Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
- Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům
31.03.2024 Korunová aktiva nerezidentů: Tuzemské státní dluhopisy v držení nerezidentů, Objem, Měsíční

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti 743 403.40 744 817.90 -0.19% 766 588.10 -3.02%
UK2 Pokladna, nerezidenti 8 629.00 7 918.20 8.98% 8 864.50 -2.66%
UK3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti 549 014.60 546 401.40 0.48% 552 961.50 -0.71%
UK4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti 1 695.30 421.20 302.49% 592.00 186.37%
UK5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti 251 325.50 249 389.20 0.78% 233 812.20 7.49%
UK6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti 295 993.90 296 591.00 -0.20% 318 557.40 -7.08%
UK7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 4 323.50 4 318.00 0.13% 3 805.70 13.61%
UK8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti 95 558.70 96 978.50 -1.46% 111 824.00 -14.55%
UK9 Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti 16 809.80 17 602.10 -4.50% 17 778.80 -5.45%
UK11 Stálá aktiva, nerezidenti 1.80 1.20 50.00% 86.70 -97.92%
UK12 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti 69 066.00 71 598.40 -3.54% 71 266.90 -3.09%
UK13 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti 59 194.40 60 149.30 -1.59% 60 495.50 -2.15%

Aktiva bilanční celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 743 403.40
30.11.2017 744 817.90
31.10.2017 738 514.20
30.09.2017 747 097.70
31.08.2017 748 195.80
31.07.2017 743 496.00
30.06.2017 747 524.00
31.05.2017 758 616.80
30.04.2017 755 701.40
31.03.2017 767 564.80
Další »
Aktiva bilanční celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Pokladna, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 8 629.00
30.11.2017 7 918.20
31.10.2017 8 023.60
30.09.2017 7 892.90
31.08.2017 8 096.10
31.07.2017 8 204.60
30.06.2017 7 757.50
31.05.2017 8 526.70
30.04.2017 8 407.00
31.03.2017 9 556.00
Další »
Pokladna, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 549 014.60
30.11.2017 546 401.40
31.10.2017 539 964.50
30.09.2017 547 049.40
31.08.2017 546 460.90
31.07.2017 540 246.10
30.06.2017 546 006.40
31.05.2017 553 755.10
30.04.2017 556 366.10
31.03.2017 560 494.00
Další »
Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1 695.30
30.11.2017 421.20
31.10.2017 548.40
30.09.2017 756.20
31.08.2017 623.70
31.07.2017 410.80
30.06.2017 702.90
31.05.2017 1 167.00
30.04.2017 968.20
31.03.2017 260.50
Další »
Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 251 325.50
30.11.2017 249 389.20
31.10.2017 236 339.50
30.09.2017 238 132.80
31.08.2017 237 127.90
31.07.2017 233 010.70
30.06.2017 238 217.90
31.05.2017 236 864.70
30.04.2017 236 992.80
31.03.2017 238 032.30
Další »
Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 295 993.90
30.11.2017 296 591.00
31.10.2017 303 076.70
30.09.2017 308 160.40
31.08.2017 308 709.30
31.07.2017 306 824.60
30.06.2017 307 085.60
31.05.2017 315 723.40
30.04.2017 318 405.10
31.03.2017 322 201.10
Další »
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 4 323.50
30.11.2017 4 318.00
31.10.2017 4 335.40
30.09.2017 3 723.20
31.08.2017 3 732.80
31.07.2017 3 730.40
30.06.2017 3 738.80
31.05.2017 3 755.80
30.04.2017 3 794.00
31.03.2017 3 802.10
Další »
Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 95 558.70
30.11.2017 96 978.50
31.10.2017 99 376.40
30.09.2017 102 988.90
31.08.2017 104 576.30
31.07.2017 104 886.60
30.06.2017 104 493.00
31.05.2017 104 274.90
30.04.2017 107 213.60
31.03.2017 110 311.80
Další »
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
Další »
Podílové listy a akcie fondů peněžního trhu, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 16 809.80
30.11.2017 17 602.10
31.10.2017 17 614.70
30.09.2017 17 631.90
31.08.2017 16 944.50
31.07.2017 16 734.80
30.06.2017 16 888.80
31.05.2017 17 158.60
30.04.2017 17 380.30
31.03.2017 17 659.80
Další »
Ostatní akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Stálá aktiva, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 1.80
30.11.2017 1.20
31.10.2017 0.60
30.09.2017 116.20
31.08.2017 116.40
31.07.2017 114.10
30.06.2017 108.10
31.05.2017 103.20
30.04.2017 97.90
31.03.2017 95.50
Další »
Stálá aktiva, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 69 066.00
30.11.2017 71 598.40
31.10.2017 69 198.90
30.09.2017 67 695.20
31.08.2017 68 268.60
31.07.2017 69 579.40
30.06.2017 68 531.40
31.05.2017 71 042.60
30.04.2017 62 442.60
31.03.2017 65 645.80
Další »
Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

ObdobíHodnota
31.12.2017 59 194.40
30.11.2017 60 149.30
31.10.2017 58 592.10
30.09.2017 54 879.00
31.08.2017 58 374.80
31.07.2017 59 474.80
30.06.2017 57 946.90
31.05.2017 59 677.90
30.04.2017 50 490.20
31.03.2017 54 043.50
Další »
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti,Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.