2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové nástroje - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 60 237.00
Min 31.05.2012 -61 939.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 -2 344.00 -6 693.00 4 349.00 -64.98% 1 293.00 -3 637.00 - 281.28%
31.05.2019 -6 693.00 9 444.00 -16 137.00 - 170.87% 2 228.00 -8 921.00 - 400.40%
30.04.2019 9 444.00 28 382.00 -18 938.00 -66.73% -4 323.00 13 767.00 - 318.46%
31.03.2019 28 382.00 - 681.00 29 063.00 -4 267.69% - 557.00 28 939.00 -5 195.51%
28.02.2019 - 681.00 8 141.00 -8 822.00 - 108.36% 18 542.00 -19 223.00 - 103.67%
31.01.2019 8 141.00 447.00 7 694.00 1 721.25% -16 224.00 24 365.00 - 150.18%
31.12.2018 447.00 -9 926.00 10 373.00 - 104.50% 4 254.00 -3 807.00 -89.49%
30.11.2018 -9 926.00 13 875.00 -23 801.00 - 171.54% 9 531.00 -19 457.00 - 204.14%
31.10.2018 13 875.00 - 950.00 14 825.00 -1 560.53% -8 867.00 22 742.00 - 256.48%
30.09.2018 - 950.00 5 900.00 -6 850.00 - 116.10% 12 929.00 -13 879.00 - 107.35%
31.08.2018 5 900.00 -1 062.00 6 962.00 - 655.56% 27 703.00 -21 803.00 -78.70%
31.07.2018 -1 062.00 1 293.00 -2 355.00 - 182.13% -6 082.00 5 020.00 -82.54%
30.06.2018 1 293.00 2 228.00 - 935.00 -41.97% 1 866.00 - 573.00 -30.71%
31.05.2018 2 228.00 -4 323.00 6 551.00 - 151.54% 9 562.00 -7 334.00 -76.70%
30.04.2018 -4 323.00 - 557.00 -3 766.00 676.12% -1 681.00 -2 642.00 157.17%
31.03.2018 - 557.00 18 542.00 -19 099.00 - 103.00% 3 199.00 -3 756.00 - 117.41%
28.02.2018 18 542.00 -16 224.00 34 766.00 - 214.29% 20 757.00 -2 215.00 -10.67%
31.01.2018 -16 224.00 4 254.00 -20 478.00 - 481.38% -2 693.00 -13 531.00 502.45%
31.12.2017 4 254.00 9 531.00 -5 277.00 -55.37% -2 486.00 6 740.00 - 271.12%
30.11.2017 9 531.00 -8 867.00 18 398.00 - 207.49% 7 839.00 1 692.00 21.58%
31.10.2017 -8 867.00 12 929.00 -21 796.00 - 168.58% 14 003.00 -22 870.00 - 163.32%
30.09.2017 12 929.00 27 703.00 -14 774.00 -53.33% -13 091.00 26 020.00 - 198.76%
31.08.2017 27 703.00 -6 082.00 33 785.00 - 555.49% 14 797.00 12 906.00 87.22%
31.07.2017 -6 082.00 1 866.00 -7 948.00 - 425.94% -14 053.00 7 971.00 -56.72%
30.06.2017 1 866.00 9 562.00 -7 696.00 -80.49% -30 196.00 32 062.00 - 106.18%
31.05.2017 9 562.00 -1 681.00 11 243.00 - 668.83% 4 454.00 5 108.00 114.68%
30.04.2017 -1 681.00 3 199.00 -4 880.00 - 152.55% -18 571.00 16 890.00 -90.95%
31.03.2017 3 199.00 20 757.00 -17 558.00 -84.59% 11 614.00 -8 415.00 -72.46%
28.02.2017 20 757.00 -2 693.00 23 450.00 - 870.78% 13 640.00 7 117.00 52.18%
31.01.2017 -2 693.00 -2 486.00 - 207.00 8.33% -1 781.00 - 912.00 51.21%
31.12.2016 -2 486.00 7 839.00 -10 325.00 - 131.71% 135.00 -2 621.00 -1 941.48%
30.11.2016 7 839.00 14 003.00 -6 164.00 -44.02% 15 305.00 -7 466.00 -48.78%
31.10.2016 14 003.00 -13 091.00 27 094.00 - 206.97% 6 040.00 7 963.00 131.84%
30.09.2016 -13 091.00 14 797.00 -27 888.00 - 188.47% 14 528.00 -27 619.00 - 190.11%
31.08.2016 14 797.00 -14 053.00 28 850.00 - 205.29% 27 189.00 -12 392.00 -45.58%
31.07.2016 -14 053.00 -30 196.00 16 143.00 -53.46% -13 599.00 - 454.00 3.34%
30.06.2016 -30 196.00 4 454.00 -34 650.00 - 777.95% -14 665.00 -15 531.00 105.91%
31.05.2016 4 454.00 -18 571.00 23 025.00 - 123.98% -17 726.00 22 180.00 - 125.13%
30.04.2016 -18 571.00 11 614.00 -30 185.00 - 259.90% 14 622.00 -33 193.00 - 227.01%
31.03.2016 11 614.00 13 640.00 -2 026.00 -14.85% -3 584.00 15 198.00 - 424.05%
29.02.2016 13 640.00 -1 781.00 15 421.00 - 865.86% 10 730.00 2 910.00 27.12%
31.01.2016 -1 781.00 135.00 -1 916.00 -1 419.26% 7 256.00 -9 037.00 - 124.55%
31.12.2015 135.00 15 305.00 -15 170.00 -99.12% 18 803.00 -18 668.00 -99.28%
30.11.2015 15 305.00 6 040.00 9 265.00 153.39% 6 167.00 9 138.00 148.18%
31.10.2015 6 040.00 14 528.00 -8 488.00 -58.43% 7 288.00 -1 248.00 -17.12%
30.09.2015 14 528.00 27 189.00 -12 661.00 -46.57% 19 768.00 -5 240.00 -26.51%
31.08.2015 27 189.00 -13 599.00 40 788.00 - 299.93% 4 265.00 22 924.00 537.49%
31.07.2015 -13 599.00 -14 665.00 1 066.00 -7.27% 2 138.00 -15 737.00 - 736.06%
30.06.2015 -14 665.00 -17 726.00 3 061.00 -17.27% -6 305.00 -8 360.00 132.59%
31.05.2015 -17 726.00 14 622.00 -32 348.00 - 221.23% - 758.00 -16 968.00 2 238.52%
30.04.2015 14 622.00 -3 584.00 18 206.00 - 507.98% -48 312.00 62 934.00 - 130.27%
31.03.2015 -3 584.00 10 730.00 -14 314.00 - 133.40% 8 541.00 -12 125.00 - 141.96%
28.02.2015 10 730.00 7 256.00 3 474.00 47.88% 3 507.00 7 223.00 205.96%
31.01.2015 7 256.00 18 803.00 -11 547.00 -61.41% 17 495.00 -10 239.00 -58.53%
31.12.2014 18 803.00 6 167.00 12 636.00 204.90% 7 242.00 11 561.00 159.64%
30.11.2014 6 167.00 7 288.00 -1 121.00 -15.38% 7 242.00 -1 075.00 -14.84%
31.10.2014 7 288.00 19 768.00 -12 480.00 -63.13% 7 242.00 46.00 0.64%
30.09.2014 19 768.00 4 265.00 15 503.00 363.49% 7 242.00 12 526.00 172.96%
31.08.2014 4 265.00 2 138.00 2 127.00 99.49% 7 242.00 -2 977.00 -41.11%
31.07.2014 2 138.00 -6 305.00 8 443.00 - 133.91% 7 242.00 -5 104.00 -70.48%
30.06.2014 -6 305.00 - 758.00 -5 547.00 731.79% 7 242.00 -13 547.00 - 187.06%
31.05.2014 - 758.00 -48 312.00 47 554.00 -98.43% 7 242.00 -8 000.00 - 110.47%
30.04.2014 -48 312.00 8 541.00 -56 853.00 - 665.65% 7 242.00 -55 554.00 - 767.11%
31.03.2014 8 541.00 3 507.00 5 034.00 143.54% 7 242.00 1 299.00 17.94%
28.02.2014 3 507.00 17 495.00 -13 988.00 -79.95% 7 242.00 -3 735.00 -51.57%
31.01.2014 17 495.00 7 242.00 10 253.00 141.58% 7 242.00 10 253.00 141.58%
31.12.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 60 237.00 -52 995.00 -87.98%
30.11.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 -33 389.00 40 631.00 - 121.69%
31.10.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 5 098.00 2 144.00 42.06%
30.09.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 11 466.00 -4 224.00 -36.84%
31.08.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 -2 234.00 9 476.00 - 424.17%
31.07.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 8 761.00 -1 519.00 -17.34%
30.06.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 22 021.00 -14 779.00 -67.11%
31.05.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 -61 939.00 69 181.00 - 111.69%
30.04.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 9 065.00 -1 823.00 -20.11%
31.03.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 16 836.00 -9 594.00 -56.98%
28.02.2013 7 242.00 7 242.00 0.00 0.00 -13 024.00 20 266.00 - 155.60%
31.01.2013 7 242.00 60 237.00 -52 995.00 -87.98% 2 275.00 4 967.00 218.33%
31.12.2012 60 237.00 -33 389.00 93 626.00 - 280.41% 29 051.00 31 186.00 107.35%
30.11.2012 -33 389.00 5 098.00 -38 487.00 - 754.94% 401.00 -33 790.00 -8 426.43%
31.10.2012 5 098.00 11 466.00 -6 368.00 -55.54% 2 947.00 2 151.00 72.99%
30.09.2012 11 466.00 -2 234.00 13 700.00 - 613.25% 4 674.00 6 792.00 145.31%
31.08.2012 -2 234.00 8 761.00 -10 995.00 - 125.50% -1 926.00 - 308.00 15.99%
31.07.2012 8 761.00 22 021.00 -13 260.00 -60.22% 134.00 8 627.00 6 438.06%
30.06.2012 22 021.00 -61 939.00 83 960.00 - 135.55% 15 368.00 6 653.00 43.29%
31.05.2012 -61 939.00 9 065.00 -71 004.00 - 783.28% -1 069.00 -60 870.00 5 694.11%
30.04.2012 9 065.00 16 836.00 -7 771.00 -46.16% 471.00 8 594.00 1 824.63%
31.03.2012 16 836.00 -13 024.00 29 860.00 - 229.27% -17 917.00 34 753.00 - 193.97%
29.02.2012 -13 024.00 2 275.00 -15 299.00 - 672.48% 1 584.00 -14 608.00 - 922.22%
31.01.2012 2 275.00 29 051.00 -26 776.00 -92.17% -2 654.00 4 929.00 - 185.72%
31.12.2011 29 051.00 401.00 28 650.00 7 144.64% 18 144.00 10 907.00 60.11%
30.11.2011 401.00 2 947.00 -2 546.00 -86.39% -7 441.00 7 842.00 - 105.39%
31.10.2011 2 947.00 4 674.00 -1 727.00 -36.95% 3 506.00 - 559.00 -15.94%
30.09.2011 4 674.00 -1 926.00 6 600.00 - 342.68% 26 420.00 -21 746.00 -82.31%
31.08.2011 -1 926.00 134.00 -2 060.00 -1 537.31% 840.00 -2 766.00 - 329.29%
31.07.2011 134.00 15 368.00 -15 234.00 -99.13% 5 707.00 -5 573.00 -97.65%
30.06.2011 15 368.00 -1 069.00 16 437.00 -1 537.61% 6 712.00 8 656.00 128.96%
31.05.2011 -1 069.00 471.00 -1 540.00 - 326.96% 1 964.00 -3 033.00 - 154.43%
30.04.2011 471.00 -17 917.00 18 388.00 - 102.63% 203.00 268.00 132.02%
31.03.2011 -17 917.00 1 584.00 -19 501.00 -1 231.12% 22 684.00 -40 601.00 - 178.99%
28.02.2011 1 584.00 -2 654.00 4 238.00 - 159.68% 5 712.00 -4 128.00 -72.27%
31.01.2011 -2 654.00 18 144.00 -20 798.00 - 114.63% - 566.00 -2 088.00 368.90%
31.12.2010 18 144.00 -7 441.00 25 585.00 - 343.84% 13 593.00 4 551.00 33.48%
30.11.2010 -7 441.00 3 506.00 -10 947.00 - 312.24% -2 006.00 -5 435.00 270.94%
31.10.2010 3 506.00 26 420.00 -22 914.00 -86.73% 458.00 3 048.00 665.50%
30.09.2010 26 420.00 840.00 25 580.00 3 045.24% 29 251.00 -2 831.00 -9.68%
31.08.2010 840.00 5 707.00 -4 867.00 -85.28% 247.00 593.00 240.08%
31.07.2010 5 707.00 6 712.00 -1 005.00 -14.97% -2 339.00 8 046.00 - 343.99%
30.06.2010 6 712.00 1 964.00 4 748.00 241.75% 5 583.00 1 129.00 20.22%
31.05.2010 1 964.00 203.00 1 761.00 867.49% - 511.00 2 475.00 - 484.34%
30.04.2010 203.00 22 684.00 -22 481.00 -99.11% 2 031.00 -1 828.00 -90.00%
31.03.2010 22 684.00 5 712.00 16 972.00 297.13% -1 107.00 23 791.00 -2 149.14%
28.02.2010 5 712.00 - 566.00 6 278.00 -1 109.19% -64.00 5 776.00 -9 025.00%
31.01.2010 - 566.00 13 593.00 -14 159.00 - 104.16% 35.00 - 601.00 -1 717.14%
31.12.2009 13 593.00 -2 006.00 15 599.00 - 777.62% 7 414.00 6 179.00 83.34%
30.11.2009 -2 006.00 458.00 -2 464.00 - 537.99% - 592.00 -1 414.00 238.85%
31.10.2009 458.00 29 251.00 -28 793.00 -98.43% - 910.00 1 368.00 - 150.33%
30.09.2009 29 251.00 247.00 29 004.00 11 742.51% 3 396.00 25 855.00 761.34%
31.08.2009 247.00 -2 339.00 2 586.00 - 110.56% 431.00 - 184.00 -42.69%
31.07.2009 -2 339.00 5 583.00 -7 922.00 - 141.90% 885.00 -3 224.00 - 364.29%
30.06.2009 5 583.00 - 511.00 6 094.00 -1 192.56% -3 225.00 8 808.00 - 273.12%
31.05.2009 - 511.00 2 031.00 -2 542.00 - 125.16% - 330.00 - 181.00 54.85%
30.04.2009 2 031.00 -1 107.00 3 138.00 - 283.47% 2 041.00 -10.00 -0.49%
31.03.2009 -1 107.00 -64.00 -1 043.00 1 629.69% 27 345.00 -28 452.00 - 104.05%
28.02.2009 -64.00 35.00 -99.00 - 282.86% - 546.00 482.00 -88.28%
31.01.2009 35.00 7 414.00 -7 379.00 -99.53% 879.00 - 844.00 -96.02%
31.12.2008 7 414.00 - 592.00 8 006.00 -1 352.36% 38 659.00 -31 245.00 -80.82%
30.11.2008 - 592.00 - 910.00 318.00 -34.95% 19 158.00 -19 750.00 - 103.09%
31.10.2008 - 910.00 3 396.00 -4 306.00 - 126.80% 19 612.00 -20 522.00 - 104.64%
30.09.2008 3 396.00 431.00 2 965.00 687.93% -14 583.00 17 979.00 - 123.29%
31.08.2008 431.00 885.00 - 454.00 -51.30% 3 460.00 -3 029.00 -87.54%
31.07.2008 885.00 -3 225.00 4 110.00 - 127.44% 17.00 868.00 5 105.88%
30.06.2008 -3 225.00 - 330.00 -2 895.00 877.27% -2 819.00 - 406.00 14.40%
31.05.2008 - 330.00 2 041.00 -2 371.00 - 116.17% 5 791.00 -6 121.00 - 105.70%
30.04.2008 2 041.00 27 345.00 -25 304.00 -92.54% 7 073.00 -5 032.00 -71.14%
31.03.2008 27 345.00 - 546.00 27 891.00 -5 108.24% -6 380.00 33 725.00 - 528.61%
29.02.2008 - 546.00 879.00 -1 425.00 - 162.12% -14 703.00 14 157.00 -96.29%
31.01.2008 879.00 38 659.00 -37 780.00 -97.73% 8 945.00 -8 066.00 -90.17%
31.12.2007 38 659.00 19 158.00 19 501.00 101.79% 23 717.00 14 942.00 63.00%
30.11.2007 19 158.00 19 612.00 - 454.00 -2.31% 31 935.00 -12 777.00 -40.01%
31.10.2007 19 612.00 -14 583.00 34 195.00 - 234.49% -5 568.00 25 180.00 - 452.23%
30.09.2007 -14 583.00 3 460.00 -18 043.00 - 521.47% 4 390.00 -18 973.00 - 432.19%
31.08.2007 3 460.00 17.00 3 443.00 20 252.94% -18 632.00 22 092.00 - 118.57%
31.07.2007 17.00 -2 819.00 2 836.00 - 100.60% 1 291.00 -1 274.00 -98.68%
30.06.2007 -2 819.00 5 791.00 -8 610.00 - 148.68% 2 734.00 -5 553.00 - 203.11%
31.05.2007 5 791.00 7 073.00 -1 282.00 -18.13% -8 271.00 14 062.00 - 170.02%
30.04.2007 7 073.00 -6 380.00 13 453.00 - 210.86% -11 370.00 18 443.00 - 162.21%
31.03.2007 -6 380.00 -14 703.00 8 323.00 -56.61% 19 465.00 -25 845.00 - 132.78%
28.02.2007 -14 703.00 8 945.00 -23 648.00 - 264.37% 2 103.00 -16 806.00 - 799.14%
31.01.2007 8 945.00 23 717.00 -14 772.00 -62.28% -7 267.00 16 212.00 - 223.09%
31.12.2006 23 717.00 31 935.00 -8 218.00 -25.73% -10 654.00 34 371.00 - 322.61%
30.11.2006 31 935.00 -5 568.00 37 503.00 - 673.55% -23 590.00 55 525.00 - 235.38%
31.10.2006 -5 568.00 4 390.00 -9 958.00 - 226.83% 25 014.00 -30 582.00 - 122.26%
30.09.2006 4 390.00 -18 632.00 23 022.00 - 123.56% - 211.00 4 601.00 -2 180.57%
31.08.2006 -18 632.00 1 291.00 -19 923.00 -1 543.22% 4 177.00 -22 809.00 - 546.06%
31.07.2006 1 291.00 2 734.00 -1 443.00 -52.78% 1 247.00 44.00 3.53%
30.06.2006 2 734.00 -8 271.00 11 005.00 - 133.06% -10 924.00 13 658.00 - 125.03%
31.05.2006 -8 271.00 -11 370.00 3 099.00 -27.26% 39 557.00 -47 828.00 - 120.91%
30.04.2006 -11 370.00 19 465.00 -30 835.00 - 158.41% 11 550.00 -22 920.00 - 198.44%
31.03.2006 19 465.00 2 103.00 17 362.00 825.58% 4 391.00 15 074.00 343.29%
28.02.2006 2 103.00 -7 267.00 9 370.00 - 128.94% 1 535.00 568.00 37.00%
31.01.2006 -7 267.00 -10 654.00 3 387.00 -31.79% 3 593.00 -10 860.00 - 302.25%
31.12.2005 -10 654.00 -23 590.00 12 936.00 -54.84% 3 547.00 -14 201.00 - 400.37%
30.11.2005 -23 590.00 25 014.00 -48 604.00 - 194.31% 3 547.00 -27 137.00 - 765.07%
31.10.2005 25 014.00 - 211.00 25 225.00 -11 954.98% 3 547.00 21 467.00 605.22%
30.09.2005 - 211.00 4 177.00 -4 388.00 - 105.05% 5 080.00 -5 291.00 - 104.15%
31.08.2005 4 177.00 1 247.00 2 930.00 234.96% 5 080.00 - 903.00 -17.78%
31.07.2005 1 247.00 -10 924.00 12 171.00 - 111.42% 5 080.00 -3 833.00 -75.45%
30.06.2005 -10 924.00 39 557.00 -50 481.00 - 127.62% 3 849.00 -14 773.00 - 383.81%
31.05.2005 39 557.00 11 550.00 28 007.00 242.48% 3 849.00 35 708.00 927.72%
30.04.2005 11 550.00 4 391.00 7 159.00 163.04% 3 849.00 7 701.00 200.08%
31.03.2005 4 391.00 1 535.00 2 856.00 186.06% 1 791.00 2 600.00 145.17%
28.02.2005 1 535.00 3 593.00 -2 058.00 -57.28% 1 791.00 - 256.00 -14.29%
31.01.2005 3 593.00 3 547.00 46.00 1.30% 1 791.00 1 802.00 100.61%
31.12.2004 3 547.00 3 547.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2004 3 547.00 3 547.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 3 547.00 5 080.00 -1 533.00 -30.18% - - -
30.09.2004 5 080.00 5 080.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2004 5 080.00 5 080.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 5 080.00 3 849.00 1 231.00 31.98% - - -
30.06.2004 3 849.00 3 849.00 0.00 0.00 - - -
31.05.2004 3 849.00 3 849.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 3 849.00 1 791.00 2 058.00 114.91% - - -
31.03.2004 1 791.00 1 791.00 0.00 0.00 - - -
29.02.2004 1 791.00 1 791.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 1 791.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové nástroje - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - aktiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies