toky (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat toky (Průřezové ukazatele»Základní měnové indikátory) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
- F. Průřezové ukazatele
- Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
- Základní ukazatele o finančním trhu
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Podnikatelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Německo, Index, Měsíční
31.03.2024 Indikátory důvěry v eurozóně: Indikátor důvěry průmyslu Esi - Eurozóna, Index, Měsíční
30.04.2024 Bariéry růstu, indikátory důvěry: Spotřebitelský indikátor důvěry, Sezonně očištěno, Saldo, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Rezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
31.03.2024 Penzijní fondy - Dluhopisy: Čtvrtletní, Tok, Nerezidenti - Instituce jiné než měnové finanční instituce a vládní instituce
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo

Graf hodnot, Základní měnové indikátory

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Základní měnové indikátory - toky - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2007 68 172.03
Min 31.03.2007 -32 582.67

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 56 907.12 35 576.50 21 330.63 59.96% 26 692.41 30 214.71 113.20%
30.11.2014 35 576.50 29 428.25 6 148.24 20.89% 25 515.69 10 060.81 39.43%
31.10.2014 29 428.25 15 477.29 13 950.96 90.14% 23 427.28 6 000.97 25.62%
30.09.2014 15 477.29 20 030.35 -4 553.06 -22.73% 4 279.08 11 198.21 261.70%
31.08.2014 20 030.35 29 985.51 -9 955.16 -33.20% -8 031.07 28 061.42 - 349.41%
31.07.2014 29 985.51 2 881.31 27 104.19 940.69% 40 628.00 -10 642.49 -26.19%
30.06.2014 2 881.31 34 505.86 -31 624.55 -91.65% -2 262.04 5 143.35 - 227.38%
31.05.2014 34 505.86 16 372.49 18 133.37 110.76% 10 817.71 23 688.15 218.98%
30.04.2014 16 372.49 12 171.99 4 200.50 34.51% 29 333.80 -12 961.31 -44.19%
31.03.2014 12 171.99 23 213.01 -11 041.02 -47.56% -3 875.10 16 047.09 - 414.11%
28.02.2014 23 213.01 -2 780.16 25 993.18 - 934.95% 12 674.74 10 538.27 83.14%
31.01.2014 -2 780.16 26 692.41 -29 472.58 - 110.42% 5 527.84 -8 308.01 - 150.29%
31.12.2013 26 692.41 25 515.69 1 176.72 4.61% 42 493.19 -15 800.77 -37.18%
30.11.2013 25 515.69 23 427.28 2 088.41 8.91% 7 393.16 18 122.53 245.13%
31.10.2013 23 427.28 4 279.08 19 148.21 447.48% 49 146.16 -25 718.88 -52.33%
30.09.2013 4 279.08 -8 031.07 12 310.15 - 153.28% -5 857.34 10 136.41 - 173.06%
31.08.2013 -8 031.07 40 628.00 -48 659.07 - 119.77% -12 625.97 4 594.90 -36.39%
31.07.2013 40 628.00 -2 262.04 42 890.03 -1 896.08% 43 332.70 -2 704.71 -6.24%
30.06.2013 -2 262.04 10 817.71 -13 079.75 - 120.91% -3 592.73 1 330.69 -37.04%
