Základní měnové indikátory (Průřezové ukazatele) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Základní měnové indikátory (Průřezové ukazatele) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
- Finanční a měnové ukazatele
- Indikátory důvěry v eurozóně
- Bariéry růstu, indikátory důvěry
- Strukturální indikátory bydlení
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet bytů (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Míra volných bytů (%)
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet zahájených bytů (tis.)
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet dokončených bytů (tis.)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet bytových transakcí (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů (%)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)

Základní měnové indikátory - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 2 803 156.76 2 744 427.18 2.14% 2 514 304.24 11.49%
UK2 M3 - stavy 3 330 539.59 3 270 260.45 1.84% 3 144 512.70 5.92%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 2 282 369.54 2 264 254.34 0.80% 2 201 993.62 3.65%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 1 344 257.70 1 342 226.58 0.15% 1 314 799.72 2.24%
UK5 M1 - toky 56 907.12 35 576.50 59.96% 26 692.41 113.20%
UK6 M3 - toky 58 193.38 40 886.48 42.33% 38 425.51 51.44%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky 18 522.58 10 084.24 83.68% 5 039.23 267.57%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky -4 979.03 -8 201.03 -39.29% 18 110.25 - 127.49%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) 10.87 9.78 11.13% 7.03 54.50%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 5.73 5.16 10.97% 5.41 5.90%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 4.47 3.86 15.83% 3.91 14.38%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -0.97 0.79 - 222.59% 7.03 - 113.73%

stavy

ObdobíHodnota
31.12.2014 2 803 156.76
30.11.2014 2 744 427.18
31.10.2014 2 709 728.38
30.09.2014 2 669 747.26
31.08.2014 2 654 367.79
31.07.2014 2 632 638.73
30.06.2014 2 600 991.01
31.05.2014 2 598 653.02
30.04.2014 2 563 334.29
31.03.2014 2 546 996.35
Další »
stavy,Základní měnové indikátory

stavy

ObdobíHodnota
31.12.2014 3 330 539.59
30.11.2014 3 270 260.45
31.10.2014 3 230 359.03
30.09.2014 3 202 129.24
31.08.2014 3 199 442.47
31.07.2014 3 194 483.65
30.06.2014 3 167 554.36
31.05.2014 3 197 825.21
30.04.2014 3 186 323.63
31.03.2014 3 165 093.22
Další »
stavy,Základní měnové indikátory

Úvěry soukromému sektoru - stavy

ObdobíHodnota
31.12.2014 2 282 369.54
30.11.2014 2 264 254.34
31.10.2014 2 256 081.49
30.09.2014 2 236 693.21
31.08.2014 2 229 606.11
31.07.2014 2 230 460.39
30.06.2014 2 226 907.23
31.05.2014 2 214 642.26
30.04.2014 2 207 451.39
31.03.2014 2 201 192.95
Další »
Úvěry soukromému sektoru - stavy,Základní měnové indikátory

Čistá zahraniční aktiva - stavy

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 344 257.70
30.11.2014 1 342 226.58
31.10.2014 1 351 132.99
30.09.2014 1 331 249.79
31.08.2014 1 353 994.74
31.07.2014 1 346 124.08
30.06.2014 1 336 759.32
31.05.2014 1 413 575.95
30.04.2014 1 430 052.84
31.03.2014 1 417 673.48
Další »
Čistá zahraniční aktiva - stavy,Základní měnové indikátory

toky

ObdobíHodnota
31.12.2014 56 907.12
30.11.2014 35 576.50
31.10.2014 29 428.25
30.09.2014 15 477.29
31.08.2014 20 030.35
31.07.2014 29 985.51
30.06.2014 2 881.31
31.05.2014 34 505.86
30.04.2014 16 372.49
31.03.2014 12 171.99
Další »
toky,Základní měnové indikátory

toky

ObdobíHodnota
31.12.2014 58 193.38
30.11.2014 40 886.48
31.10.2014 26 168.38
30.09.2014 2 711.61
31.08.2014 3 009.59
31.07.2014 25 006.75
30.06.2014 -27 986.27
31.05.2014 10 527.76
30.04.2014 21 272.00
31.03.2014 11 396.00
Další »
toky,Základní měnové indikátory

Úvěry soukromému sektoru - toky

ObdobíHodnota
31.12.2014 18 522.58
30.11.2014 10 084.24
31.10.2014 26 946.31
30.09.2014 9 287.47
31.08.2014 -1 621.74
31.07.2014 2 921.26
30.06.2014 16 464.72
31.05.2014 7 666.96
30.04.2014 7 317.85
31.03.2014 5 239.38
Další »
Úvěry soukromému sektoru - toky,Základní měnové indikátory

Čistá zahraniční aktiva - toky

ObdobíHodnota
31.12.2014 -4 979.03
30.11.2014 -8 201.03
31.10.2014 8 527.41
30.09.2014 -22 125.10
31.08.2014 -3 633.13
31.07.2014 3 756.62
30.06.2014 -74 654.66
31.05.2014 -25 180.69
30.04.2014 12 999.96
31.03.2014 33 864.21
Další »
Čistá zahraniční aktiva - toky,Základní měnové indikátory

roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
31.12.2014 10.87
30.11.2014 9.78
31.10.2014 9.48
30.09.2014 9.34
31.08.2014 8.89
31.07.2014 7.71
30.06.2014 8.29
31.05.2014 8.07
30.04.2014 7.12
31.03.2014 7.76
Další »
roční míra růstu (v %),Základní měnové indikátory

roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
31.12.2014 5.73
30.11.2014 5.16
31.10.2014 4.77
30.09.2014 4.46
31.08.2014 4.45
31.07.2014 4.04
30.06.2014 4.93
31.05.2014 5.83
30.04.2014 5.63
31.03.2014 5.56
Další »
roční míra růstu (v %),Základní měnové indikátory

Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
31.12.2014 4.47
30.11.2014 3.86
31.10.2014 4.46
30.09.2014 3.53
31.08.2014 3.65
31.07.2014 4.34
30.06.2014 4.34
31.05.2014 4.21
30.04.2014 3.75
31.03.2014 2.96
Další »
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %),Základní měnové indikátory

Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
31.12.2014 -0.97
30.11.2014 0.79
31.10.2014 2.22
30.09.2014 3.74
31.08.2014 6.44
31.07.2014 5.35
30.06.2014 8.06
31.05.2014 13.69
30.04.2014 12.51
31.03.2014 13.62
Další »
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %),Základní měnové indikátory

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Základní měnové indikátory (Průřezové ukazatele)
z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Základní kapitál, EUR (Pasiva, hlavní položky, EUR)
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Přímé investice v České republice - základní jmění (PASÍVA (v mil. Kč))
AKTIVA - přímé investice v zahraničí - základní jmění (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
PASÍVA - přímé investice v České republice - základní jmění (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.