Peněžní agregáty - složky M3 (Průřezové ukazatele) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Peněžní agregáty - složky M3 - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy 4 153 060.88 4 183 703.43 -0.73% 3 708 496.84 11.99%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 531 199.82 526 938.50 0.81% 488 970.40 8.64%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 3 151 220.67 3 174 007.70 -0.72% 2 783 692.95 13.20%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 3 682 420.50 3 700 946.20 -0.50% 3 272 663.34 12.52%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 166 544.69 178 941.64 -6.93% 180 575.76 -7.77%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 210 685.81 213 709.92 -1.42% 236 819.16 -11.04%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 377 230.50 392 651.56 -3.93% 417 394.92 -9.62%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 4 059 650.99 4 093 597.76 -0.83% 3 690 058.26 10.02%
UK9 (1.8) Repo operace - stavy 91 235.25 87 479.30 4.29% 17 051.31 435.06%
UK10 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy 2 127.38 2 579.11 -17.52% 684.25 210.91%
UK11 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy 47.25 47.26 -0.00% 703.02 -93.28%
UK12 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy 93 409.88 90 105.67 3.67% 18 438.58 406.60%
UK13 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky -27 185.89 27 814.28 - 197.74% -11 729.90 131.77%
UK14 (1.1) Oběživo - toky 4 261.32 -3 344.19 - 227.42% 7 224.36 -41.01%
UK15 (1.2) Jednodenní vklady - toky -19 678.37 43 754.72 - 144.97% 3 155.02 - 723.72%
UK16 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky -15 417.05 40 410.53 - 138.15% 10 379.38 - 248.54%
UK17 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky -12 053.29 -19 785.64 -39.08% -16 188.78 -25.55%
UK18 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -3 021.07 -2 272.98 32.91% -8 243.40 -63.35%
UK19 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky -15 074.36 -22 058.62 -31.66% -24 432.18 -38.30%
UK20 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky -30 491.41 18 351.91 - 266.15% -14 052.80 116.98%
UK21 (1.8) Repo operace - toky 3 755.99 8 884.06 -57.72% 2 377.11 58.01%
UK22 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky - 450.47 578.33 - 177.89% -54.30 729.53%
UK23 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - toky -0.00 -0.01 -90.91% 0.10 - 101.03%
UK24 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky 3 305.52 9 462.37 -65.07% 2 322.90 42.30%
UK25 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) 12.41 12.79 -2.95% 9.70 28.03%
UK26 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 8.62 9.37 -7.95% 9.10 -5.23%
UK27 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 13.75 14.59 -5.76% 14.24 -3.46%
UK28 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 12.98 13.81 -6.03% 13.44 -3.42%
UK29 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) -7.72 -9.20 -16.09% -16.43 -53.01%
UK30 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -10.86 -12.63 -13.96% -12.13 -10.43%
UK31 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) -9.48 -11.07 -14.38% -14.05 -32.50%
UK32 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 10.44 10.85 -3.74% 9.48 10.09%
UK36 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %) 407.03 459.58 -11.43% 78.95 415.57%

M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 4 153 060.88
31.05.2017 4 183 703.43
30.04.2017 4 162 621.73
31.03.2017 4 085 561.64
28.02.2017 3 990 000.75
31.01.2017 3 932 182.28
31.12.2016 3 830 263.28
30.11.2016 3 870 300.90
31.10.2016 3 807 939.57
30.09.2016 3 776 264.30
Další »
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Oběživo - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 531 199.82
31.05.2017 526 938.50
30.04.2017 530 282.69
31.03.2017 521 830.03
28.02.2017 516 592.02
31.01.2017 510 532.44
31.12.2016 514 294.78
30.11.2016 504 934.97
31.10.2016 501 584.96
30.09.2016 495 685.88
Další »
Oběživo - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Jednodenní vklady - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 3 151 220.67
31.05.2017 3 174 007.70
30.04.2017 3 136 316.85
31.03.2017 3 098 637.63
28.02.2017 3 031 604.26
31.01.2017 2 985 080.91
31.12.2016 2 908 456.12
30.11.2016 2 943 875.74
31.10.2016 2 877 784.28
30.09.2016 2 850 311.60
Další »
Jednodenní vklady - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 3 682 420.50
31.05.2017 3 700 946.20
30.04.2017 3 666 599.55
31.03.2017 3 620 467.65
28.02.2017 3 548 196.28
31.01.2017 3 495 613.35
31.12.2016 3 422 750.90
30.11.2016 3 448 810.71
31.10.2016 3 379 369.25
30.09.2016 3 345 997.48
Další »
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 166 544.69
31.05.2017 178 941.64
30.04.2017 199 388.69
31.03.2017 180 356.25
28.02.2017 179 539.49
31.01.2017 174 576.07
31.12.2016 165 798.85
30.11.2016 178 346.44
31.10.2016 181 926.62
30.09.2016 187 477.88
Další »
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 210 685.81
31.05.2017 213 709.92
30.04.2017 215 989.76
31.03.2017 216 639.48
28.02.2017 217 383.54
31.01.2017 220 882.92
31.12.2016 224 420.40
30.11.2016 221 925.21
31.10.2016 222 687.23
30.09.2016 225 263.00
Další »
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 377 230.50
31.05.2017 392 651.56
30.04.2017 415 378.46
31.03.2017 396 995.74
28.02.2017 396 923.03
31.01.2017 395 458.99
31.12.2016 390 219.25
30.11.2016 400 271.65
31.10.2016 404 613.84
30.09.2016 412 740.87
Další »
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 4 059 650.99
31.05.2017 4 093 597.76
30.04.2017 4 081 978.00
31.03.2017 4 017 463.39
28.02.2017 3 945 119.31
31.01.2017 3 891 072.34
31.12.2016 3 812 970.15
30.11.2016 3 849 082.36
31.10.2016 3 783 983.09
30.09.2016 3 758 738.35
Další »
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Repo operace - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 91 235.25
31.05.2017 87 479.30
30.04.2017 78 595.30
31.03.2017 66 106.07
28.02.2017 43 621.67
31.01.2017 38 521.54
31.12.2016 14 875.51
30.11.2016 18 792.57
31.10.2016 21 541.72
30.09.2016 15 163.66
Další »
Repo operace - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 2 127.38
31.05.2017 2 579.11
30.04.2017 2 001.16
31.03.2017 1 944.91
28.02.2017 1 259.75
31.01.2017 882.38
31.12.2016 707.69
30.11.2016 716.44
31.10.2016 705.39
30.09.2016 652.73
Další »
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 47.25
31.05.2017 47.26
30.04.2017 47.27
31.03.2017 47.27
28.02.2017 0.02
31.01.2017 1 706.03
31.12.2016 1 709.93
30.11.2016 1 709.53
31.10.2016 1 709.37
30.09.2016 1 709.56
Další »
Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy

ObdobíHodnota
30.06.2017 93 409.88
31.05.2017 90 105.67
30.04.2017 80 643.73
31.03.2017 68 098.25
28.02.2017 44 881.44
31.01.2017 41 109.95
31.12.2016 17 293.13
30.11.2016 21 218.54
31.10.2016 23 956.49
30.09.2016 17 525.94
Další »
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy,Peněžní agregáty - složky M3

M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -27 185.89
31.05.2017 27 814.28
30.04.2017 79 358.60
31.03.2017 96 062.48
28.02.2017 56 767.53
31.01.2017 105 544.00
31.12.2016 -40 117.18
30.11.2016 59 664.37
31.10.2016 32 651.97
30.09.2016 16 988.98
Další »
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Oběživo - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 4 261.32
31.05.2017 -3 344.19
30.04.2017 8 452.67
31.03.2017 5 238.01
28.02.2017 6 059.58
31.01.2017 -3 808.34
31.12.2016 9 359.80
30.11.2016 3 350.01
31.10.2016 5 883.62
30.09.2016 5 633.75
Další »
Oběživo - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Jednodenní vklady - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -19 678.37
31.05.2017 43 754.72
30.04.2017 39 726.10
31.03.2017 67 475.47
28.02.2017 45 618.92
31.01.2017 82 616.56
31.12.2016 -35 453.96
30.11.2016 63 825.10
31.10.2016 26 308.76
30.09.2016 9 272.57
Další »
Jednodenní vklady - toky,Peněžní agregáty - složky M3

M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -15 417.05
31.05.2017 40 410.53
30.04.2017 48 178.76
31.03.2017 72 713.48
28.02.2017 51 678.50
31.01.2017 78 808.21
31.12.2016 -26 094.16
30.11.2016 67 175.11
31.10.2016 32 192.38
30.09.2016 14 906.32
Další »
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -12 053.29
31.05.2017 -19 785.64
30.04.2017 19 281.20
31.03.2017 874.62
28.02.2017 4 816.41
31.01.2017 6 012.02
31.12.2016 -12 593.39
30.11.2016 -4 009.47
31.10.2016 -3 394.64
30.09.2016 2 169.53
Další »
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -3 021.07
31.05.2017 -2 272.98
30.04.2017 - 647.72
31.03.2017 - 743.96
28.02.2017 -3 499.74
31.01.2017 -3 125.80
31.12.2016 2 495.62
30.11.2016 - 763.38
31.10.2016 -2 576.35
30.09.2016 -2 769.78
Další »
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -15 074.36
31.05.2017 -22 058.62
30.04.2017 18 633.47
31.03.2017 130.65
28.02.2017 1 316.67
31.01.2017 2 886.21
31.12.2016 -10 097.77
30.11.2016 -4 772.85
31.10.2016 -5 970.99
30.09.2016 - 600.25
Další »
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky,Peněžní agregáty - složky M3

M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -30 491.41
31.05.2017 18 351.91
30.04.2017 66 812.24
31.03.2017 72 844.13
28.02.2017 52 995.17
31.01.2017 81 694.42
31.12.2016 -36 191.93
30.11.2016 62 402.26
31.10.2016 26 221.39
30.09.2016 14 306.07
Další »
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Repo operace - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 3 755.99
31.05.2017 8 884.06
30.04.2017 12 489.23
31.03.2017 22 484.40
28.02.2017 5 100.13
31.01.2017 23 675.61
31.12.2016 -3 917.10
30.11.2016 -2 749.37
31.10.2016 6 377.90
30.09.2016 1 685.77
Další »
Repo operace - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 - 450.47
31.05.2017 578.33
30.04.2017 57.14
31.03.2017 686.70
28.02.2017 378.24
31.01.2017 174.47
31.12.2016 -8.55
30.11.2016 11.33
31.10.2016 52.87
30.09.2016 -8.81
Další »
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Dluhové cenné papíry do 2 let - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 -0.00
31.05.2017 -0.01
30.04.2017 -0.01
31.03.2017 47.26
28.02.2017 -1 706.01
31.01.2017 -0.50
31.12.2016 0.40
30.11.2016 0.15
31.10.2016 -0.19
30.09.2016 1 005.95
Další »
Dluhové cenné papíry do 2 let - toky,Peněžní agregáty - složky M3

Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky

ObdobíHodnota
30.06.2017 3 305.52
31.05.2017 9 462.37
30.04.2017 12 546.36
31.03.2017 23 218.35
28.02.2017 3 772.36
31.01.2017 23 849.58
31.12.2016 -3 925.25
30.11.2016 -2 737.89
31.10.2016 6 430.58
30.09.2016 2 682.91
Další »
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky,Peněžní agregáty - složky M3

M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 12.41
31.05.2017 12.79
30.04.2017 12.99
31.03.2017 11.78
28.02.2017 9.71
31.01.2017 8.97
31.12.2016 6.72
30.11.2016 8.45
31.10.2016 8.31
30.09.2016 8.66
Další »
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Oběživo - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 8.62
31.05.2017 9.37
30.04.2017 10.72
31.03.2017 9.68
28.02.2017 9.31
31.01.2017 8.79
31.12.2016 10.11
30.11.2016 8.46
31.10.2016 8.52
30.09.2016 8.41
Další »
Oběživo - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 13.75
31.05.2017 14.59
30.04.2017 15.29
31.03.2017 15.09
28.02.2017 13.46
31.01.2017 13.41
31.12.2016 10.62
30.11.2016 12.84
31.10.2016 12.89
30.09.2016 12.88
Další »
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 12.98
31.05.2017 13.81
30.04.2017 14.61
31.03.2017 14.28
28.02.2017 12.83
31.01.2017 12.71
31.12.2016 10.54
30.11.2016 12.18
31.10.2016 12.22
30.09.2016 12.19
Další »
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 -7.72
31.05.2017 -9.20
30.04.2017 -0.73
31.03.2017 -10.98
28.02.2017 -14.39
31.01.2017 -21.66
31.12.2016 -20.01
30.11.2016 -16.48
31.10.2016 -19.06
30.09.2016 -14.70
Další »
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 -10.86
31.05.2017 -12.63
30.04.2017 -16.82
31.03.2017 -17.16
28.02.2017 -17.63
31.01.2017 -17.16
31.12.2016 -16.09
30.11.2016 -14.44
31.10.2016 -13.32
30.09.2016 -12.34
Další »
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 -9.48
31.05.2017 -11.07
30.04.2017 -9.79
31.03.2017 -14.45
28.02.2017 -16.18
31.01.2017 -19.19
31.12.2016 -17.79
30.11.2016 -15.36
31.10.2016 -16.02
30.09.2016 -13.43
Další »
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 10.44
31.05.2017 10.85
30.04.2017 11.55
31.03.2017 10.62
28.02.2017 9.05
31.01.2017 8.38
31.12.2016 6.76
30.11.2016 8.49
31.10.2016 8.31
30.09.2016 8.66
Další »
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Repo operace - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
Další »
Repo operace - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
Další »
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
Další »
Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %)

ObdobíHodnota
30.06.2017 407.03
31.05.2017 459.58
30.04.2017 225.89
31.03.2017 190.68
28.02.2017 136.85
31.01.2017 124.23
31.12.2016 -1.16
30.11.2016 1.13
31.10.2016 8.14
30.09.2016 7.63
Další »
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %),Peněžní agregáty - složky M3

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Peněžní agregáty - složky M3 (Průřezové ukazatele)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
M3 - Repurchase agreements (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
M3 - Repurchase agreements (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Total (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies