Aktiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank»Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, CZK
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, Všechny cizí měny
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Aktiva bilanční celkem, Rezidenti a nerezidenti, EUR
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Stálá aktiva, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Ostatní aktiva bilanční, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti a nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - pasiva: Měsíční, Opravné položky, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, Rezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, Nerezidenti, Všechny měny celkem
31.05.2024 Bilance obchodních bank - aktiva: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, Rezidenti, Všechny měny celkem

Aktiva, hlavní položky, celkem - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem 7 063 455.60 7 350 792.30 -3.91% 6 019 449.60 17.34%
UK2 Pokladna 51 867.10 48 728.50 6.44% 49 023.10 5.80%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady 5 690 634.90 5 911 535.50 -3.74% 4 519 622.80 25.91%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank 2 292 447.60 2 407 540.80 -4.78% 1 279 495.30 79.17%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí 312 677.80 389 735.20 -19.77% 289 743.20 7.92%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem 3 085 509.50 3 114 259.50 -0.92% 2 950 384.40 4.58%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky 26 644.90 35 856.30 -25.69% 28 071.10 -5.08%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky 874 649.30 924 531.80 -5.40% 1 005 537.70 -13.02%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky 110 662.60 116 421.50 -4.95% 108 996.00 1.53%
UK11 Stálá aktiva 130 357.20 125 863.40 3.57% 126 430.20 3.11%
UK12 Ostatní aktiva bilanční 178 639.60 187 855.50 -4.91% 181 768.70 -1.72%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů 93 008.20 97 719.30 -4.82% 104 159.80 -10.71%

Aktiva bilanční celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 7 063 455.60
30.11.2017 7 350 792.30
31.10.2017 7 275 277.60
30.09.2017 7 328 403.10
31.08.2017 7 181 001.00
31.07.2017 7 103 302.50
30.06.2017 7 093 434.50
31.05.2017 7 193 171.50
30.04.2017 7 210 763.50
31.03.2017 7 105 824.00
Další »
Aktiva bilanční celkem,Aktiva, hlavní položky, celkem

Pokladna

ObdobíHodnota
31.12.2017 51 867.10
30.11.2017 48 728.50
31.10.2017 45 120.60
30.09.2017 45 774.50
31.08.2017 43 853.60
31.07.2017 44 420.00
30.06.2017 45 079.70
31.05.2017 44 530.20
30.04.2017 47 989.30
31.03.2017 49 841.70
Další »
Pokladna,Aktiva, hlavní položky, celkem

Poskytnuté úvěry a vklady

ObdobíHodnota
31.12.2017 5 690 634.90
30.11.2017 5 911 535.50
31.10.2017 5 853 214.30
30.09.2017 5 924 188.40
31.08.2017 5 775 038.00
31.07.2017 5 696 613.10
30.06.2017 5 678 595.10
31.05.2017 5 772 079.30
30.04.2017 5 767 544.60
31.03.2017 5 633 297.00
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady,Aktiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry u centrálních bank

ObdobíHodnota
31.12.2017 2 292 447.60
30.11.2017 2 407 540.80
31.10.2017 2 365 505.40
30.09.2017 2 414 807.80
31.08.2017 2 247 872.60
31.07.2017 2 230 208.80
30.06.2017 2 247 371.30
31.05.2017 2 311 947.30
30.04.2017 2 311 209.10
31.03.2017 2 198 539.40
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank,Aktiva, hlavní položky, celkem

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí

ObdobíHodnota
31.12.2017 312 677.80
30.11.2017 389 735.20
31.10.2017 359 879.80
30.09.2017 360 606.70
31.08.2017 392 468.60
31.07.2017 353 233.70
30.06.2017 350 220.40
31.05.2017 361 952.30
30.04.2017 369 366.10
31.03.2017 393 635.40
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí,Aktiva, hlavní položky, celkem

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem

ObdobíHodnota
31.12.2017 3 085 509.50
30.11.2017 3 114 259.50
31.10.2017 3 127 829.00
30.09.2017 3 148 773.90
31.08.2017 3 134 696.70
31.07.2017 3 113 170.60
30.06.2017 3 081 003.30
31.05.2017 3 098 179.70
30.04.2017 3 086 969.40
31.03.2017 3 041 122.20
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem,Aktiva, hlavní položky, celkem

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky

ObdobíHodnota
31.12.2017 26 644.90
30.11.2017 35 856.30
31.10.2017 35 038.80
30.09.2017 30 805.50
31.08.2017 34 273.20
31.07.2017 32 811.10
30.06.2017 30 624.90
31.05.2017 31 699.90
30.04.2017 34 520.90
31.03.2017 34 760.40
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky

ObdobíHodnota
31.12.2017 874 649.30
30.11.2017 924 531.80
31.10.2017 919 676.00
30.09.2017 913 900.30
31.08.2017 914 289.30
31.07.2017 916 197.90
30.06.2017 925 498.20
31.05.2017 932 729.30
30.04.2017 949 367.60
31.03.2017 971 822.00
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky

ObdobíHodnota
31.12.2017 110 662.60
30.11.2017 116 421.50
31.10.2017 116 915.30
30.09.2017 115 484.60
31.08.2017 114 622.40
31.07.2017 114 528.60
30.06.2017 114 791.50
31.05.2017 112 400.60
30.04.2017 112 715.70
31.03.2017 108 902.60
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky,Aktiva, hlavní položky, celkem

Stálá aktiva

ObdobíHodnota
31.12.2017 130 357.20
30.11.2017 125 863.40
31.10.2017 125 714.10
30.09.2017 125 337.00
31.08.2017 124 738.20
31.07.2017 124 045.30
30.06.2017 124 068.60
31.05.2017 123 540.10
30.04.2017 123 379.40
31.03.2017 123 661.60
Další »
Stálá aktiva,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ostatní aktiva bilanční

ObdobíHodnota
31.12.2017 178 639.60
30.11.2017 187 855.50
31.10.2017 179 598.70
30.09.2017 172 912.90
31.08.2017 174 186.30
31.07.2017 174 686.60
30.06.2017 174 776.60
31.05.2017 176 192.10
30.04.2017 175 246.00
31.03.2017 183 538.60
Další »
Ostatní aktiva bilanční,Aktiva, hlavní položky, celkem

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů

ObdobíHodnota
31.12.2017 93 008.20
30.11.2017 97 719.30
31.10.2017 95 154.00
30.09.2017 88 294.70
31.08.2017 90 844.80
31.07.2017 92 422.70
30.06.2017 90 520.40
31.05.2017 94 863.00
30.04.2017 87 831.50
31.03.2017 92 187.40
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů,Aktiva, hlavní položky, celkem

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, celkem (Aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.