2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2 - Dluhové nástroje - pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 81 449.00
Min 31.05.2012 -90 779.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 8 313.00 3 104.00 5 209.00 167.82% 1 561.00 6 752.00 432.54%
31.05.2019 3 104.00 -1 671.00 4 775.00 - 285.76% 5 327.00 -2 223.00 -41.73%
30.04.2019 -1 671.00 1 623.00 -3 294.00 - 202.96% - 834.00 - 837.00 100.36%
31.03.2019 1 623.00 -4 036.00 5 659.00 - 140.21% -7 585.00 9 208.00 - 121.40%
28.02.2019 -4 036.00 - 824.00 -3 212.00 389.81% - 417.00 -3 619.00 867.87%
31.01.2019 - 824.00 5 907.00 -6 731.00 - 113.95% 2 090.00 -2 914.00 - 139.43%
31.12.2018 5 907.00 2 997.00 2 910.00 97.10% -14 748.00 20 655.00 - 140.05%
30.11.2018 2 997.00 8 528.00 -5 531.00 -64.86% 5 095.00 -2 098.00 -41.18%
31.10.2018 8 528.00 4 280.00 4 248.00 99.25% 4 992.00 3 536.00 70.83%
30.09.2018 4 280.00 8 918.00 -4 638.00 -52.01% 8 800.00 -4 520.00 -51.36%
31.08.2018 8 918.00 - 465.00 9 383.00 -2 017.85% 266.00 8 652.00 3 252.63%
31.07.2018 - 465.00 1 561.00 -2 026.00 - 129.79% 1 227.00 -1 692.00 - 137.90%
30.06.2018 1 561.00 5 327.00 -3 766.00 -70.70% -26.00 1 587.00 -6 103.85%
31.05.2018 5 327.00 - 834.00 6 161.00 - 738.73% 8 130.00 -2 803.00 -34.48%
30.04.2018 - 834.00 -7 585.00 6 751.00 -89.00% -1 073.00 239.00 -22.27%
31.03.2018 -7 585.00 - 417.00 -7 168.00 1 718.94% 14 847.00 -22 432.00 - 151.09%
28.02.2018 - 417.00 2 090.00 -2 507.00 - 119.95% 1 257.00 -1 674.00 - 133.17%
31.01.2018 2 090.00 -14 748.00 16 838.00 - 114.17% 9 985.00 -7 895.00 -79.07%
31.12.2017 -14 748.00 5 095.00 -19 843.00 - 389.46% 12 739.00 -27 487.00 - 215.77%
30.11.2017 5 095.00 4 992.00 103.00 2.06% 7 484.00 -2 389.00 -31.92%
31.10.2017 4 992.00 8 800.00 -3 808.00 -43.27% 7 945.00 -2 953.00 -37.17%
30.09.2017 8 800.00 266.00 8 534.00 3 208.27% 17 662.00 -8 862.00 -50.18%
31.08.2017 266.00 1 227.00 - 961.00 -78.32% 7 123.00 -6 857.00 -96.27%
31.07.2017 1 227.00 -26.00 1 253.00 -4 819.23% 4 320.00 -3 093.00 -71.60%
30.06.2017 -26.00 8 130.00 -8 156.00 - 100.32% 14 684.00 -14 710.00 - 100.18%
31.05.2017 8 130.00 -1 073.00 9 203.00 - 857.69% 9 365.00 -1 235.00 -13.19%
30.04.2017 -1 073.00 14 847.00 -15 920.00 - 107.23% 3 417.00 -4 490.00 - 131.40%
31.03.2017 14 847.00 1 257.00 13 590.00 1 081.15% - 696.00 15 543.00 -2 233.19%
28.02.2017 1 257.00 9 985.00 -8 728.00 -87.41% 4 729.00 -3 472.00 -73.42%
31.01.2017 9 985.00 12 739.00 -2 754.00 -21.62% 3 989.00 5 996.00 150.31%
31.12.2016 12 739.00 7 484.00 5 255.00 70.22% -19 887.00 32 626.00 - 164.06%
30.11.2016 7 484.00 7 945.00 - 461.00 -5.80% -4 871.00 12 355.00 - 253.64%
31.10.2016 7 945.00 17 662.00 -9 717.00 -55.02% -3 532.00 11 477.00 - 324.94%
30.09.2016 17 662.00 7 123.00 10 539.00 147.96% 14 534.00 3 128.00 21.52%
31.08.2016 7 123.00 4 320.00 2 803.00 64.88% -16 287.00 23 410.00 - 143.73%
31.07.2016 4 320.00 14 684.00 -10 364.00 -70.58% -11 713.00 16 033.00 - 136.88%
30.06.2016 14 684.00 9 365.00 5 319.00 56.80% -9 860.00 24 544.00 - 248.92%
31.05.2016 9 365.00 3 417.00 5 948.00 174.07% 4 795.00 4 570.00 95.31%
30.04.2016 3 417.00 - 696.00 4 113.00 - 590.95% -5 931.00 9 348.00 - 157.61%
31.03.2016 - 696.00 4 729.00 -5 425.00 - 114.72% 2 844.00 -3 540.00 - 124.47%
29.02.2016 4 729.00 3 989.00 740.00 18.55% - 486.00 5 215.00 -1 073.05%
31.01.2016 3 989.00 -19 887.00 23 876.00 - 120.06% 2 820.00 1 169.00 41.45%
31.12.2015 -19 887.00 -4 871.00 -15 016.00 308.27% 20 052.00 -39 939.00 - 199.18%
30.11.2015 -4 871.00 -3 532.00 -1 339.00 37.91% 2 678.00 -7 549.00 - 281.89%
31.10.2015 -3 532.00 14 534.00 -18 066.00 - 124.30% -7 761.00 4 229.00 -54.49%
30.09.2015 14 534.00 -16 287.00 30 821.00 - 189.24% 15 668.00 -1 134.00 -7.24%
31.08.2015 -16 287.00 -11 713.00 -4 574.00 39.05% 6 473.00 -22 760.00 - 351.61%
31.07.2015 -11 713.00 -9 860.00 -1 853.00 18.79% 7 025.00 -18 738.00 - 266.73%
30.06.2015 -9 860.00 4 795.00 -14 655.00 - 305.63% -6 850.00 -3 010.00 43.94%
31.05.2015 4 795.00 -5 931.00 10 726.00 - 180.85% 12 379.00 -7 584.00 -61.27%
30.04.2015 -5 931.00 2 844.00 -8 775.00 - 308.54% 12 250.00 -18 181.00 - 148.42%
31.03.2015 2 844.00 - 486.00 3 330.00 - 685.19% 12 727.00 -9 883.00 -77.65%
28.02.2015 - 486.00 2 820.00 -3 306.00 - 117.23% 6 499.00 -6 985.00 - 107.48%
31.01.2015 2 820.00 20 052.00 -17 232.00 -85.94% 16 749.00 -13 929.00 -83.16%
31.12.2014 20 052.00 2 678.00 17 374.00 648.77% 1 943.00 18 109.00 932.01%
30.11.2014 2 678.00 -7 761.00 10 439.00 - 134.51% 1 943.00 735.00 37.83%
31.10.2014 -7 761.00 15 668.00 -23 429.00 - 149.53% 1 943.00 -9 704.00 - 499.43%
30.09.2014 15 668.00 6 473.00 9 195.00 142.05% 1 943.00 13 725.00 706.38%
31.08.2014 6 473.00 7 025.00 - 552.00 -7.86% 1 943.00 4 530.00 233.14%
31.07.2014 7 025.00 -6 850.00 13 875.00 - 202.55% 1 943.00 5 082.00 261.55%
30.06.2014 -6 850.00 12 379.00 -19 229.00 - 155.34% 1 943.00 -8 793.00 - 452.55%
31.05.2014 12 379.00 12 250.00 129.00 1.05% 1 943.00 10 436.00 537.11%
30.04.2014 12 250.00 12 727.00 - 477.00 -3.75% 1 943.00 10 307.00 530.47%
31.03.2014 12 727.00 6 499.00 6 228.00 95.83% 1 943.00 10 784.00 555.02%
28.02.2014 6 499.00 16 749.00 -10 250.00 -61.20% 1 943.00 4 556.00 234.48%
31.01.2014 16 749.00 1 943.00 14 806.00 762.02% 1 943.00 14 806.00 762.02%
31.12.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 81 449.00 -79 506.00 -97.61%
30.11.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 -47 181.00 49 124.00 - 104.12%
31.10.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 11 840.00 -9 897.00 -83.59%
30.09.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 21 506.00 -19 563.00 -90.97%
31.08.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 -2 965.00 4 908.00 - 165.53%
31.07.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 14 223.00 -12 280.00 -86.34%
30.06.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 30 655.00 -28 712.00 -93.66%