31.05.2013 10 817.71 29 333.80 -18 516.08 -63.12% 34 136.93 -23 319.22 -68.31%
30.04.2013 29 333.80 -3 875.10 33 208.90 - 856.98% 15 386.23 13 947.57 90.65%
31.03.2013 -3 875.10 12 674.74 -16 549.84 - 130.57% -15 381.77 11 506.67 -74.81%
28.02.2013 12 674.74 5 527.84 7 146.90 129.29% 22 208.93 -9 534.19 -42.93%
31.01.2013 5 527.84 42 493.19 -36 965.34 -86.99% 15 003.34 -9 475.50 -63.16%
31.12.2012 42 493.19 7 393.16 35 100.03 474.76% 27 181.57 15 311.61 56.33%
30.11.2012 7 393.16 49 146.16 -41 753.00 -84.96% 18 934.61 -11 541.45 -60.95%
31.10.2012 49 146.16 -5 857.34 55 003.50 - 939.05% 10 888.22 38 257.94 351.37%
30.09.2012 -5 857.34 -12 625.97 6 768.63 -53.61% 2 309.21 -8 166.55 - 353.65%
31.08.2012 -12 625.97 43 332.70 -55 958.67 - 129.14% 18 760.42 -31 386.39 - 167.30%
31.07.2012 43 332.70 -3 592.73 46 925.43 -1 306.12% 14 637.09 28 695.61 196.05%
30.06.2012 -3 592.73 34 136.93 -37 729.67 - 110.52% -21 975.41 18 382.68 -83.65%
31.05.2012 34 136.93 15 386.23 18 750.70 121.87% 22 734.22 11 402.72 50.16%
30.04.2012 15 386.23 -15 381.77 30 768.00 - 200.03% 17 751.04 -2 364.80 -13.32%
31.03.2012 -15 381.77 22 208.93 -37 590.70 - 169.26% -7 468.59 -7 913.18 105.95%
29.02.2012 22 208.93 15 003.34 7 205.59 48.03% 11 682.45 10 526.48 90.11%
31.01.2012 15 003.34 27 181.57 -12 178.23 -44.80% 6 014.12 8 989.22 149.47%
31.12.2011 27 181.57 18 934.61 8 246.96 43.55% 17 901.23 9 280.34 51.84%
30.11.2011 18 934.61 10 888.22 8 046.39 73.90% 22 319.14 -3 384.53 -15.16%
31.10.2011 10 888.22 2 309.21 8 579.01 371.51% -4 165.60 15 053.82 - 361.38%
30.09.2011 2 309.21 18 760.42 -16 451.21 -87.69% 16 129.51 -13 820.30 -85.68%
31.08.2011 18 760.42 14 637.09 4 123.33 28.17% 31 146.50 -12 386.08 -39.77%
31.07.2011 14 637.09 -21 975.41 36 612.50 - 166.61% -17 206.44 31 843.53 - 185.07%
30.06.2011 -21 975.41 22 734.22 -44 709.63 - 196.66% 8 229.26 -30 204.68 - 367.04%
31.05.2011 22 734.22 17 751.04 4 983.18 28.07% 40 806.21 -18 071.99 -44.29%
30.04.2011 17 751.04 -7 468.59 25 219.62 - 337.68% -8 695.83 26 446.87 - 304.13%
31.03.2011 -7 468.59 11 682.45 -19 151.04 - 163.93% 30 793.15 -38 261.74 - 124.25%
28.02.2011 11 682.45 6 014.12 5 668.33 94.25% 11 265.99 416.47 3.70%
31.01.2011 6 014.12 17 901.23 -11 887.11 -66.40% -6 312.09 12 326.21 - 195.28%
31.12.2010 17 901.23 22 319.14 -4 417.91 -19.79% -12 487.53 30 388.76 - 243.35%
30.11.2010 22 319.14 -4 165.60 26 484.74 - 635.80% 50 869.96 -28 550.82 -56.13%
31.10.2010 -4 165.60 16 129.51 -20 295.11 - 125.83% 3 891.68 -8 057.28 - 207.04%
30.09.2010 16 129.51 31 146.50 -15 016.99 -48.21% -12 041.86 28 171.37 - 233.95%
31.08.2010 31 146.50 -17 206.44 48 352.94 - 281.02% 35 342.90 -4 196.40 -11.87%
31.07.2010 -17 206.44 8 229.26 -25 435.70 - 309.09% -19 777.78 2 571.34 -13.00%
30.06.2010 8 229.26 40 806.21 -32 576.95 -79.83% 37 122.99 -28 893.72 -77.83%
31.05.2010 40 806.21 -8 695.83 49 502.05 - 569.26% 5 949.10 34 857.11 585.92%
30.04.2010 -8 695.83 30 793.15 -39 488.99 - 128.24% -1 991.73 -6 704.11 336.60%
31.03.2010 30 793.15 11 265.99 19 527.17 173.33% 11 029.91 19 763.25 179.18%
28.02.2010 11 265.99 -6 312.09 17 578.07 - 278.48% 19 482.04 -8 216.05 -42.17%
31.01.2010 -6 312.09 -12 487.53 6 175.44 -49.45% -15 621.56 9 309.48 -59.59%
31.12.2009 -12 487.53 50 869.96 -63 357.49 - 124.55% 19 503.20 -31 990.73 - 164.03%
30.11.2009 50 869.96 3 891.68 46 978.28 1 207.15% 15 281.34 35 588.62 232.89%
31.10.2009 3 891.68 -12 041.86 15 933.54 - 132.32% 727.59 3 164.09 434.87%
30.09.2009 -12 041.86 35 342.90 -47 384.77 - 134.07% 31 466.80 -43 508.66 - 138.27%
31.08.2009 35 342.90 -19 777.78 55 120.68 - 278.70% -15 121.06 50 463.96 - 333.73%
31.07.2009 -19 777.78 37 122.99 -56 900.76 - 153.28% 11 499.07 -31 276.85 - 271.99%
30.06.2009 37 122.99 5 949.10 31 173.88 524.01% 38 344.04 -1 221.06 -3.18%
31.05.2009 5 949.10 -1 991.73 7 940.83 - 398.69% 24 092.20 -18 143.10 -75.31%
30.04.2009 -1 991.73 11 029.91 -13 021.64 - 118.06% -17 773.15 15 781.42 -88.79%
31.03.2009 11 029.91 19 482.04 -8 452.13 -43.38% 31 332.55 -20 302.65 -64.80%
28.02.2009 19 482.04 -15 621.56 35 103.60 - 224.71% -24 194.07 43 676.10 - 180.52%
31.01.2009 -15 621.56 19 503.20 -35 124.77 - 180.10% 32 793.50 -48 415.06 - 147.64%
31.12.2008 19 503.20 15 281.34 4 221.86 27.63% 12 240.75 7 262.46 59.33%
30.11.2008 15 281.34 727.59 14 553.75 2 000.26% 1 837.57 13 443.78 731.61%
31.10.2008 727.59 31 466.80 -30 739.20 -97.69% 64 029.14 -63 301.54 -98.86%
30.09.2008 31 466.80 -15 121.06 46 587.85 - 308.10% -14 830.98 46 297.78 - 312.17%
31.08.2008 -15 121.06 11 499.07 -26 620.13 - 231.50% -17 191.02 2 069.96 -12.04%
31.07.2008 11 499.07 38 344.04 -26 844.97 -70.01% 68 172.03 -56 672.96 -83.13%
30.06.2008 38 344.04 24 092.20 14 251.84 59.16% -22 307.90 60 651.94 - 271.89%
31.05.2008 24 092.20 -17 773.15 41 865.35 - 235.55% 55 150.47 -31 058.27 -56.32%
30.04.2008 -17 773.15 31 332.55 -49 105.71 - 156.72% 52 126.94 -69 900.09 - 134.10%
31.03.2008 31 332.55 -24 194.07 55 526.62 - 229.51% -32 582.67 63 915.22 - 196.16%
29.02.2008 -24 194.07 32 793.50 -56 987.56 - 173.78% 13 145.39 -37 339.45 - 284.05%
31.01.2008 32 793.50 12 240.75 20 552.75 167.90% 28 394.69 4 398.81 15.49%
31.12.2007 12 240.75 1 837.57 10 403.18 566.14% -7 679.32 19 920.07 - 259.40%
30.11.2007 1 837.57 64 029.14 -62 191.57 -97.13% 15 863.84 -14 026.28 -88.42%
31.10.2007 64 029.14 -14 830.98 78 860.12 - 531.73% 47 209.64 16 819.50 35.63%
30.09.2007 -14 830.98 -17 191.02 2 360.04 -13.73% -18 603.28 3 772.30 -20.28%
31.08.2007 -17 191.02 68 172.03 -85 363.05 - 125.22% 11 762.26 -28 953.28 - 246.15%
31.07.2007 68 172.03 -22 307.90 90 479.93 - 405.60% 46 275.49 21 896.54 47.32%
30.06.2007 -22 307.90 55 150.47 -77 458.37 - 140.45% -19 802.58 -2 505.32 12.65%
31.05.2007 55 150.47 52 126.94 3 023.53 5.80% 46 808.31 8 342.16 17.82%
30.04.2007 52 126.94 -32 582.67 84 709.60 - 259.98% 42 545.46 9 581.47 22.52%
31.03.2007 -32 582.67 13 145.39 -45 728.05 - 347.86% -28 378.07 -4 204.60 14.82%
28.02.2007 13 145.39 28 394.69 -15 249.30 -53.70% 5 480.03 7 665.36 139.88%
31.01.2007 28 394.69 -7 679.32 36 074.01 - 469.76% 28 855.98 - 461.29 -1.60%
31.12.2006 -7 679.32 15 863.84 -23 543.17 - 148.41% 790.98 -8 470.30 -1 070.86%
30.11.2006 15 863.84 47 209.64 -31 345.79 -66.40% 24 760.33 -8 896.48 -35.93%
31.10.2006 47 209.64 -18 603.28 65 812.91 - 353.77% 42 203.21 5 006.42 11.86%
30.09.2006 -18 603.28 11 762.26 -30 365.54 - 258.16% -18 509.19 -94.09 0.51%
31.08.2006 11 762.26 46 275.49 -34 513.23 -74.58% 24 020.56 -12 258.30 -51.03%
31.07.2006 46 275.49 -19 802.58 66 078.07 - 333.68% 15 658.99 30 616.50 195.52%
30.06.2006 -19 802.58 46 808.31 -66 610.89 - 142.31% -5 311.76 -14 490.82 272.81%
31.05.2006 46 808.31 42 545.46 4 262.85 10.02% 40 228.18 6 580.13 16.36%
30.04.2006 42 545.46 -28 378.07 70 923.53 - 249.92% 3 557.68 38 987.79 1 095.88%
31.03.2006 -28 378.07 5 480.03 -33 858.10 - 617.85% 1 803.84 -30 181.91 -1 673.20%
28.02.2006 5 480.03 28 855.98 -23 375.95 -81.01% 2 174.06 3 305.97 152.06%
31.01.2006 28 855.98 790.98 28 065.00 3 548.13% 6 358.21 22 497.77 353.84%
31.12.2005 790.98 24 760.33 -23 969.35 -96.81% -19 176.56 19 967.54 - 104.12%
30.11.2005 24 760.33 42 203.21 -17 442.89 -41.33% 18 242.21 6 518.12 35.73%
31.10.2005 42 203.21 -18 509.19 60 712.40 - 328.01% - 574.51 42 777.72 -7 445.92%
30.09.2005 -18 509.19 24 020.56 -42 529.74 - 177.06% -3 851.93 -14 657.25 380.52%
31.08.2005 24 020.56 15 658.99 8 361.57 53.40% 28 872.94 -4 852.38 -16.81%
31.07.2005 15 658.99 -5 311.76 20 970.74 - 394.80% -5 635.15 21 294.14 - 377.88%
30.06.2005 -5 311.76 40 228.18 -45 539.94 - 113.20% 9 346.09 -14 657.84 - 156.83%
31.05.2005 40 228.18 3 557.68 36 670.50 1 030.74% 30 943.24 9 284.94 30.01%
30.04.2005 3 557.68 1 803.84 1 753.83 97.23% 12 924.58 -9 366.91 -72.47%
31.03.2005 1 803.84 2 174.06 - 370.21 -17.03% 11 202.03 -9 398.18 -83.90%
28.02.2005 2 174.06 6 358.21 -4 184.15 -65.81% 2 952.50 - 778.44 -26.37%
31.01.2005 6 358.21 -19 176.56 25 534.77 - 133.16% -8 571.93 14 930.14 - 174.17%
31.12.2004 -19 176.56 18 242.21 -37 418.77 - 205.12% 6 032.73 -25 209.29 - 417.88%
30.11.2004 18 242.21 - 574.51 18 816.72 -3 275.25% 18 687.21 - 445.00 -2.38%
31.10.2004 - 574.51 -3 851.93 3 277.42 -85.08% -6 136.14 5 561.63 -90.64%
30.09.2004 -3 851.93 28 872.94 -32 724.87 - 113.34% 39 916.22 -43 768.15 - 109.65%
31.08.2004 28 872.94 -5 635.15 34 508.09 - 612.37% -4 317.55 33 190.49 - 768.73%
31.07.2004 -5 635.15 9 346.09 -14 981.24 - 160.29% 23 118.96 -28 754.11 - 124.37%
30.06.2004 9 346.09 30 943.24 -21 597.15 -69.80% 18 411.17 -9 065.08 -49.24%
31.05.2004 30 943.24 12 924.58 18 018.66 139.41% 20 554.17 10 389.07 50.54%
30.04.2004 12 924.58 11 202.03 1 722.56 15.38% -2 153.29 15 077.87 - 700.22%
31.03.2004 11 202.03 2 952.50 8 249.53 279.41% 18 709.79 -7 507.76 -40.13%
29.02.2004 2 952.50 -8 571.93 11 524.43 - 134.44% 11 643.78 -8 691.28 -74.64%
31.01.2004 -8 571.93 6 032.73 -14 604.67 - 242.09% -15 260.54 6 688.60 -43.83%
31.12.2003 6 032.73 18 687.21 -12 654.48 -67.72% 24 751.44 -18 718.71 -75.63%
30.11.2003 18 687.21 -6 136.14 24 823.35 - 404.54% -12 044.73 30 731.94 - 255.15%
31.10.2003 -6 136.14 39 916.22 -46 052.36 - 115.37% 27 195.88 -33 332.03 - 122.56%
30.09.2003 39 916.22 -4 317.55 44 233.77 -1 024.51% 13 995.61 25 920.60 185.21%
31.08.2003 -4 317.55 23 118.96 -27 436.51 - 118.68% 9 233.48 -13 551.03 - 146.76%
31.07.2003 23 118.96 18 411.17 4 707.79 25.57% 27 743.62 -4 624.65 -16.67%
30.06.2003 18 411.17 20 554.17 -2 143.00 -10.43% 1 008.62 17 402.55 1 725.37%
31.05.2003 20 554.17 -2 153.29 22 707.46 -1 054.55% 29 540.19 -8 986.02 -30.42%
30.04.2003 -2 153.29 18 709.79 -20 863.08 - 111.51% 23 602.54 -25 755.83 - 109.12%
31.03.2003 18 709.79 11 643.78 7 066.01 60.68% -16 082.98 34 792.77 - 216.33%
28.02.2003 11 643.78 -15 260.54 26 904.32 - 176.30% -7 738.85 19 382.63 - 250.46%
31.01.2003 -15 260.54 24 751.44 -40 011.98 - 161.66% - - -
31.12.2002 24 751.44 -12 044.73 36 796.17 - 305.50% - - -
30.11.2002 -12 044.73 27 195.88 -39 240.62 - 144.29% - - -
31.10.2002 27 195.88 13 995.61 13 200.27 94.32% - - -
30.09.2002 13 995.61 9 233.48 4 762.14 51.57% - - -
31.08.2002 9 233.48 27 743.62 -18 510.14 -66.72% - - -
31.07.2002 27 743.62 1 008.62 26 734.99 2 650.64% - - -
30.06.2002 1 008.62 29 540.19 -28 531.57 -96.59% - - -
31.05.2002 29 540.19 23 602.54 5 937.65 25.16% - - -
30.04.2002 23 602.54 -16 082.98 39 685.51 - 246.75% - - -
31.03.2002 -16 082.98 -7 738.85 -8 344.12 107.82% - - -
28.02.2002 -7 738.85 - - - - - -

Graf jako obrázek

toky - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.