Průřezové ukazatele (Měnová a finanční statistika»Měnová statistika) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Průřezové ukazatele (Měnová a finanční statistika»Měnová statistika) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Měnová a finanční statistika
- A. Statistika měnového vývoje v ČR
- C. Národní měnová statistika
- Měnová statistika
- F. Průřezové ukazatele
- Finanční a měnové ukazatele
- Strukturální finanční ukazatele a rozvahové položky pro statistiku platebního styku
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Transakce
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet účtů převoditelných jednodenních vkladů
- Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, ČNB, Počty účtů jednodenních vkladů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, ČNB, Počet poboček, Domácí
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počty účtů jednodenních vkladů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počty platebních účtů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček, Zahraniční v rámci eurozóny
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček, Domácí
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úvěry nefinančním podnikům 1 319.00 1 311.00 0.61% 1 304.00 1.15%
UK2 Hypoteční úvěry na bydlení 1 471.00 1 471.00 0.00 1 434.00 2.58%
UK3 Spotřebitelské úvěry (bez debetů na BÚ a kreditních karet) 1 535.00 1 536.00 -0.07% 1 535.00 0.00
UK4 Debetní zůstatky na BÚ obyvatelstva 1 535.00 1 522.00 0.85% 1 695.00 -9.44%
UK5 Úvěry z kreditních karet obyvatelstvu 1 685.00 1 687.00 -0.12% 1 701.00 -0.94%
UK6 Úvěry ze stavebního spoření 2 303.00 2 298.00 0.22% 2 266.00 1.63%
UK7 Netermínované vklady obyvatelstva a živnostníků 1 493.00 1 502.00 -0.60% 1 600.00 -6.69%
UK8 Netermínované vklady místního vládního sektoru 2 333.00 2 360.00 -1.14% 2 561.00 -8.90%
UK9 Netermínované vklady nefinančních podniků 1 259.00 1 261.00 -0.16% 1 362.00 -7.56%
UK10 Termínové vklady obyvatelstva a živnostníků 951.00 952.00 -0.10% 998.00 -4.71%
UK11 Termínové vklady místního vládního sektoru 2 195.00 2 146.00 2.28% 2 111.00 3.98%
UK12 Termínové vklady nefinančních podniků 1 548.00 1 598.00 -3.13% 1 753.00 -11.69%
UK13 Vklady ze stavebního spoření 2 443.00 2 447.00 -0.16% 2 465.00 -0.89%

Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské úvěry - celkem 1 119.00 1 123.00 -0.36% 1 088.00 2.85%
UK2 Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu) 1 385.00 1 356.00 2.14% 1 368.00 1.24%

Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - investiční fondy (body)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Objem obhospodařovaného majektu 138.00 129.00 6.98% 114.00 21.05%

Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - pojišťovny a penzijní společnosti (body)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 HHI - Technické rezervy životního pojištění 1 401.00 1 421.00 -1.41% 1 418.00 -1.20%
UK2 HHI - Prostředky účastníků penzijního připojištění (transformovaných fondů) 1 564.00 1 563.00 0.06% 1 560.00 0.26%
UK3 HHI - Prostředky účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 HHI - Prostředky účastníků účastnických fondů 521.00 538.00 -3.16% 584.00 -10.79%

Základní měnové indikátory

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 2 803 156.76 2 744 427.18 2.14% 2 514 304.24 11.49%
UK2 M3 - stavy 3 330 539.59 3 270 260.45 1.84% 3 144 512.70 5.92%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 2 282 369.54 2 264 254.34 0.80% 2 201 993.62 3.65%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 1 344 257.70 1 342 226.58 0.15% 1 314 799.72 2.24%
UK5 M1 - toky 56 907.12 35 576.50 59.96% 26 692.41 113.20%
UK6 M3 - toky 58 193.38 40 886.48 42.33% 38 425.51 51.44%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky 18 522.58 10 084.24 83.68% 5 039.23 267.57%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky -4 979.03 -8 201.03 -39.29% 18 110.25 - 127.49%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) 10.87 9.78 11.13% 7.03 54.50%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 5.73 5.16 10.97% 5.41 5.90%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 4.47 3.86 15.83% 3.91 14.38%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -0.97 0.79 - 222.59% 7.03 - 113.73%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy 4 153 060.88 4 183 703.43 -0.73% 3 708 496.84 11.99%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 531 199.82 526 938.50 0.81% 488 970.40 8.64%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 3 151 220.67 3 174 007.70 -0.72% 2 783 692.95 13.20%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 3 682 420.50 3 700 946.20 -0.50% 3 272 663.34 12.52%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 166 544.69 178 941.64 -6.93% 180 575.76 -7.77%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 210 685.81 213 709.92 -1.42% 236 819.16 -11.04%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 377 230.50 392 651.56 -3.93% 417 394.92 -9.62%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 4 059 650.99 4 093 597.76 -0.83% 3 690 058.26 10.02%
UK9 (1.8) Repo operace - stavy 91 235.25 87 479.30 4.29% 17 051.31 435.06%
UK10 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy 2 127.38 2 579.11 -17.52% 684.25 210.91%
UK11 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy 47.25 47.26 -0.00% 703.02 -93.28%
UK12 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy 93 409.88 90 105.67 3.67% 18 438.58 406.60%
UK13 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky -27 185.89 27 814.28 - 197.74% -11 729.90 131.77%
UK14 (1.1) Oběživo - toky 4 261.32 -3 344.19 - 227.42% 7 224.36 -41.01%
UK15 (1.2) Jednodenní vklady - toky -19 678.37 43 754.72 - 144.97% 3 155.02 - 723.72%
UK16 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky -15 417.05 40 410.53 - 138.15% 10 379.38 - 248.54%
UK17 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky -12 053.29 -19 785.64 -39.08% -16 188.78 -25.55%
UK18 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -3 021.07 -2 272.98 32.91% -8 243.40 -63.35%
UK19 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky -15 074.36 -22 058.62 -31.66% -24 432.18 -38.30%
UK20 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky -30 491.41 18 351.91 - 266.15% -14 052.80 116.98%
UK21 (1.8) Repo operace - toky 3 755.99 8 884.06 -57.72% 2 377.11 58.01%
UK22 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky - 450.47 578.33 - 177.89% -54.30 729.53%
UK23 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - toky -0.00 -0.01 -90.91% 0.10 - 101.03%
UK24 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky 3 305.52 9 462.37 -65.07% 2 322.90 42.30%
UK25 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) 12.41 12.79 -2.95% 9.70 28.03%
UK26 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 8.62 9.37 -7.95% 9.10 -5.23%
UK27 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 13.75 14.59 -5.76% 14.24 -3.46%
UK28 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 12.98 13.81 -6.03% 13.44 -3.42%
UK29 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) -7.72 -9.20 -16.09% -16.43 -53.01%
UK30 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -10.86 -12.63 -13.96% -12.13 -10.43%
UK31 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) -9.48 -11.07 -14.38% -14.05 -32.50%
UK32 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 10.44 10.85 -3.74% 9.48 10.09%
UK36 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %) 407.03 459.58 -11.43% 78.95 415.57%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 183 536.35 211 709.92 -13.31% 305 822.09 -39.99%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 021 621.79 1 003 028.73 1.85% 953 241.73 7.17%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 237 322.84 236 324.94 0.42% 258 346.31 -8.14%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 33 268.99 33 300.92 -0.10% 35 269.26 -5.67%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 113 064.60 107 351.52 5.32% 110 525.49 2.30%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 637 965.36 626 051.36 1.90% 549 100.67 16.18%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 3 174 125.66 3 156 354.85 0.56% 3 042 563.06 4.32%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 822 386.68 824 779.24 -0.29% 780 554.20 5.36%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 60 510.89 65 588.34 -7.74% 58 717.42 3.05%
UK10 (4.1.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 761 875.78 759 190.90 0.35% 721 836.78 5.55%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 2 351 738.98 2 331 575.61 0.86% 2 262 008.86 3.97%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 2 282 369.54 2 264 254.34 0.80% 2 201 993.62 3.65%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 12 767.20 11 892.62 7.35% 15 603.02 -18.17%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 56 602.24 55 428.65 2.12% 44 412.21 27.45%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 1 344 257.70 1 342 226.58 0.15% 1 314 799.72 2.24%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 17 314.37 -13 582.32 - 227.48% 46 213.75 -62.53%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky -28 326.93 -56 209.68 -49.60% -18 346.87 54.40%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky 14 046.95 1 641.40 755.79% 36 168.20 -61.16%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 980.61 -1 432.78 - 168.44% 9 415.46 -89.58%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky -34.97 - 198.67 -82.40% -13.47 159.59%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky 5 429.28 3 650.49 48.73% 295.42 1 737.80%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky 7 672.03 - 377.64 -2 131.57% 26 470.79 -71.02%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 17 496.72 2 083.44 739.80% -13 408.34 - 230.49%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky -3 063.71 -9 007.67 -65.99% -17 595.95 -82.59%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -5 088.61 2 139.76 - 337.81% -4 347.95 17.03%
UK26 (4.1.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 2 024.90 -11 147.43 - 118.16% -13 248.00 - 115.28%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 20 560.43 11 091.11 85.38% 4 187.60 390.98%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 18 522.58 10 084.24 83.68% 5 039.23 267.57%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 866.46 -1 090.65 - 179.44% - 120.83 - 817.11%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 1 171.39 2 097.52 -44.15% - 730.80 - 260.29%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -4 979.03 -8 201.03 -39.29% 18 110.25 - 127.49%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 31 395.71 -7 564.21 - 515.06% 51 544.93 -39.09%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) -56.73 -54.92 3.29% -9.91 472.11%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) 5.91 6.38 -7.33% 4.30 37.53%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) -3.82 -3.93 -2.85% 0.26 -1 563.60%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) -8.06 -0.92 780.87% -3.81 111.77%
UK5 (3.3) Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) 24.24 22.08 9.80% -14.23 - 270.34%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) 8.09 8.74 -7.43% 11.72 -30.94%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) 4.22 4.17 1.22% 1.15 267.98%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) -1.66 -0.22 669.44% -5.84 -71.52%
UK9 (4.1.1) úvěry - roční míra růstu (v %) -0.95 6.56 - 114.43% -7.12 -86.70%
UK10 (4.1.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) -1.74 -0.83 108.62% -5.73 -69.60%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 6.34 5.73 10.64% 3.85 64.91%
UK12 (4.2.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 5.95 5.47 8.79% 4.21 41.37%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) 37.80 9.95 280.00% -30.76 - 222.91%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) 17.17 16.92 1.51% -0.49 -3 576.52%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -3.78 -3.12 21.17% 13.58 - 127.85%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 1 265 476.66 1 233 622.41 2.58% 1 139 476.11 11.06%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 967.38 2 965.77 0.05% 2 971.91 -0.15%
UK3 (1.1.1) MFI 0.02 0.02 -5.88% 0.03 -46.67%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 967.36 2 965.75 0.05% 2 971.88 -0.15%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 1 250 840.43 1 218 962.40 2.62% 1 123 480.01 11.34%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 10 822.67 10 790.54 0.30% 10 803.69 0.18%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 846.19 903.72 -6.37% 2 220.50 -61.89%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 1 265 476.66 1 233 622.41 2.58% 1 139 476.11 11.06%
UK18 (2.1) Oběživo 467 810.55 460 155.21 1.66% 440 320.01 6.24%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 695 359.51 685 484.50 1.44% 690 971.80 0.64%
UK20 (2.2.1) MFI 690 433.37 682 486.41 1.16% 664 072.22 3.97%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 3 797.73 1 897.14 100.18% 25 509.86 -85.11%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 1 128.41 1 100.94 2.50% 1 389.72 -18.80%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 25 352.33 17 592.24 44.11% -31 371.88 - 180.81%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 26 760.06 22 397.18 19.48% 2 599.91 929.27%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 50 194.21 47 993.28 4.59% 36 956.28 35.82%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 5 533 297.65 5 509 730.18 0.43% 5 301 845.33 4.37%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 283 934.03 3 270 715.25 0.40% 3 183 362.44 3.16%
UK3 (1.1.1) MFI 900 453.04 901 048.01 -0.07% 909 050.69 -0.95%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 65 923.53 69 538.99 -5.20% 62 639.48 5.24%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 317 557.46 2 300 128.26 0.76% 2 211 672.27 4.79%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 044 052.52 1 030 226.75 1.34% 1 002 416.15 4.15%
UK7 (1.2.1) MFI 292 420.47 287 745.77 1.62% 249 228.70 17.33%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 736 390.95 729 183.74 0.99% 741 417.60 -0.68%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 15 241.10 13 297.25 14.62% 11 769.85 29.49%
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 94 958.37 94 713.10 0.26% 82 009.35 15.79%
UK12 (1.4.1) MFI 37 086.95 37 067.64 0.05% 35 843.66 3.47%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 57 871.42 57 645.46 0.39% 46 165.69 25.36%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 762 393.76 747 572.58 1.98% 697 433.92 9.31%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 118 058.71 117 815.17 0.21% 117 382.77 0.58%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 229 900.27 248 687.33 -7.55% 219 240.70 4.86%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 5 533 297.65 5 509 730.18 0.43% 5 301 845.33 4.37%
UK18 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 3 508 642.81 3 499 947.18 0.25% 3 581 306.40 -2.03%
UK20 (2.2.1) MFI 143 479.32 145 380.98 -1.31% 191 092.28 -24.92%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 141 351.77 151 634.16 -6.78% 314 234.16 -55.02%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 3 223 811.72 3 202 932.04 0.65% 3 075 979.97 4.81%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 935.06 1 000.10 -6.50% 1 443.81 -35.24%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 418 806.24 413 738.95 1.22% 347 794.64 20.42%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 630 587.66 640 415.84 -1.53% 617 510.16 2.12%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 669 053.99 614 958.82 8.80% 458 586.23 45.89%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 305 271.89 339 669.30 -10.13% 295 204.09 3.41%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 5 503 496.06 5 448 820.09 1.00% 5 177 997.78 6.29%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 342 880.44 2 329 842.68 0.56% 2 260 711.05 3.63%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 60 510.89 65 588.34 -7.74% 58 717.42 3.05%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 282 369.54 2 264 254.34 0.80% 2 201 993.62 3.65%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 774 642.98 771 083.52 0.46% 737 439.80 5.04%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 761 875.78 759 190.90 0.35% 721 836.78 5.55%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 12 767.20 11 892.62 7.35% 15 603.02 -18.17%
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 56 602.24 55 428.65 2.12% 44 412.21 27.45%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 56 602.24 55 428.65 2.12% 44 412.21 27.45%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 1 979 236.14 1 949 995.77 1.50% 1 829 053.52 8.21%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 128 791.73 127 737.49 0.83% 128 276.55 0.40%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 221 342.53 214 731.97 3.08% 178 104.64 24.28%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 5 503 496.07 5 448 820.09 1.00% 5 177 997.77 6.29%
UK18 (2.1) Oběživo 432 161.11 431 036.66 0.26% 405 445.21 6.59%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 3 351 224.00 3 319 227.46 0.96% 3 334 531.65 0.50%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 183 536.35 211 709.92 -13.31% 305 822.09 -39.99%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 3 167 687.65 3 107 517.54 1.94% 3 028 709.56 4.59%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 1 282.65 1 332.12 -3.71% 1 828.66 -29.86%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 113 064.60 107 351.52 5.32% 112 670.33 0.35%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 637 965.36 626 051.36 1.90% 549 100.67 16.18%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 634 978.44 607 769.19 4.48% 514 253.81 23.48%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 335 069.41 359 333.45 -6.75% 263 416.96 27.20%
UK28 (2.8) Přebytek mezibankovních závazků -2 249.51 -3 281.65 -31.45% -3 249.52 -30.77%

Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 289 394.00 282 733.00 2.36% 238 469.00 21.35%
UK2 (1.1) Vklady 35 514.00 36 488.00 -2.67% 32 175.00 10.38%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 85 688.00 84 517.00 1.39% 79 849.00 7.31%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 41 496.00 41 764.00 -0.64% 39 072.00 6.20%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 44 192.00 42 753.00 3.37% 40 777.00 8.37%
UK6 (1.3) Akcie 39 836.00 39 164.00 1.72% 33 054.00 20.52%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 10 298.00 10 143.00 1.53% 9 251.00 11.32%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 29 538.00 29 021.00 1.78% 23 802.00 24.10%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 47 513.00 45 124.00 5.29% 25 355.00 87.39%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 9 325.00 8 829.00 5.62% 6 258.00 49.01%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 38 187.00 36 294.00 5.22% 19 098.00 99.95%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 80 844.00 77 440.00 4.40% 68 036.00 18.83%
UK13 (2) Pasiva 289 394.00 282 733.00 2.36% 238 469.00 21.35%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 16 007.00 15 793.00 1.35% 12 493.00 28.13%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 257 490.00 251 939.00 2.20% 210 616.00 22.26%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 15 897.00 15 000.00 5.98% 15 360.00 3.50%

Základní měnové indikátory

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 2 899 158.24 2 850 437.46 1.71% 2 598 653.02 11.56%
UK2 M3 - stavy 3 400 853.10 3 377 573.08 0.69% 3 197 825.21 6.35%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 2 320 503.50 2 303 075.48 0.76% 2 214 642.26 4.78%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 1 401 650.49 1 435 279.33 -2.34% 1 413 575.95 -0.84%
UK5 M1 - toky 47 686.66 25 029.52 90.52% 34 505.86 38.20%
UK6 M3 - toky 22 064.51 40 858.77 -46.00% 10 527.76 109.58%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky 18 550.44 13 936.66 33.11% 7 666.96 141.95%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky -36 201.35 19 390.52 - 286.70% -25 180.69 43.77%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) 11.54 11.18 3.20% 8.07 42.97%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 6.32 5.98 5.70% 5.83 8.49%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 5.95 5.47 8.79% 4.21 41.37%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -3.78 -3.12 21.17% 13.58 - 127.85%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 143 483.32 153 673.44 -6.63% 318 285.41 -54.92%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 055 602.18 1 061 832.82 -0.59% 958 102.22 10.18%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 239 594.18 239 647.49 -0.02% 257 046.92 -6.79%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 33 250.87 33 396.26 -0.44% 37 195.96 -10.61%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 126 385.76 125 993.18 0.31% 97 476.67 29.66%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 656 371.36 662 795.89 -0.97% 566 382.67 15.89%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 3 195 930.50 3 172 740.91 0.73% 3 076 634.89 3.88%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 802 314.48 798 722.73 0.45% 804 057.08 -0.22%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 65 923.53 69 538.99 -5.20% 62 639.48 5.24%
UK10 (4.1.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 736 390.95 729 183.74 0.99% 741 417.60 -0.68%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 2 393 616.02 2 374 018.19 0.83% 2 272 577.80 5.33%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 2 320 503.50 2 303 075.48 0.76% 2 214 642.26 4.78%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 15 241.10 13 297.25 14.62% 11 769.85 29.49%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 57 871.42 57 645.46 0.39% 46 165.69 25.36%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 1 401 650.49 1 435 279.33 -2.34% 1 413 575.95 -0.84%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 2 357.60 -14 940.89 - 115.78% -15 998.01 - 114.74%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky -10 189.14 -60 898.30 -83.27% -8 924.97 14.16%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky -4 417.48 -2 025.10 118.14% 230.86 -2 013.46%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky -60.45 2 649.64 - 102.28% - 363.93 -83.39%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - 147.15 - 724.12 -79.68% 2 529.15 - 105.82%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -39.73 14 112.20 - 100.28% -1 758.51 -97.74%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -4 170.15 -18 062.82 -76.91% - 175.85 2 271.38%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 26 352.37 -13 101.82 - 301.14% 23 838.79 10.54%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 5 720.30 -26 975.44 - 121.21% 17 257.33 -66.85%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -3 612.59 4 642.46 - 177.82% 1 223.45 - 395.28%
UK26 (4.1.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 9 332.89 -31 617.90 - 129.52% 16 033.89 -41.79%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 20 632.07 13 873.62 48.71% 6 581.46 213.49%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 18 550.44 13 936.66 33.11% 7 666.96 141.95%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 1 975.36 -40.33 -4 997.50% -1 069.82 - 284.64%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 106.27 -22.71 - 567.95% -15.69 - 777.42%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -36 201.35 19 390.52 - 286.70% -25 180.69 43.77%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 17 306.87 -28 353.33 - 161.04% 3 175.55 445.00%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 1 382 026.92 1 360 129.36 1.61% 1 192 234.25 15.92%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 956.05 2 947.24 0.30% 2 970.01 -0.47%
UK3 (1.1.1) MFI 10.01 0.01 90 900.00% 0.02 41 608.33%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 946.04 2 947.22 -0.04% 2 969.99 -0.81%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 1 367 071.15 1 343 866.97 1.73% 1 177 303.42 16.12%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 10 816.63 10 816.16 0.00% 10 782.07 0.32%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 1 183.09 2 498.99 -52.66% 1 178.75 0.37%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 1 382 026.92 1 360 129.36 1.61% 1 192 234.25 15.92%
UK18 (2.1) Oběživo 477 595.76 477 468.91 0.03% 441 903.73 8.08%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 757 856.28 755 843.68 0.27% 719 917.09 5.27%
UK20 (2.2.1) MFI 754 587.07 752 669.91 0.25% 714 746.46 5.57%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 2 131.55 2 039.28 4.52% 4 051.25 -47.39%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 1 137.66 1 134.49 0.28% 1 119.38 1.63%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 62 870.65 59 447.69 5.76% -15 283.84 - 511.35%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 58 760.42 41 201.40 42.62% 2 575.15 2 181.82%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 24 943.81 26 167.67 -4.68% 43 122.12 -42.16%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 5 655 572.05 5 612 079.40 0.77% 5 270 488.45 7.31%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 386 427.03 2 372 614.47 0.58% 2 277 281.74 4.79%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 65 923.53 69 538.99 -5.20% 62 639.48 5.24%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 320 503.50 2 303 075.48 0.76% 2 214 642.26 4.78%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 751 632.05 742 480.98 1.23% 753 187.45 -0.21%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 736 390.95 729 183.74 0.99% 741 417.60 -0.68%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 15 241.10 13 297.25 14.62% 11 769.85 29.49%
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 57 871.42 57 645.46 0.39% 46 165.69 25.36%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 57 871.42 57 645.46 0.39% 46 165.69 25.36%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 2 129 464.90 2 091 439.55 1.82% 1 874 737.34 13.59%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 128 875.34 128 631.33 0.19% 128 164.83 0.55%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 201 301.31 219 267.61 -8.19% 190 951.39 5.42%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 5 655 572.05 5 612 079.40 0.77% 5 270 488.45 7.31%
UK18 (2.1) Oběživo 447 813.71 445 550.20 0.51% 412 435.67 8.58%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 3 368 432.70 3 357 739.97 0.32% 3 395 384.76 -0.79%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 143 483.32 153 673.44 -6.63% 318 285.41 -54.92%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 3 224 949.38 3 204 066.53 0.65% 3 077 099.35 4.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 935.06 1 000.10 -6.50% 1 443.81 -35.24%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 126 385.77 125 993.18 0.31% 98 565.94 28.22%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 656 371.36 662 795.89 -0.97% 566 382.67 15.89%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 727 814.41 656 160.22 10.92% 461 161.39 57.82%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 330 215.71 365 836.97 -9.74% 338 326.20 -2.40%
UK28 (2.8) Přebytek mezibankovních závazků -2 396.66 -2 997.13 -20.04% -3 211.97 -25.38%
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body)
Úvěry nefinančním podnikům (258 hodnot, 30.06.2023)
Hypoteční úvěry na bydlení (258 hodnot, 30.06.2023)
Spotřebitelské úvěry (bez debetů na BÚ a kreditních karet) (258 hodnot, 30.06.2023)
Debetní zůstatky na BÚ obyvatelstva (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry z kreditních karet obyvatelstvu (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry ze stavebního spoření (258 hodnot, 30.06.2023)
Netermínované vklady obyvatelstva a živnostníků (258 hodnot, 30.06.2023)
Netermínované vklady místního vládního sektoru (258 hodnot, 30.06.2023)
Netermínované vklady nefinančních podniků (258 hodnot, 30.06.2023)
Termínové vklady obyvatelstva a živnostníků (258 hodnot, 30.06.2023)
Termínové vklady místního vládního sektoru (258 hodnot, 30.06.2023)
Termínové vklady nefinančních podniků (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady ze stavebního spoření (258 hodnot, 30.06.2023)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body)
Spotřebitelské úvěry - celkem (70 hodnot, 31.03.2023)
Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu) (70 hodnot, 31.03.2023)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - investiční fondy (body)
Objem obhospodařovaného majektu (70 hodnot, 31.03.2023)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Oběživo - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Jednodenní vklady - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Repo operace - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (162 hodnoty, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy (186 hodnot, 30.06.2017)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Oběživo - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Jednodenní vklady - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Repo operace - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky (162 hodnoty, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry do 2 let - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (185 hodnot, 30.06.2017)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Repo operace - roční míra růstu (v %)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %)
Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %) (174 hodnoty, 30.06.2017)
Základní měnové indikátory
stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
toky (155 hodnot, 31.12.2014)
toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry soukromému sektoru - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Čistá zahraniční aktiva - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
roční míra růstu (v %) (144 hodnoty, 31.12.2014)
roční míra růstu (v %) (144 hodnoty, 31.12.2014)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (144 hodnoty, 31.12.2014)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (144 hodnoty, 31.12.2014)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
úvěry - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
úvěry - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady od centrální banky - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
úvěry - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
cenné papíry jiné než akcie - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
úvěry - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
cenné papíry jiné než akcie - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Čistá zahraniční aktiva - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (155 hodnot, 31.12.2014)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry rezidentům (bez CP) (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Vládní instituce (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Vládní instituce (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (132 hodnoty, 31.12.2014)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Stálá aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
PASIVA CELKEM (156 hodnot, 31.12.2014)
Oběživo (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI (156 hodnot, 31.12.2014)
Centrální vláda (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Emitované dluhové cenné papíry (156 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (156 hodnot, 31.12.2014)
Úvěry rezidentům (bez CP) (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI
Vládní instituce (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI
Vládní instituce (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI
Ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Stálá aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (156 hodnot, 31.12.2014)
PASIVA CELKEM (156 hodnot, 31.12.2014)
Oběživo (156 hodnot, 31.12.2014)
Vklady rezidentů (156 hodnot, 31.12.2014)
MFI
Centrální vláda (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (156 hodnot, 31.12.2014)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (132 hodnoty, 31.12.2014)
Emitované dluhové cenné papíry (156 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a rezervy (156 hodnot, 31.12.2014)
Zahraniční pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní pasiva (156 hodnot, 31.12.2014)
Přebytek mezibankovních závazků (156 hodnot, 31.12.2014)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)
Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (149 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - položky 4,5) - roční míra růstu (v %)
Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT)
Aktiva (89 hodnot, 30.11.2014)
Vklady (89 hodnot, 30.11.2014)
Dluhové cenné papíry (89 hodnot, 30.11.2014)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Akcie (89 hodnot, 30.11.2014)
Akcie - Rezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Akcie - Nerezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Podílové listy fondů kolektivního investování (89 hodnot, 30.11.2014)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (89 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (89 hodnot, 30.11.2014)
Pasiva (89 hodnot, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (89 hodnot, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy FKI (89 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (89 hodnot, 30.11.2014)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (161 hodnota, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) (161 hodnota, 31.05.2015)
MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (161 hodnota, 31.05.2015)
MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Vládní instituce (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (137 hodnot, 31.05.2015)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (161 hodnota, 31.05.2015)
MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (161 hodnota, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Stálá aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (161 hodnota, 31.05.2015)
PASIVA CELKEM (161 hodnota, 31.05.2015)
Oběživo (161 hodnota, 31.05.2015)
Vklady rezidentů (161 hodnota, 31.05.2015)
MFI (161 hodnota, 31.05.2015)
Centrální vláda (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (161 hodnota, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (137 hodnot, 31.05.2015)
Emitované dluhové cenné papíry (161 hodnota, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy (161 hodnota, 31.05.2015)
Zahraniční pasiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Ostatní pasiva (161 hodnota, 31.05.2015)
Přebytek mezibankovních závazků
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - pojišťovny a penzijní společnosti (body)
HHI - Technické rezervy životního pojištění (69 hodnot, 31.03.2023)
HHI - Prostředky účastníků penzijního připojištění (transformovaných fondů) (69 hodnot, 31.03.2023)
HHI - Prostředky účastníků důchodového spoření (39 hodnot, 31.03.2023)
HHI - Prostředky účastníků účastnických fondů (41 hodnota, 31.03.2023)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od centrální banky - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
úvěry - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
cenné papíry jiné než akcie - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI (16 hodnot, 31.05.2015)
Vládní instituce (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI (16 hodnot, 31.05.2015)
Vládní instituce (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (16 hodnot, 31.05.2015)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Stálá aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
PASIVA CELKEM (16 hodnot, 31.05.2015)
Oběživo (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady rezidentů (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI (16 hodnot, 31.05.2015)
Centrální vláda (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Emitované dluhové cenné papíry (16 hodnot, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy (16 hodnot, 31.05.2015)
Zahraniční pasiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní pasiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Přebytek mezibankovních závazků
Základní měnové indikátory
stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (16 hodnot, 31.05.2015)
toky (16 hodnot, 31.05.2015)
toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - toky (16 hodnot, 31.05.2015)
roční míra růstu (v %) (16 hodnot, 31.05.2015)
roční míra růstu (v %) (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (16 hodnot, 31.05.2015)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (16 hodnot, 31.05.2015)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (16 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry rezidentům (bez CP) (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI
Vládní instituce (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI
Vládní instituce (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI
Ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Zahraniční aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Stálá aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní aktiva (16 hodnot, 31.05.2015)
PASIVA CELKEM (16 hodnot, 31.05.2015)
Oběživo (16 hodnot, 31.05.2015)
Vklady rezidentů (16 hodnot, 31.05.2015)
MFI
Centrální vláda (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (16 hodnot, 31.05.2015)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (16 hodnot, 31.05.2015)
Emitované dluhové cenné papíry (16 hodnot, 31.05.2015)
Kapitál a rezervy (16 hodnot, 31.05.2015)
Zahraniční pasiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Ostatní pasiva (16 hodnot, 31.05.2015)
Přebytek mezibankovních závazků (16 hodnot, 31.05.2015)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Průřezové ukazatele (Měnová statistika)
Průřezové ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Průřezové ukazatele (Měnová statistika)
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Průřezové ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body) (Průřezové ukazatele)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body) (Průřezové ukazatele)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - investiční fondy (body) (Průřezové ukazatele)
Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - pojišťovny a penzijní společnosti (body) (Průřezové ukazatele)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.