31.05.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 -90 779.00 92 722.00 - 102.14%
30.04.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 15 111.00 -13 168.00 -87.14%
31.03.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 22 481.00 -20 538.00 -91.36%
28.02.2013 1 943.00 1 943.00 0.00 0.00 -18 304.00 20 247.00 - 110.62%
31.01.2013 1 943.00 81 449.00 -79 506.00 -97.61% 4 162.00 -2 219.00 -53.32%
31.12.2012 81 449.00 -47 181.00 128 630.00 - 272.63% 61 520.00 19 929.00 32.39%
30.11.2012 -47 181.00 11 840.00 -59 021.00 - 498.49% 1 460.00 -48 641.00 -3 331.58%
31.10.2012 11 840.00 21 506.00 -9 666.00 -44.95% 5 908.00 5 932.00 100.41%
30.09.2012 21 506.00 -2 965.00 24 471.00 - 825.33% -31 385.00 52 891.00 - 168.52%
31.08.2012 -2 965.00 14 223.00 -17 188.00 - 120.85% -3 121.00 156.00 -5.00%
31.07.2012 14 223.00 30 655.00 -16 432.00 -53.60% 255.00 13 968.00 5 477.65%
30.06.2012 30 655.00 -90 779.00 121 434.00 - 133.77% 57 874.00 -27 219.00 -47.03%
31.05.2012 -90 779.00 15 111.00 - 105 890.00 - 700.75% 309.00 -91 088.00 -29 478.32%
30.04.2012 15 111.00 22 481.00 -7 370.00 -32.78% 951.00 14 160.00 1 488.96%
31.03.2012 22 481.00 -18 304.00 40 785.00 - 222.82% -34 614.00 57 095.00 - 164.95%
29.02.2012 -18 304.00 4 162.00 -22 466.00 - 539.79% 2 583.00 -20 887.00 - 808.63%
31.01.2012 4 162.00 61 520.00 -57 358.00 -93.23% -4 211.00 8 373.00 - 198.84%
31.12.2011 61 520.00 1 460.00 60 060.00 4 113.70% 12 974.00 48 546.00 374.18%
30.11.2011 1 460.00 5 908.00 -4 448.00 -75.29% -6 964.00 8 424.00 - 120.96%
31.10.2011 5 908.00 -31 385.00 37 293.00 - 118.82% 3 704.00 2 204.00 59.50%
30.09.2011 -31 385.00 -3 121.00 -28 264.00 905.61% 25 727.00 -57 112.00 - 221.99%
31.08.2011 -3 121.00 255.00 -3 376.00 -1 323.92% 1 159.00 -4 280.00 - 369.28%
31.07.2011 255.00 57 874.00 -57 619.00 -99.56% 5 413.00 -5 158.00 -95.29%
30.06.2011 57 874.00 309.00 57 565.00 18 629.45% 10 810.00 47 064.00 435.37%
31.05.2011 309.00 951.00 - 642.00 -67.51% 2 280.00 -1 971.00 -86.45%
30.04.2011 951.00 -34 614.00 35 565.00 - 102.75% 199.00 752.00 377.89%
31.03.2011 -34 614.00 2 583.00 -37 197.00 -1 440.07% 13 443.00 -48 057.00 - 357.49%
28.02.2011 2 583.00 -4 211.00 6 794.00 - 161.34% 5 413.00 -2 830.00 -52.28%
31.01.2011 -4 211.00 12 974.00 -17 185.00 - 132.46% - 545.00 -3 666.00 672.66%
31.12.2010 12 974.00 -6 964.00 19 938.00 - 286.30% 8 969.00 4 005.00 44.65%
30.11.2010 -6 964.00 3 704.00 -10 668.00 - 288.01% -1 177.00 -5 787.00 491.67%
31.10.2010 3 704.00 25 727.00 -22 023.00 -85.60% -55.00 3 759.00 -6 834.55%
30.09.2010 25 727.00 1 159.00 24 568.00 2 119.76% 3 438.00 22 289.00 648.31%
31.08.2010 1 159.00 5 413.00 -4 254.00 -78.59% - 317.00 1 476.00 - 465.62%
31.07.2010 5 413.00 10 810.00 -5 397.00 -49.93% - 918.00 6 331.00 - 689.65%
30.06.2010 10 810.00 2 280.00 8 530.00 374.12% 5 498.00 5 312.00 96.62%
31.05.2010 2 280.00 199.00 2 081.00 1 045.73% - 499.00 2 779.00 - 556.91%
30.04.2010 199.00 13 443.00 -13 244.00 -98.52% -92.00 291.00 - 316.30%
31.03.2010 13 443.00 5 413.00 8 030.00 148.35% -2 653.00 16 096.00 - 606.71%
28.02.2010 5 413.00 - 545.00 5 958.00 -1 093.21% -19.00 5 432.00 -28 589.47%
31.01.2010 - 545.00 8 969.00 -9 514.00 - 106.08% -73.00 - 472.00 646.58%
31.12.2009 8 969.00 -1 177.00 10 146.00 - 862.02% 12 005.00 -3 036.00 -25.29%
30.11.2009 -1 177.00 -55.00 -1 122.00 2 040.00% -1 128.00 -49.00 4.34%
31.10.2009 -55.00 3 438.00 -3 493.00 - 101.60% -1 700.00 1 645.00 -96.76%
30.09.2009 3 438.00 - 317.00 3 755.00 -1 184.54% 23 212.00 -19 774.00 -85.19%
31.08.2009 - 317.00 - 918.00 601.00 -65.47% 2 068.00 -2 385.00 - 115.33%
31.07.2009 - 918.00 5 498.00 -6 416.00 - 116.70% 4 249.00 -5 167.00 - 121.61%
30.06.2009 5 498.00 - 499.00 5 997.00 -1 201.80% 23 397.00 -17 899.00 -76.50%
31.05.2009 - 499.00 -92.00 - 407.00 442.39% 6 069.00 -6 568.00 - 108.22%
30.04.2009 -92.00 -2 653.00 2 561.00 -96.53% 3 944.00 -4 036.00 - 102.33%
31.03.2009 -2 653.00 -19.00 -2 634.00 13 863.16% 14 730.00 -17 383.00 - 118.01%
28.02.2009 -19.00 -73.00 54.00 -73.97% -64.00 45.00 -70.31%
31.01.2009 -73.00 12 005.00 -12 078.00 - 100.61% 573.00 - 646.00 - 112.74%
31.12.2008 12 005.00 -1 128.00 13 133.00 -1 164.27% 46 571.00 -34 566.00 -74.22%
30.11.2008 -1 128.00 -1 700.00 572.00 -33.65% 25 420.00 -26 548.00 - 104.44%
31.10.2008 -1 700.00 23 212.00 -24 912.00 - 107.32% 26 183.00 -27 883.00 - 106.49%
30.09.2008 23 212.00 2 068.00 21 144.00 1 022.44% -21 950.00 45 162.00 - 205.75%
31.08.2008 2 068.00 4 249.00 -2 181.00 -51.33% 5 278.00 -3 210.00 -60.82%
31.07.2008 4 249.00 23 397.00 -19 148.00 -81.84% 498.00 3 751.00 753.21%
30.06.2008 23 397.00 6 069.00 17 328.00 285.52% -8 298.00 31 695.00 - 381.96%
31.05.2008 6 069.00 3 944.00 2 125.00 53.88% 8 343.00 -2 274.00 -27.26%
30.04.2008 3 944.00 14 730.00 -10 786.00 -73.22% 10 269.00 -6 325.00 -61.59%
31.03.2008 14 730.00 -64.00 14 794.00 -23 115.62% -7 087.00 21 817.00 - 307.85%
29.02.2008 -64.00 573.00 - 637.00 - 111.17% -19 784.00 19 720.00 -99.68%
31.01.2008 573.00 46 571.00 -45 998.00 -98.77% 12 731.00 -12 158.00 -95.50%
31.12.2007 46 571.00 25 420.00 21 151.00 83.21% 19 475.00 27 096.00 139.13%
30.11.2007 25 420.00 26 183.00 - 763.00 -2.91% 26 631.00 -1 211.00 -4.55%
31.10.2007 26 183.00 -21 950.00 48 133.00 - 219.28% -3 812.00 29 995.00 - 786.86%
30.09.2007 -21 950.00 5 278.00 -27 228.00 - 515.88% 3 590.00 -25 540.00 - 711.42%
31.08.2007 5 278.00 498.00 4 780.00 959.84% -15 459.00 20 737.00 - 134.14%
31.07.2007 498.00 -8 298.00 8 796.00 - 106.00% 1 048.00 - 550.00 -52.48%
30.06.2007 -8 298.00 8 343.00 -16 641.00 - 199.46% 2 253.00 -10 551.00 - 468.31%
31.05.2007 8 343.00 10 269.00 -1 926.00 -18.76% -6 772.00 15 115.00 - 223.20%
30.04.2007 10 269.00 -7 087.00 17 356.00 - 244.90% -9 482.00 19 751.00 - 208.30%
31.03.2007 -7 087.00 -19 784.00 12 697.00 -64.18% 15 899.00 -22 986.00 - 144.58%
