stavy (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat stavy (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
- Finanční a měnové ukazatele
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.05.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
31.05.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, Stav (zůstatek)
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet bytů (tis.)

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Základní měnové indikátory - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 3 330 539.59
Min 30.06.2002 1 339 928.85

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 3 330 539.59 3 270 260.45 60 279.13 1.84% 3 144 512.70 186 026.88 5.92%
30.11.2014 3 270 260.45 3 230 359.03 39 901.43 1.24% 3 112 916.88 157 343.58 5.05%
31.10.2014 3 230 359.03 3 202 129.24 28 229.79 0.88% 3 070 435.97 159 923.06 5.21%
30.09.2014 3 202 129.24 3 199 442.47 2 686.77 0.08% 3 055 295.84 146 833.39 4.81%
31.08.2014 3 199 442.47 3 194 483.65 4 958.81 0.16% 3 053 709.08 145 733.39 4.77%
31.07.2014 3 194 483.65 3 167 554.36 26 929.29 0.85% 3 063 749.70 130 733.96 4.27%
30.06.2014 3 167 554.36 3 197 825.21 -30 270.85 -0.95% 3 015 469.37 152 084.99 5.04%
31.05.2014 3 197 825.21 3 186 323.63 11 501.57 0.36% 3 014 346.74 183 478.47 6.09%
30.04.2014 3 186 323.63 3 165 093.22 21 230.42 0.67% 3 010 560.53 175 763.10 5.84%
31.03.2014 3 165 093.22 3 152 728.49 12 364.73 0.39% 2 992 781.67 172 311.55 5.76%
28.02.2014 3 152 728.49 3 127 734.07 24 994.42 0.80% 2 988 456.34 164 272.15 5.50%
31.01.2014 3 127 734.07 3 144 512.70 -16 778.63 -0.53% 2 967 133.57 160 600.50 5.41%
31.12.2013 3 144 512.70 3 112 916.88 31 595.82 1.01% 2 971 844.77 172 667.93 5.81%
30.11.2013 3 112 916.88 3 070 435.97 42 480.91 1.38% 2 929 776.54 183 140.33 6.25%
31.10.2013 3 070 435.97 3 055 295.84 15 140.12 0.50% 2 925 578.82 144 857.14 4.95%
30.09.2013 3 055 295.84 3 053 709.08 1 586.77 0.05% 2 888 116.14 167 179.70 5.79%
31.08.2013 3 053 709.08 3 063 749.70 -10 040.62 -0.33% 2 893 376.77 160 332.30 5.54%
31.07.2013 3 063 749.70 3 015 469.37 48 280.32 1.60% 2 897 195.77 166 553.92 5.75%
30.06.2013 3 015 469.37 3 014 346.74 1 122.63 0.04% 2 883 367.06 132 102.31 4.58%
31.05.2013 3 014 346.74 3 010 560.53 3 786.21 0.13% 2 892 799.33 121 547.41 4.20%
30.04.2013 3 010 560.53 2 992 781.67 17 778.86 0.59% 2 870 121.01 140 439.53 4.89%
31.03.2013 2 992 781.67 2 988 456.34 4 325.33 0.14% 2 846 735.27 146 046.40 5.13%
28.02.2013 2 988 456.34 2 967 133.57 21 322.77 0.72% 2 852 306.62 136 149.72 4.77%
31.01.2013 2 967 133.57 2 971 844.77 -4 711.20 -0.16% 2 824 224.06 142 909.51 5.06%
31.12.2012 2 971 844.77 2 929 776.54 42 068.23 1.44% 2 835 991.54 135 853.24 4.79%
30.11.2012 2 929 776.54 2 925 578.82 4 197.72 0.14% 2 801 187.26 128 589.28 4.59%
31.10.2012 2 925 578.82 2 888 116.14 37 462.68 1.30% 2 781 646.70 143 932.12 5.17%
30.09.2012 2 888 116.14 2 893 376.77 -5 260.63 -0.18% 2 776 250.35 111 865.79 4.03%
31.08.2012 2 893 376.77 2 897 195.77 -3 819.00 -0.13% 2 746 007.40 147 369.38 5.37%
31.07.2012 2 897 195.77 2 883 367.06 13 828.71 0.48% 2 760 369.21 136 826.56 4.96%
30.06.2012 2 883 367.06 2 892 799.33 -9 432.27 -0.33% 2 734 506.54 148 860.52 5.44%
31.05.2012 2 892 799.33 2 870 121.01 22 678.33 0.79% 2 766 077.80 126 721.54 4.58%
30.04.2012 2 870 121.01 2 846 735.27 23 385.74 0.82% 2 753 551.81 116 569.19 4.23%
31.03.2012 2 846 735.27 2 852 306.62 -5 571.35 -0.20% 2 717 420.03 129 315.24 4.76%
29.02.2012 2 852 306.62 2 824 224.06 28 082.56 0.99% 2 738 314.50 113 992.12 4.16%
31.01.2012 2 824 224.06 2 835 991.54 -11 767.48 -0.41% 2 737 097.73 87 126.33 3.18%
31.12.2011 2 835 991.54 2 801 187.26 34 804.27 1.24% 2 759 968.76 76 022.78 2.75%
30.11.2011 2 801 187.26 2 781 646.70 19 540.56 0.70% 2 729 508.57 71 678.70 2.63%
31.10.2011 2 781 646.70 2 776 250.35 5 396.35 0.19% 2 730 081.99 51 564.71 1.89%
30.09.2011 2 776 250.35 2 746 007.40 30 242.96 1.10% 2 726 536.89 49 713.46 1.82%
31.08.2011 2 746 007.40 2 760 369.21 -14 361.82 -0.52% 2 732 476.62 13 530.77 0.50%
31.07.2011 2 760 369.21 2 734 506.54 25 862.67 0.95% 2 744 935.21 15 434.00 0.56%
30.06.2011 2 734 506.54 2 766 077.80 -31 571.26 -1.14% 2 756 172.11 -21 665.57 -0.79%
31.05.2011 2 766 077.80 2 753 551.81 12 525.98 0.45% 2 764 165.49 1 912.31 0.07%
30.04.2011 2 753 551.81 2 717 420.03 36 131.79 1.33% 2 727 220.36 26 331.46 0.97%
31.03.2011 2 717 420.03 2 738 314.50 -20 894.47 -0.76% 2 681 649.16 35 770.87 1.33%
28.02.2011 2 738 314.50 2 737 097.73 1 216.77 0.04% 2 666 699.35 71 615.15 2.69%
31.01.2011 2 737 097.73 2 759 968.76 -22 871.03 -0.83% 2 671 551.38 65 546.35 2.45%
31.12.2010 2 759 968.76 2 729 508.57 30 460.19 1.12% 2 709 133.49 50 835.27 1.88%
30.11.2010 2 729 508.57 2 730 081.99 - 573.42 -0.02% 2 665 225.11 64 283.46 2.41%
31.10.2010 2 730 081.99 2 726 536.89 3 545.10 0.13% 2 650 978.80 79 103.19 2.98%
30.09.2010 2 726 536.89 2 732 476.62 -5 939.74 -0.22% 2 623 483.54 103 053.35 3.93%
31.08.2010 2 732 476.62 2 744 935.21 -12 458.58 -0.45% 2 659 490.27 72 986.35 2.74%
31.07.2010 2 744 935.21 2 756 172.11 -11 236.90 -0.41% 2 670 117.70 74 817.50 2.80%
30.06.2010 2 756 172.11 2 764 165.49 -7 993.38 -0.29% 2 680 935.74 75 236.37 2.81%
31.05.2010 2 764 165.49 2 727 220.36 36 945.13 1.35% 2 737 851.97 26 313.52 0.96%
30.04.2010 2 727 220.36 2 681 649.16 45 571.20 1.70% 2 720 295.89 6 924.47 0.25%
31.03.2010 2 681 649.16 2 666 699.35 14 949.81 0.56% 2 702 821.16 -21 172.00 -0.78%
28.02.2010 2 666 699.35 2 671 551.38 -4 852.03 -0.18% 2 729 714.23 -63 014.89 -2.31%
31.01.2010 2 671 551.38 2 709 133.49 -37 582.11 -1.39% 2 714 754.86 -43 203.48 -1.59%
31.12.2009 2 709 133.49 2 665 225.11 43 908.38 1.65% 2 703 370.34 5 763.15 0.21%
30.11.2009 2 665 225.11 2 650 978.80 14 246.31 0.54% 2 621 887.92 43 337.18 1.65%
31.10.2009 2 650 978.80 2 623 483.54 27 495.26 1.05% 2 583 735.21 67 243.59 2.60%
30.09.2009 2 623 483.54 2 659 490.27 -36 006.74 -1.35% 2 541 596.14 81 887.39 3.22%
31.08.2009 2 659 490.27 2 670 117.70 -10 627.43 -0.40% 2 543 792.08 115 698.19 4.55%
31.07.2009 2 670 117.70 2 680 935.74 -10 818.03 -0.40% 2 510 143.85 159 973.85 6.37%
30.06.2009 2 680 935.74 2 737 851.97 -56 916.23 -2.08% 2 456 596.13 224 339.61 9.13%
31.05.2009 2 737 851.97 2 720 295.89 17 556.08 0.65% 2 475 473.41 262 378.56 10.60%
30.04.2009 2 720 295.89 2 702 821.16 17 474.74 0.65% 2 445 907.07 274 388.82 11.22%
31.03.2009 2 702 821.16 2 729 714.23 -26 893.08 -0.99% 2 406 503.71 296 317.45 12.31%
28.02.2009 2 729 714.23 2 714 754.86 14 959.38 0.55% 2 408 276.51 321 437.73 13.35%
31.01.2009 2 714 754.86 2 703 370.34 11 384.52 0.42% 2 386 359.14 328 395.72 13.76%
31.12.2008 2 703 370.34 2 621 887.92 81 482.41 3.11% 2 380 012.66 323 357.67 13.59%
30.11.2008 2 621 887.92 2 583 735.21 38 152.72 1.48% 2 332 243.35 289 644.58 12.42%
31.10.2008 2 583 735.21 2 541 596.14 42 139.06 1.66% 2 293 002.32 290 732.88 12.68%
30.09.2008 2 541 596.14 2 543 792.08 -2 195.94 -0.09% 2 246 101.93 295 494.21 13.16%
31.08.2008 2 543 792.08 2 510 143.85 33 648.23 1.34% 2 263 041.87 280 750.21 12.41%
31.07.2008 2 510 143.85 2 456 596.13 53 547.72 2.18% 2 231 491.91 278 651.94 12.49%
30.06.2008 2 456 596.13 2 475 473.41 -18 877.28 -0.76% 2 206 584.24 250 011.89 11.33%
31.05.2008 2 475 473.41 2 445 907.07 29 566.34 1.21% 2 203 411.46 272 061.96 12.35%
30.04.2008 2 445 907.07 2 406 503.71 39 403.36 1.64% 2 174 082.49 271 824.58 12.50%
31.03.2008 2 406 503.71 2 408 276.51 -1 772.80 -0.07% 2 106 348.09 300 155.62 14.25%
29.02.2008 2 408 276.51 2 386 359.14 21 917.37 0.92% 2 102 857.69 305 418.82 14.52%
31.01.2008 2 386 359.14 2 380 012.66 6 346.48 0.27% 2 073 818.52 312 540.62 15.07%
31.12.2007 2 380 012.66 2 332 243.35 47 769.32 2.05% 2 049 667.17 330 345.49 16.12%
30.11.2007 2 332 243.35 2 293 002.32 39 241.02 1.71% 2 014 516.49 317 726.86 15.77%
31.10.2007 2 293 002.32 2 246 101.93 46 900.39 2.09% 1 999 290.83 293 711.49 14.69%
30.09.2007 2 246 101.93 2 263 041.87 -16 939.94 -0.75% 1 959 090.91 287 011.02 14.65%
31.08.2007 2 263 041.87 2 231 491.91 31 549.96 1.41% 1 973 414.80 289 627.08 14.68%
31.07.2007 2 231 491.91 2 206 584.24 24 907.67 1.13% 1 942 042.21 289 449.71 14.90%
30.06.2007 2 206 584.24 2 203 411.46 3 172.79 0.14% 1 925 771.79 280 812.45 14.58%
31.05.2007 2 203 411.46 2 174 082.49 29 328.97 1.35% 1 909 619.58 293 791.88 15.38%
30.04.2007 2 174 082.49 2 106 348.09 67 734.40 3.22% 1 906 797.76 267 284.73 14.02%
31.03.2007 2 106 348.09 2 102 857.69 3 490.41 0.17% 1 857 244.73 249 103.36 13.41%
28.02.2007 2 102 857.69 2 073 818.52 29 039.17 1.40% 1 852 771.31 250 086.38 13.50%
31.01.2007 2 073 818.52 2 049 667.17 24 151.35 1.18% 1 838 626.85 235 191.67 12.79%
31.12.2006 2 049 667.17 2 014 516.49 35 150.68 1.74% 1 814 653.43 235 013.74 12.95%
30.11.2006 2 014 516.49 1 999 290.83 15 225.66 0.76% 1 799 637.76 214 878.73 11.94%
31.10.2006 1 999 290.83 1 959 090.91 40 199.92 2.05% 1 768 704.22 230 586.61 13.04%
30.09.2006 1 959 090.91 1 973 414.80 -14 323.88 -0.73% 1 741 828.32 217 262.59 12.47%
31.08.2006 1 973 414.80 1 942 042.21 31 372.59 1.62% 1 742 572.07 230 842.72 13.25%
31.07.2006 1 942 042.21 1 925 771.79 16 270.42 0.84% 1 734 433.68 207 608.53 11.97%
30.06.2006 1 925 771.79 1 909 619.58 16 152.21 0.85% 1 720 020.98 205 750.81 11.96%
31.05.2006 1 909 619.58 1 906 797.76 2 821.82 0.15% 1 714 293.22 195 326.35 11.39%
30.04.2006 1 906 797.76 1 857 244.73 49 553.03 2.67% 1 688 647.36 218 150.39 12.92%
31.03.2006 1 857 244.73 1 852 771.31 4 473.43 0.24% 1 649 559.79 207 684.95 12.59%
28.02.2006 1 852 771.31 1 838 626.85 14 144.46 0.77% 1 646 887.85 205 883.46 12.50%
31.01.2006 1 838 626.85 1 814 653.43 23 973.42 1.32% 1 625 144.00 213 482.84 13.14%
31.12.2005 1 814 653.43 1 799 637.76 15 015.67 0.83% 1 634 867.18 179 786.24 11.00%
30.11.2005 1 799 637.76 1 768 704.22 30 933.54 1.75% 1 651 404.19 148 233.57 8.98%
31.10.2005 1 768 704.22 1 741 828.32 26 875.90 1.54% 1 656 800.30 111 903.91 6.75%
30.09.2005 1 741 828.32 1 742 572.07 - 743.75 -0.04% 1 644 329.83 97 498.49 5.93%
31.08.2005 1 742 572.07 1 734 433.68 8 138.40 0.47% 1 640 516.80 102 055.27 6.22%
31.07.2005 1 734 433.68 1 720 020.98 14 412.70 0.84% 1 632 393.91 102 039.77 6.25%
30.06.2005 1 720 020.98 1 714 293.22 5 727.75 0.33% 1 616 581.94 103 439.04 6.40%
31.05.2005 1 714 293.22 1 688 647.36 25 645.86 1.52% 1 610 476.77 103 816.45 6.45%
30.04.2005 1 688 647.36 1 649 559.79 39 087.58 2.37% 1 604 786.83 83 860.53 5.23%
31.03.2005 1 649 559.79 1 646 887.85 2 671.94 0.16% 1 566 940.78 82 619.01 5.27%
28.02.2005 1 646 887.85 1 625 144.00 21 743.84 1.34% 1 563 005.06 83 882.79 5.37%
31.01.2005 1 625 144.00 1 634 867.18 -9 723.18 -0.59% 1 553 776.35 71 367.65 4.59%
31.12.2004 1 634 867.18 1 651 404.19 -16 537.00 -1.00% 1 522 794.65 112 072.53 7.36%
30.11.2004 1 651 404.19 1 656 800.30 -5 396.12 -0.33% 1 504 372.95 147 031.24 9.77%
31.10.2004 1 656 800.30 1 644 329.83 12 470.47 0.76% 1 493 469.37 163 330.93 10.94%
30.09.2004 1 644 329.83 1 640 516.80 3 813.03 0.23% 1 485 705.51 158 624.33 10.68%
31.08.2004 1 640 516.80 1 632 393.91 8 122.89 0.50% 1 488 938.49 151 578.31 10.18%
31.07.2004 1 632 393.91 1 616 581.94 15 811.97 0.98% 1 471 145.69 161 248.21 10.96%
30.06.2004 1 616 581.94 1 610 476.77 6 105.16 0.38% 1 429 843.59 186 738.35 13.06%
31.05.2004 1 610 476.77 1 604 786.83 5 689.94 0.35% 1 440 429.80 170 046.97 11.81%
30.04.2004 1 604 786.83 1 566 940.78 37 846.06 2.42% 1 445 563.13 159 223.71 11.01%
31.03.2004 1 566 940.78 1 563 005.06 3 935.72 0.25% 1 419 441.36 147 499.41 10.39%
29.02.2004 1 563 005.06 1 553 776.35 9 228.70 0.59% 1 427 107.62 135 897.44 9.52%
31.01.2004 1 553 776.35 1 522 794.65 30 981.70 2.03% 1 431 811.20 121 965.15 8.52%
31.12.2003 1 522 794.65 1 504 372.95 18 421.71 1.22% 1 428 986.50 93 808.16 6.56%
30.11.2003 1 504 372.95 1 493 469.37 10 903.57 0.73% 1 428 802.46 75 570.49 5.29%
31.10.2003 1 493 469.37 1 485 705.51 7 763.87 0.52% 1 417 594.99 75 874.38 5.35%
30.09.2003 1 485 705.51 1 488 938.49 -3 232.99 -0.22% 1 383 790.26 101 915.24 7.36%
31.08.2003 1 488 938.49 1 471 145.69 17 792.80 1.21% 1 392 651.24 96 287.26 6.91%
31.07.2003 1 471 145.69 1 429 843.59 41 302.11 2.89% 1 363 652.77 107 492.92 7.88%
30.06.2003 1 429 843.59 1 440 429.80 -10 586.22 -0.73% 1 339 928.85 89 914.74 6.71%
31.05.2003 1 440 429.80 1 445 563.13 -5 133.33 -0.36% 1 387 778.46 52 651.34 3.79%
30.04.2003 1 445 563.13 1 419 441.36 26 121.76 1.84% 1 370 184.59 75 378.54 5.50%
31.03.2003 1 419 441.36 1 427 107.62 -7 666.26 -0.54% 1 346 695.22 72 746.14 5.40%
28.02.2003 1 427 107.62 1 431 811.20 -4 703.58 -0.33% 1 351 941.12 75 166.50 5.56%
31.01.2003 1 431 811.20 1 428 986.50 2 824.71 0.20% 1 352 566.51 79 244.69 5.86%
31.12.2002 1 428 986.50 1 428 802.46 184.04 0.01% - - -
30.11.2002 1 428 802.46 1 417 594.99 11 207.46 0.79% - - -
31.10.2002 1 417 594.99 1 383 790.26 33 804.73 2.44% - - -
30.09.2002 1 383 790.26 1 392 651.24 -8 860.98 -0.64% - - -
31.08.2002 1 392 651.24 1 363 652.77 28 998.47 2.13% - - -
31.07.2002 1 363 652.77 1 339 928.85 23 723.92 1.77% - - -
30.06.2002 1 339 928.85 1 387 778.46 -47 849.61 -3.45% - - -
31.05.2002 1 387 778.46 1 370 184.59 17 593.87 1.28% - - -
30.04.2002 1 370 184.59 1 346 695.22 23 489.37 1.74% - - -
31.03.2002 1 346 695.22 1 351 941.12 -5 245.90 -0.39% - - -
28.02.2002 1 351 941.12 1 352 566.51 - 625.39 -0.05% - - -
31.01.2002 1 352 566.51 - - - - - -

Graf jako obrázek

stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.