Ostatní (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč) - Ostatní - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2020 162 550.60
Min 31.07.2002 23 970.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2021 162 063.40 162 319.00 - 255.60 -0.16% 156 041.90 6 021.50 3.86%
31.12.2020 162 319.00 162 550.60 - 231.60 -0.14% 156 265.60 6 053.40 3.87%
30.11.2020 162 550.60 161 310.60 1 240.00 0.77% 155 894.10 6 656.50 4.27%
31.10.2020 161 310.60 159 953.40 1 357.20 0.85% 155 832.70 5 477.90 3.52%
30.09.2020 159 953.40 159 008.50 944.90 0.59% 155 617.50 4 335.90 2.79%
31.08.2020 159 008.50 158 489.10 519.40 0.33% 155 131.60 3 876.90 2.50%
31.07.2020 158 489.10 157 272.10 1 217.00 0.77% 158 748.40 - 259.30 -0.16%
30.06.2020 157 272.10 156 297.70 974.40 0.62% 158 523.10 -1 251.00 -0.79%
31.05.2020 156 297.70 156 113.20 184.50 0.12% 157 697.60 -1 399.90 -0.89%
30.04.2020 156 113.20 156 443.80 - 330.60 -0.21% 157 357.80 -1 244.60 -0.79%
31.03.2020 156 443.80 156 339.80 104.00 0.07% 156 767.10 - 323.30 -0.21%
29.02.2020 156 339.80 156 041.90 297.90 0.19% 156 659.60 - 319.80 -0.20%
31.01.2020 156 041.90 156 265.60 - 223.70 -0.14% 157 481.60 -1 439.70 -0.91%
31.12.2019 156 265.60 155 894.10 371.50 0.24% 155 781.20 484.40 0.31%
30.11.2019 155 894.10 155 832.70 61.40 0.04% 157 498.10 -1 604.00 -1.02%
31.10.2019 155 832.70 155 617.50 215.20 0.14% 157 255.10 -1 422.40 -0.90%
30.09.2019 155 617.50 155 131.60 485.90 0.31% 156 777.20 -1 159.70 -0.74%
31.08.2019 155 131.60 158 748.40 -3 616.80 -2.28% 156 704.30 -1 572.70 -1.00%
31.07.2019 158 748.40 158 523.10 225.30 0.14% 155 999.20 2 749.20 1.76%
30.06.2019 158 523.10 157 697.60 825.50 0.52% 155 581.50 2 941.60 1.89%
31.05.2019 157 697.60 157 357.80 339.80 0.22% 154 629.50 3 068.10 1.98%
30.04.2019 157 357.80 156 767.10 590.70 0.38% 153 823.10 3 534.70 2.30%
31.03.2019 156 767.10 156 659.60 107.50 0.07% 153 234.50 3 532.60 2.31%
28.02.2019 156 659.60 157 481.60 - 822.00 -0.52% 152 768.60 3 891.00 2.55%
31.01.2019 157 481.60 155 781.20 1 700.40 1.09% 152 548.60 4 933.00 3.23%
31.12.2018 155 781.20 157 498.10 -1 716.90 -1.09% 152 313.00 3 468.20 2.28%
30.11.2018 157 498.10 157 255.10 243.00 0.15% 151 487.00 6 011.10 3.97%
31.10.2018 157 255.10 156 777.20 477.90 0.30% 151 156.10 6 099.00 4.03%
30.09.2018 156 777.20 156 704.30 72.90 0.05% 150 567.30 6 209.90 4.12%
31.08.2018 156 704.30 155 999.20 705.10 0.45% 149 980.20 6 724.10 4.48%
31.07.2018 155 999.20 155 581.50 417.70 0.27% 149 696.70 6 302.50 4.21%
30.06.2018 155 581.50 154 629.50 952.00 0.62% 148 753.50 6 828.00 4.59%
31.05.2018 154 629.50 153 823.10 806.40 0.52% 147 987.00 6 642.50 4.49%
30.04.2018 153 823.10 153 234.50 588.60 0.38% 147 587.10 6 236.00 4.23%
31.03.2018 153 234.50 152 768.60 465.90 0.30% 146 588.90 6 645.60 4.53%
28.02.2018 152 768.60 152 548.60 220.00 0.14% 145 315.30 7 453.30 5.13%
31.01.2018 152 548.60 152 313.00 235.60 0.15% 145 843.00 6 705.60 4.60%
31.12.2017 152 313.00 151 487.00 826.00 0.55% 146 557.70 5 755.30 3.93%
30.11.2017 151 487.00 151 156.10 330.90 0.22% 145 593.90 5 893.10 4.05%
31.10.2017 151 156.10 150 567.30 588.80 0.39% 144 969.40 6 186.70 4.27%
30.09.2017 150 567.30 149 980.20 587.10 0.39% 144 597.20 5 970.10 4.13%
31.08.2017 149 980.20 149 696.70 283.50 0.19% 143 886.80 6 093.40 4.23%
31.07.2017 149 696.70 148 753.50 943.20 0.63% 143 268.20 6 428.50 4.49%
30.06.2017 148 753.50 147 987.00 766.50 0.52% 142 240.20 6 513.30 4.58%
31.05.2017 147 987.00 147 587.10 399.90 0.27% 141 206.60 6 780.40 4.80%
30.04.2017 147 587.10 146 588.90 998.20 0.68% 140 752.70 6 834.40 4.86%
31.03.2017 146 588.90 145 315.30 1 273.60 0.88% 140 346.10 6 242.80 4.45%
28.02.2017 145 315.30 145 843.00 - 527.70 -0.36% 140 569.60 4 745.70 3.38%
31.01.2017 145 843.00 146 557.70 - 714.70 -0.49% 140 768.00 5 075.00 3.61%
31.12.2016 146 557.70 145 593.90 963.80 0.66% 141 357.00 5 200.70 3.68%
30.11.2016 145 593.90 144 969.40 624.50 0.43% 140 656.90 4 937.00 3.51%
31.10.2016 144 969.40 144 597.20 372.20 0.26% 140 204.60 4 764.80 3.40%
30.09.2016 144 597.20 143 886.80 710.40 0.49% 139 535.50 5 061.70 3.63%
31.08.2016 143 886.80 143 268.20 618.60 0.43% 139 327.70 4 559.10 3.27%
31.07.2016 143 268.20 142 240.20 1 028.00 0.72% 139 338.60 3 929.60 2.82%
30.06.2016 142 240.20 141 206.60 1 033.60 0.73% 138 985.70 3 254.50 2.34%
31.05.2016 141 206.60 140 752.70 453.90 0.32% 137 448.80 3 757.80 2.73%
30.04.2016 140 752.70 140 346.10 406.60 0.29% 136 867.40 3 885.30 2.84%
31.03.2016 140 346.10 140 569.60 - 223.50 -0.16% 137 089.40 3 256.70 2.38%
29.02.2016 140 569.60 140 768.00 - 198.40 -0.14% 137 081.20 3 488.40 2.54%
31.01.2016 140 768.00 141 357.00 - 589.00 -0.42% 136 809.30 3 958.70 2.89%
31.12.2015 141 357.00 140 656.90 700.10 0.50% 137 102.40 4 254.60 3.10%
30.11.2015 140 656.90 140 204.60 452.30 0.32% 136 385.60 4 271.30 3.13%
31.10.2015 140 204.60 139 535.50 669.10 0.48% 136 314.20 3 890.40 2.85%
30.09.2015 139 535.50 139 327.70 207.80 0.15% 138 031.50 1 504.00 1.09%
31.08.2015 139 327.70 139 338.60 -10.90 -0.01% 137 749.40 1 578.30 1.15%
31.07.2015 139 338.60 138 985.70 352.90 0.25% 137 518.90 1 819.70 1.32%
30.06.2015 138 985.70 137 448.80 1 536.90 1.12% 137 317.70 1 668.00 1.21%
31.05.2015 137 448.80 136 867.40 581.40 0.42% 137 177.00 271.80 0.20%
30.04.2015 136 867.40 137 089.40 - 222.00 -0.16% 137 038.00 - 170.60 -0.12%
31.03.2015 137 089.40 137 081.20 8.20 0.01% 136 936.70 152.70 0.11%
28.02.2015 137 081.20 136 809.30 271.90 0.20% 136 946.50 134.70 0.10%
31.01.2015 136 809.30 137 102.40 - 293.10 -0.21% 137 077.50 - 268.20 -0.20%
31.12.2014 137 102.40 136 385.60 716.80 0.53% 137 884.60 - 782.20 -0.57%
30.11.2014 136 385.60 136 314.20 71.40 0.05% 138 048.80 -1 663.20 -1.20%
31.10.2014 136 314.20 138 031.50 -1 717.30 -1.24% 134 814.10 1 500.10 1.11%
30.09.2014 138 031.50 137 749.40 282.10 0.20% 134 210.10 3 821.40 2.85%
31.08.2014 137 749.40 137 518.90 230.50 0.17% 133 791.10 3 958.30 2.96%
31.07.2014 137 518.90 137 317.70 201.20 0.15% 133 481.60 4 037.30 3.02%
30.06.2014 137 317.70 137 177.00 140.70 0.10% 133 685.00 3 632.70 2.72%
31.05.2014 137 177.00 137 038.00 139.00 0.10% 132 104.70 5 072.30 3.84%
30.04.2014 137 038.00 136 936.70 101.30 0.07% 130 505.50 6 532.50 5.01%
31.03.2014 136 936.70 136 946.50 -9.80 -0.01% 130 898.80 6 037.90 4.61%
28.02.2014 136 946.50 137 077.50 - 131.00 -0.10% 130 760.40 6 186.10 4.73%
31.01.2014 137 077.50 137 884.60 - 807.10 -0.59% 131 610.70 5 466.80 4.15%
31.12.2013 137 884.60 138 048.80 - 164.20 -0.12% 133 178.70 4 705.90 3.53%
30.11.2013 138 048.80 134 814.10 3 234.70 2.40% 132 529.30 5 519.50 4.16%
31.10.2013 134 814.10 134 210.10 604.00 0.45% 132 299.50 2 514.60 1.90%
30.09.2013 134 210.10 133 791.10 419.00 0.31% 131 946.60 2 263.50 1.72%
31.08.2013 133 791.10 133 481.60 309.50 0.23% 132 139.70 1 651.40 1.25%
31.07.2013 133 481.60 133 685.00 - 203.40 -0.15% 132 800.70 680.90 0.51%
30.06.2013 133 685.00 132 104.70 1 580.30 1.20% 130 816.40 2 868.60 2.19%
31.05.2013 132 104.70 130 505.50 1 599.20 1.23% 130 445.70 1 659.00 1.27%
30.04.2013 130 505.50 130 898.80 - 393.30 -0.30% 131 650.10 -1 144.60 -0.87%
31.03.2013 130 898.80 130 760.40 138.40 0.11% 131 188.30 - 289.50 -0.22%
28.02.2013 130 760.40 131 610.70 - 850.30 -0.65% 130 983.70 - 223.30 -0.17%
31.01.2013 131 610.70 133 178.70 -1 568.00 -1.18% 130 802.00 808.70 0.62%
31.12.2012 133 178.70 132 529.30 649.40 0.49% 131 554.50 1 624.20 1.23%
30.11.2012 132 529.30 132 299.50 229.80 0.17% 129 847.30 2 682.00 2.07%
31.10.2012 132 299.50 131 946.60 352.90 0.27% 129 069.40 3 230.10 2.50%
30.09.2012 131 946.60 132 139.70 - 193.10 -0.15% 127 896.00 4 050.60 3.17%
31.08.2012 132 139.70 132 800.70 - 661.00 -0.50% 126 801.50 5 338.20 4.21%
31.07.2012 132 800.70 130 816.40 1 984.30 1.52% 125 977.00 6 823.70 5.42%
30.06.2012 130 816.40 130 445.70 370.70 0.28% 124 472.20 6 344.20 5.10%
31.05.2012 130 445.70 131 650.10 -1 204.40 -0.91% 123 226.00 7 219.70 5.86%
30.04.2012 131 650.10 131 188.30 461.80 0.35% 122 528.50 9 121.60 7.44%
31.03.2012 131 188.30 130 983.70 204.60 0.16% 122 847.80 8 340.50 6.79%
29.02.2012 130 983.70 130 802.00 181.70 0.14% 116 351.10 14 632.60 12.58%
31.01.2012 130 802.00 131 554.50 - 752.50 -0.57% 116 229.00 14 573.00 12.54%
31.12.2011 131 554.50 129 847.30 1 707.20 1.31% 118 208.60 13 345.90 11.29%
30.11.2011 129 847.30 129 069.40 777.90 0.60% 116 682.30 13 165.00 11.28%
31.10.2011 129 069.40 127 896.00 1 173.40 0.92% 115 479.60 13 589.80 11.77%
30.09.2011 127 896.00 126 801.50 1 094.50 0.86% 114 706.70 13 189.30 11.50%
31.08.2011 126 801.50 125 977.00 824.50 0.65% 113 502.50 13 299.00 11.72%
31.07.2011 125 977.00 124 472.20 1 504.80 1.21% 112 565.80 13 411.20 11.91%
30.06.2011 124 472.20 123 226.00 1 246.20 1.01% 111 470.80 13 001.40 11.66%
31.05.2011 123 226.00 122 528.50 697.50 0.57% 110 421.90 12 804.10 11.60%
30.04.2011 122 528.50 122 847.80 - 319.30 -0.26% 109 222.10 13 306.40 12.18%
31.03.2011 122 847.80 116 351.10 6 496.70 5.58% 108 785.00 14 062.80 12.93%
28.02.2011 116 351.10 116 229.00 122.10 0.10% 108 450.80 7 900.30 7.28%
31.01.2011 116 229.00 118 208.60 -1 979.60 -1.67% 108 303.10 7 925.90 7.32%
31.12.2010 118 208.60 116 682.30 1 526.30 1.31% 105 785.50 12 423.10 11.74%
30.11.2010 116 682.30 115 479.60 1 202.70 1.04% 104 250.50 12 431.80 11.92%
31.10.2010 115 479.60 114 706.70 772.90 0.67% 104 145.40 11 334.20 10.88%
30.09.2010 114 706.70 113 502.50 1 204.20 1.06% 103 258.00 11 448.70 11.09%
31.08.2010 113 502.50 112 565.80 936.70 0.83% 102 432.80 11 069.70 10.81%
31.07.2010 112 565.80 111 470.80 1 095.00 0.98% 101 663.60 10 902.20 10.72%
30.06.2010 111 470.80 110 421.90 1 048.90 0.95% 100 530.60 10 940.20 10.88%
31.05.2010 110 421.90 109 222.10 1 199.80 1.10% 99 295.00 11 126.90 11.21%
30.04.2010 109 222.10 108 785.00 437.10 0.40% 99 670.00 9 552.10 9.58%
31.03.2010 108 785.00 108 450.80 334.20 0.31% 98 659.20 10 125.80 10.26%
28.02.2010 108 450.80 108 303.10 147.70 0.14% 97 932.90 10 517.90 10.74%
31.01.2010 108 303.10 105 785.50 2 517.60 2.38% 91 578.80 16 724.30 18.26%
31.12.2009 105 785.50 104 250.50 1 535.00 1.47% 91 384.90 14 400.60 15.76%
30.11.2009 104 250.50 104 145.40 105.10 0.10% 87 774.60 16 475.90 18.77%
31.10.2009 104 145.40 103 258.00 887.40 0.86% 85 745.10 18 400.30 21.46%
30.09.2009 103 258.00 102 432.80 825.20 0.81% 85 945.50 17 312.50 20.14%
31.08.2009 102 432.80 101 663.60 769.20 0.76% 84 049.00 18 383.80 21.87%
31.07.2009 101 663.60 100 530.60 1 133.00 1.13% 83 177.40 18 486.20 22.23%
30.06.2009 100 530.60 99 295.00 1 235.60 1.24% 81 147.00 19 383.60 23.89%
31.05.2009 99 295.00 99 670.00 - 375.00 -0.38% 79 071.70 20 223.30 25.58%
30.04.2009 99 670.00 98 659.20 1 010.80 1.02% 77 485.30 22 184.70 28.63%
31.03.2009 98 659.20 97 932.90 726.30 0.74% 76 028.90 22 630.30 29.77%
28.02.2009 97 932.90 91 578.80 6 354.10 6.94% 74 217.60 23 715.30 31.95%
31.01.2009 91 578.80 91 384.90 193.90 0.21% 73 373.50 18 205.30 24.81%
31.12.2008 91 384.90 87 774.60 3 610.30 4.11% 72 801.80 18 583.10 25.53%
30.11.2008 87 774.60 85 745.10 2 029.50 2.37% 71 334.00 16 440.60 23.05%
31.10.2008 85 745.10 85 945.50 - 200.40 -0.23% 70 497.80 15 247.30 21.63%
30.09.2008 85 945.50 84 049.00 1 896.50 2.26% 68 540.50 17 405.00 25.39%
31.08.2008 84 049.00 83 177.40 871.60 1.05% 66 783.50 17 265.50 25.85%
31.07.2008 83 177.40 81 147.00 2 030.40 2.50% 65 871.30 17 306.10 26.27%