28.02.2007 -19 784.00 12 731.00 -32 515.00 - 255.40% 1 750.00 -21 534.00 -1 230.51%
31.01.2007 12 731.00 19 475.00 -6 744.00 -34.63% -6 045.00 18 776.00 - 310.60%
31.12.2006 19 475.00 26 631.00 -7 156.00 -26.87% -14 602.00 34 077.00 - 233.37%
30.11.2006 26 631.00 -3 812.00 30 443.00 - 798.61% -32 326.00 58 957.00 - 182.38%
31.10.2006 -3 812.00 3 590.00 -7 402.00 - 206.18% 34 087.00 -37 899.00 - 111.18%
30.09.2006 3 590.00 -15 459.00 19 049.00 - 123.22% 4 565.00 - 975.00 -21.36%
31.08.2006 -15 459.00 1 048.00 -16 507.00 -1 575.10% 5 717.00 -21 176.00 - 370.40%
31.07.2006 1 048.00 2 253.00 -1 205.00 -53.48% 1 635.00 - 587.00 -35.90%
30.06.2006 2 253.00 -6 772.00 9 025.00 - 133.27% -15 011.00 17 264.00 - 115.01%
31.05.2006 -6 772.00 -9 482.00 2 710.00 -28.58% 54 253.00 -61 025.00 - 112.48%
30.04.2006 -9 482.00 15 899.00 -25 381.00 - 159.64% 15 848.00 -25 330.00 - 159.83%
31.03.2006 15 899.00 1 750.00 14 149.00 808.51% 6 098.00 9 801.00 160.72%
28.02.2006 1 750.00 -6 045.00 7 795.00 - 128.95% 1 961.00 - 211.00 -10.76%
31.01.2006 -6 045.00 -14 602.00 8 557.00 -58.60% 4 880.00 -10 925.00 - 223.87%
31.12.2005 -14 602.00 -32 326.00 17 724.00 -54.83% 3 735.00 -18 337.00 - 490.95%
30.11.2005 -32 326.00 34 087.00 -66 413.00 - 194.83% 3 735.00 -36 061.00 - 965.49%
31.10.2005 34 087.00 4 565.00 29 522.00 646.70% 3 735.00 30 352.00 812.64%
30.09.2005 4 565.00 5 717.00 -1 152.00 -20.15% 5 536.00 - 971.00 -17.54%
31.08.2005 5 717.00 1 635.00 4 082.00 249.66% 5 536.00 181.00 3.27%
31.07.2005 1 635.00 -15 011.00 16 646.00 - 110.89% 5 536.00 -3 901.00 -70.47%
30.06.2005 -15 011.00 54 253.00 -69 264.00 - 127.67% 3 684.00 -18 695.00 - 507.46%
31.05.2005 54 253.00 15 848.00 38 405.00 242.33% 3 684.00 50 569.00 1 372.67%
30.04.2005 15 848.00 6 098.00 9 750.00 159.89% 3 684.00 12 164.00 330.18%
31.03.2005 6 098.00 1 961.00 4 137.00 210.96% 1 497.00 4 601.00 307.35%
28.02.2005 1 961.00 4 880.00 -2 919.00 -59.82% 1 497.00 464.00 31.00%
31.01.2005 4 880.00 3 735.00 1 145.00 30.66% 1 497.00 3 383.00 225.99%
31.12.2004 3 735.00 3 735.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2004 3 735.00 3 735.00 0.00 0.00 - - -
31.10.2004 3 735.00 5 536.00 -1 801.00 -32.53% - - -
30.09.2004 5 536.00 5 536.00 0.00 0.00 - - -
31.08.2004 5 536.00 5 536.00 0.00 0.00 - - -
31.07.2004 5 536.00 3 684.00 1 852.00 50.27% - - -
30.06.2004 3 684.00 3 684.00 0.00 0.00 - - -
31.05.2004 3 684.00 3 684.00 0.00 0.00 - - -
30.04.2004 3 684.00 1 497.00 2 187.00 146.09% - - -
31.03.2004 1 497.00 1 497.00 0.00 0.00 - - -
29.02.2004 1 497.00 1 497.00 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 1 497.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2 - Dluhové nástroje - pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Investiční pozice vůči zahraničí v mil. USD)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
2 - Dluhové nástroje - pasiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies