Na spotřebu (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč) - Na spotřebu - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2020 265 199.30
Min 28.02.2002 30 793.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
28.02.2021 262 556.40 262 349.40 207.00 0.08% 263 684.60 -1 128.20 -0.43%
31.01.2021 262 349.40 264 866.90 -2 517.50 -0.95% 262 579.10 - 229.70 -0.09%
31.12.2020 264 866.90 264 772.60 94.30 0.04% 262 686.90 2 180.00 0.83%
30.11.2020 264 772.60 264 971.70 - 199.10 -0.08% 261 527.20 3 245.40 1.24%
31.10.2020 264 971.70 265 199.30 - 227.60 -0.09% 260 307.90 4 663.80 1.79%
30.09.2020 265 199.30 264 719.60 479.70 0.18% 258 371.60 6 827.70 2.64%
31.08.2020 264 719.60 263 930.60 789.00 0.30% 256 742.10 7 977.50 3.11%
31.07.2020 263 930.60 262 774.40 1 156.20 0.44% 253 644.00 10 286.60 4.06%
30.06.2020 262 774.40 261 463.30 1 311.10 0.50% 251 083.80 11 690.60 4.66%
31.05.2020 261 463.30 261 140.60 322.70 0.12% 250 172.20 11 291.10 4.51%
30.04.2020 261 140.60 263 277.90 -2 137.30 -0.81% 247 818.60 13 322.00 5.38%
31.03.2020 263 277.90 263 684.60 - 406.70 -0.15% 246 014.90 17 263.00 7.02%
29.02.2020 263 684.60 262 579.10 1 105.50 0.42% 244 250.80 19 433.80 7.96%
31.01.2020 262 579.10 262 686.90 - 107.80 -0.04% 243 672.90 18 906.20 7.76%
31.12.2019 262 686.90 261 527.20 1 159.70 0.44% 245 357.00 17 329.90 7.06%
30.11.2019 261 527.20 260 307.90 1 219.30 0.47% 244 725.30 16 801.90 6.87%
31.10.2019 260 307.90 258 371.60 1 936.30 0.75% 243 357.90 16 950.00 6.96%
30.09.2019 258 371.60 256 742.10 1 629.50 0.63% 241 310.90 17 060.70 7.07%
31.08.2019 256 742.10 253 644.00 3 098.10 1.22% 240 632.90 16 109.20 6.69%
31.07.2019 253 644.00 251 083.80 2 560.20 1.02% 239 039.20 14 604.80 6.11%
30.06.2019 251 083.80 250 172.20 911.60 0.36% 237 199.00 13 884.80 5.85%
31.05.2019 250 172.20 247 818.60 2 353.60 0.95% 235 754.60 14 417.60 6.12%
30.04.2019 247 818.60 246 014.90 1 803.70 0.73% 233 290.60 14 528.00 6.23%
31.03.2019 246 014.90 244 250.80 1 764.10 0.72% 232 071.00 13 943.90 6.01%
28.02.2019 244 250.80 243 672.90 577.90 0.24% 230 529.20 13 721.60 5.95%
31.01.2019 243 672.90 245 357.00 -1 684.10 -0.69% 230 272.40 13 400.50 5.82%
31.12.2018 245 357.00 244 725.30 631.70 0.26% 230 764.60 14 592.40 6.32%
30.11.2018 244 725.30 243 357.90 1 367.40 0.56% 229 986.10 14 739.20 6.41%
31.10.2018 243 357.90 241 310.90 2 047.00 0.85% 228 058.20 15 299.70 6.71%
30.09.2018 241 310.90 240 632.90 678.00 0.28% 226 360.70 14 950.20 6.60%
31.08.2018 240 632.90 239 039.20 1 593.70 0.67% 227 835.90 12 797.00 5.62%
31.07.2018 239 039.20 237 199.00 1 840.20 0.78% 226 305.00 12 734.20 5.63%
30.06.2018 237 199.00 235 754.60 1 444.40 0.61% 224 934.70 12 264.30 5.45%
31.05.2018 235 754.60 233 290.60 2 464.00 1.06% 223 942.30 11 812.30 5.27%
30.04.2018 233 290.60 232 071.00 1 219.60 0.53% 221 856.80 11 433.80 5.15%
31.03.2018 232 071.00 230 529.20 1 541.80 0.67% 221 886.10 10 184.90 4.59%
28.02.2018 230 529.20 230 272.40 256.80 0.11% 221 341.50 9 187.70 4.15%
31.01.2018 230 272.40 230 764.60 - 492.20 -0.21% 220 751.90 9 520.50 4.31%
31.12.2017 230 764.60 229 986.10 778.50 0.34% 222 252.20 8 512.40 3.83%
30.11.2017 229 986.10 228 058.20 1 927.90 0.85% 221 263.00 8 723.10 3.94%
31.10.2017 228 058.20 226 360.70 1 697.50 0.75% 219 649.20 8 409.00 3.83%
30.09.2017 226 360.70 227 835.90 -1 475.20 -0.65% 218 143.00 8 217.70 3.77%
31.08.2017 227 835.90 226 305.00 1 530.90 0.68% 217 409.70 10 426.20 4.80%
31.07.2017 226 305.00 224 934.70 1 370.30 0.61% 216 418.00 9 887.00 4.57%
30.06.2017 224 934.70 223 942.30 992.40 0.44% 215 450.30 9 484.40 4.40%
31.05.2017 223 942.30 221 856.80 2 085.50 0.94% 214 166.00 9 776.30 4.56%
30.04.2017 221 856.80 221 886.10 -29.30 -0.01% 212 128.30 9 728.50 4.59%
31.03.2017 221 886.10 221 341.50 544.60 0.25% 211 962.70 9 923.40 4.68%
28.02.2017 221 341.50 220 751.90 589.60 0.27% 213 627.50 7 714.00 3.61%
31.01.2017 220 751.90 222 252.20 -1 500.30 -0.68% 211 506.00 9 245.90 4.37%
31.12.2016 222 252.20 221 263.00 989.20 0.45% 212 737.00 9 515.20 4.47%
30.11.2016 221 263.00 219 649.20 1 613.80 0.73% 212 160.70 9 102.30 4.29%
31.10.2016 219 649.20 218 143.00 1 506.20 0.69% 212 627.40 7 021.80 3.30%
30.09.2016 218 143.00 217 409.70 733.30 0.34% 212 634.70 5 508.30 2.59%
31.08.2016 217 409.70 216 418.00 991.70 0.46% 212 011.70 5 398.00 2.55%
31.07.2016 216 418.00 215 450.30 967.70 0.45% 212 105.30 4 312.70 2.03%
30.06.2016 215 450.30 214 166.00 1 284.30 0.60% 211 625.40 3 824.90 1.81%
31.05.2016 214 166.00 212 128.30 2 037.70 0.96% 193 417.20 20 748.80 10.73%
30.04.2016 212 128.30 211 962.70 165.60 0.08% 192 633.30 19 495.00 10.12%
31.03.2016 211 962.70 213 627.50 -1 664.80 -0.78% 193 337.80 18 624.90 9.63%
29.02.2016 213 627.50 211 506.00 2 121.50 1.00% 192 459.40 21 168.10 11.00%
31.01.2016 211 506.00 212 737.00 -1 231.00 -0.58% 194 025.10 17 480.90 9.01%
31.12.2015 212 737.00 212 160.70 576.30 0.27% 195 416.00 17 321.00 8.86%
30.11.2015 212 160.70 212 627.40 - 466.70 -0.22% 195 038.40 17 122.30 8.78%
31.10.2015 212 627.40 212 634.70 -7.30 -0.00% 195 142.80 17 484.60 8.96%
30.09.2015 212 634.70 212 011.70 623.00 0.29% 197 623.60 15 011.10 7.60%
31.08.2015 212 011.70 212 105.30 -93.60 -0.04% 197 269.00 14 742.70 7.47%
31.07.2015 212 105.30 211 625.40 479.90 0.23% 197 171.30 14 934.00 7.57%
30.06.2015 211 625.40 193 417.20 18 208.20 9.41% 196 440.90 15 184.50 7.73%
31.05.2015 193 417.20 192 633.30 783.90 0.41% 196 682.30 -3 265.10 -1.66%
30.04.2015 192 633.30 193 337.80 - 704.50 -0.36% 196 107.50 -3 474.20 -1.77%
31.03.2015 193 337.80 192 459.40 878.40 0.46% 198 080.00 -4 742.20 -2.39%
28.02.2015 192 459.40 194 025.10 -1 565.70 -0.81% 197 185.10 -4 725.70 -2.40%
31.01.2015 194 025.10 195 416.00 -1 390.90 -0.71% 197 675.80 -3 650.70 -1.85%
31.12.2014 195 416.00 195 038.40 377.60 0.19% 199 215.10 -3 799.10 -1.91%
30.11.2014 195 038.40 195 142.80 - 104.40 -0.05% 200 601.80 -5 563.40 -2.77%
31.10.2014 195 142.80 197 623.60 -2 480.80 -1.26% 200 195.50 -5 052.70 -2.52%
30.09.2014 197 623.60 197 269.00 354.60 0.18% 199 657.80 -2 034.20 -1.02%
31.08.2014 197 269.00 197 171.30 97.70 0.05% 199 164.00 -1 895.00 -0.95%
31.07.2014 197 171.30 196 440.90 730.40 0.37% 198 846.30 -1 675.00 -0.84%
30.06.2014 196 440.90 196 682.30 - 241.40 -0.12% 197 661.90 -1 221.00 -0.62%
31.05.2014 196 682.30 196 107.50 574.80 0.29% 198 594.00 -1 911.70 -0.96%
30.04.2014 196 107.50 198 080.00 -1 972.50 -1.00% 197 482.40 -1 374.90 -0.70%
31.03.2014 198 080.00 197 185.10 894.90 0.45% 197 354.40 725.60 0.37%
28.02.2014 197 185.10 197 675.80 - 490.70 -0.25% 196 593.00 592.10 0.30%
31.01.2014 197 675.80 199 215.10 -1 539.30 -0.77% 197 550.00 125.80 0.06%
31.12.2013 199 215.10 200 601.80 -1 386.70 -0.69% 199 591.30 - 376.20 -0.19%
30.11.2013 200 601.80 200 195.50 406.30 0.20% 199 107.80 1 494.00 0.75%
31.10.2013 200 195.50 199 657.80 537.70 0.27% 199 390.80 804.70 0.40%
30.09.2013 199 657.80 199 164.00 493.80 0.25% 198 746.50 911.30 0.46%
31.08.2013 199 164.00 198 846.30 317.70 0.16% 198 949.20 214.80 0.11%
31.07.2013 198 846.30 197 661.90 1 184.40 0.60% 198 759.70 86.60 0.04%
30.06.2013 197 661.90 198 594.00 - 932.10 -0.47% 198 679.30 -1 017.40 -0.51%
31.05.2013 198 594.00 197 482.40 1 111.60 0.56% 198 871.30 - 277.30 -0.14%
30.04.2013 197 482.40 197 354.40 128.00 0.06% 197 544.80 -62.40 -0.03%
31.03.2013 197 354.40 196 593.00 761.40 0.39% 198 545.10 -1 190.70 -0.60%
28.02.2013 196 593.00 197 550.00 - 957.00 -0.48% 198 753.90 -2 160.90 -1.09%
31.01.2013 197 550.00 199 591.30 -2 041.30 -1.02% 198 612.10 -1 062.10 -0.53%
31.12.2012 199 591.30 199 107.80 483.50 0.24% 199 617.30 -26.00 -0.01%
30.11.2012 199 107.80 199 390.80 - 283.00 -0.14% 200 922.40 -1 814.60 -0.90%
31.10.2012 199 390.80 198 746.50 644.30 0.32% 200 659.10 -1 268.30 -0.63%
30.09.2012 198 746.50 198 949.20 - 202.70 -0.10% 200 985.20 -2 238.70 -1.11%
31.08.2012 198 949.20 198 759.70 189.50 0.10% 201 416.00 -2 466.80 -1.22%
31.07.2012 198 759.70 198 679.30 80.40 0.04% 200 906.90 -2 147.20 -1.07%
30.06.2012 198 679.30 198 871.30 - 192.00 -0.10% 200 819.20 -2 139.90 -1.07%
31.05.2012 198 871.30 197 544.80 1 326.50 0.67% 200 793.50 -1 922.20 -0.96%
30.04.2012 197 544.80 198 545.10 -1 000.30 -0.50% 200 225.80 -2 681.00 -1.34%
31.03.2012 198 545.10 198 753.90 - 208.80 -0.10% 201 017.50 -2 472.40 -1.23%
29.02.2012 198 753.90 198 612.10 141.80 0.07% 200 109.40 -1 355.50 -0.68%
31.01.2012 198 612.10 199 617.30 -1 005.20 -0.50% 200 510.40 -1 898.30 -0.95%
31.12.2011 199 617.30 200 922.40 -1 305.10 -0.65% 201 653.00 -2 035.70 -1.01%
30.11.2011 200 922.40 200 659.10 263.30 0.13% 202 748.60 -1 826.20 -0.90%
31.10.2011 200 659.10 200 985.20 - 326.10 -0.16% 202 296.40 -1 637.30 -0.81%
30.09.2011 200 985.20 201 416.00 - 430.80 -0.21% 201 935.80 - 950.60 -0.47%
31.08.2011 201 416.00 200 906.90 509.10 0.25% 191 463.20 9 952.80 5.20%
31.07.2011 200 906.90 200 819.20 87.70 0.04% 190 900.00 10 006.90 5.24%
30.06.2011 200 819.20 200 793.50 25.70 0.01% 190 044.30 10 774.90 5.67%
31.05.2011 200 793.50 200 225.80 567.70 0.28% 189 157.10 11 636.40 6.15%
30.04.2011 200 225.80 201 017.50 - 791.70 -0.39% 187 848.50 12 377.30 6.59%
31.03.2011 201 017.50 200 109.40 908.10 0.45% 187 991.90 13 025.60 6.93%
28.02.2011 200 109.40 200 510.40 - 401.00 -0.20% 186 344.80 13 764.60 7.39%
31.01.2011 200 510.40 201 653.00 -1 142.60 -0.57% 186 124.60 14 385.80 7.73%
31.12.2010 201 653.00 202 748.60 -1 095.60 -0.54% 187 187.90 14 465.10 7.73%
30.11.2010 202 748.60 202 296.40 452.20 0.22% 186 550.10 16 198.50 8.68%
31.10.2010 202 296.40 201 935.80 360.60 0.18% 186 371.00 15 925.40 8.54%
30.09.2010 201 935.80 191 463.20 10 472.60 5.47% 185 099.50 16 836.30 9.10%
31.08.2010 191 463.20 190 900.00 563.20 0.29% 183 848.40 7 614.80 4.14%
31.07.2010 190 900.00 190 044.30 855.70 0.45% 182 535.20 8 364.80 4.58%
30.06.2010 190 044.30 189 157.10 887.20 0.47% 180 435.00 9 609.30 5.33%
31.05.2010 189 157.10 187 848.50 1 308.60 0.70% 178 404.80 10 752.30 6.03%
30.04.2010 187 848.50 187 991.90 - 143.40 -0.08% 176 293.20 11 555.30 6.55%
31.03.2010 187 991.90 186 344.80 1 647.10 0.88% 174 676.90 13 315.00 7.62%
28.02.2010 186 344.80 186 124.60 220.20 0.12% 171 488.80 14 856.00 8.66%
31.01.2010 186 124.60 187 187.90 -1 063.30 -0.57% 170 334.70 15 789.90 9.27%
31.12.2009 187 187.90 186 550.10 637.80 0.34% 170 397.90 16 790.00 9.85%
30.11.2009 186 550.10 186 371.00 179.10 0.10% 167 362.00 19 188.10 11.46%
31.10.2009 186 371.00 185 099.50 1 271.50 0.69% 165 170.80 21 200.20 12.84%
30.09.2009 185 099.50 183 848.40 1 251.10 0.68% 163 323.10 21 776.40 13.33%
31.08.2009 183 848.40 182 535.20 1 313.20 0.72% 160 546.30 23 302.10 14.51%
31.07.2009 182 535.20 180 435.00 2 100.20 1.16% 158 104.50 24 430.70 15.45%
30.06.2009 180 435.00 178 404.80 2 030.20 1.14% 154 972.20 25 462.80 16.43%
31.05.2009 178 404.80 176 293.20 2 111.60 1.20% 151 748.10 26 656.70 17.57%
30.04.2009 176 293.20 174 676.90 1 616.30 0.93% 148 106.10 28 187.10 19.03%
31.03.2009 174 676.90 171 488.80 3 188.10 1.86% 145 145.10 29 531.80 20.35%
28.02.2009 171 488.80 170 334.70 1 154.10 0.68% 142 157.90 29 330.90 20.63%
31.01.2009 170 334.70 170 397.90 -63.20 -0.04% 140 153.20 30 181.50 21.53%
31.12.2008 170 397.90 167 362.00 3 035.90 1.81% 138 706.80 31 691.10 22.85%
30.11.2008 167 362.00 165 170.80 2 191.20 1.33% 136 219.40 31 142.60 22.86%
31.10.2008 165 170.80 163 323.10 1 847.70 1.13% 132 516.00 32 654.80 24.64%
30.09.2008 163 323.10 160 546.30 2 776.80 1.73% 130 358.00 32 965.10 25.29%
31.08.2008 160 546.30 158 104.50 2 441.80 1.54% 128 537.60 32 008.70 24.90%
31.07.2008 158 104.50 154 972.20 3 132.30 2.02% 125 703.00 32 401.50 25.78%
30.06.2008 154 972.20 151 748.10 3 224.10 2.12% 123 322.90 31 649.30 25.66%
31.05.2008 151 748.10 148 106.10 3 642.00 2.46% 120 068.00 31 680.10 26.39%
30.04.2008 148 106.10 145 145.10 2 961.00 2.04% 116 563.00 31 543.10 27.06%
31.03.2008 145 145.10 142 157.90 2 987.20 2.10% 114 163.00 30 982.10 27.14%
29.02.2008 142 157.90 140 153.20 2 004.70 1.43% 111 274.30 30 883.60 27.75%
31.01.2008 140 153.20 138 706.80 1 446.40 1.04% 110 227.20 29 926.00 27.15%
31.12.2007 138 706.80 136 219.40 2 487.40 1.83% 110 087.80 28 619.00 26.00%
30.11.2007 136 219.40 132 516.00 3 703.40 2.79% 106 726.80 29 492.60 27.63%
31.10.2007 132 516.00 130 358.00 2 158.00 1.66% 104 102.30 28 413.70 27.29%
30.09.2007 130 358.00 128 537.60 1 820.40 1.42% 101 968.20 28 389.80 27.84%
31.08.2007 128 537.60 125 703.00 2 834.60 2.25% 100 410.90 28 126.70 28.01%
31.07.2007 125 703.00 123 322.90 2 380.10 1.93% 98 772.90 26 930.10 27.26%
30.06.2007 123 322.90 120 068.00 3 254.90 2.71% 97 112.80 26 210.10 26.99%
31.05.2007 120 068.00 116 563.00 3 505.00 3.01% 95 104.20 24 963.80 26.25%
30.04.2007 116 563.00 114 163.00 2 400.00 2.10% 92 765.00 23 798.00 25.65%
31.03.2007 114 163.00 111 274.30 2 888.70 2.60% 91 835.50 22 327.50 24.31%
28.02.2007 111 274.30 110 227.20 1 047.10 0.95% 89 562.90 21 711.40 24.24%
31.01.2007 110 227.20 110 087.80 139.40 0.13% 89 445.00 20 782.20 23.23%
31.12.2006 110 087.80 106 726.80 3 361.00 3.15% 89 548.50 20 539.30 22.94%
30.11.2006 106 726.80 104 102.30 2 624.50 2.52% 84 869.00 21 857.80 25.75%
31.10.2006 104 102.30 101 968.20 2 134.10 2.09% 82 059.70 22 042.60 26.86%
30.09.2006 101 968.20 100 410.90 1 557.30 1.55% 80 418.70 21 549.50 26.80%
31.08.2006 100 410.90 98 772.90 1 638.00 1.66% 79 012.20 21 398.70 27.08%
31.07.2006 98 772.90 97 112.80 1 660.10 1.71% 76 908.80 21 864.10 28.43%
30.06.2006 97 112.80 95 104.20 2 008.60 2.11% 75 972.40 21 140.40 27.83%
31.05.2006 95 104.20 92 765.00 2 339.20 2.52% 74 366.40 20 737.80 27.89%
30.04.2006 92 765.00 91 835.50 929.50 1.01% 71 382.90 21 382.10 29.95%
31.03.2006 91 835.50 89 562.90 2 272.60 2.54% 69 571.10 22 264.40 32.00%
28.02.2006 89 562.90 89 445.00 117.90 0.13% 67 222.00 22 340.90 33.23%
31.01.2006 89 445.00 89 548.50 - 103.50 -0.12% 67 268.50 22 176.50 32.97%
31.12.2005 89 548.50 84 869.00 4 679.50 5.51% 68 297.50 21 251.00 31.12%
30.11.2005 84 869.00 82 059.70 2 809.30 3.42% 64 097.60 20 771.40 32.41%
31.10.2005 82 059.70 80 418.70 1 641.00 2.04% 62 571.40 19 488.30 31.15%
30.09.2005 80 418.70 79 012.20 1 406.50 1.78% 60 800.40 19 618.30 32.27%
31.08.2005 79 012.20 76 908.80 2 103.40 2.73% 59 543.30 19 468.90 32.70%
31.07.2005 76 908.80 75 972.40 936.40 1.23% 58 616.00 18 292.80 31.21%
30.06.2005 75 972.40 74 366.40 1 606.00 2.16% 57 462.60 18 509.80 32.21%
31.05.2005 74 366.40 71 382.90 2 983.50 4.18% 56 190.30 18 176.10 32.35%
30.04.2005 71 382.90 69 571.10 1 811.80 2.60% 55 444.40 15 938.50 28.75%
31.03.2005 69 571.10 67 222.00 2 349.10 3.49% 54 533.50 15 037.60 27.57%
28.02.2005 67 222.00 67 268.50 -46.50 -0.07% 54 529.10 12 692.90 23.28%
31.01.2005 67 268.50 68 297.50 -1 029.00 -1.51% 54 295.00 12 973.50 23.89%
31.12.2004 68 297.50 64 097.60 4 199.90 6.55% 54 363.40 13 934.10 25.63%
30.11.2004 64 097.60 62 571.40 1 526.20 2.44% 50 866.70 13 230.90 26.01%
31.10.2004 62 571.40 60 800.40 1 771.00 2.91% 52 107.60 10 463.80 20.08%
30.09.2004 60 800.40 59 543.30 1 257.10 2.11% 49 286.00 11 514.40 23.36%
31.08.2004 59 543.30 58 616.00 927.30 1.58% 48 787.80 10 755.50 22.05%
31.07.2004 58 616.00 57 462.60 1 153.40 2.01% 48 083.80 10 532.20 21.90%
30.06.2004 57 462.60 56 190.30 1 272.30 2.26% 48 244.10 9 218.50 19.11%
31.05.2004 56 190.30 55 444.40 745.90 1.35% 47 212.10 8 978.20 19.02%
30.04.2004 55 444.40 54 533.50 910.90 1.67% 46 503.00 8 941.40 19.23%
31.03.2004 54 533.50 54 529.10 4.40 0.01% 45 864.30 8 669.20 18.90%
29.02.2004 54 529.10 54 295.00 234.10 0.43% 44 865.10 9 664.00 21.54%
31.01.2004 54 295.00 54 363.40 -68.40 -0.13% 44 296.10 9 998.90 22.57%
31.12.2003 54 363.40 50 866.70 3 496.70 6.87% 43 983.80 10 379.60 23.60%
30.11.2003 50 866.70 52 107.60 -1 240.90 -2.38% 40 331.60 10 535.10 26.12%
31.10.2003 52 107.60 49 286.00 2 821.60 5.72% 38 142.80 13 964.80 36.61%
30.09.2003 49 286.00 48 787.80 498.20 1.02% 37 767.80 11 518.20 30.50%
31.08.2003 48 787.80 48 083.80 704.00 1.46% 36 408.60 12 379.20 34.00%
31.07.2003 48 083.80 48 244.10 - 160.30 -0.33% 35 752.30 12 331.50 34.49%
30.06.2003 48 244.10 47 212.10 1 032.00 2.19% 34 641.00 13 603.10 39.27%
31.05.2003 47 212.10 46 503.00 709.10 1.52% 33 445.90 13 766.20 41.16%
30.04.2003 46 503.00 45 864.30 638.70 1.39% 32 253.50 14 249.50 44.18%
31.03.2003 45 864.30 44 865.10 999.20 2.23% 31 156.60 14 707.70 47.21%
28.02.2003 44 865.10 44 296.10 569.00 1.28% 30 793.80 14 071.30 45.70%
31.01.2003 44 296.10 43 983.80 312.30 0.71% 33 335.30 10 960.80 32.88%
31.12.2002 43 983.80 40 331.60 3 652.20 9.06% - - -
30.11.2002 40 331.60 38 142.80 2 188.80 5.74% - - -
31.10.2002 38 142.80 37 767.80 375.00 0.99% - - -
30.09.2002 37 767.80 36 408.60 1 359.20 3.73% - - -
31.08.2002 36 408.60 35 752.30 656.30 1.84% - - -
31.07.2002 35 752.30 34 641.00 1 111.30 3.21% - - -
30.06.2002 34 641.00 33 445.90 1 195.10 3.57% - - -
31.05.2002 33 445.90 32 253.50 1 192.40 3.70% - - -
30.04.2002 32 253.50 31 156.60 1 096.90 3.52% - - -
31.03.2002 31 156.60 30 793.80 362.80 1.18% - - -
28.02.2002 30 793.80 33 335.30 -2 541.50 -7.62% - - -
31.01.2002 33 335.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Na spotřebu - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Na spotřebu (Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
Na spotřebu (Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč))
Na spotřebu (Členění půjček poskytnutých domácnostem)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy pro B2.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.