stavy, Kvartální součty (Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat stavy (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
- Finanční a měnové ukazatele
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
30.06.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, Stav (zůstatek)
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet bytů (tis.)

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu stavy

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 9 831 159.07 9 596 055.36 235 103.71 2.45% 9 327 865.55 503 293.52 5.40%
01.07.2014 9 596 055.36 9 551 703.21 44 352.15 0.46% 9 172 754.61 423 300.74 4.61%
01.04.2014 9 551 703.21 9 445 555.77 106 147.43 1.12% 9 040 376.65 511 326.56 5.66%
01.01.2014 9 445 555.77 9 327 865.55 117 690.23 1.26% 8 948 371.58 497 184.19 5.56%
01.10.2013 9 327 865.55 9 172 754.61 155 110.93 1.69% 8 827 200.14 500 665.41 5.67%
01.07.2013 9 172 754.61 9 040 376.65 132 377.97 1.46% 8 678 688.69 494 065.93 5.69%
01.04.2013 9 040 376.65 8 948 371.58 92 005.07 1.03% 8 646 287.40 394 089.24 4.56%
01.01.2013 8 948 371.58 8 827 200.14 121 171.44 1.37% 8 523 265.95 425 105.63 4.99%
01.10.2012 8 827 200.14 8 678 688.69 148 511.45 1.71% 8 418 825.50 408 374.64 4.85%
01.07.2012 8 678 688.69 8 646 287.40 32 401.28 0.37% 8 282 626.96 396 061.73 4.78%
01.04.2012 8 646 287.40 8 523 265.95 123 021.45 1.44% 8 254 136.15 392 151.25 4.75%
01.01.2012 8 523 265.95 8 418 825.50 104 440.45 1.24% 8 192 832.26 330 433.69 4.03%
01.10.2011 8 418 825.50 8 282 626.96 136 198.54 1.64% 8 219 559.31 199 266.19 2.42%
01.07.2011 8 282 626.96 8 254 136.15 28 490.81 0.35% 8 203 948.72 78 678.24 0.96%
01.04.2011 8 254 136.15 8 192 832.26 61 303.89 0.75% 8 247 557.95 6 578.20 0.08%
01.01.2011 8 192 832.26 8 219 559.31 -26 727.05 -0.33% 8 019 899.88 172 932.38 2.16%
01.10.2010 8 219 559.31 8 203 948.72 15 610.59 0.19% 8 025 337.39 194 221.92 2.42%
01.07.2010 8 203 948.72 8 247 557.95 -43 609.23 -0.53% 7 953 091.51 250 857.21 3.15%
01.04.2010 8 247 557.95 8 019 899.88 227 658.07 2.84% 8 139 083.60 108 474.35 1.33%
01.01.2010 8 019 899.88 8 025 337.39 -5 437.51 -0.07% 8 147 290.25 - 127 390.37 -1.56%
01.10.2009 8 025 337.39 7 953 091.51 72 245.88 0.91% 7 908 993.46 116 343.93 1.47%
01.07.2009 7 953 091.51 8 139 083.60 - 185 992.09 -2.29% 7 595 532.08 357 559.43 4.71%
01.04.2009 8 139 083.60 8 147 290.25 -8 206.65 -0.10% 7 377 976.62 761 106.98 10.32%
01.01.2009 8 147 290.25 7 908 993.46 238 296.79 3.01% 7 201 139.36 946 150.89 13.14%
01.10.2008 7 908 993.46 7 595 532.08 313 461.39 4.13% 7 005 258.33 903 735.14 12.90%
01.07.2008 7 595 532.08 7 377 976.62 217 555.46 2.95% 6 740 635.71 854 896.36 12.68%
01.04.2008 7 377 976.62 7 201 139.36 176 837.26 2.46% 6 584 078.19 793 898.43 12.06%
01.01.2008 7 201 139.36 7 005 258.33 195 881.03 2.80% 6 283 024.30 918 115.06 14.61%
01.10.2007 7 005 258.33 6 740 635.71 264 622.61 3.93% 6 063 474.48 941 783.85 15.53%
01.07.2007 6 740 635.71 6 584 078.19 156 557.53 2.38% 5 874 547.91 866 087.80 14.74%
01.04.2007 6 584 078.19 6 283 024.30 301 053.89 4.79% 5 742 189.13 841 889.06 14.66%
01.01.2007 6 283 024.30 6 063 474.48 219 549.82 3.62% 5 548 642.89 734 381.41 13.24%
01.10.2006 6 063 474.48 5 874 547.91 188 926.57 3.22% 5 382 995.40 680 479.08 12.64%
01.07.2006 5 874 547.91 5 742 189.13 132 358.79 2.31% 5 218 834.07 655 713.85 12.56%
01.04.2006 5 742 189.13 5 548 642.89 193 546.24 3.49% 5 122 961.56 619 227.56 12.09%
01.01.2006 5 548 642.89 5 382 995.40 165 647.48 3.08% 4 921 591.64 627 051.25 12.74%
01.10.2005 5 382 995.40 5 218 834.07 164 161.34 3.15% 4 943 071.67 439 923.73 8.90%
01.07.2005 5 218 834.07 5 122 961.56 95 872.50 1.87% 4 917 240.54 301 593.53 6.13%
01.04.2005 5 122 961.56 4 921 591.64 201 369.92 4.09% 4 831 845.54 291 116.02 6.02%
01.01.2005 4 921 591.64 4 943 071.67 -21 480.03 -0.43% 4 683 722.19 237 869.45 5.08%
01.10.2004 4 943 071.67 4 917 240.54 25 831.13 0.53% 4 520 636.97 422 434.70 9.34%
01.07.2004 4 917 240.54 4 831 845.54 85 395.00 1.77% 4 445 789.69 471 450.85 10.60%
01.04.2004 4 831 845.54 4 683 722.19 148 123.36 3.16% 4 315 836.52 516 009.03 11.96%
01.01.2004 4 683 722.19 4 520 636.97 163 085.21 3.61% 4 278 360.19 405 362.00 9.47%
01.10.2003 4 520 636.97 4 445 789.69 74 847.28 1.68% 4 275 383.94 245 253.03 5.74%
01.07.2003 4 445 789.69 4 315 836.52 129 953.17 3.01% 4 140 094.27 305 695.42 7.38%
01.04.2003 4 315 836.52 4 278 360.19 37 476.33 0.88% 4 097 891.90 217 944.62 5.32%
01.01.2003 4 278 360.19 4 275 383.94 2 976.24 0.07% 4 051 202.86 227 157.33 5.61%
01.10.2002 4 275 383.94 4 140 094.27 135 289.67 3.27% - - -
01.07.2002 4 140 094.27 4 097 891.90 42 202.37 1.03% - - -
01.04.2002 4 097 891.90 4 051 202.86 46 689.04 1.15% - - -
01.01.2002 4 051 202.86 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.