Aktiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Oběživo a vklady, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Cenné papíry, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Finanční deriváty, Transakce
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Kumulace
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva - Ostatní pohledávky, Transakce
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Vklady a úvěry u centrálních bank, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.03.2024 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Ostatní rezervní aktiva, Kumulace

Aktiva, hlavní položky, CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, CZK 6 008 740.30 6 267 675.60 -4.13% 4 988 082.20 20.46%
UK2 Pokladna, CZK 43 238.10 40 810.30 5.95% 40 158.60 7.67%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK 4 863 936.90 5 065 470.90 -3.98% 3 734 775.90 30.23%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK 2 290 752.30 2 407 119.50 -4.83% 1 278 903.30 79.12%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK 69 743.90 145 255.40 -51.99% 83 947.30 -16.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK 2 503 440.70 2 513 096.00 -0.38% 2 371 925.30 5.54%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 12 892.60 19 200.50 -32.85% 14 646.40 -11.97%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK 732 815.50 782 887.50 -6.40% 845 697.30 -13.35%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK 90 963.20 95 739.60 -4.99% 87 987.00 3.38%
UK11 Stálá aktiva, CZK 130 318.60 125 791.10 3.60% 126 268.40 3.21%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, CZK 134 575.30 137 775.80 -2.32% 138 548.60 -2.87%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK 76 904.50 80 687.70 -4.69% 84 291.60 -8.76%

Aktiva bilanční celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 6 008 740.30
30.11.2017 6 267 675.60
31.10.2017 6 182 079.80
30.09.2017 6 197 652.60
31.08.2017 6 043 928.20
31.07.2017 5 984 535.80
30.06.2017 5 990 287.20
31.05.2017 6 054 637.40
30.04.2017 6 054 623.30
31.03.2017 5 964 142.00
Další »
Aktiva bilanční celkem, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Pokladna, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 43 238.10
30.11.2017 40 810.30
31.10.2017 37 097.00
30.09.2017 37 881.50
31.08.2017 35 757.50
31.07.2017 36 215.40
30.06.2017 37 322.10
31.05.2017 36 003.50
30.04.2017 39 582.40
31.03.2017 40 285.70
Další »
Pokladna, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Poskytnuté úvěry a vklady, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 4 863 936.90
30.11.2017 5 065 470.90
31.10.2017 4 997 622.50
30.09.2017 5 030 977.40
31.08.2017 4 880 121.30
31.07.2017 4 815 903.70
30.06.2017 4 813 227.90
31.05.2017 4 874 950.70
30.04.2017 4 859 848.60
31.03.2017 4 743 164.00
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 290 752.30
30.11.2017 2 407 119.50
31.10.2017 2 364 957.10
30.09.2017 2 414 051.60
31.08.2017 2 247 248.90
31.07.2017 2 229 798.10
30.06.2017 2 246 668.40
31.05.2017 2 310 780.40
30.04.2017 2 310 240.90
31.03.2017 2 198 278.90
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 69 743.90
30.11.2017 145 255.40
31.10.2017 132 616.30
30.09.2017 126 570.30
31.08.2017 156 423.90
31.07.2017 124 922.40
30.06.2017 123 444.90
31.05.2017 129 893.00
30.04.2017 138 431.50
31.03.2017 166 878.10
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 503 440.70
30.11.2017 2 513 096.00
31.10.2017 2 500 049.10
30.09.2017 2 490 355.50
31.08.2017 2 476 448.50
31.07.2017 2 461 183.30
30.06.2017 2 443 114.60
31.05.2017 2 434 277.30
30.04.2017 2 411 176.30
31.03.2017 2 378 006.90
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 12 892.60
30.11.2017 19 200.50
31.10.2017 18 697.80
30.09.2017 17 164.50
31.08.2017 17 138.20
31.07.2017 17 135.40
30.06.2017 16 836.70
31.05.2017 17 824.40
30.04.2017 17 803.20
31.03.2017 19 531.10
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 732 815.50
30.11.2017 782 887.50
31.10.2017 773 697.00
30.09.2017 763 685.40
31.08.2017 762 175.70
31.07.2017 763 981.60
30.06.2017 772 561.20
31.05.2017 779 535.10
30.04.2017 791 971.50
31.03.2017 811 036.10
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 90 963.20
30.11.2017 95 739.60
31.10.2017 96 131.10
30.09.2017 94 995.90
31.08.2017 94 526.30
31.07.2017 94 622.80
30.06.2017 94 701.90
31.05.2017 91 979.50
30.04.2017 92 021.90
31.03.2017 87 953.90
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Stálá aktiva, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 130 318.60
30.11.2017 125 791.10
31.10.2017 125 640.40
30.09.2017 125 161.20
31.08.2017 124 527.30
31.07.2017 123 833.40
30.06.2017 123 897.50
31.05.2017 123 392.80
30.04.2017 123 235.70
31.03.2017 123 507.90
Další »
Stálá aktiva, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ostatní aktiva bilanční, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 134 575.30
30.11.2017 137 775.80
31.10.2017 133 194.00
30.09.2017 127 786.60
31.08.2017 129 681.80
31.07.2017 132 843.50
30.06.2017 131 739.80
31.05.2017 130 951.60
30.04.2017 130 159.90
31.03.2017 138 663.30
Další »
Ostatní aktiva bilanční, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK

ObdobíHodnota
31.12.2017 76 904.50
30.11.2017 80 687.70
31.10.2017 77 689.00
30.09.2017 71 882.00
31.08.2017 72 759.10
31.07.2017 75 122.80
30.06.2017 73 119.30
31.05.2017 75 897.40
30.04.2017 69 181.60
31.03.2017 73 827.30
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK,Aktiva, hlavní položky, CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, CZK (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.