toky (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat toky (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Základní měnové indikátory - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2009 -49 124.59
Max 30.04.2007 67 831.84

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 58 193.38 40 886.48 17 306.90 42.33% 38 425.51 19 767.87 51.44%
30.11.2014 40 886.48 26 168.38 14 718.10 56.24% 27 314.10 13 572.38 49.69%
31.10.2014 26 168.38 2 711.61 23 456.76 865.05% 15 734.73 10 433.64 66.31%
30.09.2014 2 711.61 3 009.59 - 297.98 -9.90% 2 341.75 369.86 15.79%
31.08.2014 3 009.59 25 006.75 -21 997.17 -87.96% -9 051.85 12 061.44 - 133.25%
31.07.2014 25 006.75 -27 986.27 52 993.02 - 189.35% 49 679.90 -24 673.15 -49.66%
30.06.2014 -27 986.27 10 527.76 -38 514.03 - 365.83% - 686.75 -27 299.52 3 975.18%
31.05.2014 10 527.76 21 272.00 -10 744.24 -50.51% 4 370.69 6 157.07 140.87%
30.04.2014 21 272.00 11 396.00 9 876.00 86.66% 18 112.31 3 159.69 17.45%
31.03.2014 11 396.00 27 370.19 -15 974.19 -58.36% 2 567.83 8 828.17 343.80%
28.02.2014 27 370.19 -18 317.43 45 687.62 - 249.42% 20 010.55 7 359.64 36.78%
31.01.2014 -18 317.43 38 425.51 -56 742.93 - 147.67% -7 642.91 -10 674.52 139.67%
31.12.2013 38 425.51 27 314.10 11 111.41 40.68% 43 708.86 -5 283.36 -12.09%
30.11.2013 27 314.10 15 734.73 11 579.36 73.59% 2 598.30 24 715.79 951.23%
31.10.2013 15 734.73 2 341.75 13 392.98 571.92% 36 194.19 -20 459.45 -56.53%
30.09.2013 2 341.75 -9 051.85 11 393.60 - 125.87% -4 659.17 7 000.92 - 150.26%
31.08.2013 -9 051.85 49 679.90 -58 731.75 - 118.22% 676.56 -9 728.41 -1 437.92%
31.07.2013 49 679.90 - 686.75 50 366.65 -7 334.07% 15 972.47 33 707.43 211.03%
30.06.2013 - 686.75 4 370.69 -5 057.44 - 115.71% -5 690.29 5 003.54 -87.93%
31.05.2013 4 370.69 18 112.31 -13 741.62 -75.87% 15 209.03 -10 838.34 -71.26%
30.04.2013 18 112.31 2 567.83 15 544.48 605.35% 21 831.90 -3 719.59 -17.04%
31.03.2013 2 567.83 20 010.55 -17 442.72 -87.17% -4 898.58 7 466.41 - 152.42%
28.02.2013 20 010.55 -7 642.91 27 653.46 - 361.82% 31 709.64 -11 699.09 -36.89%
31.01.2013 -7 642.91 43 708.86 -51 351.77 - 117.49% -3 357.47 -4 285.44 127.64%
31.12.2012 43 708.86 2 598.30 41 110.56 1 582.21% 44 650.31 - 941.45 -2.11%
30.11.2012 2 598.30 36 194.19 -33 595.88 -92.82% 14 042.10 -11 443.80 -81.50%
31.10.2012 36 194.19 -4 659.17 40 853.35 - 876.84% 6 181.33 30 012.85 485.54%
30.09.2012 -4 659.17 676.56 -5 335.73 - 788.65% 22 986.76 -27 645.93 - 120.27%
31.08.2012 676.56 15 972.47 -15 295.91 -95.76% -13 252.92 13 929.48 - 105.11%
31.07.2012 15 972.47 -5 690.29 21 662.76 - 380.70% 26 463.76 -10 491.29 -39.64%
30.06.2012 -5 690.29 15 209.03 -20 899.32 - 137.41% -29 745.82 24 055.53 -80.87%
31.05.2012 15 209.03 21 831.90 -6 622.87 -30.34% 8 571.11 6 637.92 77.45%
30.04.2012 21 831.90 -4 898.58 26 730.47 - 545.68% 40 324.74 -18 492.85 -45.86%
31.03.2012 -4 898.58 31 709.64 -36 608.22 - 115.45% -21 381.12 16 482.54 -77.09%
29.02.2012 31 709.64 -3 357.47 35 067.11 -1 044.45% 696.74 31 012.90 4 451.12%
31.01.2012 -3 357.47 44 650.31 -48 007.78 - 107.52% -15 166.86 11 809.40 -77.86%
31.12.2011 44 650.31 14 042.10 30 608.21 217.97% 30 083.43 14 566.89 48.42%
30.11.2011 14 042.10 6 181.33 7 860.77 127.17% -5 527.80 19 569.90 - 354.03%
31.10.2011 6 181.33 22 986.76 -16 805.43 -73.11% 4 141.49 2 039.84 49.25%
30.09.2011 22 986.76 -13 252.92 36 239.68 - 273.45% -1 218.54 24 205.30 -1 986.42%
31.08.2011 -13 252.92 26 463.76 -39 716.68 - 150.08% -13 911.64 658.72 -4.74%
31.07.2011 26 463.76 -29 745.82 56 209.57 - 188.97% -4 856.24 31 320.00 - 644.94%
30.06.2011 -29 745.82 8 571.11 -38 316.93 - 447.05% -9 961.33 -19 784.49 198.61%
31.05.2011 8 571.11 40 324.74 -31 753.63 -78.74% -20 099.56 28 670.68 - 142.64%
30.04.2011 40 324.74 -21 381.12 61 705.86 - 288.60% 43 812.86 -3 488.12 -7.96%
31.03.2011 -21 381.12 696.74 -22 077.86 -3 168.72% 18 671.62 -40 052.74 - 214.51%
28.02.2011 696.74 -15 166.86 15 863.61 - 104.59% -3 764.97 4 461.71 - 118.51%
31.01.2011 -15 166.86 30 083.43 -45 250.29 - 150.42% -36 907.96 21 741.09 -58.91%
31.12.2010 30 083.43 -5 527.80 35 611.22 - 644.22% 39 860.46 -9 777.03 -24.53%
30.11.2010 -5 527.80 4 141.49 -9 669.29 - 233.47% 17 191.04 -22 718.83 - 132.16%
31.10.2010 4 141.49 -1 218.54 5 360.03 - 439.87% 17 533.51 -13 392.02 -76.38%
30.09.2010 -1 218.54 -13 911.64 12 693.10 -91.24% -33 276.33 32 057.79 -96.34%
31.08.2010 -13 911.64 -4 856.24 -9 055.40 186.47% -8 663.92 -5 247.73 60.57%
31.07.2010 -4 856.24 -9 961.33 5 105.08 -51.25% -8 332.61 3 476.37 -41.72%
30.06.2010 -9 961.33 -20 099.56 10 138.24 -50.44% -49 124.59 39 163.26 -79.72%
31.05.2010 -20 099.56 43 812.86 -63 912.42 - 145.88% 18 688.32 -38 787.89 - 207.55%
30.04.2010 43 812.86 18 671.62 25 141.24 134.65% 24 038.50 19 774.35 82.26%
31.03.2010 18 671.62 -3 764.97 22 436.59 - 595.93% -18 389.01 37 060.63 - 201.54%
28.02.2010 -3 764.97 -36 907.96 33 142.99 -89.80% 12 387.44 -16 152.40 - 130.39%
31.01.2010 -36 907.96 39 860.46 -76 768.41 - 192.59% 163.84 -37 071.79 -22 627.38%
31.12.2009 39 860.46 17 191.04 22 669.42 131.87% 60 342.85 -20 482.39 -33.94%
30.11.2009 17 191.04 17 533.51 - 342.48 -1.95% 30 104.53 -12 913.50 -42.90%
31.10.2009 17 533.51 -33 276.33 50 809.84 - 152.69% 41 407.93 -23 874.42 -57.66%
30.09.2009 -33 276.33 -8 663.92 -24 612.41 284.08% -2 540.91 -30 735.42 1 209.62%
31.08.2009 -8 663.92 -8 332.61 - 331.31 3.98% 25 305.74 -33 969.66 - 134.24%
31.07.2009 -8 332.61 -49 124.59 40 791.98 -83.04% 53 038.62 -61 371.23 - 115.71%
30.06.2009 -49 124.59 18 688.32 -67 812.91 - 362.86% -8 239.15 -40 885.44 496.23%
31.05.2009 18 688.32 24 038.50 -5 350.18 -22.26% 30 480.37 -11 792.05 -38.69%
30.04.2009 24 038.50 -18 389.01 42 427.51 - 230.72% 39 810.58 -15 772.07 -39.62%
31.03.2009 -18 389.01 12 387.44 -30 776.44 - 248.45% - 881.88 -17 507.13 1 985.21%
28.02.2009 12 387.44 163.84 12 223.60 7 460.88% 29 716.37 -17 328.93 -58.31%
31.01.2009 163.84 60 342.85 -60 179.01 -99.73% 10 474.82 -10 310.99 -98.44%
31.12.2008 60 342.85 30 104.53 30 238.32 100.44% 44 924.63 15 418.22 34.32%
30.11.2008 30 104.53 41 407.93 -11 303.40 -27.30% 45 925.29 -15 820.75 -34.45%
31.10.2008 41 407.93 -2 540.91 43 948.84 -1 729.65% 52 572.12 -11 164.19 -21.24%
30.09.2008 -2 540.91 25 305.74 -27 846.65 - 110.04% -14 453.54 11 912.63 -82.42%
31.08.2008 25 305.74 53 038.62 -27 732.88 -52.29% 33 882.69 -8 576.95 -25.31%
31.07.2008 53 038.62 -8 239.15 61 277.77 - 743.74% 30 241.84 22 796.78 75.38%
30.06.2008 -8 239.15 30 480.37 -38 719.52 - 127.03% 677.80 -8 916.95 -1 315.57%
31.05.2008 30 480.37 39 810.58 -9 330.21 -23.44% 27 536.60 2 943.77 10.69%
30.04.2008 39 810.58 - 881.88 40 692.45 -4 614.30% 67 831.84 -28 021.26 -41.31%
31.03.2008 - 881.88 29 716.37 -30 598.25 - 102.97% 5 872.60 -6 754.48 - 115.02%
29.02.2008 29 716.37 10 474.82 19 241.55 183.69% 28 969.07 747.30 2.58%
31.01.2008 10 474.82 44 924.63 -34 449.81 -76.68% 18 913.97 -8 439.14 -44.62%
31.12.2007 44 924.63 45 925.29 -1 000.65 -2.18% 38 420.98 6 503.65 16.93%
30.11.2007 45 925.29 52 572.12 -6 646.84 -12.64% 18 800.20 27 125.09 144.28%
31.10.2007 52 572.12 -14 453.54 67 025.66 - 463.73% 41 016.72 11 555.40 28.17%
30.09.2007 -14 453.54 33 882.69 -48 336.23 - 142.66% -15 752.17 1 298.63 -8.24%
31.08.2007 33 882.69 30 241.84 3 640.85 12.04% 33 669.61 213.08 0.63%
31.07.2007 30 241.84 677.80 29 564.04 4 361.74% 16 221.34 14 020.50 86.43%
30.06.2007 677.80 27 536.60 -26 858.80 -97.54% 13 693.18 -13 015.37 -95.05%
31.05.2007 27 536.60 67 831.84 -40 295.24 -59.40% 5 473.79 22 062.81 403.06%
30.04.2007 67 831.84 5 872.60 61 959.24 1 055.06% 52 059.52 15 772.32 30.30%
31.03.2007 5 872.60 28 969.07 -23 096.47 -79.73% 3 797.85 2 074.75 54.63%
28.02.2007 28 969.07 18 913.97 10 055.10 53.16% 13 755.07 15 214.00 110.61%
31.01.2007 18 913.97 38 420.98 -19 507.02 -50.77% 28 740.26 -9 826.29 -34.19%
31.12.2006 38 420.98 18 800.20 19 620.78 104.36% 14 676.67 23 744.31 161.78%
30.11.2006 18 800.20 41 016.72 -22 216.53 -54.16% 33 930.26 -15 130.07 -44.59%
31.10.2006 41 016.72 -15 752.17 56 768.89 - 360.39% 26 540.96 14 475.76 54.54%
30.09.2006 -15 752.17 33 669.61 -49 421.78 - 146.78% -1 206.29 -14 545.88 1 205.84%
31.08.2006 33 669.61 16 221.34 17 448.27 107.56% 11 849.34 21 820.27 184.15%
31.07.2006 16 221.34 13 693.18 2 528.16 18.46% 13 927.18 2 294.16 16.47%
30.06.2006 13 693.18 5 473.79 8 219.39 150.16% 6 627.73 7 065.45 106.60%
31.05.2006 5 473.79 52 059.52 -46 585.73 -89.49% 24 001.88 -18 528.09 -77.19%
30.04.2006 52 059.52 3 797.85 48 261.67 1 270.76% 36 087.57 15 971.95 44.26%
31.03.2006 3 797.85 13 755.07 -9 957.22 -72.39% 745.27 3 052.58 409.59%
28.02.2006 13 755.07 28 740.26 -14 985.19 -52.14% 24 607.90 -10 852.83 -44.10%
31.01.2006 28 740.26 14 676.67 14 063.58 95.82% -10 308.32 39 048.58 - 378.81%
31.12.2005 14 676.67 33 930.26 -19 253.59 -56.74% -12 227.15 26 903.82 - 220.03%
30.11.2005 33 930.26 26 540.96 7 389.30 27.84% 162.78 33 767.49 20 744.50%
31.10.2005 26 540.96 -1 206.29 27 747.25 -2 300.22% 14 667.30 11 873.66 80.95%
30.09.2005 -1 206.29 11 849.34 -13 055.63 - 110.18% 5 774.72 -6 981.00 - 120.89%
31.08.2005 11 849.34 13 927.18 -2 077.84 -14.92% 7 485.05 4 364.29 58.31%
