Oběživo - toky (Peněžní agregáty - složky M3) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - složky M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Peněžní agregáty - složky M3 - Oběživo - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2009 -4 465.48
Max 31.10.2008 33 070.64

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 4 261.32 -3 344.19 7 605.52 - 227.42% 7 224.36 -2 963.04 -41.01%
31.05.2017 -3 344.19 8 452.67 -11 796.86 - 139.56% 2 847.74 -6 191.93 - 217.43%
30.04.2017 8 452.67 5 238.01 3 214.66 61.37% 3 199.54 5 253.13 164.18%
31.03.2017 5 238.01 6 059.58 - 821.58 -13.56% 3 172.07 2 065.94 65.13%
28.02.2017 6 059.58 -3 808.34 9 867.93 - 259.11% 3 286.85 2 772.74 84.36%
31.01.2017 -3 808.34 9 359.80 -13 168.15 - 140.69% 2 184.96 -5 993.30 - 274.30%
31.12.2016 9 359.80 3 350.01 6 009.79 179.40% 1 521.13 7 838.67 515.32%
30.11.2016 3 350.01 5 883.62 -2 533.61 -43.06% 3 326.39 23.61 0.71%
31.10.2016 5 883.62 5 633.75 249.87 4.44% 4 973.11 910.51 18.31%
30.09.2016 5 633.75 - 764.40 6 398.15 - 837.01% 4 450.43 1 183.32 26.59%
31.08.2016 - 764.40 1 846.14 -2 610.55 - 141.41% 2 478.04 -3 242.44 - 130.85%
31.07.2016 1 846.14 7 224.36 -5 378.22 -74.45% 2 118.09 - 271.95 -12.84%
30.06.2016 7 224.36 2 847.74 4 376.62 153.69% 375.85 6 848.51 1 822.16%
31.05.2016 2 847.74 3 199.54 - 351.80 -11.00% 2 261.77 585.97 25.91%
30.04.2016 3 199.54 3 172.07 27.47 0.87% 8 006.20 -4 806.66 -60.04%
31.03.2016 3 172.07 3 286.85 - 114.78 -3.49% 947.18 2 224.89 234.90%
29.02.2016 3 286.85 2 184.96 1 101.89 50.43% 3 106.47 180.38 5.81%
31.01.2016 2 184.96 1 521.13 663.82 43.64% 1 330.45 854.50 64.23%
31.12.2015 1 521.13 3 326.39 -1 805.26 -54.27% 1 123.25 397.89 35.42%
30.11.2015 3 326.39 4 973.11 -1 646.72 -33.11% 6 621.47 -3 295.08 -49.76%
31.10.2015 4 973.11 4 450.43 522.68 11.74% 3 734.26 1 238.85 33.18%
30.09.2015 4 450.43 2 478.04 1 972.39 79.59% 727.14 3 723.28 512.04%
31.08.2015 2 478.04 2 118.09 359.95 16.99% 3 079.20 - 601.16 -19.52%
31.07.2015 2 118.09 375.85 1 742.24 463.55% 2 395.24 - 277.15 -11.57%
30.06.2015 375.85 2 261.77 -1 885.92 -83.38% 2 090.98 -1 715.13 -82.03%
31.05.2015 2 261.77 8 006.20 -5 744.44 -71.75% 1 334.73 927.04 69.46%
30.04.2015 8 006.20 947.18 7 059.02 745.27% 5 820.93 2 185.27 37.54%
31.03.2015 947.18 3 106.47 -2 159.29 -69.51% 65.95 881.22 1 336.12%
28.02.2015 3 106.47 1 330.45 1 776.01 133.49% 2 306.07 800.39 34.71%
31.01.2015 1 330.45 1 123.25 207.21 18.45% -2 537.23 3 867.68 - 152.44%
31.12.2014 1 123.25 6 621.47 -5 498.23 -83.04% 82.33 1 040.91 1 264.27%
30.11.2014 6 621.47 3 734.26 2 887.22 77.32% 4 907.76 1 713.71 34.92%
31.10.2014 3 734.26 727.14 3 007.11 413.55% 1 328.23 2 406.03 181.15%
30.09.2014 727.14 3 079.20 -2 352.06 -76.39% 491.76 235.38 47.86%
31.08.2014 3 079.20 2 395.24 683.97 28.56% 1 815.62 1 263.58 69.59%
31.07.2014 2 395.24 2 090.98 304.26 14.55% -2 611.83 5 007.07 - 191.71%
30.06.2014 2 090.98 1 334.73 756.25 56.66% 3 200.46 -1 109.48 -34.67%
31.05.2014 1 334.73 5 820.93 -4 486.20 -77.07% 324.33 1 010.40 311.54%
30.04.2014 5 820.93 65.95 5 754.98 8 725.74% 4 243.67 1 577.26 37.17%
31.03.2014 65.95 2 306.07 -2 240.12 -97.14% 3 679.38 -3 613.42 -98.21%
28.02.2014 2 306.07 -2 537.23 4 843.30 - 190.89% 1 167.66 1 138.42 97.50%
31.01.2014 -2 537.23 82.33 -2 619.56 -3 181.66% -2 063.71 - 473.51 22.94%
31.12.2013 82.33 4 907.76 -4 825.43 -98.32% 1 035.87 - 953.54 -92.05%
30.11.2013 4 907.76 1 328.23 3 579.53 269.50% 4 219.70 688.05 16.31%
31.10.2013 1 328.23 491.76 836.47 170.10% -2 797.80 4 126.04 - 147.47%
30.09.2013 491.76 1 815.62 -1 323.86 -72.91% 4 147.69 -3 655.93 -88.14%
31.08.2013 1 815.62 -2 611.83 4 427.45 - 169.52% -64.94 1 880.56 -2 895.93%
31.07.2013 -2 611.83 3 200.46 -5 812.29 - 181.61% -4 145.43 1 533.60 -36.99%
30.06.2013 3 200.46 324.33 2 876.13 886.80% 3 845.96 - 645.50 -16.78%
31.05.2013 324.33 4 243.67 -3 919.34 -92.36% 574.84 - 250.52 -43.58%
30.04.2013 4 243.67 3 679.38 564.29 15.34% 2 853.43 1 390.23 48.72%
31.03.2013 3 679.38 1 167.66 2 511.72 215.11% 1 057.29 2 622.09 248.00%
28.02.2013 1 167.66 -2 063.71 3 231.37 - 156.58% 1 717.78 - 550.12 -32.02%
31.01.2013 -2 063.71 1 035.87 -3 099.58 - 299.22% -1 506.97 - 556.74 36.94%
31.12.2012 1 035.87 4 219.70 -3 183.83 -75.45% 3 891.78 -2 855.91 -73.38%
30.11.2012 4 219.70 -2 797.80 7 017.51 - 250.82% 3 700.06 519.64 14.04%
31.10.2012 -2 797.80 4 147.69 -6 945.50 - 167.45% 2 060.68 -4 858.48 - 235.77%
30.09.2012 4 147.69 -64.94 4 212.63 -6 487.16% 4 649.33 - 501.64 -10.79%
31.08.2012 -64.94 -4 145.43 4 080.49 -98.43% - 430.56 365.62 -84.92%
31.07.2012 -4 145.43 3 845.96 -7 991.39 - 207.79% - 227.11 -3 918.32 1 725.30%
30.06.2012 3 845.96 574.84 3 271.12 569.04% 3 783.92 62.04 1.64%
31.05.2012 574.84 2 853.43 -2 278.59 -79.85% -1 186.07 1 760.91 - 148.47%
30.04.2012 2 853.43 1 057.29 1 796.15 169.88% 3 619.09 - 765.65 -21.16%
31.03.2012 1 057.29 1 717.78 - 660.49 -38.45% 569.15 488.13 85.76%
29.02.2012 1 717.78 -1 506.97 3 224.74 - 213.99% 1 354.63 363.14 26.81%
31.01.2012 -1 506.97 3 891.78 -5 398.74 - 138.72% -1 352.90 - 154.07 11.39%
31.12.2011 3 891.78 3 700.06 191.72 5.18% 965.58 2 926.19 303.05%
30.11.2011 3 700.06 2 060.68 1 639.38 79.56% - 286.32 3 986.38 -1 392.30%
31.10.2011 2 060.68 4 649.33 -2 588.65 -55.68% 1 321.51 739.17 55.93%
30.09.2011 4 649.33 - 430.56 5 079.89 -1 179.84% 2 887.43 1 761.90 61.02%
31.08.2011 - 430.56 - 227.11 - 203.45 89.58% -1 612.73 1 182.18 -73.30%
31.07.2011 - 227.11 3 783.92 -4 011.03 - 106.00% -2 261.27 2 034.16 -89.96%
30.06.2011 3 783.92 -1 186.07 4 969.99 - 419.03% 2 296.85 1 487.07 64.74%
31.05.2011 -1 186.07 3 619.09 -4 805.16 - 132.77% 1 021.26 -2 207.33 - 216.14%
30.04.2011 3 619.09 569.15 3 049.93 535.87% 1 536.31 2 082.77 135.57%
31.03.2011 569.15 1 354.63 - 785.48 -57.98% -2 549.35 3 118.50 - 122.33%
28.02.2011 1 354.63 -1 352.90 2 707.53 - 200.13% 555.80 798.84 143.73%
31.01.2011 -1 352.90 965.58 -2 318.48 - 240.11% 77.90 -1 430.80 -1 836.69%
31.12.2010 965.58 - 286.32 1 251.90 - 437.24% - 681.80 1 647.39 - 241.62%
30.11.2010 - 286.32 1 321.51 -1 607.83 - 121.67% 1 028.10 -1 314.41 - 127.85%
31.10.2010 1 321.51 2 887.43 -1 565.92 -54.23% 1 878.64 - 557.13 -29.66%
30.09.2010 2 887.43 -1 612.73 4 500.16 - 279.04% -28.53 2 915.96 -10 222.11%
31.08.2010 -1 612.73 -2 261.27 648.54 -28.68% -1 050.77 - 561.96 53.48%
31.07.2010 -2 261.27 2 296.85 -4 558.12 - 198.45% -1 905.37 - 355.91 18.68%
30.06.2010 2 296.85 1 021.26 1 275.59 124.90% -4 444.15 6 740.99 - 151.68%
31.05.2010 1 021.26 1 536.31 - 515.06 -33.53% -1 578.76 2 600.01 - 164.69%
30.04.2010 1 536.31 -2 549.35 4 085.66 - 160.26% 1 081.60 454.72 42.04%
31.03.2010 -2 549.35 555.80 -3 105.15 - 558.68% -4 465.48 1 916.13 -42.91%
28.02.2010 555.80 77.90 477.90 613.47% 926.42 - 370.62 -40.01%
31.01.2010 77.90 - 681.80 759.71 - 111.43% -2 750.41 2 828.32 - 102.83%
31.12.2009 - 681.80 1 028.10 -1 709.90 - 166.32% -2 506.40 1 824.60 -72.80%
30.11.2009 1 028.10 1 878.64 - 850.54 -45.27% 3 312.95 -2 284.86 -68.97%
31.10.2009 1 878.64 -28.53 1 907.17 -6 685.71% 33 070.64 -31 192.00 -94.32%
30.09.2009 -28.53 -1 050.77 1 022.25 -97.29% 2 336.43 -2 364.95 - 101.22%
31.08.2009 -1 050.77 -1 905.37 854.59 -44.85% 2 395.48 -3 446.25 - 143.86%
31.07.2009 -1 905.37 -4 444.15 2 538.78 -57.13% -1.06 -1 904.30 178 975.85%
30.06.2009 -4 444.15 -1 578.76 -2 865.39 181.50% - 802.27 -3 641.88 453.95%
31.05.2009 -1 578.76 1 081.60 -2 660.35 - 245.97% 1 307.34 -2 886.10 - 220.76%
30.04.2009 1 081.60 -4 465.48 5 547.08 - 124.22% 3 957.93 -2 876.33 -72.67%
31.03.2009 -4 465.48 926.42 -5 391.90 - 582.01% -1 035.38 -3 430.10 331.29%
28.02.2009 926.42 -2 750.41 3 676.84 - 133.68% 2 565.19 -1 638.77 -63.88%
31.01.2009 -2 750.41 -2 506.40 - 244.01 9.74% -3 117.93 367.52 -11.79%
31.12.2008 -2 506.40 3 312.95 -5 819.36 - 175.65% 770.25 -3 276.65 - 425.40%
30.11.2008 3 312.95 33 070.64 -29 757.69 -89.98% 6 517.15 -3 204.20 -49.17%
31.10.2008 33 070.64 2 336.43 30 734.21 1 315.44% -2 626.28 35 696.92 -1 359.22%
30.09.2008 2 336.43 2 395.48 -59.05 -2.46% 5 392.11 -3 055.68 -56.67%
31.08.2008 2 395.48 -1.06 2 396.54 - 225 238.82% 2 622.12 - 226.64 -8.64%
31.07.2008 -1.06 - 802.27 801.21 -99.87% -2 597.44 2 596.38 -99.96%
30.06.2008 - 802.27 1 307.34 -2 109.61 - 161.37% 4 150.84 -4 953.11 - 119.33%
31.05.2008 1 307.34 3 957.93 -2 650.58 -66.97% 3 557.85 -2 250.51 -63.25%
30.04.2008 3 957.93 -1 035.38 4 993.31 - 482.27% 5 987.35 -2 029.43 -33.90%
31.03.2008 -1 035.38 2 565.19 -3 600.57 - 140.36% 4 092.88 -5 128.27 - 125.30%
29.02.2008 2 565.19 -3 117.93 5 683.12 - 182.27% 4 509.15 -1 943.96 -43.11%
31.01.2008 -3 117.93 770.25 -3 888.18 - 504.80% -3 026.68 -91.26 3.02%
31.12.2007 770.25 6 517.15 -5 746.90 -88.18% 3 246.17 -2 475.92 -76.27%
30.11.2007 6 517.15 -2 626.28 9 143.43 - 348.15% 4 866.17 1 650.99 33.93%
31.10.2007 -2 626.28 5 392.11 -8 018.39 - 148.71% - 348.73 -2 277.55 653.11%
30.09.2007 5 392.11 2 622.12 2 769.99 105.64% 5 091.41 300.70 5.91%
31.08.2007 2 622.12 -2 597.44 5 219.56 - 200.95% 3 285.00 - 662.88 -20.18%
31.07.2007 -2 597.44 4 150.84 -6 748.28 - 162.58% - 822.16 -1 775.28 215.93%
30.06.2007 4 150.84 3 557.85 592.99 16.67% 6 685.82 -2 534.98 -37.92%
31.05.2007 3 557.85 5 987.35 -2 429.50 -40.58% 576.29 2 981.56 517.37%
30.04.2007 5 987.35 4 092.88 1 894.47 46.29% 5 415.57 571.78 10.56%
31.03.2007 4 092.88 4 509.15 - 416.26 -9.23% 2 474.64 1 618.24 65.39%
28.02.2007 4 509.15 -3 026.68 7 535.82 - 248.98% 2 982.06 1 527.08 51.21%
31.01.2007 -3 026.68 3 246.17 -6 272.84 - 193.24% -1 976.22 -1 050.46 53.16%
31.12.2006 3 246.17 4 866.17 -1 620.00 -33.29% 1 092.19 2 153.97 197.22%
30.11.2006 4 866.17 - 348.73 5 214.89 -1 495.41% 4 147.39 718.78 17.33%
31.10.2006 - 348.73 5 091.41 -5 440.13 - 106.85% 2 260.46 -2 609.18 - 115.43%
30.09.2006 5 091.41 3 285.00 1 806.41 54.99% 3 427.55 1 663.86 48.54%
31.08.2006 3 285.00 - 822.16 4 107.16 - 499.56% - 137.90 3 422.90 -2 482.18%
31.07.2006 - 822.16 6 685.82 -7 507.98 - 112.30% - 198.33 - 623.83 314.55%
30.06.2006 6 685.82 576.29 6 109.52 1 060.14% 4 445.69 2 240.13 50.39%
31.05.2006 576.29 5 415.57 -4 839.28 -89.36% 2 808.61 -2 232.32 -79.48%
30.04.2006 5 415.57 2 474.64 2 940.93 118.84% 3 078.50 2 337.07 75.92%
31.03.2006 2 474.64 2 982.06 - 507.43 -17.02% 2 013.53 461.11 22.90%
28.02.2006 2 982.06 -1 976.22 4 958.28 - 250.90% 3 090.18 - 108.12 -3.50%
31.01.2006 -1 976.22 1 092.19 -3 068.41 - 280.94% 984.66 -2 960.88 - 300.70%
31.12.2005 1 092.19 4 147.39 -3 055.19 -73.67% -1 609.73 2 701.92 - 167.85%
30.11.2005 4 147.39 2 260.46 1 886.93 83.48% 1 545.94 2 601.44 168.28%
31.10.2005 2 260.46 3 427.55 -1 167.09 -34.05% 73.22 2 187.24 2 987.30%
30.09.2005 3 427.55 - 137.90 3 565.45 -2 585.55% 3 028.41 399.14 13.18%
31.08.2005 - 137.90 - 198.33 60.43 -30.47% 583.83 - 721.73 - 123.62%
31.07.2005 - 198.33 4 445.69 -4 644.02 - 104.46% -1 788.58 1 590.26 -88.91%
30.06.2005 4 445.69 2 808.61 1 637.08 58.29% 6 087.76 -1 642.07 -26.97%
31.05.2005 2 808.61 3 078.50 - 269.89 -8.77% 1 605.73 1 202.88 74.91%
30.04.2005 3 078.50 2 013.53 1 064.96 52.89% 3 233.50 - 155.00 -4.79%
31.03.2005 2 013.53 3 090.18 -1 076.65 -34.84% 299.44 1 714.09 572.42%
28.02.2005 3 090.18 984.66 2 105.52 213.83% 1 863.37 1 226.82 65.84%
31.01.2005 984.66 -1 609.73 2 594.39 - 161.17% 489.94 494.72 100.98%
31.12.2004 -1 609.73 1 545.94 -3 155.67 - 204.13% -3 373.31 1 763.58 -52.28%
30.11.2004 1 545.94 73.22 1 472.72 2 011.42% 3 397.87 -1 851.93 -54.50%
31.10.2004 73.22 3 028.41 -2 955.19 -97.58% 1 975.44 -1 902.22 -96.29%
30.09.2004 3 028.41 583.83 2 444.58 418.72% 1 116.61 1 911.80 171.21%
31.08.2004 583.83 -1 788.58 2 372.41 - 132.64% 2 062.72 -1 478.89 -71.70%
31.07.2004 -1 788.58 6 087.76 -7 876.34 - 129.38% 981.41 -2 770.00 - 282.25%
30.06.2004 6 087.76 1 605.73 4 482.03 279.13% 3 795.83 2 291.93 60.38%
31.05.2004 1 605.73 3 233.50 -1 627.77 -50.34% 2 915.73 -1 310.00 -44.93%
30.04.2004 3 233.50 299.44 2 934.06 979.83% 2 601.66 631.84 24.29%
31.03.2004 299.44 1 863.37 -1 563.92 -83.93% 4 172.98 -3 873.53 -92.82%
29.02.2004 1 863.37 489.94 1 373.42 280.32% 4 089.16 -2 225.79 -54.43%
31.01.2004 489.94 -3 373.31 3 863.25 - 114.52% - 188.49 678.43 - 359.94%
31.12.2003 -3 373.31 3 397.87 -6 771.18 - 199.28% - 795.93 -2 577.38 323.82%
30.11.2003 3 397.87 1 975.44 1 422.43 72.01% 3 456.81 -58.94 -1.71%
31.10.2003 1 975.44 1 116.61 858.83 76.91% 2 989.82 -1 014.38 -33.93%
30.09.2003 1 116.61 2 062.72 - 946.11 -45.87% 1 651.68 - 535.07 -32.40%
31.08.2003 2 062.72 981.41 1 081.31 110.18% 4 878.67 -2 815.95 -57.72%
31.07.2003 981.41 3 795.83 -2 814.42 -74.14% -2 872.82 3 854.24 - 134.16%
30.06.2003 3 795.83 2 915.73 880.10 30.18% 3 632.20 163.64 4.51%
31.05.2003 2 915.73 2 601.66 314.07 12.07% 1 606.45 1 309.28 81.50%
30.04.2003 2 601.66 4 172.98 -1 571.32 -37.65% 488.97 2 112.69 432.07%
31.03.2003 4 172.98 4 089.16 83.82 2.05% 515.11 3 657.87 710.12%
28.02.2003 4 089.16 - 188.49 4 277.64 -2 269.49% 2 344.53 1 744.62 74.41%
31.01.2003 - 188.49 - 795.93 607.44 -76.32% - - -
31.12.2002 - 795.93 3 456.81 -4 252.74 - 123.02% - - -
30.11.2002 3 456.81 2 989.82 467.00 15.62% - - -
31.10.2002 2 989.82 1 651.68 1 338.13 81.02% - - -
30.09.2002 1 651.68 4 878.67 -3 226.99 -66.14% - - -
31.08.2002 4 878.67 -2 872.82 7 751.49 - 269.82% - - -
31.07.2002 -2 872.82 3 632.20 -6 505.02 - 179.09% - - -
30.06.2002 3 632.20 1 606.45 2 025.74 126.10% - - -
31.05.2002 1 606.45 488.97 1 117.48 228.54% - - -
30.04.2002 488.97 515.11 -26.14 -5.07% - - -
31.03.2002 515.11 2 344.53 -1 829.43 -78.03% - - -
28.02.2002 2 344.53 - - - - - -

Graf jako obrázek

Oběživo - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Oběživo - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Oběživo - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Oběživo - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Oběživo (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies