Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - složky M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2017 23 849.58
Min 31.12.2008 -15 066.86

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 3 305.52 9 462.37 -6 156.85 -65.07% 2 322.90 982.62 42.30%
31.05.2017 9 462.37 12 546.36 -3 083.99 -24.58% -8 650.81 18 113.18 - 209.38%
30.04.2017 12 546.36 23 218.35 -10 671.99 -45.96% 1 319.98 11 226.39 850.50%
31.03.2017 23 218.35 3 772.36 19 445.99 515.49% 4 482.22 18 736.13 418.01%
28.02.2017 3 772.36 23 849.58 -20 077.22 -84.18% 616.34 3 156.02 512.06%
31.01.2017 23 849.58 -3 925.25 27 774.83 - 707.59% 851.78 22 997.80 2 699.96%
31.12.2016 -3 925.25 -2 737.89 -1 187.36 43.37% -3 484.33 - 440.92 12.65%
30.11.2016 -2 737.89 6 430.58 -9 168.47 - 142.58% -1 172.03 -1 565.86 133.60%
31.10.2016 6 430.58 2 682.91 3 747.67 139.69% 5 869.32 561.26 9.56%
30.09.2016 2 682.91 -1 973.52 4 656.43 - 235.94% 6 733.30 -4 050.39 -60.15%
31.08.2016 -1 973.52 -1 622.52 - 351.00 21.63% -1 209.77 - 763.76 63.13%
31.07.2016 -1 622.52 2 322.90 -3 945.42 - 169.85% 456.71 -2 079.23 - 455.26%
30.06.2016 2 322.90 -8 650.81 10 973.71 - 126.85% - 666.74 2 989.64 - 448.40%
31.05.2016 -8 650.81 1 319.98 -9 970.79 - 755.38% 1 574.94 -10 225.75 - 649.28%
30.04.2016 1 319.98 4 482.22 -3 162.24 -70.55% 837.04 482.94 57.70%
31.03.2016 4 482.22 616.34 3 865.88 627.23% -3 159.94 7 642.16 - 241.84%
29.02.2016 616.34 851.78 - 235.44 -27.64% -2 056.76 2 673.10 - 129.97%
31.01.2016 851.78 -3 484.33 4 336.11 - 124.45% -8 886.90 9 738.69 - 109.58%
31.12.2015 -3 484.33 -1 172.03 -2 312.30 197.29% -2 581.79 - 902.54 34.96%
30.11.2015 -1 172.03 5 869.32 -7 041.35 - 119.97% 3 742.40 -4 914.43 - 131.32%
31.10.2015 5 869.32 6 733.30 - 863.98 -12.83% -2 419.49 8 288.81 - 342.59%
30.09.2015 6 733.30 -1 209.77 7 943.07 - 656.58% 286.21 6 447.09 2 252.57%
31.08.2015 -1 209.77 456.71 -1 666.48 - 364.89% 3 714.63 -4 924.40 - 132.57%
31.07.2015 456.71 - 666.74 1 123.45 - 168.50% 1 247.54 - 790.82 -63.39%
30.06.2015 - 666.74 1 574.94 -2 241.68 - 142.33% -6 524.68 5 857.94 -89.78%
31.05.2015 1 574.94 837.04 737.90 88.16% -6 443.40 8 018.34 - 124.44%
30.04.2015 837.04 -3 159.94 3 996.98 - 126.49% - 342.54 1 179.58 - 344.36%
31.03.2015 -3 159.94 -2 056.76 -1 103.18 53.64% 2 545.63 -5 705.57 - 224.13%
28.02.2015 -2 056.76 -8 886.90 6 830.14 -76.86% -3 157.14 1 100.38 -34.85%
31.01.2015 -8 886.90 -2 581.79 -6 305.12 244.22% -7 340.99 -1 545.91 21.06%
31.12.2014 -2 581.79 3 742.40 -6 324.19 - 168.99% 3 979.37 -6 561.16 - 164.88%
30.11.2014 3 742.40 -2 419.49 6 161.89 - 254.68% - 238.60 3 981.00 -1 668.48%
31.10.2014 -2 419.49 286.21 -2 705.70 - 945.35% 6.74 -2 426.23 -35 997.45%
30.09.2014 286.21 3 714.63 -3 428.42 -92.30% 905.20 - 618.99 -68.38%
31.08.2014 3 714.63 1 247.54 2 467.09 197.76% 4 914.34 -1 199.71 -24.41%
31.07.2014 1 247.54 -6 524.68 7 772.22 - 119.12% 2 906.33 -1 658.79 -57.08%
30.06.2014 -6 524.68 -6 443.40 -81.28 1.26% 2 757.70 -9 282.38 - 336.60%
31.05.2014 -6 443.40 - 342.54 -6 100.86 1 781.07% 4 034.05 -10 477.45 - 259.73%
30.04.2014 - 342.54 2 545.63 -2 888.17 - 113.46% 2 603.38 -2 945.92 - 113.16%
31.03.2014 2 545.63 -3 157.14 5 702.77 - 180.63% 1 210.48 1 335.15 110.30%
28.02.2014 -3 157.14 -7 340.99 4 183.84 -56.99% 3 667.30 -6 824.44 - 186.09%
31.01.2014 -7 340.99 3 979.37 -11 320.36 - 284.48% -2 464.20 -4 876.79 197.91%
31.12.2013 3 979.37 - 238.60 4 217.97 -1 767.79% 3 861.40 117.97 3.06%
30.11.2013 - 238.60 6.74 - 245.34 -3 640.07% -5 928.17 5 689.57 -95.98%
31.10.2013 6.74 905.20 - 898.46 -99.26% 4 245.17 -4 238.43 -99.84%
30.09.2013 905.20 4 914.34 -4 009.14 -81.58% 4 706.78 -3 801.59 -80.77%
31.08.2013 4 914.34 2 906.33 2 008.01 69.09% 2 763.16 2 151.17 77.85%
31.07.2013 2 906.33 2 757.70 148.63 5.39% -1 169.79 4 076.12 - 348.45%
30.06.2013 2 757.70 4 034.05 -1 276.35 -31.64% -2 260.18 5 017.88 - 222.01%
31.05.2013 4 034.05 2 603.38 1 430.67 54.95% 3 273.73 760.32 23.22%
30.04.2013 2 603.38 1 210.48 1 392.90 115.07% 940.91 1 662.47 176.69%
31.03.2013 1 210.48 3 667.30 -2 456.82 -66.99% 612.28 598.20 97.70%
28.02.2013 3 667.30 -2 464.20 6 131.50 - 248.82% 1 261.10 2 406.20 190.80%
31.01.2013 -2 464.20 3 861.40 -6 325.60 - 163.82% - 355.63 -2 108.57 592.91%
31.12.2012 3 861.40 -5 928.17 9 789.57 - 165.14% 1 180.73 2 680.67 227.04%
30.11.2012 -5 928.17 4 245.17 -10 173.34 - 239.64% -1 461.72 -4 466.45 305.56%
31.10.2012 4 245.17 4 706.78 - 461.61 -9.81% - 271.93 4 517.10 -1 661.14%
30.09.2012 4 706.78 2 763.16 1 943.62 70.34% -1 504.42 6 211.20 - 412.86%
31.08.2012 2 763.16 -1 169.79 3 932.95 - 336.21% -5 239.87 8 003.04 - 152.73%
31.07.2012 -1 169.79 -2 260.18 1 090.39 -48.24% -1 097.39 -72.39 6.60%
30.06.2012 -2 260.18 3 273.73 -5 533.91 - 169.04% -2 165.55 -94.63 4.37%
31.05.2012 3 273.73 940.91 2 332.82 247.93% -2 560.59 5 834.32 - 227.85%
30.04.2012 940.91 612.28 328.63 53.67% 5 557.69 -4 616.78 -83.07%
31.03.2012 612.28 1 261.10 - 648.82 -51.45% -7 122.34 7 734.62 - 108.60%
29.02.2012 1 261.10 - 355.63 1 616.73 - 454.61% -1 778.93 3 040.03 - 170.89%
31.01.2012 - 355.63 1 180.73 -1 536.36 - 130.12% 790.86 -1 146.50 - 144.97%
31.12.2011 1 180.73 -1 461.72 2 642.45 - 180.78% -4 066.64 5 247.37 - 129.03%
30.11.2011 -1 461.72 - 271.93 -1 189.79 437.54% 162.47 -1 624.19 - 999.71%
31.10.2011 - 271.93 -1 504.42 1 232.49 -81.92% 1 693.59 -1 965.52 - 116.06%
30.09.2011 -1 504.42 -5 239.87 3 735.46 -71.29% -1 951.66 447.25 -22.92%
31.08.2011 -5 239.87 -1 097.39 -4 142.48 377.48% - 578.11 -4 661.77 806.38%
31.07.2011 -1 097.39 -2 165.55 1 068.16 -49.32% 289.35 -1 386.74 - 479.26%
30.06.2011 -2 165.55 -2 560.59 395.04 -15.43% -1 741.71 - 423.84 24.33%
31.05.2011 -2 560.59 5 557.69 -8 118.28 - 146.07% -10 720.62 8 160.03 -76.12%
30.04.2011 5 557.69 -7 122.34 12 680.03 - 178.03% 2 700.17 2 857.51 105.83%
31.03.2011 -7 122.34 -1 778.93 -5 343.41 300.37% 4 250.07 -11 372.40 - 267.58%
28.02.2011 -1 778.93 790.86 -2 569.79 - 324.94% 3 655.59 -5 434.52 - 148.66%
31.01.2011 790.86 -4 066.64 4 857.51 - 119.45% -1 256.61 2 047.47 - 162.94%
31.12.2010 -4 066.64 162.47 -4 229.11 -2 603.07% 1 771.93 -5 838.58 - 329.50%
30.11.2010 162.47 1 693.59 -1 531.13 -90.41% 259.85 -97.38 -37.48%
31.10.2010 1 693.59 -1 951.66 3 645.25 - 186.78% -1 204.77 2 898.36 - 240.57%
30.09.2010 -1 951.66 - 578.11 -1 373.55 237.59% 1 319.82 -3 271.48 - 247.87%
31.08.2010 - 578.11 289.35 - 867.46 - 299.80% -5 292.06 4 713.95 -89.08%
31.07.2010 289.35 -1 741.71 2 031.06 - 116.61% 4 853.99 -4 564.64 -94.04%
30.06.2010 -1 741.71 -10 720.62 8 978.91 -83.75% -2 809.57 1 067.86 -38.01%
31.05.2010 -10 720.62 2 700.17 -13 420.80 - 497.03% -4 961.01 -5 759.61 116.10%
30.04.2010 2 700.17 4 250.07 -1 549.89 -36.47% -6 986.93 9 687.11 - 138.65%
31.03.2010 4 250.07 3 655.59 594.48 16.26% 3 061.99 1 188.08 38.80%
28.02.2010 3 655.59 -1 256.61 4 912.19 - 390.91% 1 318.49 2 337.09 177.25%
31.01.2010 -1 256.61 1 771.93 -3 028.54 - 170.92% -1 567.73 311.12 -19.85%
31.12.2009 1 771.93 259.85 1 512.09 581.91% -15 066.86 16 838.79 - 111.76%
30.11.2009 259.85 -1 204.77 1 464.62 - 121.57% 202.48 57.37 28.33%
31.10.2009 -1 204.77 1 319.82 -2 524.59 - 191.28% 2 744.00 -3 948.77 - 143.91%
30.09.2009 1 319.82 -5 292.06 6 611.88 - 124.94% -4 499.24 5 819.06 - 129.33%
31.08.2009 -5 292.06 4 853.99 -10 146.05 - 209.03% -1 591.33 -3 700.73 232.56%
31.07.2009 4 853.99 -2 809.57 7 663.55 - 272.77% 3 635.00 1 218.99 33.53%
30.06.2009 -2 809.57 -4 961.01 2 151.44 -43.37% -2 419.05 - 390.52 16.14%
31.05.2009 -4 961.01 -6 986.93 2 025.92 -29.00% 2 322.48 -7 283.49 - 313.61%
30.04.2009 -6 986.93 3 061.99 -10 048.92 - 328.18% 717.78 -7 704.72 -1 073.40%
31.03.2009 3 061.99 1 318.49 1 743.49 132.23% -1 588.59 4 650.57 - 292.75%
28.02.2009 1 318.49 -1 567.73 2 886.22 - 184.10% 4 653.34 -3 334.85 -71.67%
31.01.2009 -1 567.73 -15 066.86 13 499.13 -89.59% -2 057.67 489.94 -23.81%
31.12.2008 -15 066.86 202.48 -15 269.34 -7 541.23% - 586.88 -14 479.98 2 467.28%
30.11.2008 202.48 2 744.00 -2 541.52 -92.62% -2 221.43 2 423.91 - 109.11%
31.10.2008 2 744.00 -4 499.24 7 243.24 - 160.99% - 699.97 3 443.97 - 492.02%
30.09.2008 -4 499.24 -1 591.33 -2 907.91 182.73% 2 350.52 -6 849.76 - 291.41%
31.08.2008 -1 591.33 3 635.00 -5 226.33 - 143.78% 4 134.05 -5 725.38 - 138.49%
31.07.2008 3 635.00 -2 419.05 6 054.05 - 250.27% 841.02 2 793.98 332.21%
30.06.2008 -2 419.05 2 322.48 -4 741.53 - 204.16% 175.99 -2 595.04 -1 474.52%
31.05.2008 2 322.48 717.78 1 604.69 223.56% 1 814.39 508.09 28.00%
30.04.2008 717.78 -1 588.59 2 306.37 - 145.18% 280.65 437.14 155.76%
31.03.2008 -1 588.59 4 653.34 -6 241.92 - 134.14% -2 281.06 692.48 -30.36%
29.02.2008 4 653.34 -2 057.67 6 711.01 - 326.15% 2 782.86 1 870.48 67.21%
31.01.2008 -2 057.67 - 586.88 -1 470.79 250.61% -20.23 -2 037.45 10 073.41%
31.12.2007 - 586.88 -2 221.43 1 634.55 -73.58% -2 857.33 2 270.45 -79.46%
30.11.2007 -2 221.43 - 699.97 -1 521.46 217.36% - 693.37 -1 528.06 220.38%
31.10.2007 - 699.97 2 350.52 -3 050.49 - 129.78% 48.47 - 748.45 -1 544.02%
30.09.2007 2 350.52 4 134.05 -1 783.53 -43.14% -2 110.23 4 460.75 - 211.39%
31.08.2007 4 134.05 841.02 3 293.03 391.55% - 770.74 4 904.78 - 636.38%
31.07.2007 841.02 175.99 665.03 377.87% - 800.65 1 641.67 - 205.04%
30.06.2007 175.99 1 814.39 -1 638.40 -90.30% - 688.18 864.18 - 125.57%
31.05.2007 1 814.39 280.65 1 533.74 546.50% -1 950.37 3 764.76 - 193.03%
30.04.2007 280.65 -2 281.06 2 561.71 - 112.30% 33.38 247.27 740.84%
31.03.2007 -2 281.06 2 782.86 -5 063.92 - 181.97% 3 655.09 -5 936.15 - 162.41%
28.02.2007 2 782.86 -20.23 2 803.08 -13 858.82% -1 157.71 3 940.57 - 340.38%
31.01.2007 -20.23 -2 857.33 2 837.10 -99.29% 3 948.17 -3 968.40 - 100.51%
31.12.2006 -2 857.33 - 693.37 -2 163.96 312.09% 1 818.51 -4 675.84 - 257.12%
30.11.2006 - 693.37 48.47 - 741.85 -1 530.40% - 230.19 - 463.18 201.22%
31.10.2006 48.47 -2 110.23 2 158.70 - 102.30% -2 067.32 2 115.79 - 102.34%
30.09.2006 -2 110.23 - 770.74 -1 339.49 173.79% 1 356.00 -3 466.22 - 255.62%
31.08.2006 - 770.74 - 800.65 29.91 -3.74% 4 559.20 -5 329.94 - 116.91%
31.07.2006 - 800.65 - 688.18 - 112.47 16.34% - 327.31 - 473.34 144.62%
30.06.2006 - 688.18 -1 950.37 1 262.19 -64.72% 518.58 -1 206.77 - 232.70%
31.05.2006 -1 950.37 33.38 -1 983.75 -5 943.46% 495.55 -2 445.93 - 493.58%
30.04.2006 33.38 3 655.09 -3 621.72 -99.09% 1 843.20 -1 809.82 -98.19%
31.03.2006 3 655.09 -1 157.71 4 812.80 - 415.72% 8 084.14 -4 429.04 -54.79%
28.02.2006 -1 157.71 3 948.17 -5 105.88 - 129.32% - 626.02 - 531.69 84.93%
31.01.2006 3 948.17 1 818.51 2 129.66 117.11% -2 850.64 6 798.81 - 238.50%
31.12.2005 1 818.51 - 230.19 2 048.70 - 890.01% -5 166.43 6 984.94 - 135.20%
30.11.2005 - 230.19 -2 067.32 1 837.13 -88.87% 1 251.18 -1 481.37 - 118.40%
31.10.2005 -2 067.32 1 356.00 -3 423.32 - 252.46% -2 225.99 158.68 -7.13%
30.09.2005 1 356.00 4 559.20 -3 203.20 -70.26% 2 290.07 - 934.07 -40.79%
31.08.2005 4 559.20 - 327.31 4 886.51 -1 492.95% -6 296.99 10 856.19 - 172.40%
31.07.2005 - 327.31 518.58 - 845.89 - 163.12% 2 812.11 -3 139.41 - 111.64%
30.06.2005 518.58 495.55 23.03 4.65% 848.33 - 329.75 -38.87%
31.05.2005 495.55 1 843.20 -1 347.64 -73.11% 735.03 - 239.48 -32.58%
30.04.2005 1 843.20 8 084.14 -6 240.94 -77.20% 7 547.35 -5 704.15 -75.58%
31.03.2005 8 084.14 - 626.02 8 710.16 -1 391.35% 3 166.24 4 917.90 155.32%
28.02.2005 - 626.02 -2 850.64 2 224.61 -78.04% 2 925.28 -3 551.30 - 121.40%
31.01.2005 -2 850.64 -5 166.43 2 315.79 -44.82% -1 902.30 - 948.33 49.85%
31.12.2004 -5 166.43 1 251.18 -6 417.61 - 512.92% 2 125.26 -7 291.69 - 343.10%
30.11.2004 1 251.18 -2 225.99 3 477.17 - 156.21% 145.87 1 105.31 757.72%
31.10.2004 -2 225.99 2 290.07 -4 516.06 - 197.20% -89.78 -2 136.21 2 379.25%
30.09.2004 2 290.07 -6 296.99 8 587.06 - 136.37% 3 092.58 - 802.51 -25.95%
31.08.2004 -6 296.99 2 812.11 -9 109.09 - 323.92% -1 340.95 -4 956.04 369.59%
31.07.2004 2 812.11 848.33 1 963.78 231.49% 203.46 2 608.64 1 282.13%
30.06.2004 848.33 735.03 113.30 15.41% -58.30 906.63 -1 555.04%
31.05.2004 735.03 7 547.35 -6 812.32 -90.26% - 662.51 1 397.54 - 210.95%
30.04.2004 7 547.35 3 166.24 4 381.11 138.37% -1 141.79 8 689.13 - 761.01%
31.03.2004 3 166.24 2 925.28 240.97 8.24% - 973.67 4 139.91 - 425.19%
29.02.2004 2 925.28 -1 902.30 4 827.58 - 253.78% -6 928.79 9 854.06 - 142.22%
31.01.2004 -1 902.30 2 125.26 -4 027.57 - 189.51% -1 833.92 -68.39 3.73%
31.12.2003 2 125.26 145.87 1 979.39 1 356.93% 2 986.10 - 860.83 -28.83%
30.11.2003 145.87 -89.78 235.66 - 262.47% 3 814.43 -3 668.55 -96.18%
31.10.2003 -89.78 3 092.58 -3 182.36 - 102.90% -1 896.29 1 806.51 -95.27%
30.09.2003 3 092.58 -1 340.95 4 433.53 - 330.63% -2 045.68 5 138.26 - 251.18%
31.08.2003 -1 340.95 203.46 -1 544.41 - 759.07% 1 323.35 -2 664.30 - 201.33%
31.07.2003 203.46 -58.30 261.76 - 448.97% 1 470.51 -1 267.05 -86.16%
30.06.2003 -58.30 - 662.51 604.20 -91.20% -4 878.80 4 820.50 -98.80%
31.05.2003 - 662.51 -1 141.79 479.28 -41.98% - 491.80 - 170.71 34.71%
30.04.2003 -1 141.79 - 973.67 - 168.12 17.27% 2 826.04 -3 967.82 - 140.40%
31.03.2003 - 973.67 -6 928.79 5 955.12 -85.95% 7 026.10 -7 999.76 - 113.86%
28.02.2003 -6 928.79 -1 833.92 -5 094.87 277.81% -4 952.90 -1 975.89 39.89%
31.01.2003 -1 833.92 2 986.10 -4 820.02 - 161.42% - - -
31.12.2002 2 986.10 3 814.43 - 828.33 -21.72% - - -
30.11.2002 3 814.43 -1 896.29 5 710.72 - 301.15% - - -
31.10.2002 -1 896.29 -2 045.68 149.39 -7.30% - - -
30.09.2002 -2 045.68 1 323.35 -3 369.03 - 254.58% - - -
31.08.2002 1 323.35 1 470.51 - 147.16 -10.01% - - -
31.07.2002 1 470.51 -4 878.80 6 349.31 - 130.14% - - -
30.06.2002 -4 878.80 - 491.80 -4 387.00 892.03% - - -
31.05.2002 - 491.80 2 826.04 -3 317.84 - 117.40% - - -
30.04.2002 2 826.04 7 026.10 -4 200.06 -59.78% - - -
31.03.2002 7 026.10 -4 952.90 11 979.00 - 241.86% - - -
28.02.2002 -4 952.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (Peněžní agregáty - složky M3)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies