- Vládní instituce - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Vládní instituce - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2017 - 191 283.00
Max 31.03.2017 109 084.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 18 806.00 10 736.00 8 070.00 75.17% 9 090.00 9 716.00 106.89%
31.05.2019 10 736.00 -1 934.00 12 670.00 - 655.12% -45 988.00 56 724.00 - 123.35%
30.04.2019 -1 934.00 55 397.00 -57 331.00 - 103.49% -80 261.00 78 327.00 -97.59%
31.03.2019 55 397.00 13 900.00 41 497.00 298.54% 24 124.00 31 273.00 129.63%
28.02.2019 13 900.00 12 326.00 1 574.00 12.77% 60 589.00 -46 689.00 -77.06%
31.01.2019 12 326.00 -5 154.00 17 480.00 - 339.15% -2 000.00 14 326.00 - 716.30%
31.12.2018 -5 154.00 -16 374.00 11 220.00 -68.52% -26 186.00 21 032.00 -80.32%
30.11.2018 -16 374.00 13.00 -16 387.00 - 126 053.85% -7 489.00 -8 885.00 118.64%
31.10.2018 13.00 -2 010.00 2 023.00 - 100.65% 19 900.00 -19 887.00 -99.93%
30.09.2018 -2 010.00 -37 463.00 35 453.00 -94.63% - 191 283.00 189 273.00 -98.95%
31.08.2018 -37 463.00 6 416.00 -43 879.00 - 683.90% 3 295.00 -40 758.00 -1 236.96%
31.07.2018 6 416.00 9 090.00 -2 674.00 -29.42% 50 065.00 -43 649.00 -87.18%
30.06.2018 9 090.00 -45 988.00 55 078.00 - 119.77% -18 483.00 27 573.00 - 149.18%
31.05.2018 -45 988.00 -80 261.00 34 273.00 -42.70% 18 016.00 -64 004.00 - 355.26%
30.04.2018 -80 261.00 24 124.00 - 104 385.00 - 432.70% 66 333.00 - 146 594.00 - 221.00%
31.03.2018 24 124.00 60 589.00 -36 465.00 -60.18% 109 084.00 -84 960.00 -77.88%
28.02.2018 60 589.00 -2 000.00 62 589.00 -3 129.45% 58 305.00 2 284.00 3.92%
31.01.2018 -2 000.00 -26 186.00 24 186.00 -92.36% 90 977.00 -92 977.00 - 102.20%
31.12.2017 -26 186.00 -7 489.00 -18 697.00 249.66% 8 592.00 -34 778.00 - 404.77%
30.11.2017 -7 489.00 19 900.00 -27 389.00 - 137.63% 8 229.00 -15 718.00 - 191.01%
31.10.2017 19 900.00 - 191 283.00 211 183.00 - 110.40% 11 311.00 8 589.00 75.93%
30.09.2017 - 191 283.00 3 295.00 - 194 578.00 -5 905.25% 9 997.00 - 201 280.00 -2 013.40%
31.08.2017 3 295.00 50 065.00 -46 770.00 -93.42% 5 847.00 -2 552.00 -43.65%
31.07.2017 50 065.00 -18 483.00 68 548.00 - 370.87% -14 894.00 64 959.00 - 436.14%
30.06.2017 -18 483.00 18 016.00 -36 499.00 - 202.59% 13 053.00 -31 536.00 - 241.60%
31.05.2017 18 016.00 66 333.00 -48 317.00 -72.84% -7 849.00 25 865.00 - 329.53%
30.04.2017 66 333.00 109 084.00 -42 751.00 -39.19% 25 696.00 40 637.00 158.15%
31.03.2017 109 084.00 58 305.00 50 779.00 87.09% 2 589.00 106 495.00 4 113.36%
28.02.2017 58 305.00 90 977.00 -32 672.00 -35.91% 17 580.00 40 725.00 231.66%
31.01.2017 90 977.00 8 592.00 82 385.00 958.86% 41 592.00 49 385.00 118.74%
31.12.2016 8 592.00 8 229.00 363.00 4.41% -23 249.00 31 841.00 - 136.96%
30.11.2016 8 229.00 11 311.00 -3 082.00 -27.25% 21 471.00 -13 242.00 -61.67%
31.10.2016 11 311.00 9 997.00 1 314.00 13.14% 14 889.00 -3 578.00 -24.03%
30.09.2016 9 997.00 5 847.00 4 150.00 70.98% 38 540.00 -28 543.00 -74.06%
31.08.2016 5 847.00 -14 894.00 20 741.00 - 139.26% 22 964.00 -17 117.00 -74.54%
31.07.2016 -14 894.00 13 053.00 -27 947.00 - 214.10% 3 660.00 -18 554.00 - 506.94%
30.06.2016 13 053.00 -7 849.00 20 902.00 - 266.30% 8 617.00 4 436.00 51.48%
31.05.2016 -7 849.00 25 696.00 -33 545.00 - 130.55% 23 538.00 -31 387.00 - 133.35%
30.04.2016 25 696.00 2 589.00 23 107.00 892.51% -23 675.00 49 371.00 - 208.54%
31.03.2016 2 589.00 17 580.00 -14 991.00 -85.27% 13 513.00 -10 924.00 -80.84%
29.02.2016 17 580.00 41 592.00 -24 012.00 -57.73% -14 747.00 32 327.00 - 219.21%
31.01.2016 41 592.00 -23 249.00 64 841.00 - 278.90% 32 173.00 9 419.00 29.28%
31.12.2015 -23 249.00 21 471.00 -44 720.00 - 208.28% -11 316.00 -11 933.00 105.45%
30.11.2015 21 471.00 14 889.00 6 582.00 44.21% -13 089.00 34 560.00 - 264.04%
31.10.2015 14 889.00 38 540.00 -23 651.00 -61.37% 2 841.00 12 048.00 424.08%
30.09.2015 38 540.00 22 964.00 15 576.00 67.83% 11 625.00 26 915.00 231.53%
31.08.2015 22 964.00 3 660.00 19 304.00 527.43% 3 011.00 19 953.00 662.67%
31.07.2015 3 660.00 8 617.00 -4 957.00 -57.53% -7 187.00 10 847.00 - 150.93%
30.06.2015 8 617.00 23 538.00 -14 921.00 -63.39% -31 623.00 40 240.00 - 127.25%
31.05.2015 23 538.00 -23 675.00 47 213.00 - 199.42% -4 022.00 27 560.00 - 685.23%
30.04.2015 -23 675.00 13 513.00 -37 188.00 - 275.20% -8 580.00 -15 095.00 175.93%
31.03.2015 13 513.00 -14 747.00 28 260.00 - 191.63% -1 219.00 14 732.00 -1 208.53%
28.02.2015 -14 747.00 32 173.00 -46 920.00 - 145.84% 12 399.00 -27 146.00 - 218.94%
31.01.2015 32 173.00 -11 316.00 43 489.00 - 384.31% 2 271.00 29 902.00 1 316.69%
31.12.2014 -11 316.00 -13 089.00 1 773.00 -13.55% 1 218.00 -12 534.00 -1 029.06%
30.11.2014 -13 089.00 2 841.00 -15 930.00 - 560.72% 32 390.00 -45 479.00 - 140.41%
31.10.2014 2 841.00 11 625.00 -8 784.00 -75.56% 758.00 2 083.00 274.80%
30.09.2014 11 625.00 3 011.00 8 614.00 286.08% -2 487.00 14 112.00 - 567.43%
31.08.2014 3 011.00 -7 187.00 10 198.00 - 141.90% -3 643.00 6 654.00 - 182.65%
31.07.2014 -7 187.00 -31 623.00 24 436.00 -77.27% 3 112.00 -10 299.00 - 330.94%
30.06.2014 -31 623.00 -4 022.00 -27 601.00 686.25% -1 890.00 -29 733.00 1 573.17%
31.05.2014 -4 022.00 -8 580.00 4 558.00 -53.12% -1 923.00 -2 099.00 109.15%
30.04.2014 -8 580.00 -1 219.00 -7 361.00 603.86% 8 499.00 -17 079.00 - 200.95%
31.03.2014 -1 219.00 12 399.00 -13 618.00 - 109.83% 184.00 -1 403.00 - 762.50%
28.02.2014 12 399.00 2 271.00 10 128.00 445.97% 5 766.00 6 633.00 115.04%
31.01.2014 2 271.00 1 218.00 1 053.00 86.45% 8 205.00 -5 934.00 -72.32%
31.12.2013 1 218.00 32 390.00 -31 172.00 -96.24% -9 317.00 10 535.00 - 113.07%
30.11.2013 32 390.00 758.00 31 632.00 4 173.09% -5 372.00 37 762.00 - 702.94%
31.10.2013 758.00 -2 487.00 3 245.00 - 130.48% 11 186.00 -10 428.00 -93.22%
30.09.2013 -2 487.00 -3 643.00 1 156.00 -31.73% 11 089.00 -13 576.00 - 122.43%
31.08.2013 -3 643.00 3 112.00 -6 755.00 - 217.06% - 792.00 -2 851.00 359.97%
31.07.2013 3 112.00 -1 890.00 5 002.00 - 264.66% 3 335.00 - 223.00 -6.69%
