Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Celkem
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Obchodovatelné nástroje
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Celkem
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Kapitál a rezervy
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Akcie a ostatní majetkové účasti - od ostatních rezidentů
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěry rezidentům a nakoupené CP
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.05.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Celkem
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Repo operace

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Kapitál a rezervy - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 637 965.36
Min 30.06.2008 108 574.89

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 637 965.36 626 051.36 11 914.01 1.90% 549 100.67 88 864.69 16.18%
30.11.2014 626 051.36 625 868.06 183.30 0.03% 532 670.65 93 380.70 17.53%
31.10.2014 625 868.06 611 131.66 14 736.40 2.41% 471 105.82 154 762.24 32.85%
30.09.2014 611 131.66 605 503.15 5 628.51 0.93% 464 010.41 147 121.25 31.71%
31.08.2014 605 503.15 586 331.69 19 171.46 3.27% 455 794.22 149 708.92 32.85%
31.07.2014 586 331.69 572 628.33 13 703.36 2.39% 455 969.62 130 362.07 28.59%
30.06.2014 572 628.33 566 382.67 6 245.66 1.10% 443 470.62 129 157.71 29.12%
31.05.2014 566 382.67 557 553.67 8 829.00 1.58% 452 914.24 113 468.43 25.05%
30.04.2014 557 553.67 568 780.39 -11 226.72 -1.97% 453 753.60 103 800.07 22.88%
31.03.2014 568 780.39 558 252.50 10 527.89 1.89% 466 416.80 102 363.59 21.95%
28.02.2014 558 252.50 557 660.90 591.59 0.11% 447 911.08 110 341.41 24.63%
31.01.2014 557 660.90 549 100.67 8 560.23 1.56% 436 228.59 121 432.31 27.84%
31.12.2013 549 100.67 532 670.65 16 430.02 3.08% 420 826.38 128 274.29 30.48%
30.11.2013 532 670.65 471 105.82 61 564.83 13.07% 421 516.64 111 154.01 26.37%
31.10.2013 471 105.82 464 010.41 7 095.41 1.53% 407 569.94 63 535.88 15.59%
30.09.2013 464 010.41 455 794.22 8 216.18 1.80% 399 732.59 64 277.82 16.08%
31.08.2013 455 794.22 455 969.62 - 175.40 -0.04% 397 339.59 58 454.64 14.71%
31.07.2013 455 969.62 443 470.62 12 499.00 2.82% 407 736.56 48 233.06 11.83%
30.06.2013 443 470.62 452 914.24 -9 443.62 -2.08% 398 323.70 45 146.92 11.33%
31.05.2013 452 914.24 453 753.60 - 839.36 -0.18% 394 500.91 58 413.33 14.81%
30.04.2013 453 753.60 466 416.80 -12 663.20 -2.71% 359 697.05 94 056.55 26.15%
31.03.2013 466 416.80 447 911.08 18 505.71 4.13% 361 333.12 105 083.68 29.08%
28.02.2013 447 911.08 436 228.59 11 682.49 2.68% 356 048.85 91 862.23 25.80%
31.01.2013 436 228.59 420 826.38 15 402.22 3.66% 361 727.75 74 500.85 20.60%
31.12.2012 420 826.38 421 516.64 - 690.26 -0.16% 368 566.33 52 260.05 14.18%
30.11.2012 421 516.64 407 569.94 13 946.70 3.42% 342 751.11 78 765.53 22.98%
31.10.2012 407 569.94 399 732.59 7 837.35 1.96% 317 756.62 89 813.32 28.26%
30.09.2012 399 732.59 397 339.59 2 393.00 0.60% 309 263.91 90 468.68 29.25%
31.08.2012 397 339.59 407 736.56 -10 396.98 -2.55% 280 324.23 117 015.35 41.74%
31.07.2012 407 736.56 398 323.70 9 412.87 2.36% 286 625.73 121 110.83 42.25%
30.06.2012 398 323.70 394 500.91 3 822.78 0.97% 280 752.34 117 571.35 41.88%
31.05.2012 394 500.91 359 697.05 34 803.86 9.68% 285 279.56 109 221.35 38.29%
30.04.2012 359 697.05 361 333.12 -1 636.07 -0.45% 288 462.00 71 235.05 24.69%
31.03.2012 361 333.12 356 048.85 5 284.27 1.48% 310 167.20 51 165.92 16.50%
29.02.2012 356 048.85 361 727.75 -5 678.90 -1.57% 305 583.67 50 465.19 16.51%
31.01.2012 361 727.75 368 566.33 -6 838.58 -1.86% 295 038.76 66 688.99 22.60%
31.12.2011 368 566.33 342 751.11 25 815.22 7.53% 313 650.12 54 916.21 17.51%
30.11.2011 342 751.11 317 756.62 24 994.49 7.87% 308 176.86 34 574.25 11.22%
31.10.2011 317 756.62 309 263.91 8 492.71 2.75% 285 894.16 31 862.46 11.14%
30.09.2011 309 263.91 280 324.23 28 939.67 10.32% 281 170.66 28 093.25 9.99%
31.08.2011 280 324.23 286 625.73 -6 301.50 -2.20% 290 990.42 -10 666.19 -3.67%
31.07.2011 286 625.73 280 752.34 5 873.39 2.09% 276 093.99 10 531.75 3.81%
30.06.2011 280 752.34 285 279.56 -4 527.22 -1.59% 305 600.62 -24 848.28 -8.13%
31.05.2011 285 279.56 288 462.00 -3 182.44 -1.10% 294 996.83 -9 717.27 -3.29%
30.04.2011 288 462.00 310 167.20 -21 705.19 -7.00% 298 970.78 -10 508.77 -3.51%
31.03.2011 310 167.20 305 583.67 4 583.53 1.50% 296 311.70 13 855.49 4.68%
28.02.2011 305 583.67 295 038.76 10 544.91 3.57% 300 724.23 4 859.44 1.62%
31.01.2011 295 038.76 313 650.12 -18 611.37 -5.93% 297 623.82 -2 585.06 -0.87%
31.12.2010 313 650.12 308 176.86 5 473.27 1.78% 293 232.60 20 417.53 6.96%
30.11.2010 308 176.86 285 894.16 22 282.70 7.79% 258 382.14 49 794.72 19.27%
31.10.2010 285 894.16 281 170.66 4 723.50 1.68% 268 020.37 17 873.78 6.67%
30.09.2010 281 170.66 290 990.42 -9 819.76 -3.37% 230 555.26 50 615.40 21.95%
31.08.2010 290 990.42 276 093.99 14 896.43 5.40% 232 696.82 58 293.60 25.05%
31.07.2010 276 093.99 305 600.62 -29 506.63 -9.66% 232 648.86 43 445.13 18.67%
30.06.2010 305 600.62 294 996.83 10 603.79 3.59% 227 961.63 77 638.99 34.06%
31.05.2010 294 996.83 298 970.78 -3 973.95 -1.33% 243 974.20 51 022.63 20.91%
30.04.2010 298 970.78 296 311.70 2 659.07 0.90% 260 022.83 38 947.94 14.98%
31.03.2010 296 311.70 300 724.23 -4 412.52 -1.47% 276 471.12 19 840.59 7.18%
28.02.2010 300 724.23 297 623.82 3 100.41 1.04% 300 062.67 661.56 0.22%
31.01.2010 297 623.82 293 232.60 4 391.22 1.50% 282 214.74 15 409.08 5.46%
31.12.2009 293 232.60 258 382.14 34 850.45 13.49% 224 766.14 68 466.46 30.46%
30.11.2009 258 382.14 268 020.37 -9 638.23 -3.60% 210 244.61 48 137.54 22.90%
31.10.2009 268 020.37 230 555.26 37 465.12 16.25% 180 953.20 87 067.17 48.12%
30.09.2009 230 555.26 232 696.82 -2 141.56 -0.92% 160 258.80 70 296.46 43.86%
31.08.2009 232 696.82 232 648.86 47.96 0.02% 152 428.15 80 268.67 52.66%
31.07.2009 232 648.86 227 961.63 4 687.23 2.06% 117 724.20 114 924.66 97.62%
30.06.2009 227 961.63 243 974.20 -16 012.57 -6.56% 108 574.89 119 386.73 109.96%
31.05.2009 243 974.20 260 022.83 -16 048.64 -6.17% 141 028.01 102 946.19 73.00%
30.04.2009 260 022.83 276 471.12 -16 448.29 -5.95% 143 327.85 116 694.99 81.42%
31.03.2009 276 471.12 300 062.67 -23 591.55 -7.86% 152 921.01 123 550.11 80.79%
28.02.2009 300 062.67 282 214.74 17 847.93 6.32% 147 558.98 152 503.69 103.35%
31.01.2009 282 214.74 224 766.14 57 448.60 25.56% 165 084.50 117 130.24 70.95%
31.12.2008 224 766.14 210 244.61 14 521.53 6.91% 179 098.59 45 667.55 25.50%
30.11.2008 210 244.61 180 953.20 29 291.40 16.19% 160 027.86 50 216.75 31.38%
31.10.2008 180 953.20 160 258.80 20 694.41 12.91% 183 439.48 -2 486.28 -1.36%
30.09.2008 160 258.80 152 428.15 7 830.64 5.14% 197 105.27 -36 846.48 -18.69%
31.08.2008 152 428.15 117 724.20 34 703.95 29.48% 203 156.46 -50 728.31 -24.97%
31.07.2008 117 724.20 108 574.89 9 149.31 8.43% 204 607.38 -86 883.17 -42.46%
30.06.2008 108 574.89 141 028.01 -32 453.11 -23.01% 219 329.32 - 110 754.43 -50.50%
31.05.2008 141 028.01 143 327.85 -2 299.84 -1.60% 207 452.43 -66 424.42 -32.02%
30.04.2008 143 327.85 152 921.01 -9 593.16 -6.27% 199 570.69 -56 242.84 -28.18%
31.03.2008 152 921.01 147 558.98 5 362.03 3.63% 204 682.71 -51 761.70 -25.29%
29.02.2008 147 558.98 165 084.50 -17 525.53 -10.62% 207 713.56 -60 154.58 -28.96%
31.01.2008 165 084.50 179 098.59 -14 014.09 -7.82% 205 307.58 -40 223.08 -19.59%
31.12.2007 179 098.59 160 027.86 19 070.73 11.92% 182 683.03 -3 584.44 -1.96%
30.11.2007 160 027.86 183 439.48 -23 411.62 -12.76% 186 714.02 -26 686.16 -14.29%
31.10.2007 183 439.48 197 105.27 -13 665.80 -6.93% 197 062.30 -13 622.82 -6.91%
30.09.2007 197 105.27 203 156.46 -6 051.19 -2.98% 199 306.83 -2 201.56 -1.10%
31.08.2007 203 156.46 204 607.38 -1 450.91 -0.71% 189 221.26 13 935.21 7.36%
31.07.2007 204 607.38 219 329.32 -14 721.94 -6.71% 196 526.52 8 080.85 4.11%
30.06.2007 219 329.32 207 452.43 11 876.89 5.73% 193 805.24 25 524.08 13.17%
31.05.2007 207 452.43 199 570.69 7 881.74 3.95% 180 098.83 27 353.60 15.19%
30.04.2007 199 570.69 204 682.71 -5 112.02 -2.50% 204 542.28 -4 971.60 -2.43%
31.03.2007 204 682.71 207 713.56 -3 030.85 -1.46% 225 950.71 -21 268.01 -9.41%
28.02.2007 207 713.56 205 307.58 2 405.97 1.17% 221 275.37 -13 561.81 -6.13%
31.01.2007 205 307.58 182 683.03 22 624.56 12.38% 212 474.04 -7 166.46 -3.37%
31.12.2006 182 683.03 186 714.02 -4 031.00 -2.16% 229 670.80 -46 987.78 -20.46%
30.11.2006 186 714.02 197 062.30 -10 348.28 -5.25% 228 087.33 -41 373.30 -18.14%
31.10.2006 197 062.30 199 306.83 -2 244.53 -1.13% 232 774.07 -35 711.76 -15.34%
30.09.2006 199 306.83 189 221.26 10 085.57 5.33% 226 399.38 -27 092.55 -11.97%
31.08.2006 189 221.26 196 526.52 -7 305.26 -3.72% 219 486.83 -30 265.58 -13.79%
31.07.2006 196 526.52 193 805.24 2 721.28 1.40% 230 013.78 -33 487.26 -14.56%
30.06.2006 193 805.24 180 098.83 13 706.41 7.61% 222 625.66 -28 820.43 -12.95%
31.05.2006 180 098.83 204 542.28 -24 443.45 -11.95% 216 865.20 -36 766.37 -16.95%
30.04.2006 204 542.28 225 950.71 -21 408.43 -9.47% 209 489.78 -4 947.50 -2.36%
31.03.2006 225 950.71 221 275.37 4 675.35 2.11% 195 892.28 30 058.43 15.34%
28.02.2006 221 275.37 212 474.04 8 801.33 4.14% 178 594.26 42 681.10 23.90%
31.01.2006 212 474.04 229 670.80 -17 196.76 -7.49% 188 886.37 23 587.67 12.49%
31.12.2005 229 670.80 228 087.33 1 583.47 0.69% 185 115.05 44 555.76 24.07%
30.11.2005 228 087.33 232 774.07 -4 686.74 -2.01% 197 767.38 30 319.95 15.33%
31.10.2005 232 774.07 226 399.38 6 374.69 2.82% 218 190.18 14 583.89 6.68%
30.09.2005 226 399.38 219 486.83 6 912.55 3.15% 225 070.31 1 329.07 0.59%
31.08.2005 219 486.83 230 013.78 -10 526.94 -4.58% 233 008.44 -13 521.60 -5.80%
31.07.2005 230 013.78 222 625.66 7 388.11 3.32% 226 063.98 3 949.79 1.75%
30.06.2005 222 625.66 216 865.20 5 760.46 2.66% 220 323.10 2 302.56 1.04%
31.05.2005 216 865.20 209 489.78 7 375.41 3.52% 226 590.77 -9 725.57 -4.29%
30.04.2005 209 489.78 195 892.28 13 597.50 6.94% 259 196.09 -49 706.31 -19.18%
31.03.2005 195 892.28 178 594.26 17 298.02 9.69% 261 991.67 -66 099.38 -25.23%
28.02.2005 178 594.26 188 886.37 -10 292.11 -5.45% 247 344.49 -68 750.22 -27.80%
31.01.2005 188 886.37 185 115.05 3 771.33 2.04% 254 803.01 -65 916.64 -25.87%
31.12.2004 185 115.05 197 767.38 -12 652.33 -6.40% 236 986.68 -51 871.64 -21.89%
30.11.2004 197 767.38 218 190.18 -20 422.80 -9.36% 247 981.23 -50 213.86 -20.25%
31.10.2004 218 190.18 225 070.31 -6 880.14 -3.06% 253 598.00 -35 407.82 -13.96%
30.09.2004 225 070.31 233 008.44 -7 938.13 -3.41% 249 140.42 -24 070.11 -9.66%
31.08.2004 233 008.44 226 063.98 6 944.46 3.07% 284 130.66 -51 122.22 -17.99%
31.07.2004 226 063.98 220 323.10 5 740.88 2.61% 269 059.54 -42 995.56 -15.98%
30.06.2004 220 323.10 226 590.77 -6 267.66 -2.77% 255 597.52 -35 274.42 -13.80%
31.05.2004 226 590.77 259 196.09 -32 605.33 -12.58% 241 665.26 -15 074.50 -6.24%
30.04.2004 259 196.09 261 991.67 -2 795.57 -1.07% 260 569.37 -1 373.28 -0.53%
31.03.2004 261 991.67 247 344.49 14 647.18 5.92% 276 429.18 -14 437.52 -5.22%
29.02.2004 247 344.49 254 803.01 -7 458.52 -2.93% 275 806.49 -28 462.00 -10.32%
31.01.2004 254 803.01 236 986.68 17 816.33 7.52% 264 608.97 -9 805.96 -3.71%
31.12.2003 236 986.68 247 981.23 -10 994.55 -4.43% 266 524.10 -29 537.42 -11.08%
30.11.2003 247 981.23 253 598.00 -5 616.77 -2.21% 264 248.66 -16 267.43 -6.16%
31.10.2003 253 598.00 249 140.42 4 457.58 1.79% 263 221.58 -9 623.57 -3.66%
30.09.2003 249 140.42 284 130.66 -34 990.24 -12.31% 249 287.11 - 146.68 -0.06%
31.08.2003 284 130.66 269 059.54 15 071.12 5.60% 245 466.18 38 664.48 15.75%
31.07.2003 269 059.54 255 597.52 13 462.02 5.27% 241 600.89 27 458.65 11.37%
30.06.2003 255 597.52 241 665.26 13 932.26 5.77% 211 226.17 44 371.35 21.01%
31.05.2003 241 665.26 260 569.37 -18 904.11 -7.25% 236 530.41 5 134.85 2.17%
30.04.2003 260 569.37 276 429.18 -15 859.81 -5.74% 245 536.32 15 033.05 6.12%
31.03.2003 276 429.18 275 806.49 622.69 0.23% 254 040.60 22 388.58 8.81%
28.02.2003 275 806.49 264 608.97 11 197.51 4.23% 267 966.65 7 839.83 2.93%
31.01.2003 264 608.97 266 524.10 -1 915.13 -0.72% 271 234.78 -6 625.80 -2.44%
31.12.2002 266 524.10 264 248.66 2 275.44 0.86% - - -
30.11.2002 264 248.66 263 221.58 1 027.09 0.39% - - -
31.10.2002 263 221.58 249 287.11 13 934.47 5.59% - - -
30.09.2002 249 287.11 245 466.18 3 820.93 1.56% - - -
31.08.2002 245 466.18 241 600.89 3 865.28 1.60% - - -
31.07.2002 241 600.89 211 226.17 30 374.72 14.38% - - -
30.06.2002 211 226.17 236 530.41 -25 304.24 -10.70% - - -
31.05.2002 236 530.41 245 536.32 -9 005.92 -3.67% - - -
30.04.2002 245 536.32 254 040.60 -8 504.28 -3.35% - - -
31.03.2002 254 040.60 267 966.65 -13 926.05 -5.20% - - -
28.02.2002 267 966.65 271 234.78 -3 268.12 -1.20% - - -
31.01.2002 271 234.78 - - - - - -

Graf jako obrázek

Kapitál a rezervy - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost do 1 roku (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)
Původní splatnost nad 1 rok a zbytková splatnost nad 2 roky a přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.