Termínové vklady místního vládního sektoru - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínové vklady místního vládního sektoru - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2017 4 346.00
Min 31.08.2009 1 012.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.04.2022 2 052.00 1 956.00 96.00 4.91% 2 601.00 - 549.00 -21.11%
31.03.2022 1 956.00 2 040.00 -84.00 -4.12% 2 909.00 - 953.00 -32.76%
28.02.2022 2 040.00 1 995.00 45.00 2.26% 2 913.00 - 873.00 -29.97%
31.01.2022 1 995.00 2 169.00 - 174.00 -8.02% 2 637.00 - 642.00 -24.35%
31.12.2021 2 169.00 2 545.00 - 376.00 -14.77% 2 226.00 -57.00 -2.56%
30.11.2021 2 545.00 2 730.00 - 185.00 -6.78% 2 612.00 -67.00 -2.56%
31.10.2021 2 730.00 2 495.00 235.00 9.42% 2 595.00 135.00 5.20%
30.09.2021 2 495.00 2 629.00 - 134.00 -5.10% 2 880.00 - 385.00 -13.37%
31.08.2021 2 629.00 2 616.00 13.00 0.50% 2 905.00 - 276.00 -9.50%
31.07.2021 2 616.00 2 531.00 85.00 3.36% 2 724.00 - 108.00 -3.96%
30.06.2021 2 531.00 2 557.00 -26.00 -1.02% 2 578.00 -47.00 -1.82%
31.05.2021 2 557.00 2 601.00 -44.00 -1.69% 2 480.00 77.00 3.10%
30.04.2021 2 601.00 2 909.00 - 308.00 -10.59% 2 477.00 124.00 5.01%
31.03.2021 2 909.00 2 913.00 -4.00 -0.14% 2 385.00 524.00 21.97%
28.02.2021 2 913.00 2 637.00 276.00 10.47% 2 205.00 708.00 32.11%
31.01.2021 2 637.00 2 226.00 411.00 18.46% 2 513.00 124.00 4.93%
31.12.2020 2 226.00 2 612.00 - 386.00 -14.78% 1 914.00 312.00 16.30%
30.11.2020 2 612.00 2 595.00 17.00 0.66% 2 001.00 611.00 30.53%
31.10.2020 2 595.00 2 880.00 - 285.00 -9.90% 2 014.00 581.00 28.85%
30.09.2020 2 880.00 2 905.00 -25.00 -0.86% 2 125.00 755.00 35.53%
31.08.2020 2 905.00 2 724.00 181.00 6.64% 2 235.00 670.00 29.98%
31.07.2020 2 724.00 2 578.00 146.00 5.66% 2 202.00 522.00 23.71%
30.06.2020 2 578.00 2 480.00 98.00 3.95% 2 267.00 311.00 13.72%
31.05.2020 2 480.00 2 477.00 3.00 0.12% 2 331.00 149.00 6.39%
30.04.2020 2 477.00 2 385.00 92.00 3.86% 2 429.00 48.00 1.98%
31.03.2020 2 385.00 2 205.00 180.00 8.16% 2 522.00 - 137.00 -5.43%
29.02.2020 2 205.00 2 513.00 - 308.00 -12.26% 2 864.00 - 659.00 -23.01%
31.01.2020 2 513.00 1 914.00 599.00 31.30% 2 898.00 - 385.00 -13.29%
31.12.2019 1 914.00 2 001.00 -87.00 -4.35% 2 639.00 - 725.00 -27.47%
30.11.2019 2 001.00 2 014.00 -13.00 -0.65% 2 763.00 - 762.00 -27.58%
31.10.2019 2 014.00 2 125.00 - 111.00 -5.22% 2 912.00 - 898.00 -30.84%
30.09.2019 2 125.00 2 235.00 - 110.00 -4.92% 2 847.00 - 722.00 -25.36%
31.08.2019 2 235.00 2 202.00 33.00 1.50% 2 727.00 - 492.00 -18.04%
31.07.2019 2 202.00 2 267.00 -65.00 -2.87% 2 907.00 - 705.00 -24.25%
30.06.2019 2 267.00 2 331.00 -64.00 -2.75% 3 058.00 - 791.00 -25.87%
31.05.2019 2 331.00 2 429.00 -98.00 -4.03% 2 825.00 - 494.00 -17.49%
30.04.2019 2 429.00 2 522.00 -93.00 -3.69% 2 917.00 - 488.00 -16.73%
31.03.2019 2 522.00 2 864.00 - 342.00 -11.94% 3 074.00 - 552.00 -17.96%
28.02.2019 2 864.00 2 898.00 -34.00 -1.17% 3 037.00 - 173.00 -5.70%
31.01.2019 2 898.00 2 639.00 259.00 9.81% 3 202.00 - 304.00 -9.49%
31.12.2018 2 639.00 2 763.00 - 124.00 -4.49% 3 522.00 - 883.00 -25.07%
30.11.2018 2 763.00 2 912.00 - 149.00 -5.12% 3 331.00 - 568.00 -17.05%
31.10.2018 2 912.00 2 847.00 65.00 2.28% 3 575.00 - 663.00 -18.55%
30.09.2018 2 847.00 2 727.00 120.00 4.40% 3 857.00 -1 010.00 -26.19%
31.08.2018 2 727.00 2 907.00 - 180.00 -6.19% 3 825.00 -1 098.00 -28.71%
31.07.2018 2 907.00 3 058.00 - 151.00 -4.94% 4 033.00 -1 126.00 -27.92%
30.06.2018 3 058.00 2 825.00 233.00 8.25% 4 182.00 -1 124.00 -26.88%
31.05.2018 2 825.00 2 917.00 -92.00 -3.15% 4 235.00 -1 410.00 -33.29%
30.04.2018 2 917.00 3 074.00 - 157.00 -5.11% 4 346.00 -1 429.00 -32.88%
31.03.2018 3 074.00 3 037.00 37.00 1.22% 4 077.00 -1 003.00 -24.60%
28.02.2018 3 037.00 3 202.00 - 165.00 -5.15% 4 120.00 -1 083.00 -26.29%
31.01.2018 3 202.00 3 522.00 - 320.00 -9.09% 4 122.00 - 920.00 -22.32%
31.12.2017 3 522.00 3 331.00 191.00 5.73% 3 543.00 -21.00 -0.59%
30.11.2017 3 331.00 3 575.00 - 244.00 -6.83% 3 660.00 - 329.00 -8.99%
31.10.2017 3 575.00 3 857.00 - 282.00 -7.31% 3 472.00 103.00 2.97%
30.09.2017 3 857.00 3 825.00 32.00 0.84% 4 081.00 - 224.00 -5.49%
31.08.2017 3 825.00 4 033.00 - 208.00 -5.16% 3 903.00 -78.00 -2.00%
31.07.2017 4 033.00 4 182.00 - 149.00 -3.56% 3 312.00 721.00 21.77%
30.06.2017 4 182.00 4 235.00 -53.00 -1.25% 3 062.00 1 120.00 36.58%
31.05.2017 4 235.00 4 346.00 - 111.00 -2.55% 3 157.00 1 078.00 34.15%
30.04.2017 4 346.00 4 077.00 269.00 6.60% 3 036.00 1 310.00 43.15%
31.03.2017 4 077.00 4 120.00 -43.00 -1.04% 2 954.00 1 123.00 38.02%
28.02.2017 4 120.00 4 122.00 -2.00 -0.05% 2 534.00 1 586.00 62.59%
31.01.2017 4 122.00 3 543.00 579.00 16.34% 2 426.00 1 696.00 69.91%
31.12.2016 3 543.00 3 660.00 - 117.00 -3.20% 2 605.00 938.00 36.01%
30.11.2016 3 660.00 3 472.00 188.00 5.41% 2 707.00 953.00 35.20%
31.10.2016 3 472.00 4 081.00 - 609.00 -14.92% 2 669.00 803.00 30.09%
30.09.2016 4 081.00 3 903.00 178.00 4.56% 2 692.00 1 389.00 51.60%
31.08.2016 3 903.00 3 312.00 591.00 17.84% 2 716.00 1 187.00 43.70%
31.07.2016 3 312.00 3 062.00 250.00 8.16% 2 700.00 612.00 22.67%
30.06.2016 3 062.00 3 157.00 -95.00 -3.01% 2 649.00 413.00 15.59%
31.05.2016 3 157.00 3 036.00 121.00 3.99% 2 616.00 541.00 20.68%
30.04.2016 3 036.00 2 954.00 82.00 2.78% 2 571.00 465.00 18.09%
31.03.2016 2 954.00 2 534.00 420.00 16.57% 2 599.00 355.00 13.66%
29.02.2016 2 534.00 2 426.00 108.00 4.45% 2 572.00 -38.00 -1.48%
31.01.2016 2 426.00 2 605.00 - 179.00 -6.87% 2 507.00 -81.00 -3.23%
31.12.2015 2 605.00 2 707.00 - 102.00 -3.77% 2 626.00 -21.00 -0.80%
30.11.2015 2 707.00 2 669.00 38.00 1.42% 2 484.00 223.00 8.98%
31.10.2015 2 669.00 2 692.00 -23.00 -0.85% 2 581.00 88.00 3.41%
30.09.2015 2 692.00 2 716.00 -24.00 -0.88% 2 468.00 224.00 9.08%
31.08.2015 2 716.00 2 700.00 16.00 0.59% 2 465.00 251.00 10.18%
31.07.2015 2 700.00 2 649.00 51.00 1.93% 2 502.00 198.00 7.91%
30.06.2015 2 649.00 2 616.00 33.00 1.26% 2 256.00 393.00 17.42%
31.05.2015 2 616.00 2 571.00 45.00 1.75% 2 088.00 528.00 25.29%
30.04.2015 2 571.00 2 599.00 -28.00 -1.08% 1 952.00 619.00 31.71%
31.03.2015 2 599.00 2 572.00 27.00 1.05% 2 041.00 558.00 27.34%
28.02.2015 2 572.00 2 507.00 65.00 2.59% 2 111.00 461.00 21.84%
31.01.2015 2 507.00 2 626.00 - 119.00 -4.53% 2 062.00 445.00 21.58%
31.12.2014 2 626.00 2 484.00 142.00 5.72% 1 870.00 756.00 40.43%
30.11.2014 2 484.00 2 581.00 -97.00 -3.76% 1 853.00 631.00 34.05%
31.10.2014 2 581.00 2 468.00 113.00 4.58% 1 814.00 767.00 42.28%
30.09.2014 2 468.00 2 465.00 3.00 0.12% 1 673.00 795.00 47.52%
31.08.2014 2 465.00 2 502.00 -37.00 -1.48% 1 839.00 626.00 34.04%
31.07.2014 2 502.00 2 256.00 246.00 10.90% 1 834.00 668.00 36.42%
30.06.2014 2 256.00 2 088.00 168.00 8.05% 1 752.00 504.00 28.77%
31.05.2014 2 088.00 1 952.00 136.00 6.97% 1 735.00 353.00 20.35%
30.04.2014 1 952.00 2 041.00 -89.00 -4.36% 1 769.00 183.00 10.34%
31.03.2014 2 041.00 2 111.00 -70.00 -3.32% 1 811.00 230.00 12.70%
28.02.2014 2 111.00 2 062.00 49.00 2.38% 1 610.00 501.00 31.12%
31.01.2014 2 062.00 1 870.00 192.00 10.27% 1 595.00 467.00 29.28%
31.12.2013 1 870.00 1 853.00 17.00 0.92% 1 633.00 237.00 14.51%
30.11.2013 1 853.00 1 814.00 39.00 2.15% 1 623.00 230.00 14.17%
31.10.2013 1 814.00 1 673.00 141.00 8.43% 1 549.00 265.00 17.11%
30.09.2013 1 673.00 1 839.00 - 166.00 -9.03% 1 561.00 112.00 7.17%
31.08.2013 1 839.00 1 834.00 5.00 0.27% 1 575.00 264.00 16.76%
31.07.2013 1 834.00 1 752.00 82.00 4.68% 1 678.00 156.00 9.30%
30.06.2013 1 752.00 1 735.00 17.00 0.98% 1 533.00 219.00 14.29%
31.05.2013 1 735.00 1 769.00 -34.00 -1.92% 1 672.00 63.00 3.77%
30.04.2013 1 769.00 1 811.00 -42.00 -2.32% 1 412.00 357.00 25.28%
31.03.2013 1 811.00 1 610.00 201.00 12.48% 1 559.00 252.00 16.16%
28.02.2013 1 610.00 1 595.00 15.00 0.94% 1 514.00 96.00 6.34%
31.01.2013 1 595.00 1 633.00 -38.00 -2.33% 1 438.00 157.00 10.92%
31.12.2012 1 633.00 1 623.00 10.00 0.62% 1 376.00 257.00 18.68%
30.11.2012 1 623.00 1 549.00 74.00 4.78% 1 551.00 72.00 4.64%
31.10.2012 1 549.00 1 561.00 -12.00 -0.77% 1 539.00 10.00 0.65%
30.09.2012 1 561.00 1 575.00 -14.00 -0.89% 1 421.00 140.00 9.85%
31.08.2012 1 575.00 1 678.00 - 103.00 -6.14% 1 413.00 162.00 11.46%
31.07.2012 1 678.00 1 533.00 145.00 9.46% 1 390.00 288.00 20.72%
30.06.2012 1 533.00 1 672.00 - 139.00 -8.31% 1 441.00 92.00 6.38%
31.05.2012 1 672.00 1 412.00 260.00 18.41% 1 441.00 231.00 16.03%
30.04.2012 1 412.00 1 559.00 - 147.00 -9.43% 1 477.00 -65.00 -4.40%
31.03.2012 1 559.00 1 514.00 45.00 2.97% 1 423.00 136.00 9.56%
29.02.2012 1 514.00 1 438.00 76.00 5.29% 1 417.00 97.00 6.85%
31.01.2012 1 438.00 1 376.00 62.00 4.51% 1 384.00 54.00 3.90%
31.12.2011 1 376.00 1 551.00 - 175.00 -11.28% 1 783.00 - 407.00 -22.83%
30.11.2011 1 551.00 1 539.00 12.00 0.78% 1 390.00 161.00 11.58%
31.10.2011 1 539.00 1 421.00 118.00 8.30% 1 373.00 166.00 12.09%
30.09.2011 1 421.00 1 413.00 8.00 0.57% 1 361.00 60.00 4.41%
31.08.2011 1 413.00 1 390.00 23.00 1.65% 1 169.00 244.00 20.87%
31.07.2011 1 390.00 1 441.00 -51.00 -3.54% 1 409.00 -19.00 -1.35%
30.06.2011 1 441.00 1 441.00 0.00 0.00 1 423.00 18.00 1.26%
31.05.2011 1 441.00 1 477.00 -36.00 -2.44% 1 421.00 20.00 1.41%
30.04.2011 1 477.00 1 423.00 54.00 3.79% 1 399.00 78.00 5.58%
31.03.2011 1 423.00 1 417.00 6.00 0.42% 1 273.00 150.00 11.78%
28.02.2011 1 417.00 1 384.00 33.00 2.38% 1 326.00 91.00 6.86%
31.01.2011 1 384.00 1 783.00 - 399.00 -22.38% 1 309.00 75.00 5.73%
31.12.2010 1 783.00 1 390.00 393.00 28.27% 1 178.00 605.00 51.36%
30.11.2010 1 390.00 1 373.00 17.00 1.24% 1 162.00 228.00 19.62%
31.10.2010 1 373.00 1 361.00 12.00 0.88% 1 166.00 207.00 17.75%
30.09.2010 1 361.00 1 169.00 192.00 16.42% 1 192.00 169.00 14.18%
31.08.2010 1 169.00 1 409.00 - 240.00 -17.03% 1 012.00 157.00 15.51%
31.07.2010 1 409.00 1 423.00 -14.00 -0.98% 1 081.00 328.00 30.34%
30.06.2010 1 423.00 1 421.00 2.00 0.14% 1 118.00 305.00 27.28%
31.05.2010 1 421.00 1 399.00 22.00 1.57% 1 231.00 190.00 15.43%
30.04.2010 1 399.00 1 273.00 126.00 9.90% 1 241.00 158.00 12.73%
31.03.2010 1 273.00 1 326.00 -53.00 -4.00% 1 342.00 -69.00 -5.14%
28.02.2010 1 326.00 1 309.00 17.00 1.30% 1 281.00 45.00 3.51%
31.01.2010 1 309.00 1 178.00 131.00 11.12% 1 328.00 -19.00 -1.43%
31.12.2009 1 178.00 1 162.00 16.00 1.38% 1 452.00 - 274.00 -18.87%
30.11.2009 1 162.00 1 166.00 -4.00 -0.34% 1 348.00 - 186.00 -13.80%
31.10.2009 1 166.00 1 192.00 -26.00 -2.18% 1 424.00 - 258.00 -18.12%
30.09.2009 1 192.00 1 012.00 180.00 17.79% 1 483.00 - 291.00 -19.62%
31.08.2009 1 012.00 1 081.00 -69.00 -6.38% 1 457.00 - 445.00 -30.54%
31.07.2009 1 081.00 1 118.00 -37.00 -3.31% 1 466.00 - 385.00 -26.26%
30.06.2009 1 118.00 1 231.00 - 113.00 -9.18% 1 490.00 - 372.00 -24.97%
31.05.2009 1 231.00 1 241.00 -10.00 -0.81% 1 627.00 - 396.00 -24.34%
30.04.2009 1 241.00 1 342.00 - 101.00 -7.53% 1 470.00 - 229.00 -15.58%
31.03.2009 1 342.00 1 281.00 61.00 4.76% 1 458.00 - 116.00 -7.96%
28.02.2009 1 281.00 1 328.00 -47.00 -3.54% 1 395.00 - 114.00 -8.17%
31.01.2009 1 328.00 1 452.00 - 124.00 -8.54% 1 522.00 - 194.00 -12.75%
31.12.2008 1 452.00 1 348.00 104.00 7.72% 1 791.00 - 339.00 -18.93%
30.11.2008 1 348.00 1 424.00 -76.00 -5.34% 1 924.00 - 576.00 -29.94%
31.10.2008 1 424.00 1 483.00 -59.00 -3.98% 1 607.00 - 183.00 -11.39%
30.09.2008 1 483.00 1 457.00 26.00 1.78% 1 583.00 - 100.00 -6.32%
31.08.2008 1 457.00 1 466.00 -9.00 -0.61% 1 476.00 -19.00 -1.29%
31.07.2008 1 466.00 1 490.00 -24.00 -1.61% 1 594.00 - 128.00 -8.03%
30.06.2008 1 490.00 1 627.00 - 137.00 -8.42% 1 511.00 -21.00 -1.39%
31.05.2008 1 627.00 1 470.00 157.00 10.68% 1 457.00 170.00 11.67%
30.04.2008 1 470.00 1 458.00 12.00 0.82% 1 439.00 31.00 2.15%
31.03.2008 1 458.00 1 395.00 63.00 4.52% 1 451.00 7.00 0.48%
29.02.2008 1 395.00 1 522.00 - 127.00 -8.34% 1 435.00 -40.00 -2.79%
31.01.2008 1 522.00 1 791.00 - 269.00 -15.02% 1 396.00 126.00 9.03%
31.12.2007 1 791.00 1 924.00 - 133.00 -6.91% 1 490.00 301.00 20.20%
30.11.2007 1 924.00 1 607.00 317.00 19.73% 1 411.00 513.00 36.36%
31.10.2007 1 607.00 1 583.00 24.00 1.52% 1 582.00 25.00 1.58%
30.09.2007 1 583.00 1 476.00 107.00 7.25% 1 759.00 - 176.00 -10.01%
31.08.2007 1 476.00 1 594.00 - 118.00 -7.40% 1 498.00 -22.00 -1.47%
31.07.2007 1 594.00 1 511.00 83.00 5.49% 1 618.00 -24.00 -1.48%
30.06.2007 1 511.00 1 457.00 54.00 3.71% 1 643.00 - 132.00 -8.03%
31.05.2007 1 457.00 1 439.00 18.00 1.25% 1 922.00 - 465.00 -24.19%
30.04.2007 1 439.00 1 451.00 -12.00 -0.83% 1 812.00 - 373.00 -20.58%
31.03.2007 1 451.00 1 435.00 16.00 1.11% 1 715.00 - 264.00 -15.39%
28.02.2007 1 435.00 1 396.00 39.00 2.79% 2 108.00 - 673.00 -31.93%
31.01.2007 1 396.00 1 490.00 -94.00 -6.31% 1 812.00 - 416.00 -22.96%
31.12.2006 1 490.00 1 411.00 79.00 5.60% 1 780.00 - 290.00 -16.29%
30.11.2006 1 411.00 1 582.00 - 171.00 -10.81% 1 879.00 - 468.00 -24.91%
31.10.2006 1 582.00 1 759.00 - 177.00 -10.06% 2 102.00 - 520.00 -24.74%
30.09.2006 1 759.00 1 498.00 261.00 17.42% 2 312.00 - 553.00 -23.92%
31.08.2006 1 498.00 1 618.00 - 120.00 -7.42% 2 735.00 -1 237.00 -45.23%
31.07.2006 1 618.00 1 643.00 -25.00 -1.52% 2 561.00 - 943.00 -36.82%
30.06.2006 1 643.00 1 922.00 - 279.00 -14.52% 2 754.00 -1 111.00 -40.34%
31.05.2006 1 922.00 1 812.00 110.00 6.07% 3 023.00 -1 101.00 -36.42%
30.04.2006 1 812.00 1 715.00 97.00 5.66% 2 521.00 - 709.00 -28.12%
31.03.2006 1 715.00 2 108.00 - 393.00 -18.64% 2 496.00 - 781.00 -31.29%
28.02.2006 2 108.00 1 812.00 296.00 16.34% 2 755.00 - 647.00 -23.48%
31.01.2006 1 812.00 1 780.00 32.00 1.80% 2 771.00 - 959.00 -34.61%
31.12.2005 1 780.00 1 879.00 -99.00 -5.27% 2 812.00 -1 032.00 -36.70%
30.11.2005 1 879.00 2 102.00 - 223.00 -10.61% 3 102.00 -1 223.00 -39.43%
31.10.2005 2 102.00 2 312.00 - 210.00 -9.08% 2 972.00 - 870.00 -29.27%
30.09.2005 2 312.00 2 735.00 - 423.00 -15.47% 3 541.00 -1 229.00 -34.71%
31.08.2005 2 735.00 2 561.00 174.00 6.79% 3 460.00 - 725.00 -20.95%
31.07.2005 2 561.00 2 754.00 - 193.00 -7.01% 3 563.00 -1 002.00 -28.12%
30.06.2005 2 754.00 3 023.00 - 269.00 -8.90% 3 005.00 - 251.00 -8.35%
31.05.2005 3 023.00 2 521.00 502.00 19.91% 3 162.00 - 139.00 -4.40%
30.04.2005 2 521.00 2 496.00 25.00 1.00% 3 534.00 -1 013.00 -28.66%
31.03.2005 2 496.00 2 755.00 - 259.00 -9.40% 2 873.00 - 377.00 -13.12%
28.02.2005 2 755.00 2 771.00 -16.00 -0.58% 3 376.00 - 621.00 -18.39%
31.01.2005 2 771.00 2 812.00 -41.00 -1.46% 2 252.00 519.00 23.05%
31.12.2004 2 812.00 3 102.00 - 290.00 -9.35% 2 293.00 519.00 22.63%
30.11.2004 3 102.00 2 972.00 130.00 4.37% 2 738.00 364.00 13.29%
31.10.2004 2 972.00 3 541.00 - 569.00 -16.07% 1 923.00 1 049.00 54.55%
30.09.2004 3 541.00 3 460.00 81.00 2.34% 2 942.00 599.00 20.36%
31.08.2004 3 460.00 3 563.00 - 103.00 -2.89% 2 925.00 535.00 18.29%
31.07.2004 3 563.00 3 005.00 558.00 18.57% 2 885.00 678.00 23.50%
30.06.2004 3 005.00 3 162.00 - 157.00 -4.97% 2 847.00 158.00 5.55%
31.05.2004 3 162.00 3 534.00 - 372.00 -10.53% 2 017.00 1 145.00 56.77%
30.04.2004 3 534.00 2 873.00 661.00 23.01% 2 405.00 1 129.00 46.94%
31.03.2004 2 873.00 3 376.00 - 503.00 -14.90% 3 119.00 - 246.00 -7.89%
29.02.2004 3 376.00 2 252.00 1 124.00 49.91% 2 948.00 428.00 14.52%
31.01.2004 2 252.00 2 293.00 -41.00 -1.79% 2 743.00 - 491.00 -17.90%
31.12.2003 2 293.00 2 738.00 - 445.00 -16.25% 2 881.00 - 588.00 -20.41%
30.11.2003 2 738.00 1 923.00 815.00 42.38% 2 881.00 - 143.00 -4.96%
31.10.2003 1 923.00 2 942.00 -1 019.00 -34.64% 2 928.00 -1 005.00 -34.32%
30.09.2003 2 942.00 2 925.00 17.00 0.58% 2 774.00 168.00 6.06%
31.08.2003 2 925.00 2 885.00 40.00 1.39% 2 764.00 161.00 5.82%
31.07.2003 2 885.00 2 847.00 38.00 1.33% 2 759.00 126.00 4.57%
30.06.2003 2 847.00 2 017.00 830.00 41.15% 2 911.00 -64.00 -2.20%
31.05.2003 2 017.00 2 405.00 - 388.00 -16.13% 2 795.00 - 778.00 -27.84%
30.04.2003 2 405.00 3 119.00 - 714.00 -22.89% 2 852.00 - 447.00 -15.67%
31.03.2003 3 119.00 2 948.00 171.00 5.80% 3 663.00 - 544.00 -14.85%
28.02.2003 2 948.00 2 743.00 205.00 7.47% 3 751.00 - 803.00 -21.41%
31.01.2003 2 743.00 2 881.00 - 138.00 -4.79% 3 740.00 - 997.00 -26.66%
31.12.2002 2 881.00 2 881.00 0.00 0.00 - - -
30.11.2002 2 881.00 2 928.00 -47.00 -1.61% - - -
31.10.2002 2 928.00 2 774.00 154.00 5.55% - - -
30.09.2002 2 774.00 2 764.00 10.00 0.36% - - -
31.08.2002 2 764.00 2 759.00 5.00 0.18% - - -
31.07.2002 2 759.00 2 911.00 - 152.00 -5.22% - - -
30.06.2002 2 911.00 2 795.00 116.00 4.15% - - -
31.05.2002 2 795.00 2 852.00 -57.00 -2.00% - - -
30.04.2002 2 852.00 3 663.00 - 811.00 -22.14% - - -
31.03.2002 3 663.00 3 751.00 -88.00 -2.35% - - -
28.02.2002 3 751.00 3 740.00 11.00 0.29% - - -
31.01.2002 3 740.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínové vklady místního vládního sektoru - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínové vklady místního vládního sektoru (Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha akciových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Vklady a poskytnuté půjčky (Rozvaha ostatních fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.