Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům
- Finanční a měnové ukazatele
- Strukturální finanční ukazatele a rozvahové položky pro statistiku platebního styku
- Měnová a finanční statistika
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet účtů převoditelných jednodenních vkladů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, ČNB, Počty účtů jednodenních vkladů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, ČNB, Počet poboček, Domácí
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počty účtů jednodenních vkladů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počty platebních účtů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček, Zahraniční v rámci eurozóny
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet poboček, Domácí
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Úvěrové instituce, Počet klientů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Instituce elektronických peněz, Počet institucí, Domácí
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Platební instituce, Počty platebních účtů
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Platební instituce, Počet poboček, Domácí
30.06.2023 Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku: Pololetní, Platební instituce, Počet institucí, Domácí
- Strukturální finanční ukazatele pro statistiku platebního styku
- A. Statistika měnového vývoje v ČR
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - ukazatele nákladů úvěrů: Měsíční, Sektory celkem, Dlouhodobé
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Peněžní agregát M1 -0.70 -1.50 -53.33% -3.60 -80.56%
UK2 Peněžní agregát M3 10.20 9.50 7.37% 5.80 75.86%
UK3 Úvěry soukromému sektoru 6.90 7.20 -4.17% 11.00 -37.27%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3.10 0.10 3 000.00% -3.90 - 179.49%

CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 364 913.60 363 039.20 0.52% 336 087.40 8.58%
UK2 Na bydlení 1 719 203.20 1 714 555.60 0.27% 1 640 187.80 4.82%
UK3 Ostatní 190 953.60 189 631.90 0.70% 191 498.90 -0.28%

Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 317 066.40 315 192.00 0.59% 288 689.50 9.83%
UK2 Na bydlení 1 718 947.70 1 714 300.10 0.27% 1 639 885.50 4.82%
UK3 Ostatní 173 097.10 171 775.40 0.77% 173 428.40 -0.19%

Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Na spotřebu 47 847.20 47 321.10 1.11% 47 153.80 1.47%
UK2 Na bydlení 255.50 267.20 -4.38% 332.40 -23.13%
UK3 Ostatní 17 856.50 18 055.80 -1.10% 17 771.50 0.48%

Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Jednodenní vklady (%) 0.12 0.13 -7.69% 0.24 -50.00%
UK2 z toho: vklady na běžných účtech (%) 0.06 0.06 0.00 0.10 -40.00%
UK3 Vklady s dohodnutou splatností (%) 0.95 1.08 -12.04% 1.63 -41.72%
UK4 Vklady s výpovědní lhůtou (%) 1.11 1.09 1.83% 1.38 -19.57%
UK5 Úvěry na spotřebu (%) 10.08 10.17 -0.88% 11.69 -13.77%
UK6 Úvěry na bydlení (%) 2.16 2.13 1.41% 2.51 -13.94%
UK7 z toho: hypoteční úvěry (%) 1.96 1.91 2.62% 2.22 -11.71%
UK8 z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 4.13 3.36 22.92% 4.16 -0.72%
UK9 Úvěry ostatní (%) 3.03 3.18 -4.72% 3.57 -15.13%
UK10 Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 16.03 16.15 -0.74% 17.82 -10.04%
UK11 z toho: kontokorentní úvěry (%) 17.50 17.63 -0.74% 17.91 -2.29%
UK12 Pohledávky z kreditních karet (%) 21.14 21.29 -0.70% 20.37 3.78%
UK13 z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 24.25 24.27 -0.08% 23.68 2.41%

Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Jednodenní vklady (%) 0.10 0.11 -9.09% 0.27 -62.96%
UK2 z toho: vklady na běžných účtech (%) 0.02 0.02 0.00 0.04 -50.00%
UK3 z toho: vklady na spořících účtech (%) 0.19 0.21 -9.52% 0.54 -64.81%
UK4 Vklady s výpovědní lhůtou (%) 1.18 1.18 0.00 1.25 -5.60%
UK5 Vklady s dohodnutou splatností (%) 0.62 0.56 10.71% 1.71 -63.74%
UK6 Úvěry na spotřebu (%) 7.47 7.79 -4.11% 8.05 -7.20%
UK7 Úvěry na bydlení (%) 2.07 2.07 0.00 2.57 -19.46%
UK8 z toho: hypoteční úvěry (%) 1.99 1.99 0.00 2.43 -18.11%
UK9 z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 3.00 3.00 0.00 3.64 -17.58%
UK10 Úvěry ostatní (%) 2.66 2.66 0.00 2.94 -9.52%
UK11 Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 15.11 15.20 -0.59% 14.64 3.21%
UK12 z toho: kontokorentní úvěry (%) 18.12 18.28 -0.88% 18.08 0.22%
UK13 Pohledávky z kreditních karet (%) 18.50 18.36 0.76% 18.72 -1.18%
UK14 z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 23.96 23.93 0.13% 24.10 -0.58%

Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Jednodenní vklady (%) 1.58 1.56 1.28% 0.83 90.36%
UK2 z toho: vklady na běžných účtech (%) 0.19 0.20 -5.00% 0.06 216.67%
UK3 z toho: vklady na spořicích účtech (%) 2.86 2.83 1.06% 1.73 65.32%
UK4 Vklady s výpovědní lhůtou (%) 2.30 2.28 0.88% 1.58 45.57%
UK5 Vklady s dohodnutou splatností (%) 6.10 6.03 1.16% 5.33 14.45%
UK6 Úvěry na spotřebu (%) 9.51 9.53 -0.21% 8.84 7.58%
UK7 Úvěry na bydlení (%) 5.40 5.31 1.69% 4.43 21.90%
UK8 z toho: hypoteční úvěry (%) 5.23 5.13 1.95% 4.26 22.77%
UK9 z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 6.72 6.65 1.05% 5.87 14.48%
UK10 Úvěry ostatní (%) 5.69 5.68 0.18% 6.51 -12.60%
UK11 Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 17.88 18.02 -0.78% 16.57 7.91%
UK12 z toho: kontokorentní úvěry (%) 20.20 20.35 -0.74% 19.61 3.01%
UK13 Pohledávky z kreditních karet (%) 16.36 16.36 0.00 17.07 -4.16%
UK14 z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 23.67 23.69 -0.08% 23.76 -0.38%
Fondy kolektivního investování
Stavy
Toky
Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 (246 hodnot, 30.06.2023)
Peněžní agregát M3 (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru (246 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva (246 hodnot, 30.06.2023)
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu (211 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení (211 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní (211 hodnot, 30.06.2023)
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu (258 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní (258 hodnot, 30.06.2023)
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu (70 hodnot, 31.03.2023)
Na bydlení (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní (70 hodnot, 31.03.2023)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Vklady s dohodnutou splatností (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Úvěry na spotřebu (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Úvěry na bydlení (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
z toho: hypoteční úvěry (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Úvěry ostatní (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) (84 hodnoty, 31.12.2016)
z toho: kontokorentní úvěry (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
Pohledávky z kreditních karet (%) (156 hodnot, 31.12.2016)
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) (84 hodnoty, 31.12.2016)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (230 hodnot, 28.02.2021)
z toho: vklady na spořících účtech (%) (230 hodnot, 28.02.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Vklady s dohodnutou splatností (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Úvěry na spotřebu (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Úvěry na bydlení (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: hypoteční úvěry (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Úvěry ostatní (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) (134 hodnoty, 28.02.2021)
z toho: kontokorentní úvěry (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
Pohledávky z kreditních karet (%) (206 hodnot, 28.02.2021)
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) (134 hodnoty, 28.02.2021)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: vklady na běžných účtech (%) (258 hodnot, 30.06.2023)
z toho: vklady na spořicích účtech (%) (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Úvěry na spotřebu (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Úvěry na bydlení (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: hypoteční úvěry (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Úvěry ostatní (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) (162 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: kontokorentní úvěry (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Pohledávky z kreditních karet (%) (234 hodnoty, 30.06.2023)
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) (162 hodnoty, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Hlavní ukazatele (Měnová a finanční statistika)
Hlavní ukazatele (SDDS)
Hlavní ukazatele (Všeobecná ekonomická statistika)
Hlavní ukazatele (Statistika platební bilance (BPM 6))
Aktiva, hlavní položky, celkem (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, CZK (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Aktiva)
Aktiva, hlavní položky, EUR (Aktiva)
Pasiva, hlavní položky, celkem (Pasiva)
Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Pasiva)
Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Pasiva)
Pasiva, hlavní položky, CZK (Pasiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.