Ostatní (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč) - Ostatní - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2018 7 498.50
Max 31.12.2007 19 443.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 11 947.30 12 150.20 - 202.90 -1.67% 13 601.50 -1 654.20 -12.16%
30.09.2020 12 150.20 12 210.70 -60.50 -0.50% 13 633.70 -1 483.50 -10.88%
30.06.2020 12 210.70 12 424.80 - 214.10 -1.72% 13 432.20 -1 221.50 -9.09%
31.03.2020 12 424.80 13 601.50 -1 176.70 -8.65% 11 353.20 1 071.60 9.44%
31.12.2019 13 601.50 13 633.70 -32.20 -0.24% 8 489.90 5 111.60 60.21%
30.09.2019 13 633.70 13 432.20 201.50 1.50% 7 724.00 5 909.70 76.51%
30.06.2019 13 432.20 11 353.20 2 079.00 18.31% 7 832.20 5 600.00 71.50%
31.03.2019 11 353.20 8 489.90 2 863.30 33.73% 7 498.50 3 854.70 51.41%
31.12.2018 8 489.90 7 724.00 765.90 9.92% 7 618.40 871.50 11.44%
30.09.2018 7 724.00 7 832.20 - 108.20 -1.38% 8 972.30 -1 248.30 -13.91%
30.06.2018 7 832.20 7 498.50 333.70 4.45% 9 003.40 -1 171.20 -13.01%
31.03.2018 7 498.50 7 618.40 - 119.90 -1.57% 8 749.20 -1 250.70 -14.29%
31.12.2017 7 618.40 8 972.30 -1 353.90 -15.09% 8 989.60 -1 371.20 -15.25%
30.09.2017 8 972.30 9 003.40 -31.10 -0.35% 9 250.50 - 278.20 -3.01%
30.06.2017 9 003.40 8 749.20 254.20 2.91% 9 444.90 - 441.50 -4.67%
31.03.2017 8 749.20 8 989.60 - 240.40 -2.67% 9 195.80 - 446.60 -4.86%
31.12.2016 8 989.60 9 250.50 - 260.90 -2.82% 9 245.90 - 256.30 -2.77%
30.09.2016 9 250.50 9 444.90 - 194.40 -2.06% 9 237.80 12.70 0.14%
30.06.2016 9 444.90 9 195.80 249.10 2.71% 9 168.90 276.00 3.01%
31.03.2016 9 195.80 9 245.90 -50.10 -0.54% 8 942.20 253.60 2.84%
31.12.2015 9 245.90 9 237.80 8.10 0.09% 8 442.90 803.00 9.51%
30.09.2015 9 237.80 9 168.90 68.90 0.75% 8 559.30 678.50 7.93%
30.06.2015 9 168.90 8 942.20 226.70 2.54% 8 806.20 362.70 4.12%
31.03.2015 8 942.20 8 442.90 499.30 5.91% 9 010.10 -67.90 -0.75%
31.12.2014 8 442.90 8 559.30 - 116.40 -1.36% 9 384.20 - 941.30 -10.03%
30.09.2014 8 559.30 8 806.20 - 246.90 -2.80% 9 273.00 - 713.70 -7.70%
30.06.2014 8 806.20 9 010.10 - 203.90 -2.26% 9 583.40 - 777.20 -8.11%
31.03.2014 9 010.10 9 384.20 - 374.10 -3.99% 9 943.10 - 933.00 -9.38%
31.12.2013 9 384.20 9 273.00 111.20 1.20% 10 564.80 -1 180.60 -11.17%
30.09.2013 9 273.00 9 583.40 - 310.40 -3.24% 11 021.50 -1 748.50 -15.86%
30.06.2013 9 583.40 9 943.10 - 359.70 -3.62% 11 605.00 -2 021.60 -17.42%
31.03.2013 9 943.10 10 564.80 - 621.70 -5.88% 11 872.90 -1 929.80 -16.25%
31.12.2012 10 564.80 11 021.50 - 456.70 -4.14% 12 875.90 -2 311.10 -17.95%
30.09.2012 11 021.50 11 605.00 - 583.50 -5.03% 13 243.70 -2 222.20 -16.78%
30.06.2012 11 605.00 11 872.90 - 267.90 -2.26% 13 873.90 -2 268.90 -16.35%
31.03.2012 11 872.90 12 875.90 -1 003.00 -7.79% 14 229.10 -2 356.20 -16.56%
31.12.2011 12 875.90 13 243.70 - 367.80 -2.78% 13 941.40 -1 065.50 -7.64%
30.09.2011 13 243.70 13 873.90 - 630.20 -4.54% 14 332.50 -1 088.80 -7.60%
30.06.2011 13 873.90 14 229.10 - 355.20 -2.50% 12 630.20 1 243.70 9.85%
31.03.2011 14 229.10 13 941.40 287.70 2.06% 12 790.00 1 439.10 11.25%
31.12.2010 13 941.40 14 332.50 - 391.10 -2.73% 13 705.70 235.70 1.72%
30.09.2010 14 332.50 12 630.20 1 702.30 13.48% 15 312.80 - 980.30 -6.40%
30.06.2010 12 630.20 12 790.00 - 159.80 -1.25% 16 073.80 -3 443.60 -21.42%
31.03.2010 12 790.00 13 705.70 - 915.70 -6.68% 14 676.10 -1 886.10 -12.85%
31.12.2009 13 705.70 15 312.80 -1 607.10 -10.50% 15 646.80 -1 941.10 -12.41%
30.09.2009 15 312.80 16 073.80 - 761.00 -4.73% 16 268.20 - 955.40 -5.87%
30.06.2009 16 073.80 14 676.10 1 397.70 9.52% 17 573.00 -1 499.20 -8.53%
31.03.2009 14 676.10 15 646.80 - 970.70 -6.20% 16 936.10 -2 260.00 -13.34%
31.12.2008 15 646.80 16 268.20 - 621.40 -3.82% 19 443.50 -3 796.70 -19.53%
30.09.2008 16 268.20 17 573.00 -1 304.80 -7.42% 16 080.70 187.50 1.17%
30.06.2008 17 573.00 16 936.10 636.90 3.76% 15 862.30 1 710.70 10.78%
31.03.2008 16 936.10 19 443.50 -2 507.40 -12.90% 14 722.10 2 214.00 15.04%
31.12.2007 19 443.50 16 080.70 3 362.80 20.91% 13 751.30 5 692.20 41.39%
30.09.2007 16 080.70 15 862.30 218.40 1.38% 13 500.50 2 580.20 19.11%
30.06.2007 15 862.30 14 722.10 1 140.20 7.74% 11 529.70 4 332.60 37.58%
31.03.2007 14 722.10 13 751.30 970.80 7.06% 11 713.00 3 009.10 25.69%
31.12.2006 13 751.30 13 500.50 250.80 1.86% 12 031.30 1 720.00 14.30%
30.09.2006 13 500.50 11 529.70 1 970.80 17.09% - - -
30.06.2006 11 529.70 11 713.00 - 183.30 -1.56% - - -
31.03.2006 11 713.00 12 031.30 - 318.30 -2.65% - - -
31.12.2005 12 031.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
Ostatní (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Ostatní (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.