Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Dluhové cenné papíry do 2 let
30.04.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Obchodovatelné nástroje
30.04.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Celkem
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace
30.04.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Obchodovatelné nástroje
30.04.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Celkem
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěry rezidentům a nakoupené CP
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěry ostatním rezidentům (bez CP)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěr vládě (bez CP)
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry rezidentům a nakoupené CP

Graf hodnot, Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2012 121 946.75
Min 30.09.2004 26 069.91

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 113 064.60 107 351.52 5 713.08 5.32% 110 525.49 2 539.11 2.30%
30.11.2014 107 351.52 102 405.78 4 945.74 4.83% 109 824.46 -2 472.94 -2.25%
31.10.2014 102 405.78 101 645.80 759.98 0.75% 107 367.96 -4 962.18 -4.62%
30.09.2014 101 645.80 101 898.80 - 253.00 -0.25% 111 343.55 -9 697.75 -8.71%
31.08.2014 101 898.80 102 780.99 - 882.19 -0.86% 110 050.55 -8 151.75 -7.41%
31.07.2014 102 780.99 96 494.38 6 286.61 6.51% 112 062.77 -9 281.78 -8.28%
30.06.2014 96 494.38 97 476.67 - 982.28 -1.01% 116 437.49 -19 943.11 -17.13%
31.05.2014 97 476.67 99 182.29 -1 705.62 -1.72% 112 877.35 -15 400.69 -13.64%
30.04.2014 99 182.29 98 142.31 1 039.98 1.06% 114 200.49 -15 018.20 -13.15%
31.03.2014 98 142.31 97 701.30 441.01 0.45% 114 999.80 -16 857.49 -14.66%
28.02.2014 97 701.30 98 435.43 - 734.13 -0.75% 113 237.47 -15 536.17 -13.72%
31.01.2014 98 435.43 110 525.49 -12 090.06 -10.94% 110 412.52 -11 977.09 -10.85%
31.12.2013 110 525.49 109 824.46 701.03 0.64% 109 884.59 640.90 0.58%
30.11.2013 109 824.46 107 367.96 2 456.50 2.29% 113 344.58 -3 520.12 -3.11%
31.10.2013 107 367.96 111 343.55 -3 975.59 -3.57% 110 107.29 -2 739.32 -2.49%
30.09.2013 111 343.55 110 050.55 1 293.00 1.17% 112 223.46 - 879.91 -0.78%
31.08.2013 110 050.55 112 062.77 -2 012.22 -1.80% 111 153.38 -1 102.83 -0.99%
31.07.2013 112 062.77 116 437.49 -4 374.72 -3.76% 116 784.54 -4 721.77 -4.04%
30.06.2013 116 437.49 112 877.35 3 560.14 3.15% 118 850.36 -2 412.87 -2.03%
31.05.2013 112 877.35 114 200.49 -1 323.13 -1.16% 121 946.75 -9 069.40 -7.44%
30.04.2013 114 200.49 114 999.80 - 799.32 -0.69% 116 514.13 -2 313.64 -1.99%
31.03.2013 114 999.80 113 237.47 1 762.33 1.56% 116 139.72 -1 139.92 -0.98%
28.02.2013 113 237.47 110 412.52 2 824.95 2.56% 111 442.53 1 794.94 1.61%
31.01.2013 110 412.52 109 884.59 527.93 0.48% 110 515.60 - 103.08 -0.09%
31.12.2012 109 884.59 113 344.58 -3 459.99 -3.05% 115 121.32 -5 236.73 -4.55%
30.11.2012 113 344.58 110 107.29 3 237.29 2.94% 116 193.70 -2 849.12 -2.45%
31.10.2012 110 107.29 112 223.46 -2 116.17 -1.89% 104 800.49 5 306.80 5.06%
30.09.2012 112 223.46 111 153.38 1 070.08 0.96% 109 955.41 2 268.05 2.06%
31.08.2012 111 153.38 116 784.54 -5 631.15 -4.82% 106 821.81 4 331.57 4.05%
31.07.2012 116 784.54 118 850.36 -2 065.82 -1.74% 107 340.23 9 444.31 8.80%
30.06.2012 118 850.36 121 946.75 -3 096.39 -2.54% 105 202.95 13 647.41 12.97%
31.05.2012 121 946.75 116 514.13 5 432.62 4.66% 103 083.75 18 863.01 18.30%
30.04.2012 116 514.13 116 139.72 374.41 0.32% 106 980.49 9 533.64 8.91%
31.03.2012 116 139.72 111 442.53 4 697.19 4.21% 106 263.76 9 875.97 9.29%
29.02.2012 111 442.53 110 515.60 926.93 0.84% 104 036.98 7 405.55 7.12%
31.01.2012 110 515.60 115 121.32 -4 605.71 -4.00% 98 437.76 12 077.84 12.27%
31.12.2011 115 121.32 116 193.70 -1 072.39 -0.92% 97 777.57 17 343.74 17.74%
30.11.2011 116 193.70 104 800.49 11 393.21 10.87% 97 301.26 18 892.45 19.42%
31.10.2011 104 800.49 109 955.41 -5 154.92 -4.69% 96 554.30 8 246.19 8.54%
30.09.2011 109 955.41 106 821.81 3 133.60 2.93% 96 995.48 12 959.93 13.36%
31.08.2011 106 821.81 107 340.23 - 518.42 -0.48% 98 431.84 8 389.98 8.52%
31.07.2011 107 340.23 105 202.95 2 137.28 2.03% 98 003.22 9 337.01 9.53%
30.06.2011 105 202.95 103 083.75 2 119.20 2.06% 96 155.38 9 047.57 9.41%
31.05.2011 103 083.75 106 980.49 -3 896.75 -3.64% 94 021.05 9 062.70 9.64%
30.04.2011 106 980.49 106 263.76 716.74 0.67% 94 927.72 12 052.77 12.70%
31.03.2011 106 263.76 104 036.98 2 226.78 2.14% 90 318.99 15 944.76 17.65%
28.02.2011 104 036.98 98 437.76 5 599.22 5.69% 90 630.88 13 406.10 14.79%
31.01.2011 98 437.76 97 777.57 660.19 0.68% 90 335.06 8 102.70 8.97%
31.12.2010 97 777.57 97 301.26 476.32 0.49% 87 988.23 9 789.34 11.13%
30.11.2010 97 301.26 96 554.30 746.95 0.77% 88 824.74 8 476.52 9.54%
31.10.2010 96 554.30 96 995.48 - 441.17 -0.45% 87 373.00 9 181.31 10.51%
30.09.2010 96 995.48 98 431.84 -1 436.36 -1.46% 87 116.23 9 879.24 11.34%
31.08.2010 98 431.84 98 003.22 428.62 0.44% 86 517.94 11 913.90 13.77%
31.07.2010 98 003.22 96 155.38 1 847.83 1.92% 85 960.12 12 043.10 14.01%
30.06.2010 96 155.38 94 021.05 2 134.34 2.27% 85 437.99 10 717.40 12.54%
31.05.2010 94 021.05 94 927.72 - 906.67 -0.96% 87 966.24 6 054.81 6.88%
30.04.2010 94 927.72 90 318.99 4 608.72 5.10% 88 883.60 6 044.12 6.80%
31.03.2010 90 318.99 90 630.88 - 311.88 -0.34% 77 765.13 12 553.86 16.14%
28.02.2010 90 630.88 90 335.06 295.82 0.33% 74 594.82 16 036.05 21.50%
31.01.2010 90 335.06 87 988.23 2 346.82 2.67% 78 225.42 12 109.64 15.48%
31.12.2009 87 988.23 88 824.74 - 836.50 -0.94% 90 998.03 -3 009.80 -3.31%
30.11.2009 88 824.74 87 373.00 1 451.74 1.66% 91 425.30 -2 600.56 -2.84%
31.10.2009 87 373.00 87 116.23 256.76 0.29% 99 545.91 -12 172.92 -12.23%
30.09.2009 87 116.23 86 517.94 598.30 0.69% 98 976.36 -11 860.13 -11.98%
31.08.2009 86 517.94 85 960.12 557.82 0.65% 98 742.98 -12 225.04 -12.38%
31.07.2009 85 960.12 85 437.99 522.13 0.61% 97 369.08 -11 408.96 -11.72%
30.06.2009 85 437.99 87 966.24 -2 528.25 -2.87% 97 808.26 -12 370.27 -12.65%
31.05.2009 87 966.24 88 883.60 - 917.36 -1.03% 100 780.91 -12 814.67 -12.72%
30.04.2009 88 883.60 77 765.13 11 118.47 14.30% 99 950.07 -11 066.47 -11.07%
31.03.2009 77 765.13 74 594.82 3 170.31 4.25% 99 579.50 -21 814.37 -21.91%
28.02.2009 74 594.82 78 225.42 -3 630.60 -4.64% 102 809.09 -28 214.26 -27.44%
31.01.2009 78 225.42 90 998.03 -12 772.61 -14.04% 106 058.71 -27 833.28 -26.24%
31.12.2008 90 998.03 91 425.30 - 427.26 -0.47% 102 874.03 -11 876.00 -11.54%
30.11.2008 91 425.30 99 545.91 -8 120.62 -8.16% 92 147.27 - 721.98 -0.78%
31.10.2008 99 545.91 98 976.36 569.55 0.58% 83 982.79 15 563.12 18.53%
30.09.2008 98 976.36 98 742.98 233.38 0.24% 84 032.81 14 943.55 17.78%
31.08.2008 98 742.98 97 369.08 1 373.90 1.41% 83 941.77 14 801.21 17.63%
31.07.2008 97 369.08 97 808.26 - 439.18 -0.45% 78 736.32 18 632.76 23.66%
30.06.2008 97 808.26 100 780.91 -2 972.65 -2.95% 77 482.50 20 325.76 26.23%
31.05.2008 100 780.91 99 950.07 830.84 0.83% 75 956.52 24 824.39 32.68%
30.04.2008 99 950.07 99 579.50 370.57 0.37% 71 613.98 28 336.09 39.57%
31.03.2008 99 579.50 102 809.09 -3 229.58 -3.14% 70 964.47 28 615.03 40.32%
29.02.2008 102 809.09 106 058.71 -3 249.62 -3.06% 69 278.75 33 530.33 48.40%
31.01.2008 106 058.71 102 874.03 3 184.68 3.10% 68 686.50 37 372.20 54.41%
31.12.2007 102 874.03 92 147.27 10 726.75 11.64% 65 087.11 37 786.92 58.06%
30.11.2007 92 147.27 83 982.79 8 164.49 9.72% 67 986.12 24 161.16 35.54%
31.10.2007 83 982.79 84 032.81 -50.02 -0.06% 68 268.23 15 714.56 23.02%
30.09.2007 84 032.81 83 941.77 91.04 0.11% 62 625.49 21 407.31 34.18%
31.08.2007 83 941.77 78 736.32 5 205.45 6.61% 61 654.96 22 286.81 36.15%
31.07.2007 78 736.32 77 482.50 1 253.82 1.62% 60 851.88 17 884.44 29.39%
30.06.2007 77 482.50 75 956.52 1 525.98 2.01% 60 339.03 17 143.47 28.41%
31.05.2007 75 956.52 71 613.98 4 342.54 6.06% 59 097.87 16 858.64 28.53%
30.04.2007 71 613.98 70 964.47 649.50 0.92% 62 750.06 8 863.92 14.13%
31.03.2007 70 964.47 69 278.75 1 685.72 2.43% 62 546.28 8 418.20 13.46%
28.02.2007 69 278.75 68 686.50 592.25 0.86% 61 807.11 7 471.65 12.09%
31.01.2007 68 686.50 65 087.11 3 599.39 5.53% 60 438.77 8 247.73 13.65%
31.12.2006 65 087.11 67 986.12 -2 899.01 -4.26% 59 946.31 5 140.80 8.58%
30.11.2006 67 986.12 68 268.23 - 282.11 -0.41% 55 813.74 12 172.38 21.81%
31.10.2006 68 268.23 62 625.49 5 642.73 9.01% 50 412.28 17 855.95 35.42%
30.09.2006 62 625.49 61 654.96 970.53 1.57% 43 956.45 18 669.04 42.47%
31.08.2006 61 654.96 60 851.88 803.08 1.32% 44 708.71 16 946.24 37.90%
31.07.2006 60 851.88 60 339.03 512.85 0.85% 44 165.32 16 686.56 37.78%
30.06.2006 60 339.03 59 097.87 1 241.16 2.10% 41 198.32 19 140.71 46.46%
31.05.2006 59 097.87 62 750.06 -3 652.18 -5.82% 41 896.70 17 201.17 41.06%
30.04.2006 62 750.06 62 546.28 203.78 0.33% 37 785.01 24 965.05 66.07%
31.03.2006 62 546.28 61 807.11 739.17 1.20% 37 080.67 25 465.60 68.68%
28.02.2006 61 807.11 60 438.77 1 368.34 2.26% 32 378.54 29 428.56 90.89%
31.01.2006 60 438.77 59 946.31 492.46 0.82% 32 182.93 28 255.84 87.80%
31.12.2005 59 946.31 55 813.74 4 132.57 7.40% 26 502.00 33 444.31 126.20%
30.11.2005 55 813.74 50 412.28 5 401.46 10.71% 26 237.20 29 576.54 112.73%
31.10.2005 50 412.28 43 956.45 6 455.83 14.69% 26 438.56 23 973.72 90.68%
30.09.2005 43 956.45 44 708.71 - 752.26 -1.68% 26 069.91 17 886.54 68.61%
31.08.2005 44 708.71 44 165.32 543.39 1.23% 29 047.03 15 661.68 53.92%
31.07.2005 44 165.32 41 198.32 2 967.00 7.20% 36 448.86 7 716.47 21.17%
30.06.2005 41 198.32 41 896.70 - 698.38 -1.67% 34 970.24 6 228.08 17.81%
31.05.2005 41 896.70 37 785.01 4 111.69 10.88% 35 941.66 5 955.05 16.57%
30.04.2005 37 785.01 37 080.67 704.34 1.90% 37 068.90 716.11 1.93%
31.03.2005 37 080.67 32 378.54 4 702.13 14.52% 37 152.30 -71.63 -0.19%
28.02.2005 32 378.54 32 182.93 195.61 0.61% 36 310.52 -3 931.98 -10.83%
31.01.2005 32 182.93 26 502.00 5 680.93 21.44% 37 303.16 -5 120.23 -13.73%
31.12.2004 26 502.00 26 237.20 264.81 1.01% 51 584.08 -25 082.08 -48.62%
30.11.2004 26 237.20 26 438.56 - 201.36 -0.76% 52 388.41 -26 151.22 -49.92%
31.10.2004 26 438.56 26 069.91 368.65 1.41% 47 820.58 -21 382.03 -44.71%
30.09.2004 26 069.91 29 047.03 -2 977.13 -10.25% 47 407.57 -21 337.66 -45.01%
31.08.2004 29 047.03 36 448.86 -7 401.82 -20.31% 45 802.40 -16 755.36 -36.58%
31.07.2004 36 448.86 34 970.24 1 478.61 4.23% 43 757.83 -7 308.98 -16.70%
30.06.2004 34 970.24 35 941.66 - 971.41 -2.70% 43 423.57 -8 453.32 -19.47%
31.05.2004 35 941.66 37 068.90 -1 127.25 -3.04% 41 383.68 -5 442.03 -13.15%
30.04.2004 37 068.90 37 152.30 -83.39 -0.22% 41 693.12 -4 624.22 -11.09%
31.03.2004 37 152.30 36 310.52 841.78 2.32% 48 081.43 -10 929.13 -22.73%
29.02.2004 36 310.52 37 303.16 - 992.64 -2.66% 48 115.23 -11 804.71 -24.53%
31.01.2004 37 303.16 51 584.08 -14 280.92 -27.68% 47 003.65 -9 700.50 -20.64%
31.12.2003 51 584.08 52 388.41 - 804.33 -1.54% 48 474.94 3 109.14 6.41%
30.11.2003 52 388.41 47 820.58 4 567.83 9.55% 47 317.64 5 070.77 10.72%
31.10.2003 47 820.58 47 407.57 413.01 0.87% 45 092.12 2 728.46 6.05%
30.09.2003 47 407.57 45 802.40 1 605.17 3.50% 44 629.21 2 778.36 6.23%
31.08.2003 45 802.40 43 757.83 2 044.56 4.67% 48 147.83 -2 345.43 -4.87%
31.07.2003 43 757.83 43 423.57 334.27 0.77% 48 388.59 -4 630.75 -9.57%
30.06.2003 43 423.57 41 383.68 2 039.88 4.93% 53 217.70 -9 794.14 -18.40%
31.05.2003 41 383.68 41 693.12 - 309.44 -0.74% 54 523.97 -13 140.29 -24.10%
30.04.2003 41 693.12 48 081.43 -6 388.31 -13.29% 51 729.92 -10 036.80 -19.40%
31.03.2003 48 081.43 48 115.23 -33.80 -0.07% 51 329.85 -3 248.42 -6.33%
28.02.2003 48 115.23 47 003.65 1 111.57 2.36% 47 397.19 718.04 1.51%
31.01.2003 47 003.65 48 474.94 -1 471.29 -3.04% 54 912.96 -7 909.30 -14.40%
31.12.2002 48 474.94 47 317.64 1 157.30 2.45% - - -
30.11.2002 47 317.64 45 092.12 2 225.52 4.94% - - -
31.10.2002 45 092.12 44 629.21 462.91 1.04% - - -
30.09.2002 44 629.21 48 147.83 -3 518.62 -7.31% - - -
31.08.2002 48 147.83 48 388.59 - 240.75 -0.50% - - -
31.07.2002 48 388.59 53 217.70 -4 829.12 -9.07% - - -
30.06.2002 53 217.70 54 523.97 -1 306.27 -2.40% - - -
31.05.2002 54 523.97 51 729.92 2 794.05 5.40% - - -
30.04.2002 51 729.92 51 329.85 400.07 0.78% - - -
31.03.2002 51 329.85 47 397.19 3 932.66 8.30% - - -
28.02.2002 47 397.19 54 912.96 -7 515.76 -13.69% - - -
31.01.2002 54 912.96 - - - - - -

Graf jako obrázek

Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.