1 - Přímé investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Položky Finančního účtu v mil. CZK (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1 - Přímé investice - aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2012 64 451.60
Min 31.05.2012 -59 160.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2019 12 479.00 263.50 12 215.50 4 635.86% 11 812.30 666.70 5.64%
31.05.2019 263.50 16 267.90 -16 004.40 -98.38% 5 993.50 -5 730.00 -95.60%
30.04.2019 16 267.90 41 229.70 -24 961.80 -60.54% - 143.00 16 410.90 -11 476.15%
31.03.2019 41 229.70 6 247.10 34 982.60 559.98% 11 852.80 29 376.90 247.85%
28.02.2019 6 247.10 15 662.80 -9 415.70 -60.12% 23 461.70 -17 214.60 -73.37%
31.01.2019 15 662.80 11 536.30 4 126.50 35.77% -11 886.10 27 548.90 - 231.77%
31.12.2018 11 536.30 -2 845.60 14 381.90 - 505.41% 16 757.50 -5 221.20 -31.16%
30.11.2018 -2 845.60 20 190.50 -23 036.10 - 114.09% 23 146.40 -25 992.00 - 112.29%
31.10.2018 20 190.50 13 396.90 6 793.60 50.71% 5 194.10 14 996.40 288.72%
30.09.2018 13 396.90 9 530.90 3 866.00 40.56% 22 657.70 -9 260.80 -40.87%
31.08.2018 9 530.90 2 815.50 6 715.40 238.52% 44 323.00 -34 792.10 -78.50%
31.07.2018 2 815.50 11 812.30 -8 996.80 -76.16% 7 641.60 -4 826.10 -63.16%
30.06.2018 11 812.30 5 993.50 5 818.80 97.09% 13 020.90 -1 208.60 -9.28%
31.05.2018 5 993.50 - 143.00 6 136.50 -4 291.26% 24 173.20 -18 179.70 -75.21%
30.04.2018 - 143.00 11 852.80 -11 995.80 - 101.21% 11 212.30 -11 355.30 - 101.28%
31.03.2018 11 852.80 23 461.70 -11 608.90 -49.48% 6 252.50 5 600.30 89.57%
28.02.2018 23 461.70 -11 886.10 35 347.80 - 297.39% 33 454.20 -9 992.50 -29.87%
31.01.2018 -11 886.10 16 757.50 -28 643.60 - 170.93% 10 129.70 -22 015.80 - 217.34%
31.12.2017 16 757.50 23 146.40 -6 388.90 -27.60% 15 071.80 1 685.70 11.18%
30.11.2017 23 146.40 5 194.10 17 952.30 345.63% 17 255.30 5 891.10 34.14%
31.10.2017 5 194.10 22 657.70 -17 463.60 -77.08% 20 490.80 -15 296.70 -74.65%
30.09.2017 22 657.70 44 323.00 -21 665.30 -48.88% - 446.40 23 104.10 -5 175.65%
31.08.2017 44 323.00 7 641.60 36 681.40 480.02% 19 916.60 24 406.40 122.54%
31.07.2017 7 641.60 13 020.90 -5 379.30 -41.31% -8 954.50 16 596.10 - 185.34%
30.06.2017 13 020.90 24 173.20 -11 152.30 -46.13% -24 312.50 37 333.40 - 153.56%
31.05.2017 24 173.20 11 212.30 12 960.90 115.60% 11 236.10 12 937.10 115.14%
30.04.2017 11 212.30 6 252.50 4 959.80 79.33% -12 422.10 23 634.40 - 190.26%
31.03.2017 6 252.50 33 454.20 -27 201.70 -81.31% 16 343.60 -10 091.10 -61.74%
28.02.2017 33 454.20 10 129.70 23 324.50 230.26% 19 943.10 13 511.10 67.75%
31.01.2017 10 129.70 15 071.80 -4 942.10 -32.79% 4 505.60 5 624.10 124.82%
31.12.2016 15 071.80 17 255.30 -2 183.50 -12.65% 3 037.10 12 034.70 396.26%
30.11.2016 17 255.30 20 490.80 -3 235.50 -15.79% 19 480.90 -2 225.60 -11.42%
31.10.2016 20 490.80 - 446.40 20 937.20 -4 690.23% 10 815.00 9 675.80 89.47%
30.09.2016 - 446.40 19 916.60 -20 363.00 - 102.24% 16 853.70 -17 300.10 - 102.65%
31.08.2016 19 916.60 -8 954.50 28 871.10 - 322.42% 29 708.00 -9 791.40 -32.96%
31.07.2016 -8 954.50 -24 312.50 15 358.00 -63.17% -7 998.90 - 955.60 11.95%
30.06.2016 -24 312.50 11 236.10 -35 548.60 - 316.38% -7 653.70 -16 658.80 217.66%
31.05.2016 11 236.10 -12 422.10 23 658.20 - 190.45% -15 363.10 26 599.20 - 173.14%
30.04.2016 -12 422.10 16 343.60 -28 765.70 - 176.01% 16 786.80 -29 208.90 - 174.00%
31.03.2016 16 343.60 19 943.10 -3 599.50 -18.05% 1 467.80 14 875.80 1 013.48%
29.02.2016 19 943.10 4 505.60 15 437.50 342.63% 12 933.80 7 009.30 54.19%
31.01.2016 4 505.60 3 037.10 1 468.50 48.35% 11 237.50 -6 731.90 -59.91%
31.12.2015 3 037.10 19 480.90 -16 443.80 -84.41% 24 582.80 -21 545.70 -87.65%
30.11.2015 19 480.90 10 815.00 8 665.90 80.13% 9 951.00 9 529.90 95.77%
31.10.2015 10 815.00 16 853.70 -6 038.70 -35.83% 10 970.80 - 155.80 -1.42%
30.09.2015 16 853.70 29 708.00 -12 854.30 -43.27% 30 657.20 -13 803.50 -45.03%
31.08.2015 29 708.00 -7 998.90 37 706.90 - 471.40% 8 272.30 21 435.70 259.13%
31.07.2015 -7 998.90 -7 653.70 - 345.20 4.51% 6 119.30 -14 118.20 - 230.72%
30.06.2015 -7 653.70 -15 363.10 7 709.40 -50.18% -2 519.70 -5 134.00 203.75%
31.05.2015 -15 363.10 16 786.80 -32 149.90 - 191.52% 4 631.20 -19 994.30 - 431.73%
30.04.2015 16 786.80 1 467.80 15 319.00 1 043.67% -43 894.90 60 681.70 - 138.24%
31.03.2015 1 467.80 12 933.80 -11 466.00 -88.65% 9 493.30 -8 025.50 -84.54%
28.02.2015 12 933.80 11 237.50 1 696.30 15.09% 7 757.10 5 176.70 66.73%
31.01.2015 11 237.50 24 582.80 -13 345.30 -54.29% 21 685.20 -10 447.70 -48.18%
31.12.2014 24 582.80 9 951.00 14 631.80 147.04% 12 618.40 11 964.40 94.82%
30.11.2014 9 951.00 10 970.80 -1 019.80 -9.30% 12 618.40 -2 667.40 -21.14%
31.10.2014 10 970.80 30 657.20 -19 686.40 -64.21% 12 618.40 -1 647.60 -13.06%
30.09.2014 30 657.20 8 272.30 22 384.90 270.60% 12 618.40 18 038.80 142.96%
31.08.2014 8 272.30 6 119.30 2 153.00 35.18% 12 618.40 -4 346.10 -34.44%
31.07.2014 6 119.30 -2 519.70 8 639.00 - 342.86% 12 618.40 -6 499.10 -51.50%
30.06.2014 -2 519.70 4 631.20 -7 150.90 - 154.41% 12 618.40 -15 138.10 - 119.97%
31.05.2014 4 631.20 -43 894.90 48 526.10 - 110.55% 12 618.40 -7 987.20 -63.30%
30.04.2014 -43 894.90 9 493.30 -53 388.20 - 562.38% 12 618.40 -56 513.30 - 447.86%
31.03.2014 9 493.30 7 757.10 1 736.20 22.38% 12 618.40 -3 125.10 -24.77%
28.02.2014 7 757.10 21 685.20 -13 928.10 -64.23% 12 618.40 -4 861.30 -38.53%
31.01.2014 21 685.20 12 618.40 9 066.80 71.85% 12 618.40 9 066.80 71.85%
31.12.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 64 451.60 -51 833.20 -80.42%
30.11.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 -30 474.60 43 093.00 - 141.41%
31.10.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 8 023.10 4 595.30 57.28%
30.09.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 15 367.80 -2 749.40 -17.89%
31.08.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 725.80 11 892.60 1 638.55%
31.07.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 11 685.70 932.70 7.98%
30.06.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 25 625.90 -13 007.50 -50.76%
31.05.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 -59 160.40 71 778.80 - 121.33%
30.04.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 11 778.30 840.10 7.13%
31.03.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 20 237.90 -7 619.50 -37.65%
28.02.2013 12 618.40 12 618.40 0.00 0.00 -10 073.90 22 692.30 - 225.26%
31.01.2013 12 618.40 64 451.60 -51 833.20 -80.42% 5 271.70 7 346.70 139.36%
31.12.2012 64 451.60 -30 474.60 94 926.20 - 311.49% 30 789.30 33 662.30 109.33%
30.11.2012 -30 474.60 8 023.10 -38 497.70 - 479.84% 1 142.90 -31 617.50 -2 766.43%
31.10.2012 8 023.10 15 367.80 -7 344.70 -47.79% 4 054.20 3 968.90 97.90%
30.09.2012 15 367.80 725.80 14 642.00 2 017.36% 5 903.50 9 464.30 160.32%
31.08.2012 725.80 11 685.70 -10 959.90 -93.79% -5 705.90 6 431.70 - 112.72%
31.07.2012 11 685.70 25 625.90 -13 940.20 -54.40% -8 604.40 20 290.10 - 235.81%
30.06.2012 25 625.90 -59 160.40 84 786.30 - 143.32% 16 250.70 9 375.20 57.69%
31.05.2012 -59 160.40 11 778.30 -70 938.70 - 602.28% - 346.80 -58 813.60 16 958.94%
30.04.2012 11 778.30 20 237.90 -8 459.60 -41.80% 1 648.90 10 129.40 614.31%
31.03.2012 20 237.90 -10 073.90 30 311.80 - 300.89% -17 298.50 37 536.40 - 216.99%
29.02.2012 -10 073.90 5 271.70 -15 345.60 - 291.09% 2 585.70 -12 659.60 - 489.60%
31.01.2012 5 271.70 30 789.30 -25 517.60 -82.88% - 869.00 6 140.70 - 706.64%
31.12.2011 30 789.30 1 142.90 29 646.40 2 593.96% 18 905.00 11 884.30 62.86%
30.11.2011 1 142.90 4 054.20 -2 911.30 -71.81% -3 899.00 5 041.90 - 129.31%
31.10.2011 4 054.20 5 903.50 -1 849.30 -31.33% 4 562.20 - 508.00 -11.13%
30.09.2011 5 903.50 -5 705.90 11 609.40 - 203.46% 28 251.50 -22 348.00 -79.10%
31.08.2011 -5 705.90 -8 604.40 2 898.50 -33.69% 1 771.20 -7 477.10 - 422.15%
31.07.2011 -8 604.40 16 250.70 -24 855.10 - 152.95% 6 737.70 -15 342.10 - 227.71%
30.06.2011 16 250.70 - 346.80 16 597.50 -4 785.90% 8 438.00 7 812.70 92.59%
31.05.2011 - 346.80 1 648.90 -1 995.70 - 121.03% 3 121.70 -3 468.50 - 111.11%
30.04.2011 1 648.90 -17 298.50 18 947.40 - 109.53% 359.80 1 289.10 358.28%
31.03.2011 -17 298.50 2 585.70 -19 884.20 - 769.01% 24 188.10 -41 486.60 - 171.52%
28.02.2011 2 585.70 - 869.00 3 454.70 - 397.55% 6 773.60 -4 187.90 -61.83%
31.01.2011 - 869.00 18 905.00 -19 774.00 - 104.60% 480.00 -1 349.00 - 281.04%
31.12.2010 18 905.00 -3 899.00 22 804.00 - 584.87% 5 733.80 13 171.20 229.71%
30.11.2010 -3 899.00 4 562.20 -8 461.20 - 185.46% -1 261.40 -2 637.60 209.10%
31.10.2010 4 562.20 28 251.50 -23 689.30 -83.85% 1 101.60 3 460.60 314.14%
30.09.2010 28 251.50 1 771.20 26 480.30 1 495.05% 35 910.20 -7 658.70 -21.33%
31.08.2010 1 771.20 6 737.70 -4 966.50 -73.71% 1 006.10 765.10 76.05%
31.07.2010 6 737.70 8 438.00 -1 700.30 -20.15% -1 482.30 8 220.00 - 554.54%
30.06.2010 8 438.00 3 121.70 5 316.30 170.30% 6 381.40 2 056.60 32.23%
31.05.2010 3 121.70 359.80 2 761.90 767.62% 8 201.50 -5 079.80 -61.94%
30.04.2010 359.80 24 188.10 -23 828.30 -98.51% 3 514.70 -3 154.90 -89.76%
31.03.2010 24 188.10 6 773.60 17 414.50 257.09% - 883.00 25 071.10 -2 839.31%
28.02.2010 6 773.60 480.00 6 293.60 1 311.17% 741.40 6 032.20 813.62%
31.01.2010 480.00 5 733.80 -5 253.80 -91.63% 2 234.20 -1 754.20 -78.52%
31.12.2009 5 733.80 -1 261.40 6 995.20 - 554.56% 16 532.10 -10 798.30 -65.32%
30.11.2009 -1 261.40 1 101.60 -2 363.00 - 214.51% 4 346.60 -5 608.00 - 129.02%
31.10.2009 1 101.60 35 910.20 -34 808.60 -96.93% 3 976.70 -2 875.10 -72.30%
30.09.2009 35 910.20 1 006.10 34 904.10 3 469.25% 17 620.10 18 290.10 103.80%
31.08.2009 1 006.10 -1 482.30 2 488.40 - 167.87% 5 322.20 -4 316.10 -81.10%
31.07.2009 -1 482.30 6 381.40 -7 863.70 - 123.23% 5 838.70 -7 321.00 - 125.39%
30.06.2009 6 381.40 8 201.50 -1 820.10 -22.19% 1 396.10 4 985.30 357.09%
31.05.2009 8 201.50 3 514.70 4 686.80 133.35% 4 871.80 3 329.70 68.35%
30.04.2009 3 514.70 - 883.00 4 397.70 - 498.04% 7 851.60 -4 336.90 -55.24%
31.03.2009 - 883.00 741.40 -1 624.40 - 219.10% 32 939.50 -33 822.50 - 102.68%
28.02.2009 741.40 2 234.20 -1 492.80 -66.82% 4 594.70 -3 853.30 -83.86%
31.01.2009 2 234.20 16 532.10 -14 297.90 -86.49% 6 606.40 -4 372.20 -66.18%
31.12.2008 16 532.10 4 346.60 12 185.50 280.35% 39 739.10 -23 207.00 -58.40%
30.11.2008 4 346.60 3 976.70 369.90 9.30% 20 878.50 -16 531.90 -79.18%
31.10.2008 3 976.70 17 620.10 -13 643.40 -77.43% 21 364.70 -17 388.00 -81.39%
30.09.2008 17 620.10 5 322.20 12 297.90 231.07% -12 213.80 29 833.90 - 244.26%
31.08.2008 5 322.20 5 838.70 - 516.50 -8.85% 9 767.80 -4 445.60 -45.51%
31.07.2008 5 838.70 1 396.10 4 442.60 318.21% 1 620.30 4 218.40 260.35%
30.06.2008 1 396.10 4 871.80 -3 475.70 -71.34% - 851.20 2 247.30 - 264.02%
31.05.2008 4 871.80 7 851.60 -2 979.80 -37.95% 7 513.90 -2 642.10 -35.16%
30.04.2008 7 851.60 32 939.50 -25 087.90 -76.16% 8 899.10 -1 047.50 -11.77%
31.03.2008 32 939.50 4 594.70 28 344.80 616.90% -4 377.90 37 317.40 - 852.40%
29.02.2008 4 594.70 6 606.40 -2 011.70 -30.45% -12 391.80 16 986.50 - 137.08%
31.01.2008 6 606.40 39 739.10 -33 132.70 -83.38% 10 692.40 -4 086.00 -38.21%
31.12.2007 39 739.10 20 878.50 18 860.60 90.33% 25 128.50 14 610.60 58.14%
30.11.2007 20 878.50 21 364.70 - 486.20 -2.28% 39 263.30 -18 384.80 -46.82%
31.10.2007 21 364.70 -12 213.80 33 578.50 - 274.92% -4 209.40 25 574.10 - 607.55%
30.09.2007 -12 213.80 9 767.80 -21 981.60 - 225.04% 5 554.80 -17 768.60 - 319.88%
31.08.2007 9 767.80 1 620.30 8 147.50 502.84% -17 427.80 27 195.60 - 156.05%
31.07.2007 1 620.30 - 851.20 2 471.50 - 290.35% 3 923.10 -2 302.80 -58.70%
30.06.2007 - 851.20 7 513.90 -8 365.10 - 111.33% 4 765.20 -5 616.40 - 117.86%
31.05.2007 7 513.90 8 899.10 -1 385.20 -15.57% 4 730.40 2 783.50 58.84%
30.04.2007 8 899.10 -4 377.90 13 277.00 - 303.27% -10 580.70 19 479.80 - 184.11%
31.03.2007 -4 377.90 -12 391.80 8 013.90 -64.67% 20 182.30 -24 560.20 - 121.69%
28.02.2007 -12 391.80 10 692.40 -23 084.20 - 215.89% 3 314.40 -15 706.20 - 473.88%
31.01.2007 10 692.40 25 128.50 -14 436.10 -57.45% -6 229.70 16 922.10 - 271.64%
31.12.2006 25 128.50 39 263.30 -14 134.80 -36.00% -10 870.70 35 999.20 - 331.16%
30.11.2006 39 263.30 -4 209.40 43 472.70 -1 032.75% -21 077.10 60 340.40 - 286.28%
31.10.2006 -4 209.40 5 554.80 -9 764.20 - 175.78% 29 313.70 -33 523.10 - 114.36%
30.09.2006 5 554.80 -17 427.80 22 982.60 - 131.87% -78.00 5 632.80 -7 221.54%
31.08.2006 -17 427.80 3 923.10 -21 350.90 - 544.24% 3 487.40 -20 915.20 - 599.74%
31.07.2006 3 923.10 4 765.20 - 842.10 -17.67% 996.80 2 926.30 293.57%
30.06.2006 4 765.20 4 730.40 34.80 0.74% -10 816.40 15 581.60 - 144.06%
31.05.2006 4 730.40 -10 580.70 15 311.10 - 144.71% 39 298.70 -34 568.30 -87.96%
30.04.2006 -10 580.70 20 182.30 -30 763.00 - 152.43% 12 281.10 -22 861.80 - 186.15%
31.03.2006 20 182.30 3 314.40 16 867.90 508.93% 4 386.90 15 795.40 360.06%
28.02.2006 3 314.40 -6 229.70 9 544.10 - 153.20% - 920.40 4 234.80 - 460.10%
31.01.2006 -6 229.70 -10 870.70 4 641.00 -42.69% 3 944.70 -10 174.40 - 257.93%
31.12.2005 -10 870.70 -21 077.10 10 206.40 -48.42% 12 090.30 -22 961.00 - 189.91%
30.11.2005 -21 077.10 29 313.70 -50 390.80 - 171.90% 6 142.00 -27 219.10 - 443.16%
31.10.2005 29 313.70 -78.00 29 391.70 -37 681.67% 4 300.10 25 013.60 581.70%
30.09.2005 -78.00 3 487.40 -3 565.40 - 102.24% 6 008.70 -6 086.70 - 101.30%
31.08.2005 3 487.40 996.80 2 490.60 249.86% 5 839.60 -2 352.20 -40.28%
31.07.2005 996.80 -10 816.40 11 813.20 - 109.22% 6 048.80 -5 052.00 -83.52%
30.06.2005 -10 816.40 39 298.70 -50 115.10 - 127.52% 4 485.30 -15 301.70 - 341.15%
31.05.2005 39 298.70 12 281.10 27 017.60 219.99% 4 883.40 34 415.30 704.74%
30.04.2005 12 281.10 4 386.90 7 894.20 179.95% 4 954.70 7 326.40 147.87%
31.03.2005 4 386.90 - 920.40 5 307.30 - 576.63% 2 990.70 1 396.20 46.68%
28.02.2005 - 920.40 3 944.70 -4 865.10 - 123.33% 2 579.00 -3 499.40 - 135.69%
31.01.2005 3 944.70 12 090.30 -8 145.60 -67.37% 2 739.90 1 204.80 43.97%
31.12.2004 12 090.30 6 142.00 5 948.30 96.85% - - -
30.11.2004 6 142.00 4 300.10 1 841.90 42.83% - - -
31.10.2004 4 300.10 6 008.70 -1 708.60 -28.44% - - -
30.09.2004 6 008.70 5 839.60 169.10 2.90% - - -
31.08.2004 5 839.60 6 048.80 - 209.20 -3.46% - - -
31.07.2004 6 048.80 4 485.30 1 563.50 34.86% - - -
30.06.2004 4 485.30 4 883.40 - 398.10 -8.15% - - -
31.05.2004 4 883.40 4 954.70 -71.30 -1.44% - - -
30.04.2004 4 954.70 2 990.70 1 964.00 65.67% - - -
31.03.2004 2 990.70 2 579.00 411.70 15.96% - - -
29.02.2004 2 579.00 2 739.90 - 160.90 -5.87% - - -
31.01.2004 2 739.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

1 - Přímé investice - aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. CZK)
1 - Přímé investice - aktiva (Platební bilance v mil. CZK)
1 - Přímé investice - aktiva (Platební bilance v mil. EUR)
1 - Přímé investice - aktiva (Platební bilance v mil. USD)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. EUR)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Finančního účtu v mil. USD)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Přímých investic v mil. EUR)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Přímých investic v mil. USD)
1 - Přímé investice - aktiva (Položky Přímých investic v mil. CZK)
Liabilities and equity, total (1. - 8.) (Insurance undertakings, total (in CZK thousands))
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies