- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2012 8 796.00
Min 31.12.2011 -11 392.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 663.00 511.00 152.00 29.75% - 868.00 1 531.00 - 176.38%
31.05.2019 511.00 - 921.00 1 432.00 - 155.48% -63.00 574.00 - 911.11%
30.04.2019 - 921.00 4.00 - 925.00 -23 125.00% -1 634.00 713.00 -43.64%
31.03.2019 4.00 - 140.00 144.00 - 102.86% -1 099.00 1 103.00 - 100.36%
28.02.2019 - 140.00 271.00 - 411.00 - 151.66% - 362.00 222.00 -61.33%
31.01.2019 271.00 -1 461.00 1 732.00 - 118.55% -4 779.00 5 050.00 - 105.67%
31.12.2018 -1 461.00 -3 000.00 1 539.00 -51.30% -1 179.00 - 282.00 23.92%
30.11.2018 -3 000.00 -2 095.00 - 905.00 43.20% -1 272.00 -1 728.00 135.85%
31.10.2018 -2 095.00 -1 298.00 - 797.00 61.40% -2 149.00 54.00 -2.51%
30.09.2018 -1 298.00 543.00 -1 841.00 - 339.04% -1 025.00 - 273.00 26.63%
31.08.2018 543.00 - 561.00 1 104.00 - 196.79% - 289.00 832.00 - 287.89%
31.07.2018 - 561.00 - 868.00 307.00 -35.37% 1 469.00 -2 030.00 - 138.19%
30.06.2018 - 868.00 -63.00 - 805.00 1 277.78% 1 622.00 -2 490.00 - 153.51%
31.05.2018 -63.00 -1 634.00 1 571.00 -96.14% - 682.00 619.00 -90.76%
30.04.2018 -1 634.00 -1 099.00 - 535.00 48.68% -2 185.00 551.00 -25.22%
31.03.2018 -1 099.00 - 362.00 - 737.00 203.59% 586.00 -1 685.00 - 287.54%
28.02.2018 - 362.00 -4 779.00 4 417.00 -92.43% 681.00 -1 043.00 - 153.16%
31.01.2018 -4 779.00 -1 179.00 -3 600.00 305.34% -2 446.00 -2 333.00 95.38%
31.12.2017 -1 179.00 -1 272.00 93.00 -7.31% 820.00 -1 999.00 - 243.78%
30.11.2017 -1 272.00 -2 149.00 877.00 -40.81% -3 089.00 1 817.00 -58.82%
31.10.2017 -2 149.00 -1 025.00 -1 124.00 109.66% -1 429.00 - 720.00 50.38%
30.09.2017 -1 025.00 - 289.00 - 736.00 254.67% - 505.00 - 520.00 102.97%
31.08.2017 - 289.00 1 469.00 -1 758.00 - 119.67% 1 902.00 -2 191.00 - 115.19%
31.07.2017 1 469.00 1 622.00 - 153.00 -9.43% -1 569.00 3 038.00 - 193.63%
30.06.2017 1 622.00 - 682.00 2 304.00 - 337.83% - 260.00 1 882.00 - 723.85%
31.05.2017 - 682.00 -2 185.00 1 503.00 -68.79% 1 153.00 -1 835.00 - 159.15%
30.04.2017 -2 185.00 586.00 -2 771.00 - 472.87% 1 350.00 -3 535.00 - 261.85%
31.03.2017 586.00 681.00 -95.00 -13.95% 1 173.00 - 587.00 -50.04%
28.02.2017 681.00 -2 446.00 3 127.00 - 127.84% -5 285.00 5 966.00 - 112.89%
31.01.2017 -2 446.00 820.00 -3 266.00 - 398.29% 2 169.00 -4 615.00 - 212.77%
31.12.2016 820.00 -3 089.00 3 909.00 - 126.55% 5 481.00 -4 661.00 -85.04%
30.11.2016 -3 089.00 -1 429.00 -1 660.00 116.17% 136.00 -3 225.00 -2 371.32%
31.10.2016 -1 429.00 - 505.00 - 924.00 182.97% - 549.00 - 880.00 160.29%
30.09.2016 - 505.00 1 902.00 -2 407.00 - 126.55% -3 686.00 3 181.00 -86.30%
31.08.2016 1 902.00 -1 569.00 3 471.00 - 221.22% 388.00 1 514.00 390.21%
31.07.2016 -1 569.00 - 260.00 -1 309.00 503.46% -3 300.00 1 731.00 -52.45%
30.06.2016 - 260.00 1 153.00 -1 413.00 - 122.55% 3 651.00 -3 911.00 - 107.12%
31.05.2016 1 153.00 1 350.00 - 197.00 -14.59% 2 363.00 -1 210.00 -51.21%
30.04.2016 1 350.00 1 173.00 177.00 15.09% 411.00 939.00 228.47%
31.03.2016 1 173.00 -5 285.00 6 458.00 - 122.19% 61.00 1 112.00 1 822.95%
29.02.2016 -5 285.00 2 169.00 -7 454.00 - 343.66% 3 589.00 -8 874.00 - 247.26%
31.01.2016 2 169.00 5 481.00 -3 312.00 -60.43% 5 131.00 -2 962.00 -57.73%
31.12.2015 5 481.00 136.00 5 345.00 3 930.15% 469.00 5 012.00 1 068.66%
30.11.2015 136.00 - 549.00 685.00 - 124.77% 4 588.00 -4 452.00 -97.04%
31.10.2015 - 549.00 -3 686.00 3 137.00 -85.11% 3 319.00 -3 868.00 - 116.54%
30.09.2015 -3 686.00 388.00 -4 074.00 -1 050.00% 684.00 -4 370.00 - 638.89%
31.08.2015 388.00 -3 300.00 3 688.00 - 111.76% -1 218.00 1 606.00 - 131.86%
31.07.2015 -3 300.00 3 651.00 -6 951.00 - 190.39% 4 558.00 -7 858.00 - 172.40%
30.06.2015 3 651.00 2 363.00 1 288.00 54.51% -1 416.00 5 067.00 - 357.84%
31.05.2015 2 363.00 411.00 1 952.00 474.94% - 280.00 2 643.00 - 943.93%
30.04.2015 411.00 61.00 350.00 573.77% - 850.00 1 261.00 - 148.35%
31.03.2015 61.00 3 589.00 -3 528.00 -98.30% -1 187.00 1 248.00 - 105.14%
28.02.2015 3 589.00 5 131.00 -1 542.00 -30.05% 3 254.00 335.00 10.29%
31.01.2015 5 131.00 469.00 4 662.00 994.03% - 107.00 5 238.00 -4 895.33%
31.12.2014 469.00 4 588.00 -4 119.00 -89.78% 1 970.00 -1 501.00 -76.19%
30.11.2014 4 588.00 3 319.00 1 269.00 38.23% - 662.00 5 250.00 - 793.05%
31.10.2014 3 319.00 684.00 2 635.00 385.23% -2 031.00 5 350.00 - 263.42%
30.09.2014 684.00 -1 218.00 1 902.00 - 156.16% -13.00 697.00 -5 361.54%
31.08.2014 -1 218.00 4 558.00 -5 776.00 - 126.72% 1 160.00 -2 378.00 - 205.00%
31.07.2014 4 558.00 -1 416.00 5 974.00 - 421.89% - 498.00 5 056.00 -1 015.26%
30.06.2014 -1 416.00 - 280.00 -1 136.00 405.71% -2 985.00 1 569.00 -52.56%
31.05.2014 - 280.00 - 850.00 570.00 -67.06% -1 196.00 916.00 -76.59%
30.04.2014 - 850.00 -1 187.00 337.00 -28.39% -6 057.00 5 207.00 -85.97%
31.03.2014 -1 187.00 3 254.00 -4 441.00 - 136.48% -2 855.00 1 668.00 -58.42%
28.02.2014 3 254.00 - 107.00 3 361.00 -3 141.12% -4 405.00 7 659.00 - 173.87%
31.01.2014 - 107.00 1 970.00 -2 077.00 - 105.43% -1 972.00 1 865.00 -94.57%
31.12.2013 1 970.00 - 662.00 2 632.00 - 397.58% -2 435.00 4 405.00 - 180.90%
30.11.2013 - 662.00 -2 031.00 1 369.00 -67.41% 110.00 - 772.00 - 701.82%
31.10.2013 -2 031.00 -13.00 -2 018.00 15 523.08% 1 335.00 -3 366.00 - 252.13%
30.09.2013 -13.00 1 160.00 -1 173.00 - 101.12% 196.00 - 209.00 - 106.63%
31.08.2013 1 160.00 - 498.00 1 658.00 - 332.93% - 426.00 1 586.00 - 372.30%
31.07.2013 - 498.00 -2 985.00 2 487.00 -83.32% -1 960.00 1 462.00 -74.59%
30.06.2013 -2 985.00 -1 196.00 -1 789.00 149.58% -5 824.00 2 839.00 -48.75%
31.05.2013 -1 196.00 -6 057.00 4 861.00 -80.25% - 943.00 - 253.00 26.83%
30.04.2013 -6 057.00 -2 855.00 -3 202.00 112.15% 4 925.00 -10 982.00 - 222.98%
31.03.2013 -2 855.00 -4 405.00 1 550.00 -35.19% 8 796.00 -11 651.00 - 132.46%
28.02.2013 -4 405.00 -1 972.00 -2 433.00 123.38% 5 170.00 -9 575.00 - 185.20%
31.01.2013 -1 972.00 -2 435.00 463.00 -19.01% -1 381.00 - 591.00 42.80%
31.12.2012 -2 435.00 110.00 -2 545.00 -2 313.64% -11 392.00 8 957.00 -78.63%
30.11.2012 110.00 1 335.00 -1 225.00 -91.76% 4 497.00 -4 387.00 -97.55%
31.10.2012 1 335.00 196.00 1 139.00 581.12% 393.00 942.00 239.69%
30.09.2012 196.00 - 426.00 622.00 - 146.01% -1 071.00 1 267.00 - 118.30%
31.08.2012 - 426.00 -1 960.00 1 534.00 -78.27% - 179.00 - 247.00 137.99%
31.07.2012 -1 960.00 -5 824.00 3 864.00 -66.35% -3 289.00 1 329.00 -40.41%
30.06.2012 -5 824.00 - 943.00 -4 881.00 517.60% 3 458.00 -9 282.00 - 268.42%
31.05.2012 - 943.00 4 925.00 -5 868.00 - 119.15% -2 536.00 1 593.00 -62.82%
30.04.2012 4 925.00 8 796.00 -3 871.00 -44.01% 1 022.00 3 903.00 381.90%
31.03.2012 8 796.00 5 170.00 3 626.00 70.14% 1 131.00 7 665.00 677.72%
29.02.2012 5 170.00 -1 381.00 6 551.00 - 474.37% 2 466.00 2 704.00 109.65%
31.01.2012 -1 381.00 -11 392.00 10 011.00 -87.88% 2 806.00 -4 187.00 - 149.22%
31.12.2011 -11 392.00 4 497.00 -15 889.00 - 353.32% -3 105.00 -8 287.00 266.89%
30.11.2011 4 497.00 393.00 4 104.00 1 044.27% - 527.00 5 024.00 - 953.32%
31.10.2011 393.00 -1 071.00 1 464.00 - 136.69% 644.00 - 251.00 -38.98%
30.09.2011 -1 071.00 - 179.00 - 892.00 498.32% 2 764.00 -3 835.00 - 138.75%
31.08.2011 - 179.00 -3 289.00 3 110.00 -94.56% -6 390.00 6 211.00 -97.20%
31.07.2011 -3 289.00 3 458.00 -6 747.00 - 195.11% 1 187.00 -4 476.00 - 377.08%
30.06.2011 3 458.00 -2 536.00 5 994.00 - 236.36% -7 763.00 11 221.00 - 144.54%
31.05.2011 -2 536.00 1 022.00 -3 558.00 - 348.14% - 549.00 -1 987.00 361.93%
30.04.2011 1 022.00 1 131.00 - 109.00 -9.64% -5 927.00 6 949.00 - 117.24%
31.03.2011 1 131.00 2 466.00 -1 335.00 -54.14% - 531.00 1 662.00 - 312.99%
28.02.2011 2 466.00 2 806.00 - 340.00 -12.12% - 719.00 3 185.00 - 442.98%
31.01.2011 2 806.00 -3 105.00 5 911.00 - 190.37% 647.00 2 159.00 333.69%
31.12.2010 -3 105.00 - 527.00 -2 578.00 489.18% -3 431.00 326.00 -9.50%
30.11.2010 - 527.00 644.00 -1 171.00 - 181.83% -1 728.00 1 201.00 -69.50%
31.10.2010 644.00 2 764.00 -2 120.00 -76.70% -2 549.00 3 193.00 - 125.26%
30.09.2010 2 764.00 -6 390.00 9 154.00 - 143.25% -4 899.00 7 663.00 - 156.42%
31.08.2010 -6 390.00 1 187.00 -7 577.00 - 638.33% - 620.00 -5 770.00 930.65%
31.07.2010 1 187.00 -7 763.00 8 950.00 - 115.29% -3 935.00 5 122.00 - 130.17%
30.06.2010 -7 763.00 - 549.00 -7 214.00 1 314.03% -4 078.00 -3 685.00 90.36%
31.05.2010 - 549.00 -5 927.00 5 378.00 -90.74% -4 895.00 4 346.00 -88.78%
30.04.2010 -5 927.00 - 531.00 -5 396.00 1 016.20% -4 283.00 -1 644.00 38.38%
31.03.2010 - 531.00 - 719.00 188.00 -26.15% -8 901.00 8 370.00 -94.03%
28.02.2010 - 719.00 647.00 -1 366.00 - 211.13% -1 951.00 1 232.00 -63.15%
31.01.2010 647.00 -3 431.00 4 078.00 - 118.86% - 526.00 1 173.00 - 223.00%
31.12.2009 -3 431.00 -1 728.00 -1 703.00 98.55% 6 714.00 -10 145.00 - 151.10%
30.11.2009 -1 728.00 -2 549.00 821.00 -32.21% - 329.00 -1 399.00 425.23%
31.10.2009 -2 549.00 -4 899.00 2 350.00 -47.97% -3 948.00 1 399.00 -35.44%
30.09.2009 -4 899.00 - 620.00 -4 279.00 690.16% 480.00 -5 379.00 -1 120.62%
31.08.2009 - 620.00 -3 935.00 3 315.00 -84.24% - 889.00 269.00 -30.26%
31.07.2009 -3 935.00 -4 078.00 143.00 -3.51% -5 002.00 1 067.00 -21.33%
30.06.2009 -4 078.00 -4 895.00 817.00 -16.69% 519.00 -4 597.00 - 885.74%
31.05.2009 -4 895.00 -4 283.00 - 612.00 14.29% - 169.00 -4 726.00 2 796.45%
30.04.2009 -4 283.00 -8 901.00 4 618.00 -51.88% 973.00 -5 256.00 - 540.18%
31.03.2009 -8 901.00 -1 951.00 -6 950.00 356.23% -11 215.00 2 314.00 -20.63%
28.02.2009 -1 951.00 - 526.00 -1 425.00 270.91% 773.00 -2 724.00 - 352.39%
31.01.2009 - 526.00 6 714.00 -7 240.00 - 107.83% 1 156.00 -1 682.00 - 145.50%
31.12.2008 6 714.00 - 329.00 7 043.00 -2 140.73% 525.00 6 189.00 1 178.86%
30.11.2008 - 329.00 -3 948.00 3 619.00 -91.67% -1 046.00 717.00 -68.55%
31.10.2008 -3 948.00 480.00 -4 428.00 - 922.50% -99.00 -3 849.00 3 887.88%
30.09.2008 480.00 - 889.00 1 369.00 - 153.99% 841.00 - 361.00 -42.92%
31.08.2008 - 889.00 -5 002.00 4 113.00 -82.23% 1 050.00 -1 939.00 - 184.67%
31.07.2008 -5 002.00 519.00 -5 521.00 -1 063.78% 639.00 -5 641.00 - 882.79%
30.06.2008 519.00 - 169.00 688.00 - 407.10% 1 132.00 - 613.00 -54.15%
31.05.2008 - 169.00 973.00 -1 142.00 - 117.37% 1 017.00 -1 186.00 - 116.62%
30.04.2008 973.00 -11 215.00 12 188.00 - 108.68% 1 156.00 - 183.00 -15.83%
31.03.2008 -11 215.00 773.00 -11 988.00 -1 550.84% - 253.00 -10 962.00 4 332.81%
29.02.2008 773.00 1 156.00 - 383.00 -33.13% -98.00 871.00 - 888.78%
31.01.2008 1 156.00 525.00 631.00 120.19% - 569.00 1 725.00 - 303.16%
31.12.2007 525.00 -1 046.00 1 571.00 - 150.19% - 136.00 661.00 - 486.03%
30.11.2007 -1 046.00 -99.00 - 947.00 956.57% - 646.00 - 400.00 61.92%
31.10.2007 -99.00 841.00 - 940.00 - 111.77% - 420.00 321.00 -76.43%
30.09.2007 841.00 1 050.00 - 209.00 -19.90% -88.00 929.00 -1 055.68%
31.08.2007 1 050.00 639.00 411.00 64.32% 194.00 856.00 441.24%
31.07.2007 639.00 1 132.00 - 493.00 -43.55% 28.00 611.00 2 182.14%
30.06.2007 1 132.00 1 017.00 115.00 11.31% 159.00 973.00 611.95%
31.05.2007 1 017.00 1 156.00 - 139.00 -12.02% 1 282.00 - 265.00 -20.67%
30.04.2007 1 156.00 - 253.00 1 409.00 - 556.92% 2 550.00 -1 394.00 -54.67%
31.03.2007 - 253.00 -98.00 - 155.00 158.16% 591.00 - 844.00 - 142.81%
28.02.2007 -98.00 - 569.00 471.00 -82.78% 410.00 - 508.00 - 123.90%
31.01.2007 - 569.00 - 136.00 - 433.00 318.38% 2 239.00 -2 808.00 - 125.41%
31.12.2006 - 136.00 - 646.00 510.00 -78.95% -5 918.00 5 782.00 -97.70%
30.11.2006 - 646.00 - 420.00 - 226.00 53.81% 1 485.00 -2 131.00 - 143.50%
31.10.2006 - 420.00 -88.00 - 332.00 377.27% 1 782.00 -2 202.00 - 123.57%
30.09.2006 -88.00 194.00 - 282.00 - 145.36% 1 345.00 -1 433.00 - 106.54%
31.08.2006 194.00 28.00 166.00 592.86% 683.00 - 489.00 -71.60%
31.07.2006 28.00 159.00 - 131.00 -82.39% 27.00 1.00 3.70%
30.06.2006 159.00 1 282.00 -1 123.00 -87.60% 3 232.00 -3 073.00 -95.08%
31.05.2006 1 282.00 2 550.00 -1 268.00 -49.73% - 174.00 1 456.00 - 836.78%
30.04.2006 2 550.00 591.00 1 959.00 331.47% 404.00 2 146.00 531.19%
31.03.2006 591.00 410.00 181.00 44.15% 1 899.00 -1 308.00 -68.88%
28.02.2006 410.00 2 239.00 -1 829.00 -81.69% 1 078.00 - 668.00 -61.97%
31.01.2006 2 239.00 -5 918.00 8 157.00 - 137.83% 921.00 1 318.00 143.11%
31.12.2005 -5 918.00 1 485.00 -7 403.00 - 498.52% 467.00 -6 385.00 -1 367.24%
30.11.2005 1 485.00 1 782.00 - 297.00 -16.67% 873.00 612.00 70.10%
31.10.2005 1 782.00 1 345.00 437.00 32.49% 478.00 1 304.00 272.80%
30.09.2005 1 345.00 683.00 662.00 96.93% - 641.00 1 986.00 - 309.83%
31.08.2005 683.00 27.00 656.00 2 429.63% - 727.00 1 410.00 - 193.95%
31.07.2005 27.00 3 232.00 -3 205.00 -99.16% 498.00 - 471.00 -94.58%
30.06.2005 3 232.00 - 174.00 3 406.00 -1 957.47% 1 678.00 1 554.00 92.61%
31.05.2005 - 174.00 404.00 - 578.00 - 143.07% -16.00 - 158.00 987.50%
30.04.2005 404.00 1 899.00 -1 495.00 -78.73% 3 377.00 -2 973.00 -88.04%
31.03.2005 1 899.00 1 078.00 821.00 76.16% -97.00 1 996.00 -2 057.73%
28.02.2005 1 078.00 921.00 157.00 17.05% 2 196.00 -1 118.00 -50.91%
31.01.2005 921.00 467.00 454.00 97.22% -1 528.00 2 449.00 - 160.27%
31.12.2004 467.00 873.00 - 406.00 -46.51% - - -
30.11.2004 873.00 478.00 395.00 82.64% - - -
31.10.2004 478.00 - 641.00 1 119.00 - 174.57% - - -
30.09.2004 - 641.00 - 727.00 86.00 -11.83% - - -
31.08.2004 - 727.00 498.00 -1 225.00 - 245.98% - - -
31.07.2004 498.00 1 678.00 -1 180.00 -70.32% - - -
30.06.2004 1 678.00 -16.00 1 694.00 -10 587.50% - - -
31.05.2004 -16.00 3 377.00 -3 393.00 - 100.47% - - -
30.04.2004 3 377.00 -97.00 3 474.00 -3 581.44% - - -
31.03.2004 -97.00 2 196.00 -2 293.00 - 104.42% - - -
29.02.2004 2 196.00 -1 528.00 3 724.00 - 243.72% - - -
31.01.2004 -1 528.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Instituce přijímající vklady kromě centrální banky - aktiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)
Čistý domácí úvěr centrální vládě (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))
Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Refinancované úvěry v CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies