Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Nad 3 měsíce
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 6 967.90
Min 31.12.2002 -16 008.06

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -34.97 - 198.67 163.70 -82.40% -13.47 -21.50 159.59%
30.11.2014 - 198.67 -97.06 - 101.61 104.68% -3 195.85 2 997.18 -93.78%
31.10.2014 -97.06 -2 480.00 2 382.93 -96.09% 2.30 -99.36 -4 322.05%
30.09.2014 -2 480.00 - 258.16 -2 221.84 860.66% 12.16 -2 492.16 -20 501.45%
31.08.2014 - 258.16 - 773.72 515.56 -66.63% -98.73 - 159.43 161.47%
31.07.2014 - 773.72 892.51 -1 666.23 - 186.69% 5.37 - 779.09 -14 513.56%
30.06.2014 892.51 2 529.15 -1 636.64 -64.71% - 141.25 1 033.77 - 731.84%
31.05.2014 2 529.15 - 199.32 2 728.48 -1 368.86% 925.49 1 603.66 173.28%
30.04.2014 - 199.32 70.88 - 270.21 - 381.21% 54.14 - 253.47 - 468.17%
31.03.2014 70.88 - 235.53 306.41 - 130.09% -71.63 142.51 - 198.96%
28.02.2014 - 235.53 - 240.27 4.74 -1.97% - 672.98 437.45 -65.00%
31.01.2014 - 240.27 -13.47 - 226.80 1 683.72% - 113.47 - 126.80 111.75%
31.12.2013 -13.47 -3 195.85 3 182.38 -99.58% 653.39 - 666.86 - 102.06%
30.11.2013 -3 195.85 2.30 -3 198.15 - 139 110.61% - 286.07 -2 909.79 1 017.17%
31.10.2013 2.30 12.16 -9.86 -81.09% - 243.43 245.73 - 100.94%
30.09.2013 12.16 -98.73 110.89 - 112.31% - 207.72 219.88 - 105.85%
31.08.2013 -98.73 5.37 - 104.10 -1 939.25% 1 875.98 -1 974.71 - 105.26%
31.07.2013 5.37 - 141.25 146.62 - 103.80% -1 949.77 1 955.13 - 100.28%
30.06.2013 - 141.25 925.49 -1 066.75 - 115.26% - 344.25 203.00 -58.97%
31.05.2013 925.49 54.14 871.35 1 609.44% - 415.00 1 340.50 - 323.01%
30.04.2013 54.14 -71.63 125.77 - 175.59% - 492.71 546.85 - 110.99%
31.03.2013 -71.63 - 672.98 601.36 -89.36% - 621.27 549.64 -88.47%
28.02.2013 - 672.98 - 113.47 - 559.51 493.11% - 548.86 - 124.12 22.61%
31.01.2013 - 113.47 653.39 - 766.86 - 117.37% - 808.33 694.86 -85.96%
31.12.2012 653.39 - 286.07 939.46 - 328.41% - 258.69 912.08 - 352.57%
30.11.2012 - 286.07 - 243.43 -42.64 17.52% - 500.94 214.87 -42.89%
31.10.2012 - 243.43 - 207.72 -35.70 17.19% - 742.89 499.46 -67.23%
30.09.2012 - 207.72 1 875.98 -2 083.70 - 111.07% - 621.33 413.61 -66.57%
31.08.2012 1 875.98 -1 949.77 3 825.74 - 196.22% - 639.76 2 515.74 - 393.23%
31.07.2012 -1 949.77 - 344.25 -1 605.51 466.38% - 587.50 -1 362.27 231.88%
30.06.2012 - 344.25 - 415.00 70.75 -17.05% - 452.85 108.59 -23.98%
31.05.2012 - 415.00 - 492.71 77.70 -15.77% - 473.67 58.66 -12.38%
30.04.2012 - 492.71 - 621.27 128.56 -20.69% - 466.20 -26.51 5.69%
31.03.2012 - 621.27 - 548.86 -72.41 13.19% - 726.57 105.30 -14.49%
29.02.2012 - 548.86 - 808.33 259.47 -32.10% - 602.84 53.98 -8.95%
31.01.2012 - 808.33 - 258.69 - 549.63 212.46% - 891.05 82.73 -9.28%
31.12.2011 - 258.69 - 500.94 242.24 -48.36% 317.64 - 576.33 - 181.44%
30.11.2011 - 500.94 - 742.89 241.95 -32.57% - 480.44 -20.49 4.27%
31.10.2011 - 742.89 - 621.33 - 121.56 19.56% - 358.43 - 384.45 107.26%
30.09.2011 - 621.33 - 639.76 18.43 -2.88% - 627.73 6.40 -1.02%
31.08.2011 - 639.76 - 587.50 -52.27 8.90% - 592.04 -47.73 8.06%
31.07.2011 - 587.50 - 452.85 - 134.65 29.73% - 360.56 - 226.94 62.94%
30.06.2011 - 452.85 - 473.67 20.82 -4.40% 917.09 -1 369.93 - 149.38%
31.05.2011 - 473.67 - 466.20 -7.46 1.60% 1 761.48 -2 235.15 - 126.89%
30.04.2011 - 466.20 - 726.57 260.37 -35.84% 1 846.18 -2 312.38 - 125.25%
31.03.2011 - 726.57 - 602.84 - 123.73 20.52% 1 598.42 -2 324.98 - 145.46%
28.02.2011 - 602.84 - 891.05 288.21 -32.35% 6 741.59 -7 344.43 - 108.94%
31.01.2011 - 891.05 317.64 -1 208.69 - 380.53% 6 967.90 -7 858.96 - 112.79%
31.12.2010 317.64 - 480.44 798.08 - 166.11% 1 497.46 -1 179.82 -78.79%
30.11.2010 - 480.44 - 358.43 - 122.01 34.04% - 553.55 73.11 -13.21%
31.10.2010 - 358.43 - 627.73 269.30 -42.90% 1 568.86 -1 927.29 - 122.85%
30.09.2010 - 627.73 - 592.04 -35.69 6.03% 4 642.19 -5 269.92 - 113.52%
31.08.2010 - 592.04 - 360.56 - 231.48 64.20% 2 692.25 -3 284.29 - 121.99%
31.07.2010 - 360.56 917.09 -1 277.65 - 139.32% 2 362.66 -2 723.22 - 115.26%
30.06.2010 917.09 1 761.48 - 844.40 -47.94% 5 457.28 -4 540.19 -83.20%
31.05.2010 1 761.48 1 846.18 -84.70 -4.59% 2 907.77 -1 146.28 -39.42%
30.04.2010 1 846.18 1 598.42 247.77 15.50% 6 886.71 -5 040.53 -73.19%
31.03.2010 1 598.42 6 741.59 -5 143.17 -76.29% 1 131.69 466.72 41.24%
28.02.2010 6 741.59 6 967.90 - 226.31 -3.25% -1 632.49 8 374.08 - 512.96%
31.01.2010 6 967.90 1 497.46 5 470.44 365.31% 4 974.62 1 993.28 40.07%
31.12.2009 1 497.46 - 553.55 2 051.01 - 370.52% -29.42 1 526.88 -5 189.95%
30.11.2009 - 553.55 1 568.86 -2 122.41 - 135.28% - 719.53 165.98 -23.07%
31.10.2009 1 568.86 4 642.19 -3 073.33 -66.20% - 676.21 2 245.07 - 332.01%
30.09.2009 4 642.19 2 692.25 1 949.94 72.43% - 574.22 5 216.41 - 908.43%
31.08.2009 2 692.25 2 362.66 329.59 13.95% - 470.40 3 162.65 - 672.34%
31.07.2009 2 362.66 5 457.28 -3 094.62 -56.71% -1 038.54 3 401.20 - 327.50%
30.06.2009 5 457.28 2 907.77 2 549.51 87.68% - 642.10 6 099.39 - 949.91%
31.05.2009 2 907.77 6 886.71 -3 978.94 -57.78% - 810.50 3 718.27 - 458.76%
30.04.2009 6 886.71 1 131.69 5 755.01 508.53% - 837.25 7 723.96 - 922.53%
31.03.2009 1 131.69 -1 632.49 2 764.19 - 169.32% - 811.66 1 943.36 - 239.43%
28.02.2009 -1 632.49 4 974.62 -6 607.12 - 132.82% -1 267.44 - 365.05 28.80%
31.01.2009 4 974.62 -29.42 5 004.05 -17 008.99% - 826.64 5 801.27 - 701.79%
31.12.2008 -29.42 - 719.53 690.11 -95.91% -8.73 -20.69 236.84%
30.11.2008 - 719.53 - 676.21 -43.32 6.41% - 910.53 191.00 -20.98%
31.10.2008 - 676.21 - 574.22 - 101.99 17.76% - 350.49 - 325.73 92.94%
30.09.2008 - 574.22 - 470.40 - 103.82 22.07% - 453.85 - 120.37 26.52%
31.08.2008 - 470.40 -1 038.54 568.14 -54.71% - 658.42 188.02 -28.56%
31.07.2008 -1 038.54 - 642.10 - 396.44 61.74% - 487.30 - 551.24 113.12%
30.06.2008 - 642.10 - 810.50 168.39 -20.78% - 505.68 - 136.43 26.98%
31.05.2008 - 810.50 - 837.25 26.76 -3.20% - 699.82 - 110.68 15.82%
30.04.2008 - 837.25 - 811.66 -25.59 3.15% - 731.22 - 106.03 14.50%
31.03.2008 - 811.66 -1 267.44 455.78 -35.96% -1 018.26 206.59 -20.29%
29.02.2008 -1 267.44 - 826.64 - 440.80 53.32% - 827.72 - 439.72 53.12%
31.01.2008 - 826.64 -8.73 - 817.91 9 364.63% - 868.40 41.76 -4.81%
31.12.2007 -8.73 - 910.53 901.80 -99.04% 56.92 -65.66 - 115.34%
30.11.2007 - 910.53 - 350.49 - 560.04 159.79% - 501.79 - 408.74 81.46%
31.10.2007 - 350.49 - 453.85 103.36 -22.77% - 578.30 227.81 -39.39%
30.09.2007 - 453.85 - 658.42 204.57 -31.07% 3 055.57 -3 509.42 - 114.85%
31.08.2007 - 658.42 - 487.30 - 171.12 35.12% - 389.88 - 268.54 68.88%
31.07.2007 - 487.30 - 505.68 18.38 -3.63% - 527.01 39.71 -7.53%
30.06.2007 - 505.68 - 699.82 194.14 -27.74% - 337.88 - 167.80 49.66%
31.05.2007 - 699.82 - 731.22 31.40 -4.29% 368.27 -1 068.09 - 290.03%
30.04.2007 - 731.22 -1 018.26 287.04 -28.19% - 834.45 103.23 -12.37%
31.03.2007 -1 018.26 - 827.72 - 190.54 23.02% - 944.32 -73.93 7.83%
28.02.2007 - 827.72 - 868.40 40.68 -4.68% - 978.29 150.57 -15.39%
31.01.2007 - 868.40 56.92 - 925.32 -1 625.57% -9 831.11 8 962.71 -91.17%
31.12.2006 56.92 - 501.79 558.71 - 111.34% 37.57 19.35 51.52%
30.11.2006 - 501.79 - 578.30 76.51 -13.23% - 698.99 197.20 -28.21%
31.10.2006 - 578.30 3 055.57 -3 633.88 - 118.93% - 812.08 233.78 -28.79%
30.09.2006 3 055.57 - 389.88 3 445.45 - 883.73% - 736.29 3 791.86 - 515.00%
31.08.2006 - 389.88 - 527.01 137.13 -26.02% - 820.43 430.55 -52.48%
31.07.2006 - 527.01 - 337.88 - 189.13 55.98% - 815.53 288.53 -35.38%
30.06.2006 - 337.88 368.27 - 706.14 - 191.75% - 801.66 463.78 -57.85%
31.05.2006 368.27 - 834.45 1 202.72 - 144.13% - 988.82 1 357.09 - 137.24%
30.04.2006 - 834.45 - 944.32 109.87 -11.63% - 996.06 161.61 -16.22%
31.03.2006 - 944.32 - 978.29 33.97 -3.47% -1 173.13 228.81 -19.50%
28.02.2006 - 978.29 -9 831.11 8 852.82 -90.05% -1 241.04 262.75 -21.17%
31.01.2006 -9 831.11 37.57 -9 868.68 -26 268.14% -1 414.45 -8 416.66 595.05%
31.12.2005 37.57 - 698.99 736.56 - 105.37% 141.79 - 104.22 -73.50%
30.11.2005 - 698.99 - 812.08 113.09 -13.93% - 762.46 63.47 -8.32%
31.10.2005 - 812.08 - 736.29 -75.79 10.29% - 685.23 - 126.85 18.51%
30.09.2005 - 736.29 - 820.43 84.14 -10.26% - 692.49 -43.80 6.32%
31.08.2005 - 820.43 - 815.53 -4.89 0.60% - 883.62 63.19 -7.15%
31.07.2005 - 815.53 - 801.66 -13.88 1.73% - 811.82 -3.71 0.46%
30.06.2005 - 801.66 - 988.82 187.17 -18.93% - 897.36 95.70 -10.66%
31.05.2005 - 988.82 - 996.06 7.24 -0.73% -1 165.69 176.87 -15.17%
30.04.2005 - 996.06 -1 173.13 177.07 -15.09% -1 195.77 199.71 -16.70%
31.03.2005 -1 173.13 -1 241.04 67.91 -5.47% -1 456.35 283.22 -19.45%
28.02.2005 -1 241.04 -1 414.45 173.41 -12.26% -1 689.77 448.73 -26.56%
31.01.2005 -1 414.45 141.79 -1 556.24 -1 097.58% -1 345.54 -68.91 5.12%
31.12.2004 141.79 - 762.46 904.25 - 118.60% - 688.56 830.35 - 120.59%
30.11.2004 - 762.46 - 685.23 -77.23 11.27% -1 093.87 331.40 -30.30%
31.10.2004 - 685.23 - 692.49 7.25 -1.05% -1 243.36 558.12 -44.89%
30.09.2004 - 692.49 - 883.62 191.13 -21.63% -1 101.98 409.49 -37.16%
31.08.2004 - 883.62 - 811.82 -71.79 8.84% -1 060.19 176.57 -16.65%
31.07.2004 - 811.82 - 897.36 85.53 -9.53% -1 166.80 354.98 -30.42%
30.06.2004 - 897.36 -1 165.69 268.34 -23.02% -1 434.74 537.38 -37.45%
31.05.2004 -1 165.69 -1 195.77 30.07 -2.51% - 883.82 - 281.87 31.89%
30.04.2004 -1 195.77 -1 456.35 260.58 -17.89% -1 584.75 388.98 -24.55%
31.03.2004 -1 456.35 -1 689.77 233.42 -13.81% -1 212.48 - 243.86 20.11%
29.02.2004 -1 689.77 -1 345.54 - 344.23 25.58% - 989.41 - 700.36 70.78%
31.01.2004 -1 345.54 - 688.56 - 656.98 95.41% 27.61 -1 373.14 -4 974.26%
31.12.2003 - 688.56 -1 093.87 405.31 -37.05% -16 008.06 15 319.51 -95.70%
30.11.2003 -1 093.87 -1 243.36 149.49 -12.02% -2 445.39 1 351.52 -55.27%
31.10.2003 -1 243.36 -1 101.98 - 141.38 12.83% -2 334.75 1 091.39 -46.75%
30.09.2003 -1 101.98 -1 060.19 -41.79 3.94% -9 905.77 8 803.79 -88.88%
31.08.2003 -1 060.19 -1 166.80 106.61 -9.14% -3 045.86 1 985.67 -65.19%
31.07.2003 -1 166.80 -1 434.74 267.94 -18.67% -2 106.97 940.17 -44.62%
30.06.2003 -1 434.74 - 883.82 - 550.91 62.33% 1 962.12 -3 396.85 - 173.12%
31.05.2003 - 883.82 -1 584.75 700.92 -44.23% -1 567.92 684.10 -43.63%
30.04.2003 -1 584.75 -1 212.48 - 372.27 30.70% 3 688.39 -5 273.14 - 142.97%
31.03.2003 -1 212.48 - 989.41 - 223.07 22.55% - 827.00 - 385.49 46.61%
28.02.2003 - 989.41 27.61 -1 017.02 -3 684.18% -5 335.55 4 346.14 -81.46%
31.01.2003 27.61 -16 008.06 16 035.67 - 100.17% - - -
31.12.2002 -16 008.06 -2 445.39 -13 562.68 554.62% - - -
30.11.2002 -2 445.39 -2 334.75 - 110.63 4.74% - - -
31.10.2002 -2 334.75 -9 905.77 7 571.02 -76.43% - - -
30.09.2002 -9 905.77 -3 045.86 -6 859.91 225.22% - - -
31.08.2002 -3 045.86 -2 106.97 - 938.89 44.56% - - -
31.07.2002 -2 106.97 1 962.12 -4 069.09 - 207.38% - - -
30.06.2002 1 962.12 -1 567.92 3 530.04 - 225.14% - - -
31.05.2002 -1 567.92 3 688.39 -5 256.31 - 142.51% - - -
30.04.2002 3 688.39 - 827.00 4 515.39 - 546.00% - - -
31.03.2002 - 827.00 -5 335.55 4 508.56 -84.50% - - -
28.02.2002 -5 335.55 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.