Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
31.03.2024 Úvěry: Úvěry soukromému sektoru, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl bytů v soukromém vlastnictví (%)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
- Tabulka 6: Úvěry soukromému sektoru (1175)
- Tabulka 8: Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (1177)
- Příspěvky k roční míře růstu M3 a k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistý úvěr vládnímu sektoru
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Nefinanční podniky soukromé národní, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou, Celkem, Stav (zůstatek)
31.12.2025 Platební bilance: Čisté toky majetkových investic, soukromý sektor bez bank, Objem, Čtvrtletní
31.12.2025 Platební bilance: Čisté toky dluhových investic, soukromý sektor bez bank, Objem, Čtvrtletní
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, Stav (zůstatek)
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, VNĚJŠÍ SEKTOR
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, VLÁDNÍ SEKTOR
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry soukromému sektoru - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 2 282 369.54
Min 31.07.2002 698 321.73

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 2 282 369.54 2 264 254.34 18 115.20 0.80% 2 201 993.62 80 375.91 3.65%
30.11.2014 2 264 254.34 2 256 081.49 8 172.85 0.36% 2 209 494.68 54 759.66 2.48%
31.10.2014 2 256 081.49 2 236 693.21 19 388.28 0.87% 2 175 356.20 80 725.29 3.71%
30.09.2014 2 236 693.21 2 229 606.11 7 087.10 0.32% 2 169 528.80 67 164.41 3.10%
31.08.2014 2 229 606.11 2 230 460.39 - 854.28 -0.04% 2 159 474.56 70 131.55 3.25%
31.07.2014 2 230 460.39 2 226 907.23 3 553.16 0.16% 2 148 209.86 82 250.53 3.83%
30.06.2014 2 226 907.23 2 214 642.26 12 264.97 0.55% 2 146 658.21 80 249.02 3.74%
31.05.2014 2 214 642.26 2 207 451.39 7 190.87 0.33% 2 133 255.53 81 386.74 3.82%
30.04.2014 2 207 451.39 2 201 192.95 6 258.45 0.28% 2 136 572.58 70 878.82 3.32%
31.03.2014 2 201 192.95 2 195 655.18 5 537.76 0.25% 2 146 379.45 54 813.49 2.55%
28.02.2014 2 195 655.18 2 200 647.41 -4 992.22 -0.23% 2 138 781.79 56 873.39 2.66%
31.01.2014 2 200 647.41 2 201 993.62 -1 346.22 -0.06% 2 137 002.69 63 644.72 2.98%
31.12.2013 2 201 993.62 2 209 494.68 -7 501.05 -0.34% 2 123 641.50 78 352.12 3.69%
30.11.2013 2 209 494.68 2 175 356.20 34 138.48 1.57% 2 117 095.76 92 398.92 4.36%
31.10.2013 2 175 356.20 2 169 528.80 5 827.39 0.27% 2 111 078.00 64 278.19 3.04%
30.09.2013 2 169 528.80 2 159 474.56 10 054.25 0.47% 2 109 138.71 60 390.10 2.86%
31.08.2013 2 159 474.56 2 148 209.86 11 264.70 0.52% 2 102 213.81 57 260.75 2.72%
31.07.2013 2 148 209.86 2 146 658.21 1 551.65 0.07% 2 103 159.86 45 050.00 2.14%
30.06.2013 2 146 658.21 2 133 255.53 13 402.68 0.63% 2 098 378.59 48 279.62 2.30%
31.05.2013 2 133 255.53 2 136 572.58 -3 317.05 -0.16% 2 092 250.81 41 004.72 1.96%
30.04.2013 2 136 572.58 2 146 379.45 -9 806.88 -0.46% 2 078 504.43 58 068.15 2.79%
31.03.2013 2 146 379.45 2 138 781.79 7 597.66 0.36% 2 076 774.93 69 604.52 3.35%
28.02.2013 2 138 781.79 2 137 002.69 1 779.10 0.08% 2 074 410.66 64 371.14 3.10%
31.01.2013 2 137 002.69 2 123 641.50 13 361.19 0.63% 2 072 022.03 64 980.66 3.14%
31.12.2012 2 123 641.50 2 117 095.76 6 545.74 0.31% 2 069 727.47 53 914.04 2.60%
30.11.2012 2 117 095.76 2 111 078.00 6 017.76 0.28% 2 070 789.17 46 306.59 2.24%
31.10.2012 2 111 078.00 2 109 138.71 1 939.30 0.09% 2 058 422.12 52 655.89 2.56%
30.09.2012 2 109 138.71 2 102 213.81 6 924.90 0.33% 2 045 433.27 63 705.44 3.11%
31.08.2012 2 102 213.81 2 103 159.86 - 946.05 -0.04% 2 031 812.89 70 400.91 3.46%
31.07.2012 2 103 159.86 2 098 378.59 4 781.26 0.23% 2 026 925.66 76 234.19 3.76%
30.06.2012 2 098 378.59 2 092 250.81 6 127.78 0.29% 2 013 411.80 84 966.79 4.22%
31.05.2012 2 092 250.81 2 078 504.43 13 746.38 0.66% 2 002 886.90 89 363.91 4.46%
30.04.2012 2 078 504.43 2 076 774.93 1 729.49 0.08% 1 992 461.77 86 042.65 4.32%
31.03.2012 2 076 774.93 2 074 410.66 2 364.28 0.11% 1 976 791.23 99 983.70 5.06%
29.02.2012 2 074 410.66 2 072 022.03 2 388.63 0.12% 1 968 721.68 105 688.98 5.37%
31.01.2012 2 072 022.03 2 069 727.47 2 294.56 0.11% 1 965 310.20 106 711.83 5.43%
31.12.2011 2 069 727.47 2 070 789.17 -1 061.70 -0.05% 1 962 292.12 107 435.34 5.47%
30.11.2011 2 070 789.17 2 058 422.12 12 367.05 0.60% 1 961 763.62 109 025.55 5.56%
31.10.2011 2 058 422.12 2 045 433.27 12 988.85 0.64% 1 954 493.34 103 928.78 5.32%
30.09.2011 2 045 433.27 2 031 812.89 13 620.38 0.67% 1 938 440.26 106 993.01 5.52%
31.08.2011 2 031 812.89 2 026 925.66 4 887.23 0.24% 1 929 231.83 102 581.05 5.32%
31.07.2011 2 026 925.66 2 013 411.80 13 513.86 0.67% 1 918 460.98 108 464.69 5.65%
30.06.2011 2 013 411.80 2 002 886.90 10 524.91 0.53% 1 915 668.80 97 743.00 5.10%
31.05.2011 2 002 886.90 1 992 461.77 10 425.13 0.52% 1 903 376.42 99 510.48 5.23%
30.04.2011 1 992 461.77 1 976 791.23 15 670.54 0.79% 1 895 537.76 96 924.02 5.11%
31.03.2011 1 976 791.23 1 968 721.68 8 069.56 0.41% 1 894 327.23 82 464.00 4.35%
28.02.2011 1 968 721.68 1 965 310.20 3 411.48 0.17% 1 896 653.64 72 068.04 3.80%
31.01.2011 1 965 310.20 1 962 292.12 3 018.07 0.15% 1 903 687.83 61 622.37 3.24%
31.12.2010 1 962 292.12 1 961 763.62 528.51 0.03% 1 905 055.61 57 236.51 3.00%
30.11.2010 1 961 763.62 1 954 493.34 7 270.28 0.37% 1 914 626.26 47 137.36 2.46%
31.10.2010 1 954 493.34 1 938 440.26 16 053.08 0.83% 1 914 436.41 40 056.93 2.09%
30.09.2010 1 938 440.26 1 929 231.83 9 208.43 0.48% 1 912 445.51 25 994.75 1.36%
31.08.2010 1 929 231.83 1 918 460.98 10 770.86 0.56% 1 907 140.96 22 090.88 1.16%
31.07.2010 1 918 460.98 1 915 668.80 2 792.17 0.15% 1 904 623.45 13 837.52 0.73%
30.06.2010 1 915 668.80 1 903 376.42 12 292.38 0.65% 1 908 419.20 7 249.61 0.38%
31.05.2010 1 903 376.42 1 895 537.76 7 838.67 0.41% 1 899 386.30 3 990.12 0.21%
30.04.2010 1 895 537.76 1 894 327.23 1 210.53 0.06% 1 899 832.12 -4 294.37 -0.23%
31.03.2010 1 894 327.23 1 896 653.64 -2 326.41 -0.12% 1 896 119.67 -1 792.44 -0.09%
28.02.2010 1 896 653.64 1 903 687.83 -7 034.19 -0.37% 1 898 421.72 -1 768.08 -0.09%
31.01.2010 1 903 687.83 1 905 055.61 -1 367.78 -0.07% 1 898 217.83 5 470.00 0.29%
31.12.2009 1 905 055.61 1 914 626.26 -9 570.65 -0.50% 1 889 846.78 15 208.83 0.80%
30.11.2009 1 914 626.26 1 914 436.41 189.85 0.01% 1 889 841.37 24 784.88 1.31%
31.10.2009 1 914 436.41 1 912 445.51 1 990.89 0.10% 1 876 645.30 37 791.11 2.01%
30.09.2009 1 912 445.51 1 907 140.96 5 304.56 0.28% 1 860 918.34 51 527.17 2.77%
31.08.2009 1 907 140.96 1 904 623.45 2 517.50 0.13% 1 826 323.56 80 817.39 4.43%
31.07.2009 1 904 623.45 1 908 419.20 -3 795.74 -0.20% 1 793 367.58 111 255.87 6.20%
30.06.2009 1 908 419.20 1 899 386.30 9 032.90 0.48% 1 779 214.59 129 204.61 7.26%
31.05.2009 1 899 386.30 1 899 832.12 - 445.82 -0.02% 1 734 908.84 164 477.46 9.48%
30.04.2009 1 899 832.12 1 896 119.67 3 712.45 0.20% 1 702 737.36 197 094.76 11.58%
31.03.2009 1 896 119.67 1 898 421.72 -2 302.05 -0.12% 1 673 829.49 222 290.17 13.28%
28.02.2009 1 898 421.72 1 898 217.83 203.89 0.01% 1 647 803.00 250 618.71 15.21%
31.01.2009 1 898 217.83 1 889 846.78 8 371.05 0.44% 1 637 420.68 260 797.14 15.93%
31.12.2008 1 889 846.78 1 889 841.37 5.41 0.00% 1 628 154.91 261 691.87 16.07%
30.11.2008 1 889 841.37 1 876 645.30 13 196.08 0.70% 1 593 436.85 296 404.52 18.60%
31.10.2008 1 876 645.30 1 860 918.34 15 726.96 0.85% 1 565 800.33 310 844.96 19.85%
30.09.2008 1 860 918.34 1 826 323.56 34 594.78 1.89% 1 534 769.41 326 148.93 21.25%
31.08.2008 1 826 323.56 1 793 367.58 32 955.98 1.84% 1 499 364.77 326 958.80 21.81%
31.07.2008 1 793 367.58 1 779 214.59 14 152.99 0.80% 1 470 130.16 323 237.42 21.99%
30.06.2008 1 779 214.59 1 734 908.84 44 305.75 2.55% 1 437 863.60 341 350.98 23.74%
31.05.2008 1 734 908.84 1 702 737.36 32 171.48 1.89% 1 394 862.54 340 046.30 24.38%
30.04.2008 1 702 737.36 1 673 829.49 28 907.87 1.73% 1 365 727.35 337 010.01 24.68%
31.03.2008 1 673 829.49 1 647 803.00 26 026.49 1.58% 1 338 851.75 334 977.74 25.02%
29.02.2008 1 647 803.00 1 637 420.68 10 382.32 0.63% 1 312 291.12 335 511.89 25.57%
31.01.2008 1 637 420.68 1 628 154.91 9 265.77 0.57% 1 299 375.78 338 044.91 26.02%
31.12.2007 1 628 154.91 1 593 436.85 34 718.06 2.18% 1 286 117.83 342 037.08 26.59%
30.11.2007 1 593 436.85 1 565 800.33 27 636.52 1.76% 1 281 448.39 311 988.47 24.35%
31.10.2007 1 565 800.33 1 534 769.41 31 030.92 2.02% 1 253 445.35 312 354.98 24.92%
30.09.2007 1 534 769.41 1 499 364.77 35 404.65 2.36% 1 235 989.01 298 780.41 24.17%
31.08.2007 1 499 364.77 1 470 130.16 29 234.60 1.99% 1 212 427.96 286 936.81 23.67%
31.07.2007 1 470 130.16 1 437 863.60 32 266.56 2.24% 1 199 170.14 270 960.02 22.60%
30.06.2007 1 437 863.60 1 394 862.54 43 001.06 3.08% 1 177 931.93 259 931.67 22.07%
31.05.2007 1 394 862.54 1 365 727.35 29 135.19 2.13% 1 152 845.66 242 016.88 20.99%
30.04.2007 1 365 727.35 1 338 851.75 26 875.60 2.01% 1 128 669.18 237 058.17 21.00%
31.03.2007 1 338 851.75 1 312 291.12 26 560.63 2.02% 1 108 760.69 230 091.06 20.75%
28.02.2007 1 312 291.12 1 299 375.78 12 915.34 0.99% 1 091 102.05 221 189.07 20.27%
31.01.2007 1 299 375.78 1 286 117.83 13 257.95 1.03% 1 076 639.14 222 736.64 20.69%
31.12.2006 1 286 117.83 1 281 448.39 4 669.44 0.36% 1 067 510.56 218 607.27 20.48%
30.11.2006 1 281 448.39 1 253 445.35 28 003.03 2.23% 1 056 166.59 225 281.79 21.33%
31.10.2006 1 253 445.35 1 235 989.01 17 456.35 1.41% 1 044 091.04 209 354.31 20.05%
30.09.2006 1 235 989.01 1 212 427.96 23 561.05 1.94% 1 026 853.87 209 135.13 20.37%
31.08.2006 1 212 427.96 1 199 170.14 13 257.82 1.11% 1 007 990.02 204 437.94 20.28%
31.07.2006 1 199 170.14 1 177 931.93 21 238.21 1.80% 985 345.44 213 824.70 21.70%
30.06.2006 1 177 931.93 1 152 845.66 25 086.27 2.18% 977 736.25 200 195.68 20.48%
31.05.2006 1 152 845.66 1 128 669.18 24 176.48 2.14% 950 964.98 201 880.68 21.23%
30.04.2006 1 128 669.18 1 108 760.69 19 908.49 1.80% 936 438.51 192 230.68 20.53%
31.03.2006 1 108 760.69 1 091 102.05 17 658.64 1.62% 924 733.00 184 027.69 19.90%
28.02.2006 1 091 102.05 1 076 639.14 14 462.92 1.34% 908 943.38 182 158.67 20.04%
31.01.2006 1 076 639.14 1 067 510.56 9 128.58 0.86% 895 476.69 181 162.44 20.23%
31.12.2005 1 067 510.56 1 056 166.59 11 343.97 1.07% 889 420.73 178 089.83 20.02%
30.11.2005 1 056 166.59 1 044 091.04 12 075.55 1.16% 889 545.52 166 621.07 18.73%
31.10.2005 1 044 091.04 1 026 853.87 17 237.17 1.68% 880 206.16 163 884.88 18.62%
30.09.2005 1 026 853.87 1 007 990.02 18 863.85 1.87% 863 913.50 162 940.38 18.86%
31.08.2005 1 007 990.02 985 345.44 22 644.58 2.30% 842 753.95 165 236.07 19.61%
31.07.2005 985 345.44 977 736.25 7 609.19 0.78% 831 987.28 153 358.16 18.43%
30.06.2005 977 736.25 950 964.98 26 771.26 2.82% 826 188.49 151 547.76 18.34%
31.05.2005 950 964.98 936 438.51 14 526.48 1.55% 816 669.79 134 295.20 16.44%
30.04.2005 936 438.51 924 733.00 11 705.50 1.27% 810 956.85 125 481.65 15.47%
31.03.2005 924 733.00 908 943.38 15 789.62 1.74% 794 114.84 130 618.16 16.45%
28.02.2005 908 943.38 895 476.69 13 466.69 1.50% 788 654.27 120 289.11 15.25%
31.01.2005 895 476.69 889 420.73 6 055.96 0.68% 787 839.28 107 637.41 13.66%
31.12.2004 889 420.73 889 545.52 - 124.79 -0.01% 791 629.81 97 790.92 12.35%
30.11.2004 889 545.52 880 206.16 9 339.36 1.06% 793 514.84 96 030.69 12.10%
31.10.2004 880 206.16 863 913.50 16 292.67 1.89% 769 876.12 110 330.05 14.33%
30.09.2004 863 913.50 842 753.95 21 159.54 2.51% 754 410.71 109 502.78 14.52%
31.08.2004 842 753.95 831 987.28 10 766.67 1.29% 758 496.83 84 257.13 11.11%
31.07.2004 831 987.28 826 188.49 5 798.79 0.70% 748 293.52 83 693.76 11.18%
30.06.2004 826 188.49 816 669.79 9 518.70 1.17% 741 529.51 84 658.98 11.42%
31.05.2004 816 669.79 810 956.85 5 712.94 0.70% 726 714.55 89 955.24 12.38%
30.04.2004 810 956.85 794 114.84 16 842.01 2.12% 740 294.35 70 662.50 9.55%
31.03.2004 794 114.84 788 654.27 5 460.57 0.69% 731 868.14 62 246.70 8.51%
29.02.2004 788 654.27 787 839.28 814.99 0.10% 728 307.01 60 347.26 8.29%
31.01.2004 787 839.28 791 629.81 -3 790.53 -0.48% 732 542.37 55 296.91 7.55%
31.12.2003 791 629.81 793 514.84 -1 885.02 -0.24% 724 198.27 67 431.55 9.31%
30.11.2003 793 514.84 769 876.12 23 638.72 3.07% 721 624.91 71 889.93 9.96%
31.10.2003 769 876.12 754 410.71 15 465.40 2.05% 717 609.37 52 266.74 7.28%
30.09.2003 754 410.71 758 496.83 -4 086.11 -0.54% 714 649.51 39 761.20 5.56%
31.08.2003 758 496.83 748 293.52 10 203.31 1.36% 710 256.03 48 240.79 6.79%
31.07.2003 748 293.52 741 529.51 6 764.01 0.91% 698 321.73 49 971.79 7.16%
30.06.2003 741 529.51 726 714.55 14 814.97 2.04% 718 233.50 23 296.01 3.24%
31.05.2003 726 714.55 740 294.35 -13 579.81 -1.83% 717 545.30 9 169.25 1.28%
30.04.2003 740 294.35 731 868.14 8 426.21 1.15% 728 831.70 11 462.66 1.57%
31.03.2003 731 868.14 728 307.01 3 561.13 0.49% 756 598.57 -24 730.43 -3.27%
28.02.2003 728 307.01 732 542.37 -4 235.36 -0.58% 763 005.40 -34 698.38 -4.55%
31.01.2003 732 542.37 724 198.27 8 344.10 1.15% 767 245.79 -34 703.42 -4.52%
31.12.2002 724 198.27 721 624.91 2 573.36 0.36% - - -
30.11.2002 721 624.91 717 609.37 4 015.54 0.56% - - -
31.10.2002 717 609.37 714 649.51 2 959.86 0.41% - - -
30.09.2002 714 649.51 710 256.03 4 393.48 0.62% - - -
31.08.2002 710 256.03 698 321.73 11 934.30 1.71% - - -
31.07.2002 698 321.73 718 233.50 -19 911.77 -2.77% - - -
30.06.2002 718 233.50 717 545.30 688.20 0.10% - - -
31.05.2002 717 545.30 728 831.70 -11 286.40 -1.55% - - -
30.04.2002 728 831.70 756 598.57 -27 766.87 -3.67% - - -
31.03.2002 756 598.57 763 005.40 -6 406.83 -0.84% - - -
28.02.2002 763 005.40 767 245.79 -4 240.39 -0.55% - - -
31.01.2002 767 245.79 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry soukromému sektoru - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.