Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 902 532.90
Min 30.04.1997 186 550.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2018 683 468.60 610 422.70 73 045.90 11.97% 568 175.50 115 293.10 20.29%
30.06.2018 610 422.70 667 578.20 -57 155.50 -8.56% 530 389.90 80 032.80 15.09%
31.05.2018 667 578.20 671 377.60 -3 799.40 -0.57% 604 550.00 63 028.20 10.43%
30.04.2018 671 377.60 638 543.80 32 833.80 5.14% 622 115.30 49 262.30 7.92%
31.03.2018 638 543.80 639 354.50 - 810.70 -0.13% 531 377.90 107 165.90 20.17%
28.02.2018 639 354.50 608 577.40 30 777.10 5.06% 558 176.20 81 178.30 14.54%
31.01.2018 608 577.40 466 940.50 141 636.90 30.33% 552 803.40 55 774.00 10.09%
31.12.2017 466 940.50 577 734.30 - 110 793.80 -19.18% 420 485.70 46 454.80 11.05%
30.11.2017 577 734.30 617 321.40 -39 587.10 -6.41% 504 314.00 73 420.30 14.56%
31.10.2017 617 321.40 577 929.10 39 392.30 6.82% 500 473.00 116 848.40 23.35%
30.09.2017 577 929.10 600 454.00 -22 524.90 -3.75% 447 913.10 130 016.00 29.03%
31.08.2017 600 454.00 568 175.50 32 278.50 5.68% 493 977.50 106 476.50 21.55%
31.07.2017 568 175.50 530 389.90 37 785.60 7.12% 491 803.90 76 371.60 15.53%
30.06.2017 530 389.90 604 550.00 -74 160.10 -12.27% 462 673.20 67 716.70 14.64%
31.05.2017 604 550.00 622 115.30 -17 565.30 -2.82% 599 946.70 4 603.30 0.77%
30.04.2017 622 115.30 531 377.90 90 737.40 17.08% 625 235.50 -3 120.20 -0.50%
31.03.2017 531 377.90 558 176.20 -26 798.30 -4.80% 632 914.90 - 101 537.00 -16.04%
28.02.2017 558 176.20 552 803.40 5 372.80 0.97% 613 233.40 -55 057.20 -8.98%
31.01.2017 552 803.40 420 485.70 132 317.70 31.47% 614 874.10 -62 070.70 -10.09%
31.12.2016 420 485.70 504 314.00 -83 828.30 -16.62% 451 071.70 -30 586.00 -6.78%
30.11.2016 504 314.00 500 473.00 3 841.00 0.77% 583 763.50 -79 449.50 -13.61%
31.10.2016 500 473.00 447 913.10 52 559.90 11.73% 589 391.80 -88 918.80 -15.09%
30.09.2016 447 913.10 493 977.50 -46 064.40 -9.33% 560 562.00 - 112 648.90 -20.10%
31.08.2016 493 977.50 491 803.90 2 173.60 0.44% 593 282.50 -99 305.00 -16.74%
31.07.2016 491 803.90 462 673.20 29 130.70 6.30% 583 615.80 -91 811.90 -15.73%
30.06.2016 462 673.20 599 946.70 - 137 273.50 -22.88% 560 007.30 -97 334.10 -17.38%
31.05.2016 599 946.70 625 235.50 -25 288.80 -4.04% 519 115.80 80 830.90 15.57%
30.04.2016 625 235.50 632 914.90 -7 679.40 -1.21% 544 438.50 80 797.00 14.84%
31.03.2016 632 914.90 613 233.40 19 681.50 3.21% 597 610.60 35 304.30 5.91%
29.02.2016 613 233.40 614 874.10 -1 640.70 -0.27% 617 544.60 -4 311.20 -0.70%
31.01.2016 614 874.10 451 071.70 163 802.40 36.31% 621 287.70 -6 413.60 -1.03%
31.12.2015 451 071.70 583 763.50 - 132 691.80 -22.73% 579 670.60 - 128 598.90 -22.18%
30.11.2015 583 763.50 589 391.80 -5 628.30 -0.95% 586 802.20 -3 038.70 -0.52%
31.10.2015 589 391.80 560 562.00 28 829.80 5.14% 642 317.40 -52 925.60 -8.24%
30.09.2015 560 562.00 593 282.50 -32 720.50 -5.52% 654 003.60 -93 441.60 -14.29%
31.08.2015 593 282.50 583 615.80 9 666.70 1.66% 662 734.30 -69 451.80 -10.48%
31.07.2015 583 615.80 560 007.30 23 608.50 4.22% 677 255.10 -93 639.30 -13.83%
30.06.2015 560 007.30 519 115.80 40 891.50 7.88% 706 054.10 - 146 046.80 -20.68%
31.05.2015 519 115.80 544 438.50 -25 322.70 -4.65% 720 478.00 - 201 362.20 -27.95%
30.04.2015 544 438.50 597 610.60 -53 172.10 -8.90% 755 523.10 - 211 084.60 -27.94%
31.03.2015 597 610.60 617 544.60 -19 934.00 -3.23% 765 318.80 - 167 708.20 -21.91%
28.02.2015 617 544.60 621 287.70 -3 743.10 -0.60% 790 665.50 - 173 120.90 -21.90%
31.01.2015 621 287.70 579 670.60 41 617.10 7.18% 790 490.90 - 169 203.20 -21.40%
31.12.2014 579 670.60 586 802.20 -7 131.60 -1.22% 727 605.50 - 147 934.90 -20.33%
30.11.2014 586 802.20 642 317.40 -55 515.20 -8.64% 708 615.10 - 121 812.90 -17.19%
31.10.2014 642 317.40 654 003.60 -11 686.20 -1.79% 744 514.50 - 102 197.10 -13.73%
30.09.2014 654 003.60 662 734.30 -8 730.70 -1.32% 742 703.30 -88 699.70 -11.94%
31.08.2014 662 734.30 677 255.10 -14 520.80 -2.14% 760 566.20 -97 831.90 -12.86%
31.07.2014 677 255.10 706 054.10 -28 799.00 -4.08% 757 847.30 -80 592.20 -10.63%
30.06.2014 706 054.10 720 478.00 -14 423.90 -2.00% 751 380.30 -45 326.20 -6.03%
31.05.2014 720 478.00 755 523.10 -35 045.10 -4.64% 769 729.80 -49 251.80 -6.40%
30.04.2014 755 523.10 765 318.80 -9 795.70 -1.28% 817 073.10 -61 550.00 -7.53%
31.03.2014 765 318.80 790 665.50 -25 346.70 -3.21% 815 882.70 -50 563.90 -6.20%
28.02.2014 790 665.50 790 490.90 174.60 0.02% 775 220.00 15 445.50 1.99%
31.01.2014 790 490.90 727 605.50 62 885.40 8.64% 799 044.50 -8 553.60 -1.07%
31.12.2013 727 605.50 708 615.10 18 990.40 2.68% 714 751.70 12 853.80 1.80%
30.11.2013 708 615.10 744 514.50 -35 899.40 -4.82% 678 349.90 30 265.20 4.46%
31.10.2013 744 514.50 742 703.30 1 811.20 0.24% 738 927.30 5 587.20 0.76%
30.09.2013 742 703.30 760 566.20 -17 862.90 -2.35% 767 125.00 -24 421.70 -3.18%
31.08.2013 760 566.20 757 847.30 2 718.90 0.36% 736 229.20 24 337.00 3.31%
31.07.2013 757 847.30 751 380.30 6 467.00 0.86% 745 149.70 12 697.60 1.70%
30.06.2013 751 380.30 769 729.80 -18 349.50 -2.38% 734 489.60 16 890.70 2.30%
31.05.2013 769 729.80 817 073.10 -47 343.30 -5.79% 727 225.50 42 504.30 5.84%
30.04.2013 817 073.10 815 882.70 1 190.40 0.15% 713 019.50 104 053.60 14.59%
31.03.2013 815 882.70 775 220.00 40 662.70 5.25% 733 347.70 82 535.00 11.25%
28.02.2013 775 220.00 799 044.50 -23 824.50 -2.98% 718 236.20 56 983.80 7.93%
31.01.2013 799 044.50 714 751.70 84 292.80 11.79% 739 200.70 59 843.80 8.10%
31.12.2012 714 751.70 678 349.90 36 401.80 5.37% 691 154.50 23 597.20 3.41%
30.11.2012 678 349.90 738 927.30 -60 577.40 -8.20% 688 154.60 -9 804.70 -1.42%
31.10.2012 738 927.30 767 125.00 -28 197.70 -3.68% 684 883.70 54 043.60 7.89%
30.09.2012 767 125.00 736 229.20 30 895.80 4.20% 668 890.20 98 234.80 14.69%
31.08.2012 736 229.20 745 149.70 -8 920.50 -1.20% 641 133.10 95 096.10 14.83%
31.07.2012 745 149.70 734 489.60 10 660.10 1.45% 669 754.80 75 394.90 11.26%
30.06.2012 734 489.60 727 225.50 7 264.10 1.00% 672 178.70 62 310.90 9.27%
31.05.2012 727 225.50 713 019.50 14 206.00 1.99% 651 208.30 76 017.20 11.67%
30.04.2012 713 019.50 733 347.70 -20 328.20 -2.77% 650 268.40 62 751.10 9.65%
31.03.2012 733 347.70 718 236.20 15 111.50 2.10% 692 283.50 41 064.20 5.93%
29.02.2012 718 236.20 739 200.70 -20 964.50 -2.84% 686 011.90 32 224.30 4.70%
31.01.2012 739 200.70 691 154.50 48 046.20 6.95% 726 169.10 13 031.60 1.79%
31.12.2011 691 154.50 688 154.60 2 999.90 0.44% 709 988.20 -18 833.70 -2.65%
30.11.2011 688 154.60 684 883.70 3 270.90 0.48% 722 378.80 -34 224.20 -4.74%
31.10.2011 684 883.70 668 890.20 15 993.50 2.39% 758 711.90 -73 828.20 -9.73%
30.09.2011 668 890.20 641 133.10 27 757.10 4.33% 792 068.90 - 123 178.70 -15.55%
31.08.2011 641 133.10 669 754.80 -28 621.70 -4.27% 782 483.50 - 141 350.40 -18.06%
31.07.2011 669 754.80 672 178.70 -2 423.90 -0.36% 767 249.10 -97 494.30 -12.71%
30.06.2011 672 178.70 651 208.30 20 970.40 3.22% 719 532.60 -47 353.90 -6.58%
31.05.2011 651 208.30 650 268.40 939.90 0.14% 707 190.50 -55 982.20 -7.92%
30.04.2011 650 268.40 692 283.50 -42 015.10 -6.07% 672 604.80 -22 336.40 -3.32%
31.03.2011 692 283.50 686 011.90 6 271.60 0.91% 715 437.50 -23 154.00 -3.24%
28.02.2011 686 011.90 726 169.10 -40 157.20 -5.53% 719 028.30 -33 016.40 -4.59%
31.01.2011 726 169.10 709 988.20 16 180.90 2.28% 759 979.10 -33 810.00 -4.45%
31.12.2010 709 988.20 722 378.80 -12 390.60 -1.72% 749 535.80 -39 547.60 -5.28%
30.11.2010 722 378.80 758 711.90 -36 333.10 -4.79% 756 963.40 -34 584.60 -4.57%
31.10.2010 758 711.90 792 068.90 -33 357.00 -4.21% 830 704.50 -71 992.60 -8.67%
30.09.2010 792 068.90 782 483.50 9 585.40 1.22% 847 046.70 -54 977.80 -6.49%
31.08.2010 782 483.50 767 249.10 15 234.40 1.99% 832 375.60 -49 892.10 -5.99%
31.07.2010 767 249.10 719 532.60 47 716.50 6.63% 833 592.20 -66 343.10 -7.96%
30.06.2010 719 532.60 707 190.50 12 342.10 1.75% 860 446.70 - 140 914.10 -16.38%
31.05.2010 707 190.50 672 604.80 34 585.70 5.14% 863 754.30 - 156 563.80 -18.13%
30.04.2010 672 604.80 715 437.50 -42 832.70 -5.99% 831 904.90 - 159 300.10 -19.15%
31.03.2010 715 437.50 719 028.30 -3 590.80 -0.50% 847 697.00 - 132 259.50 -15.60%
28.02.2010 719 028.30 759 979.10 -40 950.80 -5.39% 854 664.50 - 135 636.20 -15.87%
31.01.2010 759 979.10 749 535.80 10 443.30 1.39% 902 532.90 - 142 553.80 -15.79%
31.12.2009 749 535.80 756 963.40 -7 427.60 -0.98% 805 927.70 -56 391.90 -7.00%
30.11.2009 756 963.40 830 704.50 -73 741.10 -8.88% 859 778.60 - 102 815.20 -11.96%
31.10.2009 830 704.50 847 046.70 -16 342.20 -1.93% 852 638.60 -21 934.10 -2.57%
30.09.2009 847 046.70 832 375.60 14 671.10 1.76% 837 005.50 10 041.20 1.20%
31.08.2009 832 375.60 833 592.20 -1 216.60 -0.15% 861 597.30 -29 221.70 -3.39%
31.07.2009 833 592.20 860 446.70 -26 854.50 -3.12% 845 220.50 -11 628.30 -1.38%
30.06.2009 860 446.70 863 754.30 -3 307.60 -0.38% 803 897.20 56 549.50 7.03%
31.05.2009 863 754.30 831 904.90 31 849.40 3.83% 727 416.20 136 338.10 18.74%
30.04.2009 831 904.90 847 697.00 -15 792.10 -1.86% 733 756.70 98 148.20 13.38%
31.03.2009 847 697.00 854 664.50 -6 967.50 -0.82% 748 654.90 99 042.10 13.23%
28.02.2009 854 664.50 902 532.90 -47 868.40 -5.30% 768 394.20 86 270.30 11.23%
31.01.2009 902 532.90 805 927.70 96 605.20 11.99% 805 397.60 97 135.30 12.06%
31.12.2008 805 927.70 859 778.60 -53 850.90 -6.26% 655 286.40 150 641.30 22.99%
30.11.2008 859 778.60 852 638.60 7 140.00 0.84% 738 989.80 120 788.80 16.35%
31.10.2008 852 638.60 837 005.50 15 633.10 1.87% 739 174.10 113 464.50 15.35%
30.09.2008 837 005.50 861 597.30 -24 591.80 -2.85% 717 515.50 119 490.00 16.65%
31.08.2008 861 597.30 845 220.50 16 376.80 1.94% 691 375.00 170 222.30 24.62%
31.07.2008 845 220.50 803 897.20 41 323.30 5.14% 705 031.20 140 189.30 19.88%
30.06.2008 803 897.20 727 416.20 76 481.00 10.51% 687 587.40 116 309.80 16.92%
31.05.2008 727 416.20 733 756.70 -6 340.50 -0.86% 645 111.20 82 305.00 12.76%
30.04.2008 733 756.70 748 654.90 -14 898.20 -1.99% 657 548.60 76 208.10 11.59%
31.03.2008 748 654.90 768 394.20 -19 739.30 -2.57% 663 412.80 85 242.10 12.85%
29.02.2008 768 394.20 805 397.60 -37 003.40 -4.59% 646 775.80 121 618.40 18.80%
31.01.2008 805 397.60 655 286.40 150 111.20 22.91% 649 586.00 155 811.60 23.99%
31.12.2007 655 286.40 738 989.80 -83 703.40 -11.33% 513 614.10 141 672.30 27.58%
30.11.2007 738 989.80 739 174.10 - 184.30 -0.02% 546 852.60 192 137.20 35.13%
31.10.2007 739 174.10 717 515.50 21 658.60 3.02% 546 255.70 192 918.40 35.32%
30.09.2007 717 515.50 691 375.00 26 140.50 3.78% 610 141.80 107 373.70 17.60%
31.08.2007 691 375.00 705 031.20 -13 656.20 -1.94% 580 105.10 111 269.90 19.18%
31.07.2007 705 031.20 687 587.40 17 443.80 2.54% 567 863.90 137 167.30 24.15%
30.06.2007 687 587.40 645 111.20 42 476.20 6.58% 612 582.60 75 004.80 12.24%
31.05.2007 645 111.20 657 548.60 -12 437.40 -1.89% 561 889.80 83 221.40 14.81%
30.04.2007 657 548.60 663 412.80 -5 864.20 -0.88% 548 816.20 108 732.40 19.81%
31.03.2007 663 412.80 646 775.80 16 637.00 2.57% 616 070.10 47 342.70 7.68%
28.02.2007 646 775.80 649 586.00 -2 810.20 -0.43% 511 930.30 134 845.50 26.34%
31.01.2007 649 586.00 513 614.10 135 971.90 26.47% 518 385.50 131 200.50 25.31%
31.12.2006 513 614.10 546 852.60 -33 238.50 -6.08% 446 599.30 67 014.80 15.01%
30.11.2006 546 852.60 546 255.70 596.90 0.11% 474 503.80 72 348.80 15.25%
31.10.2006 546 255.70 610 141.80 -63 886.10 -10.47% 459 335.80 86 919.90 18.92%
30.09.2006 610 141.80 580 105.10 30 036.70 5.18% 517 245.40 92 896.40 17.96%
31.08.2006 580 105.10 567 863.90 12 241.20 2.16% 446 236.40 133 868.70 30.00%
31.07.2006 567 863.90 612 582.60 -44 718.70 -7.30% 445 467.80 122 396.10 27.48%
30.06.2006 612 582.60 561 889.80 50 692.80 9.02% 489 058.00 123 524.60 25.26%
31.05.2006 561 889.80 548 816.20 13 073.60 2.38% 423 324.30 138 565.50 32.73%
30.04.2006 548 816.20 616 070.10 -67 253.90 -10.92% 428 032.90 120 783.30 28.22%
31.03.2006 616 070.10 511 930.30 104 139.80 20.34% 467 244.40 148 825.70 31.85%
28.02.2006 511 930.30 518 385.50 -6 455.20 -1.25% 410 655.00 101 275.30 24.66%
31.01.2006 518 385.50 446 599.30 71 786.20 16.07% 416 778.40 101 607.10 24.38%
31.12.2005 446 599.30 474 503.80 -27 904.50 -5.88% 393 277.50 53 321.80 13.56%
30.11.2005 474 503.80 459 335.80 15 168.00 3.30% 441 328.30 33 175.50 7.52%
31.10.2005 459 335.80 517 245.40 -57 909.60 -11.20% 436 863.10 22 472.70 5.14%
30.09.2005 517 245.40 446 236.40 71 009.00 15.91% 478 906.00 38 339.40 8.01%
31.08.2005 446 236.40 445 467.80 768.60 0.17% 442 972.80 3 263.60 0.74%
31.07.2005 445 467.80 489 058.00 -43 590.20 -8.91% 472 554.90 -27 087.10 -5.73%
30.06.2005 489 058.00 423 324.30 65 733.70 15.53% 471 349.60 17 708.40 3.76%
31.05.2005 423 324.30 428 032.90 -4 708.60 -1.10% 401 335.70 21 988.60 5.48%
30.04.2005 428 032.90 467 244.40 -39 211.50 -8.39% 410 552.80 17 480.10 4.26%
31.03.2005 467 244.40 410 655.00 56 589.40 13.78% 444 484.40 22 760.00 5.12%
28.02.2005 410 655.00 416 778.40 -6 123.40 -1.47% 414 012.50 -3 357.50 -0.81%
31.01.2005 416 778.40 393 277.50 23 500.90 5.98% 417 276.20 - 497.80 -0.12%
31.12.2004 393 277.50 441 328.30 -48 050.80 -10.89% 376 717.30 16 560.20 4.40%
30.11.2004 441 328.30 436 863.10 4 465.20 1.02% 407 427.80 33 900.50 8.32%
31.10.2004 436 863.10 478 906.00 -42 042.90 -8.78% 421 298.70 15 564.40 3.69%
30.09.2004 478 906.00 442 972.80 35 933.20 8.11% 427 250.40 51 655.60 12.09%
31.08.2004 442 972.80 472 554.90 -29 582.10 -6.26% 418 389.70 24 583.10 5.88%
31.07.2004 472 554.90 471 349.60 1 205.30 0.26% 412 200.00 60 354.90 14.64%
30.06.2004 471 349.60 401 335.70 70 013.90 17.45% 446 482.40 24 867.20 5.57%
31.05.2004 401 335.70 410 552.80 -9 217.10 -2.25% 428 274.50 -26 938.80 -6.29%
30.04.2004 410 552.80 444 484.40 -33 931.60 -7.63% 456 781.30 -46 228.50 -10.12%
31.03.2004 444 484.40 414 012.50 30 471.90 7.36% 489 521.70 -45 037.30 -9.20%
29.02.2004 414 012.50 417 276.20 -3 263.70 -0.78% 466 894.90 -52 882.40 -11.33%
31.01.2004 417 276.20 376 717.30 40 558.90 10.77% 477 894.20 -60 618.00 -12.68%
31.12.2003 376 717.30 407 427.80 -30 710.50 -7.54% 489 016.90 - 112 299.60 -22.96%
30.11.2003 407 427.80 421 298.70 -13 870.90 -3.29% 494 820.40 -87 392.60 -17.66%
31.10.2003 421 298.70 427 250.40 -5 951.70 -1.39% 505 403.60 -84 104.90 -16.64%
30.09.2003 427 250.40 418 389.70 8 860.70 2.12% 486 490.70 -59 240.30 -12.18%
31.08.2003 418 389.70 412 200.00 6 189.70 1.50% 504 211.80 -85 822.10 -17.02%
31.07.2003 412 200.00 446 482.40 -34 282.40 -7.68% 513 944.20 - 101 744.20 -19.80%
30.06.2003 446 482.40 428 274.50 18 207.90 4.25% 534 809.30 -88 326.90 -16.52%
31.05.2003 428 274.50 456 781.30 -28 506.80 -6.24% 479 964.10 -51 689.60 -10.77%
30.04.2003 456 781.30 489 521.70 -32 740.40 -6.69% 460 428.90 -3 647.60 -0.79%
31.03.2003 489 521.70 466 894.90 22 626.80 4.85% 473 436.20 16 085.50 3.40%
28.02.2003 466 894.90 477 894.20 -10 999.30 -2.30% 460 251.50 6 643.40 1.44%
31.01.2003 477 894.20 489 016.90 -11 122.70 -2.27% 453 033.30 24 860.90 5.49%
31.12.2002 489 016.90 494 820.40 -5 803.50 -1.17% 416 538.30 72 478.60 17.40%
30.11.2002 494 820.40 505 403.60 -10 583.20 -2.09% 442 493.10 52 327.30 11.83%
31.10.2002 505 403.60 486 490.70 18 912.90 3.89% 455 131.30 50 272.30 11.05%
30.09.2002 486 490.70 504 211.80 -17 721.10 -3.51% 467 569.70 18 921.00 4.05%
31.08.2002 504 211.80 513 944.20 -9 732.40 -1.89% 482 905.90 21 305.90 4.41%
31.07.2002 513 944.20 534 809.30 -20 865.10 -3.90% 477 409.60 36 534.60 7.65%
30.06.2002 534 809.30 479 964.10 54 845.20 11.43% 460 944.80 73 864.50 16.02%
31.05.2002 479 964.10 460 428.90 19 535.20 4.24% 451 508.30 28 455.80 6.30%
30.04.2002 460 428.90 473 436.20 -13 007.30 -2.75% 442 069.80 18 359.10 4.15%
31.03.2002 473 436.20 460 251.50 13 184.70 2.86% 431 685.70 41 750.50 9.67%
28.02.2002 460 251.50 453 033.30 7 218.20 1.59% 431 450.00 28 801.50 6.68%
31.01.2002 453 033.30 416 538.30 36 495.00 8.76% 428 462.40 24 570.90 5.73%
31.12.2001 416 538.30 442 493.10 -25 954.80 -5.87% 332 240.30 84 298.00 25.37%
30.11.2001 442 493.10 455 131.30 -12 638.20 -2.78% 391 177.20 51 315.90 13.12%
31.10.2001 455 131.30 467 569.70 -12 438.40 -2.66% 390 571.20 64 560.10 16.53%
30.09.2001 467 569.70 482 905.90 -15 336.20 -3.18% 385 728.30 81 841.40 21.22%
31.08.2001 482 905.90 477 409.60 5 496.30 1.15% 384 239.90 98 666.00 25.68%
31.07.2001 477 409.60 460 944.80 16 464.80 3.57% 377 884.20 99 525.40 26.34%
30.06.2001 460 944.80 451 508.30 9 436.50 2.09% 377 806.40 83 138.40 22.01%
31.05.2001 451 508.30 442 069.80 9 438.50 2.13% 395 377.10 56 131.20 14.20%
30.04.2001 442 069.80 431 685.70 10 384.10 2.41% 397 663.30 44 406.50 11.17%
31.03.2001 431 685.70 431 450.00 235.70 0.05% 405 190.50 26 495.20 6.54%
28.02.2001 431 450.00 428 462.40 2 987.60 0.70% 394 985.90 36 464.10 9.23%
31.01.2001 428 462.40 332 240.30 96 222.10 28.96% 373 099.50 55 362.90 14.84%
31.12.2000 332 240.30 391 177.20 -58 936.90 -15.07% 328 476.80 3 763.50 1.15%
30.11.2000 391 177.20 390 571.20 606.00 0.16% 377 949.20 13 228.00 3.50%
31.10.2000 390 571.20 385 728.30 4 842.90 1.26% 384 765.90 5 805.30 1.51%
30.09.2000 385 728.30 384 239.90 1 488.40 0.39% 392 987.70 -7 259.40 -1.85%
31.08.2000 384 239.90 377 884.20 6 355.70 1.68% 390 977.90 -6 738.00 -1.72%
31.07.2000 377 884.20 377 806.40 77.80 0.02% 394 832.30 -16 948.10 -4.29%
30.06.2000 377 806.40 395 377.10 -17 570.70 -4.44% 398 447.80 -20 641.40 -5.18%
31.05.2000 395 377.10 397 663.30 -2 286.20 -0.57% 405 307.20 -9 930.10 -2.45%
30.04.2000 397 663.30 405 190.50 -7 527.20 -1.86% 404 311.90 -6 648.60 -1.64%
31.03.2000 405 190.50 394 985.90 10 204.60 2.58% 395 058.20 10 132.30 2.56%
29.02.2000 394 985.90 373 099.50 21 886.40 5.87% 395 719.60 - 733.70 -0.19%
31.01.2000 373 099.50 328 476.80 44 622.70 13.58% 386 862.00 -13 762.50 -3.56%
31.12.1999 328 476.80 377 949.20 -49 472.40 -13.09% 342 491.70 -14 014.90 -4.09%
30.11.1999 377 949.20 384 765.90 -6 816.70 -1.77% 359 621.30 18 327.90 5.10%
31.10.1999 384 765.90 392 987.70 -8 221.80 -2.09% 358 206.10 26 559.80 7.41%
30.09.1999 392 987.70 390 977.90 2 009.80 0.51% 358 973.10 34 014.60 9.48%
31.08.1999 390 977.90 394 832.30 -3 854.40 -0.98% 340 233.30 50 744.60 14.91%
31.07.1999 394 832.30 398 447.80 -3 615.50 -0.91% 338 297.10 56 535.20 16.71%
30.06.1999 398 447.80 405 307.20 -6 859.40 -1.69% 327 298.40 71 149.40 21.74%
31.05.1999 405 307.20 404 311.90 995.30 0.25% 318 511.60 86 795.60 27.25%
30.04.1999 404 311.90 395 058.20 9 253.70 2.34% 310 880.40 93 431.50 30.05%
31.03.1999 395 058.20 395 719.60 - 661.40 -0.17% 309 727.20 85 331.00 27.55%
28.02.1999 395 719.60 386 862.00 8 857.60 2.29% 293 320.20 102 399.40 34.91%
31.01.1999 386 862.00 342 491.70 44 370.30 12.96% 285 497.80 101 364.20 35.50%
31.12.1998 342 491.70 359 621.30 -17 129.60 -4.76% 280 620.80 61 870.90 22.05%
30.11.1998 359 621.30 358 206.10 1 415.20 0.40% 284 283.50 75 337.80 26.50%
31.10.1998 358 206.10 358 973.10 - 767.00 -0.21% 270 008.70 88 197.40 32.66%
30.09.1998 358 973.10 340 233.30 18 739.80 5.51% 266 120.30 92 852.80 34.89%
31.08.1998 340 233.30 338 297.10 1 936.20 0.57% 271 342.00 68 891.30 25.39%
31.07.1998 338 297.10 327 298.40 10 998.70 3.36% 262 782.50 75 514.60 28.74%
30.06.1998 327 298.40 318 511.60 8 786.80 2.76% 243 992.90 83 305.50 34.14%
31.05.1998 318 511.60 310 880.40 7 631.20 2.45% 202 259.70 116 251.90 57.48%
30.04.1998 310 880.40 309 727.20 1 153.20 0.37% 186 550.30 124 330.10 66.65%
31.03.1998 309 727.20 293 320.20 16 407.00 5.59% 190 238.60 119 488.60 62.81%
28.02.1998 293 320.20 285 497.80 7 822.40 2.74% 192 067.10 101 253.10 52.72%
31.01.1998 285 497.80 280 620.80 4 877.00 1.74% 189 379.90 96 117.90 50.75%
31.12.1997 280 620.80 284 283.50 -3 662.70 -1.29% - - -
30.11.1997 284 283.50 270 008.70 14 274.80 5.29% - - -
31.10.1997 270 008.70 266 120.30 3 888.40 1.46% - - -
30.09.1997 266 120.30 271 342.00 -5 221.70 -1.92% - - -
31.08.1997 271 342.00 262 782.50 8 559.50 3.26% - - -
31.07.1997 262 782.50 243 992.90 18 789.60 7.70% - - -
30.06.1997 243 992.90 202 259.70 41 733.20 20.63% - - -
31.05.1997 202 259.70 186 550.30 15 709.40 8.42% - - -
30.04.1997 186 550.30 190 238.60 -3 688.30 -1.94% - - -
31.03.1997 190 238.60 192 067.10 -1 828.50 -0.95% - - -
28.02.1997 192 067.10 189 379.90 2 687.20 1.42% - - -
31.01.1997 189 379.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 4 519 322.80 6 807 967.50 -2 288 644.70 -33.62% 6 807 967.50 -2 288 644.70 -33.62%
01.01.2017 6 807 967.50 6 407 845.00 400 122.50 6.24% 6 407 845.00 400 122.50 6.24%
01.01.2016 6 407 845.00 6 821 691.80 - 413 846.80 -6.07% 6 821 691.80 - 413 846.80 -6.07%
01.01.2015 6 821 691.80 8 331 313.60 -1 509 621.80 -18.12% 8 331 313.60 -1 509 621.80 -18.12%
01.01.2014 8 331 313.60 9 170 182.30 - 838 868.70 -9.15% 9 170 182.30 - 838 868.70 -9.15%
01.01.2013 9 170 182.30 8 746 052.00 424 130.30 4.85% 8 746 052.00 424 130.30 4.85%
01.01.2012 8 746 052.00 8 122 090.80 623 961.20 7.68% 8 122 090.80 623 961.20 7.68%
01.01.2011 8 122 090.80 8 826 653.20 - 704 562.40 -7.98% 8 826 653.20 - 704 562.40 -7.98%
01.01.2010 8 826 653.20 10 011 218.50 -1 184 565.30 -11.83% 10 011 218.50 -1 184 565.30 -11.83%
01.01.2009 10 011 218.50 9 649 685.00 361 533.50 3.75% 9 649 685.00 361 533.50 3.75%
01.01.2008 9 649 685.00 8 197 393.80 1 452 291.20 17.72% 8 197 393.80 1 452 291.20 17.72%
01.01.2007 8 197 393.80 6 734 507.70 1 462 886.10 21.72% 6 734 507.70 1 462 886.10 21.72%
01.01.2006 6 734 507.70 5 424 481.50 1 310 026.20 24.15% 5 424 481.50 1 310 026.20 24.15%
01.01.2005 5 424 481.50 5 224 913.80 199 567.70 3.82% 5 224 913.80 199 567.70 3.82%
01.01.2004 5 224 913.80 5 229 132.90 -4 219.10 -0.08% 5 229 132.90 -4 219.10 -0.08%
01.01.2003 5 229 132.90 5 855 810.90 - 626 678.00 -10.70% 5 855 810.90 - 626 678.00 -10.70%
01.01.2002 5 855 810.90 5 388 168.90 467 642.00 8.68% 5 388 168.90 467 642.00 8.68%
01.01.2001 5 388 168.90 4 605 963.80 782 205.10 16.98% 4 605 963.80 782 205.10 16.98%
01.01.2000 4 605 963.80 4 655 696.50 -49 732.70 -1.07% 4 655 696.50 -49 732.70 -1.07%
01.01.1999 4 655 696.50 3 943 058.20 712 638.30 18.07% 3 943 058.20 712 638.30 18.07%
01.01.1998 3 943 058.20 2 839 646.30 1 103 411.90 38.86% 2 839 646.30 1 103 411.90 38.86%
01.01.1997 2 839 646.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady do 3 měsíců včetně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (MFI interest rates on new business (interest rates and volumes))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies