
30.09.2014 -11 641.00 -2 994.00 -8 647.00 288.81% 2 350.00 -13 991.00 - 595.36%
31.08.2014 -2 994.00 7 184.00 -10 178.00 - 141.68% 3 595.00 -6 589.00 - 183.28%
31.07.2014 7 184.00 31 606.00 -24 422.00 -77.27% -3 119.00 10 303.00 - 330.33%
30.06.2014 31 606.00 4 006.00 27 600.00 688.97% 1 896.00 29 710.00 1 566.98%
31.05.2014 4 006.00 8 514.00 -4 508.00 -52.95% 1 935.00 2 071.00 107.03%
30.04.2014 8 514.00 1 156.00 7 358.00 636.51% -8 567.00 17 081.00 - 199.38%
31.03.2014 1 156.00 -12 450.00 13 606.00 - 109.29% - 250.00 1 406.00 - 562.40%
28.02.2014 -12 450.00 -2 731.00 -9 719.00 355.88% -5 635.00 -6 815.00 120.94%
31.01.2014 -2 731.00 -1 326.00 -1 405.00 105.96% -8 236.00 5 505.00 -66.84%
31.12.2013 -1 326.00 -32 401.00 31 075.00 -95.91% 9 326.00 -10 652.00 - 114.22%
30.11.2013 -32 401.00 - 751.00 -31 650.00 4 214.38% 5 312.00 -37 713.00 - 709.96%
31.10.2013 - 751.00 2 350.00 -3 101.00 - 131.96% -11 200.00 10 449.00 -93.29%
30.09.2013 2 350.00 3 595.00 -1 245.00 -34.63% -11 125.00 13 475.00 - 121.12%
31.08.2013 3 595.00 -3 119.00 6 714.00 - 215.26% 922.00 2 673.00 289.91%
31.07.2013 -3 119.00 1 896.00 -5 015.00 - 264.50% -3 596.00 477.00 -13.26%
30.06.2013 1 896.00 1 935.00 -39.00 -2.02% -1 257.00 3 153.00 - 250.84%
31.05.2013 1 935.00 -8 567.00 10 502.00 - 122.59% 244.00 1 691.00 693.03%
30.04.2013 -8 567.00 - 250.00 -8 317.00 3 326.80% 5 560.00 -14 127.00 - 254.08%
31.03.2013 - 250.00 -5 635.00 5 385.00 -95.56% - 794.00 544.00 -68.51%
28.02.2013 -5 635.00 -8 236.00 2 601.00 -31.58% -46 294.00 40 659.00 -87.83%
31.01.2013 -8 236.00 9 326.00 -17 562.00 - 188.31% -3 335.00 -4 901.00 146.96%
31.12.2012 9 326.00 5 312.00 4 014.00 75.56% - 757.00 10 083.00 -1 331.97%
30.11.2012 5 312.00 -11 200.00 16 512.00 - 147.43% 3 069.00 2 243.00 73.09%
31.10.2012 -11 200.00 -11 125.00 -75.00 0.67% -7 260.00 -3 940.00 54.27%
30.09.2012 -11 125.00 922.00 -12 047.00 -1 306.62% -3 111.00 -8 014.00 257.60%
31.08.2012 922.00 -3 596.00 4 518.00 - 125.64% 3 808.00 -2 886.00 -75.79%
31.07.2012 -3 596.00 -1 257.00 -2 339.00 186.08% 4 660.00 -8 256.00 - 177.17%
30.06.2012 -1 257.00 244.00 -1 501.00 - 615.16% - 734.00 - 523.00 71.25%
31.05.2012 244.00 5 560.00 -5 316.00 -95.61% -5 843.00 6 087.00 - 104.18%
30.04.2012 5 560.00 - 794.00 6 354.00 - 800.25% -6 410.00 11 970.00 - 186.74%
31.03.2012 - 794.00 -46 294.00 45 500.00 -98.28% 11 191.00 -11 985.00 - 107.09%
29.02.2012 -46 294.00 -3 335.00 -42 959.00 1 288.13% -1 237.00 -45 057.00 3 642.44%
31.01.2012 -3 335.00 - 757.00 -2 578.00 340.55% 1 216.00 -4 551.00 - 374.26%
31.12.2011 - 757.00 3 069.00 -3 826.00 - 124.67% 6 284.00 -7 041.00 - 112.05%
30.11.2011 3 069.00 -7 260.00 10 329.00 - 142.27% 2 780.00 289.00 10.40%
31.10.2011 -7 260.00 -3 111.00 -4 149.00 133.37% -4 937.00 -2 323.00 47.05%
30.09.2011 -3 111.00 3 808.00 -6 919.00 - 181.70% -55 616.00 52 505.00 -94.41%
31.08.2011 3 808.00 4 660.00 - 852.00 -18.28% -4 781.00 8 589.00 - 179.65%
31.07.2011 4 660.00 - 734.00 5 394.00 - 734.88% -5 733.00 10 393.00 - 181.28%
30.06.2011 - 734.00 -5 843.00 5 109.00 -87.44% -11 090.00 10 356.00 -93.38%
31.05.2011 -5 843.00 -6 410.00 567.00 -8.85% -1 864.00 -3 979.00 213.47%
30.04.2011 -6 410.00 11 191.00 -17 601.00 - 157.28% 9 073.00 -15 483.00 - 170.65%
31.03.2011 11 191.00 -1 237.00 12 428.00 -1 004.69% -2 430.00 13 621.00 - 560.53%
28.02.2011 -1 237.00 1 216.00 -2 453.00 - 201.73% -1 405.00 168.00 -11.96%
31.01.2011 1 216.00 6 284.00 -5 068.00 -80.65% -9 471.00 10 687.00 - 112.84%
31.12.2010 6 284.00 2 780.00 3 504.00 126.04% -10 592.00 16 876.00 - 159.33%
30.11.2010 2 780.00 -4 937.00 7 717.00 - 156.31% -2 007.00 4 787.00 - 238.52%
31.10.2010 -4 937.00 -55 616.00 50 679.00 -91.12% -5 986.00 1 049.00 -17.52%
30.09.2010 -55 616.00 -4 781.00 -50 835.00 1 063.27% -4 112.00 -51 504.00 1 252.53%
31.08.2010 -4 781.00 -5 733.00 952.00 -16.61% -6 577.00 1 796.00 -27.31%
31.07.2010 -5 733.00 -11 090.00 5 357.00 -48.30% 3 627.00 -9 360.00 - 258.06%
30.06.2010 -11 090.00 -1 864.00 -9 226.00 494.96% -3 328.00 -7 762.00 233.23%
31.05.2010 -1 864.00 9 073.00 -10 937.00 - 120.54% -31 390.00 29 526.00 -94.06%
30.04.2010 9 073.00 -2 430.00 11 503.00 - 473.37% 1 569.00 7 504.00 478.27%
31.03.2010 -2 430.00 -1 405.00 -1 025.00 72.95% 16 414.00 -18 844.00 - 114.80%
28.02.2010 -1 405.00 -9 471.00 8 066.00 -85.17% 4 424.00 -5 829.00 - 131.76%
31.01.2010 -9 471.00 -10 592.00 1 121.00 -10.58% - 266.00 -9 205.00 3 460.53%
31.12.2009 -10 592.00 -2 007.00 -8 585.00 427.75% 4 798.00 -15 390.00 - 320.76%
30.11.2009 -2 007.00 -5 986.00 3 979.00 -66.47% 22 293.00 -24 300.00 - 109.00%
31.10.2009 -5 986.00 -4 112.00 -1 874.00 45.57% 20 535.00 -26 521.00 - 129.15%
30.09.2009 -4 112.00 -6 577.00 2 465.00 -37.48% 4 730.00 -8 842.00 - 186.93%
31.08.2009 -6 577.00 3 627.00 -10 204.00 - 281.33% -2 333.00 -4 244.00 181.91%
31.07.2009 3 627.00 -3 328.00 6 955.00 - 208.98% 2 246.00 1 381.00 61.49%
30.06.2009 -3 328.00 -31 390.00 28 062.00 -89.40% -49 827.00 46 499.00 -93.32%
31.05.2009 -31 390.00 1 569.00 -32 959.00 -2 100.64% 15 865.00 -47 255.00 - 297.86%
30.04.2009 1 569.00 16 414.00 -14 845.00 -90.44% -15 468.00 17 037.00 - 110.14%
31.03.2009 16 414.00 4 424.00 11 990.00 271.02% 10 769.00 5 645.00 52.42%
28.02.2009 4 424.00 - 266.00 4 690.00 -1 763.16% -6 631.00 11 055.00 - 166.72%
31.01.2009 - 266.00 4 798.00 -5 064.00 - 105.54% 926.00 -1 192.00 - 128.73%
31.12.2008 4 798.00 22 293.00 -17 495.00 -78.48% 0.00 4 798.00 -
30.11.2008 22 293.00 20 535.00 1 758.00 8.56% 0.00 22 293.00 -
31.10.2008 20 535.00 4 730.00 15 805.00 334.14% 0.00 20 535.00 -
30.09.2008 4 730.00 -2 333.00 7 063.00 - 302.74% 0.00 4 730.00 -
31.08.2008 -2 333.00 2 246.00 -4 579.00 - 203.87% 0.00 -2 333.00 -
31.07.2008 2 246.00 -49 827.00 52 073.00 - 104.51% 0.00 2 246.00 -
30.06.2008 -49 827.00 15 865.00 -65 692.00 - 414.07% 0.00 -49 827.00 -
31.05.2008 15 865.00 -15 468.00 31 333.00 - 202.57% 0.00 15 865.00 -
30.04.2008 -15 468.00 10 769.00 -26 237.00 - 243.63% 0.00 -15 468.00 -
31.03.2008 10 769.00 -6 631.00 17 400.00 - 262.40% 0.00 10 769.00 -
29.02.2008 -6 631.00 926.00 -7 557.00 - 816.09% 0.00 -6 631.00 -
31.01.2008 926.00 0.00 926.00 - 0.00 926.00 -
31.12.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 4 277.00 -4 277.00 -
30.11.2006 0.00 0.00 0.00 - -6 419.00 6 419.00 -
31.10.2006 0.00 0.00 0.00 - 2 200.00 -2 200.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 25 018.00 -25 018.00 -
31.08.2006 0.00 0.00 0.00 - 8 143.00 -8 143.00 -
31.07.2006 0.00 0.00 0.00 - -41 352.00 41 352.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - -4 175.00 4 175.00 -
31.05.2006 0.00 0.00 0.00 - 339.00 - 339.00 -
30.04.2006 0.00 0.00 0.00 - -1 996.00 1 996.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - -29 456.00 29 456.00 -
28.02.2006 0.00 0.00 0.00 - 752.00 - 752.00 -
31.01.2006 0.00 4 277.00 -4 277.00 - -3 333.00 3 333.00 -
31.12.2005 4 277.00 -6 419.00 10 696.00 - 166.63% 1 185.00 3 092.00 260.93%
30.11.2005 -6 419.00 2 200.00 -8 619.00 - 391.77% - 737.00 -5 682.00 770.96%
31.10.2005 2 200.00 25 018.00 -22 818.00 -91.21% -9 546.00 11 746.00 - 123.05%
30.09.2005 25 018.00 8 143.00 16 875.00 207.23% 456.00 24 562.00 5 386.40%
31.08.2005 8 143.00 -41 352.00 49 495.00 - 119.69% -2 269.00 10 412.00 - 458.88%
31.07.2005 -41 352.00 -4 175.00 -37 177.00 890.47% -7 169.00 -34 183.00 476.82%
30.06.2005 -4 175.00 339.00 -4 514.00 -1 331.56% -46 959.00 42 784.00 -91.11%
31.05.2005 339.00 -1 996.00 2 335.00 - 116.98% - 841.00 1 180.00 - 140.31%
30.04.2005 -1 996.00 -29 456.00 27 460.00 -93.22% - 894.00 -1 102.00 123.27%
31.03.2005 -29 456.00 752.00 -30 208.00 -4 017.02% -1 901.00 -27 555.00 1 449.50%
28.02.2005 752.00 -3 333.00 4 085.00 - 122.56% -5 204.00 5 956.00 - 114.45%
31.01.2005 -3 333.00 1 185.00 -4 518.00 - 381.27% 579.00 -3 912.00 - 675.65%
31.12.2004 1 185.00 - 737.00 1 922.00 - 260.79% - - -
30.11.2004 - 737.00 -9 546.00 8 809.00 -92.28% - - -
31.10.2004 -9 546.00 456.00 -10 002.00 -2 193.42% - - -
30.09.2004 456.00 -2 269.00 2 725.00 - 120.10% - - -
31.08.2004 -2 269.00 -7 169.00 4 900.00 -68.35% - - -
31.07.2004 -7 169.00 -46 959.00 39 790.00 -84.73% - - -
30.06.2004 -46 959.00 - 841.00 -46 118.00 5 483.71% - - -
31.05.2004 - 841.00 - 894.00 53.00 -5.93% - - -
30.04.2004 - 894.00 -1 901.00 1 007.00 -52.97% - - -
31.03.2004 -1 901.00 -5 204.00 3 303.00 -63.47% - - -
29.02.2004 -5 204.00 579.00 -5 783.00 - 998.79% - - -
31.01.2004 579.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Vládní instituce - saldo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Vládní instituce - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Vládní instituce - saldo (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Vládní instituce - saldo (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Vládní instituce - saldo (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Vládní instituce - saldo (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies