Na bydlení (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč) - Na bydlení - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2021 1 454 577.00
Min 31.12.2005 282 662.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2021 1 454 577.00 1 444 815.50 9 761.50 0.68% 1 344 333.80 110 243.20 8.20%
31.01.2021 1 444 815.50 1 438 530.20 6 285.30 0.44% 1 338 276.40 106 539.10 7.96%
31.12.2020 1 438 530.20 1 426 792.80 11 737.40 0.82% 1 332 435.20 106 095.00 7.96%
30.11.2020 1 426 792.80 1 415 933.70 10 859.10 0.77% 1 325 327.80 101 465.00 7.66%
31.10.2020 1 415 933.70 1 406 026.90 9 906.80 0.70% 1 315 994.50 99 939.20 7.59%
30.09.2020 1 406 026.90 1 396 112.70 9 914.20 0.71% 1 308 200.10 97 826.80 7.48%
31.08.2020 1 396 112.70 1 387 335.90 8 776.80 0.63% 1 301 686.20 94 426.50 7.25%
31.07.2020 1 387 335.90 1 376 877.10 10 458.80 0.76% 1 291 967.60 95 368.30 7.38%
30.06.2020 1 376 877.10 1 366 734.70 10 142.40 0.74% 1 284 251.30 92 625.80 7.21%
31.05.2020 1 366 734.70 1 358 442.30 8 292.40 0.61% 1 276 689.00 90 045.70 7.05%
30.04.2020 1 358 442.30 1 351 634.20 6 808.10 0.50% 1 268 771.80 89 670.50 7.07%
31.03.2020 1 351 634.20 1 344 333.80 7 300.40 0.54% 1 262 805.40 88 828.80 7.03%
29.02.2020 1 344 333.80 1 338 276.40 6 057.40 0.45% 1 256 411.80 87 922.00 7.00%
31.01.2020 1 338 276.40 1 332 435.20 5 841.20 0.44% 1 252 383.10 85 893.30 6.86%
31.12.2019 1 332 435.20 1 325 327.80 7 107.40 0.54% 1 250 348.60 82 086.60 6.57%
30.11.2019 1 325 327.80 1 315 994.50 9 333.30 0.71% 1 244 240.60 81 087.20 6.52%
31.10.2019 1 315 994.50 1 308 200.10 7 794.40 0.60% 1 234 252.80 81 741.70 6.62%
30.09.2019 1 308 200.10 1 301 686.20 6 513.90 0.50% 1 222 873.00 85 327.10 6.98%
31.08.2019 1 301 686.20 1 291 967.60 9 718.60 0.75% 1 214 505.10 87 181.10 7.18%
31.07.2019 1 291 967.60 1 284 251.30 7 716.30 0.60% 1 204 818.30 87 149.30 7.23%
30.06.2019 1 284 251.30 1 276 689.00 7 562.30 0.59% 1 197 187.60 87 063.70 7.27%
31.05.2019 1 276 689.00 1 268 771.80 7 917.20 0.62% 1 187 808.20 88 880.80 7.48%
30.04.2019 1 268 771.80 1 262 805.40 5 966.40 0.47% 1 179 288.70 89 483.10 7.59%
31.03.2019 1 262 805.40 1 256 411.80 6 393.60 0.51% 1 171 687.40 91 118.00 7.78%
28.02.2019 1 256 411.80 1 252 383.10 4 028.70 0.32% 1 164 499.20 91 912.60 7.89%
31.01.2019 1 252 383.10 1 250 348.60 2 034.50 0.16% 1 159 013.30 93 369.80 8.06%
31.12.2018 1 250 348.60 1 244 240.60 6 108.00 0.49% 1 153 144.50 97 204.10 8.43%
30.11.2018 1 244 240.60 1 234 252.80 9 987.80 0.81% 1 145 491.90 98 748.70 8.62%
31.10.2018 1 234 252.80 1 222 873.00 11 379.80 0.93% 1 137 131.90 97 120.90 8.54%
30.09.2018 1 222 873.00 1 214 505.10 8 367.90 0.69% 1 129 086.50 93 786.50 8.31%
31.08.2018 1 214 505.10 1 204 818.30 9 686.80 0.80% 1 121 688.20 92 816.90 8.27%
31.07.2018 1 204 818.30 1 197 187.60 7 630.70 0.64% 1 112 203.80 92 614.50 8.33%
30.06.2018 1 197 187.60 1 187 808.20 9 379.40 0.79% 1 105 502.10 91 685.50 8.29%
31.05.2018 1 187 808.20 1 179 288.70 8 519.50 0.72% 1 095 347.10 92 461.10 8.44%
30.04.2018 1 179 288.70 1 171 687.40 7 601.30 0.65% 1 085 642.00 93 646.70 8.63%
