stavy (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat stavy (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
- Finanční a měnové ukazatele
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.05.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
31.05.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, Stav (zůstatek)
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet bytů (tis.)

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Základní měnové indikátory - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 2 803 156.76
Min 31.03.2002 699 289.59

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 2 803 156.76 2 744 427.18 58 729.57 2.14% 2 514 304.24 288 852.52 11.49%
30.11.2014 2 744 427.18 2 709 728.38 34 698.81 1.28% 2 490 054.24 254 372.94 10.22%
31.10.2014 2 709 728.38 2 669 747.26 39 981.12 1.50% 2 451 408.64 258 319.73 10.54%
30.09.2014 2 669 747.26 2 654 367.79 15 379.47 0.58% 2 428 474.44 241 272.83 9.94%
31.08.2014 2 654 367.79 2 632 638.73 21 729.06 0.83% 2 424 827.19 229 540.60 9.47%
31.07.2014 2 632 638.73 2 600 991.01 31 647.72 1.22% 2 433 731.26 198 907.47 8.17%
30.06.2014 2 600 991.01 2 598 653.02 2 338.00 0.09% 2 394 310.12 206 680.90 8.63%
31.05.2014 2 598 653.02 2 563 334.29 35 318.72 1.38% 2 395 006.54 203 646.47 8.50%
30.04.2014 2 563 334.29 2 546 996.35 16 337.94 0.64% 2 384 702.02 178 632.27 7.49%
31.03.2014 2 546 996.35 2 534 005.26 12 991.09 0.51% 2 355 591.01 191 405.34 8.13%
28.02.2014 2 534 005.26 2 512 797.90 21 207.36 0.84% 2 358 084.55 175 920.70 7.46%
31.01.2014 2 512 797.90 2 514 304.24 -1 506.34 -0.06% 2 344 337.60 168 460.30 7.19%
31.12.2013 2 514 304.24 2 490 054.24 24 249.99 0.97% 2 336 271.95 178 032.29 7.62%
30.11.2013 2 490 054.24 2 451 408.64 38 645.60 1.58% 2 295 151.26 194 902.99 8.49%
31.10.2013 2 451 408.64 2 428 474.44 22 934.21 0.94% 2 286 443.35 164 965.29 7.21%
30.09.2013 2 428 474.44 2 424 827.19 3 647.24 0.15% 2 236 235.10 192 239.34 8.60%
31.08.2013 2 424 827.19 2 433 731.26 -8 904.07 -0.37% 2 242 572.56 182 254.64 8.13%
31.07.2013 2 433 731.26 2 394 310.12 39 421.15 1.65% 2 258 843.15 174 888.11 7.74%
30.06.2013 2 394 310.12 2 395 006.54 - 696.43 -0.03% 2 217 189.50 177 120.62 7.99%
31.05.2013 2 395 006.54 2 384 702.02 10 304.52 0.43% 2 221 506.46 173 500.08 7.81%
30.04.2013 2 384 702.02 2 355 591.01 29 111.01 1.24% 2 180 730.40 203 971.62 9.35%
31.03.2013 2 355 591.01 2 358 084.55 -2 493.55 -0.11% 2 164 176.51 191 414.50 8.84%
28.02.2013 2 358 084.55 2 344 337.60 13 746.95 0.59% 2 180 033.33 178 051.23 8.17%
31.01.2013 2 344 337.60 2 336 271.95 8 065.65 0.35% 2 160 569.65 183 767.95 8.51%
31.12.2012 2 336 271.95 2 295 151.26 41 120.69 1.79% 2 149 764.58 186 507.37 8.68%
30.11.2012 2 295 151.26 2 286 443.35 8 707.90 0.38% 2 117 394.04 177 757.22 8.39%
31.10.2012 2 286 443.35 2 236 235.10 50 208.26 2.25% 2 094 396.60 192 046.75 9.17%
30.09.2012 2 236 235.10 2 242 572.56 -6 337.46 -0.28% 2 084 181.38 152 053.72 7.30%
31.08.2012 2 242 572.56 2 258 843.15 -16 270.59 -0.72% 2 076 515.58 166 056.98 8.00%
31.07.2012 2 258 843.15 2 217 189.50 41 653.65 1.88% 2 058 608.92 200 234.23 9.73%
30.06.2012 2 217 189.50 2 221 506.46 -4 316.97 -0.19% 2 044 382.60 172 806.90 8.45%
31.05.2012 2 221 506.46 2 180 730.40 40 776.07 1.87% 2 067 632.93 153 873.54 7.44%
30.04.2012 2 180 730.40 2 164 176.51 16 553.89 0.76% 2 042 025.88 138 704.52 6.79%
31.03.2012 2 164 176.51 2 180 033.33 -15 856.82 -0.73% 2 027 363.82 136 812.69 6.75%
29.02.2012 2 180 033.33 2 160 569.65 19 463.67 0.90% 2 034 483.93 145 549.40 7.15%
31.01.2012 2 160 569.65 2 149 764.58 10 805.07 0.50% 2 022 351.09 138 218.57 6.83%
31.12.2011 2 149 764.58 2 117 394.04 32 370.55 1.53% 2 021 726.74 128 037.84 6.33%
30.11.2011 2 117 394.04 2 094 396.60 22 997.43 1.10% 2 003 623.14 113 770.89 5.68%
31.10.2011 2 094 396.60 2 084 181.38 10 215.22 0.49% 1 977 759.93 116 636.67 5.90%
30.09.2011 2 084 181.38 2 076 515.58 7 665.80 0.37% 1 982 337.34 101 844.04 5.14%
31.08.2011 2 076 515.58 2 058 608.92 17 906.67 0.87% 1 969 455.44 107 060.15 5.44%
31.07.2011 2 058 608.92 2 044 382.60 14 226.32 0.70% 1 937 293.99 121 314.93 6.26%
30.06.2011 2 044 382.60 2 067 632.93 -23 250.33 -1.12% 1 913 451.53 130 931.06 6.84%
31.05.2011 2 067 632.93 2 042 025.88 25 607.05 1.25% 1 893 137.41 174 495.52 9.22%
30.04.2011 2 042 025.88 2 027 363.82 14 662.06 0.72% 1 796 189.38 245 836.50 13.69%
31.03.2011 2 027 363.82 2 034 483.93 -7 120.10 -0.35% 1 803 883.65 223 480.17 12.39%
28.02.2011 2 034 483.93 2 022 351.09 12 132.84 0.60% 1 775 600.74 258 883.18 14.58%
31.01.2011 2 022 351.09 2 021 726.74 624.35 0.03% 1 765 041.85 257 309.24 14.58%
31.12.2010 2 021 726.74 2 003 623.14 18 103.60 0.90% 1 771 845.35 249 881.39 14.10%
30.11.2010 2 003 623.14 1 977 759.93 25 863.21 1.31% 1 781 694.75 221 928.39 12.46%
31.10.2010 1 977 759.93 1 982 337.34 -4 577.41 -0.23% 1 732 688.40 245 071.54 14.14%
30.09.2010 1 982 337.34 1 969 455.44 12 881.90 0.65% 1 722 258.73 260 078.61 15.10%
31.08.2010 1 969 455.44 1 937 293.99 32 161.45 1.66% 1 736 121.12 233 334.32 13.44%
31.07.2010 1 937 293.99 1 913 451.53 23 842.46 1.25% 1 702 132.68 235 161.31 13.82%
30.06.2010 1 913 451.53 1 893 137.41 20 314.13 1.07% 1 723 631.31 189 820.22 11.01%
31.05.2010 1 893 137.41 1 796 189.38 96 948.02 5.40% 1 691 456.79 201 680.61 11.92%
30.04.2010 1 796 189.38 1 803 883.65 -7 694.27 -0.43% 1 686 299.28 109 890.10 6.52%
31.03.2010 1 803 883.65 1 775 600.74 28 282.90 1.59% 1 692 862.50 111 021.15 6.56%
28.02.2010 1 775 600.74 1 765 041.85 10 558.90 0.60% 1 686 467.59 89 133.16 5.29%
31.01.2010 1 765 041.85 1 771 845.35 -6 803.50 -0.38% 1 665 612.49 99 429.35 5.97%
31.12.2009 1 771 845.35 1 781 694.75 -9 849.40 -0.55% 1 674 998.29 96 847.06 5.78%
30.11.2009 1 781 694.75 1 732 688.40 49 006.35 2.83% 1 650 094.40 131 600.35 7.98%
31.10.2009 1 732 688.40 1 722 258.73 10 429.67 0.61% 1 630 592.95 102 095.45 6.26%
30.09.2009 1 722 258.73 1 736 121.12 -13 862.39 -0.80% 1 629 741.05 92 517.68 5.68%
31.08.2009 1 736 121.12 1 702 132.68 33 988.44 2.00% 1 597 989.23 138 131.89 8.64%
31.07.2009 1 702 132.68 1 723 631.31 -21 498.63 -1.25% 1 608 327.80 93 804.87 5.83%
30.06.2009 1 723 631.31 1 691 456.79 32 174.52 1.90% 1 596 516.08 127 115.23 7.96%
31.05.2009 1 691 456.79 1 686 299.28 5 157.51 0.31% 1 564 321.59 127 135.20 8.13%
30.04.2009 1 686 299.28 1 692 862.50 -6 563.22 -0.39% 1 540 630.91 145 668.38 9.46%
31.03.2009 1 692 862.50 1 686 467.59 6 394.91 0.38% 1 558 742.50 134 120.00 8.60%
28.02.2009 1 686 467.59 1 665 612.49 20 855.10 1.25% 1 527 661.61 158 805.97 10.40%
31.01.2009 1 665 612.49 1 674 998.29 -9 385.80 -0.56% 1 556 525.54 109 086.95 7.01%
31.12.2008 1 674 998.29 1 650 094.40 24 903.90 1.51% 1 526 564.78 148 433.52 9.72%
30.11.2008 1 650 094.40 1 630 592.95 19 501.45 1.20% 1 512 596.37 137 498.03 9.09%
31.10.2008 1 630 592.95 1 629 741.05 851.90 0.05% 1 514 627.09 115 965.85 7.66%
30.09.2008 1 629 741.05 1 597 989.23 31 751.82 1.99% 1 453 908.76 175 832.28 12.09%
31.08.2008 1 597 989.23 1 608 327.80 -10 338.58 -0.64% 1 469 887.38 128 101.85 8.71%
31.07.2008 1 608 327.80 1 596 516.08 11 811.73 0.74% 1 488 414.50 119 913.30 8.06%
30.06.2008 1 596 516.08 1 564 321.59 32 194.49 2.06% 1 423 207.14 173 308.94 12.18%
31.05.2008 1 564 321.59 1 540 630.91 23 690.69 1.54% 1 444 046.01 120 275.58 8.33%
30.04.2008 1 540 630.91 1 558 742.50 -18 111.59 -1.16% 1 387 918.85 152 712.05 11.00%
31.03.2008 1 558 742.50 1 527 661.61 31 080.88 2.03% 1 335 745.09 222 997.41 16.69%
29.02.2008 1 527 661.61 1 556 525.54 -28 863.92 -1.85% 1 369 623.51 158 038.11 11.54%
31.01.2008 1 556 525.54 1 526 564.78 29 960.76 1.96% 1 356 327.72 200 197.82 14.76%
31.12.2007 1 526 564.78 1 512 596.37 13 968.41 0.92% 1 325 640.20 200 924.58 15.16%
30.11.2007 1 512 596.37 1 514 627.09 -2 030.73 -0.13% 1 335 084.25 177 512.11 13.30%
31.10.2007 1 514 627.09 1 453 908.76 60 718.33 4.18% 1 320 969.26 193 657.83 14.66%
30.09.2007 1 453 908.76 1 469 887.38 -15 978.61 -1.09% 1 274 179.01 179 729.76 14.11%
31.08.2007 1 469 887.38 1 488 414.50 -18 527.12 -1.24% 1 292 061.73 177 825.64 13.76%
31.07.2007 1 488 414.50 1 423 207.14 65 207.36 4.58% 1 281 512.94 206 901.56 16.15%
30.06.2007 1 423 207.14 1 444 046.01 -20 838.87 -1.44% 1 235 175.20 188 031.94 15.22%
31.05.2007 1 444 046.01 1 387 918.85 56 127.15 4.04% 1 253 603.18 190 442.83 15.19%
30.04.2007 1 387 918.85 1 335 745.09 52 173.77 3.91% 1 208 145.44 179 773.42 14.88%
31.03.2007 1 335 745.09 1 369 623.51 -33 878.42 -2.47% 1 166 809.24 168 935.85 14.48%
28.02.2007 1 369 623.51 1 356 327.72 13 295.79 0.98% 1 194 662.80 174 960.71 14.65%
31.01.2007 1 356 327.72 1 325 640.20 30 687.52 2.31% 1 188 996.68 167 331.04 14.07%
31.12.2006 1 325 640.20 1 335 084.25 -9 444.06 -0.71% 1 162 751.44 162 888.76 14.01%
30.11.2006 1 335 084.25 1 320 969.26 14 114.99 1.07% 1 161 760.98 173 323.27 14.92%
31.10.2006 1 320 969.26 1 274 179.01 46 790.25 3.67% 1 138 664.06 182 305.20 16.01%
30.09.2006 1 274 179.01 1 292 061.73 -17 882.72 -1.38% 1 096 292.89 177 886.11 16.23%
31.08.2006 1 292 061.73 1 281 512.94 10 548.79 0.82% 1 114 630.46 177 431.27 15.92%
31.07.2006 1 281 512.94 1 235 175.20 46 337.74 3.75% 1 092 387.45 189 125.49 17.31%
30.06.2006 1 235 175.20 1 253 603.18 -18 427.98 -1.47% 1 076 458.68 158 716.52 14.74%
31.05.2006 1 253 603.18 1 208 145.44 45 457.74 3.76% 1 082 264.21 171 338.97 15.83%
30.04.2006 1 208 145.44 1 166 809.24 41 336.20 3.54% 1 041 267.30 166 878.14 16.03%
31.03.2006 1 166 809.24 1 194 662.80 -27 853.56 -2.33% 1 036 224.78 130 584.46 12.60%
28.02.2006 1 194 662.80 1 188 996.68 5 666.12 0.48% 1 033 458.23 161 204.56 15.60%
31.01.2006 1 188 996.68 1 162 751.44 26 245.24 2.26% 1 032 763.82 156 232.86 15.13%
31.12.2005 1 162 751.44 1 161 760.98 990.46 0.09% 1 026 302.43 136 449.01 13.30%
30.11.2005 1 161 760.98 1 138 664.06 23 096.91 2.03% 1 047 602.37 114 158.60 10.90%
31.10.2005 1 138 664.06 1 096 292.89 42 371.17 3.86% 1 032 019.41 106 644.65 10.33%
30.09.2005 1 096 292.89 1 114 630.46 -18 337.56 -1.65% 1 033 616.64 62 676.26 6.06%
31.08.2005 1 114 630.46 1 092 387.45 22 243.01 2.04% 1 038 705.10 75 925.35 7.31%
31.07.2005 1 092 387.45 1 076 458.68 15 928.78 1.48% 1 009 511.38 82 876.07 8.21%
30.06.2005 1 076 458.68 1 082 264.21 -5 805.53 -0.54% 1 015 103.98 61 354.69 6.04%
31.05.2005 1 082 264.21 1 041 267.30 40 996.91 3.94% 1 005 292.40 76 971.81 7.66%
30.04.2005 1 041 267.30 1 036 224.78 5 042.52 0.49% 977 153.62 64 113.68 6.56%
31.03.2005 1 036 224.78 1 033 458.23 2 766.55 0.27% 964 401.11 71 823.67 7.45%
28.02.2005 1 033 458.23 1 032 763.82 694.41 0.07% 951 898.61 81 559.63 8.57%
31.01.2005 1 032 763.82 1 026 302.43 6 461.40 0.63% 950 984.06 81 779.76 8.60%
31.12.2004 1 026 302.43 1 047 602.37 -21 299.95 -2.03% 964 178.92 62 123.51 6.44%
30.11.2004 1 047 602.37 1 032 019.41 15 582.96 1.51% 958 692.23 88 910.15 9.27%
31.10.2004 1 032 019.41 1 033 616.64 -1 597.22 -0.15% 940 631.57 91 387.84 9.72%
30.09.2004 1 033 616.64 1 038 705.10 -5 088.47 -0.49% 946 236.24 87 380.40 9.23%
31.08.2004 1 038 705.10 1 009 511.38 29 193.72 2.89% 909 381.91 129 323.19 14.22%
31.07.2004 1 009 511.38 1 015 103.98 -5 592.60 -0.55% 912 305.89 97 205.49 10.65%
30.06.2004 1 015 103.98 1 005 292.40 9 811.58 0.98% 887 572.79 127 531.20 14.37%
31.05.2004 1 005 292.40 977 153.62 28 138.77 2.88% 867 793.54 137 498.86 15.84%
30.04.2004 977 153.62 964 401.11 12 752.51 1.32% 852 847.29 124 306.33 14.58%
31.03.2004 964 401.11 951 898.61 12 502.50 1.31% 856 595.24 107 805.88 12.59%
29.02.2004 951 898.61 950 984.06 914.54 0.10% 837 811.60 114 087.00 13.62%
31.01.2004 950 984.06 964 178.92 -13 194.85 -1.37% 825 573.21 125 410.85 15.19%
31.12.2003 964 178.92 958 692.23 5 486.69 0.57% 841 740.97 122 437.95 14.55%
30.11.2003 958 692.23 940 631.57 18 060.66 1.92% 816 624.17 142 068.06 17.40%
31.10.2003 940 631.57 946 236.24 -5 604.66 -0.59% 828 672.88 111 958.69 13.51%
30.09.2003 946 236.24 909 381.91 36 854.33 4.05% 800 401.07 145 835.17 18.22%
31.08.2003 909 381.91 912 305.89 -2 923.98 -0.32% 786 764.07 122 617.84 15.59%
31.07.2003 912 305.89 887 572.79 24 733.11 2.79% 777 413.32 134 892.57 17.35%
30.06.2003 887 572.79 867 793.54 19 779.25 2.28% 746 811.45 140 761.34 18.85%
31.05.2003 867 793.54 852 847.29 14 946.24 1.75% 749 658.81 118 134.73 15.76%
30.04.2003 852 847.29 856 595.24 -3 747.94 -0.44% 721 586.86 131 260.43 18.19%
31.03.2003 856 595.24 837 811.60 18 783.63 2.24% 699 289.59 157 305.65 22.50%
28.02.2003 837 811.60 825 573.21 12 238.39 1.48% 717 262.92 120 548.68 16.81%
31.01.2003 825 573.21 841 740.97 -16 167.76 -1.92% 725 786.58 99 786.63 13.75%
31.12.2002 841 740.97 816 624.17 25 116.80 3.08% - - -
30.11.2002 816 624.17 828 672.88 -12 048.72 -1.45% - - -
31.10.2002 828 672.88 800 401.07 28 271.81 3.53% - - -
30.09.2002 800 401.07 786 764.07 13 637.01 1.73% - - -
31.08.2002 786 764.07 777 413.32 9 350.74 1.20% - - -
31.07.2002 777 413.32 746 811.45 30 601.87 4.10% - - -
30.06.2002 746 811.45 749 658.81 -2 847.36 -0.38% - - -
31.05.2002 749 658.81 721 586.86 28 071.95 3.89% - - -
30.04.2002 721 586.86 699 289.59 22 297.27 3.19% - - -
31.03.2002 699 289.59 717 262.92 -17 973.34 -2.51% - - -
28.02.2002 717 262.92 725 786.58 -8 523.65 -1.17% - - -
31.01.2002 725 786.58 - - - - - -

Graf jako obrázek

stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.