31.07.2005 13 927.18 6 627.73 7 299.45 110.13% 15 649.86 -1 722.67 -11.01%
30.06.2005 6 627.73 24 001.88 -17 374.15 -72.39% 5 161.95 1 465.79 28.40%
31.05.2005 24 001.88 36 087.57 -12 085.69 -33.49% 11 553.10 12 448.78 107.75%
30.04.2005 36 087.57 745.27 35 342.29 4 742.19% 40 205.75 -4 118.19 -10.24%
31.03.2005 745.27 24 607.90 -23 862.63 -96.97% 1 113.68 - 368.41 -33.08%
28.02.2005 24 607.90 -10 308.32 34 916.22 - 338.72% 13 562.81 11 045.10 81.44%
31.01.2005 -10 308.32 -12 227.15 1 918.82 -15.69% -3 328.91 -6 979.42 209.66%
31.12.2004 -12 227.15 162.78 -12 389.92 -7 611.55% 19 588.38 -31 815.52 - 162.42%
30.11.2004 162.78 14 667.30 -14 504.52 -98.89% 12 211.09 -12 048.31 -98.67%
31.10.2004 14 667.30 5 774.72 8 892.59 153.99% 6 648.92 8 018.38 120.60%
30.09.2004 5 774.72 7 485.05 -1 710.33 -22.85% 3 244.72 2 530.00 77.97%
31.08.2004 7 485.05 15 649.86 -8 164.81 -52.17% 14 567.91 -7 082.86 -48.62%
31.07.2004 15 649.86 5 161.95 10 487.91 203.18% 36 974.34 -21 324.49 -57.67%
30.06.2004 5 161.95 11 553.10 -6 391.15 -55.32% -13 672.46 18 834.41 - 137.75%
31.05.2004 11 553.10 40 205.75 -28 652.66 -71.27% 10 075.73 1 477.37 14.66%
30.04.2004 40 205.75 1 113.68 39 092.07 3 510.16% 29 705.49 10 500.27 35.35%
31.03.2004 1 113.68 13 562.81 -12 449.12 -91.79% -7 845.28 8 958.97 - 114.20%
29.02.2004 13 562.81 -3 328.91 16 891.71 - 507.43% -6 047.67 19 610.48 - 324.26%
31.01.2004 -3 328.91 19 588.38 -22 917.28 - 116.99% 4 832.73 -8 161.64 - 168.88%
31.12.2003 19 588.38 12 211.09 7 377.28 60.41% - 577.39 20 165.76 -3 492.57%
30.11.2003 12 211.09 6 648.92 5 562.17 83.66% 11 212.01 999.08 8.91%
31.10.2003 6 648.92 3 244.72 3 404.21 104.92% 31 423.74 -24 774.82 -78.84%
30.09.2003 3 244.72 14 567.91 -11 323.19 -77.73% -8 055.33 11 300.05 - 140.28%
31.08.2003 14 567.91 36 974.34 -22 406.43 -60.60% 28 850.31 -14 282.40 -49.51%
31.07.2003 36 974.34 -13 672.46 50 646.80 - 370.43% 17 149.28 19 825.06 115.60%
30.06.2003 -13 672.46 10 075.73 -23 748.19 - 235.70% -38 463.37 24 790.91 -64.45%
31.05.2003 10 075.73 29 705.49 -19 629.76 -66.08% 21 254.20 -11 178.48 -52.59%
30.04.2003 29 705.49 -7 845.28 37 550.77 - 478.64% 26 789.42 2 916.06 10.89%
31.03.2003 -7 845.28 -6 047.67 -1 797.61 29.72% - 652.81 -7 192.48 1 101.78%
28.02.2003 -6 047.67 4 832.73 -10 880.41 - 225.14% 1 223.16 -7 270.83 - 594.43%
31.01.2003 4 832.73 - 577.39 5 410.12 - 937.00% - - -
31.12.2002 - 577.39 11 212.01 -11 789.40 - 105.15% - - -
30.11.2002 11 212.01 31 423.74 -20 211.73 -64.32% - - -
31.10.2002 31 423.74 -8 055.33 39 479.07 - 490.10% - - -
30.09.2002 -8 055.33 28 850.31 -36 905.64 - 127.92% - - -
31.08.2002 28 850.31 17 149.28 11 701.03 68.23% - - -
31.07.2002 17 149.28 -38 463.37 55 612.65 - 144.59% - - -
30.06.2002 -38 463.37 21 254.20 -59 717.57 - 280.97% - - -
31.05.2002 21 254.20 26 789.42 -5 535.22 -20.66% - - -
30.04.2002 26 789.42 - 652.81 27 442.23 -4 203.73% - - -
31.03.2002 - 652.81 1 223.16 -1 875.97 - 153.37% - - -
28.02.2002 1 223.16 - - - - - -

Graf jako obrázek

toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.