Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Ostatní pasiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Pasiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Kladná reálná hodnota derivátů, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Pokladna, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Poskytnuté úvěry a vklady, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 70 125.00
Min 31.12.2003 5 144.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 44 064.30 50 079.70 -6 015.40 -12.01% 43 220.10 844.20 1.95%
30.11.2017 50 079.70 46 404.70 3 675.00 7.92% 44 422.30 5 657.40 12.74%
31.10.2017 46 404.70 45 126.30 1 278.40 2.83% 43 855.50 2 549.20 5.81%
30.09.2017 45 126.30 44 504.50 621.80 1.40% 45 626.60 - 500.30 -1.10%
31.08.2017 44 504.50 41 843.20 2 661.30 6.36% 44 877.70 - 373.20 -0.83%
31.07.2017 41 843.20 43 036.80 -1 193.60 -2.77% 45 667.80 -3 824.60 -8.37%
30.06.2017 43 036.80 45 240.60 -2 203.80 -4.87% 45 380.60 -2 343.80 -5.16%
31.05.2017 45 240.60 45 086.00 154.60 0.34% 59 805.50 -14 564.90 -24.35%
30.04.2017 45 086.00 44 875.30 210.70 0.47% 46 393.40 -1 307.40 -2.82%
31.03.2017 44 875.30 44 523.10 352.20 0.79% 44 535.30 340.00 0.76%
28.02.2017 44 523.10 42 481.20 2 041.90 4.81% 46 571.00 -2 047.90 -4.40%
31.01.2017 42 481.20 43 220.10 - 738.90 -1.71% 42 840.40 - 359.20 -0.84%
31.12.2016 43 220.10 44 422.30 -1 202.20 -2.71% 38 987.30 4 232.80 10.86%
30.11.2016 44 422.30 43 855.50 566.80 1.29% 44 049.10 373.20 0.85%
31.10.2016 43 855.50 45 626.60 -1 771.10 -3.88% 40 889.20 2 966.30 7.25%
30.09.2016 45 626.60 44 877.70 748.90 1.67% 39 059.40 6 567.20 16.81%
31.08.2016 44 877.70 45 667.80 - 790.10 -1.73% 38 753.20 6 124.50 15.80%
31.07.2016 45 667.80 45 380.60 287.20 0.63% 37 324.10 8 343.70 22.35%
30.06.2016 45 380.60 59 805.50 -14 424.90 -24.12% 36 639.30 8 741.30 23.86%
31.05.2016 59 805.50 46 393.40 13 412.10 28.91% 39 054.50 20 751.00 53.13%
30.04.2016 46 393.40 44 535.30 1 858.10 4.17% 39 197.00 7 196.40 18.36%
31.03.2016 44 535.30 46 571.00 -2 035.70 -4.37% 44 375.80 159.50 0.36%
29.02.2016 46 571.00 42 840.40 3 730.60 8.71% 41 327.90 5 243.10 12.69%
31.01.2016 42 840.40 38 987.30 3 853.10 9.88% 44 333.80 -1 493.40 -3.37%
31.12.2015 38 987.30 44 049.10 -5 061.80 -11.49% 40 103.10 -1 115.80 -2.78%
30.11.2015 44 049.10 40 889.20 3 159.90 7.73% 41 780.20 2 268.90 5.43%
31.10.2015 40 889.20 39 059.40 1 829.80 4.68% 39 245.90 1 643.30 4.19%
30.09.2015 39 059.40 38 753.20 306.20 0.79% 38 253.50 805.90 2.11%
31.08.2015 38 753.20 37 324.10 1 429.10 3.83% 39 977.10 -1 223.90 -3.06%
31.07.2015 37 324.10 36 639.30 684.80 1.87% 35 274.30 2 049.80 5.81%
30.06.2015 36 639.30 39 054.50 -2 415.20 -6.18% 37 054.90 - 415.60 -1.12%
31.05.2015 39 054.50 39 197.00 - 142.50 -0.36% 35 580.20 3 474.30 9.76%
30.04.2015 39 197.00 44 375.80 -5 178.80 -11.67% 38 129.20 1 067.80 2.80%
31.03.2015 44 375.80 41 327.90 3 047.90 7.37% 34 729.00 9 646.80 27.78%
28.02.2015 41 327.90 44 333.80 -3 005.90 -6.78% 33 226.20 8 101.70 24.38%
31.01.2015 44 333.80 40 103.10 4 230.70 10.55% 34 576.50 9 757.30 28.22%
31.12.2014 40 103.10 41 780.20 -1 677.10 -4.01% 32 049.50 8 053.60 25.13%
30.11.2014 41 780.20 39 245.90 2 534.30 6.46% 37 024.40 4 755.80 12.85%
31.10.2014 39 245.90 38 253.50 992.40 2.59% 30 594.30 8 651.60 28.28%
30.09.2014 38 253.50 39 977.10 -1 723.60 -4.31% 29 630.10 8 623.40 29.10%
31.08.2014 39 977.10 35 274.30 4 702.80 13.33% 28 453.40 11 523.70 40.50%
31.07.2014 35 274.30 37 054.90 -1 780.60 -4.81% 28 121.60 7 152.70 25.43%
30.06.2014 37 054.90 35 580.20 1 474.70 4.14% 28 689.70 8 365.20 29.16%
31.05.2014 35 580.20 38 129.20 -2 549.00 -6.69% 31 129.30 4 450.90 14.30%
30.04.2014 38 129.20 34 729.00 3 400.20 9.79% 36 262.60 1 866.60 5.15%
31.03.2014 34 729.00 33 226.20 1 502.80 4.52% 31 843.70 2 885.30 9.06%
28.02.2014 33 226.20 34 576.50 -1 350.30 -3.91% 31 493.70 1 732.50 5.50%
31.01.2014 34 576.50 32 049.50 2 527.00 7.88% 37 620.90 -3 044.40 -8.09%
31.12.2013 32 049.50 37 024.40 -4 974.90 -13.44% 40 712.70 -8 663.20 -21.28%
30.11.2013 37 024.40 30 594.30 6 430.10 21.02% 39 988.00 -2 963.60 -7.41%
31.10.2013 30 594.30 29 630.10 964.20 3.25% 40 291.60 -9 697.30 -24.07%
30.09.2013 29 630.10 28 453.40 1 176.70 4.14% 39 482.80 -9 852.70 -24.95%
31.08.2013 28 453.40 28 121.60 331.80 1.18% 40 037.80 -11 584.40 -28.93%
31.07.2013 28 121.60 28 689.70 - 568.10 -1.98% 38 870.90 -10 749.30 -27.65%
30.06.2013 28 689.70 31 129.30 -2 439.60 -7.84% 38 893.60 -10 203.90 -26.24%
31.05.2013 31 129.30 36 262.60 -5 133.30 -14.16% 44 269.20 -13 139.90 -29.68%
30.04.2013 36 262.60 31 843.70 4 418.90 13.88% 35 785.00 477.60 1.33%
31.03.2013 31 843.70 31 493.70 350.00 1.11% 37 684.20 -5 840.50 -15.50%
28.02.2013 31 493.70 37 620.90 -6 127.20 -16.29% 40 708.80 -9 215.10 -22.64%
31.01.2013 37 620.90 40 712.70 -3 091.80 -7.59% 41 255.80 -3 634.90 -8.81%
31.12.2012 40 712.70 39 988.00 724.70 1.81% 40 868.10 - 155.40 -0.38%
30.11.2012 39 988.00 40 291.60 - 303.60 -0.75% 38 991.80 996.20 2.55%
31.10.2012 40 291.60 39 482.80 808.80 2.05% 34 371.80 5 919.80 17.22%
30.09.2012 39 482.80 40 037.80 - 555.00 -1.39% 38 192.00 1 290.80 3.38%
31.08.2012 40 037.80 38 870.90 1 166.90 3.00% 35 856.50 4 181.30 11.66%
31.07.2012 38 870.90 38 893.60 -22.70 -0.06% 28 391.00 10 479.90 36.91%
30.06.2012 38 893.60 44 269.20 -5 375.60 -12.14% 27 971.70 10 921.90 39.05%
31.05.2012 44 269.20 35 785.00 8 484.20 23.71% 30 549.70 13 719.50 44.91%
30.04.2012 35 785.00 37 684.20 -1 899.20 -5.04% 32 603.50 3 181.50 9.76%
31.03.2012 37 684.20 40 708.80 -3 024.60 -7.43% 29 333.70 8 350.50 28.47%
29.02.2012 40 708.80 41 255.80 - 547.00 -1.33% 31 032.40 9 676.40 31.18%
31.01.2012 41 255.80 40 868.10 387.70 0.95% 30 063.00 11 192.80 37.23%
31.12.2011 40 868.10 38 991.80 1 876.30 4.81% 29 043.80 11 824.30 40.71%
30.11.2011 38 991.80 34 371.80 4 620.00 13.44% 34 658.20 4 333.60 12.50%
31.10.2011 34 371.80 38 192.00 -3 820.20 -10.00% 35 614.10 -1 242.30 -3.49%
30.09.2011 38 192.00 35 856.50 2 335.50 6.51% 34 718.60 3 473.40 10.00%
31.08.2011 35 856.50 28 391.00 7 465.50 26.30% 35 940.50 -84.00 -0.23%
31.07.2011 28 391.00 27 971.70 419.30 1.50% 34 806.70 -6 415.70 -18.43%
30.06.2011 27 971.70 30 549.70 -2 578.00 -8.44% 38 714.50 -10 742.80 -27.75%
31.05.2011 30 549.70 32 603.50 -2 053.80 -6.30% 39 122.50 -8 572.80 -21.91%
30.04.2011 32 603.50 29 333.70 3 269.80 11.15% 35 773.10 -3 169.60 -8.86%
31.03.2011 29 333.70 31 032.40 -1 698.70 -5.47% 35 410.90 -6 077.20 -17.16%
28.02.2011 31 032.40 30 063.00 969.40 3.22% 44 054.10 -13 021.70 -29.56%
31.01.2011 30 063.00 29 043.80 1 019.20 3.51% 46 025.60 -15 962.60 -34.68%
31.12.2010 29 043.80 34 658.20 -5 614.40 -16.20% 48 856.40 -19 812.60 -40.55%
30.11.2010 34 658.20 35 614.10 - 955.90 -2.68% 50 280.80 -15 622.60 -31.07%
31.10.2010 35 614.10 34 718.60 895.50 2.58% 49 771.90 -14 157.80 -28.45%
30.09.2010 34 718.60 35 940.50 -1 221.90 -3.40% 50 664.30 -15 945.70 -31.47%
31.08.2010 35 940.50 34 806.70 1 133.80 3.26% 50 847.40 -14 906.90 -29.32%
31.07.2010 34 806.70 38 714.50 -3 907.80 -10.09% 51 750.60 -16 943.90 -32.74%
30.06.2010 38 714.50 39 122.50 - 408.00 -1.04% 56 867.00 -18 152.50 -31.92%
31.05.2010 39 122.50 35 773.10 3 349.40 9.36% 62 408.70 -23 286.20 -37.31%
30.04.2010 35 773.10 35 410.90 362.20 1.02% 55 750.40 -19 977.30 -35.83%
31.03.2010 35 410.90 44 054.10 -8 643.20 -19.62% 65 842.10 -30 431.20 -46.22%
28.02.2010 44 054.10 46 025.60 -1 971.50 -4.28% 67 934.50 -23 880.40 -35.15%
31.01.2010 46 025.60 48 856.40 -2 830.80 -5.79% 70 125.00 -24 099.40 -34.37%
31.12.2009 48 856.40 50 280.80 -1 424.40 -2.83% 57 689.80 -8 833.40 -15.31%
30.11.2009 50 280.80 49 771.90 508.90 1.02% 51 891.50 -1 610.70 -3.10%
31.10.2009 49 771.90 50 664.30 - 892.40 -1.76% 49 656.70 115.20 0.23%
30.09.2009 50 664.30 50 847.40 - 183.10 -0.36% 45 987.80 4 676.50 10.17%
31.08.2009 50 847.40 51 750.60 - 903.20 -1.75% 43 713.90 7 133.50 16.32%
31.07.2009 51 750.60 56 867.00 -5 116.40 -9.00% 44 581.50 7 169.10 16.08%
30.06.2009 56 867.00 62 408.70 -5 541.70 -8.88% 45 066.20 11 800.80 26.19%
31.05.2009 62 408.70 55 750.40 6 658.30 11.94% 39 125.00 23 283.70 59.51%
30.04.2009 55 750.40 65 842.10 -10 091.70 -15.33% 39 116.90 16 633.50 42.52%
31.03.2009 65 842.10 67 934.50 -2 092.40 -3.08% 41 506.60 24 335.50 58.63%
28.02.2009 67 934.50 70 125.00 -2 190.50 -3.12% 42 108.90 25 825.60 61.33%
31.01.2009 70 125.00 57 689.80 12 435.20 21.56% 37 954.90 32 170.10 84.76%
31.12.2008 57 689.80 51 891.50 5 798.30 11.17% 31 976.50 25 713.30 80.41%
30.11.2008 51 891.50 49 656.70 2 234.80 4.50% 36 442.10 15 449.40 42.39%
31.10.2008 49 656.70 45 987.80 3 668.90 7.98% 30 927.00 18 729.70 60.56%
30.09.2008 45 987.80 43 713.90 2 273.90 5.20% 26 685.40 19 302.40 72.33%
31.08.2008 43 713.90 44 581.50 - 867.60 -1.95% 25 907.50 17 806.40 68.73%
31.07.2008 44 581.50 45 066.20 - 484.70 -1.08% 27 061.10 17 520.40 64.74%
30.06.2008 45 066.20 39 125.00 5 941.20 15.19% 26 084.40 18 981.80 72.77%
31.05.2008 39 125.00 39 116.90 8.10 0.02% 24 532.30 14 592.70 59.48%
30.04.2008 39 116.90 41 506.60 -2 389.70 -5.76% 24 165.90 14 951.00 61.87%
31.03.2008 41 506.60 42 108.90 - 602.30 -1.43% 24 598.50 16 908.10 68.74%
29.02.2008 42 108.90 37 954.90 4 154.00 10.94% 23 625.60 18 483.30 78.23%
31.01.2008 37 954.90 31 976.50 5 978.40 18.70% 25 274.80 12 680.10 50.17%
31.12.2007 31 976.50 36 442.10 -4 465.60 -12.25% 23 556.40 8 420.10 35.74%
30.11.2007 36 442.10 30 927.00 5 515.10 17.83% 22 175.00 14 267.10 64.34%
31.10.2007 30 927.00 26 685.40 4 241.60 15.89% 19 621.90 11 305.10 57.61%
30.09.2007 26 685.40 25 907.50 777.90 3.00% 18 085.60 8 599.80 47.55%
31.08.2007 25 907.50 27 061.10 -1 153.60 -4.26% 19 905.50 6 002.00 30.15%
31.07.2007 27 061.10 26 084.40 976.70 3.74% 31 596.30 -4 535.20 -14.35%
30.06.2007 26 084.40 24 532.30 1 552.10 6.33% 24 180.90 1 903.50 7.87%
31.05.2007 24 532.30 24 165.90 366.40 1.52% 28 246.00 -3 713.70 -13.15%
30.04.2007 24 165.90 24 598.50 - 432.60 -1.76% 25 753.30 -1 587.40 -6.16%
31.03.2007 24 598.50 23 625.60 972.90 4.12% 20 796.60 3 801.90 18.28%
28.02.2007 23 625.60 25 274.80 -1 649.20 -6.53% 20 770.10 2 855.50 13.75%
31.01.2007 25 274.80 23 556.40 1 718.40 7.29% 18 798.20 6 476.60 34.45%
31.12.2006 23 556.40 22 175.00 1 381.40 6.23% 12 812.30 10 744.10 83.86%
30.11.2006 22 175.00 19 621.90 2 553.10 13.01% 20 695.40 1 479.60 7.15%
31.10.2006 19 621.90 18 085.60 1 536.30 8.49% 16 352.60 3 269.30 19.99%
30.09.2006 18 085.60 19 905.50 -1 819.90 -9.14% 16 300.10 1 785.50 10.95%
31.08.2006 19 905.50 31 596.30 -11 690.80 -37.00% 14 989.70 4 915.80 32.79%
31.07.2006 31 596.30 24 180.90 7 415.40 30.67% 15 626.10 15 970.20 102.20%
30.06.2006 24 180.90 28 246.00 -4 065.10 -14.39% 14 271.40 9 909.50 69.44%
31.05.2006 28 246.00 25 753.30 2 492.70 9.68% 10 709.90 17 536.10 163.74%
30.04.2006 25 753.30 20 796.60 4 956.70 23.83% 11 228.70 14 524.60 129.35%
31.03.2006 20 796.60 20 770.10 26.50 0.13% 10 943.20 9 853.40 90.04%
28.02.2006 20 770.10 18 798.20 1 971.90 10.49% 12 998.80 7 771.30 59.78%
31.01.2006 18 798.20 12 812.30 5 985.90 46.72% 9 352.60 9 445.60 100.99%
31.12.2005 12 812.30 20 695.40 -7 883.10 -38.09% 9 051.90 3 760.40 41.54%
30.11.2005 20 695.40 16 352.60 4 342.80 26.56% 9 598.00 11 097.40 115.62%
31.10.2005 16 352.60 16 300.10 52.50 0.32% 8 417.50 7 935.10 94.27%
30.09.2005 16 300.10 14 989.70 1 310.40 8.74% 8 470.40 7 829.70 92.44%
31.08.2005 14 989.70 15 626.10 - 636.40 -4.07% 9 393.40 5 596.30 59.58%
31.07.2005 15 626.10 14 271.40 1 354.70 9.49% 9 161.70 6 464.40 70.56%
30.06.2005 14 271.40 10 709.90 3 561.50 33.25% 10 991.10 3 280.30 29.84%
31.05.2005 10 709.90 11 228.70 - 518.80 -4.62% 10 096.80 613.10 6.07%
30.04.2005 11 228.70 10 943.20 285.50 2.61% 7 952.00 3 276.70 41.21%
31.03.2005 10 943.20 12 998.80 -2 055.60 -15.81% 9 517.40 1 425.80 14.98%
28.02.2005 12 998.80 9 352.60 3 646.20 38.99% 8 447.10 4 551.70 53.88%
31.01.2005 9 352.60 9 051.90 300.70 3.32% 9 328.70 23.90 0.26%
31.12.2004 9 051.90 9 598.00 - 546.10 -5.69% 5 144.30 3 907.60 75.96%
30.11.2004 9 598.00 8 417.50 1 180.50 14.02% 6 213.70 3 384.30 54.47%
31.10.2004 8 417.50 8 470.40 -52.90 -0.62% 6 402.40 2 015.10 31.47%
30.09.2004 8 470.40 9 393.40 - 923.00 -9.83% 6 320.90 2 149.50 34.01%
31.08.2004 9 393.40 9 161.70 231.70 2.53% 7 902.70 1 490.70 18.86%
31.07.2004 9 161.70 10 991.10 -1 829.40 -16.64% 6 171.00 2 990.70 48.46%
30.06.2004 10 991.10 10 096.80 894.30 8.86% 6 636.60 4 354.50 65.61%
31.05.2004 10 096.80 7 952.00 2 144.80 26.97% 7 451.40 2 645.40 35.50%
30.04.2004 7 952.00 9 517.40 -1 565.40 -16.45% 7 248.00 704.00 9.71%
31.03.2004 9 517.40 8 447.10 1 070.30 12.67% 7 918.50 1 598.90 20.19%
29.02.2004 8 447.10 9 328.70 - 881.60 -9.45% 14 148.60 -5 701.50 -40.30%
31.01.2004 9 328.70 5 144.30 4 184.40 81.34% 10 454.40 -1 125.70 -10.77%
31.12.2003 5 144.30 6 213.70 -1 069.40 -17.21% 7 967.30 -2 823.00 -35.43%
30.11.2003 6 213.70 6 402.40 - 188.70 -2.95% 9 756.50 -3 542.80 -36.31%
31.10.2003 6 402.40 6 320.90 81.50 1.29% 12 678.70 -6 276.30 -49.50%
30.09.2003 6 320.90 7 902.70 -1 581.80 -20.02% 9 867.00 -3 546.10 -35.94%
31.08.2003 7 902.70 6 171.00 1 731.70 28.06% 8 665.90 - 763.20 -8.81%
31.07.2003 6 171.00 6 636.60 - 465.60 -7.02% 9 473.70 -3 302.70 -34.86%
30.06.2003 6 636.60 7 451.40 - 814.80 -10.93% 12 024.90 -5 388.30 -44.81%
31.05.2003 7 451.40 7 248.00 203.40 2.81% 10 128.70 -2 677.30 -26.43%
30.04.2003 7 248.00 7 918.50 - 670.50 -8.47% 12 193.60 -4 945.60 -40.56%
31.03.2003 7 918.50 14 148.60 -6 230.10 -44.03% 10 449.20 -2 530.70 -24.22%
28.02.2003 14 148.60 10 454.40 3 694.20 35.34% 10 379.00 3 769.60 36.32%
31.01.2003 10 454.40 7 967.30 2 487.10 31.22% 12 384.50 -1 930.10 -15.58%
31.12.2002 7 967.30 9 756.50 -1 789.20 -18.34% - - -
30.11.2002 9 756.50 12 678.70 -2 922.20 -23.05% - - -
31.10.2002 12 678.70 9 867.00 2 811.70 28.50% - - -
30.09.2002 9 867.00 8 665.90 1 201.10 13.86% - - -
31.08.2002 8 665.90 9 473.70 - 807.80 -8.53% - - -
31.07.2002 9 473.70 12 024.90 -2 551.20 -21.22% - - -
30.06.2002 12 024.90 10 128.70 1 896.20 18.72% - - -
31.05.2002 10 128.70 12 193.60 -2 064.90 -16.93% - - -
30.04.2002 12 193.60 10 449.20 1 744.40 16.69% - - -
31.03.2002 10 449.20 10 379.00 70.20 0.68% - - -
28.02.2002 10 379.00 12 384.50 -2 005.50 -16.19% - - -
31.01.2002 12 384.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.