Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
31.12.2025 Platební bilance: Čisté toky majetkových investic, soukromý sektor bez bank, Objem, Čtvrtletní
31.12.2025 Platební bilance: Čisté toky dluhových investic, soukromý sektor bez bank, Objem, Čtvrtletní
31.03.2024 Úvěry: Úvěry soukromému sektoru, Roční míra růstu, Procenta, Měsíční
31.12.2022 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Počet soukromých domácností (tis.)
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)
31.12.2021 Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl bytů v soukromém vlastnictví (%)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
- Tabulka 6: Úvěry soukromému sektoru (1175)
- Tabulka 8: Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (1177)
- Příspěvky k roční míře růstu M3 a k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Nefinanční podniky soukromé národní, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Čistý úvěr vládnímu sektoru
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.05.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Úvěry soukromému sektoru - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2008 51 944.58
Min 30.04.2002 -26 570.14

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 18 522.58 10 084.24 8 438.34 83.68% 5 039.23 13 483.35 267.57%
30.11.2014 10 084.24 26 946.31 -16 862.07 -62.58% 22 353.26 -12 269.02 -54.89%
31.10.2014 26 946.31 9 287.47 17 658.85 190.14% 6 530.32 20 416.00 312.63%
30.09.2014 9 287.47 -1 621.74 10 909.21 - 672.69% 11 600.53 -2 313.07 -19.94%
31.08.2014 -1 621.74 2 921.26 -4 543.00 - 155.51% 12 707.63 -14 329.37 - 112.76%
31.07.2014 2 921.26 16 464.72 -13 543.45 -82.26% 2 837.88 83.38 2.94%
30.06.2014 16 464.72 7 666.96 8 797.75 114.75% 13 155.16 3 309.55 25.16%
31.05.2014 7 666.96 7 317.85 349.11 4.77% -1 952.94 9 619.90 - 492.58%
30.04.2014 7 317.85 5 239.38 2 078.48 39.67% -9 337.53 16 655.38 - 178.37%
31.03.2014 5 239.38 -2 831.57 8 070.95 - 285.03% 7 134.37 -1 894.99 -26.56%
28.02.2014 -2 831.57 -1 913.38 - 918.19 47.99% 2 017.28 -4 848.85 - 240.37%
31.01.2014 -1 913.38 5 039.23 -6 952.61 - 137.97% 10 881.39 -12 794.77 - 117.58%
31.12.2013 5 039.23 22 353.26 -17 314.03 -77.46% 9 184.55 -4 145.32 -45.13%
30.11.2013 22 353.26 6 530.32 15 822.94 242.30% 6 076.08 16 277.18 267.89%
31.10.2013 6 530.32 11 600.53 -5 070.22 -43.71% 1 990.44 4 539.88 228.08%
30.09.2013 11 600.53 12 707.63 -1 107.10 -8.71% 7 984.93 3 615.61 45.28%
31.08.2013 12 707.63 2 837.88 9 869.75 347.79% 2 921.30 9 786.33 335.00%
31.07.2013 2 837.88 13 155.16 -10 317.28 -78.43% 7 980.07 -5 142.19 -64.44%
30.06.2013 13 155.16 -1 952.94 15 108.11 - 773.61% 7 712.10 5 443.06 70.58%
31.05.2013 -1 952.94 -9 337.53 7 384.59 -79.08% 8 099.36 -10 052.30 - 124.11%
30.04.2013 -9 337.53 7 134.37 -16 471.90 - 230.88% 1 190.85 -10 528.39 - 884.10%
31.03.2013 7 134.37 2 017.28 5 117.09 253.66% 3 836.34 3 298.03 85.97%
28.02.2013 2 017.28 10 881.39 -8 864.11 -81.46% 5 945.23 -3 927.95 -66.07%
31.01.2013 10 881.39 9 184.55 1 696.84 18.47% 7 023.38 3 858.01 54.93%
31.12.2012 9 184.55 6 076.08 3 108.47 51.16% - 796.14 9 980.69 -1 253.63%
30.11.2012 6 076.08 1 990.44 4 085.64 205.26% 9 926.39 -3 850.31 -38.79%
31.10.2012 1 990.44 7 984.93 -5 994.49 -75.07% 14 731.10 -12 740.66 -86.49%
30.09.2012 7 984.93 2 921.30 5 063.62 173.33% 9 729.35 -1 744.42 -17.93%
31.08.2012 2 921.30 7 980.07 -5 058.76 -63.39% 6 707.28 -3 785.97 -56.45%
31.07.2012 7 980.07 7 712.10 267.97 3.47% 14 838.59 -6 858.52 -46.22%
30.06.2012 7 712.10 8 099.36 - 387.26 -4.78% 12 405.08 -4 692.98 -37.83%
31.05.2012 8 099.36 1 190.85 6 908.51 580.13% 8 966.78 - 867.42 -9.67%
30.04.2012 1 190.85 3 836.34 -2 645.48 -68.96% 18 647.97 -17 457.11 -93.61%
31.03.2012 3 836.34 5 945.23 -2 108.89 -35.47% 7 534.40 -3 698.06 -49.08%
29.02.2012 5 945.23 7 023.38 -1 078.15 -15.35% 3 338.07 2 607.15 78.10%
31.01.2012 7 023.38 - 796.14 7 819.52 - 982.17% 9 025.16 -2 001.78 -22.18%
31.12.2011 - 796.14 9 926.39 -10 722.53 - 108.02% 2 868.13 -3 664.28 - 127.76%
30.11.2011 9 926.39 14 731.10 -4 804.72 -32.62% 11 062.67 -1 136.28 -10.27%
31.10.2011 14 731.10 9 729.35 5 001.75 51.41% 16 974.37 -2 243.27 -13.22%
30.09.2011 9 729.35 6 707.28 3 022.07 45.06% 8 267.08 1 462.27 17.69%
31.08.2011 6 707.28 14 838.59 -8 131.31 -54.80% 10 653.63 -3 946.36 -37.04%
31.07.2011 14 838.59 12 405.08 2 433.51 19.62% 9 092.13 5 746.46 63.20%
30.06.2011 12 405.08 8 966.78 3 438.30 38.34% 11 624.41 780.68 6.72%
31.05.2011 8 966.78 18 647.97 -9 681.18 -51.92% 9 240.63 - 273.84 -2.96%
30.04.2011 18 647.97 7 534.40 11 113.57 147.50% 746.62 17 901.35 2 397.65%
31.03.2011 7 534.40 3 338.07 4 196.32 125.71% 1 574.71 5 959.69 378.46%
28.02.2011 3 338.07 9 025.16 -5 687.08 -63.01% -4 502.43 7 840.51 - 174.14%
31.01.2011 9 025.16 2 868.13 6 157.03 214.67% -42.78 9 067.93 -21 198.16%
31.12.2010 2 868.13 11 062.67 -8 194.54 -74.07% -10 302.12 13 170.25 - 127.84%
30.11.2010 11 062.67 16 974.37 -5 911.70 -34.83% 5 303.85 5 758.82 108.58%
31.10.2010 16 974.37 8 267.08 8 707.29 105.32% -5 711.15 22 685.52 - 397.21%
30.09.2010 8 267.08 10 653.63 -2 386.55 -22.40% 7 499.54 767.54 10.23%
31.08.2010 10 653.63 9 092.13 1 561.50 17.17% 4 417.73 6 235.90 141.16%
31.07.2010 9 092.13 11 624.41 -2 532.28 -21.78% -1 666.63 10 758.76 - 645.54%
30.06.2010 11 624.41 9 240.63 2 383.78 25.80% 15 504.83 -3 880.43 -25.03%
31.05.2010 9 240.63 746.62 8 494.01 1 137.66% - 195.12 9 435.75 -4 835.92%
30.04.2010 746.62 1 574.71 - 828.09 -52.59% 9 611.22 -8 864.60 -92.23%
31.03.2010 1 574.71 -4 502.43 6 077.14 - 134.97% 3 367.73 -1 793.02 -53.24%
28.02.2010 -4 502.43 -42.78 -4 459.65 10 425.36% -1 531.29 -2 971.14 194.03%
31.01.2010 -42.78 -10 302.12 10 259.34 -99.58% 1 289.19 -1 331.96 - 103.32%
31.12.2009 -10 302.12 5 303.85 -15 605.97 - 294.24% -9 726.49 - 575.63 5.92%
30.11.2009 5 303.85 -5 711.15 11 015.00 - 192.87% 6 819.76 -1 515.91 -22.23%
31.10.2009 -5 711.15 7 499.54 -13 210.69 - 176.15% 17 042.38 -22 753.53 - 133.51%
30.09.2009 7 499.54 4 417.73 3 081.81 69.76% 34 804.26 -27 304.72 -78.45%
31.08.2009 4 417.73 -1 666.63 6 084.36 - 365.07% 27 456.28 -23 038.55 -83.91%
31.07.2009 -1 666.63 15 504.83 -17 171.46 - 110.75% 13 879.81 -15 546.43 - 112.01%
30.06.2009 15 504.83 - 195.12 15 699.95 -8 046.39% 51 944.58 -36 439.75 -70.15%
31.05.2009 - 195.12 9 611.22 -9 806.33 - 102.03% 33 037.47 -33 232.59 - 100.59%
30.04.2009 9 611.22 3 367.73 6 243.49 185.39% 29 672.53 -20 061.31 -67.61%
31.03.2009 3 367.73 -1 531.29 4 899.02 - 319.93% 25 890.88 -22 523.15 -86.99%
28.02.2009 -1 531.29 1 289.19 -2 820.48 - 218.78% 15 417.14 -16 948.43 - 109.93%
31.01.2009 1 289.19 -9 726.49 11 015.68 - 113.25% 12 445.99 -11 156.80 -89.64%
31.12.2008 -9 726.49 6 819.76 -16 546.25 - 242.62% 33 055.30 -42 781.79 - 129.42%
30.11.2008 6 819.76 17 042.38 -10 222.63 -59.98% 32 021.16 -25 201.40 -78.70%
31.10.2008 17 042.38 34 804.26 -17 761.88 -51.03% 35 291.63 -18 249.24 -51.71%
30.09.2008 34 804.26 27 456.28 7 347.98 26.76% 36 553.40 -1 749.14 -4.79%
31.08.2008 27 456.28 13 879.81 13 576.48 97.81% 31 493.71 -4 037.43 -12.82%
31.07.2008 13 879.81 51 944.58 -38 064.77 -73.28% 36 264.34 -22 384.53 -61.73%
30.06.2008 51 944.58 33 037.47 18 907.11 57.23% 41 354.69 10 589.89 25.61%
31.05.2008 33 037.47 29 672.53 3 364.94 11.34% 28 257.55 4 779.93 16.92%
30.04.2008 29 672.53 25 890.88 3 781.65 14.61% 26 611.81 3 060.72 11.50%
31.03.2008 25 890.88 15 417.14 10 473.73 67.94% 28 219.84 -2 328.96 -8.25%
29.02.2008 15 417.14 12 445.99 2 971.16 23.87% 12 549.29 2 867.86 22.85%
31.01.2008 12 445.99 33 055.30 -20 609.32 -62.35% 10 033.11 2 412.87 24.05%
31.12.2007 33 055.30 32 021.16 1 034.14 3.23% 7 640.22 25 415.08 332.65%
30.11.2007 32 021.16 35 291.63 -3 270.47 -9.27% 29 771.63 2 249.52 7.56%
31.10.2007 35 291.63 36 553.40 -1 261.77 -3.45% 18 275.11 17 016.52 93.11%
30.09.2007 36 553.40 31 493.71 5 059.69 16.07% 23 108.24 13 445.16 58.18%
31.08.2007 31 493.71 36 264.34 -4 770.62 -13.16% 14 836.88 16 656.83 112.27%
31.07.2007 36 264.34 41 354.69 -5 090.35 -12.31% 21 388.94 14 875.40 69.55%
30.06.2007 41 354.69 28 257.55 13 097.14 46.35% 24 311.57 17 043.12 70.10%
31.05.2007 28 257.55 26 611.81 1 645.73 6.18% 25 495.24 2 762.30 10.83%
30.04.2007 26 611.81 28 219.84 -1 608.02 -5.70% 21 047.59 5 564.22 26.44%
31.03.2007 28 219.84 12 549.29 15 670.55 124.87% 17 034.28 11 185.55 65.66%
28.02.2007 12 549.29 10 033.11 2 516.17 25.08% 14 710.98 -2 161.69 -14.69%
31.01.2007 10 033.11 7 640.22 2 392.90 31.32% 11 672.36 -1 639.25 -14.04%
31.12.2006 7 640.22 29 771.63 -22 131.42 -74.34% 11 475.73 -3 835.51 -33.42%
30.11.2006 29 771.63 18 275.11 11 496.52 62.91% 14 696.21 15 075.43 102.58%
31.10.2006 18 275.11 23 108.24 -4 833.13 -20.92% 17 217.77 1 057.34 6.14%
30.09.2006 23 108.24 14 836.88 8 271.36 55.75% 19 083.15 4 025.09 21.09%
31.08.2006 14 836.88 21 388.94 -6 552.05 -30.63% 24 824.31 -9 987.43 -40.23%
31.07.2006 21 388.94 24 311.57 -2 922.63 -12.02% 7 483.81 13 905.13 185.80%
30.06.2006 24 311.57 25 495.24 -1 183.67 -4.64% 28 061.82 -3 750.26 -13.36%
31.05.2006 25 495.24 21 047.59 4 447.65 21.13% 14 710.67 10 784.57 73.31%
30.04.2006 21 047.59 17 034.28 4 013.31 23.56% 9 853.14 11 194.46 113.61%
31.03.2006 17 034.28 14 710.98 2 323.30 15.79% 15 071.69 1 962.59 13.02%
28.02.2006 14 710.98 11 672.36 3 038.62 26.03% 14 967.72 - 256.74 -1.72%
31.01.2006 11 672.36 11 475.73 196.63 1.71% 6 821.00 4 851.36 71.12%
31.12.2005 11 475.73 14 696.21 -3 220.48 -21.91% 3 420.42 8 055.31 235.51%
30.11.2005 14 696.21 17 217.77 -2 521.56 -14.65% 11 764.27 2 931.93 24.92%
31.10.2005 17 217.77 19 083.15 -1 865.38 -9.78% 17 060.90 156.87 0.92%
30.09.2005 19 083.15 24 824.31 -5 741.15 -23.13% 22 200.65 -3 117.50 -14.04%
31.08.2005 24 824.31 7 483.81 17 340.50 231.71% 10 394.26 14 430.05 138.83%
31.07.2005 7 483.81 28 061.82 -20 578.02 -73.33% 8 812.31 -1 328.51 -15.08%
30.06.2005 28 061.82 14 710.67 13 351.15 90.76% 9 239.02 18 822.80 203.73%
31.05.2005 14 710.67 9 853.14 4 857.54 49.30% 9 070.67 5 640.00 62.18%
30.04.2005 9 853.14 15 071.69 -5 218.56 -34.62% 17 630.36 -7 777.23 -44.11%
31.03.2005 15 071.69 14 967.72 103.97 0.69% 4 347.22 10 724.47 246.70%
28.02.2005 14 967.72 6 821.00 8 146.72 119.44% 8 571.65 6 396.07 74.62%
31.01.2005 6 821.00 3 420.42 3 400.58 99.42% -3 307.31 10 128.31 - 306.24%
31.12.2004 3 420.42 11 764.27 -8 343.86 -70.93% -1 581.45 5 001.87 - 316.28%
30.11.2004 11 764.27 17 060.90 -5 296.62 -31.05% 25 095.28 -13 331.00 -53.12%
31.10.2004 17 060.90 22 200.65 -5 139.75 -23.15% 15 093.19 1 967.71 13.04%
30.09.2004 22 200.65 10 394.26 11 806.39 113.59% -1 382.44 23 583.09 -1 705.91%
31.08.2004 10 394.26 8 812.31 1 581.95 17.95% 9 365.62 1 028.65 10.98%
31.07.2004 8 812.31 9 239.02 - 426.71 -4.62% 4 872.81 3 939.50 80.85%
30.06.2004 9 239.02 9 070.67 168.35 1.86% 13 816.62 -4 577.60 -33.13%
31.05.2004 9 070.67 17 630.36 -8 559.69 -48.55% 550.62 8 520.05 1 547.35%
30.04.2004 17 630.36 4 347.22 13 283.14 305.55% 10 409.18 7 221.18 69.37%
31.03.2004 4 347.22 8 571.65 -4 224.43 -49.28% 3 449.12 898.11 26.04%
29.02.2004 8 571.65 -3 307.31 11 878.96 - 359.17% -4 964.98 13 536.63 - 272.64%
31.01.2004 -3 307.31 -1 581.45 -1 725.86 109.13% 9 152.05 -12 459.35 - 136.14%
31.12.2003 -1 581.45 25 095.28 -26 676.73 - 106.30% 1 054.70 -2 636.15 - 249.94%
30.11.2003 25 095.28 15 093.19 10 002.09 66.27% 3 880.42 21 214.86 546.72%
31.10.2003 15 093.19 -1 382.44 16 475.62 -1 191.78% 1 468.05 13 625.14 928.11%
30.09.2003 -1 382.44 9 365.62 -10 748.06 - 114.76% 4 867.90 -6 250.33 - 128.40%
31.08.2003 9 365.62 4 872.81 4 492.81 92.20% 11 720.78 -2 355.16 -20.09%
31.07.2003 4 872.81 13 816.62 -8 943.81 -64.73% -23 542.88 28 415.69 - 120.70%
30.06.2003 13 816.62 550.62 13 265.99 2 409.27% 5 175.92 8 640.70 166.94%
31.05.2003 550.62 10 409.18 -9 858.56 -94.71% -10 046.50 10 597.12 - 105.48%
30.04.2003 10 409.18 3 449.12 6 960.06 201.79% -26 570.14 36 979.32 - 139.18%
31.03.2003 3 449.12 -4 964.98 8 414.10 - 169.47% -3 798.88 7 248.00 - 190.79%
28.02.2003 -4 964.98 9 152.05 -14 117.02 - 154.25% -3 147.00 -1 817.98 57.77%
31.01.2003 9 152.05 1 054.70 8 097.34 767.74% - - -
31.12.2002 1 054.70 3 880.42 -2 825.72 -72.82% - - -
30.11.2002 3 880.42 1 468.05 2 412.37 164.32% - - -
31.10.2002 1 468.05 4 867.90 -3 399.84 -69.84% - - -
30.09.2002 4 867.90 11 720.78 -6 852.89 -58.47% - - -
31.08.2002 11 720.78 -23 542.88 35 263.66 - 149.78% - - -
31.07.2002 -23 542.88 5 175.92 -28 718.80 - 554.85% - - -
30.06.2002 5 175.92 -10 046.50 15 222.42 - 151.52% - - -
31.05.2002 -10 046.50 -26 570.14 16 523.63 -62.19% - - -
30.04.2002 -26 570.14 -3 798.88 -22 771.25 599.42% - - -
31.03.2002 -3 798.88 -3 147.00 - 651.89 20.71% - - -
28.02.2002 -3 147.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Úvěry soukromému sektoru - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.