30.06.2013 -1 890.00 -1 923.00 33.00 -1.72% 1 238.00 -3 128.00 - 252.67%
31.05.2013 -1 923.00 8 499.00 -10 422.00 - 122.63% - 142.00 -1 781.00 1 254.23%
30.04.2013 8 499.00 184.00 8 315.00 4 519.02% -5 544.00 14 043.00 - 253.30%
31.03.2013 184.00 5 766.00 -5 582.00 -96.81% 668.00 - 484.00 -72.45%
28.02.2013 5 766.00 8 205.00 -2 439.00 -29.73% 46 121.00 -40 355.00 -87.50%
31.01.2013 8 205.00 -9 317.00 17 522.00 - 188.06% 3 303.00 4 902.00 148.41%
31.12.2012 -9 317.00 -5 372.00 -3 945.00 73.44% 758.00 -10 075.00 -1 329.16%
30.11.2012 -5 372.00 11 186.00 -16 558.00 - 148.02% -3 010.00 -2 362.00 78.47%
31.10.2012 11 186.00 11 089.00 97.00 0.87% 7 436.00 3 750.00 50.43%
30.09.2012 11 089.00 - 792.00 11 881.00 -1 500.13% 3 077.00 8 012.00 260.38%
31.08.2012 - 792.00 3 335.00 -4 127.00 - 123.75% -3 620.00 2 828.00 -78.12%
31.07.2012 3 335.00 1 238.00 2 097.00 169.39% -4 663.00 7 998.00 - 171.52%
30.06.2012 1 238.00 - 142.00 1 380.00 - 971.83% 695.00 543.00 78.13%
31.05.2012 - 142.00 -5 544.00 5 402.00 -97.44% 6 029.00 -6 171.00 - 102.36%
30.04.2012 -5 544.00 668.00 -6 212.00 - 929.94% 6 469.00 -12 013.00 - 185.70%
31.03.2012 668.00 46 121.00 -45 453.00 -98.55% -10 947.00 11 615.00 - 106.10%
29.02.2012 46 121.00 3 303.00 42 818.00 1 296.34% 1 374.00 44 747.00 3 256.70%
31.01.2012 3 303.00 758.00 2 545.00 335.75% -1 140.00 4 443.00 - 389.74%
31.12.2011 758.00 -3 010.00 3 768.00 - 125.18% -6 308.00 7 066.00 - 112.02%
30.11.2011 -3 010.00 7 436.00 -10 446.00 - 140.48% -2 998.00 -12.00 0.40%
31.10.2011 7 436.00 3 077.00 4 359.00 141.66% 4 656.00 2 780.00 59.71%
30.09.2011 3 077.00 -3 620.00 6 697.00 - 185.00% 55 833.00 -52 756.00 -94.49%
31.08.2011 -3 620.00 -4 663.00 1 043.00 -22.37% 4 647.00 -8 267.00 - 177.90%
31.07.2011 -4 663.00 695.00 -5 358.00 - 770.94% 5 676.00 -10 339.00 - 182.15%
30.06.2011 695.00 6 029.00 -5 334.00 -88.47% 11 022.00 -10 327.00 -93.69%
31.05.2011 6 029.00 6 469.00 - 440.00 -6.80% 1 782.00 4 247.00 238.33%
30.04.2011 6 469.00 -10 947.00 17 416.00 - 159.09% -9 106.00 15 575.00 - 171.04%
31.03.2011 -10 947.00 1 374.00 -12 321.00 - 896.72% 2 473.00 -13 420.00 - 542.66%
28.02.2011 1 374.00 -1 140.00 2 514.00 - 220.53% 1 325.00 49.00 3.70%
31.01.2011 -1 140.00 -6 308.00 5 168.00 -81.93% 9 472.00 -10 612.00 - 112.04%
31.12.2010 -6 308.00 -2 998.00 -3 310.00 110.41% 10 561.00 -16 869.00 - 159.73%
30.11.2010 -2 998.00 4 656.00 -7 654.00 - 164.39% 2 359.00 -5 357.00 - 227.09%
31.10.2010 4 656.00 55 833.00 -51 177.00 -91.66% 5 558.00 - 902.00 -16.23%
30.09.2010 55 833.00 4 647.00 51 186.00 1 101.48% 4 107.00 51 726.00 1 259.46%
31.08.2010 4 647.00 5 676.00 -1 029.00 -18.13% 6 435.00 -1 788.00 -27.79%
31.07.2010 5 676.00 11 022.00 -5 346.00 -48.50% -3 642.00 9 318.00 - 255.85%
30.06.2010 11 022.00 1 782.00 9 240.00 518.52% 487.00 10 535.00 2 163.24%
31.05.2010 1 782.00 -9 106.00 10 888.00 - 119.57% 33 632.00 -31 850.00 -94.70%
30.04.2010 -9 106.00 2 473.00 -11 579.00 - 468.22% -1 589.00 -7 517.00 473.06%
31.03.2010 2 473.00 1 325.00 1 148.00 86.64% -16 035.00 18 508.00 - 115.42%
28.02.2010 1 325.00 9 472.00 -8 147.00 -86.01% -4 525.00 5 850.00 - 129.28%
31.01.2010 9 472.00 10 561.00 -1 089.00 -10.31% 263.00 9 209.00 3 501.52%
31.12.2009 10 561.00 2 359.00 8 202.00 347.69% -5 055.00 15 616.00 - 308.92%
30.11.2009 2 359.00 5 558.00 -3 199.00 -57.56% -22 009.00 24 368.00 - 110.72%
31.10.2009 5 558.00 4 107.00 1 451.00 35.33% -20 371.00 25 929.00 - 127.28%
30.09.2009 4 107.00 6 435.00 -2 328.00 -36.18% -4 865.00 8 972.00 - 184.42%
31.08.2009 6 435.00 -3 642.00 10 077.00 - 276.69% 2 444.00 3 991.00 163.30%
31.07.2009 -3 642.00 487.00 -4 129.00 - 847.84% -2 220.00 -1 422.00 64.05%
30.06.2009 487.00 33 632.00 -33 145.00 -98.55% 49 753.00 -49 266.00 -99.02%
31.05.2009 33 632.00 -1 589.00 35 221.00 -2 216.55% -16 013.00 49 645.00 - 310.03%
30.04.2009 -1 589.00 -16 035.00 14 446.00 -90.09% 15 725.00 -17 314.00 - 110.10%
31.03.2009 -16 035.00 -4 525.00 -11 510.00 254.36% -11 491.00 -4 544.00 39.54%
28.02.2009 -4 525.00 263.00 -4 788.00 -1 820.53% 7 109.00 -11 634.00 - 163.65%
31.01.2009 263.00 -5 055.00 5 318.00 - 105.20% - 927.00 1 190.00 - 128.37%
31.12.2008 -5 055.00 -22 009.00 16 954.00 -77.03% 0.00 -5 055.00 -
30.11.2008 -22 009.00 -20 371.00 -1 638.00 8.04% 0.00 -22 009.00 -
31.10.2008 -20 371.00 -4 865.00 -15 506.00 318.73% 0.00 -20 371.00 -
30.09.2008 -4 865.00 2 444.00 -7 309.00 - 299.06% 0.00 -4 865.00 -
31.08.2008 2 444.00 -2 220.00 4 664.00 - 210.09% 0.00 2 444.00 -
31.07.2008 -2 220.00 49 753.00 -51 973.00 - 104.46% 0.00 -2 220.00 -
30.06.2008 49 753.00 -16 013.00 65 766.00 - 410.70% 0.00 49 753.00 -
31.05.2008 -16 013.00 15 725.00 -31 738.00 - 201.83% 0.00 -16 013.00 -
30.04.2008 15 725.00 -11 491.00 27 216.00 - 236.85% 0.00 15 725.00 -
31.03.2008 -11 491.00 7 109.00 -18 600.00 - 261.64% 0.00 -11 491.00 -
29.02.2008 7 109.00 - 927.00 8 036.00 - 866.88% 0.00 7 109.00 -
31.01.2008 - 927.00 0.00 - 927.00 - 0.00 - 927.00 -
31.12.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.11.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.10.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.08.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.07.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.05.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.04.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
28.02.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.01.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - -73.00 73.00 -
30.11.2006 0.00 0.00 0.00 - 5 392.00 -5 392.00 -
31.10.2006 0.00 0.00 0.00 - -3 624.00 3 624.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - -24 319.00 24 319.00 -
31.08.2006 0.00 0.00 0.00 - -7 761.00 7 761.00 -
31.07.2006 0.00 0.00 0.00 - 41 386.00 -41 386.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 3 955.00 -3 955.00 -
31.05.2006 0.00 0.00 0.00 - - 330.00 330.00 -
30.04.2006 0.00 0.00 0.00 - 1 967.00 -1 967.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - 29 647.00 -29 647.00 -
28.02.2006 0.00 0.00 0.00 - - 655.00 655.00 -
31.01.2006 0.00 -73.00 73.00 - 3 436.00 -3 436.00 -
31.12.2005 -73.00 5 392.00 -5 465.00 - 101.35% 720.00 - 793.00 - 110.14%
30.11.2005 5 392.00 -3 624.00 9 016.00 - 248.79% 737.00 4 655.00 631.61%
31.10.2005 -3 624.00 -24 319.00 20 695.00 -85.10% 9 546.00 -13 170.00 - 137.96%
30.09.2005 -24 319.00 -7 761.00 -16 558.00 213.35% 1 265.00 -25 584.00 -2 022.45%
31.08.2005 -7 761.00 41 386.00 -49 147.00 - 118.75% 2 269.00 -10 030.00 - 442.04%
31.07.2005 41 386.00 3 955.00 37 431.00 946.42% 7 169.00 34 217.00 477.29%
30.06.2005 3 955.00 - 330.00 4 285.00 -1 298.48% 46 941.00 -42 986.00 -91.57%
31.05.2005 - 330.00 1 967.00 -2 297.00 - 116.78% 1 146.00 -1 476.00 - 128.80%
30.04.2005 1 967.00 29 647.00 -27 680.00 -93.37% 811.00 1 156.00 142.54%
31.03.2005 29 647.00 - 655.00 30 302.00 -4 626.26% 2 924.00 26 723.00 913.92%
28.02.2005 - 655.00 3 436.00 -4 091.00 - 119.06% 435.00 -1 090.00 - 250.57%
31.01.2005 3 436.00 720.00 2 716.00 377.22% -1 017.00 4 453.00 - 437.86%
31.12.2004 720.00 737.00 -17.00 -2.31% - - -
30.11.2004 737.00 9 546.00 -8 809.00 -92.28% - - -
31.10.2004 9 546.00 1 265.00 8 281.00 654.62% - - -
30.09.2004 1 265.00 2 269.00 -1 004.00 -44.25% - - -
31.08.2004 2 269.00 7 169.00 -4 900.00 -68.35% - - -
31.07.2004 7 169.00 46 941.00 -39 772.00 -84.73% - - -
30.06.2004 46 941.00 1 146.00 45 795.00 3 996.07% - - -
31.05.2004 1 146.00 811.00 335.00 41.31% - - -
30.04.2004 811.00 2 924.00 -2 113.00 -72.26% - - -
31.03.2004 2 924.00 435.00 2 489.00 572.18% - - -
29.02.2004 435.00 -1 017.00 1 452.00 - 142.77% - - -
31.01.2004 -1 017.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Vládní instituce - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Vládní instituce - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Vládní instituce - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
- Vládní instituce - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
- Vládní instituce - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. CZK)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. EUR)
- Vládní instituce - pasiva (Ostatní investice podle sektorů v mil. USD)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (Statistika platebního styku)
Úvěrové instituce - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - počet platebních účtů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce - nesplacená hodnota uložených elektronických peněz (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
1 Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Úvěrové instituce začleněné do legislativy reportující země - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
2 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
3 Pobočky úvěrových institucí se sídlem v EHP mimo eurozónu - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies