Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - složky M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2009 -72 744.43
Max 30.04.2008 47 787.67

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 -12 053.29 -19 785.64 7 732.35 -39.08% -16 188.78 4 135.49 -25.55%
31.05.2017 -19 785.64 19 281.20 -39 066.84 - 202.62% -3 024.35 -16 761.29 554.21%
30.04.2017 19 281.20 874.62 18 406.58 2 104.53% -1 482.20 20 763.40 -1 400.85%
31.03.2017 874.62 4 816.41 -3 941.79 -81.84% -7 011.52 7 886.13 - 112.47%
28.02.2017 4 816.41 6 012.02 -1 195.61 -19.89% -13 211.50 18 027.90 - 136.46%
31.01.2017 6 012.02 -12 593.39 18 605.41 - 147.74% 12 156.49 -6 144.47 -50.54%
31.12.2016 -12 593.39 -4 009.47 -8 583.92 214.09% -6 394.33 -6 199.06 96.95%
30.11.2016 -4 009.47 -3 394.64 - 614.83 18.11% -11 885.23 7 875.76 -66.27%
31.10.2016 -3 394.64 2 169.53 -5 564.18 - 256.47% 7 651.20 -11 045.84 - 144.37%
30.09.2016 2 169.53 -10 682.83 12 852.37 - 120.31% 6 129.58 -3 960.04 -64.61%
31.08.2016 -10 682.83 15 589.94 -26 272.78 - 168.52% -20 401.32 9 718.48 -47.64%
31.07.2016 15 589.94 -16 188.78 31 778.72 - 196.30% 18 165.15 -2 575.20 -14.18%
30.06.2016 -16 188.78 -3 024.35 -13 164.43 435.28% 4 493.40 -20 682.18 - 460.28%
31.05.2016 -3 024.35 -1 482.20 -1 542.15 104.04% -19 643.59 16 619.24 -84.60%
30.04.2016 -1 482.20 -7 011.52 5 529.31 -78.86% 19 296.88 -20 779.09 - 107.68%
31.03.2016 -7 011.52 -13 211.50 6 199.98 -46.93% -3 806.08 -3 205.43 84.22%
29.02.2016 -13 211.50 12 156.49 -25 367.98 - 208.68% -1 820.70 -11 390.79 625.63%
31.01.2016 12 156.49 -6 394.33 18 550.82 - 290.11% 3 888.10 8 268.39 212.66%
31.12.2015 -6 394.33 -11 885.23 5 490.90 -46.20% -3 152.17 -3 242.16 102.85%
30.11.2015 -11 885.23 7 651.20 -19 536.43 - 255.34% 2 987.13 -14 872.36 - 497.88%
31.10.2015 7 651.20 6 129.58 1 521.62 24.82% 3 383.76 4 267.43 126.11%
30.09.2015 6 129.58 -20 401.32 26 530.90 - 130.04% -12 657.70 18 787.28 - 148.43%
31.08.2015 -20 401.32 18 165.15 -38 566.46 - 212.31% -15 954.72 -4 446.60 27.87%
31.07.2015 18 165.15 4 493.40 13 671.75 304.26% -1 246.34 19 411.49 -1 557.48%
30.06.2015 4 493.40 -19 643.59 24 136.99 - 122.87% -20 263.28 24 756.68 - 122.17%
31.05.2015 -19 643.59 19 296.88 -38 940.47 - 201.80% -14 116.50 -5 527.10 39.15%
30.04.2015 19 296.88 -3 806.08 23 102.97 - 607.00% 8 199.49 11 097.40 135.34%
31.03.2015 -3 806.08 -1 820.70 -1 985.38 109.04% 1 321.46 -5 127.54 - 388.02%
28.02.2015 -1 820.70 3 888.10 -5 708.81 - 146.83% 9 011.14 -10 831.84 - 120.20%
31.01.2015 3 888.10 -3 152.17 7 040.27 - 223.35% -10 085.72 13 973.82 - 138.55%
31.12.2014 -3 152.17 2 987.13 -6 139.30 - 205.52% -1 113.31 -2 038.86 183.13%
30.11.2014 2 987.13 3 383.76 - 396.63 -11.72% 155.10 2 832.03 1 825.89%
31.10.2014 3 383.76 -12 657.70 16 041.47 - 126.73% -8 926.61 12 310.37 - 137.91%
30.09.2014 -12 657.70 -15 954.72 3 297.01 -20.66% -2 353.32 -10 304.38 437.87%
31.08.2014 -15 954.72 -1 246.34 -14 708.37 1 180.12% -3 813.83 -12 140.89 318.34%
31.07.2014 -1 246.34 -20 263.28 19 016.94 -93.85% 7 865.22 -9 111.56 - 115.85%
30.06.2014 -20 263.28 -14 116.50 -6 146.78 43.54% - 249.14 -20 014.14 8 033.36%
31.05.2014 -14 116.50 8 199.49 -22 315.99 - 272.16% -8 179.89 -5 936.60 72.58%
30.04.2014 8 199.49 1 321.46 6 878.03 520.49% -15 865.00 24 064.49 - 151.68%
31.03.2014 1 321.46 9 011.14 -7 689.68 -85.34% 3 596.24 -2 274.78 -63.25%
28.02.2014 9 011.14 -10 085.72 19 096.86 - 189.35% 3 393.12 5 618.02 165.57%
31.01.2014 -10 085.72 -1 113.31 -8 972.41 805.92% -12 434.76 2 349.04 -18.89%
31.12.2013 -1 113.31 155.10 -1 268.42 - 817.78% -14 801.83 13 688.51 -92.48%
30.11.2013 155.10 -8 926.61 9 081.72 - 101.74% 607.93 - 452.83 -74.49%
31.10.2013 -8 926.61 -2 353.32 -6 573.29 279.32% -19 812.43 10 885.82 -54.94%
30.09.2013 -2 353.32 -3 813.83 1 460.51 -38.30% -3 463.99 1 110.67 -32.06%
31.08.2013 -3 813.83 7 865.22 -11 679.05 - 148.49% 10 807.24 -14 621.07 - 135.29%
31.07.2013 7 865.22 - 249.14 8 114.36 -3 256.97% -27 461.19 35 326.41 - 128.64%
30.06.2013 - 249.14 -8 179.89 7 930.75 -96.95% 2 519.36 -2 768.50 - 109.89%
31.05.2013 -8 179.89 -15 865.00 7 685.11 -48.44% -20 368.67 12 188.78 -59.84%
30.04.2013 -15 865.00 3 596.24 -19 461.24 - 541.16% 5 327.93 -21 192.93 - 397.77%
31.03.2013 3 596.24 3 393.12 203.12 5.99% 11 517.05 -7 920.81 -68.77%
28.02.2013 3 393.12 -12 434.76 15 827.88 - 127.29% 8 510.75 -5 117.64 -60.13%
31.01.2013 -12 434.76 -14 801.83 2 367.07 -15.99% -16 626.54 4 191.77 -25.21%
31.12.2012 -14 801.83 607.93 -15 409.76 -2 534.78% 5 966.16 -20 767.99 - 348.10%
30.11.2012 607.93 -19 812.43 20 420.37 - 103.07% -4 993.49 5 601.42 - 112.17%
31.10.2012 -19 812.43 -3 463.99 -16 348.44 471.95% -3 986.96 -15 825.47 396.93%
30.09.2012 -3 463.99 10 807.24 -14 271.23 - 132.05% 23 565.85 -27 029.84 - 114.70%
31.08.2012 10 807.24 -27 461.19 38 268.43 - 139.35% -24 834.24 35 641.47 - 143.52%
31.07.2012 -27 461.19 2 519.36 -29 980.55 -1 190.01% 15 042.32 -42 503.50 - 282.56%
30.06.2012 2 519.36 -20 368.67 22 888.03 - 112.37% -3 000.15 5 519.51 - 183.97%
31.05.2012 -20 368.67 5 327.93 -25 696.61 - 482.30% -10 443.06 -9 925.61 95.05%
30.04.2012 5 327.93 11 517.05 -6 189.12 -53.74% 17 894.23 -12 566.30 -70.23%
31.03.2012 11 517.05 8 510.75 3 006.30 35.32% -3 910.97 15 428.02 - 394.48%
29.02.2012 8 510.75 -16 626.54 25 137.29 - 151.19% -6 486.25 14 997.01 - 231.21%
31.01.2012 -16 626.54 5 966.16 -22 592.70 - 378.68% -18 687.01 2 060.47 -11.03%
31.12.2011 5 966.16 -4 993.49 10 959.65 - 219.48% 11 989.23 -6 023.07 -50.24%
30.11.2011 -4 993.49 -3 986.96 -1 006.52 25.25% -24 796.89 19 803.40 -79.86%
31.10.2011 -3 986.96 23 565.85 -27 552.82 - 116.92% 9 624.31 -13 611.28 - 141.43%
30.09.2011 23 565.85 -24 834.24 48 400.09 - 194.89% -12 198.73 35 764.59 - 293.18%
31.08.2011 -24 834.24 15 042.32 -39 876.55 - 265.10% -40 829.26 15 995.02 -39.18%
31.07.2011 15 042.32 -3 000.15 18 042.47 - 601.38% 14 698.17 344.15 2.34%
30.06.2011 -3 000.15 -10 443.06 7 442.91 -71.27% -12 145.26 9 145.11 -75.30%
31.05.2011 -10 443.06 17 894.23 -28 337.29 - 158.36% -47 327.99 36 884.93 -77.93%
30.04.2011 17 894.23 -3 910.97 21 805.19 - 557.54% 46 152.47 -28 258.25 -61.23%
31.03.2011 -3 910.97 -6 486.25 2 575.28 -39.70% -14 124.93 10 213.97 -72.31%
28.02.2011 -6 486.25 -18 687.01 12 200.76 -65.29% -7 445.75 959.50 -12.89%
31.01.2011 -18 687.01 11 989.23 -30 676.24 - 255.86% -26 674.15 7 987.14 -29.94%
31.12.2010 11 989.23 -24 796.89 36 786.12 - 148.35% 38 820.12 -26 830.90 -69.12%
30.11.2010 -24 796.89 9 624.31 -34 421.21 - 357.65% -34 222.86 9 425.97 -27.54%
31.10.2010 9 624.31 -12 198.73 21 823.05 - 178.90% 16 013.93 -6 389.61 -39.90%
30.09.2010 -12 198.73 -40 829.26 28 630.53 -70.12% -17 174.42 4 975.69 -28.97%
31.08.2010 -40 829.26 14 698.17 -55 527.43 - 377.78% -35 557.41 -5 271.85 14.83%
31.07.2010 14 698.17 -12 145.26 26 843.43 - 221.02% 11 623.79 3 074.38 26.45%
30.06.2010 -12 145.26 -47 327.99 35 182.73 -74.34% -72 744.43 60 599.17 -83.30%
31.05.2010 -47 327.99 46 152.47 -93 480.47 - 202.55% 20 227.89 -67 555.88 - 333.97%
30.04.2010 46 152.47 -14 124.93 60 277.41 - 426.74% 29 224.28 16 928.19 57.92%
31.03.2010 -14 124.93 -7 445.75 -6 679.18 89.70% -32 217.35 18 092.42 -56.16%
28.02.2010 -7 445.75 -26 674.15 19 228.39 -72.09% -13 503.41 6 057.66 -44.86%
31.01.2010 -26 674.15 38 820.12 -65 494.27 - 168.71% 16 434.44 -43 108.58 - 262.31%
31.12.2009 38 820.12 -34 222.86 73 042.99 - 213.43% -10 648.12 49 468.24 - 464.57%
30.11.2009 -34 222.86 16 013.93 -50 236.79 - 313.71% -6 102.71 -28 120.15 460.78%
31.10.2009 16 013.93 -17 174.42 33 188.35 - 193.24% 25 376.71 -9 362.79 -36.90%
30.09.2009 -17 174.42 -35 557.41 18 382.99 -51.70% -39 920.92 22 746.50 -56.98%
31.08.2009 -35 557.41 11 623.79 -47 181.20 - 405.90% 35 761.86 -71 319.28 - 199.43%
31.07.2009 11 623.79 -72 744.43 84 368.22 - 115.98% 32 036.11 -20 412.32 -63.72%
30.06.2009 -72 744.43 20 227.89 -92 972.32 - 459.62% -47 627.48 -25 116.95 52.74%
31.05.2009 20 227.89 29 224.28 -8 996.39 -30.78% 1 812.39 18 415.50 1 016.09%
30.04.2009 29 224.28 -32 217.35 61 441.63 - 190.71% 47 787.67 -18 563.38 -38.85%
31.03.2009 -32 217.35 -13 503.41 -18 713.94 138.59% -35 809.87 3 592.52 -10.03%
28.02.2009 -13 503.41 16 434.44 -29 937.85 - 182.17% 44 899.62 -58 403.03 - 130.07%
31.01.2009 16 434.44 -10 648.12 27 082.55 - 254.34% -24 965.97 41 400.41 - 165.83%
31.12.2008 -10 648.12 -6 102.71 -4 545.41 74.48% 13 006.35 -23 654.47 - 181.87%
30.11.2008 -6 102.71 25 376.71 -31 479.42 - 124.05% 37 787.49 -43 890.20 - 116.15%
31.10.2008 25 376.71 -39 920.92 65 297.64 - 163.57% -19 592.84 44 969.55 - 229.52%
30.09.2008 -39 920.92 35 761.86 -75 682.79 - 211.63% -6 077.87 -33 843.05 556.82%
31.08.2008 35 761.86 32 036.11 3 725.75 11.63% 43 663.31 -7 901.44 -18.10%
31.07.2008 32 036.11 -47 627.48 79 663.59 - 167.26% -40 476.23 72 512.34 - 179.15%
30.06.2008 -47 627.48 1 812.39 -49 439.88 -2 727.88% 21 247.67 -68 875.15 - 324.15%
31.05.2008 1 812.39 47 787.67 -45 975.27 -96.21% -30 663.09 32 475.49 - 105.91%
30.04.2008 47 787.67 -35 809.87 83 597.54 - 233.45% 10 783.73 37 003.93 343.15%
31.03.2008 -35 809.87 44 899.62 -80 709.49 - 179.76% 40 617.53 -76 427.40 - 188.16%
29.02.2008 44 899.62 -24 965.97 69 865.60 - 279.84% 11 817.96 33 081.66 279.93%
31.01.2008 -24 965.97 13 006.35 -37 972.33 - 291.95% -11 011.50 -13 954.47 126.73%
31.12.2007 13 006.35 37 787.49 -24 781.14 -65.58% 31 489.73 -18 483.38 -58.70%
30.11.2007 37 787.49 -19 592.84 57 380.33 - 292.86% -1 991.94 39 779.44 -1 997.01%
31.10.2007 -19 592.84 -6 077.87 -13 514.97 222.36% -9 664.14 -9 928.70 102.74%
30.09.2007 -6 077.87 43 663.31 -49 741.18 - 113.92% 7 130.30 -13 208.17 - 185.24%
31.08.2007 43 663.31 -40 476.23 84 139.54 - 207.87% 15 742.71 27 920.60 177.36%
31.07.2007 -40 476.23 21 247.67 -61 723.89 - 290.50% -30 823.26 -9 652.96 31.32%
30.06.2007 21 247.67 -30 663.09 51 910.76 - 169.29% 29 857.10 -8 609.44 -28.84%
31.05.2007 -30 663.09 10 783.73 -41 446.82 - 384.35% -39 653.43 8 990.33 -22.67%
30.04.2007 10 783.73 40 617.53 -29 833.80 -73.45% 4 999.11 5 784.62 115.71%
31.03.2007 40 617.53 11 817.96 28 799.57 243.69% 28 584.72 12 032.81 42.10%
28.02.2007 11 817.96 -11 011.50 22 829.46 - 207.32% 8 613.82 3 204.14 37.20%
31.01.2007 -11 011.50 31 489.73 -42 501.23 - 134.97% -15 075.08 4 063.58 -26.96%
31.12.2006 31 489.73 -1 991.94 33 481.67 -1 680.85% -4 877.20 36 366.93 - 745.65%
30.11.2006 -1 991.94 -9 664.14 7 672.19 -79.39% 2 977.70 -4 969.65 - 166.90%
31.10.2006 -9 664.14 7 130.30 -16 794.44 - 235.54% -16 720.17 7 056.04 -42.20%
30.09.2006 7 130.30 15 742.71 -8 612.41 -54.71% 14 609.92 -7 479.63 -51.20%
31.08.2006 15 742.71 -30 823.26 46 565.98 - 151.07% -17 611.21 33 353.92 - 189.39%
31.07.2006 -30 823.26 29 857.10 -60 680.37 - 203.24% -2 129.42 -28 693.85 1 347.50%
30.06.2006 29 857.10 -39 653.43 69 510.53 - 175.30% 10 584.67 19 272.43 182.08%
31.05.2006 -39 653.43 4 999.11 -44 652.54 - 893.21% -17 339.51 -22 313.92 128.69%
30.04.2006 4 999.11 28 584.72 -23 585.62 -82.51% 29 371.01 -24 371.90 -82.98%
31.03.2006 28 584.72 8 613.82 19 970.90 231.85% -10 005.86 38 590.59 - 385.68%
28.02.2006 8 613.82 -15 075.08 23 688.90 - 157.14% 22 564.48 -13 950.67 -61.83%
31.01.2006 -15 075.08 -4 877.20 -10 197.87 209.09% -16 426.42 1 351.35 -8.23%
31.12.2005 -4 877.20 2 977.70 -7 854.91 - 263.79% - 878.54 -3 998.66 455.15%
30.11.2005 2 977.70 -16 720.17 19 697.88 - 117.81% -23 457.36 26 435.06 - 112.69%
31.10.2005 -16 720.17 14 609.92 -31 330.10 - 214.44% 14 693.54 -31 413.71 - 213.79%
30.09.2005 14 609.92 -17 611.21 32 221.14 - 182.96% 5 342.36 9 267.57 173.47%
31.08.2005 -17 611.21 -2 129.42 -15 481.79 727.04% -15 942.94 -1 668.27 10.46%
31.07.2005 -2 129.42 10 584.67 -12 714.09 - 120.12% 17 928.95 -20 058.36 - 111.88%
30.06.2005 10 584.67 -17 339.51 27 924.18 - 161.04% -5 544.47 16 129.14 - 290.90%
31.05.2005 -17 339.51 29 371.01 -46 710.52 - 159.04% -20 424.39 3 084.89 -15.10%
30.04.2005 29 371.01 -10 005.86 39 376.88 - 393.54% 19 179.17 10 191.85 53.14%
31.03.2005 -10 005.86 22 564.48 -32 570.35 - 144.34% -13 359.66 3 353.79 -25.10%
28.02.2005 22 564.48 -16 426.42 38 990.91 - 237.37% 7 437.55 15 126.93 203.39%
31.01.2005 -16 426.42 - 878.54 -15 547.89 1 769.74% 6 748.17 -23 174.60 - 343.42%
31.12.2004 - 878.54 -23 457.36 22 578.82 -96.25% 4 345.08 -5 223.62 - 120.22%
30.11.2004 -23 457.36 14 693.54 -38 150.90 - 259.64% -7 498.57 -15 958.79 212.82%
31.10.2004 14 693.54 5 342.36 9 351.18 175.04% 13 051.96 1 641.57 12.58%
30.09.2004 5 342.36 -15 942.94 21 285.30 - 133.51% -39 868.46 45 210.82 - 113.40%
31.08.2004 -15 942.94 17 928.95 -33 871.89 - 188.92% 20 377.34 -36 320.28 - 178.24%
31.07.2004 17 928.95 -5 544.47 23 473.42 - 423.37% 13 880.15 4 048.80 29.17%
30.06.2004 -5 544.47 -20 424.39 14 879.92 -72.85% -31 371.36 25 826.89 -82.33%
31.05.2004 -20 424.39 19 179.17 -39 603.56 - 206.49% -10 457.96 -9 966.43 95.30%
30.04.2004 19 179.17 -13 359.66 32 538.82 - 243.56% 31 603.11 -12 423.95 -39.31%
31.03.2004 -13 359.66 7 437.55 -20 797.21 - 279.62% -23 642.21 10 282.56 -43.49%
29.02.2004 7 437.55 6 748.17 689.38 10.22% -10 180.87 17 618.42 - 173.05%
31.01.2004 6 748.17 4 345.08 2 403.09 55.31% 21 492.81 -14 744.64 -68.60%
31.12.2003 4 345.08 -7 498.57 11 843.66 - 157.95% -32 630.38 36 975.46 - 113.32%
30.11.2003 -7 498.57 13 051.96 -20 550.54 - 157.45% 15 243.74 -22 742.31 - 149.19%
31.10.2003 13 051.96 -39 868.46 52 920.43 - 132.74% 6 138.53 6 913.43 112.62%
30.09.2003 -39 868.46 20 377.34 -60 245.81 - 295.65% -29 286.53 -10 581.94 36.13%
31.08.2003 20 377.34 13 880.15 6 497.19 46.81% 17 715.49 2 661.85 15.03%
31.07.2003 13 880.15 -31 371.36 45 251.51 - 144.24% -12 391.35 26 271.50 - 212.01%
30.06.2003 -31 371.36 -10 457.96 -20 913.40 199.98% -35 898.43 4 527.07 -12.61%
31.05.2003 -10 457.96 31 603.11 -42 061.08 - 133.09% -8 006.89 -2 451.08 30.61%
30.04.2003 31 603.11 -23 642.21 55 245.33 - 233.67% 245.86 31 357.26 12 754.27%
31.03.2003 -23 642.21 -10 180.87 -13 461.34 132.22% 14 242.30 -37 884.51 - 266.00%
28.02.2003 -10 180.87 21 492.81 -31 673.69 - 147.37% 9 699.23 -19 880.10 - 204.97%
31.01.2003 21 492.81 -32 630.38 54 123.19 - 165.87% - - -
31.12.2002 -32 630.38 15 243.74 -47 874.11 - 314.06% - - -
30.11.2002 15 243.74 6 138.53 9 105.20 148.33% - - -
31.10.2002 6 138.53 -29 286.53 35 425.06 - 120.96% - - -
30.09.2002 -29 286.53 17 715.49 -47 002.02 - 265.32% - - -
31.08.2002 17 715.49 -12 391.35 30 106.83 - 242.97% - - -
31.07.2002 -12 391.35 -35 898.43 23 507.08 -65.48% - - -
30.06.2002 -35 898.43 -8 006.89 -27 891.54 348.34% - - -
31.05.2002 -8 006.89 245.86 -8 252.74 -3 356.72% - - -
30.04.2002 245.86 14 242.30 -13 996.44 -98.27% - - -
31.03.2002 14 242.30 9 699.23 4 543.06 46.84% - - -
28.02.2002 9 699.23 - - - - - -

Graf jako obrázek

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies