Ostatní (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč) - Ostatní - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2020 174 699.00
Min 31.12.2005 58 149.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2021 174 010.70 174 266.30 - 255.60 -0.15% 169 643.30 4 367.40 2.57%
31.12.2020 174 266.30 174 699.00 - 432.70 -0.25% 169 867.10 4 399.20 2.59%
30.11.2020 174 699.00 173 459.00 1 240.00 0.71% 169 527.80 5 171.20 3.05%
31.10.2020 173 459.00 172 101.70 1 357.30 0.79% 169 466.40 3 992.60 2.36%
30.09.2020 172 101.70 171 219.20 882.50 0.52% 169 251.20 2 850.50 1.68%
31.08.2020 171 219.20 170 699.80 519.40 0.30% 168 563.80 2 655.40 1.58%
31.07.2020 170 699.80 169 482.80 1 217.00 0.72% 172 180.60 -1 480.80 -0.86%
30.06.2020 169 482.80 168 722.50 760.30 0.45% 171 954.90 -2 472.10 -1.44%
31.05.2020 168 722.50 168 542.50 180.00 0.11% 169 050.90 - 328.40 -0.19%
30.04.2020 168 542.50 168 868.60 - 326.10 -0.19% 168 711.00 - 168.50 -0.10%
31.03.2020 168 868.60 169 941.30 -1 072.70 -0.63% 168 120.40 748.20 0.45%
29.02.2020 169 941.30 169 643.30 298.00 0.18% 165 149.50 4 791.80 2.90%
31.01.2020 169 643.30 169 867.10 - 223.80 -0.13% 165 971.50 3 671.80 2.21%
31.12.2019 169 867.10 169 527.80 339.30 0.20% 164 271.10 5 596.00 3.41%
30.11.2019 169 527.80 169 466.40 61.40 0.04% 165 222.10 4 305.70 2.61%
31.10.2019 169 466.40 169 251.20 215.20 0.13% 164 979.10 4 487.30 2.72%
30.09.2019 169 251.20 168 563.80 687.40 0.41% 164 501.20 4 750.00 2.89%
31.08.2019 168 563.80 172 180.60 -3 616.80 -2.10% 164 536.50 4 027.30 2.45%
31.07.2019 172 180.60 171 954.90 225.70 0.13% 163 831.40 8 349.20 5.10%
30.06.2019 171 954.90 169 050.90 2 904.00 1.72% 163 413.70 8 541.20 5.23%
31.05.2019 169 050.90 168 711.00 339.90 0.20% 162 128.00 6 922.90 4.27%
30.04.2019 168 711.00 168 120.40 590.60 0.35% 161 321.60 7 389.40 4.58%
31.03.2019 168 120.40 165 149.50 2 970.90 1.80% 160 732.90 7 387.50 4.60%
28.02.2019 165 149.50 165 971.50 - 822.00 -0.50% 160 386.90 4 762.60 2.97%
31.01.2019 165 971.50 164 271.10 1 700.40 1.04% 160 167.00 5 804.50 3.62%
31.12.2018 164 271.10 165 222.10 - 951.00 -0.58% 159 931.40 4 339.70 2.71%
30.11.2018 165 222.10 164 979.10 243.00 0.15% 160 459.30 4 762.80 2.97%
31.10.2018 164 979.10 164 501.20 477.90 0.29% 160 128.40 4 850.70 3.03%
30.09.2018 164 501.20 164 536.50 -35.30 -0.02% 159 539.60 4 961.60 3.11%
31.08.2018 164 536.50 163 831.40 705.10 0.43% 158 983.60 5 552.90 3.49%
31.07.2018 163 831.40 163 413.70 417.70 0.26% 158 700.10 5 131.30 3.23%
30.06.2018 163 413.70 162 128.00 1 285.70 0.79% 157 756.80 5 656.90 3.59%
31.05.2018 162 128.00 161 321.60 806.40 0.50% 156 736.20 5 391.80 3.44%
30.04.2018 161 321.60 160 732.90 588.70 0.37% 156 336.30 4 985.30 3.19%
31.03.2018 160 732.90 160 386.90 346.00 0.22% 155 338.10 5 394.80 3.47%
28.02.2018 160 386.90 160 167.00 219.90 0.14% 154 304.90 6 082.00 3.94%
31.01.2018 160 167.00 159 931.40 235.60 0.15% 154 832.60 5 334.40 3.45%
31.12.2017 159 931.40 160 459.30 - 527.90 -0.33% 155 547.30 4 384.10 2.82%
30.11.2017 160 459.30 160 128.40 330.90 0.21% 154 844.40 5 614.90 3.63%
31.10.2017 160 128.40 159 539.60 588.80 0.37% 154 218.50 5 909.90 3.83%
30.09.2017 159 539.60 158 983.60 556.00 0.35% 153 847.70 5 691.90 3.70%
31.08.2017 158 983.60 158 700.10 283.50 0.18% 153 331.70 5 651.90 3.69%
31.07.2017 158 700.10 157 756.80 943.30 0.60% 152 713.10 5 987.00 3.92%
30.06.2017 157 756.80 156 736.20 1 020.60 0.65% 151 685.10 6 071.70 4.00%
31.05.2017 156 736.20 156 336.30 399.90 0.26% 150 402.40 6 333.80 4.21%
30.04.2017 156 336.30 155 338.10 998.20 0.64% 149 948.50 6 387.80 4.26%
31.03.2017 155 338.10 154 304.90 1 033.20 0.67% 149 541.80 5 796.30 3.88%
28.02.2017 154 304.90 154 832.60 - 527.70 -0.34% 149 815.50 4 489.40 3.00%
31.01.2017 154 832.60 155 547.30 - 714.70 -0.46% 150 013.90 4 818.70 3.21%
31.12.2016 155 547.30 154 844.40 702.90 0.45% 150 602.90 4 944.40 3.28%
30.11.2016 154 844.40 154 218.50 625.90 0.41% 149 894.70 4 949.70 3.30%
31.10.2016 154 218.50 153 847.70 370.80 0.24% 149 442.50 4 776.00 3.20%
30.09.2016 153 847.70 153 331.70 516.00 0.34% 148 774.00 5 073.70 3.41%
31.08.2016 153 331.70 152 713.10 618.60 0.41% 148 496.70 4 835.00 3.26%
31.07.2016 152 713.10 151 685.10 1 028.00 0.68% 148 507.50 4 205.60 2.83%
30.06.2016 151 685.10 150 402.40 1 282.70 0.85% 148 154.60 3 530.50 2.38%
31.05.2016 150 402.40 149 948.50 453.90 0.30% 146 391.00 4 011.40 2.74%
30.04.2016 149 948.50 149 541.80 406.70 0.27% 145 809.70 4 138.80 2.84%
31.03.2016 149 541.80 149 815.50 - 273.70 -0.18% 146 031.60 3 510.20 2.40%
29.02.2016 149 815.50 150 013.90 - 198.40 -0.13% 145 524.10 4 291.40 2.95%
31.01.2016 150 013.90 150 602.90 - 589.00 -0.39% 145 252.30 4 761.60 3.28%
31.12.2015 150 602.90 149 894.70 708.20 0.47% 145 545.30 5 057.60 3.47%
30.11.2015 149 894.70 149 442.50 452.20 0.30% 144 944.90 4 949.80 3.41%
31.10.2015 149 442.50 148 774.00 668.50 0.45% 144 873.50 4 569.00 3.15%
30.09.2015 148 774.00 148 496.70 277.30 0.19% 146 590.80 2 183.20 1.49%
31.08.2015 148 496.70 148 507.50 -10.80 -0.01% 146 555.60 1 941.10 1.32%
31.07.2015 148 507.50 148 154.60 352.90 0.24% 146 325.10 2 182.40 1.49%
30.06.2015 148 154.60 146 391.00 1 763.60 1.20% 146 123.90 2 030.70 1.39%
31.05.2015 146 391.00 145 809.70 581.30 0.40% 146 187.10 203.90 0.14%
30.04.2015 145 809.70 146 031.60 - 221.90 -0.15% 146 048.10 - 238.40 -0.16%
31.03.2015 146 031.60 145 524.10 507.50 0.35% 145 946.70 84.90 0.06%
28.02.2015 145 524.10 145 252.30 271.80 0.19% 146 330.70 - 806.60 -0.55%
31.01.2015 145 252.30 145 545.30 - 293.00 -0.20% 146 461.70 -1 209.40 -0.83%
31.12.2014 145 545.30 144 944.90 600.40 0.41% 147 270.00 -1 724.70 -1.17%
30.11.2014 144 944.90 144 873.50 71.40 0.05% 147 321.80 -2 376.90 -1.61%
31.10.2014 144 873.50 146 590.80 -1 717.30 -1.17% 144 087.10 786.40 0.55%
30.09.2014 146 590.80 146 555.60 35.20 0.02% 143 483.10 3 107.70 2.17%
31.08.2014 146 555.60 146 325.10 230.50 0.16% 143 374.50 3 181.10 2.22%
31.07.2014 146 325.10 146 123.90 201.20 0.14% 143 065.10 3 260.00 2.28%
30.06.2014 146 123.90 146 187.10 -63.20 -0.04% 143 268.40 2 855.50 1.99%
31.05.2014 146 187.10 146 048.10 139.00 0.10% 142 047.70 4 139.40 2.91%
30.04.2014 146 048.10 145 946.70 101.40 0.07% 140 448.60 5 599.50 3.99%
31.03.2014 145 946.70 146 330.70 - 384.00 -0.26% 140 844.40 5 102.30 3.62%
28.02.2014 146 330.70 146 461.70 - 131.00 -0.09% 141 325.20 5 005.50 3.54%
31.01.2014 146 461.70 147 270.00 - 808.30 -0.55% 142 175.50 4 286.20 3.01%
31.12.2013 147 270.00 147 321.80 -51.80 -0.04% 143 743.50 3 526.50 2.45%
30.11.2013 147 321.80 144 087.10 3 234.70 2.24% 143 552.50 3 769.30 2.63%
31.10.2013 144 087.10 143 483.10 604.00 0.42% 143 322.70 764.40 0.53%
30.09.2013 143 483.10 143 374.50 108.60 0.08% 142 969.80 513.30 0.36%
31.08.2013 143 374.50 143 065.10 309.40 0.22% 143 678.90 - 304.40 -0.21%
31.07.2013 143 065.10 143 268.40 - 203.30 -0.14% 144 406.30 -1 341.20 -0.93%
30.06.2013 143 268.40 142 047.70 1 220.70 0.86% 142 422.00 846.40 0.59%
31.05.2013 142 047.70 140 448.60 1 599.10 1.14% 142 318.80 - 271.10 -0.19%
30.04.2013 140 448.60 140 844.40 - 395.80 -0.28% 143 523.20 -3 074.60 -2.14%
31.03.2013 140 844.40 141 325.20 - 480.80 -0.34% 143 061.40 -2 217.00 -1.55%
28.02.2013 141 325.20 142 175.50 - 850.30 -0.60% 143 697.10 -2 371.90 -1.65%
31.01.2013 142 175.50 143 743.50 -1 568.00 -1.09% 143 677.90 -1 502.40 -1.05%
31.12.2012 143 743.50 143 552.50 191.00 0.13% 144 430.40 - 686.90 -0.48%
30.11.2012 143 552.50 143 322.70 229.80 0.16% 143 091.00 461.50 0.32%
31.10.2012 143 322.70 142 969.80 352.90 0.25% 142 313.00 1 009.70 0.71%
30.09.2012 142 969.80 143 678.90 - 709.10 -0.49% 141 139.60 1 830.20 1.30%
31.08.2012 143 678.90 144 406.30 - 727.40 -0.50% 140 675.40 3 003.50 2.13%
31.07.2012 144 406.30 142 422.00 1 984.30 1.39% 139 850.90 4 555.40 3.26%
30.06.2012 142 422.00 142 318.80 103.20 0.07% 138 346.20 4 075.80 2.95%
31.05.2012 142 318.80 143 523.20 -1 204.40 -0.84% 137 455.10 4 863.70 3.54%
30.04.2012 143 523.20 143 061.40 461.80 0.32% 136 757.60 6 765.60 4.95%
31.03.2012 143 061.40 143 697.10 - 635.70 -0.44% 137 076.90 5 984.50 4.37%
29.02.2012 143 697.10 143 677.90 19.20 0.01% 130 292.60 13 404.50 10.29%
31.01.2012 143 677.90 144 430.40 - 752.50 -0.52% 130 170.40 13 507.50 10.38%
31.12.2011 144 430.40 143 091.00 1 339.40 0.94% 132 158.30 12 272.10 9.29%
30.11.2011 143 091.00 142 313.00 778.00 0.55% 129 312.50 13 778.50 10.66%
31.10.2011 142 313.00 141 139.60 1 173.40 0.83% 129 812.10 12 500.90 9.63%
30.09.2011 141 139.60 140 675.40 464.20 0.33% 129 039.20 12 100.40 9.38%
31.08.2011 140 675.40 139 850.90 824.50 0.59% 126 132.70 14 542.70 11.53%
31.07.2011 139 850.90 138 346.20 1 504.70 1.09% 125 196.00 14 654.90 11.71%
30.06.2011 138 346.20 137 455.10 891.10 0.65% 124 101.00 14 245.20 11.48%
31.05.2011 137 455.10 136 757.60 697.50 0.51% 123 212.00 14 243.10 11.56%
30.04.2011 136 757.60 137 076.90 - 319.30 -0.23% 122 012.20 14 745.40 12.09%
31.03.2011 137 076.90 130 292.60 6 784.30 5.21% 121 575.00 15 501.90 12.75%
28.02.2011 130 292.60 130 170.40 122.20 0.09% 122 156.50 8 136.10 6.66%
31.01.2011 130 170.40 132 158.30 -1 987.90 -1.50% 122 008.80 8 161.60 6.69%
31.12.2010 132 158.30 129 312.50 2 845.80 2.20% 119 491.20 12 667.10 10.60%
30.11.2010 129 312.50 129 812.10 - 499.60 -0.38% 119 563.30 9 749.20 8.15%
31.10.2010 129 812.10 129 039.20 772.90 0.60% 119 458.20 10 353.90 8.67%
30.09.2010 129 039.20 126 132.70 2 906.50 2.30% 118 570.80 10 468.40 8.83%
31.08.2010 126 132.70 125 196.00 936.70 0.75% 118 506.70 7 626.00 6.43%
31.07.2010 125 196.00 124 101.00 1 095.00 0.88% 117 737.40 7 458.60 6.33%
30.06.2010 124 101.00 123 212.00 889.00 0.72% 116 604.40 7 496.60 6.43%
31.05.2010 123 212.00 122 012.20 1 199.80 0.98% 113 971.10 9 240.90 8.11%
30.04.2010 122 012.20 121 575.00 437.20 0.36% 114 346.20 7 666.00 6.70%
31.03.2010 121 575.00 122 156.50 - 581.50 -0.48% 113 335.40 8 239.60 7.27%
28.02.2010 122 156.50 122 008.80 147.70 0.12% 113 579.70 8 576.80 7.55%
31.01.2010 122 008.80 119 491.20 2 517.60 2.11% 107 225.60 14 783.20 13.79%
31.12.2009 119 491.20 119 563.30 -72.10 -0.06% 107 031.70 12 459.50 11.64%
30.11.2009 119 563.30 119 458.20 105.10 0.09% 104 042.80 15 520.50 14.92%
31.10.2009 119 458.20 118 570.80 887.40 0.75% 102 013.30 17 444.90 17.10%
30.09.2009 118 570.80 118 506.70 64.10 0.05% 102 213.60 16 357.20 16.00%
31.08.2009 118 506.70 117 737.40 769.30 0.65% 101 622.00 16 884.70 16.62%
31.07.2009 117 737.40 116 604.40 1 133.00 0.97% 100 750.30 16 987.10 16.86%
30.06.2009 116 604.40 113 971.10 2 633.30 2.31% 98 720.00 17 884.40 18.12%
31.05.2009 113 971.10 114 346.20 - 375.10 -0.33% 96 007.80 17 963.30 18.71%
30.04.2009 114 346.20 113 335.40 1 010.80 0.89% 94 421.40 19 924.80 21.10%
31.03.2009 113 335.40 113 579.70 - 244.30 -0.21% 92 965.00 20 370.40 21.91%
28.02.2009 113 579.70 107 225.60 6 354.10 5.93% 93 661.10 19 918.60 21.27%
31.01.2009 107 225.60 107 031.70 193.90 0.18% 92 817.00 14 408.60 15.52%
31.12.2008 107 031.70 104 042.80 2 988.90 2.87% 92 245.30 14 786.40 16.03%
30.11.2008 104 042.80 102 013.30 2 029.50 1.99% 87 414.70 16 628.10 19.02%
31.10.2008 102 013.30 102 213.60 - 200.30 -0.20% 86 578.50 15 434.80 17.83%
30.09.2008 102 213.60 101 622.00 591.60 0.58% 84 621.20 17 592.40 20.79%
31.08.2008 101 622.00 100 750.30 871.70 0.87% 82 645.80 18 976.20 22.96%
31.07.2008 100 750.30 98 720.00 2 030.30 2.06% 81 733.60 19 016.70 23.27%
30.06.2008 98 720.00 96 007.80 2 712.20 2.82% 80 125.10 18 594.90 23.21%
31.05.2008 96 007.80 94 421.40 1 586.40 1.68% 77 763.00 18 244.80 23.46%
30.04.2008 94 421.40 92 965.00 1 456.40 1.57% 76 862.50 17 558.90 22.84%
31.03.2008 92 965.00 93 661.10 - 696.10 -0.74% 76 183.90 16 781.10 22.03%
29.02.2008 93 661.10 92 817.00 844.10 0.91% 73 383.40 20 277.70 27.63%
31.01.2008 92 817.00 92 245.30 571.70 0.62% 72 174.30 20 642.70 28.60%
31.12.2007 92 245.30 87 414.70 4 830.60 5.53% 69 991.40 22 253.90 31.80%
30.11.2007 87 414.70 86 578.50 836.20 0.97% 67 813.90 19 600.80 28.90%
31.10.2007 86 578.50 84 621.20 1 957.30 2.31% 67 465.20 19 113.30 28.33%
30.09.2007 84 621.20 82 645.80 1 975.40 2.39% 68 370.30 16 250.90 23.77%
31.08.2007 82 645.80 81 733.60 912.20 1.12% 64 232.40 18 413.40 28.67%
31.07.2007 81 733.60 80 125.10 1 608.50 2.01% 63 846.80 17 886.80 28.02%
30.06.2007 80 125.10 77 763.00 2 362.10 3.04% 62 231.50 17 893.60 28.75%
31.05.2007 77 763.00 76 862.50 900.50 1.17% 61 220.80 16 542.20 27.02%
30.04.2007 76 862.50 76 183.90 678.60 0.89% 60 349.10 16 513.40 27.36%
31.03.2007 76 183.90 73 383.40 2 800.50 3.82% 59 563.10 16 620.80 27.90%
28.02.2007 73 383.40 72 174.30 1 209.10 1.68% 58 634.90 14 748.50 25.15%
31.01.2007 72 174.30 69 991.40 2 182.90 3.12% 58 207.30 13 967.00 24.00%
31.12.2006 69 991.40 67 813.90 2 177.50 3.21% 58 149.70 11 841.70 20.36%
30.11.2006 67 813.90 67 465.20 348.70 0.52% - - -
31.10.2006 67 465.20 68 370.30 - 905.10 -1.32% - - -
30.09.2006 68 370.30 64 232.40 4 137.90 6.44% - - -
31.08.2006 64 232.40 63 846.80 385.60 0.60% - - -
31.07.2006 63 846.80 62 231.50 1 615.30 2.60% - - -
30.06.2006 62 231.50 61 220.80 1 010.70 1.65% - - -
31.05.2006 61 220.80 60 349.10 871.70 1.44% - - -
30.04.2006 60 349.10 59 563.10 786.00 1.32% - - -
31.03.2006 59 563.10 58 634.90 928.20 1.58% - - -
28.02.2006 58 634.90 58 207.30 427.60 0.73% - - -
31.01.2006 58 207.30 58 149.70 57.60 0.10% - - -
31.12.2005 58 149.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
Ostatní (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Ostatní (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.