Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti 6 320 052.20 6 605 974.50 -4.33% 5 252 861.50 20.32%
UK2 Pokladna, rezidenti 43 238.10 40 810.30 5.95% 40 158.60 7.67%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti 5 141 620.20 5 365 134.00 -4.17% 3 966 661.30 29.62%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti 2 290 752.30 2 407 119.50 -4.83% 1 278 903.30 79.12%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti 61 352.30 140 346.00 -56.28% 55 931.00 9.69%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti 2 789 515.60 2 817 668.50 -1.00% 2 631 827.00 5.99%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 22 321.40 31 538.20 -29.22% 24 265.40 -8.01%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti 779 090.60 827 553.30 -5.86% 893 713.60 -12.83%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti 93 852.80 98 819.40 -5.03% 91 217.20 2.89%
UK11 Stálá aktiva, rezidenti 130 355.50 125 862.30 3.57% 126 343.50 3.18%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti 109 573.70 116 257.00 -5.75% 110 501.80 -0.84%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti 33 813.80 37 570.00 -10.00% 43 664.30 -22.56%

Aktiva bilanční celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 6 320 052.20
30.11.2017 6 605 974.50
31.10.2017 6 536 763.50
30.09.2017 6 581 305.40
31.08.2017 6 432 805.20
31.07.2017 6 359 806.50
30.06.2017 6 345 910.50
31.05.2017 6 434 554.80
30.04.2017 6 455 062.00
31.03.2017 6 338 259.10
Další »
Aktiva bilanční celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Pokladna, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 43 238.10
30.11.2017 40 810.30
31.10.2017 37 097.00
30.09.2017 37 881.50
31.08.2017 35 757.50
31.07.2017 36 215.40
30.06.2017 37 322.10
31.05.2017 36 003.50
30.04.2017 39 582.40
31.03.2017 40 285.70
Další »
Pokladna, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 5 141 620.20
30.11.2017 5 365 134.00
31.10.2017 5 313 249.70
30.09.2017 5 377 139.00
31.08.2017 5 228 577.10
31.07.2017 5 156 367.00
30.06.2017 5 132 588.70
31.05.2017 5 218 324.30
30.04.2017 5 211 178.50
31.03.2017 5 072 803.00
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 290 752.30
30.11.2017 2 407 119.50
31.10.2017 2 364 957.10
30.09.2017 2 414 051.60
31.08.2017 2 247 248.90
31.07.2017 2 229 798.10
30.06.2017 2 246 668.40
31.05.2017 2 310 780.40
30.04.2017 2 310 240.90
31.03.2017 2 198 278.90
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 61 352.30
30.11.2017 140 346.00
31.10.2017 123 540.30
30.09.2017 122 473.80
31.08.2017 155 340.80
31.07.2017 120 222.90
30.06.2017 112 002.50
31.05.2017 125 087.60
30.04.2017 132 373.40
31.03.2017 155 603.10
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 789 515.60
30.11.2017 2 817 668.50
31.10.2017 2 824 752.40
30.09.2017 2 840 613.50
31.08.2017 2 825 987.40
31.07.2017 2 806 346.00
30.06.2017 2 773 917.70
31.05.2017 2 782 456.30
30.04.2017 2 768 564.30
31.03.2017 2 718 921.10
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 22 321.40
30.11.2017 31 538.20
31.10.2017 30 703.40
30.09.2017 27 082.30
31.08.2017 30 540.30
31.07.2017 29 080.70
30.06.2017 26 886.10
31.05.2017 27 944.20
30.04.2017 30 726.90
31.03.2017 30 958.30
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 779 090.60
30.11.2017 827 553.30
31.10.2017 820 299.50
30.09.2017 810 911.40
31.08.2017 809 713.00
31.07.2017 811 311.20
30.06.2017 821 005.20
31.05.2017 828 454.40
30.04.2017 842 154.00
31.03.2017 861 510.30
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 93 852.80
30.11.2017 98 819.40
31.10.2017 99 300.60
30.09.2017 97 852.70
31.08.2017 97 677.90
31.07.2017 97 793.80
30.06.2017 97 902.70
31.05.2017 95 242.00
30.04.2017 95 335.50
31.03.2017 91 242.90
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Stálá aktiva, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 130 355.50
30.11.2017 125 862.30
31.10.2017 125 713.50
30.09.2017 125 220.80
31.08.2017 124 621.80
31.07.2017 123 931.20
30.06.2017 123 960.50
31.05.2017 123 436.90
30.04.2017 123 281.50
31.03.2017 123 566.10
Další »
Stálá aktiva, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ostatní aktiva bilanční, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 109 573.70
30.11.2017 116 257.00
31.10.2017 110 399.80
30.09.2017 105 217.70
31.08.2017 105 917.70
31.07.2017 105 107.20
30.06.2017 106 245.20
31.05.2017 105 149.60
30.04.2017 112 803.40
31.03.2017 117 892.80
Další »
Ostatní aktiva bilanční, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 33 813.80
30.11.2017 37 570.00
31.10.2017 36 561.90
30.09.2017 33 415.70
31.08.2017 32 470.00
31.07.2017 32 947.90
30.06.2017 32 573.50
31.05.2017 35 185.10
30.04.2017 37 341.30
31.03.2017 38 143.90
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti,Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Aktiva)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Transakce na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Transakce na nerezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty (Platby podle typu terminálu včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies