Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Peněžní agregáty - složky M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 652.73
Max 31.12.2005 59 067.73

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2017 2 127.38 2 579.11 - 451.73 -17.52% 684.25 1 443.13 210.91%
31.05.2017 2 579.11 2 001.16 577.96 28.88% 738.77 1 840.35 249.11%
30.04.2017 2 001.16 1 944.91 56.25 2.89% 665.60 1 335.56 200.65%
31.03.2017 1 944.91 1 259.75 685.16 54.39% 675.68 1 269.22 187.84%
28.02.2017 1 259.75 882.38 377.37 42.77% 682.03 577.72 84.71%
31.01.2017 882.38 707.69 174.69 24.68% 697.38 185.00 26.53%
31.12.2016 707.69 716.44 -8.75 -1.22% 699.26 8.43 1.21%
30.11.2016 716.44 705.39 11.05 1.57% 704.02 12.42 1.76%
31.10.2016 705.39 652.73 52.66 8.07% 721.75 -16.37 -2.27%
30.09.2016 652.73 661.39 -8.66 -1.31% 729.33 -76.60 -10.50%
31.08.2016 661.39 672.08 -10.69 -1.59% 742.99 -81.61 -10.98%
31.07.2016 672.08 684.25 -12.17 -1.78% 876.89 - 204.81 -23.36%
30.06.2016 684.25 738.77 -54.52 -7.38% 932.18 - 247.94 -26.60%
31.05.2016 738.77 665.60 73.16 10.99% 935.06 - 196.29 -20.99%
30.04.2016 665.60 675.68 -10.08 -1.49% 1 000.10 - 334.50 -33.45%
31.03.2016 675.68 682.03 -6.34 -0.93% 1 016.67 - 340.98 -33.54%
29.02.2016 682.03 697.38 -15.35 -2.20% 990.21 - 308.19 -31.12%
31.01.2016 697.38 699.26 -1.88 -0.27% 1 093.78 - 396.40 -36.24%
31.12.2015 699.26 704.02 -4.76 -0.68% 1 282.65 - 583.39 -45.48%
30.11.2015 704.02 721.75 -17.73 -2.46% 1 332.12 - 628.10 -47.15%
31.10.2015 721.75 729.33 -7.58 -1.04% 1 366.68 - 644.92 -47.19%
30.09.2015 729.33 742.99 -13.66 -1.84% 1 277.12 - 547.79 -42.89%
31.08.2015 742.99 876.89 - 133.89 -15.27% 1 295.51 - 552.52 -42.65%
31.07.2015 876.89 932.18 -55.30 -5.93% 1 461.62 - 584.73 -40.01%
30.06.2015 932.18 935.06 -2.88 -0.31% 1 489.94 - 557.76 -37.43%
31.05.2015 935.06 1 000.10 -65.04 -6.50% 1 443.81 - 508.74 -35.24%
30.04.2015 1 000.10 1 016.67 -16.57 -1.63% 1 500.97 - 500.87 -33.37%
31.03.2015 1 016.67 990.21 26.45 2.67% 1 555.92 - 539.25 -34.66%
28.02.2015 990.21 1 093.78 - 103.56 -9.47% 1 628.58 - 638.36 -39.20%
31.01.2015 1 093.78 1 282.65 - 188.87 -14.73% 1 805.76 - 711.98 -39.43%
31.12.2014 1 282.65 1 332.12 -49.47 -3.71% 1 828.66 - 546.01 -29.86%
30.11.2014 1 332.12 1 366.68 -34.55 -2.53% 1 823.08 - 490.95 -26.93%
31.10.2014 1 366.68 1 277.12 89.55 7.01% 1 886.37 - 519.69 -27.55%
30.09.2014 1 277.12 1 295.51 -18.39 -1.42% 2 024.69 - 747.57 -36.92%
31.08.2014 1 295.51 1 461.62 - 166.10 -11.36% 2 099.04 - 803.53 -38.28%
31.07.2014 1 461.62 1 489.94 -28.33 -1.90% 2 034.64 - 573.03 -28.16%
30.06.2014 1 489.94 1 443.81 46.14 3.20% 2 093.09 - 603.15 -28.82%
31.05.2014 1 443.81 1 500.97 -57.16 -3.81% 2 053.03 - 609.23 -29.67%
30.04.2014 1 500.97 1 555.92 -54.95 -3.53% 2 179.97 - 679.00 -31.15%
31.03.2014 1 555.92 1 628.58 -72.66 -4.46% 2 245.32 - 689.40 -30.70%
28.02.2014 1 628.58 1 805.76 - 177.18 -9.81% 2 218.27 - 589.69 -26.58%
31.01.2014 1 805.76 1 828.66 -22.90 -1.25% 2 245.47 - 439.71 -19.58%
31.12.2013 1 828.66 1 823.08 5.59 0.31% 2 785.61 - 956.94 -34.35%
30.11.2013 1 823.08 1 886.37 -63.30 -3.36% 2 905.41 -1 082.34 -37.25%
31.10.2013 1 886.37 2 024.69 - 138.32 -6.83% 3 052.66 -1 166.29 -38.21%
30.09.2013 2 024.69 2 099.04 -74.35 -3.54% 3 159.15 -1 134.46 -35.91%
31.08.2013 2 099.04 2 034.64 64.40 3.17% 3 178.57 -1 079.53 -33.96%
31.07.2013 2 034.64 2 093.09 -58.45 -2.79% 2 714.60 - 679.96 -25.05%
30.06.2013 2 093.09 2 053.03 40.06 1.95% 2 656.84 - 563.75 -21.22%
31.05.2013 2 053.03 2 179.97 - 126.94 -5.82% 5 484.03 -3 430.99 -62.56%
30.04.2013 2 179.97 2 245.32 -65.36 -2.91% 6 984.36 -4 804.39 -68.79%
31.03.2013 2 245.32 2 218.27 27.05 1.22% 7 166.57 -4 921.25 -68.67%
28.02.2013 2 218.27 2 245.47 -27.20 -1.21% 7 555.16 -5 336.89 -70.64%
31.01.2013 2 245.47 2 785.61 - 540.13 -19.39% 7 769.18 -5 523.71 -71.10%
31.12.2012 2 785.61 2 905.41 - 119.80 -4.12% 10 697.85 -7 912.24 -73.96%
30.11.2012 2 905.41 3 052.66 - 147.25 -4.82% 29 718.45 -26 813.04 -90.22%
31.10.2012 3 052.66 3 159.15 - 106.49 -3.37% 30 557.66 -27 505.00 -90.01%
30.09.2012 3 159.15 3 178.57 -19.42 -0.61% 31 599.22 -28 440.07 -90.00%
31.08.2012 3 178.57 2 714.60 463.97 17.09% 32 367.06 -29 188.49 -90.18%
31.07.2012 2 714.60 2 656.84 57.76 2.17% 32 898.78 -30 184.18 -91.75%
30.06.2012 2 656.84 5 484.03 -2 827.19 -51.55% 33 843.80 -31 186.96 -92.15%
31.05.2012 5 484.03 6 984.36 -1 500.33 -21.48% 34 834.47 -29 350.45 -84.26%
30.04.2012 6 984.36 7 166.57 - 182.21 -2.54% 35 622.50 -28 638.14 -80.39%
31.03.2012 7 166.57 7 555.16 - 388.59 -5.14% 36 298.82 -29 132.25 -80.26%
29.02.2012 7 555.16 7 769.18 - 214.02 -2.75% 37 171.51 -29 616.35 -79.67%
31.01.2012 7 769.18 10 697.85 -2 928.66 -27.38% 38 117.59 -30 348.41 -79.62%
31.12.2011 10 697.85 29 718.45 -19 020.60 -64.00% 38 549.15 -27 851.31 -72.25%
30.11.2011 29 718.45 30 557.66 - 839.21 -2.75% 38 970.35 -9 251.90 -23.74%
31.10.2011 30 557.66 31 599.22 -1 041.57 -3.30% 39 830.75 -9 273.09 -23.28%
30.09.2011 31 599.22 32 367.06 - 767.84 -2.37% 40 720.00 -9 120.78 -22.40%
31.08.2011 32 367.06 32 898.78 - 531.72 -1.62% 41 017.19 -8 650.13 -21.09%
31.07.2011 32 898.78 33 843.80 - 945.02 -2.79% 41 493.77 -8 594.99 -20.71%
30.06.2011 33 843.80 34 834.47 - 990.67 -2.84% 41 760.62 -7 916.82 -18.96%
31.05.2011 34 834.47 35 622.50 - 788.02 -2.21% 42 428.38 -7 593.91 -17.90%
30.04.2011 35 622.50 36 298.82 - 676.33 -1.86% 42 930.91 -7 308.41 -17.02%
31.03.2011 36 298.82 37 171.51 - 872.69 -2.35% 43 199.43 -6 900.60 -15.97%
28.02.2011 37 171.51 38 117.59 - 946.08 -2.48% 43 377.70 -6 206.19 -14.31%
31.01.2011 38 117.59 38 549.15 - 431.56 -1.12% 43 131.62 -5 014.03 -11.62%
31.12.2010 38 549.15 38 970.35 - 421.20 -1.08% 43 609.95 -5 060.79 -11.60%
30.11.2010 38 970.35 39 830.75 - 860.40 -2.16% 42 579.90 -3 609.55 -8.48%
31.10.2010 39 830.75 40 720.00 - 889.25 -2.18% 41 854.71 -2 023.96 -4.84%
30.09.2010 40 720.00 41 017.19 - 297.19 -0.72% 41 910.93 -1 190.93 -2.84%
31.08.2010 41 017.19 41 493.77 - 476.58 -1.15% 41 637.57 - 620.38 -1.49%
31.07.2010 41 493.77 41 760.62 - 266.85 -0.64% 41 531.11 -37.34 -0.09%
30.06.2010 41 760.62 42 428.38 - 667.76 -1.57% 41 398.06 362.56 0.88%
31.05.2010 42 428.38 42 930.91 - 502.53 -1.17% 40 775.86 1 652.52 4.05%
30.04.2010 42 930.91 43 199.43 - 268.51 -0.62% 40 326.90 2 604.01 6.46%
31.03.2010 43 199.43 43 377.70 - 178.28 -0.41% 40 633.05 2 566.37 6.32%
28.02.2010 43 377.70 43 131.62 246.08 0.57% 41 937.61 1 440.10 3.43%
31.01.2010 43 131.62 43 609.95 - 478.33 -1.10% 43 484.81 - 353.19 -0.81%
31.12.2009 43 609.95 42 579.90 1 030.04 2.42% 46 813.39 -3 203.44 -6.84%
30.11.2009 42 579.90 41 854.71 725.20 1.73% 50 826.37 -8 246.46 -16.22%
31.10.2009 41 854.71 41 910.93 -56.22 -0.13% 51 100.77 -9 246.06 -18.09%
30.09.2009 41 910.93 41 637.57 273.36 0.66% 50 806.37 -8 895.44 -17.51%
31.08.2009 41 637.57 41 531.11 106.45 0.26% 51 547.95 -9 910.39 -19.23%
31.07.2009 41 531.11 41 398.06 133.05 0.32% 51 598.89 -10 067.78 -19.51%
30.06.2009 41 398.06 40 775.86 622.20 1.53% 51 731.99 -10 333.93 -19.98%
31.05.2009 40 775.86 40 326.90 448.96 1.11% 52 566.25 -11 790.39 -22.43%
30.04.2009 40 326.90 40 633.05 - 306.15 -0.75% 52 834.00 -12 507.10 -23.67%
31.03.2009 40 633.05 41 937.61 -1 304.55 -3.11% 52 954.77 -12 321.71 -23.27%
28.02.2009 41 937.61 43 484.81 -1 547.20 -3.56% 56 436.09 -14 498.48 -25.69%
31.01.2009 43 484.81 46 813.39 -3 328.58 -7.11% 56 176.08 -12 691.27 -22.59%
31.12.2008 46 813.39 50 826.37 -4 012.98 -7.90% 55 731.00 -8 917.61 -16.00%
30.11.2008 50 826.37 51 100.77 - 274.40 -0.54% 57 041.44 -6 215.08 -10.90%
31.10.2008 51 100.77 50 806.37 294.40 0.58% 56 843.13 -5 742.36 -10.10%
30.09.2008 50 806.37 51 547.95 - 741.58 -1.44% 56 709.32 -5 902.95 -10.41%
31.08.2008 51 547.95 51 598.89 -50.94 -0.10% 57 708.12 -6 160.17 -10.67%
31.07.2008 51 598.89 51 731.99 - 133.10 -0.26% 57 592.93 -5 994.04 -10.41%
30.06.2008 51 731.99 52 566.25 - 834.26 -1.59% 57 370.66 -5 638.67 -9.83%
31.05.2008 52 566.25 52 834.00 - 267.75 -0.51% 55 985.52 -3 419.27 -6.11%
30.04.2008 52 834.00 52 954.77 - 120.77 -0.23% 55 984.64 -3 150.64 -5.63%
31.03.2008 52 954.77 56 436.09 -3 481.32 -6.17% 56 069.09 -3 114.32 -5.55%
29.02.2008 56 436.09 56 176.08 260.01 0.46% 54 992.80 1 443.29 2.62%
31.01.2008 56 176.08 55 731.00 445.08 0.80% 55 117.95 1 058.13 1.92%
31.12.2007 55 731.00 57 041.44 -1 310.44 -2.30% 55 293.86 437.14 0.79%
30.11.2007 57 041.44 56 843.13 198.31 0.35% 55 559.56 1 481.89 2.67%
31.10.2007 56 843.13 56 709.32 133.81 0.24% 55 627.98 1 215.15 2.18%
30.09.2007 56 709.32 57 708.12 - 998.80 -1.73% 55 906.50 802.82 1.44%
31.08.2007 57 708.12 57 592.93 115.19 0.20% 57 115.74 592.38 1.04%
31.07.2007 57 592.93 57 370.66 222.27 0.39% 57 033.21 559.71 0.98%
30.06.2007 57 370.66 55 985.52 1 385.14 2.47% 57 279.02 91.64 0.16%
31.05.2007 55 985.52 55 984.64 0.88 0.00% 58 650.07 -2 664.55 -4.54%
30.04.2007 55 984.64 56 069.09 -84.45 -0.15% 58 675.71 -2 691.07 -4.59%
31.03.2007 56 069.09 54 992.80 1 076.29 1.96% 58 698.55 -2 629.46 -4.48%
28.02.2007 54 992.80 55 117.95 - 125.15 -0.23% 58 426.40 -3 433.61 -5.88%
31.01.2007 55 117.95 55 293.86 - 175.92 -0.32% 58 423.01 -3 305.06 -5.66%
31.12.2006 55 293.86 55 559.56 - 265.69 -0.48% 59 067.73 -3 773.86 -6.39%
30.11.2006 55 559.56 55 627.98 -68.43 -0.12% 56 734.38 -1 174.83 -2.07%
31.10.2006 55 627.98 55 906.50 - 278.52 -0.50% 56 607.71 - 979.73 -1.73%
30.09.2006 55 906.50 57 115.74 -1 209.24 -2.12% 56 638.88 - 732.38 -1.29%
31.08.2006 57 115.74 57 033.21 82.53 0.14% 53 764.66 3 351.09 6.23%
31.07.2006 57 033.21 57 279.02 - 245.81 -0.43% 53 699.36 3 333.85 6.21%
30.06.2006 57 279.02 58 650.07 -1 371.04 -2.34% 55 145.10 2 133.92 3.87%
31.05.2006 58 650.07 58 675.71 -25.64 -0.04% 52 602.98 6 047.09 11.50%
30.04.2006 58 675.71 58 698.55 -22.84 -0.04% 52 607.17 6 068.54 11.54%
31.03.2006 58 698.55 58 426.40 272.14 0.47% 52 615.10 6 083.45 11.56%
28.02.2006 58 426.40 58 423.01 3.40 0.01% 46 803.66 11 622.74 24.83%
31.01.2006 58 423.01 59 067.73 - 644.72 -1.09% 46 805.92 11 617.09 24.82%
31.12.2005 59 067.73 56 734.38 2 333.35 4.11% 48 087.57 10 980.16 22.83%
30.11.2005 56 734.38 56 607.71 126.67 0.22% 51 168.64 5 565.74 10.88%
31.10.2005 56 607.71 56 638.88 -31.16 -0.06% 51 172.04 5 435.67 10.62%
30.09.2005 56 638.88 53 764.66 2 874.22 5.35% 51 175.44 5 463.44 10.68%
31.08.2005 53 764.66 53 699.36 65.29 0.12% 48 439.54 5 325.11 10.99%
31.07.2005 53 699.36 55 145.10 -1 445.74 -2.62% 48 444.14 5 255.22 10.85%
30.06.2005 55 145.10 52 602.98 2 542.12 4.83% 48 446.14 6 698.96 13.83%
31.05.2005 52 602.98 52 607.17 -4.19 -0.01% 46 167.71 6 435.27 13.94%
30.04.2005 52 607.17 52 615.10 -7.93 -0.01% 46 177.66 6 429.51 13.92%
31.03.2005 52 615.10 46 803.66 5 811.44 12.42% 46 177.66 6 437.44 13.94%
28.02.2005 46 803.66 46 805.92 -2.25 -0.00% 40 127.48 6 676.18 16.64%
31.01.2005 46 805.92 48 087.57 -1 281.65 -2.67% 40 127.48 6 678.44 16.64%
31.12.2004 48 087.57 51 168.64 -3 081.07 -6.02% - - -
30.11.2004 51 168.64 51 172.04 -3.40 -0.01% - - -
31.10.2004 51 172.04 51 175.44 -3.40 -0.01% - - -
30.09.2004 51 175.44 48 439.54 2 735.90 5.65% - - -
31.08.2004 48 439.54 48 444.14 -4.60 -0.01% - - -
31.07.2004 48 444.14 48 446.14 -2.00 -0.00% - - -
30.06.2004 48 446.14 46 167.71 2 278.43 4.94% - - -
31.05.2004 46 167.71 46 177.66 -9.95 -0.02% - - -
30.04.2004 46 177.66 46 177.66 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 46 177.66 40 127.48 6 050.18 15.08% - - -
29.02.2004 40 127.48 40 127.48 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 40 127.48 - - - - - -

Graf jako obrázek

Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (Peněžní agregáty - složky M3)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (Peněžní agregáty - složky M3)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.