31.03.2018 1 171 687.40 1 164 499.20 7 188.20 0.62% 1 078 236.60 93 450.80 8.67%
28.02.2018 1 164 499.20 1 159 013.30 5 485.90 0.47% 1 069 188.00 95 311.20 8.91%
31.01.2018 1 159 013.30 1 153 144.50 5 868.80 0.51% 1 063 201.20 95 812.10 9.01%
31.12.2017 1 153 144.50 1 145 491.90 7 652.60 0.67% 1 059 589.30 93 555.20 8.83%
30.11.2017 1 145 491.90 1 137 131.90 8 360.00 0.74% 1 053 408.70 92 083.20 8.74%
31.10.2017 1 137 131.90 1 129 086.50 8 045.40 0.71% 1 044 484.70 92 647.20 8.87%
30.09.2017 1 129 086.50 1 121 688.20 7 398.30 0.66% 1 035 117.10 93 969.40 9.08%
31.08.2017 1 121 688.20 1 112 203.80 9 484.40 0.85% 1 026 580.00 95 108.20 9.26%
31.07.2017 1 112 203.80 1 105 502.10 6 701.70 0.61% 1 017 798.60 94 405.20 9.28%
30.06.2017 1 105 502.10 1 095 347.10 10 155.00 0.93% 1 010 978.70 94 523.40 9.35%
31.05.2017 1 095 347.10 1 085 642.00 9 705.10 0.89% 1 001 936.90 93 410.20 9.32%
30.04.2017 1 085 642.00 1 078 236.60 7 405.40 0.69% 994 886.50 90 755.50 9.12%
31.03.2017 1 078 236.60 1 069 188.00 9 048.60 0.85% 987 409.60 90 827.00 9.20%
28.02.2017 1 069 188.00 1 063 201.20 5 986.80 0.56% 981 611.00 87 577.00 8.92%
31.01.2017 1 063 201.20 1 059 589.30 3 611.90 0.34% 976 772.00 86 429.20 8.85%
31.12.2016 1 059 589.30 1 053 408.70 6 180.60 0.59% 977 995.10 81 594.20 8.34%
30.11.2016 1 053 408.70 1 044 484.70 8 924.00 0.85% 968 661.30 84 747.40 8.75%
31.10.2016 1 044 484.70 1 035 117.10 9 367.60 0.90% 962 325.70 82 159.00 8.54%
30.09.2016 1 035 117.10 1 026 580.00 8 537.10 0.83% 955 801.10 79 316.00 8.30%
31.08.2016 1 026 580.00 1 017 798.60 8 781.40 0.86% 949 476.40 77 103.60 8.12%
31.07.2016 1 017 798.60 1 010 978.70 6 819.90 0.67% 943 657.20 74 141.40 7.86%
30.06.2016 1 010 978.70 1 001 936.90 9 041.80 0.90% 936 056.90 74 921.80 8.00%
31.05.2016 1 001 936.90 994 886.50 7 050.40 0.71% 927 898.30 74 038.60 7.98%
30.04.2016 994 886.50 987 409.60 7 476.90 0.76% 922 335.20 72 551.30 7.87%
31.03.2016 987 409.60 981 611.00 5 798.60 0.59% 916 523.70 70 885.90 7.73%
29.02.2016 981 611.00 976 772.00 4 839.00 0.50% 911 676.40 69 934.60 7.67%
31.01.2016 976 772.00 977 995.10 -1 223.10 -0.12% 908 943.40 67 828.60 7.46%
31.12.2015 977 995.10 968 661.30 9 333.80 0.96% 906 112.90 71 882.20 7.93%
30.11.2015 968 661.30 962 325.70 6 335.60 0.66% 900 706.50 67 954.80 7.54%
31.10.2015 962 325.70 955 801.10 6 524.60 0.68% 896 762.40 65 563.30 7.31%
30.09.2015 955 801.10 949 476.40 6 324.70 0.67% 902 601.10 53 200.00 5.89%
31.08.2015 949 476.40 943 657.20 5 819.20 0.62% 897 188.80 52 287.60 5.83%
31.07.2015 943 657.20 936 056.90 7 600.30 0.81% 893 196.60 50 460.60 5.65%
30.06.2015 936 056.90 927 898.30 8 158.60 0.88% 888 109.50 47 947.40 5.40%
31.05.2015 927 898.30 922 335.20 5 563.10 0.60% 884 778.70 43 119.60 4.87%
30.04.2015 922 335.20 916 523.70 5 811.50 0.63% 881 006.50 41 328.70 4.69%
31.03.2015 916 523.70 911 676.40 4 847.30 0.53% 876 062.80 40 460.90 4.62%
28.02.2015 911 676.40 908 943.40 2 733.00 0.30% 873 014.90 38 661.50 4.43%
31.01.2015 908 943.40 906 112.90 2 830.50 0.31% 871 338.40 37 605.00 4.32%
31.12.2014 906 112.90 900 706.50 5 406.40 0.60% 870 036.20 36 076.70 4.15%
30.11.2014 900 706.50 896 762.40 3 944.10 0.44% 870 474.20 30 232.30 3.47%
31.10.2014 896 762.40 902 601.10 -5 838.70 -0.65% 865 680.00 31 082.40 3.59%
30.09.2014 902 601.10 897 188.80 5 412.30 0.60% 860 534.80 42 066.30 4.89%
31.08.2014 897 188.80 893 196.60 3 992.20 0.45% 856 732.40 40 456.40 4.72%
31.07.2014 893 196.60 888 109.50 5 087.10 0.57% 852 390.40 40 806.20 4.79%
30.06.2014 888 109.50 884 778.70 3 330.80 0.38% 848 001.10 40 108.40 4.73%
31.05.2014 884 778.70 881 006.50 3 772.20 0.43% 844 769.80 40 008.90 4.74%
30.04.2014 881 006.50 876 062.80 4 943.70 0.56% 840 710.70 40 295.80 4.79%
31.03.2014 876 062.80 873 014.90 3 047.90 0.35% 836 644.40 39 418.40 4.71%
28.02.2014 873 014.90 871 338.40 1 676.50 0.19% 834 020.30 38 994.60 4.68%
31.01.2014 871 338.40 870 036.20 1 302.20 0.15% 832 339.80 38 998.60 4.69%
31.12.2013 870 036.20 870 474.20 - 438.00 -0.05% 831 540.70 38 495.50 4.63%
30.11.2013 870 474.20 865 680.00 4 794.20 0.55% 824 447.40 46 026.80 5.58%
31.10.2013 865 680.00 860 534.80 5 145.20 0.60% 819 918.10 45 761.90 5.58%
30.09.2013 860 534.80 856 732.40 3 802.40 0.44% 815 028.90 45 505.90 5.58%
31.08.2013 856 732.40 852 390.40 4 342.00 0.51% 812 407.30 44 325.10 5.46%
31.07.2013 852 390.40 848 001.10 4 389.30 0.52% 807 854.60 44 535.80 5.51%
30.06.2013 848 001.10 844 769.80 3 231.30 0.38% 805 385.00 42 616.10 5.29%
31.05.2013 844 769.80 840 710.70 4 059.10 0.48% 800 730.90 44 038.90 5.50%
30.04.2013 840 710.70 836 644.40 4 066.30 0.49% 796 226.70 44 484.00 5.59%
31.03.2013 836 644.40 834 020.30 2 624.10 0.31% 793 269.80 43 374.60 5.47%
28.02.2013 834 020.30 832 339.80 1 680.50 0.20% 791 072.60 42 947.70 5.43%
31.01.2013 832 339.80 831 540.70 799.10 0.10% 789 998.30 42 341.50 5.36%
31.12.2012 831 540.70 824 447.40 7 093.30 0.86% 788 062.80 43 477.90 5.52%
30.11.2012 824 447.40 819 918.10 4 529.30 0.55% 778 742.20 45 705.20 5.87%
31.10.2012 819 918.10 815 028.90 4 889.20 0.60% 774 315.40 45 602.70 5.89%
30.09.2012 815 028.90 812 407.30 2 621.60 0.32% 770 063.30 44 965.60 5.84%
31.08.2012 812 407.30 807 854.60 4 552.70 0.56% 765 449.20 46 958.10 6.13%
31.07.2012 807 854.60 805 385.00 2 469.60 0.31% 760 157.10 47 697.50 6.27%
30.06.2012 805 385.00 800 730.90 4 654.10 0.58% 755 993.20 49 391.80 6.53%
31.05.2012 800 730.90 796 226.70 4 504.20 0.57% 750 684.60 50 046.30 6.67%
30.04.2012 796 226.70 793 269.80 2 956.90 0.37% 745 471.70 50 755.00 6.81%
31.03.2012 793 269.80 791 072.60 2 197.20 0.28% 741 385.30 51 884.50 7.00%
29.02.2012 791 072.60 789 998.30 1 074.30 0.14% 743 746.60 47 326.00 6.36%
31.01.2012 789 998.30 788 062.80 1 935.50 0.25% 741 745.20 48 253.10 6.51%
31.12.2011 788 062.80 778 742.20 9 320.60 1.20% 738 386.20 49 676.60 6.73%
30.11.2011 778 742.20 774 315.40 4 426.80 0.57% 732 234.50 46 507.70 6.35%
31.10.2011 774 315.40 770 063.30 4 252.10 0.55% 727 539.60 46 775.80 6.43%
30.09.2011 770 063.30 765 449.20 4 614.10 0.60% 722 769.80 47 293.50 6.54%
31.08.2011 765 449.20 760 157.10 5 292.10 0.70% 718 555.50 46 893.70 6.53%
31.07.2011 760 157.10 755 993.20 4 163.90 0.55% 715 545.40 44 611.70 6.23%
30.06.2011 755 993.20 750 684.60 5 308.60 0.71% 711 525.70 44 467.50 6.25%
31.05.2011 750 684.60 745 471.70 5 212.90 0.70% 706 425.90 44 258.70 6.27%
30.04.2011 745 471.70 741 385.30 4 086.40 0.55% 702 126.90 43 344.80 6.17%
31.03.2011 741 385.30 743 746.60 -2 361.30 -0.32% 697 859.90 43 525.40 6.24%
28.02.2011 743 746.60 741 745.20 2 001.40 0.27% 694 974.30 48 772.30 7.02%
31.01.2011 741 745.20 738 386.20 3 359.00 0.45% 692 597.80 49 147.40 7.10%
31.12.2010 738 386.20 732 234.50 6 151.70 0.84% 691 697.50 46 688.70 6.75%
30.11.2010 732 234.50 727 539.60 4 694.90 0.65% 683 130.00 49 104.50 7.19%
31.10.2010 727 539.60 722 769.80 4 769.80 0.66% 677 388.80 50 150.80 7.40%
30.09.2010 722 769.80 718 555.50 4 214.30 0.59% 671 790.20 50 979.60 7.59%
31.08.2010 718 555.50 715 545.40 3 010.10 0.42% 666 062.70 52 492.80 7.88%
31.07.2010 715 545.40 711 525.70 4 019.70 0.56% 660 269.50 55 275.90 8.37%
30.06.2010 711 525.70 706 425.90 5 099.80 0.72% 653 864.40 57 661.30 8.82%
31.05.2010 706 425.90 702 126.90 4 299.00 0.61% 646 689.80 59 736.10 9.24%
30.04.2010 702 126.90 697 859.90 4 267.00 0.61% 641 221.60 60 905.30 9.50%
31.03.2010 697 859.90 694 974.30 2 885.60 0.42% 634 562.40 63 297.50 9.97%
28.02.2010 694 974.30 692 597.80 2 376.50 0.34% 628 437.80 66 536.50 10.59%
31.01.2010 692 597.80 691 697.50 900.30 0.13% 623 754.80 68 843.00 11.04%
31.12.2009 691 697.50 683 130.00 8 567.50 1.25% 619 938.20 71 759.30 11.58%
30.11.2009 683 130.00 677 388.80 5 741.20 0.85% 611 707.80 71 422.20 11.68%
31.10.2009 677 388.80 671 790.20 5 598.60 0.83% 604 077.10 73 311.70 12.14%
30.09.2009 671 790.20 666 062.70 5 727.50 0.86% 594 676.00 77 114.20 12.97%
31.08.2009 666 062.70 660 269.50 5 793.20 0.88% 585 159.60 80 903.10 13.83%
31.07.2009 660 269.50 653 864.40 6 405.10 0.98% 575 406.90 84 862.60 14.75%
30.06.2009 653 864.40 646 689.80 7 174.60 1.11% 564 910.00 88 954.40 15.75%
31.05.2009 646 689.80 641 221.60 5 468.20 0.85% 554 293.20 92 396.60 16.67%
30.04.2009 641 221.60 634 562.40 6 659.20 1.05% 545 989.40 95 232.20 17.44%
31.03.2009 634 562.40 628 437.80 6 124.60 0.97% 536 250.90 98 311.50 18.33%
28.02.2009 628 437.80 623 754.80 4 683.00 0.75% 529 249.60 99 188.20 18.74%
31.01.2009 623 754.80 619 938.20 3 816.60 0.62% 522 651.10 101 103.70 19.34%
31.12.2008 619 938.20 611 707.80 8 230.40 1.35% 515 881.80 104 056.40 20.17%
30.11.2008 611 707.80 604 077.10 7 630.70 1.26% 491 854.10 119 853.70 24.37%
31.10.2008 604 077.10 594 676.00 9 401.10 1.58% 476 985.80 127 091.30 26.64%
30.09.2008 594 676.00 585 159.60 9 516.40 1.63% 464 273.20 130 402.80 28.09%
31.08.2008 585 159.60 575 406.90 9 752.70 1.69% 453 945.10 131 214.50 28.91%
31.07.2008 575 406.90 564 910.00 10 496.90 1.86% 441 135.90 134 271.00 30.44%
30.06.2008 564 910.00 554 293.20 10 616.80 1.92% 429 747.20 135 162.80 31.45%
31.05.2008 554 293.20 545 989.40 8 303.80 1.52% 417 516.60 136 776.60 32.76%
30.04.2008 545 989.40 536 250.90 9 738.50 1.82% 406 477.90 139 511.50 34.32%
31.03.2008 536 250.90 529 249.60 7 001.30 1.32% 396 623.80 139 627.10 35.20%
29.02.2008 529 249.60 522 651.10 6 598.50 1.26% 386 969.40 142 280.20 36.77%
31.01.2008 522 651.10 515 881.80 6 769.30 1.31% 380 388.70 142 262.40 37.40%
31.12.2007 515 881.80 491 854.10 24 027.70 4.89% 375 077.30 140 804.50 37.54%
30.11.2007 491 854.10 476 985.80 14 868.30 3.12% 364 463.30 127 390.80 34.95%
31.10.2007 476 985.80 464 273.20 12 712.60 2.74% 355 546.70 121 439.10 34.16%
30.09.2007 464 273.20 453 945.10 10 328.10 2.28% 346 604.90 117 668.30 33.95%
31.08.2007 453 945.10 441 135.90 12 809.20 2.90% 338 140.20 115 804.90 34.25%
31.07.2007 441 135.90 429 747.20 11 388.70 2.65% 329 256.40 111 879.50 33.98%
30.06.2007 429 747.20 417 516.60 12 230.60 2.93% 321 510.30 108 236.90 33.67%
31.05.2007 417 516.60 406 477.90 11 038.70 2.72% 312 268.10 105 248.50 33.70%
30.04.2007 406 477.90 396 623.80 9 854.10 2.48% 304 568.20 101 909.70 33.46%
31.03.2007 396 623.80 386 969.40 9 654.40 2.49% 298 946.30 97 677.50 32.67%
28.02.2007 386 969.40 380 388.70 6 580.70 1.73% 292 363.90 94 605.50 32.36%
31.01.2007 380 388.70 375 077.30 5 311.40 1.42% 287 555.30 92 833.40 32.28%
31.12.2006 375 077.30 364 463.30 10 614.00 2.91% 282 662.20 92 415.10 32.69%
30.11.2006 364 463.30 355 546.70 8 916.60 2.51% - - -
31.10.2006 355 546.70 346 604.90 8 941.80 2.58% - - -
30.09.2006 346 604.90 338 140.20 8 464.70 2.50% - - -
31.08.2006 338 140.20 329 256.40 8 883.80 2.70% - - -
31.07.2006 329 256.40 321 510.30 7 746.10 2.41% - - -
30.06.2006 321 510.30 312 268.10 9 242.20 2.96% - - -
31.05.2006 312 268.10 304 568.20 7 699.90 2.53% - - -
30.04.2006 304 568.20 298 946.30 5 621.90 1.88% - - -
31.03.2006 298 946.30 292 363.90 6 582.40 2.25% - - -
28.02.2006 292 363.90 287 555.30 4 808.60 1.67% - - -
31.01.2006 287 555.30 282 662.20 4 893.10 1.73% - - -
31.12.2005 282 662.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Na bydlení - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Na bydlení (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na bydlení (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Na bydlení (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Na bydlení (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
Na bydlení (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Půjčky domácnostem na bydlení - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Na bydlení - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
Na bydlení - objem (Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
úvěry na bydlení celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
úvěry na bydlení celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Klientské úvěry nevýkonné)
Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné (Klientské úvěry nevýkonné)
Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Klientské úvěry nevýkonné)
v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (.1: Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.