30.06.2008 81 147.00 79 071.70 2 075.30 2.62% 64 262.80 16 884.20 26.27%
31.05.2008 79 071.70 77 485.30 1 586.40 2.05% 63 040.90 16 030.80 25.43%
30.04.2008 77 485.30 76 028.90 1 456.40 1.92% 62 140.40 15 344.90 24.69%
31.03.2008 76 028.90 74 217.60 1 811.30 2.44% 61 461.80 14 567.10 23.70%
29.02.2008 74 217.60 73 373.50 844.10 1.15% 59 632.00 14 585.60 24.46%
31.01.2008 73 373.50 72 801.80 571.70 0.79% 58 422.90 14 950.60 25.59%
31.12.2007 72 801.80 71 334.00 1 467.80 2.06% 56 240.10 16 561.70 29.45%
30.11.2007 71 334.00 70 497.80 836.20 1.19% 54 313.40 17 020.60 31.34%
31.10.2007 70 497.80 68 540.50 1 957.30 2.86% 53 964.70 16 533.10 30.64%
30.09.2007 68 540.50 66 783.50 1 757.00 2.63% 54 869.80 13 670.70 24.91%
31.08.2007 66 783.50 65 871.30 912.20 1.38% 52 702.70 14 080.80 26.72%
31.07.2007 65 871.30 64 262.80 1 608.50 2.50% 52 317.10 13 554.20 25.91%
30.06.2007 64 262.80 63 040.90 1 221.90 1.94% 50 701.80 13 561.00 26.75%
31.05.2007 63 040.90 62 140.40 900.50 1.45% 49 507.80 13 533.10 27.34%
30.04.2007 62 140.40 61 461.80 678.60 1.10% 48 636.10 13 504.30 27.77%
31.03.2007 61 461.80 59 632.00 1 829.80 3.07% 47 850.10 13 611.70 28.45%
28.02.2007 59 632.00 58 422.90 1 209.10 2.07% 46 603.50 13 028.50 27.96%
31.01.2007 58 422.90 56 240.10 2 182.80 3.88% 46 175.90 12 247.00 26.52%
31.12.2006 56 240.10 54 313.40 1 926.70 3.55% 46 118.40 10 121.70 21.95%
30.11.2006 54 313.40 53 964.70 348.70 0.65% 44 132.70 10 180.70 23.07%
31.10.2006 53 964.70 54 869.80 - 905.10 -1.65% 43 226.40 10 738.30 24.84%
30.09.2006 54 869.80 52 702.70 2 167.10 4.11% 40 927.40 13 942.40 34.07%
31.08.2006 52 702.70 52 317.10 385.60 0.74% 39 949.90 12 752.80 31.92%
31.07.2006 52 317.10 50 701.80 1 615.30 3.19% 40 071.30 12 245.80 30.56%
30.06.2006 50 701.80 49 507.80 1 194.00 2.41% 39 351.10 11 350.70 28.84%
31.05.2006 49 507.80 48 636.10 871.70 1.79% 37 990.50 11 517.30 30.32%
30.04.2006 48 636.10 47 850.10 786.00 1.64% 38 177.90 10 458.20 27.39%
31.03.2006 47 850.10 46 603.50 1 246.60 2.67% 37 816.30 10 033.80 26.53%
28.02.2006 46 603.50 46 175.90 427.60 0.93% 37 323.70 9 279.80 24.86%
31.01.2006 46 175.90 46 118.40 57.50 0.12% 37 127.00 9 048.90 24.37%
31.12.2005 46 118.40 44 132.70 1 985.70 4.50% 37 152.90 8 965.50 24.13%
30.11.2005 44 132.70 43 226.40 906.30 2.10% 35 434.40 8 698.30 24.55%
31.10.2005 43 226.40 40 927.40 2 299.00 5.62% 34 901.10 8 325.30 23.85%
30.09.2005 40 927.40 39 949.90 977.50 2.45% 34 147.30 6 780.10 19.86%
31.08.2005 39 949.90 40 071.30 - 121.40 -0.30% 33 233.60 6 716.30 20.21%
31.07.2005 40 071.30 39 351.10 720.20 1.83% 32 868.40 7 202.90 21.91%
30.06.2005 39 351.10 37 990.50 1 360.60 3.58% 32 445.80 6 905.30 21.28%
31.05.2005 37 990.50 38 177.90 - 187.40 -0.49% 31 192.00 6 798.50 21.80%
30.04.2005 38 177.90 37 816.30 361.60 0.96% 29 912.80 8 265.10 27.63%
31.03.2005 37 816.30 37 323.70 492.60 1.32% 26 716.00 11 100.30 41.55%
28.02.2005 37 323.70 37 127.00 196.70 0.53% 27 632.80 9 690.90 35.07%
31.01.2005 37 127.00 37 152.90 -25.90 -0.07% 27 448.70 9 678.30 35.26%
31.12.2004 37 152.90 35 434.40 1 718.50 4.85% 27 944.00 9 208.90 32.95%
30.11.2004 35 434.40 34 901.10 533.30 1.53% 26 076.30 9 358.10 35.89%
31.10.2004 34 901.10 34 147.30 753.80 2.21% 25 642.50 9 258.60 36.11%
30.09.2004 34 147.30 33 233.60 913.70 2.75% 24 149.10 9 998.20 41.40%
31.08.2004 33 233.60 32 868.40 365.20 1.11% 27 230.70 6 002.90 22.04%
31.07.2004 32 868.40 32 445.80 422.60 1.30% 26 470.20 6 398.20 24.17%
30.06.2004 32 445.80 31 192.00 1 253.80 4.02% 25 960.90 6 484.90 24.98%
31.05.2004 31 192.00 29 912.80 1 279.20 4.28% 26 026.00 5 166.00 19.85%
30.04.2004 29 912.80 26 716.00 3 196.80 11.97% 26 684.80 3 228.00 12.10%
31.03.2004 26 716.00 27 632.80 - 916.80 -3.32% 26 464.20 251.80 0.95%
29.02.2004 27 632.80 27 448.70 184.10 0.67% 26 486.40 1 146.40 4.33%
31.01.2004 27 448.70 27 944.00 - 495.30 -1.77% 26 494.50 954.20 3.60%
31.12.2003 27 944.00 26 076.30 1 867.70 7.16% 25 499.80 2 444.20 9.59%
30.11.2003 26 076.30 25 642.50 433.80 1.69% 26 191.40 - 115.10 -0.44%
31.10.2003 25 642.50 24 149.10 1 493.40 6.18% 26 306.90 - 664.40 -2.53%
30.09.2003 24 149.10 27 230.70 -3 081.60 -11.32% 26 157.50 -2 008.40 -7.68%
31.08.2003 27 230.70 26 470.20 760.50 2.87% 23 992.60 3 238.10 13.50%
31.07.2003 26 470.20 25 960.90 509.30 1.96% 23 970.60 2 499.60 10.43%
30.06.2003 25 960.90 26 026.00 -65.10 -0.25% 25 078.40 882.50 3.52%
31.05.2003 26 026.00 26 684.80 - 658.80 -2.47% 24 697.50 1 328.50 5.38%
30.04.2003 26 684.80 26 464.20 220.60 0.83% 29 144.90 -2 460.10 -8.44%
31.03.2003 26 464.20 26 486.40 -22.20 -0.08% 29 085.20 -2 621.00 -9.01%
28.02.2003 26 486.40 26 494.50 -8.10 -0.03% 29 870.10 -3 383.70 -11.33%
31.01.2003 26 494.50 25 499.80 994.70 3.90% 28 595.40 -2 100.90 -7.35%
31.12.2002 25 499.80 26 191.40 - 691.60 -2.64% - - -
30.11.2002 26 191.40 26 306.90 - 115.50 -0.44% - - -
31.10.2002 26 306.90 26 157.50 149.40 0.57% - - -
30.09.2002 26 157.50 23 992.60 2 164.90 9.02% - - -
31.08.2002 23 992.60 23 970.60 22.00 0.09% - - -
31.07.2002 23 970.60 25 078.40 -1 107.80 -4.42% - - -
30.06.2002 25 078.40 24 697.50 380.90 1.54% - - -
31.05.2002 24 697.50 29 144.90 -4 447.40 -15.26% - - -
30.04.2002 29 144.90 29 085.20 59.70 0.21% - - -
31.03.2002 29 085.20 29 870.10 - 784.90 -2.63% - - -
28.02.2002 29 870.10 28 595.40 1 274.70 4.46% - - -
31.01.2002 28 595.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
Ostatní (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Ostatní (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Ostatní (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
ostatní (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Ostatní (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.